THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CÀ MAU

122 2,415 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2013, 18:52

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TỈNH CÀ MAU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH THÁI KHẮC SƠN THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH MAU Chuyên ngành : Quản lý giáo dục Mã số : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN XUÂN ĐÀM Thành phố Hồ Chí Minh – 2009 LỜI CẢM ƠN Chúng tôi xin chân thành cảm ơn: Ban Lãnh đạo trường Đại học phạm Thành phố Hồ Chí Minh, các phòng ban chức năng, đặc biệt là Phòng Khoa học Công nghệ - Sau đại học và Khoa Tâm lý – Giáo dục học của trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong suốt quá trình chúng tôi theo học Cao học Quản lý Giáo dục khóa 16; Các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và các thầy cô giáo đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức cho chúng tôi; Ủy ban Nhân dân tỉnh Mau, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Mau và bạn bè đồng nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ tích cực cho chúng tôi trong suốt quá trình chúng tôi học tập và thực hiện luận văn. Chúng tôi có lời cảm ơn đặc biệt đến Tiến sĩ Nguyễn Xuân Đàm đã dành nhiều công sức chỉ bảo, hướng dẫn chúng tôi hoàn thành luận văn này Tp. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2009 Thái Khắc Sơn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTTHPT Bổ túc Trung học phổ thông CBTT Cán bộ thanh tra CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CN Công nghệ CNTT Công nghệ thông tin CSVCKT Cơ sở vật chất kỹ thuật CTVTT Cộng tác viên thanh tra ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long ĐG Đánh giá GDCD Giáo dục công dân GDCN-ĐTBD Giáo dục chuyên nghiệp- Đào tạo bồi dưỡng GD-ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HĐSP Hoạt động phạm HN Hướng nghiệp HS Học sinh KT&KĐCLGD Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục KT-XH Kinh tế xã hội NN Ngoại ngữ QLGD Quản lý Giáo dục SL Số lượng TD Thể dục THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TTV Thanh tra viên TTGDTX. Trung tâm Giáo dục thường xuyên MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hơn nửa thế kỷ qua, nền giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nền giáo dục chúng ta còn có nhiều khiếm khuyết, yếu kém cần phải khắc phục. Để phát huy những thành tựu đã đạt được, cũng như khắc phục có hiệu quả những yếu k ém, để đưa sự nghiệp GD-ĐT phát triển, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Đại hội X của Đảng đã đưa ra định hướng lớn nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục đào tạo như sau : Nâng cao chất lượng toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục. Như vậy muốn đổi mới chất lượng giáo dục đào tạo tất yếu phải đổi mới quản lý giáo dục, đặc biệt là đổi mới thanh tra giáo dục. Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo chúng ta phải nâng cao c hất lượng nhà trường, thông qua nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (GV), bởi vì GV là nhân tố quyết định sự thành bại của giáo dục. Chúng ta có rất nhiều cách để nâng cao chất lượng đội ngũ GV, trong đó bao gồm cả công tác thanh tra hoạt động phạm của GV. Kể từ năm học 2006-2007, ngành giáo dục tiến hành thực hiện Nghị quyết Đại hội X: đổi mới mạnh mẽ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông - kết hợp việc tổ chức phân ban với tự chọn ở trung học phổ thông, trên cơ sở làm tốt cô ng tác hướng nghiệp và phân luồng từ trung học cơ sở. Như vậy yêu cầu nâng cao chất lượng đối với GV trung học phổ thông là một vấn đề cấp bách, cần thiết. Có thể nói rằng chất lượng cấp trung học phổ thông (THPT) là phản ánh toàn bộ quá trình giáo dục đào tạo của nhà trường phổ thông, sự chuẩn bị cho HS chuyển sang một giai đoạn đào tạo mới – giai đoạn học