Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 1

31 1,445 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 15:29

Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 1CHƯƠNG 1Di truyền học MendelBui Tan Anh – College of Natural SciencesBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơLAI MỘT TÍNH – ĐỊNH LUẬT PHÂN LYBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơĐối tượng nghiên cứu: Đậu Hà lan (Pisum sativum) Dễ trồng, chu kỳ sống ngắn, số cá thể con nhiều. Các thứ hoàn toàn khác biệt, không có các dạng trung gian. Tự thụ phấn trong tự nhiên, dễ giao phấn nhân tạo.2Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơPhương pháp thí nghiệm1. Chọn các dòng thuần2. Theo dõi sự di truyền của từng cặp tính trạng3. Dùng toán thống kê xử kết quảBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơThí nghiệm: lai thuận nghịch (reciprocal cross)Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơCấu tạo hoa đậu Khử nhị3Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần Thơ7 thí nghiệm của Mendel trên đậu Hà LanBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơBảng 1. Kết quả thí nghiệmTính trạng P F1(100%) F2Tỉ lệ F2Dạng hạt TrơnNhănTrơn 5474 Trơn 1850 Nhăn2.96 : 1Màu hạt VàngLụcVàng 6022 Vàng2001 Lục3.01 : 1Màu hoa TímTrắngTím 705 Tím224 Trắng3.15 : 1Dạng quả ThẳngEoThẳng 882 Thẳng299 Eo2.95 : 1Màu quả Xanh VàngXanh 428 Xanh152 Vàng2.82 : 1Vị trí hoa NáchNgọnNách 651 Nách207 Ngọn3.14 : 1Chiều cao câyCao ThấpCao 787 Cao277 Thấp2.84 : 1Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơĐịnh luật phân lyMỗi cá thể có hai nhân tố di truyền cho mỗitính trạng, trong quá trình thành lập giao tửhai nhân tố nầy phân ly về hai giao tử khácnhau nên mỗi giao tử chỉ có một nhân tố. Khicác giao tử phối hợp nhau trong thụ tinh, cặpnhân tố được khôi phục lại trong hợp tử.4Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơSơ đồ laiBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơCâu hỏi 1• Khi lai cây hoa đỏ với cây hoa trắng, F1toàn cây hoa đỏ. Ta có thể kết luận gì nếu biết rằng mỗi gen qui định một tính trạng?A. Đỏ là tính trạng trội hoàn toàn.B. P thuần chủngC. F1có kiểu gen dị hợpD. Tất cả các kết luận trênBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơCâu hỏi 2• Cho lai giữa hai dòng đậu thuần chủng hạt vàng hạt xanh thu được F1đồng loạt có hạt vàng. Cho F1tự thụ phấn, thế hệ F2có:A. 100% hạt vàngB. 100% hạt xanhC. 50% hạt vàng : 50% hạt xanhD. 75% hạt vàng : 25% hạt xanh5Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơCác khái niệm cần lưu ý• Tính trạng, tính trạng trội, lặn, tương ứng, tương phản.• Locus, gene, allele• Kiểu gene, kiểu hình• Đồng hợp tử, dị hợp tử• P, F1, F2 .• xBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơKiểm tra định luật phân ly1. Kiểm tra qua thế hệ sau (progeny testing) Hoa tím Hoa trắng F2 (ttp) AA x AA Aa x Aa aa x aa F3 100% hoa tím 3 hoa tím : 1 hoa trắng 100% hoa trắng Hoa tím Hoa trắng F2 (ttp) AA x AA Aa x Aa aa x aa F3 100% hoa tím 3 hoa tím : 1 hoa trắng 100% hoa trắngBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơKiểm tra định luật phân ly2. Lai phân tích (testcross) P Hoa tím x Hoa trắng TH1. P AA x aa Gt A a Fb Aa (100% Hoa tím) TH2. P Aa x aa Gt A , a a Fb 1 AA : 1 aa 1 Hoa tím : 1 hoa trắng P Hoa tím x Hoa trắng TH1. P AA x aa Gt A a Fb Aa (100% Hoa tím) TH2. P Aa x aa Gt A , a a Fb 1 AA : 1 aa 1 Hoa tím : 1 hoa trắng 6Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơLAI HAI TÍNH & NHIỀU TÍNHBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơLai hai tính - Thí nghiệmBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơGiải thích• Mỗi cặp tính trạng trong phép lai hai tính đều tác động giống hệt như trong một phép lai một tính.• Về màu hạt: F2=hạtvànghạtlục=315+101108+32=416140≈31• Về dạng hạt: F2=hạttrơnhạtnhăn=315+108101+32=432132≈31• Tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 = ( 3 : 1) (3 : 1)7Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơNội dung ĐỊNH LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬPKhi có hai hoặc nhiều gen trong một phép lai thì trong quá trình thành lập giao tử, các allele của một gen nầy sẽ di truyền độc lập với các allele của những gen khác.Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơSơ đồ laiBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơLai nhiều tính – Công thức phân tính chungn = 1 n = 2 n = 3 nSố kiểu giao tử của F1Số kiểu tổ hợp ở F2Số kiểu gen ở F2Số kiểu hình ở F2Tỉ lệ kiểu gen ở F2Tỉ lệ kiểu hình ở F224321:2:13:141694(1:2:1)2(3:1)2864278(1:2:1)3(3:1)32n4n3n2n(1:2:1)n(3:1)n8Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơỨng dụng toán thống kê vào các định luật Mendel• Định nghĩa xác suất: P = a/n• Qui tắc cộng (OR rule): hai sự kiện xung khắc• Qui tắc nhân (AND rule): hai sự kiện độc lập• Phân phối nhị thức = QT cộng + QT nhânP (A hoặc B) = P(A) + P(B)P (A B) = P(A) x P(B) =!!(−)!(−)()Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơThí dụ• Xác suất để một cặp vợ chồng sinh 4 người con:1. gồm một trai, ba gái?2. gồm một trai, ba gái, nhưng đầu lòng là trai?T G G G = (1/2)(1/2)(1/2)(1/2) = (1/2)4hoặc G T G G = (1/2)(1/2)(1/2)(1/2) = (1/2)4hoặc G G T G = (1/2)(1/2)(1/2)(1/2) = (1/2)4hoặc G G G T = (1/2)(1/2)(1/2)(1/2) = (1/2)4P = (1/2)4 + (1/2)4+ (1/2)4+ (1/2)4 = 4 . (1/2)4Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơKiểm định “Khi bình phương” c2• Công thức:• Trong đó: O là số liệu thực nghiệmE là số liệu dự kiến∑làtổngc= (−)9Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơThí dụBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơCâu hỏi 1• Lai đậu Hà Lan thân cao, hạt trơn với đậu Hà Lan thân thấp hạt nhăn thu được F1toàn đậu thân cao, hạt trơn. Cho F1lai phân tích thu được đời sau có tỷ lệ phân ly kiểu hình là A. 3:1. B. 9:3:3:1. C. 1:1:1:1. D. 3:3:1:1. 10Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơCâu hỏi 2• Một người phụ nữ mắt xanh (bố mẹ đều có mắt nâu) kết hôn với một người đàn ông mắt nâu. Đứa con đầu có mắt nâu. Xác suất để sinh đứa thứ hai là con trai có mắt nâu là bao nhiêu?A. 0%B. 37.5%C. 50%D. 75%Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơCâu hỏi 3• Bệnh bạch tạng do một gen lặn trên nhiễm sắc thể thường qui định. Khả năng để một cặp vợ chồng bình thường sinh ra một con trai bạch tạng là bao nhiêu? Biết rằng vợ có em bệnh, chồng có chị bệnh, những người khác trong gia đình vợ chồng đều bình thường.A. 1/4B. 1/8C. 1/9D. 1/18Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơCâu hỏi 4• Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, mỗi gen qui định một tính trạng, gen trội hoàn toàn, phép lai : P AaBbDdEe x AaBbDdEe sẽ cho ra kiểu hình mang 3 tính trạng trội một tính trạng lặn ở F1là bao nhiêu ? A. 9/64B. 27/64C. 27/256D. 81/256[...]... Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơThí dụ• Xác suất để một cặp vợ chồng sinh 4 người con: 1. gồm một trai, ba gái?2. gồm một trai, ba gái, nhưng đầu lòng là trai?T G G G = (1/ 2) (1/ 2) (1/ 2) (1/ 2) = (1/ 2)4hoặc G T G G = (1/ 2) (1/ 2) (1/ 2) (1/ 2) = (1/ 2)4hoặc G G T G = (1/ 2) (1/ 2) (1/ 2) (1/ 2) = (1/ 2)4hoặc G G G T = (1/ 2) (1/ 2) (1/ 2) (1/ 2) = (1/ 2)4P = (1/ 2)4 + (1/ 2)4+ (1/ 2)4+ (1/ 2)4 = 4 . (1/ 2)4Bùi Tấn... Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơLai nhiều tính – Cơng thức phân tính chungn = 1 n = 2 n = 3 nSố kiểu giao tử của F 1 Số kiểu tổ hợp ở F2Số kiểu gen ở F2Số kiểu hình ở F2Tỉ lệ kiểu gen ở F2Tỉ lệ kiểu hình ở F22432 1: 2 :1 3 :1 4 16 94 (1: 2 :1) 2(3 :1) 2864278 (1: 2 :1) 3(3 :1) 32n4n3n2n (1: 2 :1) n(3 :1) n 11 Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần Thơ DI TRUYỀN HỌC... TrơnNhănTrơn 5474 Trơn 18 50 Nhăn2.96 : 1 Màu hạt VàngLụcVàng 6022 Vàng20 01 Lục3. 