Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty dược phẩm TW2.doc.DOC

57 336 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 14:15

Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty dược phẩm TW2 Lời nói đầuTrong môi trờng cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trờng ngày nay, mọi doanh nghiệp đều gặp những khó khăn, thuận lợi nhất định. Vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng cho mình mục tiêu hoạt động kinh doanh. Đó là mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận và ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để có thể đạt đợc mục tiêu này họ phải vận dụng, phải khai thác triệt để các cách thức, các phơng pháp sản xuất kinh doanh kể cả các thủ đoạn để chiếm lĩnh thị trờng, hạ chi phí sản xuất, quay vòng vốn nhanh . . . dĩ nhiên chỉ trong khuôn khổ pháp luật hiện hành cho phép. Có thể nói việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân doanh nghiệp mà còn đối với xã hội. Hiện nay thị trờng dợc phẩm Việt Nam đã và đang trở thành thị trờng rất sôi động và phong phú, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Số lợng mặt hàng sản xuất trong nớc tăng nhanh đến nay đã có hơn 8000 loại thuốc đợc cấp số đăng ký, số lợng các công ty dợc tăng lên nhanh chóng. Năm 1997 toàn quốc chỉ có 334 công ty dợc nhng đến năm 2004 đã là 835 công ty. Đi kèm với sự phát triển của thị trờng dợc phẩm là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty dợc nớc ngoài với các công ty dợc trong nớc và giữa các công ty dợc trong nớc với nhau.Không còn sự bao cấp của nhà nớc, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp dợc Việt nam buộc phải nghiên cứu, áp dụng sáng tạo các chiến lợc sản xuất kinh doanh trong điều kiện thực tế của mỗi đơn vị. Các doanh nghiệp dợc vừa phải đảm bảo nhiệm vụ chính trị là cung ứng thuốc phục vụ công tác chữa bệnh cho nhân dân vừa phải thực hiện tôt mục tiêu kinh doanh có lãi. Vì vậy các doanh nghiệp đã kinh doanh nh thế nào để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trờng và trong sự phát triển của thị trờng dợc phẩm là vấn đề cần phải nghiên cứu và đa ra những phơng hớng, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.1Từ những thực tế trên em lựa chọn đề tài:Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở chi nhánh Công ty dợc phẩm TW2.Đề tài nhằm 3 mục tiêu là :1. Mô tả thực trạng, phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh tế của chi nhánh công ty dợc phẩm TW2.2. Từ kết quả nghiên cứu trên phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh. Tìm ra điểm yếu, điểm mạnh, khó khăn, thách thức, những mặt tồn tại.3. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh công ty dợc phẩm TW2.2Phần một : Tổng quanI. Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh 1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.1. Khái niệm1.1.1. Quan điểm cơ bản về hiệu quả kinh tếKhi đề cập đến vấn đề hiệu quả có thể đứng trên góc độ khác nhau để xem xét. Nếu hiểu theo mục đích cuối cùng thì hiệu quả kinh tế là hiệu số giữa kết quả thu về và chi phí bỏ ra để đạt đợc nó. Trên góc độ này mà xem xét thì phạm trù hiệu quả có thể đồng nhất. Hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hay thấp là phụ thuộc vào trình độ tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp.Nếu đứng trên góc độ từng yếu tố riêng lẻ để xem xét hiệu quả là thể hiện trình độ và khả năng sử dụng các yếu tố đó trong quá trình sản xuất kinh doanh. Cũng giống nh một số chỉ tiêu khác, hiệu quả là một chỉ tiêu chất lợng tổng hợp phản ánh trình độ lợi dụng các yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời là một phạm trù sản xuất kích thích gắn liền với sản xuất hàng hoá. Sản xuất hàng hoá có phát triển hay không là nhờ đạt hiệu quả cao hay thấp. Biểu hiện của hiệu quả là lợi ích mà thớc đo cơ bản của lợi ích là tiền. Vấn đề cơ bản trong lĩnh vực quản lý là phải biết kết hợp hài hoà giữa lợi ích tr-ớc mắt và lợi ích lâu dài, giữa lợi ích địa phơng và lợi ích trung ơng, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể.Hiệu quả sản xuất kinh doanh vừa là một phạm trù cụ thể, vừa là một phạm trù trừu tợng. Nếu là phạm trù cụ thể thì trong công tác quản lý phải định lợng thành các chỉ tiêu, con số để tính toán so sánh. Nếu là phạm trù trừu tợng phải đợc định lợng thành các chỉ tiêu con số để tính toán, so sánh. Nếu là phạm trù trừu tợng phải đợc định tính thành mức độ quan trọng hoặc vai trò của nó trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Có thể nói rằng phạm trù hiệu quả là kiến 3thức thờng trực của mọi cán bộ quản lý, đợc ứng dụng rộng rãi vào mọi khâu, mọi bộ phận trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong thực tế, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp đạt đợc trong các trờng hợp sau.- Kết quả tăng, chi phí giảm.- Kết quả tăng, chi phí tăng, nhng tốc độ tăng của chi phí chậm hơn tốc độ tăng của sản xuất kinh doanh.Thông thờng thì mục tiêu tồn tại của doanh nghiệp trong điều kiện tối thiểu nhất là các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện tối thiểu nhất là các doanh nghiệp phải tạo ra thu nhập về tiêu thụ hàng hoấ để bù đắp chi phí đã đa ra để sản xuất hàng hoá đó. Còn mục tiêu phát triển của doanh nghiệp đòi hỏi quá trình sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo bù đắp chi phí đã bỏ ra vừa có tích luỹ để tiếp tục quá trình tái sản xuất mở rộng. Sự phát triển tất yếu đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây là mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp.1.1.2. Khái niệm hiệu quả kinh tế (hiệu quả sản xuất kinh doanh)Từ trớc tới nay, các nhà kinh tế đã đa ra nhiều khái niệm khác nhau về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:- Hiệu quả sản xuất kinh doanh là mức độ hữu ích của sản phẩm sản xuất ra tức là giá trị sử dụng của nó (hoặc là doanh thu và lợi nhuận thu đợc sau quá trình kinh doanh) quan điểm này lẫn lộn giữa hiệu quả và mục tiêu kinh doanh.- Hiệu quả sản xuất kinh doanh là sự tăng trởng kinh tế phản ánh qua nhịp độ tăng của các chỉ tiêu kinh tế. Cách hiểu này là phiến diện, chỉ đứng trên mức độ biến động theo thời gian.- Hiệu quả sản xuất kinh doanh là mức độ tiết kiệm chi phí và tăng kết quả. Đây là biểu hiện của bản chất chứ không phải là khái niệm về hiệu quả kinh tế.4- Hiệu quả sản xuất kinh doanh đa đợc ra đều chỉ mối liên hệ giữa kết quả đạt đợc và chi phí đầu vào ở những khía cạnh khác nhau. Song ta chỉ có thể khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh nh sau: Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực nh lao động, vốn, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu. . . để đạt đợc các mục tiêu kinh doanhdoanh nghiệp đã xác định.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh tế Bản chất hiệu quả sản xuất kinh doanh chính là hiệu quả lao động xã hội, nó đợc xác định thông qua mối tơng quan giữa kết quả hữu ích cuối cùng thu đ-ợc và lợng hao phí lao động xã hội. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phải đợc xem xét một cách toàn diện cả về không gian và thời gian trong mối liên hệ hiệu quả chung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Hiệu quả bao gồm hiệu quả sản xuất và hiệu quả xã hội.Về mặt thời gian, hiệu quảdoanh nghiệp đạt đợc trong từng giai đoạn, từng thời kỳ tiếp theo. Điều đó đòi hỏi bản thân các doanh nghiệp không vì lợi ích trớc mắt mà quên đi lợi ích lâu dài. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp đã đạt kết quả cao khi khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, môi trờng và cả ngời lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này lại vi phạm pháp luật nh trốn thuế, nhập những hàng cấm mà nhà n-ớc không cho phép. . . làm ảnh hởng đến lợi ích lâu dài của xã hội.Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, doanh nghiệp đó không thể coi tăng thu giảm chi là một việc làm có hiệu quả. Nếu doanh nghiệp đó cắt giảm chi tiêu một cách tuỳ tiện, thiếu cân nhắc trong việc cải tạo môi trờng tự nhiên, đổi mới kỹ thuật, nâng cao trình độ ngời lao động. Mặt khác doanh nghiệp đó cũng không thể coi là hoạt động có hiệu quả lâu dài đợc khi phá bỏ hợp đồng với một khách hàng tín nhiệm để chạy theo một hợp đồng khác mang lại lợi nhuận hơn nhng lại không ổn định. Hiệu quả sản xuất kinh doanh có thể coi là đạt đợc một cách toàn diện khi toàn bộ hoạt động của các bộ phận mang lại hiệu quả không ảnh hởng đến 5hiệu quả chung. Nói cách khác, trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân hiệu quả cao mà các doanh nghiệp đạt đợc sẽ là cha đủ, hiệu quả đó cần phải tác động đến xã hội mang lại lợi ích đúng đắn cho xã hội. Đây chính là nét đặc trng riêng thể hiện tính u việt của nền kinh tế thị trờng.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp là không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh vì mục đích kinh doanh của các doanh nghiệp luôn là tìm kiếm lợi nhuận để bù đắp chi phí sản xuất, tránh những rủi ro gặp phải và để tồn tại phát triển. Nếu không có lợi nhuận doanh nghiệp không thể trả công cho ng-ời lao động, duy trì việc làm lâu dài cũng không thể cung cấp hàng hoá lâu dài cho khách hàng và cộng đồng. Đồng thời xu thế nền kinh tế của các nớc hiện đại là mở cửa và hội nhập, các doanh nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều, nhận thức nhu cầu ngày càng cao và đa dạng. Điều này buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại phải không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh, cải tiến sản phẩm và dịch vụ, cung cấp ngày càng phong phú đa dạng. Nh vậy các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh vì những lí do sau:- Trong điều kiện kinh tế thị trờng, môi trờng cạnh tranh gay gắt thì nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh có thể làm tăng khả năng cạnh tranh đứng vững của doanh nghiệp trên thị trờng. Hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao doanh nghiệp càng có khả năng mở rộng vốn kinh doanh, đầu t mua sắm thiết bị máy móc hiện đại, tăng phạm vi quy mô kinh doanh bằng đồng vốn của mình, thực hiện văn minh thơng nghiệp. Ngợc lại nếu một doanh nghiệp không biết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì tới lúc nào đó doanh nghiệp sẽ bị đào thải trớc quy luật cạnh tranh của thị trờng.- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần giải quyết mối quan hệ tập thể, nhà nớc và ngời lao động. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 6doanh làm lợi thu đợc sau quá trình sản xuất kinh doanh tăng, quỹ phúc lợi tập thể đợc nâng lên đời sống ngời lao động từng bứơc đợc cải thiện, nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nớc tăng.- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một yêu cầu của quy luật tiết kiệm. Hiệu quả sản xuất kinh doanh và quy luật tiết kiệm có mối quan hệ mật thiết với nhau, đó là hai mặt của một vấn đề. Thực hiện tiết kiệm là một biện pháp để có hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Ngợc lại, việc đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao chứng minh doanh nghiệp đã thực hiện đợc nguyên tắc tiết kiệm bởi vì hiệu quả sản xuất kinh doanh là một chỉ tiêu so sánh biểu hiện mức độ chi phí trong một đơn vị, kết quả hữu ích trong một thời kỳ. Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanhhiệu quả thì số chi phí bỏ ra sẽ ít hơn so với doanh nghiệp sản xuất không hiệu quả. Do vậy, muốn tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhất thiết phải nâng cao đợc hiệu quả sản xuất kinh doanh.Tóm lại, hiệu quả sản xuất kinh doanh đợc coi nh là một trong những công cụ để các nhà quản trị thực hiện chức năng của mình. Việc xem xét và tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh không những cho biết việc sản xuất đạt đợc ở trình độ nào mà còn cho phép các nhà quản trị phân tích và tìm ra các nhân tố để đa ra các biện pháp thích hợp trên cả hai phơng tiện: Tăng kết quả sản xuất và giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.2.2. ý nghĩaNâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong điều kiện khan hiếm các nguồn lực nh hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và bản thân các doanh nghiệp nói riêng. Đối với nền kinh tế quốc dân thì việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ làm tiết kiệm các nguồn lực đất nớc, khả năng phát triển lực lợng sản xuất và trình độ hoàn thiện quan hệ sản xuất kinh doanh ngày càng cao.Đối với bản thân doanh nghiệp thì nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu cơ bản của mỗi doanh nghiệp là giá trị lợi nhuận trong nền kinh tế 7thị trờng, nó giúp doanh nghiệp bảo toàn và phát triển vốn. Nói cách khác, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là cơ sổ để doanh nghiệp thực hiện tái sản xuất mở rộng đầu t, cải tạo và hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Đối với cá nhân thì việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tạo ra động cơ thúc đẩy ngời lao động hăng say làm việc, giúp cho năng suất lao động ngày càng tăng lên. 3. Các nhân tố ảnh hởng đến sản xuất kinh doanh 3.1. Các nhân tố khách quan3.1.1. Môi trờng kinh doanh Một doanh nghiệp không thể hoạt động một cách khép kín mà phải có môi trờng tồn tại. Trong môi trờng này, doanh nghiệp thờng xuyên trao đổi giữa các tổ chức và những ngời có liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Môi trờng đó gọi là môi trờng kinh doanh. Có thể nói môi trờng kinh doanh là tổng hợp tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài có tác động hoạt động của doanh nghiệp. Môi trờng bên ngoài bao gồm môi trờng tổng quát (môi trờng vĩ mô) và môi trờng đặc thù (môi trờng vi mô).Môi trờng tổng quát bao gồm các yếu tố tự nhiên, yếu tố kỹ thuật công nghệ của nền kinh tế, các yếu tố chính trị pháp luật, kinh tế,. . . Môi trờng đặc thù gắn liền với từng loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp khác nhau thì môi trờng kinh doanh khác nhau nh khách hàng , nhà cung cấp, sản phẩm thay thế . . . Môi trờng bên trong bao gồm các yếu tố nh văn hoá doanh nghiệp, truyền thông, tập quán của mỗi doanh nghiệp, thói quen, nghệ thuật ứng xử . . . tất cả những yếu tố này tạo nên bầu không khí và bản sắc tinh thần của mỗi doanh nghiệp.83.1.2. Điều kiện chính trị xã hội Điều kiện chính trị xã hội tác động mạnh mẽ đến tinh thần của ngời lao đông. Một nhà nớc có chủ trơng, chính sách tốt đối với ngời lao động chác chắn sẽ dẫn đến việc tăng năng suất lao động đối với từng cá nhân nói riêng và toàn bộ xã hội nói chung.Điều kiện chính trị xã hội thể hiện ở những chính sách sau:- Chính sách xã hội con ngời, chính sách tuyển dụng, xuất khẩu lao động,. - Chính sách chế độ đối với ngời lao động nh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, . . . - Chính sách đãi ngộ, khen thởng thích đáng những thành phần kinh tế hoạt động kinh doanhhiệu quả và các biện pháp mạnh kiên quyết đối với các đơn vị kinh tế làm ăn không có hiệu quả.Ngoài những nhân tố ảnh hởng vĩ mô, điều kiện chính trị xã hội còn ảnh h-ởng theo từng ngành nh giá cả các mặt hàng, nhân tố sức mua, cấu thành sức mua, nhân tố thời vụ . . . 3.2. Nhân tố chủ quan3.2.1. Trình độ quản lý của doanh nghiệp Một doanh nghiệp biết quản lý tốt, biết sử dụng hợp lý số lợng cán bộ công nhân viên, biết phát huy những mặt mạnh của mỗi ngời lao động thì doanh nghiệp đó sẽ nâng cao đợc hiệu quả lao động. Bên cạnh đó, những ngời chủ doanh nghiệp cần quan tâm đến đời sống ngời lao động, đến tâm t và nguyện vọng của họ. Đồng thời cần tạo mọi điều kiện để ngời lao động đợc học hỏi nâng cao trình độ tay nghề, từ đó nâng cao đợc năng suất lao động. Đây là một nhân tố góp phần đáng kể nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.3.2.2. Vốn và cơ sở vật chấtDoanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh thì phải có vốn. Ngoài việc đợc nhà nớc cấp vốn, doanh nghiệp nhà nớc cần năng động hơn 9trong việc tìm kiếm các nguồn vốn khác nh liên doanh, vay vốn ngân hàng. . . Khi có vốn doanh nghiệp sử dụng để đầu t vào cơ sở vật chất kỹ thuật, việc sử dụng các thiết bị máy móc hiện đại vàoquá trình sản xuất kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ sản xuất, giảm cờng lực làm việc của ngời lao động, hạn chế đợc việc khai thác các chất độc hại, tạo môi trờng trong sạch cho ngời lao động, từ đó làm tăng hiệu quả cho ngời lao động dẫn đến tăng năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp.3.2.3. Uy tín doanh nghiệp và văn minh thơng mạiUy tín của doanh nghiệp là một trong những tài sản vô hình của doanh nghiệp trong thời đại ngày nay. Giá trị nguồn tài sản này cao sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng thâm nhập thị trờng, sản lợng tiêu thụ lớn, doanh thu tăng và hiệu quả kinh doanh đợc nâng cao. Văn minh thơng mại làm tăng hiệu quả kinh doanh vì nó là một trong hai yếu tố thu hút khách hàngđến với doanh nghiệp: Giá cả, chất lợng sản phẩm và chất lợng phục vụ.II. Đối tợng, các phơng pháp và hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp1. Đối tợng nghiên cứu- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh công ty d-ợc phẩm TW2. - Số liệu thống kê, tổng kết công tác dợc của Cục quản lý dợc Việt Nam.- Hệ thống tổ chức lu trữ, các báo cáo pháp lý về hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty dợc phẩm TW2.- Các dữ liệu, số liệu, sự kiện, chính sách, chiến lợc của chi nhánh công ty dợc phẩm TW2.- Các chuyên gia kinh tế, chiến lợc tại chi nhánh công ty dợc phẩm TW2 và các chuyên gia kinh tế 10[...]... khác nhau về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:- Hiệu quả sản xuất kinh doanh là mức độ hữu ích của sản phẩm sản xuất ra tức là giá trị sử dụng của nó (hoặc là doanh thu và lợi nhuận thu đợc sau quá trình kinh doanh) quan điểm này lẫn lộn giữa hiệu quả và mục tiêu kinh doanh. - Hiệu quả sản xuất kinh doanh là sự tăng trởng kinh tế phản ánh qua nhịp độ tăng của các chỉ tiêu kinh tế. Cách... thì nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh có thể làm tăng khả năng cạnh tranh đứng vững của doanh nghiệp trên thị trờng. Hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao doanh nghiệp càng có khả năng mở rộng vốn kinh doanh, đầu t mua sắm thiết bị máy móc hiện đại, tăng phạm vi quy mô kinh doanh bằng đồng vốn của mình,... biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở chi nhánh Công ty dợc phẩm TW2.Đề tài nhằm 3 mục tiêu là :1. Mô tả thực trạng, phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh tế của chi nhánh công ty dợc phẩm TW2.2. Từ kết quả nghiên cứu trên phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh. Tìm ra điểm yếu, điểm mạnh, khó khăn, thách thức, những mặt tồn tại.3. Đề xuất những giải pháp. .. pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh công ty dỵc phÈm TW2.2 Phần một : Tổng quanI. Cơ sở lý luận về hiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh 1. HiƯu qu¶ s¶n xuất kinh doanh 1.1. Khái niệm1.1.1. Quan điểm cơ bản về hiệu quả kinh tếKhi đề cập đến vấn đề hiệu quả có thể đứng trên góc độ khác nhau ®Ĩ xem xÐt. NÕu hiĨu theo mơc ®Ých ci cïng thì hiệu quả kinh tế là hiệu số giữa kết quả. .. toàn bộ nền kinh tế quốc dân hiệu quả cao mà các doanh nghiệp đạt đợc sẽ là cha đủ, hiệu quả đó cần phải tác động đến xà hội mang lại lợi ích đúng đắn cho xà hội. Đây chính là nét đặc trng riêng thể hiện tính u việt của nền kinh tế thị trờng.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp... một doanh nghiệp không biết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì tới lúc nào đó doanh nghiệp sẽ bị đào thải trớc quy luật cạnh tranh của thị trờng.- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần giải quyết mối quan hệ tập thể, nhà nớc và ngời lao động. Nâng cao hiệu qu¶ s¶n xuÊt kinh 6 Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cố định càng lớnNăng suất lao động bình quân = Doanh. .. kể.- Công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho cha đợc tôt, dẫn đến ảnh hởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. *. Một số giải pháp của chi nhánh đặt ra nhằm cải thiện tình hình, nâng cao hiệu quả kinh doanh: - Chi nhánh tăng cờng đẩy mạnh công tác thu hồi nợ nhằm giảm tối đa mức vay vốn.- Chi nhánh tìm cách nắm bắt nhu cầu của thị trờng để xây dựng kế hoạch, cải tiến và tổ chức kinh doanh hợp lý nhằm. .. chỉ đứng trên mức độ biến ®éng theo thêi gian.- HiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh là mức độ tiết kiệm chi phí và tăng kết quả. Đây là biểu hiện của bản chất chứ không phải là khái niệm về hiệu quả kinh tế.4 Phần IIIMột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại chi nhánh công ty dợc phẩm TW2I. Phơng hớng và nhiệm vụ của chi nhánh năm 2005Năm 2005 sẽ là năm đầy khó khăn đối với chi... chất của hiệu quả kinh tÕ B¶n chÊt hiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh chÝnh là hiệu quả lao động xà hội, nó đợc xác định thông qua mối tơng quan giữa kết quả hữu ích cuối cùng thu đ-ợc và lợng hao phí lao ®éng x· héi. HiƯu qu¶ kinh doanh cđa doanh nghiƯp phải đợc xem xét một cách toàn diện cả về không gian và thời gian trong mối liên hệ hiệu quả chung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Hiệu quả bao gồm hiệu. .. đợc về chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn và lao động của chi nhánh cho thấy hiệu quả kinh doanh của chi nhánh ngày càng đợc nâng cao. 3.1.6. Tình hình tài chính của chi nhánh Khả năng thanh toán công nợ của chi nhánh phản ánh một cách khái quát nhất tình hình tài chính của chi nhánh, tình hình sử dụng vốn kinh doanh, mức huy động vốn vào sản xuất kinh doanh. 44 - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu biến . giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh công ty dợc phẩm TW2. 2Phần một : Tổng quanI. Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh. trên em lựa chọn đề tài:Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở chi nhánh Công ty dợc phẩm TW2. Đề tài nhằm 3 mục tiêu là :1. Mô tả
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty dược phẩm TW2.doc.DOC, Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty dược phẩm TW2.doc.DOC, B¶n chÊt cđa hiƯu qu¶ kinh tÕ, Môi trờng kinh doanh Vốn và cơ sở vật chất Uy tín doanh nghiệp và văn minh thơng mại, Đối tợng nghiên cứu Các phơng pháp xác định hiệu quả kinh doanh Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Sơ lợc về sự hình thành phát triển công ty dợc phẩm TW2 Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh công ty dợc phẩm TW2, Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, Đặc điểm lao động của chi nhánh . Quy mô và cơ cấu, Đặc điểm tình hình chung của chi nhánh công ty dợc phẩm TW2, Giảm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, ổn định và giữ vững đội ngũ cán bộ công nhân viên Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trờng:, Huy động và sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả Tham gia liên doanh liên kết:

Từ khóa liên quan