6 bộ đề luyện thi đại học môn vật lý có đáp án

41 764 1
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2015, 21:41

1 Đề luyện thi TN & ĐH CĐ Môn Vật lí (L1) Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0,1 kg, lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Khi thay m bằng m’ = 0,16 kg thì chu kì của con lắc tăng A. 0,0038 s B. 0,083 s C. 0,0083 s D. 0,038 s Câu 2: Một con lắc lò xo, vật nặng có khối lượng m, lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với biên độ A. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về năng lượng dao động E của nó? A. E tỉ lệ thuận với m. B. E là hằng số đối với thời gian. C. E tỉ lệ thuận với bình phương của A. D. E tỉ lệ thuận với k. Câu 3: Con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số góc 10 rad/s. Lúc t = 0, hòn bi của con lắc đi qua vị trí có li độ x = 4cm với vận tốc v = -40cm/s. Phương trình dao động có biểu thức nào sau đây? A. x = 4 2 sin10t (cm) B. x = 4 2 sin(10t + p 3 4 )(cm) C. x = 8sin(10t + p 3 4 ) (cm) D. x = 4 2 sin(10t - p 4 ) (cm) Câu 4: Một sợi dây đàn hồi dài  = 100 cm, có hai đầu A và B cố định. Một sóng truyền trên dây với tần số 50 Hz thì ta đếm được trên dây 3 nút sóng, không kể 2 nút A, B. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. 30 m/s B. 25 m/s C. 20 m/s D. 15 m/s Câu 5: Sóng dọc A. chỉ truyền được trong chất rắn. B. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí. C. truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và cả chân không. D. không truyền được trong chất rắn. Câu 6: Độ to của âm là một đặc tính sinh lý phụ thuộc vào A. vận tốc âm. B. bước sóng và năng lượng âm. C. tần số và mức cường độ âm. D. vận tốc và bước sóng. Câu 7: Sóng truyền theo một sợi dây được căng nằm ngang và rất dài. Biết phương trình sóng tại nguồn O có dạng u O = 3sin4  t (cm,s), vận tốc truyền sóng là v = 50 cm/s. Nếu M và N là 2 điểm gần nhau nhất dao động cùng pha với nhau và ngược pha với O thì khoảng cách từ O đến M và N là bao nhiêu? Biết rằng N gần mức O nhất A. 25 cm và 75 cm B. 37,5 cm và 12,5 cm C. 50 cm và 25 cm D. 25 cm và 50 cm Câu 8: Sóng ngang là sóng có phương dao động A. nằm ngang. B. thẳng đứng. C. vuông góc với phương truyền sóng. D. trùng với phương truyền sóng. Câu 9: Chọn phát biểu đúng về miền nghe được ở tai người? A. Miền nghe được phụ thuộc vào biên độ và không phụ thuộc tần số của sóng âm. 2 B. Miền nghe được là miền giới hạn giữa ngưỡng nghe và ngưỡng đau và chỉ phụ thuộc vào tần số âm. C. Miền nghe được có mức cường độ lớn hơn 130 dB. D. Miền nghe được có mức cường độ từ 0 đến 130 dB. Câu 10: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau. A. Bước sóng là đoạn đường sóng truyền được trong khoảng thời gian một chu kì của sóng. B. Trên một đường truyền sóng, hai điểm cách nhau bội số nguyên lần nửa bước sóng thì dao động ngược pha nhau. C. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên một đường truyền sóng và dao động cùng pha. D. Trên một đường truyền sóng, hai điểm cách nhau bội số chẵn lần nửa bước sóng thì dao động đồng pha. Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định nghĩa bước sóng? A. Quãng đường mà sóng truyền được trong 1 chu kì dao động của sóng. B. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm dao động giống hệt nhau. C. Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng. D. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm đang ở vị trí biên dao động. Câu 12: Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng A. cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng nhỏ càng bị cản trở nhiều. B. cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng ít bị cản trở. C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện. D. cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở nhiều. Câu 13: Trong máy phát điện xoay chiều ba pha, gọi U p là hiệu điện thế hiệu dụng giữa điểm đầu và điểm cuối của một cuộn dây, U d là hiệu điện thế hiệu dụng giữa điểm đầu của cuộn dây này với điểm cuối của cuộn dây khác. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trong cách mắc hình sao U p = U D. B. Trong cách mắc hình sao U p = 3 U D. C. Trong cách mắc hình sao U d = 3 U p . D. Trong cách mắc hình tam giác U p = 3 U D. Câu 14: Cho dòng điện xoay chiều i = t  100sin22 (A) chạy qua điện trở R = 100W thì sau thời gian 5 phút nhiệt tỏa ra từ điện trở là A. 240 J B. 120 kJ C. 240 kJ D. 12 kJ Câu 15: Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ C và cuộn cảm L thì A. dòng điện i và hiệu điện thế u hai đầu mạch luôn vuông pha đối với nhau. B. i và u luôn ngược pha. C. i luôn sớm pha hơn u góc p/2 D. u và i luôn lệch pha góc p/4 Câu 16: Khi mắc nối tiếp một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm R,L và C vào một hiệu điện thế xoay chiều U, nếu Z L = Z C thì khi đó A. U R = U L B. U R = U C. U R = U C D. tất cả kết quả trên đều sai. Câu 17: Để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện n lần, trước khi truyền tải, hiệu điện thế phải được 3 A. giảm đi n lần. B. tăng lên n 2 lần. C. giảm đi n 2 lần. D. tăng lên n lần. Câu 18: Sóng điện từ được các đài truyền hình phát có công suất lớn có thể truyền đến mọi nơi trên mặt đất nhờ tiếp vận là sóng A. dài và cực dài. B. sóng trung. C. sóng ngắn. D. sóng cực ngắn. Câu 19: Phát biểu nào sau đây về dao động điện từ trong mạch dao động LC là sai? A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên với cùng tần số. B. Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn dây, năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện. C. Dao động điện từ có tần số góc  = D. Năng lượng điện trường biến thiên cùng tần số với dao động điện từ trong mạch. Câu 20: Hãy tìm phát biểu sai về điện từ trường. A. Xung quanh một nam châm vĩnh cửu đứng yên ta chỉ quan sát được từ trường, không quan sát được điện trường; xung quanh một điện tích điểm đứng yên ta chỉ quan sát được điện trường, không quan sát được từ trường. B. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường. C. Điện trường biến thiên nào cũng sinh ra từ trường biến thiên và ngược lại. D. Không thể có điện trường hoặc từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau. Câu 21: Hiện tượng quang học nào sau đây sử dụng trong máy phân tích quang phổ lăng kính? A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng B. Hiện tượng phản xạ ánh sáng. C. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young biết bề rộng hai khe cách nhau 0,35mm, từ khe đến màn là 1,5 m và bước sóng  = 0,7 m. Tìm khoảng cách 2 vân sáng liên tiếp. A. 2 mm B. 3 mm C. 4 mm D. 1,5mm Câu 23: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc. B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. C. Vận tốc truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau. D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. Câu 24: Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đơn sắc đỏ là n đ = , với ánh sáng đơn sắc lục là n l = , với ánh sáng đơn sắc tím là n t =. Nếu tia sáng trắng đi từ thủy tinh ra không khí thì để các thành phần đơn sắc lam, chàm và tím không ló ra không khí thì góc tới phải là A. i = 45 0 B. i  45 0 C. i > 45 0 D. i < 45 0 Câu 25: Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là đại lượng A. có giá trị bằng nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím. B. có giá trị khác nhau, lớn nhất đối với ánh sáng đỏ và nhỏ nhất đối với ánh sáng tím. C. có giá trị khác nhau, đối với ánh sáng đơn sắc có bước sóng càng lớn thì chiết suất càng lớn. D. có giá trị khác nhau, đối với ánh sáng đơn sắc có tần số càng lớn thì chiết suất càng lớn. Câu 26: 4 Thực hiện giao thoa ánh sáng có bước sóng  = 0,6m với hai khe Young cách nhau a = 0,5mm. Màn ảnh cách hai khe một khoảng D = 2m. Ở các điểm M và N ở hai bên vân sáng trung tâm, cách vân sáng trung tâm 3,6mm và 2,4mm, ta có vân tối hay sáng? A. Vân ở M và ở N đều là vân sáng. B. Vân ở M và ở N đều là vân tối. C. Ở M là vân sáng, ở N là vân tối. D. Ở M là vân tối, ở N là vân sáng. Câu 27: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young. Nguồn sáng gồm ba bức xạ đỏ, lục, lam để tạo ánh sáng trắng. Bước sóng của ánh sáng đỏ, lục, lam theo thứ tự là 0,64 m; 0,54 m; 0,48 m. Vân trung tâm là vân sáng trắng ứng với sự chồng chập của ba vân sáng bậc k = 0 của các bức xạ đỏ, lục, lam. Vân sáng trắng đầu tiên kể từ vân trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng đỏ? A. 24. B. 27. C. 32. D. 2. Câu 28: Để triệt tiêu dòng quang điện ta phải dùng hiệu thế hãm 3V. Cho e = 1,6.10 -19 C; m e = 9,1.10 -31 kg. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện bằng A. 1,03.10 6 m/s B. 1,03.10 5 m/s C. 2,03.10 5 m/s D. 2,03.10 6 m/s Câu 29: Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Rơnghen là U = 18200V. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt khỏi catôt. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra. Cho e = - 1,6.10 -19 C; h = 6,625.10 -34 J.s; c = 3.10 8 m/s. A. 68pm B. 6,8pm C. 34pm D. 3,4pm Câu 30: Từ hạt nhân Ra 226 88 phóng ra 3 hạt  và một hạt  - trong một chuỗi phóng xạ liên tiếp, khi đó hạt nhân tạo thành là A. 224 84 X B. X 214 83 C. 218 84 X D. 224 82 X Câu 31: Điểm giống nhau giữa sự phóng xạ và phản ứng phân hạch là A. có thể thay đổi do các yếu tố bên ngoài. B. đều là phản ứng tỏa năng lượng. C. các hạt nhân sinh ra có thể biết trước. D. cả ba điểm nêu trong A, B, C. Câu 32: Nơtrinô là A. hạt sơ cấp mang điện tích dương. B. hạt nhân không mang điện. C. hạt xuất hiện trong phân rã phóng xạ . D. hạt xuất hiện trong phân rã phóng xạ  . Câu 33: Một thấu kính hội tụ giới hạn bởi một mặt cầu lồi và một mặt phẳng, chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí. Bán kính mặt cầu là 50 cm. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu ? A. f = 25cm B. f = 100cm C. f = 200cm D. f = -150cm Câu 34: Một tia sáng đơn sắc được chiếu đến mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A = 30 0 dưới góc tới i = 60 0 . Chiết suất của lăng kính là n = . Góc hợp bởi tia ló khỏi lăng kính và tia tới là A. 15 0 B. 30 0 C. 40 0 D. 45 0 Câu 35: Một điểm sáng A đặt cố định trước một gương phẳng. Cho gương dịch chuyển ra xa A với vận tốc v  theo phương vuông góc với gương. Ảnh của A qua gương phẳng sẽ chuyển động với vận tốc v' uur : A. v' uur ngược chiều v  , độ lớn v' = v. B. v' uur cùng chiều v  , độ lớn v' = v. 5 C. v' uur ngược chiều v  , độ lớn v' = 2v. D. v' uur cùng chiều v  , độ lớn v' = 2v. Câu 36: Có một lăng kính có góc chiết quang A = 5 0 (nhỏ) chiết quang n > 1. Một tia đơn sắc đến lăng kính theo hướng vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc A thì tia ló có góc lệch D = 3 0 so với tia tới. Nếu tia tới đến vuông góc mặt bên, góc lệch D' của tia ló so với tia tới sẽ là A. 6 0 B. 3 0 C. 5 0 D. 1,5 0 Câu 37: Chọn câu đúng. Ngẫu lực là A. hệ hai lực tác dụng lên một vật, bằng nhau về độ lớn, song song, ngược chiều, không cùng đường tác dụng. B. hệ hai lực tác dụng lên hai vật, bằng nhau về độ lớn, song song, ngược chiều, không cùng đường tác dụng. C. hệ hai lực tác dụng lên một vật, bằng nhau về độ lớn, song song, cùng chiều, không cùng đường tác dụng. D. . . . hệ hai lực tác dụng lên hai vật, bằng nhau về độ lớn, song song, cùng chiều, không cùng đường tác dụng. Câu 38: Chọn câu đúng. Một vật ở trạng thái cân bằng không bền khi vị trí trọng tâm của vật ở trạng thái cân bằng A. thấp hơn so với vị trí trọng tâm của nó ở các vị trí lân cận. B. cao hơn so với vị trí trọng tâm của nó ở các vị trí lân cận. C. không thay đổi. D. . . . có độ cao không đổi. Câu 39: Công thức tính momen quán tính của một vật đối với một trục ∆ bất kì là A. I ∆ = I G + md B. I ∆ = I G + 1/2 md C. I ∆ = I G + md 2 D. I ∆ = I G + 1/2 md 2 Câu 40: Một sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí bằng 589nm. Khi truyền trong nước có chiết suất 4/3 thì bước sóng của ánh sáng này là A. 441,8nm B. 486,7nm C. 637,4nm D. 785,3nm 6 Đề luyện thi TN & ĐH CĐ Môn Vật lí (L2) Câu 1: Hai vật dao động điều hòa có các yếu tố: Khối lượng m 1 = 2m 2 , chu kì dao động T 1 = 2T 2 , biên độ dao động A 1 = 2A 2 . Kết luận nào sau đây về năng lượng dao động của hai vật là đúng? A. E 1 = 32E 2 . B. E 1 = 8E 2 . C. E 1 = 2E 2 . D. E 1 = 0,5E 2 . Câu 2: Có hệ con lắc lò xo treo thẳng đứng và hệ con lắc đơn cùng dao động điều hòa tại một nơi nhất định. Chu kì dao động của chúng bằng nhau nếu chiều dài của con lắc đơn A. bằng chiều dài tự nhiên của lò xo. B. bằng chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. C. bằng độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. D. bằng độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí thấp nhất. Câu 3: Độ to của âm là một đặc tính sinh lý phụ thuộc vào A. vận tốc âm. B. bước sóng và năng lượng âm. C. tần số và mức cường độ âm. D. vận tốc và bước sóng. Câu 4: Phương trình sóng tại nguồn O có dạng: u O = 3sin10  t (cm,s), vận tốc truyền sóng là v = 1m/s thì phương trình dao động tại M cách O một đoạn 5cm có dạng A. p p= + u 3sin(10 t )(cm) 2 B. p p= + u 3sin(10 t )(cm) C. p p= - u 3sin(10 t )(cm) 2 D. p p= - u 3sin(10 t )(cm) Câu 5: Hai nguồn sóng kết hợp S 1 và S 2 (S 1 S 2 = 12cm) phát 2 sóng kết hợp cùng tần số f = 40Hz, vận tốc truyền sóng trong môi trường là v = 2m/s. Số vân giao thoa cực đại xuất hiện trong vùng giao thoa là A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 6: Hãy chọn câu phát biểu sai khi sóng cơ học truyền đi từ một nguồn điểm. A. Khi truyền trên mặt thoáng của một chất lỏng thì biên độ sóng giảm tỉ lệ nghịch với căn bậc 2 của quãng đường truyền. B. Khi truyền trong không gian thì năng lượng sóng giảm tỉ lệ nghịch với bình phương của quãng đường truyền. C. Khi truyền trên một đường thẳng thì biên độ sóng tại mọi điểm như nhau. D. Khi truyền trên mặt phẳng thì năng lượng sóng giảm tỉ lệ nghịch với bình phương quãng đường truyền. Câu 7: Một sợi dây dài 1,2m, hai đầu cố định. Khi tạo sóng dừng trên dây, ta đếm được có tất cả 5 nút trên dây (kể cả 2 đầu). Bước sóng của dao động là A. 24cm B. 30cm C. 48cm D. 60cm Câu 8: Trong một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: Tần số dòng điện là f = 50Hz, L = 0,318 H. Muốn có cộng hưởng điện trong mạch thì trị số của C phải bằng A. 10 -3 F B. 32F C. 16F D. 10 -4 F Câu 9: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ dựa trên A. hiện tượng cảm ứng điện từ. B. hiện tượng tự cảm. C. hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay. D. hiện tượng tự cảm và sử dụng từ trường quay. 7 Câu 10: Đặc điểm nào sau đây là đúng đối với mạch RLC khi có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra? A. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất. B. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R có giá trị bằng hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch RLC. C. Hiệu điện thế tức thời giữa hai bản tụ và hai đầu mạch RLC lệch pha nhau một góc là 2  . D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 11: Hãy chọn câu phát biểu sai về máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng. A. Phần cảm là phần tạo ra từ trường. B. Phần ứng luôn là stato. C. Phần ứng là phần tạo ra dòng điện. D. Bộ góp gồm hệ thống vành khuyên và chổi quét. Câu 12: Một nhà máy công nghiệp dùng điện năng để chạy các động cơ. Hệ số công suất của nhà máy do nhà nước quy định phải lớn hơn 0,85 nhằm mục đích chính là để A. nhà máy sản xuất nhiều dụng cụ. B. nhà máy sử dụng nhiều điện năng. C. đường dây dẫn điện đến nhà máy bớt hao phí điện năng. D. động cơ chạy bền hơn. Câu 13: Trong thông tin vô tuyến, hãy chọn phát biểu đúng. A. Sóng dài có năng lượng cao nên dùng để thông tin dưới nước. B. Nghe đài bằng sóng trung vào ban đêm không tốt. C. Sóng cực ngắn bị tầng điện li phản xạ hoàn toàn nên có thể truyền đến tại mọi điểm trên mặt đất. D. Sóng ngắn bị tầng điện li và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có thể truyền đến mọi nơi trên mặt đất. Câu 14: Trong mạch dao động LC (với điện trở không đáng kể) đang có một dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại của tụ điện và dòng điện cực đại qua cuộn dây có giá trị là Q 0 = 1mC và I 0 = 10A. Tần số dao động riêng f của mạch có giá trị nào sau đây? A. 1,6 MHz B. 16 MHz C. 1,6 kHz D. 16 kHz Câu 15: Trong thí nghịêm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn giao thoa là 2m. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là 6000 A 0 . Vị trí vân tối thứ 5 so với vân trung tâm là: A. 22mm. B. 18mm. C.  22mm. D.  18mm. Câu 16: Khi một chùm ánh sáng trắng đi từ môi trường 1 sang môi trường 2 và bị tán sắc thì tia đỏ lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất. Như vậy khi ánh sáng trắng truyền ngược lại từ môi trường 2 sang môi trường 1 thì A. tia đỏ vẫn lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất. B. tia đỏ lệch nhiều nhất, tia tím lệch ít nhất. C. còn phụ thuộc môi trường tới hay môi trường khúc xạ chiết quang hơn. D. còn phụ thuộc vào góc tới. Câu 17: Trong ống Rơnghen, phần lớn động năng của các electron truyền cho đối âm cực chuyển hóa thành A. năng lượng của chùm tia X. B. nội năng làm nóng đối catot. C. năng lượng của tia tử ngoại. D. năng lượng của tia hồng ngoại. Câu 18: Ưu điểm tuyệt đối của phép phân tích quang phổ là A. phân tích được thành phần cấu tạo của các vật rắn, lỏng được nung nóng sáng. 8 B. xác định được tuổi của các cổ vật, ứng dụng trong ngành khảo cổ học. C. xác định được sự có mặt của các nguyên tố trong một hợp chất. D. xác định được nhiệt độ cũng như thành phần cấu tạo bề mặt của các ngôi sao trên bầu trời. Câu 19: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện? A. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào C. Êlectron bị bật ra khỏi kim loại khi kim loại có điện thế lớn D. Êlectron bật ra khỏi mặt kim loại khi chiếu tia tử ngoại vào kim loại Câu 20: Giới hạn quang điện  0 của natri lớn hơn giới hạn quang điện  0 ’ của đồng vì A. natri dễ hấp thu phôtôn hơn đồng. B. phôtôn dễ xâm nhập vào natri hơn vào đồng. C. để tách một êlectron ra khỏi bề mặt tấm kim loại làm bằng natri thì cần ít năng lượng hơn khi tấm kim loại làm bằng đồng. D. các êlectron trong miếng đồng tương tác với phôtôn yếu hơn là các êlectron trong miếng natri. Câu 21: Khi các nguyên tử hiđrô được kích thích để êlectron chuyển lên quỹ đạo M thì sau đó các vạch quang phổ mà nguyên tử có thể phát ra sẽ thuộc vùng A. hồng ngoại và khả kiến. B. hồng ngoại và tử ngoại. C. khả kiến và tử ngoại. D. hồng ngoại, khả kiến và tử ngoại. Câu 22: Hãy cho biết x và y là các nguyên tố gì trong các phương trình phản ứng hạt nhân sau đây: Be 9 4 +   x + n p + F 19 9  O 16 8 + y A. x: C 14 6 ; y: H 1 1 B. x: C 12 6 ; y: Li 7 3 C. x: 12 6 C ; y: He 4 2 D. x: B 10 5 ; y: Li 7 3 Câu 23: Khi một hạt nhân nguyên tử phóng xạ lần lượt một tia  rồi một tia  - thì hạt nhân nguyên tử sẽ biến đổi như thế nào ? A. Số khối giảm 4, số prôtôn giảm 2. B. Số khối giảm 4, số prôtôn giảm 1. C. Số khối giảm 4, số prôtôn tăng 1. D. Số khối giảm 2, số prôtôn giảm 1. Câu 24: Khi phóng xạ , hạt nhân nguyên tử sẽ thay đổi như thế nào ? A. Số khối giảm 2, số prôtôn giảm 2. B. Số khối giảm 2, số prôtôn giữ nguyên. C. Số khối giảm 4, số prôtôn giữ nguyên. D. Số khối giảm 4, số prôtôn giảm 2. Câu 25: Trong phản ứng phóng xạ , so với hạt nhân mẹ trong bảng phân loại tuần hoàn thì hạt nhân con sẽ A. lùi 2 ô B. tiến 2 ô C. lùi 1 ô D. tiến 1 ô Câu 26: Hạt nhân pôlôni 210 84 Po phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân chì theo phản ứng: 210 84 Po  4 2 He + 206 82 Pb. Ban đầu có một mẫu pôlôni nguyên chất. Hỏi sau bao lâu thì tỉ số giữa khối lượng chì tạo thành và khối lượng pôlôni còn lại là 35 103 . Biết chu kì bán rã của pôlôni là 138 ngày. A. 138 ngày B. 276 ngày C. 414 ngày D. 552 ngày Câu 27: 9 Một lăng kính có góc chiết quang nhỏ A = 6 0 . Chiết suất n = 1,5. Chiếu tia sáng vào mặt bên dưới góc tới nhỏ. Góc lệch của tia ló qua lăng kính có trị số A. 9 o B. 6 o C. 4 o D. 3 o Câu 28: Một lăng kính có góc chiết quang là 60 0 , chiết suất là 2 . Để có góc lệch cực tiểu thì góc tới của tia sáng phải là A. 45 0 B. 30 0 C. 15 0 D. 37,8 0 Câu 29: Khi sử dụng kính lúp trong điều kiện ngắm chừng vô cực thì độ bội giác thu được là A. G = k và không phụ thuộc vị trí đặt mắt. B. G = và không phụ thuộc vị trí đặt mắt C. G = chỉ khi đặt mắt tại tiêu điểm của kính lúp. D. G = k chỉ khi đặt mắt tại tiêu điểm của kính lúp. Câu 30: Chọn phát biểu sai về thấu kính. A. Thấu kính rìa mỏng có chiết suất tỉ đối của thấu kính với môi trường n > 1 là thấu kính hội tụ. B. Với thấu kính phân kì, tiêu điểm ảnh chính F’ là tiêu điểm ảo (vì đứng trước thấu kính), tiêu điểm vật chính F là tiêu điểm thật (vì đứng sau thấu kính). C. Hai tiêu điểm chính của thấu kính nằm trên trục chính và đối xứng với nhau qua quang tâm O. D. Ảnh ảo của một vật thật qua thấu kính phân kì luôn nhỏ hơn ảnh ảo của vật thật đó qua thấu kính hội tụ. Câu 31: Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phẳng lõm có chiết suất n = 1,5; bán kính mặt lõm là 10cm; cho ảnh cách thấu kính 12cm. Tính khoảng cách từ thấu kính đến vật. A. 30cm B. 32cm C. 24cm D. 7,5cm Câu 32: Quang hệ gồm hai thấu kính hội tụ (O 1 ) có tiêu cự f 1 = 3cm và (O 2 ) có tiêu cự f 2 = 6cm, đặt đồng trục cách nhau khoảng a = O 1 O 2 . Một vật AB đặt vuông góc với trục chính, ở trước hệ và trước O 1 một khoảng d 1 = O 1 A. Tìm a để ảnh của vật AB có độ cao không đổi bất chấp vị trí vật AB. Tính độ phóng đại ảnh khi đó. A. a = 3cm và k = -1 B. a = 6cm và k = +1 C. a = 9cm và k = + 2 D. a = 9cm và k = -2 Câu 33: Chọn câu đúng. Phương trình chuyển động của vật rắn quay đều quanh một trục cố định là A. j j w = + 0 t B. j j w b = + + 2 0 0 1 t t 2 C. w w b = + 0 t D. . . . v =  R Câu 34: Chọn câu đúng. A. Khi khối lượng của vật tăng 2 lần, khoảng cách từ trục quay đến vật giảm 2 lần thì momen quán tính không đổi. B. Khi khối lượng của vật tăng 2 lần, khoảng cách từ trục quay đến vật tăng 2 lần thì momen quán tính tăng 4 lần. C. Khi khối lượng của vật giảm 2 lần, khoảng cách từ trục quay đến vật tăng 2 lần thì momen quán tính không đổi. D. . . . Khi khối lượng của vật tăng 2 lần, momen quán tính có giá trị cũ thì khoảng cách từ vật đến trục quay giảm 2 lần. Câu 35: Chọn câu đúng. Một học sinh có khối lượng 36kg đu người trên một xà đơn. Hai tay em nắm xà và thả người không chạm đất. Hỏi lúc hai tay song song thì mỗi tay đặt lên xà đơn một lực có độ lớn bằng bao nhiêu. Bỏ qua trọng lượng của xà đơn. Cho g = 10m/s 2 . 10 A. 360 N B. 176,58 N C. 180 N D. . . . 353,16 N Câu 36: Chọn câu đúng. Động năng của vật rắn chuyển động tịnh tiến tính theo công thức A. W đ = 1 2 I 2  B. W đ = 1 2 mv C 2 C. W đ = 1 2 mv C D. . . . W đ = mgh Câu 37: Chọn câu đúng. Điều kiện cân bằng tĩnh của một vật dưới tác dụng của 2 lực là A. hai lực cùng giá, ngược chiều, cùng độ lớn. B. hai lực khác giá, ngược chiều, cùng độ lớn. C. hai lực cùng giá, cùng chiều, cùng độ lớn. D. . . . hai lực khác giá, cùng chiều, cùng độ lớn. Câu 38: Trong chuyển động quay chậm dần đều A. gia tốc góc ngược dấu với vận tốc góc. B. gia tốc góc có giá trị âm. C. vận tốc góc có giá trị âm. D. gia tốc góc cùng dấu với vận tốc góc. Câu 39: Một lực tiếp tuyến 0,71 N tác dụng vào vành ngoài của một bánh xe có đường kính 60 cm. Bánh xe quay từ trạng thái nghỉ và sau 4 giây thi quay được vòng đầu tiên. Momen quán tính của bánh xe là A. 0,54 kgm 2 B. 1,08 kgm 2 C. 4,24 kgm 2 D. 0,27 kgm 2 Câu 40: Chọn cụm từ thích hợp với phần để trống trong câu sau: Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch quang phổ, về vị trí của chúng và về của chúng. A. bước sóng B. màu, sắc C. độ sáng tỉ đối D. độ dài vạch phổ [...]... 30o B 60 o C 45o D 750 Câu 29: Vật sáng AB vuông góc trục chính của thấu kính sẽ có ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB 100 cm Tiêu cự của thấu kính là A 25 cm B 16 cm C 20 cm D 40 cm Câu 30: Khi ngắm chừng ở vô cực, kính thi n văn có chiều dài 105cm và độ bội giác có giá trị là 20 Kết luận nào về kính thi n văn này là đúng? A Vật kính có tiêu cự 105cm, thị kính có tiêu cự 20cm B Vật kính có tiêu... B được áp dụng rộng rãi trong vật lí, hoá học, thi n văn C có ưu điểm: Nhanh, nhạy, độ chính xác cao, ít tốn kém D không thể xác định được nồng độ các nguyên tố 18 Đề luyện thi TN & ĐH CĐ Môn Vật lí (L4) Câu 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 3sin(4 t + ) (cm) ; x2 = 3sin4 t (cm) Dao động tổng hợp của vật có phương trình A x = 3 sin(4... chất và độ lớn ảnh của vật qua gương? A Ảnh ảo, cùng chiều với vật, cao gấp 1.5 lần vật và cách gương 30cm B Ảnh ảo, cùng chiều với vật, cao gấp 3 lần vật và cách gương 60 cm C Ảnh thật, ngược chiều với vật, cao gấp 1,5 lần vật và cách gương 30cm D Ảnh thật, ngược chiều với vật, cao gấp 3 lần vật và cách gương 60 cm Câu 30: Một tia sáng đơn sắc được chiếu đến mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang... có độ tự cảm L = 1/ ð (H) và một tụ điện có điện dung C = 1/ ð (ìF) Chu kì dao động của mạch là A 2s B 0,2s C 0,02s D 0,002s Câu 