lên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hay trung cấp nghề. Từ thực tế trên, chúng tôi cho rằng công tác quản lý nhà trường THPT, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra là khâu hết sức quan trọng. Thanh tra Sở GD-ĐT Mau, nhiều năm qua tiến hành công tác thanh tra toàn diện nhà trường THPT nói chung, cũng như thanh tra hoạt động phạm của giáo viên (HĐSP của GV) THPT nói riêng, đã đạt được một số kết quả đáng kể, song trong hoạt động của mình vẫn còn có nhiều hạn chế, khó khăn, đặc biệt là công tác thanh tra hoạt động phạm của GV THPT. Vì vậy, yêu cầu bức xúc hiện nay là phải nghiên cứu thực trạng công tác thanh tra HĐSP của GV THPT tỉnh Mau, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác thanh tra HĐSP của GV, để qua thanh tra đánh giá, tư vấn thúc đẩy, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GV THPT, cũng như giúp các cấp quản lý giáo dục quản lí, sử dụng, bồi dưỡng và đãi ngộ họ một cách thoả đáng, hợp lí hơn. Từ những nguyên do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng công tác thanh tra hoạt động phạm của GV THPT tỉnh Mau”, hầu mong góp phần nâng cao chất lượng các trường THPT tỉnh Mau trong giai đoạn mới. 2. Mục đích nghiên cứu Khi nghiên cứu đề tài này, chúng tôi hướng đến những mục đích sau: Một là: Nghiên cứu thực trạng công tác thanh tra hoạt động phạm của GV THPT tỉnh Mau. Hai là: Từ thực trạng công tác thanh tra hoạt động phạm của GV THPT tỉnh Mau, luận văn đề xuất một số biện pháp từ đó nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của công tác này ở địa phương. 3. Khách thể và đối tượng nghi ên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu của đề tài là Công tác thanh tra hoạt động phạm của GV THPT tỉnh Mau. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Thực trạng công tác thanh tra hoạt động phạm của GV THPT tỉnh Mau; 4. Giả thuyết nghiên cứu Phải chăng công tác thanh tra hoạt động phạm của GV THPT tỉnh Mau trong thời gian qua đã góp một phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng gi áo dục– đào tạo của tỉnh nhà như : giúp GV THPT có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phạm; xác định một trong những căn cứ quan trọng, giúp cho các cấp QLGD trong việc bố trí sử dụng, đào tạo bồi dưỡng và đãi ngộ GV . Có thể, hiệu quả của công tác thanh tra hoạt động phạm của GV THPT Mau còn nhiều tồn tại về các mặt: cách thức tiến hành thanh tra; trình độ nghiệp vụ của cán bộ thanh tra, sự quan tâm đến HĐSP của cán bộ QLG D các cấp . Phải chăng, khi chúng ta đưa ra được các biện pháp về tổ chức và hoạt động của: Thanh tra Sở; Hiệu trưởng các trường THPT; GV THPT . thì chúng ta có thể khắc phục được những tồn tại trên. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Chúng tôi xác định nhiệm vụ nghiên cứu đề tài bao gồm: Một là: Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến đề tài. Hai là: Khảo sát, phân tích, đánh giá về thực trạng công tác thanh tra hoạt động phạm của GV THPT tỉnh Mau. Ba l à: Đề xuất một số biện pháp công tác thanh tra hoạt động phạm của GV THPT tỉnh Mau. 6. Phương pháp nghiên cứu Tuỳ theo từng chương, từng phần, luận văn được sử dụng một hay một số các phương pháp nghiên cứu sau: 6.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận Bao gồm các phương pháp phân tích tổng hợp tư liệu 6.2 . Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn Bao gồm các phương pháp: - Phương pháp điều tra bằng phiếu trưng cầu ý kiến; - Phương pháp quan sát, trò chuyện; - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm để đánh giá chất lượng. 6.3. Các phương pháp hỗ trợ khác. Phương pháp chuyên gia, phương pháp thống k ê. 7. Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu Công tác thanh tra hoạt động phạm của GV THPT tỉnh Mau tại 13 trường đã được thanh tra HĐSP của GV và đại diện cho các loại hình trường TH PT ở tỉnh Mau bao gồm: THPT Tắc Vân, THPT Nguyễn Việt Khái, THPT Hồ Thị Kỷ, THPT Mau, THPT Trần Văn Thời, THPT Huỳnh Phi Hùng, THPT Thới Bình, THPT Nguyễn Văn Nguyễn, THPT U Minh, THPT Cái Nước, THPT Đầm Dơi, THPT Phan Ngọc Hiển, THPT Nguyễn Thị Minh Khai 8. Kết cấu luận văn Ngoài các phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn này được tổ chức thành ba chương: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Sơ lược một số nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2. Cơ sở lý luận và pháp lý liên quan đến công tác thanh tra hoạt động phạm của GV Kết luận chương 1 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG PHẠM CỦA GIÁO VIÊN THPT TỈNH MAU 2.1. Đặc điểm tự nhiên xã hội, kinh tế và chất lượng GD&ĐT của tỉnh Mau. 2.2. Thực trạng công tác thanh tra HĐSP của GV THPT tỉnh Mau 2.3. Thành tựu và khó k hăn hạn chế 2.4. Nguyên nhân của các hạn chế, tồn tại Kết luận chương 2 Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TRA HĐSP CỦA GV THPT TỈNH MAU. 3.1. Cơ sở đề xuất 3.2. Đề xuất biện pháp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Sơ lược một số nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề Thanh tra hoạt động phạm (HĐSP) cúa GV là một vấn đề không còn mới. Quá trình được tiến hành duy trì liên tục gắn liền với sự nghiệp giáo dục (GD) nói chung và hoạt động dạy học nói riêng. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu, tài liệu về hoạt động này còn ít và chưa được chú trọng so với vai trò, vị trí và tầm quan trọng của nó. Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, chúng tôi đã rút ra được các mảng nghiên cứu về đề tài như sau : + Thứ nhất là các văn bản pháp quy của nhà nước từ thời kỳ đổi mới đến nay đã được thể hiện qua các Thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về thực hiện HĐSP của GV như: - Thông tư số 12/GD-ĐT ngày 4 tháng 8 năm 1997 về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra. - Thông tư số 07/2004/TT-BGD&ĐT, Hướng dẫn thanh tra toàn diện trường Phổ thôngthanh tra HĐSP của GV ngày 30/03/2004. - Thông tư số 43/2006/TT-BG ĐT- Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục (GD) khác và thanh tra hoạt động của nhà nhà giáo ngày 20/10/2006,…. + Thứ hai là các bài báo trên các tạp chí viết về công tác thanh tra HĐSP của GV: - Bài Đổi mới công tác thanh tra giáo dục của ông Trần Bá Giáo Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT (Tạp chí GD tháng 6/2005). - Bài Tư vấn và thúc đẩy trong thanh tra toàn diện trường phổ thông của Tiến sỹ Hà Thế Truyền, Trườn g CBQL GD và ĐT (đăng trên Tạp chí GD số 108 tháng 03 năm 2005). - Bài Cơ sở đánh giá chất lượng HĐSP trong trường THPT của Thạc sỹ Trần Thị Tuyết Mai - Trường CBQL GD và ĐT (Tạp chí GD số 180 Quý IV-2007). - Bài viết về Thanh tra HĐSP của GV của ông Lê Quang Hưởng, Phó Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT tại Hội nghị tập huấn thanh tra Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tại thành phố Vũng Tàu từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 09 năm 2007. - Bài viết Vai trò của Thanh tra trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục phổ thông của ông Nguyễn Văn Nam Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh, tại Hội thảo giáo dục năm 2006 tại Thành phố Hồ Chí Minh …. + Thứ ba là các giáo trình giảng dạy, các luận văn Thạc sỹ tại các trường đại học như : - Giáo trình Thanh tra, kiểm tra và đánh giá trong quản lý giáo dục (QLGD). của Nhà giáo ưu tú, tiến sỹ Nguyễn Xuân Đàm, Đại học phạm Tp. HCM năm 2005. - Giáo trình Tổ chức và Quản lý. của tiến sỹ Hồ Văn Liên, Đại học phạm Tp. HCM năm 2007. - Hai cuốn sách Nghiệp vụ thanh tra GD Việt Nam về văn bản quy phạmcông cụ đào tạo trong dự án Đào tạo cán bộ thanh tra và quản lý giáo dục Việt Nam-FICEV do Bộ GD&ĐT phát hành. - Cuốn sách Những điều cần biết về thanh tra, kiểm tra GD, Nhà xuất bản c hính trị Quốc gia do Quỳnh Anh – Hà Đăng biên soạn. - Cuốn sách Một số vấn đề về Tâm lý học thanh tra học đường, do Trần Hậu Kiểm – Nguyễn Đình Xuân, Học viện chính trị quốc gia, 1995. - Luận văn Thạc sỹ Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra GV ở các trường THPT tỉnh An Giang, của Nguyễn Thị Thu - Cao Duy Bình (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2003. - Luận văn Thạc sỹ Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra GD trên địa bàn huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, của Võ Anh Tuấn-Trương Văn Sinh (hướng dẫn), Trường ĐHSP Tp. HCM, 2006…. Tại tỉnh Mau, ngoài các Thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, ngoài các tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành được cụ thể hóa thành các kế hoạch thanh tra hằng năm và được báo cáo tổng kết khi kết thúc năm học thì chưa có nhiều tài liệu về thanh tra HĐSP của GV, để lực lượng cán bộ thanh tra tham k hảo, học tập. Đây là một trong những nguyên nhân để chúng tôi chọn đề tài này nghiên cứu. 1.2. Cơ sở lý luận và pháp lý liên quan đến công tác thanh tra hoạt động phạm của GV 1.2.1. Hoạt động phạm của GV THPT 1.2.1.1. Một số khái niệm về GV, nhiệm vụ GV THPT Giáo viên: Là người đang dạy học ở bậc phổ thông hoặc tương đương [27] Giáo viên Trung học phổ thông (GV THPT): là người làm nhiệm vụ trong nhà trường THPT gồm : Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, GV bộ môn, GV làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh [1] Nhiệm vụ của GV: Người GV cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: - Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý chương trinh GD. - Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và Điều lệ nhà trường. - Giữ gìn phẩm chất, danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người học. - Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo dức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phạm, nêu gương tốt cho người học. - Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ k hác theo quy định của pháp luật.[22] 1.2.1.2. Hoạt động phạm của GV Căn cứ vào nhiệm vụ người GV, chúng tôi đưa ra định nghĩa hoạt động phạm của người giáo viên như sau: Hoạt động phạm của GV là hoạt động của người thầy giáo thực hiện nhiệm vụ của mình tức là thực hiện các nhiệm vụ dạy học, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức phẩm chất nhân cách, trình độ chuyên môn và các nhiệm vụ khác được giao. 1.2.2. Các khái niệm về kiểm tra, đánh giá, thanh tra, kiểm dịnh CLGD 1.2.2.1. Kiểm tra Hiện nay tồn tại nhiều cách định nghĩa về kiểm tra như : - Kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét, uốn nắn. Trong quản lý, kiểm tra là chức năng của nhà quản lý nhằm nắm thông tin ngược việc thực hiện quyết định quản lý, [27]. - Kiểm tracông việc đo lường và điều chỉnh các hoạt động của nhân và các biện pháp phối hợp để tìn cậy và xác định được rằng công việc và các hoạt động tiến hành có phù hợp với kế hoạch và mục tiêu đề ra hay không, chỉ ra những lệch lạc, đưa ra những tác động để điều chỉnh, uốn nắn giúp đỡ đảm bảo hoàn thành các kế hoạch. [ 25]. - Kiểm tra nhằm theo dõi, giám sát thành quả hoạt động từ đó tiến hành sửa chữa uốn nắn, điều chỉnh cho phù hợp [09]. [...]... xử lý của mình thì Thanh tra viên chuyên ngành phải báo cáo Chánh thanh tra quyết định; + Báo cáo Chánh Thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công [12, Đ.50]  Thanh tra viên chuyên ngành Giáo dục: Là người được phân công làm công tác thanh tra tại tổ chức Thanh tra giáo dục và đã được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra 1.2.3.2 Cộng tác viên thanh tra (CTVTT)  Khái niệm Cộng tác viên thanh tra được... quả và sự tham gia của HS trong học tập, là 1 trong 5 điều kiện xây dựng trường học thân thiện Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG PHẠM CỦA GIÁO VIÊN THPT TỈNH MAU 2.1 Đặc điểm tự nhiên xã hội, kinh tế và chất lượng GD&ĐT của tỉnh Mau 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên xã hội, kinh tế Mau, một tỉnh cực nam của Tổ quốc, được tái lập ngày 01/01/1997 từ tỉnh Minh Hải cũ Mau có hệ thống... thể học sinh đến việc hình thành người công dân, nhân lực được xã hội công nhận, sản phẩm được đáp ứng yêu cầu của xã hội 1.2.3 Khái niệm thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra 1.2.3.1 Thanh tra viên  Khái niệm thanh tra viên (TTV) được định nghĩa: Thanh tra viên công chức của nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thanh tra. .. tác thanh tra HĐSP của GV THPT tỉnh Mau 2.2.1 Thực trạng về văn bản quy phạm pháp quy Thanh tra Sở GD&ĐT Mau ngoài Luật Thanh tra năm 2004 còn nhận được nhiều văn bản pháp quy về công tác thanh tra như: - Nghị định 101/2002/NĐ-CP ngày 10/12/2002, về tổ chức hoạt động của thanh tra GD Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy thanh tra GD, cụ thể hóa quy định của Pháp... ngũ GV trung học phổ thông tại tỉnh Mau như sau: Bảng 2.7b Chất lượng giáo viên THPT tỉnh Mau (do Cộng tác viên thanh tra nhận định) TT Loại Số lượng Tỷ lệ 01 Tốt 1/29 3,5 % 02 Khá 20/29 69% 03 Trung bình 7/29 24% 1/29 3,5% 04 Khá và trung bình (Tổng hợp từ các phiếu hỏi đối với CTV Thanh tra) Từ các bảng 2.5, 2.7a, 2.7b chúng tôi có: Bảng 2.8 Chất lượng đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Mau (qua... nhiệm vụ thanh tra Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật.[12, điều 33] 1.2.4 Thanh tra HĐSP của GV 1.2.4.1 Khái niệm * Thanh tra hoạt động phạm của GV là xem xét (kiểm tra) đánh giá việc thực hiện... nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, quy định chế độ công tác và đãi ngộ đối với CTVTT [6, tr.6]  Trách nhiệm của Thanh tra viên , Cộng tác viên thanh tra như sau : Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên, Cộng tác viên thanh tra phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao Thanh tra viên còn phải chịu trách... với thanh tra viên chuyên ngành còn phải có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó; + Có nghiệp vụ thanh tra; + Có ít nhất hai năm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự), nếu là cán bộ, công chức ở cơ quan tổ chức khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì phải có ít nhất một năm công tác thanh tra. [12, Đ.31]  Quyền hạn và trách nhiệm của thanh tra viên được quy định: Thanh tra viên. .. phạm pháp luật giáo dục Như vậy Thanh tra giáo dục là một trong 14 nội dung của quản lý giáo dục đã nêu trên, công tác thanh tra nếu được làm tốt sẽ đảm bảo sự đúng đắn và hiệu quả của các nội dung khác [8, tr.83] - Tự kiểm tra Vấn đề “tự kiểm tra được pháp lệnh thanh tra nhấn mạnh khi vận dụng vào các nhà trường được hiểu là công tác kiểm tra nội bộ trường học [8, tr.194] Kiểm tra nội bộ trường học. .. việc thực hiện các công tác giáo dục khác và hiệu quả giáo dục của GV [5] 1.2.2.3 Thanh tra Thanh tra: Khái niệm thanh tra được định nghĩa nhiều cách như sau : - Thanh tra sự kiểm tra, đánh giá và xử lý chính thứctính chất nhà nước của cấp có thẩm quyền, được thực hiện qua tổ chức thanh tra đối với tổ chức và nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và quy định của Nhà nước [27] - Thanh . cứu thực trạng công tác thanh tra hoạt động sư phạm của GV THPT tỉnh Cà Mau. Hai là: Từ thực trạng công tác thanh tra hoạt động sư phạm của GV THPT tỉnh. về thực trạng công tác thanh tra hoạt động sư phạm của GV THPT tỉnh Cà Mau. Ba l à: Đề xuất một số biện pháp công tác thanh tra hoạt động sư phạm của
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CÀ MAU, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CÀ MAU, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CÀ MAU, Kiểm tra Hiện nay tồn tại nhiều cách định nghĩa về kiểm tra như :, Thanh tra viên  Khái niệm thanh tra viên TTV được định nghĩa:

Từ khóa liên quan