cơ sở khoa học và giải pháp phát triên du lịch bền vững ở việt nam

459 559 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 14:44

Một số thao tác cơ bản đọc toàn văn KQNC Sử dụng mục lục đọc nhanh bên phải màn hình đ ể đọc ngay Chơng, Mục phù hợp (nháy chuột vào tê n Chơng, Mục muốn đọc) Sử dụng các phím PageUp, PageDown, E nter, phím mũi tên trên bàn phím hoặc các biểu tợng m ũi tên trên thanh công cụ để lật trang: Sử dụng các biểu tợng trên thanh công cụ (hoặc c họn tỷ lệ hiện hình trang tài liệu trong hộp công cụ) d ới đây để phóng to/thu nhỏ trang tài liệu: . Một số thao tác cơ bản đọc toàn văn KQNC Sử dụng mục lục đọc nhanh bên phải màn hình đ ể đọc ngay Chơng, Mục phù hợp (nháy chuột vào tê n Chơng, Mục muốn đọc) Sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ sở khoa học và giải pháp phát triên du lịch bền vững ở việt nam, cơ sở khoa học và giải pháp phát triên du lịch bền vững ở việt nam, cơ sở khoa học và giải pháp phát triên du lịch bền vững ở việt nam, Tai nguyen va moi truong du lich: nhung van de dat ra doi voi phat trien du lich ben vung o Viet Nam

Từ khóa liên quan