01 : 1 Màu hoa TímTrắngTím 705 Tím224 Trắng3 .15 : 1 Dạng quả ThẳngEoThẳng 882 Thẳng299 Eo2.95 : 1 Màu quả Xanh VàngXanh 428 Xanh 15 2 Vàng2.82 : 1 Vị trí hoa NáchNgọnNách 6 51 Nách207 Ngọn3 .14 : 1 Chiều cao câyCao ThấpCao 787 Cao277 Thấp2.84 : 1 Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơĐịnh... F2=hạttrơnhạtnhăn= 315 +10 8 10 1+32=432 13 2≈3 1 • Tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 = ( 3 : 1) (3 : 1) 12 Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơTrội khơng hồn tồnBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơTD2: Ở ngựaChestnut x CremelloPalominoBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơTD 2: Ở ngựaPalomino 2Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơPhương... – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơLAI HAI TÍNH & NHIỀU TÍNHBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơLai hai tính - Thí nghiệmBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơGiải thích• Mỗi cặp tính trạng trong phép lai hai tính đều tác động giống hệt như trong một phép lai một tính.• Về màu hạt: F2=hạtvànghạtlục= 315 +10 1 10 8+32= 416 14 0≈3 1 • Về dạng... 1. 9Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơThí dụBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơCâu hỏi 1 • Lai đậu Hà Lan thân cao, hạt trơn với đậu Hà Lan thân thấp hạt nhăn thu được F 1 toàn đậu thân cao, hạt trơn. Cho F 1 lai phân tích thu được đời sau có tỷ lệ phân ly kiểu hình là A. 3 :1. B. 9:3:3 :1. C. 1: 1 :1: 1.... nghiệm 1. Chọn các dịng thuần2. Theo dõi sự di truyền của từng cặp tính trạng3. Dùng toán thống kê xử kết quảBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơThí nghiệm: lai thuận nghịch (reciprocal cross)Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơCấu tạo hoa đậu Khử nhị 1 CHƯƠNG 1 Di truyền học MendelBui Tan Anh – College of Natural SciencesBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự... hoa tím : 1 hoa trắng 10 0% hoa trắng Hoa tím Hoa trắng F2 (ttp) AA x AA Aa x Aa aa x aa F3 10 0% hoa tím 3 hoa tím : 1 hoa trắng 10 0% hoa trắngBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơKiểm tra định luật phân ly2. Lai phân tích (testcross) P Hoa tím x Hoa trắng TH1. P AA x aa Gt A a Fb Aa (10 0% Hoa tím) TH2. P Aa x aa Gt A , a a Fb 1 AA : 1 aa 1 Hoa tím : 1 hoa trắng... Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơTD. Đậu thơm (Lathyrus odoratus)• P: AAbb (trắng) x aaBB (trắng) → F 1 AaBb (đỏ)F 1 x F 1 → F29 A – B – = 9 đỏ3 A – bb : 3 aaB – : 1 aabb = 7 trắngBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơCơ chếBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơTương tác át chế trội (Dominant Epistatsis) 14 Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học. .. Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơTrội khơng hồn tồn (Incomplete dominance)Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơTD 1: Hoa phấn (Mirabilis jalapa) 3Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần Thơ7 thí nghiệm của Mendel trên đậu Hà LanBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơBảng 1. Kết quả thí nghiệmTính trạng P F 1 (10 0%) F2Tỉ lệ F2Dạng . hạt: F2=hạtvànghạtlục= 315 +10 110 8+32= 416 140≈ 31 Về dạng hạt: F2=hạttrơnhạtnhăn= 315 +10 810 1+32=43 213 2≈ 31 Tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 = ( 3 : 1) (3 : 1) 7Bùi Tấn. F2243 21: 2 :13 :14 1694 (1: 2 :1) 2(3 :1) 2864278 (1: 2 :1) 3(3 :1) 32n4n3n2n (1: 2 :1) n(3 :1) n8Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơỨng dụng toán thống kê vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 1, Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 1, Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 1, Đỏ là tính trạng trội hồn tồn. B. P thuần chủng F Tất cả các kết luận trên 100 hạt vàng B. 100 hạt xanh 50 hạt vàng : 50 hạt xanh D. 75 hạt vàng : 25 hạt xanh, 3:1. B. 9:3:3:1. 1:1:1:1. D. 3:3:1:1. 0 B. 37.5 50 D. 75 14 B. 18 19 D. 118 964 B. 2764 27256 D. 81256

Từ khóa liên quan