Nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí khối u buồng trứng xoắn tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 5 năm (2004 - 2008)

81 675 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 16:50

đặt vấn đề Đau bụng cấp tính ở phụ nữ do nhiều nguyên nhân gây ra, nhiều tr−ờng hợp đòi hỏi phải can thiệp cấp cứu. Nguyên nhân th−ờng gặp là viêm nhiễm tiểu khung, chửa ngoài tử cung, xoắn phần phụ, vỡ hoặc chảy máu nang hoàng thể trong đó xoắn phần phụ là cấp cứu hay gặp đứng hàng thứ t−, chiếm 3% các cấp cứu phụ khoa [54]. Theo Herbst L.A 60% các tr−ờng hợp xoắn phần phụ là do khối u buồng trứng [42]. Chẩn đoán u buồng trứng xoắn th−ờng khó khăn, nếu chậm trễ trong chẩn đoán và can thiệp phẫu thuật dẫn đến các biến chứng nặng hơn nh− hoại tử buồng trứng, viêm phúc mạc tiểu khung hoặc toàn thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Phần lớn các khối u buồng trứng xoắn là khối u lành tính, tỷ lệ ác tính trong u buồng trứng xoắn là 2- 5%, 70- 75% u buồng trứng xoắn xảy ra trên phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ, 15% ở độ tuổi dậy thì gây tổn th−ơng thiếu máu, hoại tử ở vòi tử cung và buồng trứng, th−ờng đòi hỏi phẫu thuật cắt bỏ làm ảnh h−ởng đến khả năng sinh sản, sức khoẻ và hạnh phúc ng−ời bệnh [43], [65], [73]. Trong nhiều nghiên cứu gần đây, chẩn đoán sớm để điều trị bảo tồn đạt kết quả 75- 81% các tr−ờng hợp [42],[70]. Tại bệnh viện Phụ sản Trung −ơng trong những năm gần đây việc chẩn đoán sớm u buồng trứng xoắn và điều trị bảo tồn buồng trứng bằng ph−ơng pháp mổ mở và phẫu thuật nội soi đã đ−ợc áp dụng đạt kết quả cao, bảo tồn chức năng sinh sản và nội tiết cho phụ nữ. Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tàiXuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “Nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí khối u buồng trứng xoắn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 5 năm (2004 – 2008)” 1. Xác định tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn tại Bệnh viện Phụ sản Trung −ơng. 2. Nhận xét về chẩn đoán khối u buồng trứng xoắn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 3. Nhận xét về xử trí u buồng trứng xoắn và các yếu tố liên quan đến thái độ bảo tồn buồng trứng. : Bộ giáo dục v đo tạo bộ y tế Trờng đại học y h nội Lý thị hồng vân Nghiên cứu về chẩn đoán v xử trí khối u buồng trứng xoắn tại bệnh viện phụ sản trung ơng trong 5 năm (2004 - 2008) Chuyên ngành : Sản phụ khoa Mã số : 60.72.13 Luận văn thạc sỹ y học Ngời hớng dẫn khoa học PGS.TS. nguyễn quốc tuấn H nội - 2009 lời cảm ơn Trong quá trình hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận đợc sự giúp đỡ chân thành cả về mặt tinh thần và kiến thức từ các thầy giáo, các nhà khoa học, bạn bè và đồng nghiệp từ các lĩnh vực khác nhau. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Khoa sau Đại học, Bộ môn Phụ sản, Trờng Đại học Y Hà Nội. Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Phụ sản Trung ơng. Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ơng Quân Đội 108. Đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn tới: PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn - ngời thầy đã trực tiếp hớng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo trong Hội đồng thông qua đề cơng và chấm luận văn đã đóng góp những ý kiến quí báu để tôi hoàn thành luận văn này. Cuối cùng, tôi bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới gia đình, ngời thân, bạn bè đồng nghiệp đã động viên khích lệ, giúp đỡ và tạo điều kiện để tôi có thể yên tâm dành mọi tâm huyết thực hiện luận văn này. Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010 BS. Lý Thị Hồng Vân lời cam đoan Tôi cam đoan công trình nghiên cứu này là do tự bản thân tôi thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ơng. Các số liệu trong bản luận văn là hoàn toàn trung thực và cha công bố trong bất kỳ công trình nào. Lý Thị Hồng Vân Mục lục Đặt vấn đề 1 Chơng 1: Tổng quan 3 1.1. Giải phẫu và chức năng của buồng trứng 3 1.1.1. Giải phẫu buồng trứng 3 1.1.2. Chức năng của buồng trứng 5 1.2. Nguyên nhân hình thành và phân loại khối u buồng trứng 6 1.2.1. Các u nang cơ năng 7 1.2.2. Các u nang thực thể 7 1.3. Khối u buồng trứng xoắn 9 1.3.1. Tỷ lệ 9 1.3.2. Một số yếu tố thuận lợi gây xoắn 10 1.4. Chẩn đoán khối u buồng trứng xoắn 12 1.4.1. Đặc điểm lâm sàng 12 1.4.2. Đặc điểm cận lâm sàng 13 1.4.3. Chẩn đoán 16 1.5. Xử trí khối u buồng trứng xoắn 17 1.5.1. Nguyên tắc 17 1.5.2. Tỷ lệ bảo tồn 18 1.5.3. Theo dõi sau điều trị bảo tồn 19 1.5.4. Phơng pháp phẫu thuật u buồng trứng xoắn 20 Chơng 2: Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu 24 2.1. Đối tợng nghiên cứu 24 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn mẫu 24 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 24 2.2. Địa điểm nghiên cứu 24 2.3. Thời gian nghiên cứu 24 2.4. Phơng pháp nghiên cứu 24 2.4.1. Thiết kế nghiên cứu 24 2.4.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 24 2.4.3. Kỹ thuật thu thập số liệu 25 2.4.5. Các biến số/chỉ số nghiên cứu 25 2.4.6. Phơng pháp xử lý số liệu 26 2.4.7. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 27 Chơng 3: Kết quả nghiên cứu 28 3.1. Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn 28 3.1.1. Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn chung 28 3.1.2. Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn theo mức độ xoắn của buồng trứng29 3.1.3. Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn theo vị trí khối u 30 3.1.4. Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn theo số vòng xoắn của khối u 30 3.2. Chẩn đoán khối u buồng trứng xoắn 31 3.2.1. Triệu chứng lâm sàng 31 3.2.2. Triệu chứng cận lâm sàng 33 3.3. Thái độ xử trí và các yếu tố liên quan đến xử trí bảo tồn buồng trứng .35 3.3.1. Thái độ xử trí khi u buồng trứng xoắn 35 3.3.2. Một số yếu tố liên quan đến thái độ xử trí bảo tồn buồng trứng 42 Chơng 4:Bàn luận 47 4.1. Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ơng 47 4.1.1. Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn đợc xử trí phẫu thuật trong 5 năm 47 4.1.2. Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn theo mức độ xoắn của buồng trứng47 4.2. Chẩn đoán khối u buồng trứng xoắn 48 4.2.1. Triệu chứng lâm sàng 48 4.2.2. Triệu chứng cận lâm sàng 51 4.3. Thái độ xử trí u buồng trứng xoắn và các yếu tố liên quan đến thái độ bảo tồn buồng trứng 54 4.3.1. Thái độ xử trí u buồng trứng xoắn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ơng 54 4.3.2. Một số yếu tố liên quan đến thái độ xử trí bảo tồn buồng trứng 60 Kết luận 64 Kiến nghị 66 Tài liệu tham khảo Phụ lục ch÷ viÕt t¾t - Cls : CËn l©m sµng - Cs : Céng sù - GPbL : Gi¶i phÉu bÖnh lý - Geu : Chöa ngoµi tö cung - Httn : HuyÕt tô thµnh nang - KUbt : Khèi u buång trøng - Lnmtc : L¹c néi m¹c tö cung - NS : Néi soi - PTNS : PhÉu thuËt néi soi - ubtx : U buång trøng xo¾n Danh mục bảng Bảng 3.1. Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn/khối u buồng trứng đợc phẫu thuật trong 5 năm 28 Bảng 3.2. Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn theo mức độ xoắn của buồng trứng 29 Bảng 3.3. Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn theo vị trí khối u 30 Bảng 3.4. Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn theo số vòng xoắn 30 Bảng 3.5. Triệu chứng sốt 32 Bảng 3.6. Dấu hiệu khám bụng 32 Bảng 3.7. Các dấu hiệu khám âm đạo hoặc thăm trực tràng 33 Bảng 3.8. Số lợng bạch cầu trong máu ngoại vi 33 Bảng 3.9. Kích thớc các khối u buồng trứng xoắn trên siêu âm 34 Bảng 3.10. Kết quả giải phẫu bệnh của các khối u buồng trứng xoắn 34 Bảng 3.11. Thay đổi về phơng pháp phẫu thuật hng năm 35 Bng 3.12. Thay đổi về thái độ xử trí khối u buồng trứng xoắn qua các năm 36 Bảng 3.13. Khoảng thời gian từ lúc vào viện đến khi phẫu thuật 38 Bảng 3.14. Kích thớc khối u và phơng pháp phẫu thuật 39 Bảng 3.15. Thời gian nằm viện sau phẫu thuật 40 Bảng 3.16. Các biến chứng trong mổ và sau mổ 40 Bảng 3.17. Cách xử trí kết hợp khi mổ khối u buồng 41 Bảng 3.18. Mối liên quan giữa mức độ xoắn của buồng trứng và thái độ xử trí bảo tồn buồng trứng 42 Bảng 3.19. Mối liên quan giữa tuổi và thái độ xử trí bảo tồn buồng trứng 43 Bảng 3.20. Mối liên quan giữa số con và thái độ xử trí bảo tồn buồng trứng 44 Bảng 3.21. Mối liên quan giữa số vòng xoắn và thái độ bảo tồn buồng trứng 45 Bảng 3.22. Mối liên quan giữa kích thớc khối u và thái độ xử trí bảo tồn buồng trứng 46 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 3.1. Triệu chứng cơ năng 31 Biu 3.2. Thay đổi về phơng pháp phẫu thuật hng năm 35 Biểu đồ 3.3. Thay đổi về thái độ xử trí khối u buồng trứng xoắn 37 Biểu đồ 3.4. Phơng pháp phẫu thuật 38 1 đặt vấn đề Đau bụng cấp tính ở phụ nữ do nhiều nguyên nhân gây ra, nhiều trờng hợp đòi hỏi phải can thiệp cấp cứu. Nguyên nhân thờng gặp là viêm nhiễm tiểu khung, chửa ngoài tử cung, xoắn phần phụ, vỡ hoặc chảy máu nang hoàng thể trong đó xoắn phần phụ là cấp cứu hay gặp đứng hàng thứ t, chiếm 3% các cấp cứu phụ khoa [54]. Theo Herbst L.A 60% các trờng hợp xoắn phần phụ là do khối u buồng trứng [42]. Chẩn đoán u buồng trứng xoắn thờng khó khăn, nếu chậm trễ trong chẩn đoán và can thiệp phẫu thuật dẫn đến các biến chứng nặng hơn nh hoại tử buồng trứng, viêm phúc mạc tiểu khung hoặc toàn thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Phần lớn các khối u buồng trứng xoắn là khối u lành tính, tỷ lệ ác tính trong u buồng trứng xoắn là 2- 5%, 70- 75% u buồng trứng xoắn xảy ra trên phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ, 15% ở độ tuổi dậy thì gây tổn thơng thiếu máu, hoại tử ở vòi tử cung và buồng trứng, thờng đòi hỏi phẫu thuật