SKKN Hướng dẫn học sinh phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng môn ngữ văn 9

24 1,537 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 20:31

BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: “Hướng dẫn học sinh phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng môn Ngữ văn 9”. Người thực hiện: Cao Thuý Phượng. Đơn vị công tác: Trường Trung học cơ sở Bàu Năng. 1. Lí do chọn đề tài: Trước đây phân môn làm văn trong nhà trường với những phương thức cơ bản và biệt lập: tả, kể, cảm nghĩ, nghị luận và các văn bản hành chính thông dụng chưa đề cập đến đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. Đó là phương thức thuyết minh và thuyết minh có kết hợp các yếu tố nghệ thuật vào trong chương trình. Là phương thức mới giúp các em biết kết hợp linh hoạt và sáng tạo các phương thức khác cũng như vận dụng các yếu tố nghệ thuật. Đây chính là lý do thôi thúc tôi chọn đề tài: “Hướng dẫn học sinh phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Ngữ văn 9.” 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hướng dẫn học sinh biết phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật. Thực hiện đề tài ở lớp 9A 1 , 9A 2 Trường Trung học cơ sở Bàu Năng năm học 2010- 2011. Khi thực hiện đề tài này, tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: Phương pháp thống kê. Phương pháp đọc tài liệu. Phương pháp so sánh. Phương pháp khái quát, tổng hợp. 3. Đề tài đưa ra giải pháp mới: 1 Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học văn trong nhà trường đồng thời giúp học sinh lĩnh hội kiến thức đầy đủ nhất, tối ưu nhất trong các tiết học mới và khó để vận dụng vào thực hành đạt hiệu quả cao nhất. 4. Hiệu quả áp dụng: Khi áp dụng đề tài, kết quả tăng dần khá cao số học sinh có sự so sánh và biết phân biệt giữa văn thuyết minh và văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật. 5. Phạm vi áp dụng: Đề tài có thể áp dụng trong môn Ngữ văn lớp 9 Trường Trung học cơ sở Bàu Năng nói riêng và cấp Trung học cơ sở toàn ngành nói chung. Người thực hiện Cao Thuý Phượng I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài: Nhịp độ phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại đòi hỏi một sự đổi mới cao độ về phương pháp dạy học nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin, đồng thời có thể xây dựng con người năng động, sáng tạo làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại. Đây cũng là một đòi hỏi chiến lược của chủ nghĩa xã hội trong nhiệm vụ đào tạo ra những công dân vừa có phẩm chất chính trị, vừa có năng lực làm chủ khoa học kỹ thuật. Trước đây phân môn làm văn trong nhà trường với những phương thức cơ bản và biệt lập: tả, kể, cảm nghĩ, nghị luận và các văn bản hành chính thông dụng. Chương trình cũ dạy nhiều về tự sự, miêu tả nhưng không đề cập đến cách dạy kết hợp tự sự với các phương thức khác như: miêu tả, nghị luận, biểu cảm… chưa đề cập đến đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự… Đó là những kiến thức hết sức bổ ích, không chỉ giúp học sinh viết văn tự sự hay hơn mà 2 còn cung cấp những công cụ giúp các em khám phá thêm được nhiều lý thú trong các tác phẩm truyện, kể cả truyện thơ như: Truyện Kiều của Nguyễn Du, Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Đó là những phương thức biểu đạt giúp các em thể hiện cảm nhận của mình trong quá trình lĩnh hội tác phẩm văn chương. Còn việc lĩnh hội những tri thức khách quan để trang bị cho các em cách ứng xử, cách thuyết trình một vấn đề mang tính khoa học sao cho tương thích với sự hội nhập trong điều kiện kinh tế của thời đại thì chương trình cũ chưa đề cập đến. Nói như vậy để khẳng định một lần nữa cái hay, cái mới và sự cập