Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu tại xứ đồng Giếng To – xã Cao Ngạn – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

61 917 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2015, 16:13

LỜI CẢM ƠN Thực hiện phương trâm “ học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế”. Thực tập tốt nghiệp là thời gian để mỗi sinh viên sau khi học tập, nghiên cứu tại trường có điều kiện củng cố và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Đây là giai đoạn không thể thiếu được đối với mỗi sinh viên các trường đại nói chung và sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nói riêng. Đây là một khoảng thời gian rất quý báu, bổ ích và có ý nghĩa vô cùng lớn đối với bản thân em. Trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường em đã được trang bị một lượng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ và một lượng kiến thức về xã hội nhất định để sau này khi ra trường em không còn phải bỡ ngỡ và có thể đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và trở thành người công dân có ích cho xã hội. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp được giao và hoàn chỉnh các nội dung của khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự phấn đấu và nỗ lực của bản thân, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình và rất tâm huyết của các thầy giáo, cô giáo trong khoa Quản lý Tài Nguyên đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của cô giáo TS.Nguyễn Thị Lợi. Đồng thời bản thân em còn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các bác, các chú, các cô, các anh, các chị trong TT PT.QĐ TP.Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên. Với tấm lòng biết ơn của mình bản thân em xin bày tỏ sự biết ơn vô cùng sâu sắc và chân thành tới các thầy giáo, cô giáo trong khoa Quản lý Tài Nguyên, các thầy cô giáo của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, cùng các bác, các chú, các cô, các anh, các chị trong Trung tâm PT.QĐ TP.Thái Nguyên đã giúp đỡ em hoàn thành tốt nghiệp vụ thực tập được giao và có được kết quả thực tế rất tốt đó là bản khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Huệ 1 DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa TS Tiến sĩ TT Trung tâm TP Thành phố CP Chính phủ PT.QĐ Phát triển quỹ đất NĐ-CP Nghị định - Chính phủ BT Bồi thường GPMB Giải phóng mặt bằng QĐ-UBND Quyết định - Ủy ban nhân dân TNMT Tài nguyên Môi trường TT-BTC Thông tư - Bộ tài chính TT-BTNMT Thông tư - Bộ Tài nguyên Môi trường UBND-TNMT Uỷ ban nhân dân – Tài nguyên môi trường HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân CCQH Chứng chỉ quy hoạch CN - TTCN Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp NSBQ Năng suất bình quân MĐSD Mục đích sử dụng QL Quốc lộ CNH - HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa THCS Trung học cơ sở TDTT Thể dục thể thao Phần I MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng của con người và mọi sự sống trên trái đất, là tài sản quốc gia có giá trị lớn, có vị trí quan trọng đối với đời sống của từng hộ gia đình,cá nhân, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở 2 kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Đất đai có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nước ta đang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều dự án như các khu công nghiệp, nhà máy, các khu đô thị mới, khu dân cư đang được triển khai một cách mạnh mẽ. Vậy, để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước phải thu hồi một phần đất của người dân đang sử dụng. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là một việc hết sức khó khăn, phức tạp và được xã hội đặc biệt quan tâm. Bởi công tác bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến một loại tài sản có giá trị rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Thực tế, qua nhiều dự án đã cho thấy công tác giải phóng mặt bằng vẫn tồn tại nhiều bất cập. Cùng với sự phát triển của cả nước nói chung và Thành phố Thái Nguyên nói riêng trong những năm gần đây đã có nhiều công trình, dự án được triển khai nhằm mục đích đẩy mạnh nền kinh tế của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố thì công tác thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng phải được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế thì công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng còn gặp những trở ngại, khó khăn dẫn đến việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công còn chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án trên địa bàn Thành phố. Thực hiện chính sách ưu tiên phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước, trong những năm đổi mới, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng đầu tư phát triển, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hợp lý, đủ mạnh để phục vụ kịp thời nhu cầu của nền kinh tế đang bước vào giai đoạn hội nhập. Xuất phát từ những yêu cầu đó, được sự nhất trí của ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài Nguyên và sự hướng dẫn của cô giáo TS.Nguyễn Thị Lợi , em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết quả 3 công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu tại xứ đồng Giếng To – xã Cao Ngạn – thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên. 1.2. Mục đích của đề tài Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tại dự án “ Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu tại xứ đồng Giếng To – xã Cao Ngạn – thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên”. Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, qua đó đề xuất phương án có tính khả thi và rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác GPMB. 1.3. Yêu cầu của đề tài - Nắm chắc các Nghị định, thông tư, quyết định, văn bản hướng dẫn thi hành luật và khung giá đền bù của Chính phủ và của địa phương có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại. - Số liệu điều tra, thu thập phải đảm bảo chính xác, khách quan; các phương án đưa ra phải có tính khả thi - Phân tích và nhận xét công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. 1.4. Ý nghĩa của đề tài - Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học: Bổ sung những kiến thức đã học trên lớp, học hỏi, tiếp nhận những kiến thức, kinh nghiệm ngoài thực tế và hiểu rõ hơn về công tác quản lý nhà nước về đất đai, cụ thể là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng những thuận lợi khó khăn khi tiến hành dự án. - Ý nghĩa trong thực tiễn: Từ quá trình nghiên cứu đề tài giúp tìm ra những thuận lợi, khó khăn của công tác bồi thường GPMB để từ đó đưa ra những giải pháp có tính khả thi, rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác bồi thường GPMB, để thực hiện công tác bồi thường GPMB tốt hơn. 4 Phần II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Cơ sở khoa học của đề tài 2.1.1. Cơ sở lý luận 2.1.1.1. Khái quát chung về giải phóng mặt bằng a, Khái niệm 5 Giải phóng mặt bằng là quá trình thực hiện các công việc liên quan đến việc di rời nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân cư trên một phần đất nhất định được quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một công trình mới. Quá trình giải phóng mặt bằng được tính từ khi bắt đầu hình thành hội đồng giải phóng mặt bằng đến khi giải phóng xong và giao cho chủ đầu tư mới. Đây là một quá trình đa dạng và phức tạp thể hiện sự khác nhau giữa các dự án và liên quan trực tiếp đến các bên tham gia và của toàn xã hội. b, Ý nghĩa Trong điều kiện nước ta hiện nay, “ Giải phóng mặt bằng ’’ là một trong những công việc quan trọng phải làm trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự cần thiết triển khai xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng, nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, theo đó các cơ sở văn hóa giáo dục, thể dục thể thao cũng được phát triển, tốc độ đô thị hóa cũng diễn ra nhanh chóng. Công tác giải phóng mặt bằng mang tính quyết định tiến độ của các dự án, là khâu đầu tiên thực hiện dự án. Có thể nói: “ Giải phóng mặt bằng nhanh là một nửa dự án ’’, việc làm này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, của chủ đầu tư, mà còn ảnh hưởng đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của người bị thu hồi đất. * Vai trò của công tác GPMB trong việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước  Đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng Ở mỗi giai đoạn phát triển kinh tế xã hội có một sự phát triển thích ứng của hạ tầng kinh tế xã hội. Với tư cách là phương tiện vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội lại trở thành lực lượng sản xuất quyết định đến sự phát triển của nền kinh tế xã hội mà trong đó giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết để dự án có được triển khai hay không. - Về mặt tiến độ hoàn thành của dự án: 6 + Tiến độ thực hiện của dự án phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau như: Tài chính, lao động, công nghệ, điều kiện tự nhiên, tập quán của người dân trong diện bị giải tỏa… Nhưng nhìn chung, nó phụ thuộc nhiều vào thời gian tiến hành giải phóng mặt bằng. + Giải phóng mặt bằng thực hiện đúng tiến độ đề ra sẽ tiết kiệm được thời gian và việc thực hiện dự án có hiệu quả. Ngược lại giải phóng mặt bằng kéo dài gây ảnh hưởng tới tiến độ thi công các công trình cũng như chi phí cho dự án, có khi gây ra thiệt hại không nhỏ trong đầu tư xây dựng. Chẳng hạn một dự án dự kiến hoàn thành đến hết mùa khô nhưng do giải phóng mặt bằng chậm, kéo dài nên việc xây dựng phải tiến hành vào mùa mưa gây khó khăn cho việc thi công cũng như tập trung vốn, lao động, công nghệ cho dự án này và ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án khác. - Về mặt kinh tế của dự án: Giải phóng mặt bằng thực hiện tốt giảm tối đa các chi phí cho việc giải tỏa đền bù, có điều kiện tập trung vốn đầu tư cho các công trình khác. Giải phóng mặt bằng kéo dài dẫn đến chi phí bồi thường lớn, không kịp hoàn thành tiến độ dự án dẫn đến sự quay vòng vốn chậm gây khó khăn cho các nhà đầu tư. Đặc biệt các nhà đầu tư trong nước có nguồn vốn hạn hẹp thì việc quay vòng vốn là rất cần thiết để đảm bảo tận dụng cơ hội đấu thầu của các công trình khác.  Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nếu công tác giải phóng mặt bằng không được thực hiện tốt sẽ xảy ra hiện tượng “ treo’’ công trình làm cho chất lượng công trình bị giảm, các mục tiêu ban đầu không thực hiện được, từ đó gây lãng phí rất lớn cho ngân sách Nhà nước. Mặt khác, khi giải quyết không thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi sẽ dễ ràng gây ra những khiếu kiện, đặc biệt là những khiếu kiện tập thể, làm cho tình hình chính trị - xã hội mất ổn định (viện nghiên cứu địa chính, 2002)[1]. 2.1.1.2. Tổng quan về chính sách bồi thường 7 a, Cơ sở lý luận về bồi thường Khi các công trình được xây dựng nhằm phuc vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia được triển khai thì Nhà nước cần phải có mặt bằng để thực hiện dự án. Thế nhưng đất đai thuộc sở hữu toàn dân, với tư cách là người quản lý, nhằm đảm bảo được lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhân dân, khi đó Nhà nước sẽ đưa ra quyết định thu hồi quyền sử dụng đất của người dân hoặc Nhà nước giao quản lý. Theo điều 4, Luật đất đai năm 2003 “Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu hồi quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã,phường, thị trấn quản lý ’’ Việc xây dựng những khu công nghiệp cho mục tiêu phát triển kinh tế, những con đường quốc gia để phục vụ lợi ích chung là rất cần thiết nhưng không vì thế mà phải hy sinh quyền lợi của những cá nhân, những nhóm người. Do đó, khi quyền sử dụng đất của người dân bị thu hồi thì Nhà nước sẽ bồi thường thiệt hại. Vậy “Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất’’. “Bồi thường’’ là sự đền trả lại tất cả những thiệt hại mà chủ thể gây ra một cách tương xứng, trong quy hoạch xây dựng thiệt hại gây ra có thể là thiệt hại vật chất và thiệt hại phi vật chất. Trong giải phóng mặt bằng, cùng với chính sách hỗ trợ và tái định cư, chính sách bồi thường là một phần quan trọng trong chính sách đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Chính sách này nhằm giúp cho người bị thu hồi đất có thể tái lập, ổn định cuộc sống mới do những thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại phi vật chất do việc thu hồi đất gây ra, mặt khác giúp họ giải quyết được những khó khăn khi phải thay đổi nơi ở mới. b, Bản chất của việc bồi thường Mục tiêu phát triển và kinh tế xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước ta đó là: “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Trong nhiều chiến lược phát triển của đất nước có chiến lược phát triển nhà ở nhằm 8 tạo điều kiện cho nhân dân có chỗ ở rộng rãi hơn, tiện nghi hơn qua mỗi thời kỳ phát triển. Ăn và ở là hai nhu cầu tối thiểu của con người, trong đó nhu cầu về nhà ở có tầm quan trọng trong việc ổn định đời sống của mỗi người dân. Câu nói tuy giản dị từ bao đời nay ông cha ta “ Có an cư mới lập nghiệp” nhưng trong hoàn cảnh nào cũng đúng vì sự du canh, du cư của con người khó làm nên sự nghiệp. Do đó trong quá trình thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, người dân phải di chuyển chỗ ở và kéo theo đó là những khó khăn mà họ sẽ gặp phải trong cuộc sống hiện tại cũng như trong tương lai. Không có chỗ ở ổn định thì con người sẽ không có điều kiện tốt nhất cho học tập, lao động, nghiên cứu khoa học… Bài học của một số nước phát triển cho ta cách nhìn mới, đó là bên cạnh những công sở nguy nga tráng lệ, những cao ốc trọc trời là những khu nhà “ ổ chuột” của dân lao động – công bằng và dân chủ không thể chỉ thông qua việc hô hào mà thực tế lại không thực hiện. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chúng ta không thể chỉ có những đô thị đẹp, hiện đại, những khu chế xuất khổng lồ, những công trình công cộng khang trang mà kèm theo đó chỗ ở của người dân phải được nâng cấp tiện nghi hơn, rộng rãi hơn… Chính vì vậy phải tính một cách toàn diện, không thể có hiện tượng một công trình mới ra đời lại kéo theo những người dân không có chỗ ở hoặc chỗ ở kém hơn nơi ở cũ. Nếu không nhìn rõ bản chất vấn đề, mỗi năm chúng ta có hàng ngàn dự án cần giải phóng mặt bằng, mỗi dự án chỉ kéo theo một gia đình không có chỗ ở thì đã có hàng ngàn gia đình thiếu chỗ ở hoặc chỗ ở tạm bợ. Như vậy là sự phát triển thiên lệch , lợi ích quốc qia, lợi ích công cộng không hài hòa với lợi ích cá nhân, gia đình. Từ đó mục tiêu lớn của quốc gia sẽ không đạt được. Từ những nhận thức trên có thể giúp chúng ta hiểu được bản chất quan trọng của vấn đề, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng nói chung và chính 9 sách bồi thường giải phóng mặt bằng nói riêng cơ bản phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người dân, nhưng để chính sách đi vào cuộc sống cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp có liên quan. Đồng thời cần có sự chỉ đạo kịp thời, sự quan tâm đúng mức của những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc xảy ra những vướng mắc, khó khăn nhằm có những giải pháp phù hợp cho từng khu vực, từng dự án và cả từng hộ dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (viện nghiên cứu địa chính, 2002) [1]. 2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài * Xuất phát từ thực tiễn nhu cầu về đất đai để phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng vì thế công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là rất quan trọng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của dự án. * Công tác BT&GPMB, tái định cư là yếu tố quyết định thực hiện đầu tư, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Nhưng đây là vấn đề lớn, phức tạp, liên quan trực tiếp tới đại bộ phận nhân dân, dễ gây mất ổn định trật tự xã hội. * Công tác BT&GPMB góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng GDP của tỉnh Thái Nguyên, diện mạo Tỉnh có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng được nâng lên. * Thực tiễn cho thấy các ngành, các cấp cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác BT&GPMB. 2.1.3. Cơ sở pháp lý của đề tài 2.1.3.1. Các văn bản của Nhà nước * Luật đất đai 2003 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003; * Nghị định 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành luật đất đai; 10 [...]... dụng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng -Thuận lợi: - Khó khăn: 3.3.2 Đánh giá kết quả bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu tại xứ đồng Giếng To – xã Cao Ngạn – TP.Thái Nguyên 3.3.3 Đánh giá sự ảnh hưởng đến đời sống của người dân chịu sự tác động của dự án Đánh giá kết quả giải phóng mặt bằng thông... án Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu tại xứ đồng Giếng To – xã Cao Ngạn – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên 3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất TP .Thái Nguyên - Thời gian nghiên cứu: từ ngày 20/01/2014 đến ngày 30/04/2014 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình sử dụng đất của xã. .. đời sống 2.4 Công tác giải phóng mặt bằng ở Việt Nam 2.4.1 Tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số thành phố trong cả nước 2.4.1.1 Công tác giải phóng mặt bằng ở Hà Nội Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang có rất nhiều dự án liên quan đến công tác bồi thường GPMB Theo ban chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội, năm 2012, trong tổng số 1.209 dự án liên quan đến GPMB, thành phố đã hoàn thành GPMB hơn... dân, đánh giá theo phiếu điều tra 27 - Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước - Đánh giá kết quả điều tra ý kiến của người dân công tác bồi thường GPMB khu vực thực hiện dự án 3.3.4 Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tác động đến đời sống người dân 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu 3.4.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp - Các thông tin, số liệu thứ... Khu vực kinh tế công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp - Về công nghiệp: Địa bàn xã Cao Ngạn chủ yếu là công nghiệp Nhà nước, khu quy hoạch công nghiệp nhỏ đã được quy hoạch 29,98 ha hiện có 5 cơ sở sản xuất gạch nung thủ công và 01 công ty gạch Tuylen; có 15 cơ sở sản xuất gạch xilycat và sản xuất ổn định - Về thủ công nghiệp : Gồm một số hộ sản xuất vật liều xây dựng phát triển bình thường 33 * Khu... vận tải thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 năm 2012, nhiều dự án đang thi công dở dang nằm ở cửa ngõ thành phố bị vướng mặt bằng Công tác bồi thường GPMB tuyến đường mở rộng xa lộ Hà Nội , thành phố Hồ Chí Minh: - Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí minh làm chủ đầu tư Xa lộ mở rộng có tổng chiều dài là 15,7 km và tổng mức đầu tư là 2.268 tỷ đồng, với... phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 546.455.014 đồng; Nhìn chung các dự án đều được triển khai đúng tiến độ thời gian Các nhà đầu tư cơ bản có năng lực, đáp ứng được yêu cầu theo quy định của UBND tỉnh về quy chế quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 26 Phần III ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tư ng phạm vi nghiên cứu - Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự. .. năm 2008, xã Cao Ngạn( Đồng Hỷ ) chính thưc được sáp nhập về Thành phố Thái Nguyên Xã Cao Ngạn cách trung tâm thành phố 10 km về phía Bắc Tổng diện tích của xã là 851,76ha, với các vị trí tiếp giáp như sau: - Phía Bắc giáp xã Hóa Thượng , huyện Đồng Hỷ - Phía Tây giáp xã Sơn Cẩm,huyện Phú Lương - Phía Đông giáp thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ - Phía Nam giáp Phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. .. thu hồi và việc hỗ trợ để thực hiện thu hồi đất [2] 2.2.3 Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có nhiều yếu tố tác động, các yếu tố này có thể phần nào thúc đẩy công tác GPMB diễn ra thuận lợi hoặc có thể gây cản trở tiến độ bồi thường GPMB, đó là những yếu tố sau: - Tác động của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Tác động... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội của khu vực giải phóng mặt bằng 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 4.1.1.1 Vị trí địa lý Cao Ngạn là một xã nằm ở ngoại thành phía Bắc thành phố Thái Nguyên Ngày 31 tháng 7 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Tháng . tố tác động đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có nhiều yếu tố tác động, các yếu tố này có thể phần nào thúc đẩy công tác GPMB diễn ra thuận. ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài Nguyên và sự hướng dẫn của cô giáo TS.Nguyễn Thị Lợi , em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết quả 3 công tác bồi thường giải phóng. khó khăn của công tác bồi thường GPMB để từ đó đưa ra những giải pháp có tính khả thi, rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác bồi thường GPMB, để thực hiện công tác bồi thường GPMB tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu tại xứ đồng Giếng To – xã Cao Ngạn – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên, Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu tại xứ đồng Giếng To – xã Cao Ngạn – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên, Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu tại xứ đồng Giếng To – xã Cao Ngạn – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan