Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội.doc.DOC

96 516 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 10:45

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội Lời mở đầu Trong công cuộc Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đất nớc, đầu t phát triển đất n-ớc đợc đặt ra kịp các nớc trong khu vực trên thế giới. Một trong những câu trả lời tốt nhất cho vấn đề này là chúng ta cần có một hệ thống ngân hàng phát triển,vững mạnh hoạt độnghiệu quả.Chính vì vậy, trong thời gian qua,hoạt động ngân hàng trong cả nớc đã không ngừng đợc nâng cao chất lợng hoạt động.Điêù này đợc thể hiện rõ qua công tác thẩm định tại mỗi ngân hàng. Trên thực tế,trong nhiều năm qua,công tác thẩm định dự án đầu t tại các ngân hàng đang ngày càng đợc hoàn thiện dần về cả phơg pháp lẫn thực hành để phù hợp với tình hình đất nớc.Đặc biệt đứng trên giác độ là ngời cung cấp,tài trợ vốn cho hoạt động của dự án,công tác thẩm định dự án đầu t không thể thiếu đợc trong hoạt động của các ngân hàng,nhất là đối với chi nhánh Ngân hàng Đầu T Phát Triển Nội,thẩm định dự án sẽ giúp cho ngân hàng có quyết định đúng đắn trong hoạt động cho vay của ngân hàng,nhằm giúp cho ngân hàng tối đa hoá lợi nhuận tối thiểu hoá rủi ro. Tại chi nhánh ngân hàng Đầu T Phát Triển,công tác thẩm định có vai trò rất quan trọng không chỉ trực tiếp tới sự sống còn của hoạt động kinh doanh tại ngân hàng mà còn gián tiếp tới sự phát triển của thành phố nội.Do đó, những năm gần đây, công tác thẩm định tại ngân hàng đợc chú trọng không ngừng đầu t phát triển,đạt đợc nhiều thành công. Chính vì vậy trong quá trình thực tập tại chi nhánh Ngân hàng Đầu T Phát triển Nội em đã chọn đề tại Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu t trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Đầu T Phát Triển Nội1Chơng I : Lý luận chung về thẩm định dự án đầu t trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thơng mại.I. Tổng quan về ngân hàng thơng mại.1. Chức năng,vai trò của ngân hàng thơng mại Ngân hàng thơng mại đã ra đời,tồn tại phát triển nh một tất yếu khách quan đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế hàng hoá. Trong xã hội,tại một thời điểm nhất định luôn xảy ra tình trạng có những ngời có những khoản tiền nhàn rỗi,không có nhu cầu hoặc cha có nhu cầu sử dụng trong khi đó lại có những ngời khác lại rất cần một khoản tiền nh vậy cho cơ hội đầu t hay cho mục đích tiêu dùng khác.Trên thực tế họ có thể gặp nhau bằng vô số cách khác nhau,nhng cách thức quan trọng phổ biến nhất là qua các trung gian tài chính mà điển hình là các ngân hàng thơng mại. Ngân hàng thơng mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yêú th-ờng xuyên là nhận tiền gửi với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay,đầu t làm các dịch vụ thanh toán. Ngân hàng là một tổ chức tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ tập trung phân phôí lại vốn tiền tệ cũng nh các dịch vụ có liên quan đến tài chính tiền tệ khác trong nền kinh tế quốc dân. Trong nền kinh tế thị trờng,ngân hàng thơng mại là một trung gian tài chính hết sức quan trọng để điều chuyển vốn từ ngời tiết kiệm sang ngời đầu t,từ ngời có vốn sang ngời thiếu vốn,qua đó nó giúp cho nền kinh tế vận hành một cách có hiệu quả. Trong nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc,ngân hàng thơng mại là công cụ quan trọng thúc đẩy sự phát triển của lực lợng sản xuất,là công cụ quản lý của nhà nớc công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ơng. 2.Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại. Trong nền kinh tế thị trờng,các hoạt động của ngân hàng thơng mại đều hớng tới một mục tiêu tối cao,chi phối các hoạt động khác đó là mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.Để theo đuổi mục tiêu này,các ngân hàng thơng mại không ngừng nâng cao chất lợng dịch vụ,đa dạng hoá các hoạt động nhng nhìn chung một ngân hàng thơng mại thờng thực hiện 3 hoạt động cơ bản sau: Hoạt động huy động vốn2 Hoạt động cho vay đầu t Hoạt động trung gian khác Đây là 3 hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại,chúng có quan hệ chặt chẽ,hỗ trợ nhau.Để có vốn vay,ngân hàng phải huy động các đồng tiền nhàn rỗi từ các cá nhân,tổ chức dùng nó cho các tổ chức kinh tế,dân c vay khi họ có cơ hội đầu t-.Hoạt động cho vay nhân gửi có quan hệ mật thiết với nhau.Đồng thời với vai trò là một trung gian tài chính,các ngân hàng cung cấp một số dịch vụ khác cho khách hàng nh:dịchvụ,thanh toán,t vấn,bảo lãnh .Qua đó ngân hàng vừa hỗ chợ cho các hoạt động nhận gửi cho vayhiệu quả tạo thêm thu nhập. Hoạt động huy động vốn Trớc hết các ngân hàng thơng mại phải có một số vốn tự có làm tiền đề cho hoạt động kinh doanh của mình.Số vốn này do các chủ sở hữu ngân hàng đóng góp,hay từ các quỹ tạo ra trong quá trình hoạt động của ngân hàng.Tuy nhiên nguồn vốn chính của các ngân hàng thơng mại là vốn huy động từ các tổ chức,cá nhân trong nền kinh tế.Trớc kia các ngân hàng chủ yếu là nhận tiền gửi từ những ngời gởi tiền,ngày nay do sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trờng,các ngân hàng thơng mại đã đa ra rất nhiều hình thức khác để huy động vốn nhằm đảm bảo mở rộng hoạt động của mình.Ngân hàng tập chung đợc một số vốn lớn thông qua việc cung cấp các dịch vụ nh :tài khoản séc,tài khoản tiết kiệm,tài khoản tiền gửi có kỳ hạn,chứng chỉ tiền gửi .Bên cạnh đó,khi cần vốn cho nhu cầu thanh khoản hay đầu t,cho vay,các ngân hàng thơng mại có thể đi vay từ ngân hàng trung ơng,từ các ngân hàng thơng mại khác,hay vay trên thị trờng tài chính trong nớc quốc tế.Ngoài vốn tự có,vốn huy động,vốn đi vay,nguồn vốn ngân hàng còn bao gồm một số nguồn khác,nhng chúng chiếm tỷ trọng nhỏ.Huy động vốn là hoạt độngngân hàng phải bỏ ra chi phí nh:chi phí giao dịch,chi phí trả lãi tiền gửi,tiền vay các chi phí có liên quan khác.Để bù dắp những chi phí đó,các ngân hàng thơng mại phải tiến hành hoạt động cho vay,đầu t các hoạt động trung gian khác đem lại thu nhập cho ngân hàng. Hoạt động trung gian Với lợi thế là một tổ chức trung gian tài chính,ngân hàng thơng mại thực hiện một số các hoạt động trung gian,dịch vụ ngân hàng,phi ngân hàng nh: thanh toán,bảo lãnh, t vấn, bảo quản, uỷ thác, ký thác,chuyển tiền.3Những hoạt động này đem lại cho ngân hàng phí dịch vụ.Trớc đây do nhiệm vụ này còn hạn chế nên thu nhập mang lại chiế tỷ lệ nhỏ trong tổng thu nhập của ngân hàng.Hiện nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế,các ngân hàng cung cấp ngày càng nhiều các dịch vụ hữu ích,thuận tiện an toàn.Do các khoản thu từ phí hoạt động trung gian có xu hớng tăng lên.Không những tạo thêm thu nhập thì các hoạt động trung gian còn tạo điều kiện mở rộng các hoạt động trên. Hoạt động cho vay Ngân hàng sử dụng vốn huy động đợc để thực hiện các khoản cho vay hoặc đầu t, qua đó hình thành nên những tài sản cơ bản của ngân hàng.Đây luôn là hoạt động quan trọng bậc nhất mang lại thu nhập chủ yếu quyết định tới sự tồn tại phát triển của một ngân hàng Hoạt động cho vay có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau,Ngân hàng sẽ thực hiện việc phân loại các khoản cho vay để có phơng pháp quản lý thích hợpa. Theo thời hạn sử dụng tiền vay: +Cho vay có kỳ hạn: -Ngắn hạn : không quá 12 tháng -Trung hạn : từ 12 tháng đến 60 tháng -Dài hạn :từ trên 60 tháng trở lên +Cho vay không kỳ hạn:thời gian sử dụng tiền vay không xác định cụ thể ghi trong hợp đồng.Việc phân loại cho vay theo thời gian giúp cho các ngân hàng xác định đợc thời gian hoàn vốn của các doanh nghiệp,tính toán một cách hợp lý để sử dụng các nguồn vốn trên cơ sở đó có kế hoạch huy động vốn phù hợp với thời gian cho vay nhằm đảm bảo cho vay đối với các doanh nghiệp khác.b. Theo nghành kinh tế. Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành kinh tế có thể phân loại +Cho vay đối với nghành công nghiệp +Cho vay đối với nghành nông nghiệp +Cho vay đối với nghành thơng nghiệp dịch vụViệc phân loại này giúp cho ngân hàng tính toán đợc mức độ rủi ro của từng lĩnh vực cho vay cân đối đợc nguồn vốn cho vay cũng nh xây dựng ra những quy định cho vay thích hợp đối với từng nghành nghề kinh tế,xây dựng chính sách cho vay.4Cho vay nông nghiệp có tính chất thời vụ,do dó nguồn tiền vào,ra có tính chất thời vụ.Cho vay công nghiệp có tính chất đều đặn nên nguồn tiền vào,ra có tính chất đều đặn.Cho vay thơng nghiệp dịch vụ thờng là ngắn hạn.c. Theo tính chất đảm bảo tiền vay: +Cho vay có bảo đảm: ngân hàng nắm giữ các tài sản của ngời vay với mục đích để bù đắp khoản tiền vay nếu ngời vay không trả đợc.+Cho vay không có bảo đảm:ngân hàng dựa vào lòng tin,sự tín nhiệm đối với khách hàng truyền thống,chơng trình kinh tế xã hội việc bảo đảm không đợc đặt ra(tức là ngân hàng thực hiện theo đúng nghĩa tín dụng)d.Theo ph ơng thức hoàn trả tiền vay +Cho vay hoàn trả một lần:là khoản vay đợc trả một lần cả gốc lẫn lãi khi khoản vay đó đáo hạn+Cho vay hoàn trả nhiều lầne.Theo nguồn gốc phát sinh các khoản cho vay:+Cho vay trực tiếp: Ngân hàng ký các hợp đồng trực tiếp với khách hàng phát tiền vay cho khách hàng+Cho vay gián tiếp: Ngân hàng cho khách hàng vay thông qua một tổ chức tín dụng nào đó.Ngoài ra còn một số cách phân loại khác nh: phân theo lãi suất,theo đối tợng cho vay .Tại các ngân hàng thơng mại hiện nay,cho vay theo dự án là hình thức phổ biến,chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng số các hình thức cho vay của ngân hàng.Đây là hình thức cho vay với số vốn lớn,thời hạn dài có nhiều biến động.Với hình thức này ngân hàng sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm tra các khoản vay cũng nh mục đích sử dụng khoản vay của khách hàng.Và nếu một dự án tốt,ngân hàng sẽ có thu nhập cao,bảo đảm an toàn vốn,vấn đề đặt ra với chính ngân hàng là làm sao xác định đợc đâudự án tốt,bằng cách nào để ngân hàng xác định đợc dự án nào sẽ đảm bảo thanh toán đợc gốc lãi cho ngân hàng. 3. Quy trình tín dụng5 Quy trình tín dụng là tập hợp các nội dụng,kỹ thuật,nghiệp vụ cơ bản,các bớc phải tiến hành từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một hợp đồng tín dụng.Nhìn chung quy trình này gồm các bớc sau:*Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng*Phân tích tín dụng*Quyết định tín dụng*Giải ngân*Giám sát thanh lý tín dụngII.Đầu t dự án đầu t1. Đầu t 1.1. Khái niệm Theo các quan điểm khác nhau có các khái niệm khác nhau về đầu t: Trong phạm vi một doanh nghiệp,đầu t dài hạn của doanh nghiệp đợc hiểu là sự bỏ vốn để hình thành hay bổ sung tài sản của doanh nghiệp để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu đợc lợi nhuận trong tơng lai. Trong phạm vi một nền kinh tế,đầu t là sự bỏ vốn trong thời gian nhất định vào một lĩnh vực hoạt động nhất định dùng số vốn ấy tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp trong tơng lai trong nhiều chu kỳ kế tiếp nhau nhằm thu hồi vốn có lợi nhuận cho nhà đầu t cũng nh đạt đợc mục đích về lợi ích kinh tế-xã hội 1.2.Các hình thức đầu tTuỳ theo các loại hình kinh doanh,các mục đích khác nhau mà các nhà đầu t sẽ lựa chọn các hình thức đầu t khác nhau: *Theo chủ thể bỏ vốn: có nghĩa là căn cứ vào ngời bỏ vốn ngời sử dụng vốn,ngời ta phân ra đầu t trực tiếp đầu t gián tiếp.Cách phân loại này ảnh hởng đến cách tiếp nhận quản lý sử dụng vốn đầu t : Đầu t trực tiếp là đầu t mà ngời bỏ vốn đầu t ngời sử dụng vốn đầu t là một chủ thể.Nếu ngời đầu t là nhà nớc thì thông qua các cơ quan,doanh nghiệp Nhà nớc hay nếu là các cá nhân trong tập thể thì có thể thông qua các công ty trách nhiệm hữa hạn,Công ty cổ phần .Nếu đầu t trực tiếp bằng vốn đầu t của nớc ngoài thì phải tuân theo luật đầu t nớc ngoài tại Việt nam,gồm các hình thức nh hợp tác kinh doanh,công ty liên doanh với nớc ngoài,công ty 100% vốn nớc ngoài,có t cách pháp nhân theo luật pháp Việt nam,các hợp đồng xây dựng- kinh doanh-chuyển giao(BOT),xây dựng-chuyển giao(BT),xây dựng chuyển giao-kinh doanh(BTO).6 Đầu t gián tiếp là đầu t mà ngời bỏ vốn ngời sử dụng vốn không phải là một chủ thể.Ví dụ các nguồn viện trợ,viện trợ không hoàn lại,nguồn ODA . *Theo tính chất hay mục đích đầu t -Đầu t xây dựng cơ bản đầu t không có xây dựng cơ bản-Đầu t xây dựng mới(đầu t theo chiều rộng)hoặc đầu t theo chiều sâu(cải tạo,nâng cấp,đồng bộ hoá,hiện đại hoá các công trình đã có hoặc trang bị máy móc thiết bị mới).Thông thờng thời kỳ đầu hình thức đầu t theo chiều rộng là phổ biến nhng càng về sau thì đầu t theo chiều sâu chiếm u thế hơn.2.Dự án đầu t2.1.Khái niệm dự án đầu tDự án đầu t đợc xem xét từ nhiều góc độ khác nhau: Về mặt hình thức:Dự án đầu t là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết,có hệ thống các hoạt động các chi phí theo một kế hoạch để đạt đợc những kết quả thực hiện những mục tiêu nhất định trong tơng lai. Về bản chất: Dự án đầu t là một tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới,mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt đợc sự tăng trởng về số lợng hoặc duy trì,cải tiến nâng cao chất lợng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác định. Trên góc độ quản lý: Dự án đầu t là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn vật t,lu động để tạo ra các kết quả tài chính,kinh tế,xã hội trong một thời gian dài. Trên góc độ kế hoạch hoá: Dự án đầu t là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết của một công cuộc đầu t sản xuất kinh doanh,phát triển kinh tế,xã hội,làm tiền đề cho các quyết định đầu t tài trợ các dự án đầu t là đối tợng cho vay trung dài hạn chủ yếu của các ngân hàng.ở một quốc gia đang phát triển nh Việt nam các dự án đầu t đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lợc phát triển kinh tế xã hội của đất nớc.Các chủ dự án thờng không đủ vốn để thực hiện dự án,do đó đa số họ phải tìm đến sự trợ giúp của ngân hàng.Các ngân hàng tài trợ để các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu t mở rộng sản xuất,đầi t theo chiều sâu các dự án đầu t mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp2.2. Đặc điểm của dự án đầu tMột dự án đầu t có một số đặc trng chủ yếu sau:7-Có mục tiêu,mục đích cụ thể-Có một hình thức tổ chức xác định(một cơ quan cụ thể)để thực hiện dự án-Có nguồn lực để tiến hành hoạt động của dự án(vốn,lao động,công nghệ )-Có một khoảng thời gian nhất định để thực hiện mục tiêu của dự án2.3.Phân loại dự án đầu t: *Căn cứ vào nghành mà vốn đầu t bỏ ra có các dự án đầu t phát triển công nghiệp,nông nghiệp,giao thông vận tải . *Căn cứ vào tính chất của nghành mà vốn đầu t bỏ ra có các dự án đầu t phát triển nghành khai thác,chế biến dịch vụ nuôi trồng . *Căn cứ vào mức độ đổi mới của đối tợng đầu t -Đầu t mới là đầu t thành lập doanh nghiệp mới -Đầu t đổi mới hiện đại hoá là đầu t để cải tạo mở rộng,trang bị máy móc mới hay dây chuyền sản xuất mới hiện đại hơn. *Căn cứ vào quy mô vốn đầu t,tính chất quan trọng của nghành,diện tích chiếm đất mức độ ảnh hởng môi trờng: -Các dự án đầu t thuộc nhóm A là các dự án đầu t do thủ tớng chính phủ phê duyệt: +Dự án đầu t thuộc phạm vi bảo vệ an ninh quốc phòng có tính bảo mật quốc gia có ý nghĩa chính trị quan trọng,thiết lập xây dựng hạ tầng khu công nghiệp mới không kể mức vốn đầu t. +Dự án đầu t sản xuất chất độc hại,chất nổ không phụ thuộc vào quy mô vốn đàu t +Dự án đầu t thuộc các nghành công nghiệp điện,khai thác,chế biến,dầu khí,hoá chất phân bón,chế tạo máy(mua đóng tàu,lắp ráp ô tô),xi măng,luyệm kim,khai thác chế biến khoáng sản,các dự án giao thông:Cầu,cảng bến,cảng sông,sân bay,đờng sắt,đờng quốc lộ có số vốn đầu t trên 600 tỷ đồng. +Dự án đầu t thuộc các nghành thuỷ lợi,giao thông,cấp thoát nớc công trình hạ tầng kỹ thuật,kỹ thuật điện,sản xuất thiết bị thông tin,điện tử tinhọc,hoá dợc,thiết bị y tế,công trình cơ khí khác,sản xuất vật liệu bu chính viễn thông, BOT trong n-ớc,xây dựng khu nhà ở,đờng giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết đợc duyệt có số vốn đầu t trên 400 tỷ đồng.8 +Dự án đầu t thuộc hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới các dự án thuộc các nghành công nghiệp nhẹ nh sành,sứ,thuỷ tinh,in,vờn quốc gia,khu bảo tồn thiên nhiên,mua sắm thiết bị xây dựng,sản xuất nông lâm nuôi trồng thuỷ sản có mức vốn đầu t trên 300 tỷ đồng +Dự án đầu t thuộc các lĩnh vực y tế- văn hoá- giáo dục-phát thanh truyền hình,xây dựng dân dụng,kho tàng,du lịch thể dục thể thao,nghiên cứu khoa học các dự án khác có mức vốn đầu t trên 200 tỷ đồng. -Các dự án đầu t thuộc nhóm B do các cơ quan ngan bộ xét duyệt bao gồm các dự án đầu t : +Dự án đầu t thuộc các nghành công nghiệp điện,khai thác,chế biến dầu khí,hoá chất phân bón,chế tạo máy(Mua đóng tàu,lắp ráp ô tô),xi măng,luyện kim,khai thác chế biến khoáng sản,các dự án giao thông:cầu,cảng biển,cảng sông.sân bay,đờng sắt,đờng quốc lộ có số vốn đầu t từ 300 đến 600 tỷ đồng. +Dự án đầu t thuộc các nghành thuỷ lợi,giao thông,cấp thoát nớc công trình hạ tầng kỹ thuật,kỹ thuật điện,sản xuất thiết bị thông tin,điện tử tinhọc,hoá dợc,thiết bị y tế,công trình cơ khí khác,sản xuất vật liệu bu chính viễn thông, BOT trong n-ớc,xây dựng khu nhà ở,đờng giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết đợc duyệt có số vốn đầu t từ 20 đến 400 tỷ đồng. +Dự án đầu t thuộc hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới các dự án thuộc các nghành công nghiệp nhẹ nh sành,sứ,thuỷ tinh,in,vờn quốc gia,khu bảo tồn thiên nhiên,mua sắm thiết bị xây dựng,sản xuất nông lâm nuôi trồng thuỷ sản có mức vốn đầu t từ 15 đến 300 tỷ đồng +Dự án đầu t thuộc các lĩnh vực y tế- văn hoá- giáo dục-phát thanh truyền hình,xây dựng dân dụng,kho tàng,du lịch thể dục thể thao,nghiên cứu khoa học các dự án khác có mức vốn đầu t từ 7 đến 200 tỷ đồng. -Các dự án nhóm C bao gồm : +Dự án đầu t thuộc các nghành công nghiệp điện,khai thác,chế biến,dầu khí,hoá chất phân bón,chế tạo máy(mua đóng tàu,lắp ráp ô tô),xi măng,luyệm kim,khai thác chế biến khoáng sản,các dự án giao thông:Cầu,cảng bến,cảng sông,sân bay,đờng sắt,đờng quốc lộ có số vốn đầu t dới 30 tỷ đồng +Dự án đầu t thuộc các ngành thuỷ lợi,giao thông,cấp thoát nớc công trình hạ tầng kỹ thuật,kỹ thuật điện,sản xuất thiết bị thông tin,điện tử tinhọc,hoá dợc,thiết bị y tế,công trình cơ khí khác,sản xuất vật liệu bu chính viễn thông.BOT trong nớc,xây 9dựng khu nhà ở,đờng giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết đợc duyệt có số vốn đầu t dới 20 tỷ đồng. +Dự án đầu t thuộc hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới các dự án thuộc các nghành công nghiệp nhẹ nh sành,sứ,thuỷ tinh,in,vờn quốc gia,khu bảo tồn thiên nhiên,mua sắm thiết bị xây dựng,sản xuất nông lâm nuôi trồng thuỷ sản có mức vốn đầu t dới 15 tỷ đồng +Dự án đầu t thuộc các lĩnh vực y tế- văn hoá- giáo dục-phát thanh truyền hình,xây dựng dân dụng,kho tàng,du lịch thể dục thể thao,nghiên cứu khoa học các dự án khác có mức vốn đầu t dới 7 tỷ đồng.2.4.Yêu cầu của một dự án đầu t Một dự án đầu t muốn có sức thuyết phục,có thể đa vào thực thi đợc mục tiêu hiệu quả đặt ra,phải có các yêu cầu sau: a.Tính pháp lýTính pháp lý là cơ sở bớc đầu dể một dự án đầu t đợc quyết địnhđầu t hay không. Một dự án đầu t muốn đợc Nhà nớc cấp giấy phép để đi vào hoạt động trớc hết phải tuân theo các quy định mang tính pháp luật nh luật đầu t,luật thuế,luật đất đai,luật lao động .Song điều nay cũng cha đủ,các vấn đề về môi trờng,thuần phong mỹ tục,tập quán về an ninh quốc phòng,là những yếu tố quan trọng không thể bỏ qua khi xem xét để lập dự án. Tính pháp lý của một dự án đầu t chỉ đạt đợc khi một dự án đợc xây dựng trên cơ sở xem xét toàn diện tổng thể các vấn đề môi trờng pháp lý có liên quan đến lĩnh vức đầu t.Có thể thấy nhữnh dự án gây nguy hại đến an ninh quốc phong,lợi ích công cộng,gây phơng hại đến di tích lịch sử,văn hoá thuần phong mỹ tục,gây tổn hại đến môi trờng sinh thái,sản xuất các hoá chất độc hại,sử dụng các tác nhân độc hại bị cấm theo điều ớc quốc tế là những dự án không thể đợc cấp phép đầu t(theo nghị định10/1998/NĐ-CPngày23/1/1998 của Chính phủ)b.Tính khoa học Dự án đầu t là thực hiện ý tởng của nhà đầu t về toàn bộ quá trình đầu t từ khi chuẩn bị đầu t cho đến khi hoàn thành kết thúc đầu t,thu hồi đợc vốn có lợi nhuận.Nếu không có tính khoa học thì dự án đầu t sẽ không có tính thuyết phục,có nghĩa là ý tởng đó sẽ không trở thành hiện thực.10[...]... quá trình thực tập tại chi nhánh Ngân hàng Đầu T Phát triển Nội em đà chọn đề tại Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu t trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Đầu T Phát TriĨn Hµ Néi”1 -Có mục tiêu,mục đích cụ thể-Có một hình thức tổ chức xác định( một cơ quan cụ thể)để thực hiện dự án -Có nguồn lực để tiến hành hoạt động của dự án( vốn,lao động ,công nghệ... pháp lẫn thực hành để phù hợp với tình hình đất nớc.Đặc biệt đứng trên giác độ là ngời cung cấp,tài trợ vốn cho hoạt động của dự án ,công tác thẩm định dự án đầu t không thể thiếu đợc trong hoạt động của các ngân hàng, nhất là đối với chi nhánh Ngân hàng Đầu T Phát Triển Nội ,thẩm định dự án sẽ giúp cho ngân hàng có quyết định đúng đắn trong hoạt động cho vay của ngân hàng, nhằm giúp cho ngân hàng. .. với dự án có kế hoạch tác nghiệp phù hợp .Trong trờng hợp dự án đầu t đợc thực hiện bằng vốn vay ngân hàng thì tác nghiệp trớc đầu t của ngân hàng là xem xét dự án để quyết định cho vay .Trong khi đầu t thì ngân hàng thực hiện giải ngân theo tiến độ công trình kiểm tra tình hình thực hiện đầu t.Sau khi đầu t thì ngân hàng cũng kiểm tra,xem xét việc thực hiện dự án có vớng mắc gì không sau... trả lời tốt nhất cho vấn đề này là chúng ta cần có một hệ thống ngân hàng phát triển, vững mạnh hoạt độnghiệu quả. Chính vì vậy, trong thời gian qua ,hoạt động ngân hàng trong cả nớc đà không ngừng đợc nâng cao chất lợng hoạt động. Điêù này đợc thể hiện rõ qua công tác thẩm định tại mỗi ngân hàng. Trên thực tế ,trong nhiều năm qua ,công tác thẩm định dự án đầu t tại các ngân hàng đang ngày càng... cho từng năm hoạt động cho một năm đại diện nào đó hoặc cho cả thời gian hoạt động của dự án đầu t.Phân tích độ nhạy của dự án đầu t Hiệu quả dự án đầu t phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố dự án đầu t đợc lập trong khi thẩm định dự án đầu t.Đà là dự báo thì có thể bị sai lệch nhất là những biến động xảy ra trong tơng lai xa.Vì vậy thẩm định dự án đầu t của ngân hàng cần phải đánh giá sự ổn định. .. nhuận tối thiểu hoá rủi ro. Tại chi nhánh ngân hàng Đầu T Phát Triển ,công tác thẩm định có vai trò rất quan trọng không chỉ trực tiếp tới sự sống còn của hoạt động kinh doanh tại ngân hàng mà còn gián tiếp tới sự phát triển của thành phố nội.Do đó, những năm gần đây, công tác thẩm định tại ngân hàng đợc chú trọng không ngừng đầu t phát triển, đạt đợc nhiều thành công. Chính vì vậy trong. .. tại chi nhánh ngân hàng Đầu T và Phát Triển nội.1.Quá trình hoạt động của công tác tổ chức thẩm định dự án đầu t tại chi nhánh Ngân hàng Đầu T phát triển nộia.Giai đoạn từ khi thành lập đến năm 1994. Chức năng: -Phổ biến tập huấn,hớng dẫn về chính sách,chế độ,thể lệ,quy trình nghiệp vụ chỉ đạo của TGĐ,của GĐ trong công tác tín dụng ,công tác thẩm định KTKT t vấn đầu t. -Thẩm tra.. .án đầu t có hiệu quả cao nhất ,và quan trọng nhất,nó đóng vai trò chính trong việc quyết định sự thành bại trong hoạt động cho vay dự án đầu t của ngân hàng. Vì vậy,khi tiến hành nghiệp vụ thẩm định này,cán bộ thẩm định cần thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ này. Thẩm định địa điểm xây dựng công trình-Cán bộ thẩm định căn cứ vào các tiêu chuẩn về lựa chọn địa diểm xây dựng công trình,cán bộ thẩm. .. dung cần phải làm của một dự án nói chung và dự án đầu t nói riêng,theo quan điểm của ngời sáng kiến dự án khẳng định tính khả thi của dự án tạo cơ sở cho các nhà đầu t ra quyết định đầu t. +Thẩm định ra quyết định đầu tSau khi dự án đợc chuẩn bị kỹ càng,có thể tiến hành thẩm định một cách độc lập,xem xét toàn bộ các mặt của dự án để đánh giá xem dự án có thích hợp khả thi hay không trớc... âm.-Đồng thời,phơng pháp này thờng cho một kết quả thời gian hoàn vốn lâu hơn mọi ngời mong đợi nên kết quả này có thể gây băn khoăn cho ngân hàng chủ đầu t.-Phơng pháp này có thể gây cho ngân hàng chủ đầu t có những khó khăn nhất định trong việc lựa chọn đợc dự án đầu t trong các dự án đầu t có cùng thời gian hoàn vốn.Chính vì vậy khi tiến hành lựa chọn dự án đầu t ,ngân hàng chủ đầu t phải kết . Hà Nội em đã chọn đề tại Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu t trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Đầu T và Phát Triển. Đầu T Phát Triển Hà Nội ,thẩm định dự án sẽ giúp cho ngân hàng có quyết định đúng đắn trong hoạt động cho vay của ngân hàng, nhằm giúp cho ngân hàng tối
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội.doc.DOC, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội.doc.DOC, Theo tính chất đảm bảo tiền vay:, Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng ĐTPT Hà nội

Từ khóa liên quan