39: Một sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí bằng 589nm Khi truyền trong nước có chiết suất 4/3 thì bước sóng của ánh sáng này là A 441,8nm B 4 86, 7nm C 63 7,4nm D 785,3nm Câu 40: Nếu làm thí nghiệm Young với ánh sáng trắng thì A hệ vân không khác gì vân của ánh... cuộn dây A chỉ có cảm kháng B có cảm kháng lớn hơn điện trở hoạt động C có cảm kháng bằng với điện trở hoạt động D có cảm kháng nhỏ hơn điện trở hoạt động Câu 12: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha phần ứng quay và máy phát điện một chiều có sự khác biệt về cấu tạo của A rôto B stato C bộ góp D cả rôto, stato và bộ góp Câu 13: Máy dao điện một pha loại lớn có hai bộ phận cơ bản... đúng A Mỗi ánh sáng đơn sắc có một tần số xác định B Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định C Trong quang phổ của ánh sáng trắng có vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau D Cả A, B và C đều đúng Câu 40: Chọn câu đúng Tia tử ngoại A tác dụng rất yếu lên phim ảnh B kích thích phản ứng tổng hợp hiđrô và clo C bị lệch khi đi qua điện trường và từ trường D truyền được qua mọi môi trường Đề L 5 Câu 1: Một... là các đại lượng đặc trưng cho chuyển động quay của vật rắn B Độ lớn của vận tốc góc gọi là tốc độ góc C Nếu vật rắn quay đều thì gia tốc góc không đổi D Nếu vật rắn quay không đều thì vận tốc góc thay đổi theo thời gian Câu 37: Một lực tiếp tuyến 0,71 N tác dụng vào vành ngoài của một bánh xe có đường kính 60 cm Bánh xe quay từ trạng thái nghỉ và sau 4 giây thi quay được vòng đầu tiên Momen quán tính... đại qua cuộn dây là 36mA A 18mA B 12mA C 9mA D 3mA Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Young Tìm bước sóng ánh sáng  chiếu vào biết a = 0,3mm, D = 1,5m, i = 3mm A 0,45 m B 0 ,60 m C 0,50 m D 0,55 m Câu 20: Phát biểu nào sau đây về quang phổ của nguyên tử hiđrô là sai? A Các vạch trong dãy Pasen đều nằm trong vùng hồng ngoại B Các vạch trong dãy Banme đều nằm trong vùng ánh sáng.. .Đề luyện thi TN & ĐH CĐ Môn Vật lí (L3) (Xoá bớt các dòng trống, tô den A,B.C.D, chọn columns để chia 2 hoặc 4 côt để được như đề L1, L2 trên đây) L3 Câu 1: Phương trình tọa độ của một chất điểm M dao động điều hòa có dạng: π  x = 6sin(10t- ) (cm) Li độ của M khi pha dao động bằng 6 là A x = 30 cm B x = 32 cm C x = -3 cm D x = -30 cm Câu 2: Khi một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây có. .. lăng kính vào màu sắc ánh sáng C chiết suất môi trường thay đổi theo màu của ánh sáng đơn sắc D sự giao thoa của các tia sáng ló khỏi lăng kính Câu 22: Dựa vào đường đặc trưng vôn-ampe của tế bào quang điện, nhận thấy trị số của hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào A bước sóng của ánh sáng kích thích B cường độ chùm sáng kích thích C bản chất kim loại làm catôt D bước sóng của ánh sáng kích thích và bản . Hiện tượng khúc xạ ánh sáng B. Hiện tượng phản xạ ánh sáng. C. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young. các ánh sáng đơn sắc khác nhau là đại lượng A. có giá trị bằng nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím. B. có giá trị khác nhau, lớn nhất đối với ánh sáng đỏ và nhỏ nhất đối với ánh. nhất đối với ánh sáng tím. C. có giá trị khác nhau, đối với ánh sáng đơn sắc có bước sóng càng lớn thì chiết suất càng lớn. D. có giá trị khác nhau, đối với ánh sáng đơn sắc có tần số càng lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 bộ đề luyện thi đại học môn vật lý có đáp án, 6 bộ đề luyện thi đại học môn vật lý có đáp án, 6 bộ đề luyện thi đại học môn vật lý có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn