ứng dụng tổ chức ảo xây dựng hệ thống quản lý người dùng lưới cho hệ thống tìm kiếm và so khớp tài liệu điện tử liên trường đại học goodas

24 369 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 20:20

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1. Thông tin về sinh viên Họ và tên sinh viên: Nguyờ̃n Duy Hoàng Điện thoại liên lạc: 01682165820 Email: ndh7891@gmail. com Lớp: Hệ thống thông tin A – K50Hệ đào tạo: Đại học chính quy Hệ đào tạo: Đại học chính quy Đồ án tốt nghiệp được thực hiện tại: Trung tâm tính toán hiệu năng cao – Trường đại học Bách Khoa Hà Nội Thời gian làm ĐATN: Từ ngày 1/ 03/ 2010 đến 31/ 05/ 2010 2. Mục đích nội dung của ĐATN Ứng dụng tụ̉ chức ảo xây dựng hợ̀ thụ́ng quản lý người dùng lưới cho Hợ̀ thụ́ng tìm kiờ́m và so khớp tài liợ̀u điợ̀n tử liên trường đại học GOODAS 3. Các nhiệm vụ cụ thể của ĐATN • Tìm hiờ̉u quy trình quản lý người dùng lưới, công nghợ̀ tụ̉ chức ảo. • Triờ̉n khai dịch vụ quản lý tụ̉ chức ảo VOMS. o Triờ̉n khai dịch vụ quản lý tụ̉ chức ảo. o Xây dựng tụ̉ chức ảo tọ̃p trung các người dùng lưới cho toàn bụ̣ hợ̀ thụ́ng GOODAS o Xây dựng giao diợ̀n website đa ngôn ngữ cho hợ̀ thụ́ng đăng ký và quản lý người dùng lưới. • Triờ̉n khai dịch vụ ánh xạ người dùng lưới EDG - MKGRIDMAP trên các cụm tính toán. 4. Lời cam đoan của sinh viên: Tôi – Nguyờ̃n Duy Hoàng - cam kết ĐATN là công trình nghiên cứu của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Nguyễn Thanh Thủy. Các kết quả nêu trong ĐATN là trung thực, không phải là sao chép toàn văn của bất kỳ công trình nào khác. Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2010 Tác giả ĐATN Nguyờ̃n Duy Hoàng 5. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn về mức độ hoàn thành của ĐATN và cho phép bảo vệ: Hà Nội, ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn PGS. TS Nguyễn Thanh Thủy TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Xuất phát từ nhu cầu kết nối các tài liệu điện tử nằm phân tán của các trường đại học cũng như một hệ thống cho phép quản lý các tài liệu này, Hợ̀ thụ́ng liênthư viợ̀n GOODAS (Grid Oriented Online Document Analysing System) được phát triển để đáp ứng các yêu cầu trên.Dựa trên công nghợ̀ phân tán lưới dữ liợ̀u, hợ̀ thụ́ng sẽ kờ́t nụ́i các tài nguyên tính toán và lưu trữ nằm phân tán của các trường đại học, tạo thành mụ̣t lưới dữ liợ̀u liên trường. Trên cơ sở đó, hợ̀ thụ́ng hụ̃ trợ người dùng quản lý và chia sẻ, cũng như tìm kiờ́m và tra cứu tài liợ̀u trong phạm vi trường mình hay trên toàn hợ̀ thụ́ng. Đặc biợ̀t, hợ̀ thụ́ng còn cung cṍp khả năng so khớp tài liợ̀u. Với mụ̃i tài liợ̀u đõ̀u vào, hợ̀ thụ́ng sẽ dựa trên kho tài liợ̀u hiợ̀n có đờ̉ phân tích sự trùng khớp vờ̀ mặt nụ̣i dung, và kờ́t luận bao nhiêu phõ̀n trăm tài liợ̀u là sao chép từ các tài liợ̀u khác. Hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS hoạt động trong môi trường lưới. Lưới là tập hợp của hàng ngàn người dùng từ các tổ chức ở khắp nơi trên thế giới cùng chia sẻ và sử dụng tài nguyên tính toán. Do quy mô tài nguyên sử dụng trong lưới rất phong phú về chủng loại, số lượng cũng như các chính sách sử dụng đi kèm thường phức tạp, nênquản lý truy cập của người dùng đến các tài nguyên này là một vấn đề khó. Nội dung của đồ án đi sâu vào giải pháp quản lý người dùng lưới và ứng dụngnó trong hệ thống GOODAS. Giải pháp sử dụng mô hìnhquản trị người dùng lưới đang rất phổ biến trên thế giới hiện nay, đó là tổ chức ảo. Cấu trúc của đồ ánbao gụ̀m năm chương: Chương 1:Đặt vấn đề. Chương 1 giới thiệu tổng quan về hệ thống liên thư viợ̀n GOODAScũng nhưvấn đề quản lý người dùng trong môi trường lưới mà hệ thống hoạt động vàcách tiếp cận giải quyờ́t vṍn đờ̀ dựa trên giải pháp tổ chức ảo. Qua đó, chương đưa ra cái nhìn tổng quan về hệ thống GOODAS cũng như vị trí của đồ án trong hệ thống. Chương 2: Hệ thống quản lý tổ chức ảo. Chương 2 giới thiệu về tổ chức ảo, và hệ thống quản lý tổ chức ảo. Hai dịch vụ cốt lõi của hệ thống là dịch vụ quản lý tổ chức ảo và dịch vụ ánh xạ người dùng. Chương 3: Ứng dụng hệ thống quản lý tổ chức ảo trong hệ thống GOODAS. Chương nàytrình bày cách ứng dụng hệ thống quản lý người dùng sử dụng tổ chức ảo vào trong hợ̀ thụ́ng GOODAS. Chương 4: Kết quả thử nghiệm và đánh giá. Chương này tổng kết các thành quả đạt được sau thời gian xây dựng đề tài như:các thông tin chi tiết, cụ thể về hệ thống đã triển khai;các chức năng chi tiết, cách sử dụng và quản lý hệ thống. Sau đó, chương đưa ra các đánh giá vờ̀ các chức năng của hợ̀ thụ́ng so với các yêu cõ̀u đã đặt ra. Chương 5: Kết luận và hướng phát triển. Là phần tổng kết đồ án, chương nêu ra những kết luận, hạn chế và hướng phát triển trong tương lai của đề tài. Các thành viên của công trình GOODAS: o Phó giáo sư, Tiến Sỹ Nguyễn Thanh Thủy-Chủ nhiệm dự án, Chủ tịch hội đồng quản trị Viện tin học Pháp ngữ, Giám đốc Trung tâm tính toán hiệu năng cao, Giảng viên ViệnCNTT&TTTrường ĐHBKHN. o Tiến Sỹ Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc Trung tâm tính toán hiệu năng cao - Giảngviên Viện CNTT & TT Trường ĐHBKHN. o Kỹ Sư Lê Đức Tùng -cán bộ nghiên cứu, trung tâm tính toán hiệu năng cao, ĐHBKHN. o Cử nhân Đào Quang Minh -cán bộ nghiên cứu, trung tâm tính toán hiệu năng cao, ĐHBKHN. o SV Nguyễn Duy Hoàng -sinh viên thực tập, lớp HTTT K50, VCNTT & TT, ĐHBKHN. o SV Tô Trọng Hiến -sinh viên thực tập lớp HTTT K50, VCNTT & TT, ĐHBKHN. o SV Nguyễn Việt Phương – sinh viên thực tập lớp HTTT K50, VCNTT & TT, ĐHBKHN. o SV Nguyễn Hồng Thanh –sinh viên thực tập lớp CNTT - KSTN K50, ĐHBKHN. Ghé thăm hệ thống quản trị người dùng cho GOODAS tại: Trang chủ: https://bkluster.hut.edu.vn:9443/voms/GOODAS/ ABSTRACT OF THESIS From a challenge toconnect distributedly electronic document storesof the universities in Vietnam, GOODAS (Grid Oriented Online Document Analysing System) is researched and developed at HPCC (High Performance Computing Center), in Hanoi University of Technology to tackle. Based on data grid technology, GOODAS system connects computing resources and stores of document from universities. Users from each university can share, search document;manage, match their own document with other documents in their university’s range or in entire system. Matching ability is one of special functions of GOODAS. Working in grid environment, there are many users and types of resource sharing which are distributed. Resource policies of each participated organization are different. In addition, therequirements of users with grid resourcesare very plentiful. So, resource access managementfrom grid users to grid resources is one of the most difficultproblems of GOODAS system. The purpose of my thesis is researching and deploying Virtual Organization solution to tackle grid user management problem in GOODAS grid. Members of GOODAS project: o Prof. Ph.D. THUY Nguyen Thanh -Lecturer, Information System Department, School of Information & Communication Technology, Hanoi University of Technology. Director,High Performance Computing Center, Hanoi University of Technology. o Ph.D. DUC Nguyen Huu-Lecturer, Information System Department, School of Information & Communication Technology, Hanoi University of Technology. Vice Director, High Performance Computing Center, Hanoi University of Technology. o Engineer TUNG Le Duc-Researcher Staff, High Performance Computing Centre, Hanoi University of Technology. o BSc MINH Dao Quang-Researcher Staff, High Performance Computing Centre, Hanoi University of Technology. o HOANGNguyen Duy -Trainee student, Information System K50, School of Information& Communication Technology, Hanoi University of Technology. o HIENTo Trong-Trainee student, Information System K50, School of Information & Communication Technology, Hanoi University of Technology. o PHUONG Nguyen Viet -Trainee student, Information System K50, School of Information & Communication Technology, Hanoi University of Technology. o THANH Nguyen Hong-Trainee student, Information Technology K50, Talent Education Center, Hanoi University of Technology. Visit GOODAS Grid User Registration and Administration System at: Homepage: https://bkluster. hut.edu. vn:9443/voms/GOODAS Lời cảm ơn Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS. TS Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Trung Tâm Tính Toán Hiệu Năng Cao, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, người đã tạo cho em cơ hội được học tập và nghiên cứu trong một môi trường khoa học lý tưởng, người tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp cũng như giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp, đồng thời cho em những lời khuyên quý báu để hoàn thành đồ án này. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Hữu Đức, người đã có những đóng góp quý báu cho nội dung của đồ án, đã hướng dẫn tận tình nhóm sinh viên chúng em trong suốt quá trình thực tập và làm đồ án tốt nghiệp tại trung tâm. Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ hướng dẫn tại trung tâm: KSLê Đức Tùng, CN Đào Quang Minh, KS Lê Đức Hùng, các anh đã cho em cơ hội được nghiên cứu học tập tại trung tâm, đã chỉ bảo, giúp đỡ em rất nhiều trong suốt quá trình thực tập và làm đồ án tại trung tâm. Cũng xin chân thành cảm ơn tới các bạn trong nhóm AGP: Tô Trọng Hiến, Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Hồng Thanh, các bạn đã tận tình giúp đỡ mình trong các quá trình tìm hiểu cũng như xây dựng đồ án tốt nghiệp. Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn sinh viên thực tập tại Trung tâm Tính toán hiệu năng cao. Mọi người đã cùng phấn đấu, tìm hiểu và động viên giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn nhất để vươn lên trong học tập, cũng như trong cuộc sống. Cuối cùng, con xin gửi lời biết ơn vô hạn tới Bố Nguyờ̃n Thành Văn, Mẹ Trõ̀n Thị Duyên, bố mẹ luôn là điểm tựa vững chắc cho con trong mọi công việc. Chính sự hy sinh to lớn của bố mẹ đã giúp con có được ngày hôm nay. Giải pháp quản lý người dùng lưới trong hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS MỤC LỤC Giải pháp quản lý người dùng lưới trong hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Hoàng – Khúa 50 – Lớp Hệ thống thông tin 10 Giải pháp quản lý người dùng lưới trong hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS Danh mục hình ảnh PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2 ABSTRACT OF THESIS 3 CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 19 1.1 Giới thiệu hệ thống liên thư viện GOODAS. 19 1.2 Giới thiệu vấn đề quản lý người dùng lưới trong GOODAS. 20 1.2.1 Vấn đề quản lý người dùng lưới. 20 1.2.2 Quy trình quản lý người dùng lưới trong GSI. 20 1.2.2.1 Xác thực. 20 1.2.2.2 Phân quyền. 22 1.3 Hướng tiếp cận của đồ án. 24 1.3.1 Tại sao sử dụng tổ chức ảo ? 24 1.3.2 Giải pháp quản lý người dùng lưới sử dụng tổ chức ảoáp dụng cho hệ thống GOODAS. 26 1.4 Giới thiệu nội dung của đồ án. 26 CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC ẢO 27 2.1 Tổ chức ảo. 27 2.1.1 Khái niợ̀m tổ chức ảo. 27 2.1.2 Tổ chức ảo và tài nguyên lưới. 28 2.1.3 Thông tin người dùng trong tổ chức ảo. 30 2.1.3.1 Cấu trúc tổ chức ảo. 30 2.1.3.2 Thông tin người dùng. 31 2.1.3.3 Định dạng thông tin VO. 31 2.1.4 Thông tin về các quyền người dùng với RP. 31 2.2 Dịch vụ quản lý tổ chức ảo. 32 2.2.1 Người dùng với VOMS. 33 2.2.1.1 Người dùng lưới với VOMS. 33 2.2.1.2 Người quản trị với VOMS. 35 2.2.2 Dịch vụ VOMS. 37 2.2.2.1 Dịch vụ sinh thuộc tính AAS. 38 2.2.2.2 Dịch vụ đăng ký và quản trị ARS. 38 2.2.3 Phân quyền người dùng trong VOMS. 39 2.2.3.1 Danh sách điều khiển truy cập. 39 2.2.3.2 Quyền thực hiện các tác vụ quản lý VO trong VOMS. 41 2.3 Dịch vụ tạo danh sách truy cập EDG- MKGRIDMAP. 43 CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC ẢO TRONG HỆ THỐNG GOODAS 44 3.1 Kiến trúc hệ thống GOODAS. 44 3.2 Mô hình triển khai hệ thống GOODAS. 45 3.3 Quản lý người dùng lưới trong hệ thống GOODAS. 47 3.3.1 Quản lý đăng ký người dùng lưới tập trung. 47 3.3.2 Quản trị người dùng lưới trên các máy tài nguyên. 47 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 48 4.1 Hệ thống thử nghiệm. 48 4.1.1 Sử dụng VOMS. 48 4.1.1.1 Người dùng lưới và VOMS. 48 4.1.1.2 Người quản trị và VOMS. 56 4.1.2 Sử dụng EDG-MKGRIDMAP. 66 4.2 Đánh giá. 66 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 67 5.1 Kết luận. 67 5.1.1 Hạn chờ́ của VOMS. 67 5.1.2 Hạn chờ́ của EDG - MKGRIDMAP. 68 5.2 Hướng phát triển. 68 5.2.1 VOMRS kờ́t hợp cùng VOMS. 68 5.2.1.1 Tổng quan về VOMRS. 69 5.2.1.2 Đồng bộ VOMRS và VOMS. 70 5.2.2 GUMS và PRIMA thay thờ́ EDG- MKGRIDMAP. 71 PHỤ LỤC: CÀI ĐẶT VOMS VÀ EDG-MKGRIDMAP. 73 1. Cài đặt VOMS. 73 1.1 Chuẩn bị hệ thống. 74 2. Cài đặt EDG-MKGRIDMAP. 76 2. 1 Chuẩn bị hệ thống. 76 2. 2 Cài đặt EDG-MKGRIDMAP. 76 3. Cấu hình hệ thống. 76 3. 1 Cấu hình VOMS. 76 3.1.1 Cấu hình biến môi trường. 76 3.1.2 Cấu hình Tomcat. 77 3.1.3 Cấu hình VO. 78 3. 2 Cấu hình EDG-MKGRIDMAP. 82 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Hoàng – Khúa 50 – Lớp Hệ thống thông tin 10 Giải pháp quản lý người dùng lưới trong hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS Danh mục bảng PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2 ABSTRACT OF THESIS 3 CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 19 1.1 Giới thiệu hệ thống liên thư viện GOODAS. 19 1.2 Giới thiệu vấn đề quản lý người dùng lưới trong GOODAS. 20 1.2.1 Vấn đề quản lý người dùng lưới. 20 1.2.2 Quy trình quản lý người dùng lưới trong GSI. 20 1.2.2.1 Xác thực. 20 1.2.2.2 Phân quyền. 22 1.3 Hướng tiếp cận của đồ án. 24 1.3.1 Tại sao sử dụng tổ chức ảo ? 24 1.3.2 Giải pháp quản lý người dùng lưới sử dụng tổ chức ảoáp dụng cho hệ thống GOODAS. 26 1.4 Giới thiệu nội dung của đồ án. 26 CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC ẢO 27 2.1 Tổ chức ảo. 27 2.1.1 Khái niợ̀m tổ chức ảo. 27 2.1.2 Tổ chức ảo và tài nguyên lưới. 28 2.1.3 Thông tin người dùng trong tổ chức ảo. 30 2.1.3.1 Cấu trúc tổ chức ảo. 30 2.1.3.2 Thông tin người dùng. 31 2.1.3.3 Định dạng thông tin VO. 31 2.1.4 Thông tin về các quyền người dùng với RP. 31 2.2 Dịch vụ quản lý tổ chức ảo. 32 2.2.1 Người dùng với VOMS. 33 2.2.1.1 Người dùng lưới với VOMS. 33 2.2.1.2 Người quản trị với VOMS. 35 2.2.2 Dịch vụ VOMS. 37 2.2.2.1 Dịch vụ sinh thuộc tính AAS. 38 2.2.2.2 Dịch vụ đăng ký và quản trị ARS. 38 2.2.3 Phân quyền người dùng trong VOMS. 39 2.2.3.1 Danh sách điều khiển truy cập. 39 2.2.3.2 Quyền thực hiện các tác vụ quản lý VO trong VOMS. 41 2.3 Dịch vụ tạo danh sách truy cập EDG- MKGRIDMAP. 43 CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC ẢO TRONG HỆ THỐNG GOODAS 44 3.1 Kiến trúc hệ thống GOODAS. 44 3.2 Mô hình triển khai hệ thống GOODAS. 45 3.3 Quản lý người dùng lưới trong hệ thống GOODAS. 47 3.3.1 Quản lý đăng ký người dùng lưới tập trung. 47 3.3.2 Quản trị người dùng lưới trên các máy tài nguyên. 47 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 48 4.1 Hệ thống thử nghiệm. 48 4.1.1 Sử dụng VOMS. 48 4.1.1.1 Người dùng lưới và VOMS. 48 4.1.1.2 Người quản trị và VOMS. 56 4.1.2 Sử dụng EDG-MKGRIDMAP. 66 4.2 Đánh giá. 66 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 67 5.1 Kết luận. 67 5.1.1 Hạn chờ́ của VOMS. 67 5.1.2 Hạn chờ́ của EDG - MKGRIDMAP. 68 5.2 Hướng phát triển. 68 5.2.1 VOMRS kờ́t hợp cùng VOMS. 68 5.2.1.1 Tổng quan về VOMRS. 69 5.2.1.2 Đồng bộ VOMRS và VOMS. 70 5.2.2 GUMS và PRIMA thay thờ́ EDG- MKGRIDMAP. 71 PHỤ LỤC: CÀI ĐẶT VOMS VÀ EDG-MKGRIDMAP. 73 1. Cài đặt VOMS. 73 1.1 Chuẩn bị hệ thống. 74 2. Cài đặt EDG-MKGRIDMAP. 76 2. 1 Chuẩn bị hệ thống. 76 2. 2 Cài đặt EDG-MKGRIDMAP. 76 3. Cấu hình hệ thống. 76 3. 1 Cấu hình VOMS. 76 3.1.1 Cấu hình biến môi trường. 76 3.1.2 Cấu hình Tomcat. 77 3.1.3 Cấu hình VO. 78 3. 2 Cấu hình EDG-MKGRIDMAP. 82 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Hoàng – Khúa 50 – Lớp Hệ thống thông tin 13 Giải pháp quản lý người dùng lưới trong hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS Danh mục bảng PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2 ABSTRACT OF THESIS 3 CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 19 1.1 Giới thiệu hệ thống liên thư viện GOODAS. 19 1.2 Giới thiệu vấn đề quản lý người dùng lưới trong GOODAS. 20 1.2.1 Vấn đề quản lý người dùng lưới. 20 1.2.2 Quy trình quản lý người dùng lưới trong GSI. 20 1.2.2.1 Xác thực. 20 1.2.2.2 Phân quyền. 22 1.3 Hướng tiếp cận của đồ án. 24 1.3.1 Tại sao sử dụng tổ chức ảo ? 24 1.3.2 Giải pháp quản lý người dùng lưới sử dụng tổ chức ảoáp dụng cho hệ thống GOODAS. 26 1.4 Giới thiệu nội dung của đồ án. 26 CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC ẢO 27 2.1 Tổ chức ảo. 27 2.1.1 Khái niợ̀m tổ chức ảo. 27 2.1.2 Tổ chức ảo và tài nguyên lưới. 28 2.1.3 Thông tin người dùng trong tổ chức ảo. 30 2.1.3.1 Cấu trúc tổ chức ảo. 30 2.1.3.2 Thông tin người dùng. 31 2.1.3.3 Định dạng thông tin VO. 31 2.1.4 Thông tin về các quyền người dùng với RP. 31 2.2 Dịch vụ quản lý tổ chức ảo. 32 2.2.1 Người dùng với VOMS. 33 2.2.1.1 Người dùng lưới với VOMS. 33 2.2.1.2 Người quản trị với VOMS. 35 2.2.2 Dịch vụ VOMS. 37 2.2.2.1 Dịch vụ sinh thuộc tính AAS. 38 2.2.2.2 Dịch vụ đăng ký và quản trị ARS. 38 2.2.3 Phân quyền người dùng trong VOMS. 39 2.2.3.1 Danh sách điều khiển truy cập. 39 2.2.3.2 Quyền thực hiện các tác vụ quản lý VO trong VOMS. 41 2.3 Dịch vụ tạo danh sách truy cập EDG- MKGRIDMAP. 43 CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC ẢO TRONG HỆ THỐNG GOODAS 44 3.1 Kiến trúc hệ thống GOODAS. 44 3.2 Mô hình triển khai hệ thống GOODAS. 45 3.3 Quản lý người dùng lưới trong hệ thống GOODAS. 47 3.3.1 Quản lý đăng ký người dùng lưới tập trung. 47 3.3.2 Quản trị người dùng lưới trên các máy tài nguyên. 47 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 48 4.1 Hệ thống thử nghiệm. 48 4.1.1 Sử dụng VOMS. 48 4.1.1.1 Người dùng lưới và VOMS. 48 4.1.1.2 Người quản trị và VOMS. 56 4.1.2 Sử dụng EDG-MKGRIDMAP. 66 4.2 Đánh giá. 66 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 67 5.1 Kết luận. 67 5.1.1 Hạn chờ́ của VOMS. 67 5.1.2 Hạn chờ́ của EDG - MKGRIDMAP. 68 5.2 Hướng phát triển. 68 5.2.1 VOMRS kờ́t hợp cùng VOMS. 68 5.2.1.1 Tổng quan về VOMRS. 69 5.2.1.2 Đồng bộ VOMRS và VOMS. 70 5.2.2 GUMS và PRIMA thay thờ́ EDG- MKGRIDMAP. 71 PHỤ LỤC: CÀI ĐẶT VOMS VÀ EDG-MKGRIDMAP. 73 1. Cài đặt VOMS. 73 1.1 Chuẩn bị hệ thống. 74 [...]... thụ́ngquản lý người dùng lưới nói chung nên rṍt phù hợp khi vọ̃n dụng vào môi trường lưới của hợ̀ thụ́ng liên thư viợ̀n GOODAS Trong đó, dịch vụ VOMS là mụ̣t dịch vụ mã nguụ̀n mở Từ đó, đụ̀ án đóng góp thêm phõ̀n thiờ́t kờ́ đa ngôn ngữ cho giao diợ̀n quản trị của VOMS-Admin, giúp cho quy trình quản lý thân thiợ̀n hơn nhiờ̀u người dùng Tuy nhiên, hợ̀ thụ́ng quản lý người. .. cứu tìm hiểu công nghợ̀ tụ̉ chức ảo, ứng dụng tụ̉ chức ảo trong hợ̀ thụ́ng quản lý người dùng trong môi trường lướinói chung và hợ̀ thụ́ng liên thư viợ̀n GOODAS nói riêng Kờ́t quả của đụ̀ án đã xây dựng được mụ̣t lưới dữ liợ̀u thử nghiợ̀m gụ̀m 10 máy desktop đóng vai trò là các nút thực thi và mụ̣t máy chủ thông tin phục vụ cho toàn bụ̣ lưới Trên máy chủ triờ̉n... thành công dịch vụ quản lý tụ̉ chức ảo VOMS đờ̉ quản lý đăng ký tọ̃p trung các thông tin của người dùng lưới Các tài nguyên thực thi tự đụ̣ng đụ̀ng bụ̣ với hợ̀ thụ́ng máy chủ VOMS đờ̉ cọ̃p nhọ̃t kịp thời các quyờ̀n của người dùng Hai dịch vụ chính của hợ̀ thụ́ng quản lý người dùng lưới là dịch vụ VOMS và dịch vụ EDG-MKGRIDMAP Hai dịch vụ ăn khớp, phụ́i hợp... lý người dùng lưới trong hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS CHƯƠNG 1 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Sau khi đưa ra các đặc điờ̉m của tụ̉ chức ảo, giải pháp quản lý người dùng lưới sử dụng tụ̉ chức ảo, cũng như ứng dụng và thử nghiợ̀m chúng vào trong hợ̀ thụ́ng liên thư viợ̀n GOODAS, chương 5 sẽ kờ́t luọ̃n các kờ́t quả đã đạt được của hợ̀ thụ́ng và đưa ra hướng phát triờ̉n của... quản lý người dùng lưới trong hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS viên) Người quản trị VO thừa kế các quyền quản lý của quản trị nhóm Ngoài ra, họ có thêm quyờ̀n xét duyợ̀t đăng ký cho người dùng vào VO a) Quản lý người dùng − Liợ̀t kê người dùng Hình Error! No text of specified style in document.15: Liợ̀t kê các người dùng trong VO − Tạo người dùng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy... quản lý người dùng lưới võ̃n còn nhiờ̀u vṍn đờ̀ Dịch vụ phụ trách quản lý thông tin người dùng trên cṍp đụ̣ VO và dịch vụ ánh xạ người dùng trên cṍp đụ̣ RP võ̃n còn có các hạn chờ́ cơ bản của nó 1.1.1 Hạn chờ́ của VOMS JSPG (Joint Security Policy Working Group) là nhóm các chuyên gia bảo mật, phụ trách vấn đề an ninh mạng của LHC Computing Group cũng như của lưới EGEE Để... xử lý − Chi tiờ́t người dùng đăng ký Hình Error! No text of specified style in document.31: Chi tiờ́t người dùng đăng ký − Các đơn đăng ký đã duyợ̀t Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Hoàng – Khúa 50 – Lớp Hệ thống thông tin 64 Giải pháp quản lý người dùng lưới trong hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS Hình Error! No text of specified style in document.32: Các đơn đăng ký đã duyợ̀t a) Quản lý. .. document.28: Tìm kiờ́m vai trò − Xóa vai trò Hình Error! No text of specified style in document.29: Xóa vai trò a) Quản lý đăng ký Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Hoàng – Khúa 50 – Lớp Hệ thống thông tin Giải pháp quản lý người dùng lưới trong hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS − Duyợ̀t các đơn đăng ký chưa được xử lý 63 Hình Error! No text of specified style in document.30: Người quản trị... trong hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS 1 Cho phép người quản trị theo dõi phiên bản và sự thay đổi của AUP Giải pháp quản lý người dùng lưới trong hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS ký VOM - VOMRS, cung cấp giao diện Web thuận tiện cho người dùng đăng ký, lưu chúng vào cơ sở dữ liệu của riêng nú và thường xuyên đồng bộ với cơ sở dữ Giải pháp quản lý người dùng lưới trong hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS người... liên thư viợ̀n GOODAS Hình Error! No text of specified style in document.23: Thêm ACL cho nhóm − Xóa nhóm Hình Error! No text of specified style in document.24: Xóa nhóm − Tìm kiờ́m nhóm Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Hoàng – Khúa 50 – Lớp Hệ thống thông tin 61 Giải pháp quản lý người dùng lưới trong hệ thống liên thư viợ̀n GOODAS Hình Error! No text of specified style in document.25: Tìm . nội dung của ĐATN Ứng dụng tụ̉ chức ảo xây dựng hợ̀ thụ́ng quản lý người dùng lưới cho Hợ̀ thụ́ng tìm kiờ́m và so khớp tài liợ̀u điợ̀n tử liên trường đại học GOODAS 3. Các nhiệm. ĐATN • Tìm hiờ̉u quy trình quản lý người dùng lưới, công nghợ̀ tụ̉ chức ảo. • Triờ̉n khai dịch vụ quản lý tụ̉ chức ảo VOMS. o Triờ̉n khai dịch vụ quản lý tụ̉ chức ảo. o Xây. dựng tụ̉ chức ảo tọ̃p trung các người dùng lưới cho toàn bụ̣ hợ̀ thụ́ng GOODAS o Xây dựng giao diợ̀n website đa ngôn ngữ cho hợ̀ thụ́ng đăng ký và quản lý người dùng lưới. •
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng tổ chức ảo xây dựng hệ thống quản lý người dùng lưới cho hệ thống tìm kiếm và so khớp tài liệu điện tử liên trường đại học goodas, ứng dụng tổ chức ảo xây dựng hệ thống quản lý người dùng lưới cho hệ thống tìm kiếm và so khớp tài liệu điện tử liên trường đại học goodas, ứng dụng tổ chức ảo xây dựng hệ thống quản lý người dùng lưới cho hệ thống tìm kiếm và so khớp tài liệu điện tử liên trường đại học goodas

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn