tài liệu vật lí 12 ôn thi đại học

58 942 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2015, 21:45

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I Chương I động lực học vật rắn I- Tóm tắt lý thuyết 1- Các đại lượng động học. Các đại lượng đặc trưng trong chuyển động quay của vật rắn được so sánh với các đại lượng trong chuyển động của chất điểm: Chuyển động quay của vật rắn Vị trí toạ độ: ϕ Vận tốc góc: ω tb = t∆ ∆ ϕ (rad/s) ; ω tt = 0 lim →∆t t∆ ∆ ϕ = ϕ'(t) (rad/s) Gia tốc γ : γ tb = t∆ ∆ ω (rad/s) ; γ tt = ω'(t) = ϕ''(t) (rad/s 2 ) * Chuyển động quay biến đổi đều γ = const ; ω = ω 0 + γt ; ϕ = ϕ 0 + ω 0 t + 2 1 γt 2 ; ω 2 - ω 0 2 = 2γ(ϕ - ϕ 0 ) Lưu ý: Trong chuyển động tròn không đều, gia tốc: a = ht a + t a (trong đó a ht = R v 2 = ω 2 R và gia tốc tiếp tuyến a t = Rγ) 2- Các đại lượng động lực học: a) Momen lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực, được đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó: M = Fd = rFsinϕ (Nm): trong đó: ϕ = ( r , F ) momen lực có giá trị dương nếu làm cho vật quay theo chiều dương đã chọn và ngược lại. b) Quy tắc momen: Muốn cho vật rắn quay được quanh một trục cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng đại số các momen đối với trục quay đó của các lực tác dụng vào vật bằng không: ∑M = 0 c) Điều kiện cân bằng tổng quát: * Tổng các lực tác dụng vào vật bằng không: ∑ F = 0 ⇒      = = ∑ ∑ 0 0 y x F F * Tổng các momen lực đối với một trục bất kì bằng 0. ∑M = 0 Lưu ý: Đối với một vật không có trục quay cố định, vật sẽ quay quanh một trục đi qua trọng tâm nếu nó chịu tác dụng của một ngẫu lực, trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực. d) Phương trình cơ bản của chuyển động quay (Đinh luật II Newtơn) M = Iγ = γ. ∑m 1 r i 2 (I = ∑m 1 r i 2 là momen quán tính của vật đối với trục quay, là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật chuyển động quay, đơn vị là kg.m 2 ). *Momen quán tính của một số vật đồng chất có khối lượng M + Vành tròn hay hình trụ rỗng, mỏng, có trục quay đối xứng: I = MR 2 + Đĩa tròn hay hình trụ đặc, có trục quay đối xứng: I = 2 1 MR 2 . + Thanh mảnh, có trục quay là đường trung trực của thanh: I = 12 1 Ml 2 + Thanh mảnh, trục quay đi qua đầu thanh và vuông góc: I = 3 1 Ml 2 3- Momen động lượng - Định luật bảo toàn momen động lượng. a) Momen động lượng L của một vật rắn đối với một trục quay là đại lượng đo bằng tích của momen quán tính và vận tốc góc của vật trong chuyển động quay: L = Iω = rmv (kg.m 2 /s) (L luôn cùng dấu với vận tốc góc ω: ω > 0 ⇒ L > 0 và ω < 0 ⇒ L < 0) GV: Tạ Đình Hiền***** 1 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I b) Định lí: Độ biến thiên của momen động lượng trong một khoảng thời gian bằng tổng các xung của các momen lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó. ∆L = M∆t = I 2 ω 2 - I 1 ω 1 c) Định luật bảo toàn momen động lượng: Nếu tổng các momen lực tác dụng lên vật hay hệ vật bằng 0 thì momen động lượng của vật hay hệ vật đó bảo toàn: ∆L = 0 ⇒ I 1 ω 1 = I 2 ω 2 4- Về mặt năng lượng. a) Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định: W đ = 2 1 Iω 2 b) Định lý động năng: Độ biến thiên động năng vật quay bằng tổng công ngoại lực: ∆W đ = W đ2 - W đ1 = 2 1 I(ω 2 2 - ω 1 2 ) = A c) Định lí trục song song: I∆ = IG + md2 (∆ là trục bất kì song song với trục đi qua khối tậm G, d là khoảng cách vuông góc giữa trục ∆ và trục song song đi qua G). II- Phương pháp giải bài tập. A- Phân loại các bài toán. Loại 1: Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. Ngoài các công thức đã được cung cấp ở trên, để giải tốt các bài tập loại này cần nắm vững các công thức xác định các định lượng trong chuyển động tròn đối với chất điểm. ϕ = R s (rad) (s là độ dài cung mà bán kính R quét được trong thời gian t) ω = t ϕ (rad/s) = 2πn (ω là vận tốc góc, n là số vòng quay trong 1 đơn vị thời gian) T = n 1 = ω π 2 (s) (T là chu kì quay của chuyển động). v = ωR = 2πnR = T π 2 R (m/s) (v là vận tốc dài trên quỹ đạo tròn). a = R v 2 = ω 2 R (m/s 2 ) (a là gia tốc hướng tâm của chất điểm). Loại 2: cân bằng của vật rắn quay quanh một trục cố định. Để giải các bài tập dạng này cần nắm vững các khái niệm và công thức tính các đại lượng sau đây: Momen lực: M = Fd = rFsinϕ (Nm). Quy tắc momen lực: ∑M = 0. Momen quán tính: I = ∑m 1 r i 2 . Trọng tâm của vật rắn và các điều kiện cân bằng của vật rắn. Từ đó viết được phương trình cơ bản: M = Iγ của chuyển động và tìm các đại lượng theo yêu cầu của bài toán. Trong quá trình giải cần chú ý thống nhất đơn vị của các đại lượng trong bài toán. CÁC BƯỚC GIẢI . Chọn hệ trục toạ độ (thường là hệ toạ độ vuông góc). . Phân tích các lực tác dụng vào hệ. . Viết phương trình cơ bản theo định luật II Newtơn (phương