nhật kịp thời của chương trình hiện nay theo chuẩn kiến thức và kỹ năng là phải đưa phương thức thuyết minh và thuyết minh có kết hợp các yếu tố nghệ thuật vào trong chương trình. Là phương thức mới, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tri thức khách quan để thể hiện, đặc biệt là phải biết kết hợp linh hoạt và có sáng tạo các phương thức khác cũng như vận dụng các yếu tố nghệ thuật để thể hiện. Nên không tránh khỏi những khó khăn, thậm chí bị bế tắt trong quá trình tiếp thu kiến thức cũng như vận dụng thực hành. Đây chính là lý do thôi thúc tôi chọn đề tài: “Hướng dẫn học sinh phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Ngữ văn 9.” 2. Mục đích nghiên cứu: Từ việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở tất cả các bậc học và xác định phải khuyến khích học sinh tự học, tự nghiên cứu. Áp dụng những phương pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề.Giáo viên phải thường xuyên nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp dạy học có hiệu quả nhằm giúp học sinh biết so sánh, phân biệt được sự khác nhau của văn thuyết minh và thuyết minh có kết hợp yếu tố nghệ thuật được rõ ràng và sâu sắc hơn. Để phần nào tháo gỡ, giải quyết được những khó khăn mà thầy - trò gặp phải trong tình hình học tập và chất lượng bộ môn hiện nay, với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng dạy – học. 3. Đối tượng nghiên cứu: 3 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Hướng dẫn học sinh biết phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật. Đặc biệt tập trung cho học sinh biết sắp xếp định hướng khi thực hành có hiệu quả từ khâu tìm hiểu đề, lập dàn ý, viết đoạn, liên kết đoạn, viết văn bản thuyết minh hoàn chỉnh theo phương thức mới, khó và hay. Thực hiện đề tài ở lớp 9A 1 , 9A 2 Trường Trung học cơ sở Bàu Năng năm học 2010- 2011. 4. Phương pháp nghiên cứu: Khi thực hiện đề tài này, tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 4.1. Phương pháp thống kê: Thống kê các tiết có liên quan đến thể loại văn thuyết minh và văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật như : Khối 8 các tiết: 44, 47, 51, 54, 55, 56, 61, 76, 80, 83, 84 Khối 9 các tiết: 4, 5, 9, 10, 14, 15 4.2. Phương pháp đọc tài liệu: Tiến hành đọc các tài liệu, giáo trình, sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kĩ năng… xác định mục tiêu cần đạt, kiến thức trọng tâm theo chuẩn kiến thức kỹ năng… để hướng dẫn học sinh biết cách phân biệt. 4.3. Phương pháp so sánh: Tôi dùng phương pháp tích hợp tiến hành, phân biệt so sánh để làm nổi bật được bài văn thuyết minh với thuyết minh có kết hợp các yếu tố nghệ thuật. 4.4. Phương pháp khái quát, tổng hợp: Khái quát, tổng hợp lại vấn đề nghiên cứu chương trình, Dự giờ, tham khảo, tổng hợp lại ý kiến của anh, chị, em đồng nghiệp, Hệ thống, tổng hợp, thống kê lại chất lượng. Ngoài ra tôi còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu hỗ trợ khác nữa để có những kết quả cao mang tính khách quan, khoa học. 5.Giả thuyết khoa học: 4 Quá trình dạy và học sẽ bị tẻ nhạt, nhàm chán, nặng nề hơn nếu như giáo viên không hướng dẫn cụ thể cho học sinh biết phân biệt giữa văn thuyết minh với văn thuyết minh có kết hợp các yếu tố nghệ thuật và các em sẽ dễ nhầm lẫn khi làm bài. Do đó việc giúp học sinh biết phân biệt được văn thuyết minh với văn thuyết minh có kết hợp yếu tố nghệ thuật là việc làm rất quan trọng, qua đó các em sẽ có được kỹ năng phân biệt, so sánh trong việc thực hành làm văn thuyết minh có kết hợp các yếu tố nghệ thuật đạt được chất lượng tốt hơn. 5 II. NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận: 1.1. Các văn bản chỉ đạo: Nghị quyết Trung ương IV khoá VII năm 1993 đã đề ra nhiệm vụ: “Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp bậc học và xác định phải khuyến khích tự học, tự nghiên cứu”. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo của học sinh, sinh viên để nâng cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề. . . đổi mới dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt. Điều 24 Luật Giáo dục (do Quốc hội khoá X thông qua) đã chỉ rõ phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. 1.2.Vai trò và đặc điểm của văn thuyết minh và thuyết minh có kết hợp các yếu tố nghệ thuật: Văn thuyết minh là loại văn bản có khả năng cung cấp tri thức xác thực, hữu ích cho con người. Văn bản thuyết minh hay là một văn bản trình bày rõ ràng hấp dẫn đặc điểm cơ bản của đối tượng thuyết minh.Sử dụng ngôn ngữ chính xác, cô đọng, chặt chẽ,sinh động, không hư cấu, bịa đặt, tưởng tượng. Thuyết minh có kết hợp các yếu tố nghệ thuật là một phương thức biểu đạt mới, khó và có tính tỉ mĩ. Mới là lần đầu tiên áp dụng vào chương trình cấp Trung học cơ sở và khó là ở chỗ đòi hỏi học sinh phải biết kết hợp các yếu tố nghệ thuật vào,vận dụng các tri thức khách quan để thực hiện. Điều này đòi hỏi các em phải có sự quan sát, tổng hợp sự việc hiện tượng dưới gốc nhìn của những tri thức vốn có từ đời sống cũng như học tập qua sách vở. 6 Phương thức thuyết minh trong chương trình học gồm tất cả 14 tiết (8 tiết ở khối lớp 8 và 6 tiết ở khối lớp 9 – có 2 tiết bài viết) có sự liên kết và tích hợp rất chặt chẽ (từ thuyết minh đến thuyết minh có kết hợp) đòi hỏi học sinh phải có khả năng cũng như kĩ năng phân tích, đúc kết kiến thức một cách khoa học. Học văn, làm văn phải bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, phải rèn luyện kĩ năng cảm thụ. Đôi khi mình phải đồng điệu với nhân vật, cùng nhập cuộc với hoàn cảnh. Cũng như nhà văn (nhà thơ) muốn sáng tác tác phẩm thì phải có vốn sống vì “thực tế cuộc sống chính là linh hồn của tác phẩm”. Thực tế cuộc sống đi vào trong tác phẩm phải thông qua lăng kính chủ quan của tác giả. Tác giả tạo ra tác phẩm bằng vốn sống không chưa đủ mà phải tạo ra tác phẩm bằng tâm hồn, sự nhạy cảm trước cuộc sống nữa. Nhà văn muốn thực hiện tác phẩm thì phải có vốn sống, vốn tổng hợp tri thức khách quan về cuộc sống. Điều này có ý nghĩa: dù nhìn ở góc độ nào thì phương thức thuyết minh vẫn là phương thức biểu đạt quan trọng trong việc học và làm văn ở trường phổ thông. 2. Cơ sở thực tiễn: 2.1. Thực tiễn vấn đề nghiên cứu: Qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy ở khối lớp 9, hiện tại tôi đang phụ trách giảng dạy lớp 9A 1 , 9A 2 , bản thân tôi nhận thấy kĩ năng phân biệt giữa văn thuyết minh và văn thuyết minh có kết hợp yếu tố nghệ thuật ở các em đạt mức độ thấp, rất hạn chế, mặc dù là học sinh cuối cấp. Cụ thể trong bài viết số 1 ở lớp 9 là văn thuyết minh có sử dụng yếu tố nghệ thuật mà các em chỉ biết viết một bài văn thuyết minh suông, chưa kết hợp các yếu tố nghệ thuật trong bài làm mà chỉ viết theo cảm hứng và sở thích của mình cho đủ bài, hết giờ thì thôi- không kể đó là dạng bài gì? Kiểu bài gì? Yêu cầu ra sao? Do cấu trúc chương trình, lớp 8 các em học và làm văn thuyết minh, đầu năm lớp 9 không tìm hiểu lại mà tiếp tục nâng cao thêm việc kết hợp các yếu tố nghệ thuật cho bài viết. Trước tình hình thực tế như thế thì giáo viên chúng ta cần phải bám sát và thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng đã được hướng dẫn, thực hiện. Điều lưu ý là 7 khi soạn giảng ta cần phải linh động, sáng tạo sắp xếp hệ thống kiến thức cho phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh, từ đó giúp các em thoải mái, nhẹ nhàng và có hứng thú khi học đến dạng văn này, các em hoạt động nhiều hơn, tích cực hơn mà không có tâm trạng bị áp đặt hay nặng nề. Nếu như giáo viên không có sự chuẩn bị để hướng dẫn học sinh biết phân biệt, so sánh những điểm khác nhau cơ bản giữa văn thuyết minh và văn thuyết minh có kết hợp các yếu tố nghệ thuật thì liệu các em có được sự hứng thú trong giờ học, kết quả cao trong thực hành không. 