cắt bỏ làm ảnh hởng đến khả năng sinh sản, sức khoẻ và hạnh phúc ngời bệnh [43], [65], [73]. Trong nhiều nghiên cứu gần đây, chẩn đoán sớm để điều trị bảo tồn đạt kết quả 75- 81% các trờng hợp [42],[70]. Tại bệnh viện Phụ sản Trung ơng trong những năm gần đây việc chẩn đoán sớm u buồng trứng xoắn và điều trị bảo tồn buồng trứng bằng phơng pháp mổ mở và phẫu thuật nội soi đã đợc áp dụng đạt kết quả cao, bảo tồn chức năng sinh sản và nội tiết cho phụ nữ. 2 XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “Nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí khối u buồng trứng xoắn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 5 năm (2004 – 2008)” Môc tiªu cña ®Ò tµi: 1. Xác định tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn tại Bệnh viện Phụ sản Trung −ơng. 2. Nhận xét về chẩn đoán khối u buồng trứng xoắn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 3. Nhận xét về xử trí u buồng trứng xoắn và các yếu tố liên quan đến thái độ bảo tồn buồng trứng. [...]... c u Chúng tôi tiến hành thu thập bệnh án bệnh nhân đợc chẩn đoán và đi u trị khối u buồng trứng xoắn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ơng trong 5 năm, từ 2004 - 2008 Tổng cộng có 1 85 bệnh nhân đợc thu thập trong nghiên c u 3.1 tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn 3.1.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn chung Bảng 3.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn /khối u buồng trứng đợc ph u thuật trong 5 năm Năm Khối UBTX Khối UBT... li u - Thu thập số li u từ các bệnh án của tất cả các bệnh nhân đợc chẩn đoán UBTX phù hợp với ti u chuẩn nghiên c u 2.4.4 Công cụ thu thập thông tin Bệnh án của tất cả các bệnh nhân có chẩn đoán và đợc ph u thuật khối UBTX 2.4 .5 Các biến số/chỉ số nghiên c u Xác định tỷ lệ u buồng trứng xoắn - Tỷ lệ khối UBTX /khối UBT đợc ph u thuật trong 5 năm - Tỷ lệ khối UBTX theo mức độ xoắn của BT - Tỷ lệ khối. .. c u - Bnh vin Ph sn Trung ng 2.3 thời gian nghiên c u - Từ tháng 01/2004 đến tháng 12/2008 2.4 Phơng pháp nghiên c u 2.4.1 Thiết kế nghiên c u - Nghiên c u hồi c u mô tả cắt ngang 2.4.2 Cỡ m u nghiên c u Toàn bộ hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân đợc chẩn đoán khối UBTX phù hợp với ti u chuẩn nghiên c u vào đi u trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ng từ tháng 01/2004 đến tháng 12/2008 25 2.4.3 Kỹ thuật thu... Tỷ lệ khối UBTX theo vị trí khối u - Tỷ lệ khối UBTX theo số vòng xoắn Nhận xét về chẩn đoán u buồng trứng xoắn tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương - Tri u chứng lâm sàng: + Tri u chứng cơ năng: đau bụng, nôn và buồn nôn, ra m u âm đạo, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn ti u tiện, rối loạn nhu động khác + Tri u chứng + Tri u chứng thực thể: - D u hi u khám bng - Khỏm õm o - Thm trc trng - Tri u chứng cận... 1.2.2.1 U từ tế bào bi u mô buồng trứng Trong quá trình hình thành, liên bào bề mặt buồng trứng có thể bị vùi vào trong nhu mô và về sau phát triển thành các loại u nang hay khối u tổ chức vỏ buồng trứng (chiếm 80% số trờng hợp) [6] U từ tế bào bi u mô buồng trứng có những loại u nang sau: - U nang tuyến nớc: dịch u thờng trong - U nang tuyến nhầy: dịch u