BÀi 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn tiết 1

16 772 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2015, 11:00

CHƯƠNG VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Tiết 59: Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I. Tình hình chính trị – kinh tế - Năm 1815, ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long). 1.Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: - Năm 1802 Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô. - Năm 1806 Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế. Vua Gia Long chú trọng củng cố luật pháp như thế nào? Từ năm 1831 – 1832 nhà Nguyễn gồm có bao nhiêu tỉnh? - Năm 1831 nhà Nguyễn chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ. Nhà Nguyễn thi hành những chính sách gì để củng cố quân đội? - Xây dựng lực lượng quân đội mạnh có nhiều binh chủng. Em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn? - Đối ngoại: Thần phục nhà Thanh. Tình hình nền kinh tế nông nghiệp nước ta đầu thế kỉ XIX như thế nào? 2. 2. Kinh tế dưới triều Nguyễn Kinh tế dưới triều Nguyễn a) Về nông nghiệp - Chú trọng khai hoang, lập ấp, lập đồn điền. - Đê điều không được quan tâm tu sửa, nạn tham nhũng phổ biến. => Kinh tế nông nghiệp ngày càng sa sút không phát triển được. b) Về thủ công nghiệp - Bước đầu có điều kiện phát triển nhưng bị kìm hãm. - Lập lại chế độ quân điền. Em có nhận xét gì về kinh tế nông nghiệp thời Nguyễn? Em có nhận xét gì về kinh tế thủ công nghiệp thời Nguyễn? c) Về thương nghiệp - Buôn bán phát triển - Hạn chế buôn bán với người phương Tây Em có nhận xét gì về hoạt động buôn bán trong nước? Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn được thể hiện như thế nào? HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn - Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn như thế nào? như thế nào? - Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của các - Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa của nông dân thời cuộc khởi nghĩa của nông dân thời Nguyễn Nguyễn + Khởi nghĩa Phan Bá Vành + Khởi nghĩa Phan Bá Vành + Khởi nghĩa Nông Văn Vân + Khởi nghĩa Nông Văn Vân + Khởi nghĩa Lê Văn Khôi + Khởi nghĩa Lê Văn Khôi + Khởi nghĩa Cao Bá Quát + Khởi nghĩa Cao Bá Quát Làng lụa Vạn Phúc Làng gốm Bát Tràng Một người Mĩ đến nước ta năm 1820 nhận xét: “Người Việt Nam là những thợ đóng tàu thành thạo. Họ hoàn thành công trình với kĩ thuật hết sức chính xác”. Với nhận xét trên em có suy nghĩ gì về tài năng của thợ thủ công nước ta đầu thế kỉ XIX? Thương cảng Hội An Bộ luật Gia Long Ban hành năm 1815, gồm 21 quyển với 398 điều và một quyển phụ với 30 điều. Nội dung chính của bộ luật thể hiện rõ ý đồ bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua, đề cao địa vị của quan lại và gia trưởng. Tuy nói tham khảo các luật đời trước, nhưng trong thực tế bộ luật này đã dựa hẳn vào bộ luật nhà Thanh; những chi tiết thay đổi bổ sung trong một số điều luật chiếm một tỉ lệ không nhiều. [...]... Nuyễn (từ năm 18 32) 1 Cao Bằng 17 Quảng Bình 2 Tuyên Quang 18 Quảng Trị 3 Hưng Hóa 19 Quảng Nam 4 Lạng Sơn 20 Quảng Ngãi 5 Thái Nguyên 21 Bình Định 6 Quảng Yên 22 Phú Yên 7 Sơn Tây 23 Khánh Hòa 8 Bắc Ninh 24 Bình Thuận 9 Hà Nội 25 Biên Hòa 10 Hải Dương 26 Phiên An 11 Hưng Yên 27 An Giang 12 Nam Định 28 Định Tường 13 Ninh Bình 29 Hà Tiên 14 ThanhHóa 30 Vĩnh Long 15 Nghệ An 31. PhủThừa Thiên 16 Hà Tĩnh VUA... VUA GIA LONG Tên thật là Nguyễn Phúc Ánh, còn có hai tên gọi khác là Chủng và Noãn Nguyễn Ánh sinh ngày 15 tháng giêng năm Nhâm Ngọ (17 62), là con trai thứ ba của hoàng tử Nguyễn Phúc Côn Tháng 3 năm Quý Sửu (17 93), Nguyễn Ánh bắt đầu đem hai đạo quân thủy bộ tiến đánh Tây Sơn Tháng 6 -18 01 Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn và tiến đánh Phú Xuân Giữa năm 18 02 Nguyễn Ánh huy động nhiều cánh quân thủy -... quân thủy - bộ tiến ra Bắc, Quang Toản bị bắt Vương triều Tây Sơn chấm dứt Tháng 4 năm Nhâm Tuất (18 02), Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, đóng đô ở Phú Xuân, lập ra nhà Nguyễn Bắc Giang 18 02 Phú Xuân 6 -18 01 1790 Gia Định Quy Nhơn H.62 Quan võ thời Nguyễn Quân đội và vũ khí thời Nguyễn H.63 Lính cận vệ thời Nguyễn . KỈ XIX Tiết 59: Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I. Tình hình chính trị – kinh tế - Năm 18 15, ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long). 1 .Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập. Ninh. 9. Hà Nội. 10 . Hải Dương. 11 . Hưng Yên. 12 . Nam Định. 13 . Ninh Bình. 14 . ThanhHóa. 15 . Nghệ An 16 . Hà Tĩnh. 17 . Quảng Bình. 18 . Quảng Trị. 19 . Quảng Nam. 20. Quảng Ngãi. 21. Bình Định. 22 có bao nhiêu tỉnh? - Năm 18 31 nhà Nguyễn chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ. Nhà Nguyễn thi hành những chính sách gì để củng cố quân đội? - Xây dựng lực lượng quân đội mạnh có nhiều binh chủng. Em
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀi 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn tiết 1, BÀi 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn tiết 1, BÀi 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn tiết 1

Từ khóa liên quan