2.2. Sự cần thiết của đề tài: Chính những việc đã nêu trên, bản thân của mỗi giáo viên chúng ta phải lựa chọn cách thức truyền đạt, hướng dẫn sao cho phù hợp, nhẹ nhàng mà dễ hiểu, dễ phân biệt, nắm bắt và so sánh được giữa văn thuyết minh khác với thuyết minh có kết hợp yếu tố nghệ thuật. Ngoài ra, khi soạn giáo án để thực hiện tiết dạy, giáo viên cần phải bám theo chuẩn kiến thức và theo quan điểm mới: “không phải là bản đề cương để ghi nhận những điều thầy cảm mà là bản thiết kế những việc làm cho học sinh nhằm phát huy được tính năng động, tư duy sáng tạo của các em trong học tập, trong làm bài." 3. Nội dung vấn đề: 3.1.Vấn đề đặt ra là làm thế nào để hướng dẫn học sinh biết phân biệt giữa văn thuyết minh với văn thuyết minh có kết hợp yếu tố nghệ thuật thì trước tiên giáo viên phải cung cấp những tri thức cơ bản về văn thuyết minh và thuyết minh có kết hợp các yếu tố nghệ thuật cho các em 3.2.Những tri thức cơ bản: 3.2.1.Văn thuyết minh: Đặc điểm và yêu cầu của văn thuyết minh: Trong cuộc sống, con người luôn có nhu cầu tìm hiểu các sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội. Một sự vật, một phong cảnh, một con người, một buổi biểu diễn nghệ thuật, một bài thơ, một cuốn sách, . . . đều khơi gợi ở người tiếp xúc những mong muốn tìm hiểu bản chất, đặc điểm, nguyên nhân, sự hình thành, . . . 8 Khi chúng ta đáp ứng những nhu cầu đó, tức là phải tiến hành trình bày, giới thiệu, giải thích. Chúng ta đã sử dụng văn bản thuyết minh. Những bản hướng dẫn cấu tạo, tính năng, cách dùng và bảo quản một dụng cụ nào đó (máy bơm, quạt điện, tivi, phích, tủ lạnh, ); những hướng dẫn một cách chế biến một món ăn theo kiểu Việt Nam, Trung Quốc, Pháp, ; những hướng dẫn cách làm một đồ chơi cho các cháu thiếu nhi; hướng dẫn tham quan du lịch đối với một thắng cảnh; trình bày cách làm thí nghiệm; giải thích tiểu sử nhà văn, trình bày về đặc điểm thể loại văn học, đều là văn bản thuyết minh. Văn bản thuyết minh khác với văn bản tự sự ở chỗ nó không kể sự việc và diễn biến; cũng khác với miêu tả ở chỗ nó không tả tỉ mỉ, chi tiết theo chủ quan của người miêu tả (không nhằm mục đích làm cho người đọc cảm thấy mà chủ yếu là cho họ hiểu được); khác với văn bản biểu cảm vì nó cố gắng trình bày một cách khách quan, không bộc lộ tình cảm riêng của người viết; khác với văn bản nghị luận vì nó trình bày nguyên lí, quy luật, cách thức,… chứ không trình bày luận điểm, lí lẽ; văn bản thuyết minh cũng khác với văn bản hành chính - công vụ ở chỗ nó không giải quyết các mối quan hệ giữa cá nhân và tổ chức, mà hướng tới việc làm cho người ta hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng. Văn bản thuyết minh cung cấp tri thức khách quan về sự vật, hiện tượng, giúp người đọc, người nghe hiểu được chúng một cách đúng đắn, đầy đủ. Cung cấp tri thức, văn bản thuyết minh đặt mục đích làm cho người ta hiểu lên hàng đầu, yếu tố cảm nhận hay thưởng thức được đặt xuống hàng thứ yếu. Ngôn ngữ trong văn bản thuyết minh yêu cầu chính xác, chặt chẽ, tường minh. Nó không đa nghĩa mà càng đơn nghĩa càng tốt; tuy nhiên không loại trừ việc thuyết minh hấp dẫn nhờ cách đặt vấn đề, cách nêu tình huống độc đáo và một số biện pháp nghệ thuật khác. Cách làm bài văn thuyết minh: Tri thức để làm bài văn thuyết minh: Bài văn thuyết minh là bài cung cấp tri thức cho người đọc (người nghe) để họ có thể hiểu, nắm được đặc điểm, bản chất của một sự vật, hiện tượng nào đó. Vì thế muốn thuyết minh được mạch lạc, rõ ràng, người viết phải có vốn tri thức nhất định về điều mình viết. Muốn có tri thức, người viết phải trực tiếp tìm hiểu sự vật, 9 quan sát, ghi chép, hỏi những người am hiểu, Đó là cách tích luỹ kiến thức trực tiếp. Tuy nhiên, không phải mọi vấn đề cần thuyết minh đều đòi hỏi phải đi thực tế và cũng khó mà đi thực tế. Bởi vậy, tri thức cũng có thể tích luỹ một cách gián tiếp thông qua sách vở, thông qua mạng in-tơ-nét,… Cũng có khi phải kết hợp sử dụng các nguồn tri thức với nhau. Qui trình làm bài văn thuyết minh: Bài văn thuyết minh cũng được làm theo qui trình chung của một bài tập làm văn, gồm 4 bước: tìm hiểu đề, tìm ý; lập dàn ý; viết bài và sửa chữa. Muốn viết được bài văn thuyết minh thành công cần phải tìm hiểu đề và tìm được các ý cho bài viết. Sau khi tìm được ý, phải chọn phương pháp thuyết minh cho phù hợp. Sau đó là lập dàn ý và viết bài. Trong khi viết, có thể bổ sung, thêm bớt ý cho dàn bài hoàn chỉnh. Bước cuối cùng là sửa lại bài viết, nhất là sửa các lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp. Các phương pháp thuyết minh: Đối với bài văn thuyết minh về sự vật, hiện tượng có thể sử dụng những phương pháp thuyết minh sau đây: - Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích: + Đây là phương pháp thuyết minh khá phổ biến. Người thuyết minh sẽ xác định đối tượng thuộc loại sự vật, hiện tượng gì, đặc điểm của nó là thế nào. Chẳng hạn, nếu văn bản trữ tình chú ý đến vẻ đẹp của Huế: Đường vô xứ Huế quanh quanh - Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ - Ai vô xứ Huế thì vô (Ca dao) thì văn bản thuyết minh chú ý đến việc nêu vị trí vai trò của Huế: Huế là cố đô của nước ta, là trung tâm một văn hoá, nghệ thuật của miền Trung và cả nước. + Khi nêu định nghĩa hay giải thích, người viết cần chú ý đến giới hạn chính xác. Không định nghĩa quá hẹp hay quá rộng sự vật khiến cho người khác khó hình dung và khó hiểu. - Phương pháp liệt kê: Đây là một cách để người viết trình bày những tri thức liên quan đến sự vật, hiện tượng được thuyết minh. Chẳng hạn, thuyết minh về cây dừa, tác giả Hoàng Văn Huyền viết: Cây dừa cống hiến tất cả của cải của mình cho con 10 [...]... có kết hợp yếu tố nghệ thuật: Có vận dụng, kết hợp các yếu tố nghệ thuật Bài văn thuyết minh có chất lượng, đạt hiệu quả cao hơn Bài văn trở nên sinh động, hấp dẫn, gây ấn tượng Vừa gây hứng thú nhưng không làm lu mờ đối tượng thuyết minh Bằng ví dụ cụ thể giáo viên hướng dẫn học sinh phân biệt giữa các đoạn văn thuyết minh đơn thuần với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật như: Khi thuyết minh về nơi... 73 10 13,7 52 71,2 7 9, 6 4 5,5 2011 9A2 Khi áp dụng giải pháp Hướng dẫn học sinh lớp 9 phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật thì chất lượng dạy - học bộ môn Ngữ văn lớp 9 ở trường Trung học cơ sở Bàu Năng đã có sự tiến bộ rõ rệt: - Tỉ lệ học sinh có điểm từ trung bình trở lên tăng 10 HS Tỉ lệ: 13.7% - Tỉ lệ học sinh yếu giảm 15 HS Tỉ lệ: 20.5% Đối với giáo viên: 21 Sử... văn 3.2.4.So sánh văn thuyết minh và thuyết minh có yếu tố nghệ thuật: Giữa văn thuyết minh và văn thuyết minh có kết hợp yếu tố nghệ thuật có điểm giống nhau là đều vận dụng tri thức khách quan, thực dụng Điểm khác nhau: Văn thuyết minh: Không kết hợp các yếu tố nghệ thuật Làm nổi bật đối tượng bằng tri thức khách quan nên không tránh khỏi sự khô khan .ít thuyết phục, ít hấp dẫn Văn thuyết minh có. .. và thuyết trình Lưu ý đối với các em học sinh lớp 9 cần xem lại kiến thức ở lớp 8 về văn thuyết minh Kiểu bài văn thuyết minh ở lớp 9 có yêu cầu cao hơn ở lớp 8, đòi hỏi có sự kết hợp giữa văn thuyết minh với các yếu tố khác, nhằm làm cho bài văn thuyết minh hay và sinh động hơn có chất lượng cao hơn và đạt hiệu quả tốt hơn Giáo viên cần phải Hệ thống lại kiến thức về văn thuyết minh sao cho khoa học. .. quả 1 Văn thuyết - Vận dụng - Không kết - Làm nổi bật đối tượng bằng minh tri thức khách hợp các yếu tố tri thức khách quan nên không quan 2 nghệ thuật tránh khỏi sự khô khan… ít thuyết phục, ít hấp dẫn Văn thuyết - Vận dụng - Có vận dụng - Bài văn thuyết minh có chất minh có tri thức khách các yếu tố nghệ quan yếu tố lượng cao hơn, đạt hiệu quả nghệ thuật cao hơn thuật - Bài văn thuyết minh sinh động,... một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh Tiết 9: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh Tiết 10: Luyện tập Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh Nhằm: + Củng cố kiến thức đã học về văn thuyết minh + Hiểu vai trò, tác dụng của yếu tố miêu tả trong văn thuyết minh + Có ý thức và biết sử dụng tốt yếu tố miêu tả trong việc tạo lập văn bản thuyết minh Tiết 79, 80, 163, 164:... Nhìn chung văn bản thuyết minh ở lớp 9 vẫn là kiểu văn bản thuyết minh đã học ở lớp 8, nhưng được nâng cao hơn về cách thức và hiệu quả thuyết minh, đặc 13 biệt là việc sử dụng một số yếu tố nghệ thuật và yếu tố miêu tả làm cho bài văn thuyết minh sinh động, hấp dẫn Tuy vậy, cần luôn luôn nhớ rằng các yếu tố trên chỉ là yếu tố phụ trợ, dùng quá nhiều thì bài thuyết minh sẽ không còn là thuyết minh nữa... bài thuyết minh: - Thuyết minh về một thứ đồ dùng - Thuyết minh về một loài vật - Thuyết minh về một phương pháp - Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 12 - Thuyết minh về một thể loại văn học - Thuyết minh về một phong tục, một đồ chơi dân gian 3.2.2 Các yếu tố nghệ thuật (tự thuật, đối thoại, ẩn dụ, nhân hoá) và miêu tả trong văn thuyết minh: Để văn bản thuyết minh sinh động, hấp dẫn, người thuyết. .. biết phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật, tôi nhận thấy trong tiết học và qua bài làm của các em phát huy được tính tích cực học tập, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn Cho nên đề tài này sẽ tiếp tục áp dụng đối với bộ môn Ngữ văn khối lớp 8, 9 Trường THCS Bàu Năng và được phổ biến đến một số trường THCS trong huyện 3 Hướng nghiên cứu tiếp đề tài: Khi thực hiện với kết... thực hiện kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh phân biệt được văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật VỀ GIÁO VIÊN: Bám sát và thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng, Sắp xếp phân nhóm cho học sinh thảo luận, Hỗ trợ học sinh trong quá trình thảo luận, thuyết trình, Nhận xét, bổ sung và gút chốt kiến thức trọng tâm VỀ HỌC SINH: Ở nhà: Chuẩn bị phần bài tập đã được định hướng và chỉ định Ở . các yếu tố nghệ thuật. Đây chính là lý do thôi thúc tôi chọn đề tài: Hướng dẫn học sinh phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Ngữ. TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Hướng dẫn học sinh phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng môn Ngữ văn 9 . Người thực hiện: Cao Thuý Phượng. Đơn vị. do thôi thúc tôi chọn đề tài: Hướng dẫn học sinh phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Ngữ văn 9. ” 2. Mục đích nghiên cứu: Từ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Hướng dẫn học sinh phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng môn ngữ văn 9, SKKN Hướng dẫn học sinh phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng môn ngữ văn 9, SKKN Hướng dẫn học sinh phân biệt văn thuyết minh với văn thuyết minh có yếu tố nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng môn ngữ văn 9

Từ khóa liên quan