thờng nhầy - U nang dạng niêm mạc tử cung lành... pháp nghiên c u 2.1 Đối tợng nghiên c u 2.1.1 Ti u chuẩn chọn m u - Tất cả các trờng hợp chẩn đoán khối UBTX và đợc ph u thuật bằng phơng pháp mổ mở hoặc mổ nội soi kt qu ỳng vi chn oỏn ban u - Có kết quả giải ph u bệnh lý sau mổ 2.1.2 Ti u chuẩn loại trừ - Các trờng hợp chẩn đoán ph u thuật không phải là khối UBTX - Các trờng hợp không có kết quả bệnh lý - Các trờng hợp có thai 2.2 địa điểm nghiên c u. .. chúng thờng gây viêm và dính do xâm lấn vào các c u trúc bên cạnh [ 65] 11 Tăng trọng lợng và kích thớc buồng trứng không do khối u buồng trứng: nhi u tác giả đã n u lên mối liên quan giữa hội chứng quá kích buồng trứng và xoắn phần phụ Trong nghiên c u 10 năm, Mashiach S và Cs ghi nhận tỷ lệ bị quá kích buồng trứng là 3,3% trong đó 37,3% đạt đợc thai nghén và 16% bị xoắn phần phụ trong khi tỷ lệ này... khoảng 3cm, rộng 1,5cm và dày 1cm Vị trí thay đổi tuỳ thuộc vào số lần đẻ nhi u hay ít của ngời phụ nữ Buồng trứng có hai mặt: mặt trong và mặt ngoài, hai bờ: bờ tự do và bờ mạc treo, hai đ u: đ u vòi và đ u tử cung Hình 1.1 Buồng trứng và các c u trúc liên quan 4 - Liên quan của buồng trứng + Mặt ngoài, buồng trứng nằm trên phúc mạc thành bên ch u hông bé, trong một hố lõm gọi là hố buồng trứng ở giữa chỗ... dòng m u trên Doppler m u cũng không loại trừ chẩn đoán * Giải ph u bệnh Là ti u chuẩn vàng trong chẩn đoán khối u buồng trứng Giải ph u bệnh xác định đợc nguồn gốc khối u, phân loại u chính xác, đóng vai trò quan trọng để quyết định các xử trí và tiên lợng bệnh Đặc biệt phơng pháp cắt lạnh cho phép ph u thuật viên đánh giá chính xác tổn thơng để có quyết định xử trí thích hợp ngay trong lúc ph u thuật... nhi u vòng quanh một trục, đi u này gây tắc hệ mạch m u nuôi dỡng dẫn đến tổn thơng thi u m u ứ trệ tuần hoàn ở vòi tử cung và buồng trứng Các trờng hợp này đòi hỏi phải ph u thuật cấp c u [72] 1.3.1 Tỷ lệ Trong nghiên c u 10 năm (197 4-1 983) tại Bệnh viện Phụ sản Los Angeles, tác giả Hibbard T.I nhận thấy tỷ lệ xoắn phần phụ chiếm 2,7% các trờng hợp mổ cấp c u do nguyên nhân phụ khoa, đứng thứ t trong . vân Nghiên c u về chẩn đoán v xử trí khối u buồng trứng xoắn tại bệnh viện phụ sản trung ơng trong 5 năm (2004 - 2008) Chuyên ngành : Sản phụ khoa Mã số : 60.72.13 Luận văn thạc. xoắn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 5 năm (2004 – 2008) Môc ti u cña ®Ò tµi: 1. Xác định tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn tại Bệnh viện Phụ sản Trung −ơng. 2. Nhận xét về chẩn đoán khối. Tri u chứng cận lâm sàng 51 4.3. Thái độ xử trí u buồng trứng xoắn và các y u tố liên quan đến thái độ bảo tồn buồng trứng 54 4.3.1. Thái độ xử trí u buồng trứng xoắn tại Bệnh viện Phụ sản Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí khối u buồng trứng xoắn tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 5 năm (2004 - 2008), Nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí khối u buồng trứng xoắn tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 5 năm (2004 - 2008), Nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí khối u buồng trứng xoắn tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 5 năm (2004 - 2008)

Từ khóa liên quan