SKKN giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tỉnh

15 920 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 20:27

Đặt vấn đề Năm học 2007-2008 trờng THPT Trần Phú thị xã Móng Cái đã vinh dự đợc Thủ tớng Chính phủ tặng Huân chơng lao động Hạng Nhì và đón nhận quyết định của công nhận là trờng THPT đạt chuẩn Quốc gia trong dịp tổ chức kỷ niệm 50 năm xây dựng và trởng thành của nhà trờng (1957-2007). Để có đợc những phần thởng cao quý đó là cả quá trình phấn đấu liên tục của các thế hệ thầy và trò của nhà trờng trong suốt 50 năm qua, đó là sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, các cấp uỷ chính quyền địa phơng cùng với các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu của nhà trờng đã dày công xây dựng lên các kết quả về sự đoàn kết nhất trí cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các năm học mà ngành Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nớc. Để tiếp tục phát huy thành quả đã đạt đợc, nhà trờng từng bớc kiện toàn cán bộ quản lý, các tổ chức đoàn thể, xây dựng đội ngũ và kế hoạch phát triển của nhà trờng trong các giai đoạn tiếp theo để nâng cao hơn nữa chất lợng giáo dục toàn diện trong nhà trờng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho địa phơng đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của một trờng THPT chuẩn Quốc gia. Muốn vậy nhà trờng cần phải xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện đồng bộ các nội dung giáo dục toàn diện trong đó việc xây dựng kế hoạch về Giáo dục lao động hớng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp đóng vai trò quan trọng trong hoạt động dạy và học của nhà trờng đạt đợc kết quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ các năm học. Trớc mắt nhà trờng triển khai kịp thời các nhiệm vụ năm học thực hiện từng b- ớc có hiệu quả công tác quản lý chất lợng trờng THPT. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2008-2009 hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học đã đề ra. Cần phải xác định và hiểu đầy đủ về vị trí và tầm quan trọng của công tác Giáo dục lao động hớng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trờng phổ thông hiện nay, đó là: Giáo dục lao động hớng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trờng phổ thông một nội dung quan trọng trong quá trình giáo dục toàn diện cho học sinh trong hệ thống giáo dục phổ thông nhằm mục đích bồi dỡng, hớng dẫn việc chọn nghề của học sinh cho phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội đồng thời phù hợp với năng khiếu của cá nhân, bên cạnh đó chuẩn bị tốt mọi mặt cho học sinh sẵn sàng đi vào lao động sản xuất sau khi ra trờng. Với vị trí và tầm quan trọng nh trên để xây dựng kế hoạch cho nội dung Giáo dục lao động hớng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cần tiến hành đánh giá thực trạng quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng các biện pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong các năm học tiếp theo. Căn cứ Pháp lý: Điều 23: Luật giáo dục ghi rõ: "Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con ngời Việt Nam XHCN, xây dựng t cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc ". =Trang1= - Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2010 xác định cho trờng THPT là: "Giúp học sinh có hiểu biết kỹ thuật, chú trọng hớng nghiệp để tạo thuận lợi cho việc phân luồng sau THPT để học sinh vào đời hoặc chọn ngành nghề học tiếp sau khi tốt nghiệp ". - Đại hội Đảng toàn quốc khoá IX khẳng định: Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngời "Coi trọng công tác hớng nghiệp và phân luồng học sinh trung học chuẩn bị cho tốt nghiệp và lao động nghề nghiệp phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong cả nớc và từng địa phơng ". - Quyết định số 23 /HĐBT ngày 29/3/1989 về một số vấn đề cấp bách của giáo dục chỉ rõ : " Phải đẩy mạnh giáo dục hớng nghiệp, phát triển hệ thống dạy nghề, kết hợp dạy văn hoá và dạy nghề ở bậc THPT". - Chỉ thị số 33/2003 CT-BGD&ĐT ngày 23/7/2003 nêu rõ : + Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cần nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, mục đích, nội dung và những biện pháp thực hiện giáo dục hớng nghiệp cho học sinh phổ thông . + Quán triệt yêu cầu giáo dục hớng nghiệp trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện chơng trình, biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên và trong giảng dạy các môn học, + Nghiêm túc triển khai thực hiện sinh hoạt hớng nghiệp ở các trờng THCS, THPT và TTKTH-HN theo tài liệu hớng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, + Nâng cao chất lợng và mỡ rộng việc dạy nghề phổ thông để giúp học sinh tìm hiểu nghề, làm quen với một số kỹ năng lao động nghề nghiệp, + Các cấp quản lý giáo dục cần quán triệt chủ trơng xã hội hoá giáo dục của Đảng và Nhà nớc trong chỉ đạo thực hiện giáo dục hớng nghiệp . + Văn kiện hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành TW khoá IX, phần chiến lợc phát triển giáo dục viết: "Thực hiện giáo dục toàn diện, tạo chuyển biến cơ bản về chất lợng giáo dục, đặc biệt là trong các trờng Đại học, Cao đẳng. đặc biệt giáo dục t tởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Bồi dỡng cho thế hệ trẻ tinh thần yêu nớc, yêu quê hơng, gia đình, lý tởng XHCN, bản lĩnh chính trị, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, lối sống văn hoá, tác phong công nghiệp, tinh thần hiếu học, chi tiến thủ, lập thân, lập nghiệp. "Không cam chịu nghèo hèn, đào tạo lớp ngời năng động sáng tạo có sức khoẻ, có kiến thức, làm chủ kỹ năng nghề nghiệp, nhạy cảm với cái mới, có ý thức v- ơn lên nắm bắt thành tựu mới về khoa học và công nghệ. Điều lệ trờng THPT điều 24 viết: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trờng phối hợp với lực lợng giáo dục ngoài nhà trờng tổ chức, bao gồm hoạt động ngoại khoá về khoa học, văn học nghệ thuật, thể dục, thể thao nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh, tổ chức các hoạt động vui chơi, tham quan du lịch, giao lu văn hoá, các hoạt động giáo dục công ích, các hoạt động xã hội, các hoạt động từ thiện phối hợp với lứa tuổi học sinh. =Trang2= Thực trạng: Có thể nói rằng trong những năm học vừa qua công tác giáo dục hớng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trong các nhà trờng THPT nói chung và ở trờng THPT Trần Phú nói riêng bớc đầu đã có những kết quả đáng khích lệ, đáp ứng đợc phần nào yêu cầu của xã hội và của địa phơng trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cũng nh định hớng cho một bộ phận học sinh tiếp tục con đờng học tập nghiên cứu trong các trờng chuyên nghiệp để phục vụ cho cho xã hội sau này. Song kết quả đó cha đạt đợc là bao, cha thực sự đáp ứng đợc đại đa số của các em học sinh cũng nh của các bậc phụ huynh của nhà trờng. Bởi lẽ các môi trờng giáo dục: Nhà trờng - Gia đình - Xã hội cha hiểu đầy đủ về tầm quan trọng của công tác này trong từng giai đoạn phát triển của đất nớc và của địa phơng. GD LĐ HN u điểm Cán bộ quản lý, giáo viên đợc phân công phụ trách của nhà trờng ngày càng nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác giáo dục lao động hớng nghiệp cho học sinh trong nhà trờng. Triển khai các nội dung chỉ đạo của ngành, xây dựng các kế hoạch hoạt động theo từng tháng từng học kỳ của năm học và lồng ghép với các hoạt động học tập văn hoá nhằm thực hiện đầy đủ và có kết quả các buổi sinh hoạt lao động h- ớng nghiệp theo đúng chơng trình và hớng dẫn của Bộ. Nhiều giáo viên đã đầu t thời gian, các phơng tiện hỗ trợ trong các giờ dạy nghề và tổ chức t vấn hớng nghiệp theo chơng trình mới. Số lợng và chất lợng các giờ sinh hoạt hớng nghiệp đã từng bớc đợc nâng lên. Trờng đã thực hiện công tác hớng nghiệp qua các môn văn hoá nhất là môn kỹ thuật, hớng nghiệp qua các buổi sinh hoạt ngoại khoá và sinh hoạt ngoài giờ. Tổ chức lao động đơn giản thông qua các đợt lao động vệ sinh trờng lớp của đầu năm và kết thúc mỗi năm học. Tạo đợc cho các em có thói quen bảo vệ của công và giữ gìn vệ sinh trong nhà trờng. Ngoài ra các em còn đợc trực tiếp tham gia hởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khuôn viên của nhà trờng để tạo cây xanh bóng mát và nơi cho các em sinh hoạt ngoại khoá và hoạt động tập thể. Thông qua các giáo viên chủ nhiệm tổ chức một số buổi hội thảo, t vấn hớng nghiệp vào tiết sinh hoạt thứ 7 hàng tuần ngay tại các lớp học. Mặt khác nhà trờng đã bố trí giáo viên có năng lực chuyên môn để tham gia công tác dạy nghề phổ thông cho hai môn: Tin học ứng dụng và Điện dân dụng có hiệu quả. Trong 3 năm học gần đây đã có 90% số học sinh lớp 12 đợc cấp chứng chỉ nghề phổ thông. Đa số học sinh đã có những thông tin cần thiết để định hớng chọn nghề sau khi tốt nghiệp. Hạn chế - Trớc hết t tởng chỉ đạo về giáo dục lao động hớng nghiệp trong nhà trờng cha đợc thống nhất đồng đều, nhận thức về vai trò vị trí của hoạt động hớng nghiệp trong =Trang3= BGH và trong mỗi giáo viên cha thực sự sâu sắc, cha thấy rõ tính cấp bách, quan trọng của giáo dục hớng nghiệp trong giai đoạn hiện nay. - Công tác chỉ đạo của nhà trờng : + Khâu xây dựng kế hoạch hoạt động hớng nghiệp còn mang tính khái quát, cha cụ thể. Do vậy, khi thực hiện còn nhiều vớng mắc lúng túng. Thời gian giành cho hoạt động hớng nghiệp còn ít, thờng bị chồng chéo bởi các hoạt động khác, công tác kiểm tra giám sát cha đợc thờng xuyên. Công tác sơ kết, tổng kết cha đợc đầu t thích đáng, cha phát huy đợc tính tích cực của công tác giáo dục lao động hớng nghiệp trong nhà trờng. - Về đội ngũ và cơ sở vật chất: +Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên hoạt động hớng nghiệp dạy nghề yếu, hiểu biết còn hạn chế trong các lĩnh vực về nghề( Kể cả việc tìm hiểu các lĩnh vực phát triển các loại hình nghề của địa phơng) cũng nh tình hình kinh tế xã hội; khả năng truyền thụ kiến thức cho học sinh rất nhiều hạn chế , cha mang tính giáo dục sâu sắc. + Nhiều giáo viên coi nhẹ hoạt động hớng nghiệp, coi đây là việc làm bắt buộc, cho rằng cứ dạy tốt các môn văn hoá là đợc, nếu học giỏi thì làm nghề gì cũng đợc. Không ít ngời nhận thức đối với nhà trờng thì tiêu chí chỉ là: Tỷ lệ tốt nghiệp, số lợng học sinh giỏi các cấp, tỷ lệ đậu vào Đại học, Cao đẳng ; nhiều lúc còn xem nhẹ các môn không thi Đại học, Cao đẳng, tốt nghiệp (Trong đó có môn Kỹ thuật ) coi th- ờng lao động sản xuất, hoạt động ngoài giờ lên lớp; dạy nghề phổ thông đang xem là học để các em có thêm cơ hội để tốt nghiệp THPT. + Cơ sở vật chất đầu t cho giáo dục lao động hớng nghiệp và dạy nghề phổ thông còn ở mức rất thấp và không đồng bộ. Th viện nhà trờng hầu nh cha có sách và tài liệu hớng dẫn lao động hớng nghiệp. Nhiều giáo viên dạy nghề phổ thông vẫn trong hiện tợng Dạy chay, kỹ năng thực hành nghề còn thấp. + Vệ sinh trờng lớp, khu nội trú của học sinh và giáo viên trong nhà trờng cha đợc quan tâm đúng mức. Các khu vệ sinh công cộng cho học sinh còn thiếu và cha đảm bảo yêu cầu sử dụng. + ý thức chăm sóc bảo vệ hệ thống cây bóng mát và cây cảnh trong khuân viên nhà trờng còn thấp. Cha mạnh dạn giao những việc cụ thể cho các lớp nhận phụ trách các khâu chăm sóc và bảo vệ hệ thống các cây trong khuân viên để giúp cho các em cảm nhận đợc vai trò và trách nhiệm của mình đối với công việc hữu ích này. + Sự kết hợp giữa nhà trờng, gia đình và xã hội trong hoạt động hớng nghiệp cha đợc tốt; Cha phát huy hết sức mạnh của hội cha mẹ học sinh trong công tác hớng nghiệp. + Cha tổ chức đợc cho học sinh các buổi xuống các cơ sở sản xuất, các khu nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn của thị xã tham quan nên cũng gây ảnh hởng một phần tới việc làm quen nghề của các em. + Ban tuyển sinh của nhà trờng cha thực sự năng động, hiệu quả công tác còn hạn chế. Thiếu thông tin cần thiết để t vấn cho học sinh lớp 12 dự thi vào các trờng, ngành nghề phù hợp với khả năng học tập và điều kiện gia đình của các em, nên hằng năm số lợng các em đỗ vào các trờng chuyên nghiệp còn thấp ( đạt 10-15% số học sinh lớp 12). =Trang4= Do những hạn chế trên nên kết quả giáo dục lao động hớng nghiệp của nhà tr- ờng cha đợc nh ý muốn. Tình hình học sinh tốt nghiệp THPT khi ra trờng chọn nghề cho bản thân là rất khó, dẫn đến lựa chọn nghề tuỳ tiện theo cảm tính không phù hợp với năng lực cá nhân và yêu cầu của xã hội. Còn nhiều học sinh khi tốt nghiệp xong không lựa chọn đợc nghề nghiệp cho bản thân. GDNGLL Những năm gần đây công tác chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trờng đã có những bớc phát triển đáng kể. Nhà trờng đã chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch năm học một cách tích cực, chủ động sáng tạo bớc đầu đạt kết quả: + Tổ chức tốt các hoạt động đáp ứng yêu cầu xã hội nh: Phòng chống tệ nạn xã hội, ma tuý, HIV/AIDS đặc biệt trong các năm học vừa qua đã đẩy lùi ma tuý xâm nhập vào trong nhà trờng, ATGT, không vận chuyển tàng trữ chất cháy nổ và đốt pháo, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên, hoạt động xây dựng môi trờng giáo dục "xanh, sạch, đẹp". + Tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống của nhà trờng, đặc biệt hàng năm tổ chức cho học sinh viếng thăm bia tởng niệm của đồng chí Trần Phú tổng Bí th đầu tiên của Đảng CSVN tại khu đồi Trần Phú( Phờng Hải Hoà). + Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động chính trị ở địa phơng: Tuyên truyền cho bầu cử HĐND các cấp, Đại hội Đảng các cấp và tham gia cùng với địa ph- ơng tuyên truyền các chiến dịch về ATGT, bảo vệ môi trờng, phòng chống cháy nổ. +Tham gia giao lu hát đối Việt-Trung, cổ động đoàn đua xe đạp nữ Quốc tế Hà Nội mở rộng năm 2007. +Tổ chức tuyên truyền, tham gia bình chọn vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. + Thực hiện tốt truyền thống đền ơn đáp nghĩa nh : Tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách, cựu THXP của thị xã + Tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo từ thiện : Quỹ vì ngời nghèo, quỹ xoá nhà tranh, mua tăm tre cho hội ngời khiếm thị của tỉnh. Quyên góp ủng hộ bằng vật chất cho các em học sinh nhỏ THCS của hai xã Hải Sơn và Bắc Sơn trị giá 6 triệu đồng. + Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi sáng tác thơ văn, xây dựng và biểu diễn các trích phẩm văn học trong các giờ ngoại khoá văn học trong nhà trờng, tham gia các cuộc thi về môi trờng. + Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu tấm gơng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa các tập thể lớp trong toàn trờng. + Tham gia các các cuộc thi về tìm hiểu Luật Dân sự, Luật biên giới (Do Bộ t lệnh Biên phòng tổ chức) đạt giải nhì. + Kết hợp với hội cựu chiến binh của phờng Ka Long tổ chức cho các em nghe buổi nói chuyện ôn lại truyền thống của anh Bộ đội Cụ Hồ nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12). =Trang5= Qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp học sinh không những đợc giáo dục về mặt đạo đức lối sống mà còn khắc sâu những kiến thức văn hoá đợc học ở trên lớp. Việc triển khai và chỉ đạo có hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong mấy năm qua đã tạo nên không khí sôi nổi phấn khởi trong nhà trờng thúc đẩy phong trào dạy học của trờng đạt kết quả cao: Hạn chế: - Một bộ phận nhỏ giáo viên, học sinh nhận thức cha đúng đắn về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Công tác chỉ dạo và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn nhiều bất cập: Kế hoạch cha khoa học, hình thức hoạt động cha phong phú, nội dung hoạt động cha phong phú, cha đồng đều, cha thờng xuyên. - Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho hoạt động còn thiếu thốn hạn hẹp. - Việc phối hợp với các lực lợng giáo dục ngoài nhà trờng còn hạn chế. Qua thực trạng hoạt động giáo dục hớng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp của trờng THPT Trần Phú nói riêng và tình hình giáo dục hớng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT nói chung trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cấp bách, bức xúc cho học sinh, nhà trờng, gia đình và toàn xã hội. Chúng ta là những ngời làm công tác giáo dục không thể không băn khoăn bức xúc suy nghĩ về thực trạng này và cần có những biện pháp tốt để tổ chức hoạt động phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp ra trờng phù hợp với năng lực sở trờng các em đồng thời đáp ứng yêu cầu cảu sự phát triển kinh tế xã hội của đất nớc. Mục tiêu Nhiệm vụ và giải pháp Tóm tắt tình hình của nhà trờng Đối với giáo dục lao động hớng nghiệp Trên cơ sở quán triệt các quan điểm cơ bản về giáo dục của Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX, nghị quyết 40/2000/QH10 của quốc hội và chỉ thị 14/2001/CT-TTg của thủ tớng chính phủ về đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông . Giáo dục hớng nghiệp cho học sinh phổ thông nhằm mục đích bồi dỡng, hớng dẫn học sinh, ngay từ trong nhà trờng, chọn nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đồng thời phù hợp với năng lực cá nhân . Giáo dục hớng nghiệp cho học sinh có nhiệm vụ: Giáo dục thái độ lao động và ý thức đúng đắn với nghề nghiệp cho học sinh làm quen một số nghề phổ biến trong xã hội và các nghề truyền thống của địa phơng; tìm hiểu năng khiếu, khuynh hớng nghề nghiệp của từng học sinh để khuyến khích hớng dẫn và bồi dỡng khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất; động viên học sinh đi vào những nghề, những nơi đang cần. =Trang6= Giáo dục hớng nghiệp cho học sinh phổ thông bằng các hình thức: Tích hợp nội dung giáo dục hớng nghiệp qua các môn học, lao động sản xuất và học nghề phổ thông, hoạt động sinh hoạt hớng nghiệp và các hoạt động ngoại khoá khác. 3.2 Quán triệt về nhận thức t tởng : - Nhà trờng phải chỉ đạo tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập đầy đủ những văn bản về nhiệm vụ của hoạt động giáo dục hớng nghiệp, dạy nghề, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần các nghị quyết của Đảng và luật giáo dục đễ mỗi giáo viên, cán bộ có nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác giáo dục hớng nghiệp trong giai đoạn hiện nay. - Thông qua các cuộc họp phụ huynh làm cho cha mẹ các em và nhân dân thấy đợc việc lựa chọn nghề và hành nghề cho phù hợp với mỗi học sinh là hết sức quan trọng. Cha mẹ học sinh phải biết đợc năng lực của con mình từ đó giúp các em một phần trong lựa chọn nghề nghiệp . - Giáo dục cho học sinh chọn nghề phù hợp , có cơ sở khoa học vừa có ý nghĩa kinh tế và có ý nghĩa về xã hội và nhân văn, ý nghĩa chính trị sâu sắc góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phơng, của đất nớc. Tránh sự lãng phí về kinh tế tài chính, về đào tạo và sử dụng lao động một tài sản vô giá của quốc gia . - Giúp học sinh đánh giá đúng bản thân: + Nếu học tập bình thờng hoặc yếu thì con đờng thi vào đại học và cao đẳng là không thực tế, nên dựa vào khả năng và hoàn cảnh cụ thể của gia đình, địa phơng và xã hội để học nghề là ttốt nhất và có hiệu quả nhất . + Nếu các em học xuất sắc, giỏi thì nên động viên các em vợt qua những khó khăn hiện tại, động viên mọi nguồn lực hổ trợ để các em đợc học lên bậc cao hơn vì đó là nguồn nhân tài của đất nớc sau này. 3.3 Công tác chỉ đạo thực hiện : - Phải thống nhất giữa BGH với hội đồng s phạm nhà trờng để có kế hoạch cụ thể, chi tiết, rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng giáo viên. Xác định giáo dục hớng nghiệp là một trong những nhiệm vụ chính trị của nhà trờng. - Đầu t thích đáng về thời gian, cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục hớng nghiệp lao động dạy nghề phổ thông, luôn kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm để kịp thời phát hiện uốn nắn điều chỉnh đổi mới phơng pháp và hình thức tổ chức giáo dục hớng nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động hớng nghiệp. - Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Ngoài giáo dục hớng nghiệp qua các buổi sinh hoạt hớng nghiệp đồng thời trao đổi về nghề nghiệp và ý thức chọn nghề của học sinh; tổ chức thảo luận qua các buổi sinh hoạt lớp, tìm hiểu truyền thống của địa phơng vùng và xã hội . - Giáo viên chủ nhiệm thực hiện giáo dục hớng nghiệp thông qua tổ chức lao động sản xuất giáo dục thái độ, tình cảm tác phong đối với nghề nghiệp - Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Đoàn trờng, chi đoàn lớp để lên kế hoạch cụ thể về giáo dục hớng nghiệp cho lớp. =Trang7= 3.4 Thực hiện dạy đúng, dạy đủ chơng trình giáo dục hớng nghiệp theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo : - Thực hiện nghiêm túc chơng trình hoạt động giáo dục hớng nghiệp của bộ GD & ĐT; dạy đủ, dạy đúng chơng trình, sinh hoạt cụ thể về chủ đề theo nội dung hàng tháng. - Tổ chức giáo dục hớng nghiệp có nền nếp, tránh hình thức phô trơng không cần thiết, làm qua loa đại khái. - Riêng học sinh khối 12 tổ chức một số hội thảo, t vấn thêm. 3.5 Có kế hoạch bồi d ỡng chuyên môn, trình độ cho giáo viên: - Bồi dỡng làm tốt công tác hớng nghiệp dới nhiều hình thức, bồi dỡng dài hạn, ngắn hạn theo kế hoạch của bộ, sở. -Tổ chức khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dỡng, cập nhật thông tin nâng cao hiểu biết, tổ chức các hội thảo, hội giảng để học tập rút kinh nghiệm với nội dung bồi dỡng là : + Những tri thức về nghề nghiệp xã hội thế giới nghề + Những hiểu biết về tình hình phát triển cơ cấu nền kinh tế của đất nớc trong gia đoạn hiện nay + Nội dung, hình thức, phơng pháp tổ chức lớp học sinh hoạt hớng nghiệp. 3.6 Tổ chức các t vấn hớng nghiệp trong trờng THPT : + Ngời ta thờng bảo chọn nghề là chọn cuộc đời. Cuộc đời của mỗi con ngời có ý nghĩa hay không là ở chổ bằng lao động trở thành niềm vui, nguồn cảm hứng và sáng tạo, con ngời phải chọn cho mình một dạng hoạt động lao động, nói cụ thể là một nghề thích hợp. Sự ăn khớp qua lại trong cặp Con ngời Nghề nghiệp sẽ phát huy cao độ khả năng và sức lực của mình. Thế nhng với cái biển nghề mênh mông, trên dới hai nghìn nghề với bốn vạn chuyên môn, con ngời làm sao định hớng đúng ngay đợc cái nghề phù hợp thực sự với mình, có thể gắn bó với mình, theo mình suốt cả cuộc đời. Nhiều thanh niên học sinh, do quan niệm không đúng, thiếu hiểu biết về nghề, nên đã mắc sai lầm trong việc chọn nghề. Nh vậy t vấn nghề là một việc làm hết sức quan trọng. T vấn nghề là một hoạt động dựa vào những biện pháp tâm lý, giáo dục và y học nhằm đánh giá toàn diện năng lực thể chất và trí tuệ của thanh thiếu niên, trên cơ sở đối chiếu với những yêu cầu do nghề đặt ra đối với ngời lao động, có tính đến nhu cầu của địa phơng và xã hội, cho các em những lời khuyên về chọn nghề phù hợp. Ta có thể xem t vấn nghề gồm ba khâu gắn bó chặt chẽ với nhau là định hớng nghề, t vấn nghề và tuyển chọn nghề, có thể biểu thị nh sơ đồ sau : =Trang8= Định h ớng nghề Ba khâu liên hoàn của công tác hớng nghiệp Muốn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này thì: + Học sinh phải đóng vai trò chủ thể tích cực của việc lựa chọn đó. + Cần có sự giúp đỡ tích cực và kịp thời của cán bộ t vấn nghề (ở mức độ lý tởng là sự giúp đỡ của toàn xã hội). Vì vậy , nhiệm vụ của giáo viên, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ t vấn nghề là phải giúp học sinh tự đánh giá trình độ hiểu biết về nghề cũng nh hứng thú, thiên h- ớng, tính cách, năng lực và tinh thần sẵn sàng đi lao động của chính mình. Phải thực hiện đợc theo đúng sơ đồ về sự lựa chọn tối u: Miền phù hợp Hứng thú cầu Nhân với nhu Cuả xã hội Miền phù hợp Năng lực cá nhân Với nhu cầu của xã hội Miền chọn nghề Tối u 3.7 H ớng nghiệp qua hoạt động dạy học các môn văn hoá , khoa học cơ bản : + Có tác dụng: góp phần nâng cao chất lợng học tập lôi cuốn thế hệ trẻ bớc vào thế giới nghề nghiệp nhằm tìm hiểu và dự kiến cho nghề nghiệp trong tơng lai của mình + Xác định rõ cho giáo viên môn học nào cũng đều có khả năng hớng nghiệp cho học sinh, vì mõi môn học có vị trí và tầm quan trọng khác nhau, có mối quan hệ với những ngành nghề khác nhau; vì vậy phải tuỳ vào từng môn học mà giới thiệu những ngành nghề liên quan tới môn học đó. =Trang9= T vấn nghề Tuyển chọn nghề Tôi muốn (hứng thú) Tôi có thể ( Năng lực ) Tôi phải ( Nhu cầu xãhội) + Để làm tốt và tạo ra kết quả trớc hết giáo viên phải dạy tốt kiến thức cơ bản, trên cơ sở đó chỉ cho học sinh những khả năng, tri thức của bộ môn nói chung, từng bài nói riêng; và có thể vận dụng nh thế nào vào đối tợng lao động, mục đích công cụ, điều kiện lao động của những nghề xác định; từ đó giáo dục tình cảm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp cho học sinh. 3.8 H ớng nghiệp qua hoạt động dạy học kỹ thuật: + Môn kỹ thuật cung cấp cho học sinh những nguyên lý chung của các quá trình sản xuất chủ yếu, cũng cố những nguyên lý khoa học làm cho học sinh hiểu đợc những ứng dụng của chúng trong sản xuất, trong các hoạt động nghề nghiệp khác nhau. + Môn kỹ thuật là cầu nối giữa khoa học kỹ thuật với sản xuất, là điều kiện để phát triển cá nhân, phát triển năng lực cần thiết để học sinh học tập tốt một nghề. Khi giảng dạy các phân môn kỹ thuật phải liên hệ với đặc trng của phân môn đó; đòi hỏi nhất thiết phải thực hành kỹ thuật, thực tập sản xuất, gắn với lao động sản xuất và dạy nghề phổ thông. Cần tăng cờng cơ sở vật chất thiết bị dạy học để phần thực hành kỹ thuật có kết quả đồng thời phục vụ công tác hớng nghiệp. 3.9 H ớng nghiệp qua các buổi sinh hoạt hớng nghiệp: - Thực hiện nghiêm túc thông t 31/TT của BGD&ĐT quy định Để giúp học sinh hiểu biết các ngành nghề, các trờng sử dụng tạm thời mỗi tháng một buổi lao động để giới thiệu, tuyên truyền giải thích ngành nghề . - Nội dung các buổi sinh hoạt hớng nghiệp thờng tập trung vào việc làm rõ: + Vai trò, nhiệm vụ, vị trí của ngành, nghề đối với nền kinh tế quốc dân; nhằm giới thiệu cho học sinh lịch sử phát triển của ngành, nghề, sự đóng góp của nghề vào sự phát triển kinh tế của đất nớc, của địa phơng, những thuận lợi, khó khăn của nó và triển vọng phát triển ngành nghề ấy. Hệ thống đào tạo nghề; điều kiện làm việc và vệ sinh lao động; những phẩm chất do nghề đòi hỏi và những kiêng cự trong nghề. + Các buổi sinh hoạt không nhất thiết làm tại lớp mà có thể làm tại các triển lãm về hớng nghiệp, tại các đơn vị hoặc cơ sở sản xuất . 3.10 H ớng nghiệp qua hoạt động lao động, dạy nghề phổ thông : + Hớng nghiệp qua lao động và dạy nghề phổ thông làm cho học sinh hiểu rõ vai trò hoạt động có ý thức của con ngời trong sự phát triển của xã hội, đồng thời làm cho học sinh hiểu tác dụng to lớn của khoa học kỹ thuật trong việc đấu tranh chinh phục và cải tạo tự nhiên, hoà nhập với tự nhiên. + Qua dạy nghề phổ thông học sinh có điều kiện hiểu một cách có hệ thống về vai trò, nhiệm vụ, tính chất dặc điểm của nghề những đòi hỏi của nghề, trên cơ sở đó bồi dỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, phát triển hứng thú nghề nghiệp. + Trờng phải phối hợp với trung tâm giáo dục KTTH làm tốt công tác dạy nghề có chất lợng, có tác dụng giáo dục trong công tác hớng nghiệp cho học sinh. 3.11 H ớng nghiệp qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp : + Hoạt động ngoài giờ lên lớp rất đa dạng, phong phú và có tính đa mục tiêu với nhiều hình thức tổ chức của nhiều đoàn thể quần chúng; thông qua đó chúng ta phải phối hợp linh hoạt và chặt chẽ để làm công tác hớng nghiệp. =Trang10= [...]... ngành cần phối hợp với giáo dục hơn nữa để làm tốt việc giới thiệu, tuyên truyền nghề và t vấn nghề cho học sinh Đối với giáo dục ngoài giờ lên lớp 3.1- Tăng cờng bồi dỡng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho toàn thể CB quản lý, giáo viên và học sinh trong trờng giúp mọi ngời nhận thức đợc - Hoạt động ngoài giờ lên lớp là hoạt động giáo dục cơ bản đợc thực hiện... đáp ứng yêu cầu của xã hội Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp không chỉ nhằm mục tiêu về trí dục, mỹ dục, thể dục, lao động mà nó còn giúp giáo dục đạo đức, phẩm chất cho các em học sinh - Việc giáo dục ngoài giờ lên lớp không phải chỉ là công việc của hiệu trởng hay một bộ phận ngời mà là sự cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức, tập thể và các cá nhân trong và ngoài nhà trờng mà đặc biệt trong đó... Tổ chức tốt đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Sử dụng các giáo viên có tài về các hoạt động để làm nòng cốt - Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn có khả năng tự quản để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tiến hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của lớp mình 3.3.2 Về tổ chức: - Xây dựng quy chế hoạt động mang... phong trào lớp, phong trào đoàn làm căn cứ để xếp loại tập thể học sinh =Trang14= 3.3 Xây dựng điều kiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 3.3.1 Về nhân lực: - Huy động lực lợng giáo viên, học sinh trong trờng phối hợp với hội cha mẹ học sinh, hội khuyến học, hội đồng s phạm, hội cựu học sinh tạo nguồn nhân lực lớn phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Tổ chức tốt đội ngũ giáo viên... bởi gia đình là một thành tố trong cộng đồng giáo dục : Gia đình - Nhà trờng - Xã hội - Muốn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả cao thì phải biết phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lợng giáo dục trong và ngoài nhà trờng c Chỉ đạo HĐGDNGLL : Tổ chức các lực lợng theo dõi, giám sát các hoạt động xen kẽ trong chơng trình học tập trong lớp nh: Lớp trực tuần, đội cờ đỏ, nhóm trởng chủ nhiệm... niên CSHCM và các giáo viên chủ nhiệm =Trang13= - Điều đặc biệt là phải phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của tổ chức đoàn thành niên vì đoàn thanh niên là lực lợng đóng góp vào sự thành công của hoạt động giáo dục trong nhà trờng nói chung và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nói riêng * Ngoài nhà trờng: - Cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phơng từ tỉnh đến xã - Phối... năng, sân bãi tập thể dục, thể thao theo hớng hiện đại Hoàn thành hệ thống nhà cầu liên hoàn từ khu nhà hiệu bộ tới các khu lớp học cao tầng và khu nhà học bộ môn Xúc tiến xây dựng khu nhà công vụ của nhà trờng tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý cơ sở vật chất, tạo môi trờng giáo dục - Xây dựng quỹ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tạo mối quan hệ... phạm nhà trờng, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và tổ chức đoàn thanh niên Thông qua các cuộc họp, toạ đàm, hội thảo trong nhà trờng giúp cho mọi ngời học tập các văn bản pháp quy: Văn kiện đại hội Đảng, thông t của bộ giáo dục, quy định của ngành về mục tiêu giáo dục nhiệm vụ của nhà trờng THPT từ đó mọi ngời =Trang11= thấy đợc vị trí, vai trò hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và trách nhiệm của mình... hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp một cách có hiệu quả sau khi đã đề ra kế hoạch hoạt động Cơ cấu của ban chỉ đạo gồm : - Hiệu trởng hoặc phó hiệu trởng: Trởng ban - Các phó ban là : Chủ tịch công đoàn, bí th đoàn trờng trong đó bí th đoàn trờng là phó ban thờng trực - Các uỷ viên: Các giáo viên chủ nhiệm, đại diện hội cha mẹ học sinh, nhóm trởng thể dục, bí th chi đoàn giáo viên, cán bộ lớp, cán... trách nhiệm của mình đối với công tác giảng dạy, giáo dục học sinh 3.2 Vận dụng một cách có hiệu quả các chức năng và chu trình quản lý trong việc điều khiển hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp : Chức năng quản lý là hoạt động quản lý chuyên biệt, thông qua hoạt động này mà ngời quản lý tác động vào đối tợng quản lý để nhằm thực hiện mục tiêu quản lý giáo dục nhất định Do đó ngời cán bộ quản lý phải thực . động giáo dục ngoài giờ lên lớp không chỉ nhằm mục tiêu về trí dục, mỹ dục, thể dục, lao động mà nó còn giúp giáo dục đạo đức, phẩm chất cho các em học sinh. - Việc giáo dục ngoài giờ lên lớp. trọng của công tác Giáo dục lao động hớng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trờng phổ thông hiện nay, đó là: Giáo dục lao động hớng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà. lợng giáo dục ngoài nhà trờng còn hạn chế. Qua thực trạng hoạt động giáo dục hớng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp của trờng THPT Trần Phú nói riêng và tình hình giáo dục hớng nghiệp và giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tỉnh, SKKN giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tỉnh, SKKN giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tỉnh

Từ khóa liên quan