Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng

202 361 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2015, 08:55

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu MỞ ĐẦU “Lao động là cha, đất là mẹ của mọi của cải “quan điểm của William Petty lý giải về quá trình tạo ra giá trị từ hoạt động sản xuất. Theo ông muốn có của cải phải có cả lao động và đất đai. Chỉ có lao động mà không có đất đai thì lao động đó cũng rơi vào tình trạng thất nghiệp, không thể tạo ra được của cải. Như vậy, đất đai là một trong các yếu tố đầu vào không thể thiếu (lao động, đất đai, vốn) trong quá trình tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đất đai là yếu tố không thể thiếu mà các doanh nghiệp dù là doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, hay là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ,...đều phải sử dụng trong quá trình hoạt động của mình. Tuy nhiên, ở mỗi loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác nhau, nhu cầu về đất đai cũng có sự khác biệt. Chính điều này dẫn đến sự khác nhau trong việc lựa chọn vị thế đất đai của doanh nghiệp. Thực tế ở Thành phố Hải Phòng cho thấy, trong những năm đổi mới, sự phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần làm xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... làm tăng nhu cầu đất đai cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tính từ năm 2000 đến năm 2010 số doanh nghiệp ở Thành phố Hải Phòng tăng từ 1089 lên hơn 5000 doanh nghiệp, điều này làm cho diện tích đất được dùng cho sản xuất của ngành công nghiệp và dịch vụ tăng lên trong thời gian qua. Càng nhiều doanh nghiệp ra đời, nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng. Nếu đối với các doanh nghiệp thương mại, các đơn vị tiến hành họat động kinh doanh thì nhu cầu sử dụng đất ở trung tâm thành phố với những vị thế đẹp, và hạ tầng kỹ thuật tương đối tốt..., gần các đô thị được các doanh nghiệp thương mại quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên giá cả của những mảnh đất này không hề rẻ. Đối với các doanh nghiệp tiến hành sản xuất, ưu tiên của họ hướng đến các khu vực đất có giá rẻ, nhưng vẫn thuận tiện về giao thông và có cơ sở hạ tầng thỏa đáng giúp họ tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình. Trong xu hướng hiện nay, khi mà số lượng doanh nghiệp ngày một gia tăng và các doanh nghiệp đã khẳng định thương hiệu có xu hướng thực hiện tái sản xuất cả về chiều rộng lẫn chiều sâu ngày càng nhiều, thì việc các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp phải có chiến lược trong đầu tư đất đai mở rộng sản xuất là cần thiết. Nói cách khác, do mục tiêu phát triển khác nhau, việc lựa chọn đất để triển khai kinh doanh của các chủ doanh nghiệp do đó cũng không đồng nhất. Chính vì vậy, việc nghiên cứu những nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn đất đai để tiến hành kinh doanh của chủ doanh nghiệp là điều cần thiết. Xuất phát từ đó, là người đang tham gia nghiên cứu và quản lý về đất đai xã hội, tác giả lựa chọn chủ đề Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ kinh tế. Thông qua nghiên cứu thực trạng việc lựa chọn và sử dụng đất đai của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đề tài khái quát hóa để đưa ra những đề xuất giải pháp về quản lý nhà nước để định hướng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp lựa chọn đất đai phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ giáo dục và đào tạo Bộ giáo dục và đào tạoBộ giáo dục và đào tạo Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân Trờng đại học kinh tế quốc dânTrờng đại học kinh tế quốc dân Trờng đại học kinh tế quốc dân PHùNG VĂN THANH PHùNG VĂN THANHPHùNG VĂN THANH PHùNG VĂN THANH NHữNG NHÂN Tố TáC ĐộNG ĐếN LựA CHọN ĐấT ĐAI CủA CáC DOANH NGHIệP QUA NGHIÊN CứU THựC Tế TạI THàNH PHố HảI PHòNG LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế LUậN áN TIếN Sĩ KINH TếLUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội - - 2014 20142014 2014 Bộ giáo dục và đào tạ Bộ giáo dục và đào tạBộ giáo dục và đào tạ Bộ giáo dục và đào tạo oo o Trờng đại học kinh tế quốc dân Trờng đại học kinh tế quốc dânTrờng đại học kinh tế quốc dân Trờng đại học kinh tế quốc dân PHùNG VĂN THANH PHùNG VĂN THANHPHùNG VĂN THANH PHùNG VĂN THANH NHữNG NHÂN Tố TáC ĐộNG ĐếN LựA CHọN ĐấT ĐAI CủA CáC DOANH NGHIệP QUA NGHIÊN CứU THựC Tế TạI THàNH PHố HảI PHòNG Chuyờn ngnh : Qun tr Kinh doanh Mó s : 62 34 01 02 LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế LUậN áN TIếN Sĩ KINH TếLUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế NGI HNG DN: PGS.TS. HONG VN CNG Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội - - 2014 20142014 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của tôi. Số liệu được nêu trong luận án là trung thực và có trích nguồn. Kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Nghiên cứu sinh Phùng Văn Thanh ii LỜI CÁM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng cám ơn PGS.TS Hoàng Văn Cường đã tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án. Tôi xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo, các Thầy Cô - Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và truyền đạt kiến thức chuyên ngành nâng cao để tôi hoàn thành tốt luận án. Tôi xin bày tỏ lời cám ơn đến Ban lãnh đạo, các Cán bộ của Viện Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tạo điều kiện về các thủ tục hành chính và hướng dẫn các quy trình thực hiện trong thời gian tôi làm nghiên cứu sinh tại trường. Tôi xin trân trọng biết ơn các đồng chí lãnh đạo và cán bộ thành phố Hải Phòng, các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị, gia đình, bạn bè đã chia sẻ tạo điều kiện giúp đỡ, động viên và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Nghiên cứu sinh Phùng Văn Thanh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁ TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN ĐẤT PHỤC VỤ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 9 1.1. Đất và mục tiêu sử dụng đất trong nền kinh tế 9 1.1.1. Đất và vai trò của đất trong nền kinh tế 9 1.1.2. Mục tiêu của việc sử dụng đất đai trong nền kinh tế 18 1.2. Các lý thuyết liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn đất cho sản xuất của doanh nghiệp 20 1.2.1. Lý thuyết địa tô của K.Mark và việc vận dụng vào lựa chọn đất của các doanh nghiệp [21] 20 1.2.2. Các lý nghiên cứu hiện đại về lựa chọn đất và các nhân tố tác động đến lựa chọn đất phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 22 1.2.3. Lý thuyết hàm định giá đất thuê [15] 23 1.3. Kinh nghiệm về hỗ trợ các doanh nghiệp thuê đất phục vụ sản xuất ở một số địa phương trong nước 25 1.3.1. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố [32], [35] 25 1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 30 Tiểu kết chương 1 31 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1. Khái quát về đặc điểm địa bàn nghiên cứu, tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Thành phố Hải Phòng 32 2.1.1 Khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn nghiên cứu [5], [6],[23], [37], 32 iv 2.1.2. Khái quát chung về tình hình sử dụng đất của Thành phố Hải Phòng [5], [6], [36], [37] 40 2.1.3. Tình hình sử dụng đất ở các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng 47 2.2. Khung nghiên cứu, phương pháp điều tra và xử lý dữ liệu 49 2.2.1 Mô hình nghiên cứu 49 2.2.2 Xây dựng bảng hỏi 57 2.2.3. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu 64 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỪ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 66 3.1 Thực trạng sử dụng đất phục vụ sản xuất của doanh nghiệp 66 3.1.1 Tình trạng sử dụng đất của các doanh nghiệp được điều tra 66 3.1.2 Nhu cầu về diện tích đất cần tăng thêm của các doanh nghiệp điều tra 70 3.1.3 Sư tiếp cận với việc thuê đất sản xuất của các doanh nghiệp 74 3.2. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn đất đai của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 77 3.2.1 Từ phía doanh nghiệp 77 3.2.2 Từ phía cán bộ quản lý 95 3.3. Đánh giá chung về tác động của lựa chọn đất đai của Doanh nghiệp điều tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng 104 3.3.1. Mức độ tác động của các nhân tố đến quyết định lựa chọn đất cho sản xuất của doanh nghiệp 104 3.3.2. Tác động của việc sử dụng đất của doanh nghiệp đến kinh tế xã hội Thành phố Hải Phòng 106 3.3.3. Đánh giá chung về các nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng [8], [9], [18], [19], [20], [22], [35], [36] 110 v CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN ĐẤT THUÊ VẬN DỤNG CHO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 124 4.1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng và nhu cầu đất đai của doanh nghiệp những năm tới 124 4.1.1 Định hướng phát triển kinh tế của Hải Phòng tới 2020 [14], [37], [38] 124 4.1.2. Nhu cầu đất đai của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian tới 132 4.2. Định hướng lựa chọn đất đai đối với các doanh nghiệp trên đại bàn Thành phố Hải Phòng 134 4.2.1. Đinh hướng lựa chọn đất đai đối với doanh nghiệp nhằm nâng cao tác động về kinh tế 134 4.2.2. Định hướng lựa chọn đất đai đối với doanh nghiệp nhằm nâng cao tác động về xã hội 135 4.2.3. Định hướng lựa chọn đất đai đối với doanh nghiệp nhằm nâng cao tác động về môi trường. 136 4.3. Giải pháp khuyến khích và điều chỉnh việc lựa chọn đất thuê của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 137 4.3.1 Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 138 4.3.2. Tăng cường trình độ phát triển cơ sở hạ tầng 139 4.3.3. Đẩy mạnh phát triển của thị trường lao động và mức độ sẵn có của lực lượng lao động 140 4.3.4. Hoàn thiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thuê đất 141 4.3.5. Hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thuê đất của doanh nghiệp 143 4.3.6. Điều chỉnh chính sách giá thuê đất 143 4.3.7. Các giải pháp khác 144 Tiểu kết chương 4 148 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁ TỪ VIẾT TẮT ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp DNCBSM Dự báo sự biến đổi về của doanh nghiệp chế biến DNFDI Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân EU (European Union) Liên minh châu Âu GDP (Gross Domestic Product) Tổng sản phẩm nội địa KCN Khu công nghiệp KDL Khu du lịch KKT Khu kinh tế KT-XH Kinh tế xa hội LNĐ Người lao động NCDNCBSM Dự báo sự biến đổi nhân công làm việc trong các doanh nghiệp chế biến NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh UBND Ủy ban nhân dân UNESCO (United Nations Educational Scientific Tổ chức Giáo dục, Khoa học and Cultural Organization) và Văn hóa Liên Hiệp Quốc vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Đóng góp của nhóm lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ vào sự phát triển kinh tế của Hải Phòng 37 Bảng 2.2: Số doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh tế ở Hải Phòng 38 Bảng 2.3: Số lượng lao động tăng thêm từ sự tham gia vào các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 40 Bảng 2.4: Tình hình giao và sử dụng đất ở các cụm công nghiệp Hải Phòng 47 Bảng 2.5: Các doanh nghiệp dự định điều tra theo mẫu thiết kế hỏi của tác giả 58 Bảng 2.6: Một số câu hỏi lọc trong phiếu điều tra doanh nghiệp 61 Bảng 2.7: Một số câu hỏi lọc trong phiếu điều tra cán bộ quản lý 62 Bảng 2.8: Một số câu hỏi định danh trong phiếu điều tra doanh nghiệp 62 Bảng 2.9: Một số câu hỏi đóng trong phiếu điều tra doanh nghiệp, cán bộ quản lý (dạng trả lời có không) 62 Bảng 2.10: Một số câu hỏi đóng trong phiếu điều tra doanh nghiệp, cán bộ quản lý (dạng lựa chọn phương án cho sẵn) 63 Bảng 2.11: Một số câu hỏi mở trong phiếu điều tra doanh nghiệp, cán bộ quản lý 63 Bảng 3.1: Diện tích đất được sử dụng của các doanh nghiệp điều tra tại thành phố Hải Phòng năm 2010 66 Bảng 3.2: Diện tích đất được sử dụng theo loại hình doanh nghiệp điều tra tại thành phố Hải Phòng năm 2010 67 Bảng 3.3: Diện tích đất được sử dụng trong các doanh nghiệp theo quy mô lao động được điều tra tại Hải Phòng năm 2010 68 Bảng 3.4: Diện tích đất được sử dụng trong các doanh nghiệp theo quy mô vốn được điều tra tại thành phố Hải Phòng năm 2010 69 Bảng 3.5: Nhu cầu sử dụng đất trên diện tích được giao của doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp 71 Bảng 3.6: Nhu cầu sử dụng đất của các nhóm doanh nghiệp theo quy mô vốn 72 viii Bảng 3.7: Nhu cầu sử dụng đất của các nhóm doanh nghiệp theo quy mô lao động 74 Bảng 3.8: Các khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong việc tiếp cận thuê đất cho sản xuất 74 Bảng 3.9: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường pháp lý đối với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp 78 Bảng 3.10: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường pháp lý tới việc tiếp cận đất của doanh nghiệp phần theo quy mô vốn 79 Bảng 3.11: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường pháp lý đối với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp phần theo quy mô lao động 80 Bảng 3.12: Đánh giá ảnh hưởng từ sự phát triển kinh tế xã hội tới việc tiếp cận đất của doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp 81 Bảng 3.13: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng từ sự phát triển kinh tế xã hội với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp theo quy mô vốn 82 Bảng 3.14: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố sự phát triển kinh tế xã hội với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp theo quy mô lao động 83 Bảng 3.15: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố về khả năng huy động nhận lực cho sản xuất khi thuê đất của doanh nghiệp theo quy mô vốn 85 Bảng 3.16: Nhận định theo quy mô vốn về việc tiếp cận đối với thông tin thuê đất nhằm mở rộng hoạt động sản xuất 87 Bảng 3.17: Nhận định theo quy mô lao động về việc tiếp cận đối với thông tin thuê đất nhằm mở rộng hoạt động sản xuất 87 Bảng 3.18: Nhận định theo loại hình doanh nghiệp về thủ tục hành chính của địa phương đến quyết định mở rộng đất sản xuất 88 Bảng 3.19: Nhận định theo quy mô vốn doanh nghiệp về thủ tục hành chính của địa phương đến quyết định thuê đất sản xuất 89 Bảng 3.20: Nhận định theo quy mô lao động doanh nghiệp về thủ tục hành chính của địa phương đến quyết định thuê đất sản xuất 90 [...]... việc lựa chọn đất để triển khai kinh doanh của các chủ doanh nghiệp do đó cũng không đồng nhất Chính vì vậy, việc nghiên cứu những nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn đất đai để tiến hành kinh doanh của chủ doanh nghiệp là điều cần thiết Xuất phát từ đó, là người đang tham gia nghiên cứu và quản lý về đất đai xã hội, tác giả lựa chọn chủ đề Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh. .. điều chỉnh lựa chọn đất đai của doanh nghiệp vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế, vừa đảm bảo hiệu quả xã hội, phục vụ cho sự phát triển bền vững Như vậy rất nhiều vấn đề liên quan đến các nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của doanh nghiệp Bản thân các nhà khoa học cũng đưa ra các quan điểm, các cách tiếp cận khác nhau về những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn đất đai của doanh nghiệp Nghiên cứu này do... đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ kinh tế Thông qua nghiên cứu thực trạng việc lựa chọn và sử dụng đất đai của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đề tài khái quát hóa để đưa ra những đề xuất giải pháp về quản lý nhà nước để định hướng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp lựa chọn đất đai phục vụ nhu cầu phát... tiếp đến lựa chọn đất đai của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp ở Thành phố Hải Phòng 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu việc lựa chọn đất cho sản xuất ở một số doanh nghiệp công nghiêp sản xuất chủ yếu dựa vào số liệu khảo sát trên địa bàn thành phố Hải Phòng Mặc dù Hải Phòng là thành phố nổi tiếng về công nghiệp. .. và các ngành công nghiệp này được nhiều nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế tham gia Tuy nhiên, nghiên cứu không đi vào phân tích các nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của doanh nghiệp theo từng ngành sản xuất cụ thể mà nghiên cứu phân tích các nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của doanh nghiệp theo hình thức góp vốn, quy mô vốn và quy mô lao động Ngoài việc sử dụng dữ liệu thứ cấp liên quan... về các nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta chưa được chú ý nghiên cứu một cách có hệ thống Có thể nêu lên những vấn đề đang đòi hỏi cần có sự nghiên cứu làm rõ: Một là, việc lựa chọn đất đai cho hoạt động của doanh nghiệp có vị trí và ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và với hiệu quả sử dụng đất đai. .. dung nghiên cứu của luận án 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.1.1 Mục tiêu tổng quát Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về các nhân tố tác động và phân tích, đánh giá thực trạng các nhân tố và tác động của nó đến việc lựa chọn đất đai cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu Đề tài luận giải các đề xuất giải pháp nhằm định hướng và tạo điều kiện thu hút các doanh. .. thuê đất có ảnh hưởng đến việc lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp nói chung, nghiên cứu cụ thể trên địa bàn Hải Phòng nói riêng - Đâu là những điểm mạnh, yếu điểm trong việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng - Đề xuất phương hướng và giải pháp khuyến khích và điều chỉnh việc lựa chọn đất đai của doanh nghiệp một cách hợp lý có hiệu quả trên địa bàn thành phố. .. độ phát triển của thị trường lao động và mức độ sẵn có về lao động, có ý nghĩa ra sao, tác động thế nào đến việc lựa chọn đất đai của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng? Bốn là: Thực trạng lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp hiện nay có ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất cho các hoạt động kinh tế- xã hội Năm là: Những biện pháp... kinh tế- xã hội Hải Phòng đến 2020 132 Bảng 4.2: Dự báo về số doanh nghiệp chế biến, tình hình nhân công làm việc tại các doanh nghiệp và đất dành cho hoạt động kinh tế phi nông nghiệp của Hải Phòng đến 2020 134 x DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ HÌNH: Hình 2.1: Số doanh nghiệp trong ngành công nghiệp của Hải Phòng 38 Hình 2.2: Nguồn vốn của các doanh nghiệp trong nền kinh tế Hải Phòng 39 Hình 2.3 : Thực . tham gia nghiên cứu và quản lý về đất đai xã hội, tác giả lựa chọn chủ đề Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng làm. THANH NHữNG NHÂN Tố TáC ĐộNG ĐếN LựA CHọN ĐấT ĐAI CủA CáC DOANH NGHIệP QUA NGHIÊN CứU THựC Tế TạI THàNH PHố HảI PHòNG LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế LUậN áN TIếN Sĩ KINH TếLUậN áN. THANH PHùNG VĂN THANH NHữNG NHÂN Tố TáC ĐộNG ĐếN LựA CHọN ĐấT ĐAI CủA CáC DOANH NGHIệP QUA NGHIÊN CứU THựC Tế TạI THàNH PHố HảI PHòNG Chuyờn ngnh : Qun tr Kinh doanh Mó s : 62 34
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng, Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng, Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng

Từ khóa liên quan