trình momen). . Giải để tìm các đại lượng theo yêu cầu bài toán. GV: Tạ Đình Hiền***** 2 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I LOẠI 3: MÔMEN LệẽC – MOMEN QUÁN TÍNH – PHệễNG TRèNH ẹỘNG LệẽC HOẽC CỦA VẬT RAẫN QUAY QUANH MỘT TRUẽC CỐ ẹềNH : Để giải các bài tập dạng này cần phân tích chuyển động của vật : - Thành phần chuyển động quay: Phương trình: + ∑Μ = Iγ + ∆L = M∆t = I 2 ω 2 - I 1 ω 1 - Thành phần chuyển động tịnh tiến: Phương trình: + ∑ F = m a - Phương trình liên hệ: Nếu quay khơng trượt γ = a/r Loại 4: momen động lượng và bảo tồn momen động lượng. Các bài tốn về momen động lượng chủ yếu dựa vào các khái niệm: Momen qn tính: I = mr 2 . Vận tốc góc: ω = v/r. Momen động lượng: L = Iω = mvr. Định lí về sự biến thiên của momen động lượng: ∆L = M ∆t Định luật bảo tồn momen động lượng: ∆L = const Momen qn tính của một số vật đồng chất như: +Vành tròn hay hình trụ rỗng, mỏng, có trục quay là trục đối xứng: I = MR 2 +Đĩa tròn hay hình trụ đặc, có trục quay là trục đối xứng: I = 2 1 MR 2 + Quả cầu đặc, có trục quay đi qua tâm: I = 5 2 MR 2 + Thanh mảnh, có trục quay là đường trung trực của thanh: I = 12 1 Ml 2 + Thanh mảnh, có trục quay đi qua một đầu của thanh và vng góc: I = 3 1 Ml 2 … CÁC BƯỚC GIẢI * Xác định điều kiện của hệ. * Phân tích các dữ kiện đã cho và u cầu bài tốn để chọn cơng thức thích hợp. * áp dụng cơng thức hoặc định luật bảo tồn để xác định các đại lượng theo u cầu của đề ra. Loại 5: động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định. * Biểu thức xác định động năng của một vật rắn quay: W đ = 2 1 Iω 2 = I L 2 2 trong đó I và L là momen qn tính và momen động lượng của vật quay . Ta có thể sử dụng các mối liên hệ này để tìm động năng, momen qn tính (I) hoặc momen động lượng (L) hoặc vận tốc quay (ω) tuỳ từng bài tốn cụ thể. Lưu ý rằng, các bài tốn thực tế thường có ngoại lực tác dụng khác 0 và vật quay quanh trục quay bất kì, trong trường hợp này ta cần áp dụng. ∆W đ = A = 2 1 I(ω 2 2 - ω 1 2 ) (trong đó I là momen qn tính đối với trục quay) * Trong trường hợp tổng qt, vật rắn quay với trục quay ∆ bất kfi: I∆ = I G + md 2 I G là momen qn tính đối với trục quay qua khối tâm G, tính md 2 là momen qn tính đối với trục quay ∆ song song với trục quay qua G và cách trục qua G một khoảng bằng d. * Thành phần chuyển động tịnh tiến: Động năng W đ = 2 1 mv 2 Đ. lí biến thiên động năng: ∆W đ = ∑A GV: Tạ Đình Hiền***** 3 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I B- bài tập luyện tập. Lí THUYẾT Câu1: Momen động lượng của một vận chuyển động khơng thay đổi nếu: A. Vật chịu tác dụng của ngoại lực. B. Vật chịu tác dụng của momen ngoại lực C. Vật chịu tác dụng của áp lực. D. Momen ngoại lực bằng khơng. Chọn câu trả lời Đúng. Câu2: Một đĩa phẳng quay quanh trục cố định đi qua tâm và vng góc với mặt phẳng đĩa với tốc độ góc khơng đổi. Một điểm bất kỳ nằm ở mép đĩa A. Khơng có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến B. Chỉ có cả gia tốc hướng tâm mà khơng có gia tốc tiếp tuyến C. Chỉ có cả gia tốc tiếp tuyến mà khơng có gia tốc hướng tâm D. có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến Câu3: Dựa vào định luật về chuyển động của khối tâm hệ vật và định luật bảo tồn mơmen động lượng. Tìm câu kết luận Đúng trong số các câu dưới đây: A. Một người đang ngồi trên cân, khi đứng lên nhanh thì góc lệch kim của cân sẽ thay đổi ít hơn khi đứng lên chậm. B. Một nghệ sỹ đang múa balê đang quay quanh mình, muốn giảm vận tốc góc thì người đó chỉ cần giơ hai tay ra ngang. C. Hai đồng hồ cát A và B giống nhau đặt trên hai đĩa cân. Cân thăng bằng. Khi lật ngược đồng hồ cát A rồi đặt trở lại bàn cân thì đòn cân bị lệch nghiêng về phía có đồng hồ cát A. D. Một người đang đứng n trên cân, khi người đó ngồi xuống thì góc lệch kim của cân tăng lên. Câu4:Một vật rắn sẽ cân bằng trong trường hợp nào sau đây: A. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng vào vật bằng 0 và tổng đại số các momen lực tác dụng lên vật đối với bất kì trục quay nào đều bằng 0. B. Tổng các momen lực đối với bất kì trục quay làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các momen lực làm cho vật đó quay ngược chiều kim đồng hồ. C. Vật ln ln đứng n so với bất kì vật nào khác. D. Hợp lực của các lực tác dụng lên vật bằng 0. Câu5: Mơmen lực tác dụng lên vật rắn có trục quay cố định có giá trị A. bằng khụng thỡ vật đứng n hoặc quay đều B. khơng đổi và khỏc khụng thỡ luụn làm vật quay đều C. dương thỡ làm vật quay nhanh dần D. õm thỡ làm vật quay chậm dần Câu6:phát biểu nào sau đây là khơng đúng? A. Trong chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật rắn có cùng góc quay. B. Trong chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật rắn có cùng chiều quay. C. Trong chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật rắn đều chuyển động trên các quỹ đạo tròn. D. Trong chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật rắn đều chuyển động trong cùng một mặt phẳng Câu7: Chọn câu đúng: Trong chuyển động quay có vận tốc góc ù và gia tốc góc â chuyển động quay nào sau đây là nhanh dần? A. ù = 3 rad/s và â = 0 B. ù = 3 rad/s và â = - 0,5 rad/s 2 C. ù = - 3 rad/s và â = 0,5 rad/s 2 D. ù = - 3 rad/s và â = - 0,5 rad/s 2 Câu8: Một vật rắn quay đều xung quanh một trục, một điểm M trên vật rắn cách trục quay một khoảng R có A. tốc độ góc ù tỉ lệ thuận với R B. tốc độ góc ù tỉ lệ nghịch với R C. tốc độ dài v tỉ lệ thuận với R D. tốc độ dài v tỉ lệ thuận với R Câu9: Các vận động viên nhảy cầu xuống nước có động tác "bó gối" thật chặt ở trên khơng là nhằm để A. giảm mơmen qn tính để tăng tốc độ quay. B. tăng mơmen qn tính để tăng tốc độ quay. C. giảm mơmen qn tính để tăng mơmen động lượng. D. tăng mơmen qn tính để giảm tốc độ quay. Câu10Các ngơi sao được sinh ra từ những khối khí lớn quay chậm và co dần thể tích lại do tác dụng của lực hấp dẫn. Vận tốc góc quay của sao A. khơng đổi. B. tăng lên. C. giảm đi. D. bằng khơng. Câu 11: Moọt ngửụứi ủửựng trẽn moọt chieỏc gheỏ ủang quay, hai tay cần 2 quaỷ tá. Khi ngửụứi aỏy dang tay theo phửụng ngang, gheỏ vaứ ngửụứi quay vụựi toỏc ủoọc goực ω 1 . Ma saựt ụỷ trúc quay nhoỷ khõng ủaựng keồ. Sau ủoự ngửụứi aỏy co tay lái keựo 2 quaỷ tá vaứo gần saựt vai. Toỏc ủoọ mụựi cuỷa heọ “ngửụứi + gheỏ”. A. Taờng lẽn C. Luực ủầu taờng sau ủoự giaỷm dần baống 0 B. Giaỷm ủi D. Luực ủầu giaỷm sau ủoự baống 0 GV: Tạ Đình Hiền***** 4 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I Baứi 12 : Caực ngõi sao ủửụùc sinh ra tửứ nhửừng khoỏi khớ lụựn quay chaọm vaứ co dần theồ tớch lái do taực dúng cuỷa lửùc haỏp dn. Vaọn toỏc quay cuỷa sao A. khõng ủoồi B. taờng lẽn C. giaỷm ủi D. baống khõng Baứi13 : Moọt chaỏt ủieồm ụỷ trẽn maởt vaọt raộn caựch trúc quay 1 khoaỷng R. Khi vaọt raộn quay ủều quanh trúc, ủieồm ủoự coự toỏc ủoọ daứi laứ v. Toỏc ủoọ goực cuỷa vaọt raộn laứ A. ω = v R B. ω = 2 v R C. ω = v.R D. ω = R v Baứi 14 :Moọt vaọt raộn quay ủều xung quanh 1 trúc. Moọt ủieồm cuỷa vaọt caựch trúc quay 1 khoaỷng R thỡ coự : A. toỏc ủoọ goực tổ leọ vụựi R. B. toỏc ủoọ goực tổ leọ nghũch vụựi R. C. toỏc ủoọ daứi tổ leọ vụựi R. D. toỏc ủoọ daứi tổ leọ nghũch vụựi R. Baứi 15 : Gia toỏc hửụựng tãm cuỷa 1 chaỏt ủieồm ( 1 hát) chuyeồn ủoọng troứn khõng ủều A. nhoỷ hụn gia toỏc tieỏp tuyeỏn cuỷa noự. B. baống gia toỏc tieỏp tuyeỏn cuỷa noự. C. lụựn hụn gia toỏc tieỏp tuyeỏn cuỷa noự. D. coự theồ lụựn hụn, baống hoaởc nhoỷ hụn gia toỏc tieỏp tuyeỏn cuỷa noự Baứi 16 : Moọt vaọt raộn ủang quay ủều quanh 1 trúc coỏ ủũnh ủi qua vaọt. Vaọn toỏc daứi cuỷa 1 ủieồm xaực ủũnh trẽn vaọt caựch trúc quay khoaỷng r ≠ 0 coự ủoọ lụựn A. taờng dần theo thụứi gian B. giaỷm dần theo thụứi gian C. khõng thay ủoồi D. baống khõng Baứi 17 : Moọt vaọt raộn ủang quay quanh 1 trúc coỏ ủũnh xuyẽn qua vaọt. Caực ủieồm trẽn vaọt raộn ( khõng thuoọc trúc quay) A. quay ủửụùc nhửừng goực khõng baống nhau trong cuứng moọt khoaỷng thụứi gian. B. ụỷ cuứng moọt thụứi ủieồm, coự cuứng vaọn toỏc goực. C. ụỷ cuứng moọt thụứi ủieồm, coự cuứng vaọn toỏc daứi. D. ụỷ cuứng moọt thụứi ủieồm, khõng cuứng gia toỏc goực . Baứi 18 : Moọt vaọt raộn ủang quay chaọm dần ủều quanh 1 trúc coỏ ủũnh xuyẽn qua vaọt thỡ A. vaọn toỏc goực luõn coự giaự trũ ãm . B. tớch vaọn toỏc goực vaứ gia toỏc goực laứ soỏ dửụng. C. gia toỏc goực luõn coự giaự trũ ãm D. tớch vaọn toỏc goực vaứ gia toỏc goực laứ soỏ ãm. Baứi 19 : Moọt ngửụứi ủang ủửựng ụỷ meựp cuỷa moọt saứn hỡnh troứn, naốm ngang. Saứn coự theồ quay trong maởt phaỳng naốm ngang quanh 1 trúc coỏ ủũnh, thaỳng ủửựng, ủi qua tãm saứn. Boỷ qua caực lửùc caỷn. Luực ủầu saứn vaứ ngửụứi ủửựng yẽn. Neỏu ngửụứi aỏy cháy quanh meựp saứn theo 1 chiều thỡ saứn A. quay cuứng chiều chuyeồn ủoọng cuỷa ngửụứi B. quay ngửụùc chiều chuyeồn ủoọng cuỷa ngửụứi C. vn ủửựng yẽn vỡ khoỏi lửụùng saứn lụựn hụn khoỏi lửụùng cuỷa ngửụứi D. quay cuứng chuyeồn ủoọng cuỷa ngửụứi rồi sau ủoự quay ngửụùc lái. Baứi 20 : Phaựt bieồu naứo sau ủãy laứ khõng ủuựng ? A. Trong chuyeồn ủoọng cuỷa vaọt raộn quanh moọt trúc coỏ ủũnh thỡ mói ủieồm cuỷa vaọt raộn coự cuứng goực quay B. Trong chuyeồn ủoọng cuỷa vaọt raộn quanh moọt trúc coỏ ủũnh thỡ mói ủieồm cuỷa vaọt raộn coự cuứng chiều quay C. Trong chuyeồn ủoọng cuỷa vaọt raộn quanh moọt trúc coỏ ủũnh thỡ mói ủieồm cuỷa vaọt raộn ủều chuyeồn ủoọng trẽn caực quyừ ủáo troứn. D. Trong chuyeồn ủoọng cuỷa vaọt raộn quanh moọt trúc coỏ ủũnh thỡ mói ủieồm cuỷa vaọt raộn ủều chuyeồn ủoọng trong cuứng moọt maởt phaỳng Baứi 21 : Moọt mõmen lửùc khõng ủoồi taực dúng vaứo moọt vaọt coự trúc quay coỏ ủũnh. Trong nhửừng ủái lửụùng dửụựi ủãy, ủái lửụùng naứo khõng phaỷi laứ haống soỏ ? A. Mõmen quaựn tớnh B. Gia toỏc goực C. Khoỏi lửụùng D. Toỏc ủoọ goực GV: Tạ Đình Hiền***** 5 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I Baứi 22 : Mõmen quaựn tớnh cuỷa 1 vaọt khõng phúc thuoọc vaứo yeỏu toỏ naứo sau ủãy ? A. Khoỏi lửụùng cuỷa vaọt B. Toỏc ủoọ goực cuỷa vaọt C. Kớch thửụực vaứ hỡnh dáng cuỷa vaọt D. Vũ trớ trúc quay cuỷa vaọt. Baứi 23 : Phaựt bieồu naứo sau ủãy khõng ủuựng vụựi chuyeồn ủoọng quay ủều cuỷa vaọt raộn quanh moọt trúc. A. Toỏc ủoọ goực laứ moọt haứm baọc nhaỏt vụựi thụứi gian. B. Gia toỏc goực cuỷa vaọt baống 0 C. Trong nhửừng khoaỷng t.gian baống nhau, vaọt quay ủửụùc nhửừng goực baống nhau D. Phửụng trỡnh chuyeồn ủoọng laứ moọt haứm baọc nhaỏt vụựi thụứi gian Baứi 24 : Phaựt bieồu naứo sai khi noựi về mõmen quaựn tớnh cuỷa moọt vaọt raộn ủoỏi vụựi moọt trúc quay xaực ủũnh ? A. Mõmen quaựn tớnh cuỷa moọt vaọt raộn ủaởc trửng cho mửực quaựn tớnh cuỷa vaọt trong chuyeồn ủoọng quay. B. Mõmen quaựn tớnh cuỷa moọt vaọt raộn luõn luõn dửụng. C. Mõmen quaựn tớnh cuỷa moọt vaọt raộn coự theồ dửụng, coự theồ ãm tuứy thuoọc vaứo chiều quay cuỷa vaọt. D. Mõmen quaựn tớnh cuỷa moọt vaọt raộn phú thuoọc vaứo vũ trớ trúc quay. Baứi 25 : Xeựt vaọt raộn quay quanh 1 trúc coỏ ủũnh . Khi hụùp lửùc taực dúng vaứo vaọt coự mõmen trieọt tiẽu thỡ vaọt raộn chuyeồn ủoọng A. ủửựng yẽn hoaởc quay ủều B. quay nhanh dần ủều C. quay chaọm dần ủều D. quay vụựi tớnh chaỏt khaực. Baứi 26 : Moọt vaọn ủoọng viẽn trửụùt baờng ngheọ thuaọt thửùc hieọn ủoọng taực ủửựng quay quanh trúc cuỷa thãn mỡnh. Neỏu vaọn ủoọng viẽn dang 2 tay ra thỡ A. mõmen quaựn tớnh cuỷa v.ủoọng viẽn vụựi trúc quay taờng vaứ vaọn toỏc goực giaỷm B. mõmen quaựn tớnh cuỷa v.ủoọng viẽn vụựi trúc quay giaỷm vaứ vaọn toỏc goực taờng C. mõmen quaựn tớnh cuỷa v.ủoọng viẽn vụựi trúc quay vaứ vaọn toỏc goực taờng D. mõmen quaựn tớnh cuỷa v.ủoọng viẽn vụựi trúc quay vaứ vaọn toỏc goực giaỷm Baứi 27 : Phaựt bieồu naứo sau ủãy laứ khõng ủuựng? A. Mõmen quaựn tớnh cuỷa vaọt raộn ủoỏi vụựi moọt trúc quay lụựn thỡ sửực ỡ cuỷa vaọt trong chuyeồn ủoọng quay quanh trúc ủoự lụựn. B. Mõmen quaựn tớnh cuỷa vaọt raộn phú thuoọc vaứo vũ trớ trúc quay vaứ sửù phãn boỏ khoỏi lửụùng ủoỏi vụựi t-quay. C. Mõmen lửùc taực dúng vaứo vaọt raộn laứm thay ủoồi toỏc ủoọ quay cuỷa vaọt. D. Mõmen lửùc dửụng taực dúng vaứo vaọt raộn laứm cho vaọt quay nhanh dần. Baứi 28 : Neỏu toồng caực vectụ ngoái lửùc taực dúng lẽn moọt vaọt raộn baống 0 thỡ A. toồng ủái soỏ caực mõmen lửùc ủoỏi vụựi trúc quay baỏt kyứ cuừng baống khõng. B. mõmen ủoọng lửụùng cuỷa vaọt ủoỏi vụựi moọt trúc quay baỏt kyứ baống khõng. C. mõmen ủoọng lửụùng cuỷa vaọt ủoỏi vụựi moọt trúc quay baỏt kyứ khõng ủoồi. D. vaọn toỏc cuỷa khoỏi tãm khõng ủoồi caỷ về hửụựng vaứ ủoọ lụựn. Baứi 29 : Moọt vaọn ủoọng viẽn nhaỷy cầu xuoỏng nửụực. Boỷ qua sửực caỷn khõng khớ, ủái lửụùng naứo sau ủãy khõng thay ủoồi khi ngửụứi ủoự ủang nhaứo loọn trẽn khõng? A. Theỏ naờng cuỷa ngửụứi B. ẹoọng naờng quay cuỷa ngửụứi quanh trúc ủi qua khoỏi tãm C. Mõmen ủoọng lửụùng cuỷa ngửụứi ủoỏi vụựi khoỏi tãm. D. Mõmen quaựn tớnh cuỷa ngửụứi ủoỏi vụựi trúc quay ủi qua khoỏi tãm. Baứi 30 : Moọt ủúa troứn coự mõmen quaựn tớnh I quay quanh moọt trúc coỏ ủũnh vụựi vaọn toỏc goực ω 0 . Ma saựt ụỷ trúc quay nhoỷ khõng ủaựng keồ. Neỏu toỏc ủoọ goực cuỷa ủúa giaỷm 2 lần thỡ A. mõmen ủoọng lửụùng taờng 4 lần, ủoọng naờng quay taờng 2 lần B. mõmen ủoọng lửụùng giaỷm 2 lần, ủoọng naờng quay taờng 4 lần C. mõmen ủoọng lửụùng taờng 2 lần, ủoọng naờng quay giaỷm 2 lần D. mõmen ủoọng lửụùng giaỷm 2 lần, ủoọng naờng quay giaỷm 4 lần. GV: Tạ Đình Hiền***** 6 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I BÀI TẬP Baứi 1 : Moọt caựnh quát daứi 20cm, quay vụựi toỏc ủoọ goực khõng ủoồi ω = 94rad/s. Toỏc ủoọ daứi cuỷa 1 ủieồm ụỷ vaứnh caựnh quát baống A. 37,6m/s B. 23,5m/s C. 18,8m/s D. 47m/s Baứi 2 : Hai hóc sinh A vaứ B ủửựng trẽn chieỏc ủi quay troứng, A ngoaứi rỡa, B ụỷ caựch tãm 1 nửỷa baựn kớnh. Phaựt bieồu naứo sau ủãy laứ ủuựng A. ω A = ω B , γ A = γ B B. ω A > ω B , γ A > γ B C. ω A < ω B , γ A = 2γ B D. ω A = ω B , γ A > γ B Câu3: Một thanh nhẹ dài 1m quay đều trong mặt phẳng ngang xung quanh trục thẳng đứng đi qua trung điểm của thanh. Hai đầu thanh có hai chất điểm có khối lượng 2kg và 3kg. Vận tốc của mỗi chất điểm là 5m/s. Mơmen động lượng của thanh là A. L = 7,5 kgm 2 /s. B. L = 10,0 kgm 2 /s. C. L = 12,5 kgm 2 /s. D. L = 15,0 kgm 2 /s. Baứi 4 : Baựnh ủaứ cuỷa moọt ủoọng cụ tửứ luực khụỷi ủoọng ủeỏn luực ủát toỏc ủoọ goực 140 rad/s phaỷi maỏt 2(s). Bieỏt ủoọng cụ quay nhanh dần ủều. Goực quay cuỷa baựnh ủaứ trong thụứi gian trẽn laứ A. 140 rad B. 70 rad C. 35 rad D. 35π(rad) Baứi 5 : Moọt baựnh xe quay nhanh dần ủều quanh trúc. Luực t = 0 coự toỏc ủoọ goực 5 rad/s. Sau 5 (s) toỏc ủoọ goực cuỷa noự taờng lẽn ủeỏn 7 rad/s. Gia toỏc goực cuỷa baựnh xe laứ A. 0,2 rad/s 2 B. 0,4 rad/s 2 C. 2,4 rad/s 2 D. 0,8 rad/s 2 Baứi 6 : Rõto cuỷa moọt ủoọng cụ quay ủều, cửự mi phuựt quay ủửụùc 300 voứng, trong 10 (s) rõto quay ủửụùc 1 goực baống A. 31,4 rad/s B. 314 rad/s C. 18,84 rad/s D. 18840 rad/s Baứi 7 :Moọt caựnh quát cuỷa maựy phaựt ủieọn cháy baống sửực gioự coự ủửụứng kớnh 80m, quay vụựi toỏc ủoọ 45voứng/phuựt. Toỏc ủoọ cuỷa 1 ủieồm naốm ụỷ vaứng caựnh quát laứ A. 18,84 m/s B. 188,4 m/s C. 113 m/s D. 11304m/s Baứi 8 : Tái t = 0, moọt baựnh xe ủáp baột ủầu quay quanh 1 trúc vụựi gia toỏc goực khõng ủoồi. Sau 5 (s) noự quay ủửụùc 1 goực 25 rad/s. Toỏc ủoọ goực vaứ gia toỏc goực cuỷa baựnh xe tái thụứi ủieồm t = 5(s) laứ A. 2 rad/s 2 ; 5 rad/s B. 4 rad/s 2 ; 20 rad/s C. 2 rad/s 2 ; 10 rad/s D. 4 rad/s 2 ; 10 rad/s Câu9: Một đĩa mài có mơmen qn tính đối với trục quay của nó là 12kgm 2 . Đĩa chịu một mơmen lực khơng đổi 16Nm, sau 33s kể từ lúc khởi động vận tốc góc của đĩa là A. 20rad/s. B. 36rad/s. C. 44rad/s. D. 52rad/s. Câu10: Một đĩa mài có mơmen qn tính đối với trục quay của nó là 12 kgm 2 . Đĩa chịu một mơmen lực khơng đổi 16Nm, Mơmen động lượng của đĩa tại thời điểm t = 33s là A. 306 kgm 2 /s. B. 528 kgm 2 /s. C. 662 kgm 2 /s. D. 704 kgm 2 /s. Baứi 11 : Moọt vaọt quay quanh moọt trúc vụựi gia toỏc goực khõng ủoồi. Sau thụứi gian keồ tửứ luực baột ủầu quay, soỏ voứng quay ủửụùc tyỷ leọ vụựi : A. t B. t 2 C. t D. t 3 Baứi 12 : Phửụng trỡnh dửụựi ủãy din taỷ moỏi quan heọ giửừa toỏc ủoọ goực ω vaứ thụứi gian t trong chuyeồn ủoọng quay nhanh dần ủều cuỷa moọt vaọt raộn quanh moọt trúc coỏ ủũnh laứ A. ω = 4 + 3t ( rad/s) B. ω = 4 - 2t ( rad/s) C. ω = -2t + 2t 2 (rad/s) D. ω = - 2 - 3t 2 ( rad/s) Baứi 13 : Chón cãu ủuựng : trong chuyeồn ủoọng quay coự vaọn toỏc goực ω vaứ gia toỏc goực β chuyeồn ủoọng quay naứo sau ủãy laứ nhanh dần ? A. ω = 3 rad/s vaứ β = 0 B. ω = 3 rad/s vaứ β =- 0,5 rad/s 2 C. ω = -3 rad/s vaứ β = 0, 5 rad/s 2 D. ω = -3 rad/s vaứ β = - 0,5 rad/s 2 Baứi 14 :Kim giụứ cuỷa moọt chieỏc ủồng hồ coự chiều daứi baống 3/4 chiều daứi kim phuựt . Coi nhử caực kim quay ủều. Tổ soỏ giửừa gia toỏc hửụựng tãm cuỷa ủầu kim phuựt vaứ ủầu kim giụứ laứ A. 92 B. 108 C. 192 D. 204 Baứi 15 : Moọt baựnh xe quay ủều xung quanh moọt trúc coỏ ủũnh vụựi tần soỏ 3600 voứng/min. Toỏc ủoọ goực cuỷa baựnh xe naứy laứ : A. 120π rad/s B. 160π rad/s C. 180π rad/s D. 240π rad/s Baứi 16 : Moọt baựnh xe quay nhanh dần ủầu tửứ tráng thaựi ủửựng yẽn sau 2 s noự ủát vaọn toỏc goực 10 rad/s. Goực maứ baựnh xe quay ủửụùc trong thụứi gian ủoự laứ GV: Tạ Đình Hiền***** 7 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I A. 2,5 rad B. 5 rad C. 10 rad D. 12,5 rad Baứi 17 : Moọt baựnh xe coự ủửụứng kớnh 4m quay vụựi gia toỏc goực khõng ủoồi 4 rad/s 2 , t 0 = 0 laứ luực baựnh xe baột ủầu quay. Tái thụứi ủieồm t = 2s vaọn toỏc goực cuỷa baựnh xe laứ : A. 4 rad/s B. 8 rad/s C. 9,6 rad/s D. 16 rad/s Baứi 18 : Moọt baựnh xe coự ủửụứng kớnh 4m quay vụựi gia toỏc goực khõng ủoồi 4 rad/s 2 . Gia toỏc tieỏp tuyeỏn cuỷa ủieồm P trẽn vaứnh baựnh xe laứ A. 4 m/s 2 B. 8 m/s 2 C. 12 m/s 2 D. 16 m/s 2 Baứi 19 :Moọt baựnh xe ủang quay vụựi vaọn toỏc goực 36 rad/s thỡ bũ haừm lái vụựi moọt gia toỏc goực khõng ủoồi coự ủoọ lụựn 3 rad/s 2 . Thụứi gian tửứ luực haừm ủeỏn luực baựnh xe dửứng haỳn laứ A. 4 s B. 6 s C. 10 s D. 12 s Baứi 20 :Moọt baựnh xe quay nhanh dần ủều trong 4s vaọn toỏc goực taờng tửứ 120 voứng/phuựt lẽn 360 voứng/phuựt. Gia toỏc goực cuỷa baựnh xe laứ A. 2π rad/s 2 B. 3π rad/s 2 C. 4π rad/s 2 D. 5π rad/s 2 Baứi 21 :Moọt baựnh xe coự ủửụứng kớnh 50 cm quanh nhanh dần ủều trong 4s vaọn toỏc goực taờng tửứ 120 voứng/phuựt lẽn 360 voứng/phuựt. Gia toỏc hửụựng tãm cuỷa ủieồm M ụỷ vaứnh baựnh xe sau khi taờng toỏc ủửụùc 2s laứ A. 157,8 m/s 2 B. 162,7 m/s 2 C. 183,6 m/s 2 D. 196,5 m/s 2 Baứi 22 :Moọt baựnh xe quay nhanh dần ủều trong 4s vaọn toỏc goực taờng tửứ 120 voứng/phuựt lẽn 360 voứng/phuựt . Vaọn toỏc goực cuỷa ủieồm M ụỷ vaứnh baựnh xe sau khi taờng toỏc ủửụùc 2 s laứ A. 8π rad/s B. 10π rad/s C. 12π rad/s D. 14π rad/s Baứi 23 : Hai chaỏt ủieồm coự khoỏi lửụùng 1 kg vaứ 2 kg, gaộn ụỷ 2 ủầu cuỷa 1 thanh nhé coự chiều daứi 1m. Mõmen quaựn tớnh cuỷa heọ ủoỏi vụựi trúc quay ủi qua trung ủieồm cuỷa thanh vaứ vuõng goực vụựi thanh coự giaự trũ naứo sau ủãy ? A. 1,5 kg.m 2 B. 0,75 kg.m 2 C. 0,5 kg.m 2 D. 1,75 kg.m 2 Baứi 24 : Moọt caọu beự ủaồy moọt chieỏc ủu quay coự ủửụứng kớnh 4m vụựi moọt lửùc 60N ủaởt tái vaứnh cuỷa chieỏc ủu quay theo phửụng tieỏp tuyeỏn mõmen lửùc taực dúng vaứo ủu quay laứ : A. 30 N.m B. 15 N.m C. 20 N.m D. 120 N.m Baứi25 : Moọt ủúa troứn ủồng chaỏt coự baựn kớnh R = 0,5m, khoỏi lửụùng m = 1kg. Mõmen quaựn tớnh cuỷa ủúa ủoỏi vụựi trúc vuõng goực vụựi maởt ủúa tái tãm O cuỷa ủúa laứ A. 0,250Kg.m 2 B. 0,125Kg.m 2 C. 0,100Kg.m 2 D.0,200Kg.m 2 Baứi26 : Moọt baựnh ủaứ coự mõmen quaựn tớnh 30 Kg.m 2 ủang quay vụựi toỏc ủoọ 28 rad/s. Taực dúng lẽn baựnh ủaứ mõmen lửùc khõng ủoồi 150 N.m, baựnh ủaứ seừ dửứng lái sau khi quay thẽm ủửụùc goực baống A. 39,2 rad B. 78,4 rad C. 156,8 rad D. 21 rad Baứi 27 : Moọt mõmen lửùc khõng ủoồi 60 N.m taực dúng vaứo moọt baựnh ủaứ coự khoỏi lửụùng 20 kg vaứ mõmen quaựn tớnh 12Kg/m 2 . Thụứi gian cần thieỏt ủeồ baựnh ủaứ ủát tụựi 75 rad/s tửứ nghổ laứ A. 15 (s) B. 25 (s) C. 30 (s) D. 180 (s) Baứi 28 : Moọt mõmen lửùc 30 N.m taực dúng lẽn moọt baựnh xe coự khoỏi lửụùng 5,0 Kg vaứ mõmen quaựn tớnh 2,0 Kg.m 2 . Neỏu baựnh xe quay tửứ tráng thaựi nghổ thỡ sau 10 (s) noự quay ủửụùc A. 750 rad B. 1500 rad C. 3000 rad D. 6000 rad Baứi 29 : Moọt baựnh xe coự mõmen quaựn tớnh ủoỏi vụựi trúc quay (∆) coỏ ủũnh laứ 6 Kg.m 2 ủang ủửựng yẽn thỡ chũu taực dúng cuỷa moọt mõmen lửùc 30 N.m ủoỏi vụựi trúc quay (∆). Boỷ qua mói lửùc caỷn. Sau bao lãu, keồ tửứ khi baột ủầu quay, baựnh xe ủát tụựi vaọn toỏc goực coự ủoọ lụựn 400 rad/s ? A. 52 (s) B. 75 (s) C. 40 (s) D. 80 (s) Baứi 30 : Moọt thanh ủồng chaỏt OA, khoỏi lửụùng M, chiều daứi L. Coự theồ quay quanh moọt trúc O vaứ vuõng goực vụựi Thanh. Ngửụứi ta gaộn vaứo ủầu A moọt chaỏt ủieồm m = M 2 thỡ mõmen quaựn tớnh cuỷa heọ ủoỏi vụựi trúc quay laứ : A. I = 1 2 ML 2 B. I = 1 3 ML 2 C. I = 5 6 ML 2 D. I = ML 2 GV: Tạ Đình Hiền***** 8 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I Baứi 31 : Taực dúng moọt Mõmen lửùc M = 0,32 Nm lẽn moọt chaỏt ủieồm chuyeồn ủoọng trẽn moọt ủửụứng troứn vaứ chaỏt ủieồm chuyeồn ủoọng vụựi gia toỏc goực khõng ủoồi β = 2,5 rad/s 2 . Mõmen quaựn tớnh cuỷa chaỏt ủieồm ủoỏi vụựi trúc ủi qua tãm vaứ vuõng goực vụựi ủửụứng troứn ủoự laứ A. 0,128 kg.m 2 B. 0,214kg.m 2 C. 0,315 kg.m 2 D.0,412 kg.m 2 Baứi 32 : Taực dúng moọt Mõmen lửùc M = 0,32 Nm lẽn moọt chaỏt ủieồm chuyeồn ủoọng trẽn moọt ủửụứng troứn laứm chaỏt ủieồm chuyeồn ủoọng vụựi gia toỏc goực khõng ủoồi β = 2,5 rad/s 2 . Baựn kớnh ủửụứng troứn laứ 40 cm thỡ khoỏi lửụùng cuỷa chaỏt ủieồm laứ : A. m = 1,5 kg B. m = 1,2 kg C. m = 0,8 kg D. m = 0,6 kg Baứi 33 : Moọt ủúa moỷng, phaỳng, ủồng chaỏt coự theồ quay ủửụùc xung quanh moọt trúc ủi qua tãm vaứ vuõng goực vụựi maởt phaỳng ủúa. Taực dúng vaứo ủúa moọt mõmen lửùc 960 Nm khõng ủoồi, ủúa chuyeồn ủoọng quay quanh trúc vụựi gia toỏc goực 3 rad/s 2 . Mõmen quaựn tớnh cuỷa ủúa ủoỏi vụựi trúc quay ủoự laứ A. I = 160 kgm 2 B. I = 180 kgm 2 C. I = 240 kgm 2 D. I = 320 kgm 2 Baứi34 : Moọt ủúa moỷng, phaỳng, ủồng chaỏt coự baựn kớnh 2m coự theồ quay ủửụùc xung quanh moọt trúc ủi qua tãm vaứ vuõng goực vụựi maởt phaỳng ủúa. Taực dúng vaứo ủúa moọt mõmen lửùc 960 Nm khõng ủoồi, ủúa chuyeồn ủoọng quay quanh trúc vụựi gia toỏc goực 3 rad/s 2 . Khoỏi lửụùng cuỷa ủúa laứ A. m = 960 kg B. m = 240 kg C. m = 160 kg D. m = 80 kg Baứi 35 : Moọt roứng róc coự baựn kớnh 10 cm, coự mõmen quaựn tớnh ủoỏi vụựi trúc laứ I=10 -2 kgm 2 . Ban ủầu roứng róc ủang ủửựng yẽn, taực dúng vaứo roứng róc moọt lửùc khõng ủoồi F=2N tieỏp tuyeỏn vụựi vaứnh ngoaứi cuỷa noự. Gia toỏc goực cuỷa roứng róc laứ. A. 14 rad/s 2 B. 20 rad/s 2 C. 28 rad/s 2 D. 35 rad/s 2 Baứi 36 : Moọt vaọt coự mõmen quaựn tớnh 0,72 kg.m 2 quay ủều 10 voứng trong 1,8s. mõmen ủoọng lửụùng cuỷa vaọt coự ủoọ lụựn laứ : A. 4 kgm 2 /s B. 8 kgm 2 /sC. 13 kgm 2 /s D. 25 kgm 2 /s Baứi 37 : Hai ủúa troứn coự mõmen quaựn tớnh I 1 vaứ I 2 ủang quay ủồng trúc vaứ cuứng chiều vụựi toỏc ủoọ ω 1 vaứ ω 2 . Ma saựt ụỷ trúc quay nhoỷ khõng ủaựng keồ. Sau ủoự cho 2 ủúa dớnh vaứo nhau, heọ quay vụựi toỏc ủoọ goực ω. Coự ủoọ lụựn xaực ủũnh baống cõng thửực naứo sau ủãy? A. ω= 1 2 1 1 2 2 I I I I + ω + ω B. ω = 1 1 2 2 1 2 I I I I ω + ω + C. ω = 1 2 2 1 1 2 I I I I ω + ω + D. ω= 1 1 2 2 1 2 I I I I ω − ω + Baứi 38 : Moọt vaọn ủoọng viẽn trửụùt baờng ngheọ thuaọt coự theồ taờng toỏc ủoọ quay tửứ 0,5 voứng/s ủeỏn 3 voứng/s. Neỏu mõmen quaựn tớnh luực ủầu laứ 4,6 kg.m 2 thỡ luực sau laứ : A. 0,77 Kg.m 2 B. 1,54 Kg.m 2 C. 0,70 Kg.m 2 D.27,6 Kg.m 2 Baứi 39 : Moọt ủúa troứn ủồng chaỏt coự baựn kớnh R = 0,5m, khoỏi lửụùng m = 1 Kg quay ủều vụựi vaọn toỏc goực ω = 6 rad/s quanh moọt trúc thaỳng ủửựng ủi qua tãm cuỷa ủúa. Tớnh mõmen ủoọng lửụùng cuỷa ủúa ủoỏi vụựi trúc quay ủoự. A. 1,5 kgm 2 /s B. 0,125 kgm 2 /s C. 0,75 kgm 2 /s D.0,375 kgm 2 /s Baứi40 : Moọt thanh OA ủồng chaỏt, tieỏt dieọn ủều, coự khoỏi lửụùng 1 kg. Thanh coự theồ quay quanh 1 trúc coỏ ủũnh theo phửụng ngang ủi qua ủầu O vaứ vuõng goực vụựi thanh. ẹầu A cuỷa thanh ủửụùc treo baống sụùi dãy coự khoỏi lửụùng khõng ủaựng keồ. Boỷ qua ma saựt ụỷ trúc quay, laỏy g = 10m/s 2 . Khi thanh ụỷ tráng thaựi cãn baống theo phửụng ngang thỡ dãy treo thaỳng ủửựng, vaọy lửùc caờng cuỷa dãy laứ A. 20 N B. 10 N C. 5 N D. 1 N Baứi 41 : Moọt baựnh xe coự mõmen quaựn tớnh laứ 0,4 Kg.m 2 ủang quay ủều quanh 1 trúc. Neỏu ủoọng naờng quay cuỷa baựnh xe laứ 80J thỡ mõmen ủoọng lửụùng cuỷa baựnh xe ủoỏi vụựi trúc ủang quay laứ A. 40 Kgm 2 /s B. 80 Kgm 2 /s C. 10 Kgm 2 /s D. 8 Kgm 2 /s Baứi42 : Moọt thanh nhé daứi 1m quay ủều trong maởt phaỳng ngang xung quanh trúc thaỳng ủửựng ủi qua trung ủieồm cuỷa thanh. Hai ủầu thanh coự hai chaỏt ủieồm coự khoỏi lửụùng 2kg vaứ 3 kg. Vaọn toỏc cuỷa mi chaỏt ủieồm laứ 5m/s. Mõmen ủoọng lửụùng cuỷa thanh laứ : GV: Tạ Đình Hiền***** 9 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I A. L = 7,5 kgm 2 /s B. L = 10,0 kgm 2 /s C. L = 12,5 kgm 2 /s D. L = 15,0 kgm 2 /s Baứi 43 : Moọt ủúa maứi coự mõmen quaựn tớnh ủoỏi vụựi trúc quay cuỷa noự laứ 1,2 kgm 2 . ẹúa chũu moọt mõmen lửùc khõng ủoồi 1,6 Nm. Mõmen ủoọng lửụùng cuỷa ủúa tái thụứi ủieồm t = 33s laứ A. 30,6 kgm 2 /s B. 52,8 kgm 2 /s C. 66,2 kgm 2 /s D. 70,4 kgm 2 /s Baứi 44 : Coi Traựi ẹaỏt laứ moọt quaỷ cầu ủồng tớnh coự khoỏi lửụùng M = 6.10 24 kg, baựn kớnh R=6400km. Mõmen ủoọng lửụùng cuỷa Traựi ẹaỏt trong sửù quay quanh trúc cuỷa noự laứ A. 5,18.10 30 kgm 2 /s B. 5,83.10 31 kgm 2 /s C. 6,28.10 32 kgm 2 /s D. 7,15.10 33 kgm 2 /s Baứi 45 :Hai ủúa moỷng naốm ngang coự cuứng trúc quay thaỳng ủửựng ủi qua tãm cuỷa chuựng. ẹúa 1 coự mõmen quaựn tớnh quaựn tớnh I 1 ủang quay vụựi toỏc ủoọ ω 0 , ẹúa 2 coự mõmen quaựn tớnh quaựn tớnh I 2 ban ủầu ủang ủửựng yẽn. Thaỷ nhé ủúa 2 xuoỏng ủúa 1 sau moọt khoaỷng thụứi gian ngaộn hai ủúa cuứng quay vụựi toỏc ủoọ goực laứ : A. ω = 1 2 I I ω 0 B. ω = 2 1 I I ω 0 C. ω = 2 1 2 I I I + ω 0 D. ω = 1 2 2 I I I + ω 0 Baứi 46 : Moọt ủúa ủaởc coự baựn kớnh 0,25m, ủúa coự theồ quay xung quanh trúc ủoỏi xửựng ủi qua tãm vaứ vuõng goực vụựi maởt phaỳng ủúa. ẹúaừ chũu taực dúng cuỷa moọt mõmen lửùc khõng ủoồi M = 3 Nm. Sau 2s keồ tửứ luực ủúa baột ủầu quay vaọn toỏc goực cuỷa ủúa laứ 24 rad/s. Mõmen quaựn tớnh cuỷa ủúa laứ : A. I = 3,60 kgm 2 B. I = 0,25 kgm 2 C. I = 7,50 kgm 2 D. I = 1,85 kgm 2 Baứi47 : ẹeồ taờng toỏc tửứ tráng thaựi ủửựng yẽn, moọt baựnh xe toỏn moọt cõng 1000J. Bieỏt mõmen quaựn tớnh cuỷa baựnh xe laứ 0,2 Kg.m 2 . Boỷ qua caực lửùc caỷn. Vaọn toỏc goực cuỷa baựnh xe ủát ủửụùc laứ A. 100 rad/s B. 50 rad/s C. 200 rad/s D. 10 rad/s Baứi 48 : Hai ủúa troứn coự cuứng mõmen quaựn tớnh ủoỏi vụựi cuứng trúc quay ủi qua tãm cuỷa caực ủúa. Luực ủầu ủúa 2 ( ụỷ phớa trẽn) ủang ủửựng yẽn, ủúa 1 quay vụựi toỏc ủoọ goực ω 0 . Sau ủoự cho 2 ủúa dớnh vaứo nhau, heọ quay vụựi vaọn toỏc goực ω. ẹoọng naờng cuỷa heọ hai ủúa so vụựi luực ủầu A. Taờng 3 lần B. Giaỷm 4 lần C. Taờng 9 lần D. Giaỷm 2 lần Baứi49 : Moọt baựnh ủaứ coự mõmen quaựn tớnh 2,5 kg.m 2 quay vụựi toỏc ủoọ goực 8900 rad/s . ẹoọng naờng quay cuỷa baựnh ủaứ baống A. 9,1. 10 8 J B. 11125 J C. 9,9. 10 7 J D. 22250 J Baứi 50 : Hai baựnh xe A vaứ B coự cuứng ủoọng naờng quay, toỏc ủoọ goực ω A = 3ω B . Tyỷ soỏ mõmen quaựn tớnh B A I I ủ.vụựi trúc quay ủi qua tãm cuỷa A vaứ B coự giaự trũ naứo sau ủãy? A. 3 B. 9 C. 6 D. 1 Baứi51 : Moọt ủúa troứn ủồng chaỏt coự baựn kớnh R = 0,5m. Khoỏi lửụùng m = 1 kg quay ủều vụựi toỏc ủoọ goực ω = 6 rad/s quanh moọt trúc thaỳng ủửựng ủi qua tãm cuỷa ủúa. ẹoọng naờng cuỷa ủúa ủoỏi vụựi trúc quay ủoự laứ : A. 1,125 J B. 0,125 J C. 2,25 J D. 0,5 J Baứi52 : Cõng ủeồ taờng toỏc moọt caựnh quát tửứ tráng thaựi nghổ ủeỏn khi coự toỏc ủoọ goực 200 rad/s laứ 3000J. Mõmen quaựn tớnh cuỷa caựnh quát laứ A. 3 kg.m 2 B. 0,075 kg.m 2 C. 0,3 kg.m 2 D. 0,15 kg.m 2 Baứi 53 : Moọt mõmen lửùc 30 N.m taực dúng lẽn moọt baựnh xe coự m=5,0 Kg vaứ mõmen quaựn tớnh 2,0 Kg.m 2 . Neỏu baựnh xe quay tửứ nghổ thỡ sau 10s noự coự ủoọng naờng laứ : A. 9 KJ B. 22,5 KJ C. 45 KJ D. 56 KJ Baứi 54 : Moọt vaọt raộn coự mõmen quaựn tớnh ủoỏi vụựi trúc quay ∆ coỏ ủũnh xuyẽn qua vaọt laứ 5.10 -3 Kg.m 2 . Vaọt quay ủều quanh trúc quay ∆ vụựi vaọn toỏc goực 600 voứng/phuựt. Laỏy π 2 =10. ẹoọng naờng quay cuỷa vaọt laứ A. 10 J B. 20 J C. 0,5 J D. 2,5 J GV: Tạ Đình Hiền***** 10 [...]... cực đại là 2cm, độ giãn cực đại là 10 cm Tìm vận tốc cực đại của vật? A 180cm/s B 18m/s C 120 cm/s D 360cm/s Câu60.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng K = 40 N/m và vật có khối lượng m =100g Nâng vật lên đến vị trí lò xo khơng bị biến dạng rồi thả khơng vận tốc ban đầu Vật dao động điều hồ lấy g=10m/s2 Tìm vận tốc cực đại của vật? A 25cm/s B 40cm/s C 50cm/s D 75cm/s Câu61 Một vật. .. Biểu thức li độ của vật dao động điều hồ có dạng x= A sin(ωt+ϕ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là: A vmax =2Aω B vmax =Aω2 C vmax =Aω D vmax =A2ω Câu 12: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 10.Sin(4πt + π ) 2 cm, với t tính bằng giây Động năng của vật đó biến thi n với chu kỳ bằng: A 0,50 s B 1,50 s C 0,25 s D 1,00 s Câu 13: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động:... gian lúc bắt đầu thả vật Vật dao động điều hồ và có phương trình là: A x= 12Sin(10t+ π )cm 2 B x= 8Sin(10t+ π )cm 2 C x= 12Sin(20t+ π )cm 2 D x= 8Sin(20t+ π )cm 2 Câu36 Một con lắc lò xo nằm ngang gơm lò xo có độ cứng K và vật có khối lượng m Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì truyền cho nó vận tốc v=1m/s, và sau khoảng thời gian ngắn nhất π s gia tốc của vật đạt giá 40 trị cực đại ( kể từ khi truyền... điều hồ: A Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực đại B Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại cà gia tốc cực tiểu C Khi ở vị trí biên nó có vận tốc cực tiểu và gia tốc cực tiểu D Khi vật ở vị trí biên nó có vận tốc bằng gia tốc Câu 6: Phương trỡnh dao động điều hồ có dạng x = A sinωt (cm) Gốc thời gian t=0 được chọn: A lúc vật có li độ x = + A B lúc vật có li độ... lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng K và vật có khối lượng m Nâng vật lên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo nén 2 cm rồi thả nhẹ cho dao động điều hồ thì sau π s chuyển 20 động vận tốc của vật bất đầu giảm Tìm vận tốc cực đại của vật Lấy g = 10m/s 2 A 70cm/s B 50cm/s C 80cm/s D 120 cm/s Câu57 Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng K và vật có khối lượng m dao động điều hồ với phương trình... cứng K = 160 N/m và vật có khối lượng m =400g Nâng vật lên đến vị trí lò xo khơng bị biến dạng rồi thả khơng vận tốc ban đầu Vật dao động điều hồ(hình vẽ) m M K GV: Tạ Đình Hiền***** 23 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I lấy g=10m/s.Tìm lực cực đại tác dụng lên giá treo A.4N B 8N C 6N D 12N Câu54.Một con lắc lò xo đặt thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng K = 40 N/m và vật có khối lượng m =100g Nâng vật lên đến vị trí... và vật có khối lượng m =250g Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo giãn 7,5 cm rồi thả nhẹ Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên trên, chọn gốc thời gian lúc bắt đầu thả vật Lấy g =10 m/s2 Vật dao động điều hồ Tìm thời gian từ lúc thả vật đến vị trí lò xo khơng bị biến dạng lần thứ nhất A 0,105s B 0,21s C 1,05s D 2,1s Câu47 Phương trình chuyển động của vật. .. Parabol D Đường Hyperbol Câu 6: Một vật dao động điều hồ trên trục OX, có phương trình x = A.Sinωt ( cm ) Trong đó A, ω là những đại lượng khơng đổi Đồ thị của vận tốc v theo li độ x có dạng : A Đường thẳng B Đường elíp C Đường tròn D Đường Parabol π Câu 7: Gia tốc của một vật dao động điều hồ x = A sin(ωt − ) có độ lớn cực đại khi: 3 5T T T A t = B t = 0 C t = D t = 12 4 6 GV: Tạ Đình Hiền***** 19... Wđmax = Wtmax 0 Lưu ý: khi αm < 10 thì có thể dùng l - cosαm = 2sin2(αm/2) = α2m/2 ⇒ W= mgl 2 mg 2 αm= s m = const 2 2l 12 Con lắc vật lí là một vật rắn quay quanh một trục cố định khơng đi qua trọng tâm G của vật + Chu kì dao động: (khi α < 100) ⇒ T = 2π I (I là mơmen qua tính của vật đối với trục quay và mgd d là khoảng cách từ trọng tâm đến trục quay) + Chiều dài hiệu dụng: lhđ = I md 13 Tổng hợp... cứng K = 40 N/m và vật có khối lượng m =100g Kích thích cho vật dao động điều hồ theo phương thẳng đứng Trong q trình dao động chiều dài nhỏ nhất của lò xolà 30cm, chiều dài lớn nhất của lò xo là 40cm Tìm vận tốc cực đại của vật? A 50cm/s B 100cm/s C 150cm/s D 200cm/s Câu59 Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng K = 90 N/m và vật có khối lượng m =100g Kích thích cho vật dao động điều . QUỲNH LƯU I Chương I động lực học vật rắn I- Tóm tắt lý thuyết 1- Các đại lượng động học. Các đại lượng đặc trưng trong chuyển động quay của vật rắn được so sánh với các đại lượng trong chuyển động. = const 12. Con lắc vật lí là một vật rắn quay quanh một trục cố định không đi qua trọng tâm G của vật. + Chu kì dao động: (khi α < 10 0 ) ⇒ T = 2π mgd I (I là mômen qua tính của vật đối. cho vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các momen lực làm cho vật đó quay ngược chiều kim đồng hồ. C. Vật ln ln đứng n so với bất kì vật nào khác. D. Hợp lực của các lực tác dụng lên vật
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu vật lí 12 ôn thi đại học, tài liệu vật lí 12 ôn thi đại học, tài liệu vật lí 12 ôn thi đại học, Câu 25: Một vật có khối l­ượng m. Nếu đem treo vào lò xo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn