nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị lao phổi mới afb(+) sau 2 tháng tấn công tại bệnh viện 71tw

34 762 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2015, 15:44

BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN 71 TW ĐỀ TÀI NCKH NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LAO PHỔI MỚI AFB (+) SAU 2 THÁNG TẤN CÔNG TẠI BỆNH VIỆN 71 TW Chủ đề tài: Bs. Hoàng Trọng Mẫn Thư ký: Bs. Nguyễn Anh Tuấn Cộng sự: Bs. Nguyễn Hữu Hùng Bs. Nguyễn Thị Kim Oanh THANH HOÁ 2014 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ngô Ngọc Am (2002), “Dịch tễ học bệnh lao”, Bệnh học lao, Nhà xuất bản y học, Tr 18-28. 2. Nguyễn Việt Cồ (2002), “Đại cương bệnh lao”, Bệnh học lao, Nhà xuất bản y học, Tr 5-7. 3. Chương trình chống lao quốc gia (2012), “Báo cáo tổng kết CTCLQG giai đoạn 2007-2011”, Hà Nội, Tr 6-33. 4. Đỗ Đức Hiển (1994) “Xquang trong chẩn đoán lao phổi”, Bệnh học lao và bệnh phổi, tập 1, Tr 43-64. 5. Nguyễn Phương Hoa (1995), “Hiệu quả của hóa trị liệu ngắn ngày 2SRHZ/6HE trong điều trị ngoại trú lao phổi ngay từ đầu tại Hà Nội”. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y học, ĐHY Hà Nội. 6. Lê Ngọc Hưng (1988), “Nhận xét 176 trường hợp lao phổi AFB dương tính ở người lớn điều trị lần đầu tại viện lao và bệnh phổi TƯ từ 1- 1987 đến 1-1988”, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú, ĐH Y Hà Nội. 7. Doãn Trọng Tiên (1996), “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, miễn dịch bệnh lao phổi ở người già”, luận án phó tiến sỹ y học, ĐH Y Hà Nội. 8. Trần Văn Sáng (2002), “Lao phổi”, Bệnh học lao, Nhà xuất bản y học Hà Nội. 9. Phan Lương Ánh Linh (2002), “ Nghiên cứu kháng thuốc tiên phát và kết quả điều trị sau 2 tháng tấn công của phác đồ 2SRHZ/6HE ở bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) tại nội thành Đà Nẵng (01/2001 – 6/2001)”, Luận văn thạc sỹ y học, ĐHY Hà Nội. 10. Bùi Văn Tám (1998), “Bệnh lao hiện nay”, Nhà xuất bản y học, Hà Nội , Tr 17-195. 11. Chương trình chống lao quốc gia (1998), “Hội nghị thực hiện DOTS trong CTCLQG các tỉnh phía Bắc và miền trung”, Bộ y tế - Chương trình chống lao quốc gia tháng 12 – 1998. 12. Lưu Thi Liên (2000), “ Nghiên cứu kết quả điều trị bằng công thức 2SRHZ/6HE ở bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) của quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội từ năm 1996 – 1999”, luận văn thạc sỹ y học, ĐHY Hà Nội. 13. Phan Thị Quế (2005), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tiếp cận dịch vụ y tế của bệnh nhân lao phổi AFB(+) mới tại Bệnh 2 viện lao và một số huyện tỉnh Thái Bình”, luận văn thạc sỹ y học, ĐHY Hà Nội Tr 57- 71. 14. Trần Văn Sáng (1997), “Bệnh lao: quá khứ – hiện tại và tương lai”, Nhà xuất bản y học, Tr 21 – 32, 56- 59, 63-66. 15. Nguyễn Văn Tiêm, Kiều Mạnh Thắng (1991), “Nhận xét về hoá trị liệu ngắn ngày qua 2 năm thực hiện 1989 – 1990”, Nội san lao và bệnh phổi , Tr 16-19. 16. Nguyễn Như Trung (1991), “Kết quả hoá trị liệu ngắn ngày tại Hải Phòng”, Nội san lao và bệnh phổi, Tr 52-53. 17. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bạt, Lưu Thị Liên (1994), “áp dụng hoá trị liệu ngắn ngày với phác đồ 2SRHZ/6HE để điều trị bệnh nhân lao phổi AFB dương tính mới phát hiện ở Hà Nội”, Hà Nội. 18. Đào Thị Hà (2005). “ So sánh đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của lao phổi mới AFB(+) ở người cao tuổi và trẻ tuổi”, Luận văn thạc sỹ y học, ĐHY Hà Nội. 19. Trịnh Đức Minh (2009), “ Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị lao phổi mới AFB(+) thể thâm nhiễm ở lứa tuổi 16 – 45”, Luận văn thạc sỹ y học, ĐHY Hà Nội. 20. Bộ y Tế (2003), “ Các giá trị sinh học về huyết học”, các giá trị sinh học của người Việt Nam bình thường, Nhà xuất bản y học, Hà nội, Tr 74 – 75. CÁC CHỮ VIẾT TẮT (+)……… Dương tính (-)………. Âm tính AFB…… Trực khuẩn kháng cồn kháng toan (Acid Fast Bacillus) AIDS…… Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (Acquired immunodeficiency syndrome) COPD… Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (Chronic Ostructive Pulmonary Disease) CS…… Cộng sự 3 CTCLQG Chương trình chống lao quốc gia EMB……. Ethambutol HIV….…. Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (Human immunodeficiency virus) INH…… Isoniazid IUATLD Hiệp hội chống lao và bệnh phổi quốc tế (International Union Against Tuberculosis And Lung Disease) LPTP… Lao phổi tái phát RMP….… Rifampicin SM…… Streptomycin PZA…… Pyrazinamid PAS……. Para Aminosalicylic acid HTNN… Hoá trị liệu ngắn ngày DOTS… Hoá trị liệu ngắn ngày có kiểm soát trực tiếp. WHO… Tổ chức y tế thế giới (World Health Organization) MỤC LỤC Chương 1: Đặt vấn đề……………… ……………………. Trang 01 Chương 2: Tổng quan tài liệu…………………………… . 02 2.1. Tình hình bệnh lao hiện nay……………………………. . 02 2.2. Nguyên tắc điều trị lao…………………………….…… 03 2.3. Các thuốc chống lao……………………………… …… 03 2.4. Tình hình điều trị lao bằng HTN ở Việt Nam…………… 04 2.5. Nghiên cứu về lao phổi mới……………………………… 04 4 Chương 3: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu … …… 06 3.1. Đối tượng……………………………………….………… 06 3.2. Phương pháp nghiên cứu…………………….…………… 06 3.3. Nội dung nghiên cứu…………………………………… 06 Chương 4: Kết quả nghiên cứu……….………………………. 09 4.1. Lâm sàng…………………………………………………. 09 4.2. Cận lâm sàng……………………………………………… 14 4.3. Kết quả điều trị…………………………………………… 20 Chương 5: Bàn luận……………………….……………………. 23 5.1. Lâm sàng…………………………………………………… 23 5.2. Cận lâm sàng……………………………………………… 24 5.3. Kết quả điều trị……………………………………………… 26 Chương 6: Kết luận……………………………………………… 27 6.1. Đặc điểm lâm sàng…………………………………………. 27 6.2. Đặc điểm cận lâm sàng………………………………………. 28 5 6.3. Kết quả điều trị sau 2 tháng tấn công………………………… 28 Tài liệu tham khảo Chữ viết tắt Bệnh án nghiên cứu 6 ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh lao gắn liền với sự phát triển loài người, được xem là bệnh di truyền và không chữa được. Năm 1882 Robert Koch tìm ra vi khuẩn lao là nguyên nhân gây bệnh thì bệnh lao được xác định là bệnh nhiễm trùng và chữa được. Đặc biệt việc tìm ra các loại thuốc chống lao làm cho công tác chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao hiệu quả hơn, bệnh lao giảm nhanh chóng ở các nước phát triển, y học đã hy vọng có thể giải quyết được bệnh lao trước khi hiểu biết đầy đủ về sinh bệnh học bệnh lao. Tuy nhiên với sự bùng nổ của đại dịch HIV/ AIDS, sự kháng thuốc của vi khuẩn lao bệnh lao đã bùng phát trở lại trên toàn cầu. Tháng 4 năm 1993 WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về nguy cơ quay trở lại và sự gia tăng của bệnh lao[1,2]. Lao phổi mới là một vấn đề cần được quan tâm, số lượng bệnh nhân lao phổi mới được phát hiện hằng năm chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số bệnh nhân lao được phát hiện. Đây là thể bệnh thường gặp nhất trong bệnh học lao, đặc trưng là các tổn thương ở phổi, với các mức độ từ nhẹ (thâm nhiễm không hang, nốt không hang) nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời có khả năng phục hồi cũng như khỏi bệnh hoàn toàn. Tuy nhiên nếu phát hiện bệnh muộn, khi tổn thương ở phổi nặng và trở thành mạn tính (xơ, hang xơ) thì vấn đề điều trị trở nên khó khăn, tốn kém, khả năng khỏi bệnh lại thấp, tỷ lệ tái phát sau điều trị cao[3]. Đi sâu tìm hiểu về lao phổi mới AFB(+) là việc làm cần thiết, nhằm hiểu hơn về thể bệnh này giúp cho việc chẩn đoán, điều trị và kiểm soát bệnh lao hiệu quả hơn, hạn chế sự tiến triển thành lao xơ hang từ các thể lao khác, giảm được nguồn lây có vi khuẩn lao kháng thuốc. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị lao phổi mới AFB(+) sau 2 tháng tấn công tại Bệnh viện 71TW” nhằm mục tiêu: 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của lao phổi mới AFB (+). 2. Sơ bộ đánh giá kết quả điều trị lao phổi mới AFB(+) sau 2 tháng tấn công. 7 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Tình hình bệnh lao hiện nay: 1.1.1. Tình hình bệnh lao trên thế giới: Khi chưa có thuốc chữa lao bệnh lao không chữa được và gây ra nỗi khiếp sợ cho loài người. Khi thuốc chữa lao ra đời: SM (1944), INH (1952), PZA (1952), RMP(1966) việc điều trị và kiểm soát bệnh lao đạt hiệu quả rõ rệt. Bệnh lao có xu hướng giảm, nhưng từ năm 1990 đến nay, số người mắc lao lại tăng lên ở nhiều nước[6,11]. Bệnh lao quay trở lại và bùng phát. Hội nghị toàn cầu về bệnh lao lần thứ 23 (1990) ở Boston (Hoa Kỳ), WHO cảnh báo bệnh lao đang gia tăng. Năm 1993, WHO báo động sự quay trở lại của bệnh lao, năm 1998 nhấn mạnh “Bệnh lao đang đe doạ trên toàn cầu”[11]. Theo ước tính năm 2010 có 8,8 triệu bệnh nhân lao mới, 1,1 triệu người tử vong trong số bệnh nhân lao không nhiễm HIV và khoảng 350.000 bệnh nhân đồng nhiễm lao/ HIV tử vong. Khoảng 13% bệnh nhân lao có đòng nhiễm HIV. Mặc dù tình hình bệnh lao có chiều hướng thuyên giảm từ năm 2006, và tỷ lệ mắc lao mới giảm từ năm 2002. Theo Tổ chức y tế thế giới (TCYTTG- WHO report 2011- Global Tuberculosis Control) khoảng một phần ba dân số thế giới đã nhiễm lao. Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai sau các bệnh nhiễm trùng với khoảng 1,2 đến 1,5 triệu người tử vong mỗi năm. Tình hình lao kháng thuốc đang xảy ra ở hầu hết các quốc gia[3]. 1.1.2.Tình hình bệnh lao ở Việt Nam: Theo báo cáo của TCYTTG năm 2011 ước tính Việt Nam đứng thứ 12 trong 22 nước có gánh nặng bệnh lao trên toàn cầu[3]: Dân số năm 2010 là 88 triệu dân. Tỷ lệ tủ vong do lao là 34/ 100.000 dân, khoảng 29.000 người tử vong do lao. Tỷ lệ lao hiện mắc có thể là 334/ 100.000 dân, khoảng 290.000 bệnh nhân. 8 Tỷ lệ lao mới mắc các thể hàng năm là 199/ 100.000 dân, khoảng 180.000 bệnh nhân. Tỷ lệ lao/ HIV dương tính mới mắc là 8,6%. Tỷ lệ phát hiện các thể là 54%. Tỷ lệ lao kháng đa thuốc trong bệnh nhân mới là 2,7%. Tỷ lệ kháng đa thuốc trong bệnh nhân điều trị lại là 19% 1.2. Nguyên tắc điều trị: Có 2 nguyên tắc cơ bản trong điều trị bệnh lao[8,10]. * Phải dùng ít nhất 2 thuốc mà vi khuẩn còn nhạy cảm, một trong hai thuốc là loại diệt khuẩn để giảm tỷ lệ đột biến kháng thuốc của vi khuẩn. * Phải có một thời gian đủ để diệt được những vi khuẩn nằm vùng, đó là những vi khuẩn nằm trong tế bào sinh sản chậm. Điều trị không đủ thời gian sẽ dẫn tới khả năng tái phát sau điều trị mặc dù đã được kết luận là khỏi bệnh. Hiện nay ở các nước phát triển, công thức HTNN 6 tháng đang được sử dụng rộng rãi. Ở nước ta, công thức HTNN 8 tháng (2SRHZ/6HE) được sử dụng từ năm 1988 đến năm 1998 đã triển khai ở 61 tỉnh thành trong cả nước với số dân được bảo vệ là 95,5% [11]. Từ năm 1998 chương trình chống lao quốc gia đã tiến hành điều trị có kiểm soát (DOTS) cho tất cả các bệnh nhân lao trên toàn quốc và đã thu được những kết quả khả quan. Hiện nay điều trị có kiểm soát đã được phủ trên toàn quốc, tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao đạt > 80%, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh đạt > 90%. 1.3. Các thuốc chống lao : WHO quy định 6 loại thuốc chống lao chủ yếu là: INH, RMP, PZA, SM, EMB và Thiacetazone[8]. Đây là những thuốc chống lao được dùng phổ biến trong các phác đồ điều trị lao. Bên cạnh đó còn có các thuốc chống lao thứ yếu như Ethionamid, Prothionamid, PAS….Những thuốc này tác dụng diệt khuẩn yếu hoặc chỉ kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn lao trong tổn thương, mặt khác chúng có 9 nhiều độc tính khi sử dụng cho nên ít được dùng trong các phác đồ điều trị lao[8,10]. Hiện nay chương trình chống lao quốc gia ở Việt Nam chủ yếu dùng 5 loại thuốc chữa lao là: RMP, INH, PZA, SM, EMB[8]. 1.4. Tình hình điều trị lao bằng HTNN ở việt nam: Để nâng cao hiệu quả điều trị, từ những năm 1988 ở Việt Nam đã bắt đầu có những công trình nghiên cứu về HTNN ở một số vùng trong cả nước như: Nguyễn Văn Tiêm và Kiều Mạnh Thắng (1989-1991)[15] nghiên cứu công thức 2SHRZ/6HE ở 227 bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) tại Hà Tây cho kết quả khỏi đạt 92%. Nguyễn Như Trung (1991)[16] nghiên cứu công thức 2SRHZ/6HE ở 300 bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) tại Hải Phòng, tỷ lệ khỏi đạt 84,56%, thất bại 5,36%. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bạt, Lưu Thị Liên (1992)[17] áp dụng HTNN 2SRHZ/6HE điều trị cho 126 bệnh nhân lao phổi mới AFB (+) tại Hà Nội, tỷ lệ khỏi đạt 96,03%, thất bại 1,58%. Nguyễn Phương Hoa(1995)[5] cũng nghiên cứu công thức 2SRHZ/6HE trong điều trị ngoại trú lao phổi ngay từ đầu cho 257 bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) tại Hà Nội, cho kết quả khỏi 92,22%, thất bại 1,56%, tái phát sau 1 năm 2,53%. Như vậy HTNN cũng đã được nhiều công trình ở nước ta nghiên cứu và rõ ràng là kết quả tốt hơn hẳn so với các phác đồ trước đây. 1.5. Nghiên cứu về lao phổi mới: Ở Việt Nam Lê Anh Tuấn (1994)[17] nghiên cứu bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) nhận xét lao phổi ở nam giới cao gấp 3 lần nữ giới (nam 74,6%, nữ 25,4%). Doãn Trọng Tiên (1996)[7] lao phổi và mắc các bệnh khác ở người trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ 76,2%, trong khi tỷ lệ này là 9,5% ở người dưới 35 tuổi. 10 [...]... 1 tháng và 2 tháng điều trị Bảng 3.19 Giá trị trung bình của các chỉ số sinh hoá theo dõi chức năng gan thận trong thời gian 2 tháng điều trị Trước điều trị Sau 1 tháng điều trị Sau 2 tháng điều trị Ure máu 4.0 3.85 3.91 Glucose 6.16 5 .20 5.30 Creatinine 78.0 76.39 76. 92 Acid uric 350 456 439 SGOT 33.34 29 .78 27 .95 SGPT 24 .83 20 .78 20 .17 Các chỉ số 27 GGT 69.06 54.41 43 .25 Nhận xét: Sau 2 tháng điều. .. thường Theo chúng tôi do bệnh nhân điều trị được phối hợp thuốc lao với các thuốc hỗ trợ chức năng gan, thận tốt nên sau 2 tháng tấn chức năng gan, thận của bệnh nhân không bị ảnh hưởng 32 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 60 bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) điều trị 2 tháng tấn công tại Bệnh viện 71 TW từ tháng 7 /20 14 đến tháng 12/ 2014 chúng tôi rút ra những kết luận sau: 1 Đặc điểm lâm sàng: - Hình thức khởi phát... quá trình điều trị: Bảng 3.16 Thay đổi các triệu chứng lâm sàng sau 2 tháng Triệu chứng lâm sàng Ho khan Ho có đờm Ho ra máu Đau ngực Sốt Khó thở Có ran ở phổi Nhận xét: Trước điều trị (1) n % 07 11.7 43 71.7 13 21 .7 26 43.3 49 81.7 32 53.3 22 36.7 Sau 2 tháng (2) n % 3 5.0 15 25 .0 0 0 02 3.3 0 0 0 0 2 3.3 Sau 2 tháng điều trị triệu chứng ho có đờm, đau ngực vẫn còn tồn tại chiếm tỷ lệ 25 % và 3.3%,... cứu về lao phổi mới AFB (+) thấy tỷ lệ phát hiện bệnh trong 2 tháng đầu là 56,05% Lê Thanh Phúc và Trần Văn Sáng (1997)[14] nghiên cứu tình trạng lâm sàng của bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) khi vào điều trị tại viện lao bệnh phổi TW nhận thấy: triệu chứng ho khạc đờm kéo dài chiếm 80,9%, sốt nhẹ về chiều 57,9% Lưu Thị Liên (20 00)[ 12] nghiên cứu ở 8 12 bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) thấy về lâm sàng các... - Bệnh nhân không hợp tác - Bệnh nhân lao phổi AFB(+) mới phát hiện lần đầu nhưng đã dùng thuốc lao trên 1 tháng 2. 2 Phương pháp nghiên cứu: 2. 2.1 Thiết kế nghiên cứu : Nghiên cứu mô tả, tiến cứu 60 bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) được đăng ký điều trị tại Bệnh viện 71TW, theo dõi lâm sàng và làm các xét nghiệm trong thời gian điều trị 60 bệnh nhân lựa chọn vào nghiên cứu đều được sử dụng phác đồ 2SRHZ/6HE... khám bệnh là ho khạc đờm 70,1%; gầy sút cân 36,5%; sốt về chiều 26 ,8%; Thời gian phát hiện bệnh sớm trong 2 tháng đầu là 68,8%; Xquang phổi chuẩn gặp tổn thương thâm nhiễm 56,5%, tổn thương 2 phổi 48,8%, xét nghiệm đờm AFB(+) mức độ 1(+) là 45,7%, 2( +) là 40,5%, 3(+) là 12, 5% Trịnh Đức Minh (20 09)[19] nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của 130 bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) điều trị tại bệnh viện lao bệnh phổi. .. Triệu chứng lâm sàng khi vào viện : 2. 3 .2 Nghiên cứu cận lâm sàng: Xét nghiệm đờm : Tất cả các bệnh nhân được xét nghiệm 3 mẫu đờm nhuộm soi trực tiếp bằng kỹ thuật Ziehl - Neelsen tại khoa vi sinh Bệnh viện 71TW Trong thời gian điều trị các bệnh nhân được xét nghiệm đờm tìm AFB sau 2 tháng điều trị bằng phương pháp soi kính trực tiếp Xquang phổi chuẩn : Bệnh nhân được chụp Xquang phổi tại khoa chẩn... thay đổi 14,56% Trịnh Đức Minh (20 09)[19] tổn thương thay đổi là 73,3%, không thay đổi 26 ,7% 4.3.3 Diễn biến AFB của bệnh nhân sau 2 tháng điều trị: Kết quả ở bảng 3.18 cho thấy: Tỷ lệ AFB âm hóa sau 2 tháng điều trị là 90% Theo Nguyễn Phương Hoa (1995)[5] tỷ lệ này là 88 ,2% , Trịnh Đức Minh (20 09)[19] là 78,6% Kết quả AFB âm hóa sau 2 tháng điều trị có ý nghĩa quan trọng: vi khuẩn lao bị tiêu diệt... TW nhận thấy: Tỷ lệ âm hóa đờm sau 2 tháng tấn công là 78,6%, Tổn thương thay đổi trên Xquang phổi chuẩn là 73,3% Không thay đổi là 26 ,7% 11 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1 Đối tượng nghiên cứu: 2. 1.1 Bệnh nhân nghiên cứu : Nghiên cứu được tiến hành trên 60 bệnh nhân được chẩn đoán lao phổi mới AFB(+) điều trị tại Bệnh viện 71 TW 2. 1 .2. Tiêu chuẩn lựa chọn: Tiêu chuẩn chẩn đoán lao phổi. .. bệnh nhân trong quá trình điều trị Bảng 3.18 Diễn biến AFB của bệnh nhân trong quá trình điều trị Thời gian âm hoá đờm Số bệnh nhân Tỷ lệ 54 06 90.0 10.0 Sau 2 tháng Xét nghiệm đờm AFB(-) Xét nghiệm đờm AFB (+) 26 Tổng Nhận xét: 60 100 Tỷ lệ âm hóa đờm sau 2 tháng điều trị là 90%, dương tính là 10% Biểu đồ 3.11: Diễn biến AFB trong đờm sau 2 tháng điều trị 3.3.4 Thay đổi chức năng gan thận trước, sau . phổi mới AFB(+) sau 2 tháng tấn công tại Bệnh viện 71TW nhằm mục tiêu: 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của lao phổi mới AFB (+). 2. Sơ bộ đánh giá kết quả điều trị lao phổi mới AFB(+). BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN 71 TW ĐỀ TÀI NCKH NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LAO PHỔI MỚI AFB (+) SAU 2 THÁNG TẤN CÔNG TẠI BỆNH VIỆN 71 TW Chủ đề tài: Bs là 12, 5%. Trịnh Đức Minh (20 09)[19] nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của 130 bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) điều trị tại bệnh viện lao bệnh phổi TW nhận thấy: Tỷ lệ âm hóa đờm sau 2 tháng tấn công
- Xem thêm -

Xem thêm: nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị lao phổi mới afb(+) sau 2 tháng tấn công tại bệnh viện 71tw, nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị lao phổi mới afb(+) sau 2 tháng tấn công tại bệnh viện 71tw, nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị lao phổi mới afb(+) sau 2 tháng tấn công tại bệnh viện 71tw

Từ khóa liên quan