Giáo án vật lí lớp 11 nâng cao cực hay có phần ghi bảng riêng

163 1,799 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:31

q 1 >0 21 F  21 F  r 21 F  r 12 F  q 2 <0 q 1 >0 q 2 >0 21 F  21 F  12 F  r GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH Ngày soạn: 11-8-2013 TIẾT 1: ĐIỆN TÍCH - ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được các cách làm nhiễm điện một vật. - Phát biểu được định luật Cu-lông và chỉ ra đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm 2. Kỹ năng: - Viết được công thức định luật cu-lông. - Vận dụng được định luật Cu-lông xác định được lực điện tác dụng giữa hai điện tích điểm - Biểu diễn được lực tương tác giữa các điện tích bằng các vectơ. - Biết cách tìm lực tổng hợp tác dụng lên một điện tích bằng phép cộng các vectơ lực. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên:- Dụng cụ thí nghiệm về nhiễm điện do cọ xát, do tiếp xúc và do hưởng ứng 2. Học sinh: - Ôn lại kiến thức về điện tích. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Nội dung ghi bảng: TIẾT 1: ĐIỆN TÍCH - ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG 1. Hai loại điện tích. Sự nhiễm điện của các vật. a. Hai loại điện tích: + Điện tích dương. + Điện tích âm. - Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, các điện tích trái dấu thì hút nhau. - Đơn vị điện tích là Cu lông (C) - Electron là hạt mang điện tích âm có độ lớn Ce 19 10.6,1 − = gọi là điện tích nguyên tố. Một vạt mang điện thì điện tích của nó luôn là n.e (n là số nguyên) b. Sự nhiễm điện của các vật. - Nhiễm điện do cọ xát. - Nhiễm điện do tiếp xúc. - Nhiễm điện do hưởng ứng. Định luật Cu-lông: Nội dung: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điêm tỉ lệ thuận với tích các độ lớn của hai điện tích đó và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Phương của lực tương tác giữa hai điện tích là đường thẳng nối hai điện tích điểm đó. Hai điện tích đó cùng dấu thì đẩy nhau trái dấu thì hút nhau Biểu thức: 2 21 . r qq kF = Trong đó: + k = 9.10 9 Nm 2 /C 2 : hệ số tỉ lệ. + r : khoảng cách giữa hai điện tích điểm. + q 1 , q 2 : độ lớn của hai điện tích điểm. Biểu diễn: (Hình vẻ) 2. Lực tương tác của các điện tích trong điện môi (chất cách điện) 2 21 . . r qq kF ε = -Lực tương tác giữa hai điện tích trong điện môi giảm đi ε so với trong chân không ε : hằng số điện môi, chỉ phụ thuộc vào bản chất điện môi Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 1 Lớp Ngày dạy Sĩ số GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH 3. Giảng bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu sự nhiễm điện của vật. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hs trả lời câu hỏi kiểm tra kiến thức cũ của Gv: - Có mấy loại điện tích? - Tương tác giữa các điện tích diễn ra như thế nào? Hs quan sát Gv làm thí nghiệm và rút ra nhận xét: - Sau khi cọ xát thanh thuỷ tinh có thể hút các mẫu giấy vụn. - Thanh thuỷ tinh nhiễm điện. Hs nghe giảng và dự đoán kết quả của các hiện tượng trên Gv đặt câu hỏi cho Hs. Nhận xét câu trả lời. • Có hai loại điện tích: Điện tích dương và điện tích âm. • Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, các điện tích trái dấu thì hút nhau. Gv làm thí nghiệm hiện tượng nhiễm điện do cọ xát. Gv nêu hiện tượng: - Cho thanh kim loại không nhiễm điện chạm vào quả cầu đã nhiễm điện. - Đưa thanh kim loại không nhiễm điện lại gần quả cầu đã nhiễm điện nhưng không chạm vào. Hiện tượng gì sẽ xảy ra? Hoạt động 2: Tìm hiểu định luật Cu-lông. Hoạt động của HS Hoạt động của GV -Hs lắng nghe. -Hs lắng nghe và ghi chép. Hs trả lời câu hỏi: Đặc điểm của vectơ lực là gi? Đặc điểm của vectơ lực : gồm - Điểm đặt. - Phương , chiều. - Độ lớn. Hs vẽ lực tương tác giữa hai điện tích cùng dấu và trái dấu. Hs phát biểu và viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn. So sánh sự giống và khác nhau giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn. Gv trình bày cấu tạo và công dụng của cân xoắn. Cấu tạo: (hình 1.5/7 sgk) A là quả cầu kim loại cố định gắn ở đầu một thanh thẳng đứng. B là quả cầu kim loại linh động găn ở đầu một thanh nằm ngang. Đầu kia là một đối trọng. Công dụng: Dùng để khảo sát lực tương tác giữa hai quả cầu tích điện. Gv đưa ra khái niệm điện tích điểm: là những vật nhiễm điện có kích thước nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Gv trình bày nội dung và biểu thức của định luật Cu-lông. Lực Cu-lông (lực tĩnh điện) là một vectơ. Gv yêu cầu Hs nêu đặc điểm vectơ lực. Biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn: 2 21 . r mm GF hd = G:hằng số hấp dẫn. Giống: + Lực HD tỉ lệ thuận tích khối lượng hai vật. + Lực Cu-lông tỉ lệ thuận tích độ lớn hai điện tích. + Lực HD và LựcCu-lông tỉ lệ nghịch bình phương khoảng cách giữa chúng Khác: Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 2 GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH + Lực HD bao giờ cũng là lực hút. + Lực Cu-lông có thể là lực hút hay lực đẩy. Hoạt động 3: Tìm hiểu lực tĩnh điện trong điện môi. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hs trả lời câu hỏi: - Lực tĩnh điện thay đổi như thế nào trong môi trường đồng tính?  Lực tĩnh điện trong môi trường đồng tính giảm đi ε lần so với trong môi trường chân không. - Hằng số điện môi phụ thuộc và không phụ thuộc vào yếu tố nào? Hằng số điện môi phụ thuộc vào tính chất của điện môi. Không phụ thuộc vào độ lớn và khoảng cách giữa điện tích Gv nêu vấn đề: Định luật Cu-lông chỉ đề cập đến lực tĩnh điện trong chân không. Vậy trong môi trường đồng tính lực tĩnh điện có thay đổi không? Nếu có thì thay đổi như thế nào? Từ thực nghiệm lực tĩnh điện trong môi trường đồng tính được xác định bởi công thức: 2 21 . . r qq kF ε = ε :hằng số điện môi. Hoạt động 4: Củng cố và dặn dò Hoạt động của HS Hoạt động của GV -HS trả lời câu hỏi 1,2 /8 sgk -Hs ghi nh ận nhi ệm v ụ đ ư ợc giao - Làm bài tập 1,2,3,4 /8,9 sgk - Chuẩn bị tiết 2: “Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích”. Ngày soạn: 11-8-2013 TIẾT 2: THUYẾT ELECTRON - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH. I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Trình bày được nội dung chính của thuyết electron. - Trình bày được khái niệm hạt mang điện và vật nhiễm điện. - Phát biểu được nội dung của định luật bảo toàn điện tích. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được thuyết electron để giải thích được các hiện tượng nhiễm điện. - Giải thích được tính dẫn điện, tính cách điện của một chất. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về nhiễm điện do cọ xát. 2. Học sinh: Ôn lại hiện tượng nhiễm điện do cọ xát, chất dẫn điện, chất cách điện (đã học ở THCS). III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Nội dung ghi bảng: Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 3 Lớp Ngày dạy Sĩ số GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH THUYẾT ELECTRON - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH 1. Thuyết electron: - Bình thường nguyên tử trung hoà về điện. - Nguyên tử bị mất (e) trở thành ion dương, nguyên tử nhận thêm (e) trở thành ion âm. - Electron có thể di chuyển trong một vật hay từ vật này sang vật khác vì độ linh động lớn ( do khối lượng nhỏ). 2. Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện: Vật dẫn điện là những vật có nhiều các điện tích tự do có thể di chuyển được bên trong vật Vật cách điện (điện môi) là những vật có rất ít các điện tích tự do có thể di chuyển bên trong vật. 3. Giải thích ba hiện tượng nhiễm điện: a. Nhiễm điện do cọ xát: Khi thanh thuỷ tinh cọ xát với lụa thì có một số electron di chuyển từ thuỷ tinh sang lụa nên thanh thuỷ tinh nhiễm điện dương, mảnh lụa nhiễm điện âm. b. Nhiễm điện do tiếp xúc: Khi thanh kim loại trung hoà điện tiếp xúc với quả cầu nhiễm điện thì có sự di chuyển điện tích từ quả cầu sang thanh kim loại nên thanh kim loại nhiễm điện cùng dấu với quả cầu. c. Nhiễm điện do hưởng ứng: Thanh kim loại trung hoà điện đặt gần quả cầu nhiễm điện thì các electron tự do trong thanh kim loại dịch chuyển. Đầu thanh kim loại xa quả cầu nhiễm điện cùng dấu với quả cầu, đầu thanh kim loại gần quả cầu nhiễm điện trái dấu với quả cầu. 4. Định luật bảo toàn điện tích Ở một hệ vật cô lập về điện, nghĩa là hệ không trao đổi điện tích với các hệ khác, thì tổng đại số các điện tích trong hệ là một hằng số. 3. Giảng bài mới: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Trả lời câu hỏi của Gv: Phát biểu nội dung và viết biểu thức định luật Cu-lông. Biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích cùng dấu. Gv đặt câu hỏi kiểm tra. Nhận xét câu trả lời của Hs. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung thuyết electron. Vật dẫn điện và vật cách điện. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hs nhớ lại cấu tạo của nguyên tử. - Nguyên tử gồm: + Hạt nhân: proton: mang điện dương. nơtron: không mang điện. + Electron: mang điện âm. - Thuyết electron dựa trên sự có mặt và sự di chuyển của electron. - Hs dựa vào lưu ý của Gv để trả lời câu C1. -Hs nêu tên một vài vật dẫn điện và vật cách điện. - Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức: cấu tạo của nguyên tử, điện tích của các hạt trong nguyên tử. - Thuyết electron dựa trên cơ sở nào? - Gv trình bày nội dung thuyết electron. Lưu ý Hs là khối lượng của electron nhỏ hơn khối lượng của proton rất nhiều nên electron di chuyển dễ hơn - Yêu cầu Hs trả lời câu C1. - Yêu cầu Hs nêu vi dụ về vật dẫn điện và vật cách điện. Định nghĩa vật dẫn điện và vật cách điện. - Gv đưa ra định nghĩa trong SGK. Vậy hai cách định nghĩa đó có khác nhau không? Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 4 GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH Hoạt động 3: Tìm hiểu ba hiện tượng nhiễm điện. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hs nghiên cứu SGK, lắng nghe và trả lời câu hỏi của Gv. Hs lắng nghe và ghi chép. Chú ý: - Electron tự do có vai trò rất quan trọng trong quá trình nhiễm điên. - Điện tích có tính bảo toàn. Gv yêu cầu Hs dựa vào thuyết electron để trả lời các câu hỏi sau: - Bình thường thanh thuỷ tinh và mảnh lụa trung hoà về điện. Tại sao sau khi cọ xát chúng lại nhiễm điện? điện tích đó từ đâu đến? - Thanh kim loại trung hoà điện khi tiếp xúc với quả cầu nhiễm điện thì thanh KL nhiễm điện. Dựa vào nội dung nào của thuyết electron để giải thích hiện tượng trên? - Tương tự yêu cầu Hs giải thích hiện tượng nhiếm điện do hưởng ứng. - Yêu cầu Hs so sánh ba hiện tượng nhiễm điện trên. Gv nhận xét , tổng kết và rút ra kết luận. Hoạt động 4: Tìm hiểu định luật bảo toàn điện tích. Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Hs lắng nghe và ghi chép. - Gv đặt câu hỏi: thế nào là một hệ cô lập về điện? - Gv trình bày nội dung định luật bảo toàn điện tích. Hoạt động5: Củng cố dặn dò Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Hs trả lời các câu hỏi trong SGK /12. - Hs ghi nh ận nhiệm vụ h ọc t ập - Làm bài tập 1,2 /12 sgk. - Chuẩn bị bài “Điện trường”. Ngày soạn: 11-8-2013 TIẾT 3 : ĐIỆN TRƯỜNG I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nêu được điện trường tồn tại ở đâu? Có tính chất gì? - Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường. - Trình bày được khái niệm đường sức điện, ý nghĩa và tính chất của đường sức điện. - Nếu được khái niệm điện trường đều. - Phát biểu được nguyên lí chồng chất điện trường. 2. Kỹ năng: Xác định được cường độ điện trường (phương, chiều, độ lớn) tại một điểm của điện trường gây bởi một, hai hoặc ba điện tích điểm. - Nêu được một vài ví dụ về điện trường đều. II. Chuẩn bị: Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 5 Lớp Ngày dạy Sĩ số GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH 1. Giáo viên: Dụng cụ thí nghiệm điện phổ hoặc tranh ảnh minh hoạ điện phổ của các vật nhiễm điện. 2. Học sinh: Ôn lại đường sức từ, từ phổ đã học ở THCS. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Nội dung ghi bảng: ĐIỆN TRƯỜNG 1. Điện trường: a. Khái niệm điện trường: Xuất hiện xung quanh các điện tích. - Điện trường tĩnh ( điện trường ) là điện trường của các điện tích đứng yên b. Tính chất cơ bản của điện trường: Tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó. 2. Cường độ điện trường: a. Định nghĩa: Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường ở điểm đang xét về mặt tác dụng lực b. Biểu thức: EqF q F E    . =⇒= c.Đơn vị: E(V/m) Với q > 0: F  ↑↑ E  ; q < 0: F  ↑↓ E  3.Đường sức điện: a. Định nghĩa: Là đường được vẽ trong điện trường sao cho hướng của tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó b. Các tính chất của đường sức điện: Tại một điểm trong điện trường,ta chỉ có thể vẽ được một đường sức đi qua và chỉ 1 mà thôi - Các đường sức là các đường cong không kín. Nó xuất phát từ các điện tích dương và tận cùng ở điện tích tích âm - Các đường sức không bao giờ cắt nhau - Độ mau thưa của đường sức cho biết điện trường mạnh hay yếu Điện phổ: Là hình ảnh cho biết dạng và sự phân bố các đường sức điện 4.Điện trường đều : - Là điện trường mà các véc tơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau -Đường sức của điện trường đều là những đường thẳng song song và cách đều nhau. 5.Điện trường của một điện tích điểm: 2 r Q kE = Chú ý: + r (m) là khoảng cách từ điểm khảo sát đến điện tích + Q > 0 : E  hướng ra xa điện tích; Q < 0 : E  hướng lại gần điện tích - Nguyên lí chồng chất điện trường: n EEEE +++= 21  3. Giảng bài mới: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Trả lời câu hỏi kiểm tra của Gv Gv đặt câu hỏi kiểm tra: - Nêu nội dung chính của thuyết electron. - Dựa vào nội dung chính của thuyết electron giải thích hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng. Gv nhận xét. Hoạt động 2: Tìm hiểu điện trường và cường độ điện trường. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hs theo dõi bài giảng. Gv đặt vấn đê: một vật tác dụng lực hấp dẫn lên vật khác vì xung quanh vật có trường hấp dẫn. Vậy môi trưòng xung quanh điện Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 6 GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH Hs nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi. - Điện tích thử là vật có kích thước nhỏ và điện lượng nhỏ. - Điện tích thử dung đê phát hiện ra lực điện. Nhận biết một nơi nào đó có điện trường hay không. tích có gì đặc biệt không? Người ta thấy rằng khi đặt một điện tích lại gần một điện tích khác thì chúng tương tác với nhau. Vậy chúng tác dụng lực lên nhau bằng cách nào? Gv đặt câu hỏi: - Thế nào là điện tích thử? - Điện trường của điện tích xuất hiện ở đâu? - Tính chất cơ bản của điện trường là gì? Để đặt trưng cho điện trường xung quanh điện tích người ta đưa ra khái niệm cường độ điện trường. Chú ý:Tại một điểm bất kì trong điện trường cường độ điện trường là không đổi, không phụ thuộc vào độ lớn và dấu của điện tích Hoạt động 3: Tìm hiểu đường sức điện và tính chất của đường sức điện. Hoạt động 4: Tìm hiểu điện trường đều và điện trường của một điện tích điểm. Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Điện phổ của điện trường đều: + Là những đường thẳng. + Các đường thẳng song song với nhau. - Hs trả lời: Điện trường đều xuất hiện ở đâu? -Chú ý: Hướng của cường độ điện trường phụ thuộc vào dấu của điện tích. - Gv đưa ra khái niệm điện trường đều. - Yêu cầu Hs dựa vào hình 3.7/16 sgk nhận xét điện phổ của điện trường đều. - Gv yêu cầu Hs viết lại biểu thức định luật Cu-lông. Từ đó thiết lập công thức tính điện trường của một điện tích điểm. - Yêu cầu Hs trả lời câu C3. Hoạt động 5: Tìm hiểu nguyên lí chồng chất điện trường. Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Hs nhắc lại cách tổng hợp hai vectơ theo quy tắc hình bình hành. -Hs chú ý những trường hợp đặc biệt của phép cộng hai vectơ. - Gv nêu vấn đề: Điện trường do một điện tích điểm gây ra tại một điểm được đặt trưng bởi vectơ cường độ điện trường. Vậy vectơ cường độ điện trường tại một điểm do nhiều điện tích điểm gây ra được xác định như thế nào? - Cường độ điện trường là một đại lượng Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 7 Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hs đưa ra nhận xét: - Là các đường thẳng. - Xuất phát từ quả cầu rồi đi ra xa. Hs lắng nghe, nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi. - Yêu cầu Hs nhìn vào hình 3.5/16 sgk nhận xét điện phổ của một quả cầu nhỏ nhiễm điện. - Gv gợi ý: nếu đặt một điện tích tại những điểm bất kì trên đường thẳng đó thì phương của lực điện tác dụng lên điện tích trùng với đường thẳng đó. - Gv mở rộng vấn đề: khảo sát một hệ gồm hai điện tích +Q; -Q đặt cách nhau khoảng nhỏ. - Gv đưa ra khái niệm đường sức điện. Yêu cầu Hs trả lời: đường sức điện có những tính chất nào? GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH vectơ nên cường độ điện trường tổng hợp được xác định theo quy tắc hình bình hành. Hoạt động 6 : Củng cố dặn dò Hoạt động của HS Hoạt động của GV - HS làm bài tập 1, 2 /17, 18 sgk. - Hs ghi nhớ nhiệm vụ học tập - Hs làm bài tập 3,4,5,6,7 /18 sgk. - Chuẩn bị bài “Công của lực điện - Hiệu điện thế”. Ngày soạn: 11-8-2013 TIẾT 4: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN - HIỆU ĐIỆN THẾ (t1) I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nêu được đặc tính của công của lực điện. - Phát biểu được định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường. Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế. - Nêu được mối quan hệ giữa cường độ điện trường đều và hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường đó. 2. Kỹ năng: Tính được công của lực điện khi di chuyển 1 điện tích giữa 2 điểm trong điện trường đều - Vận dụng được công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Tĩnh điện kế và những dụng cụ liên quan (nếu có). 2. Học sinh: Ôn lại các vấn đề sau: - Tính chất thế của trường hấp dẫn. - Biểu thức thế năng của một vật trong trường hấp dẫn. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Nội dung ghi bảng: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN - HIỆU ĐIỆN THẾ (t1) I. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN. 1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường đều.  q >0  F qE= u u  F không đổi o Phương song song với các đường sức o Chiều: từ bản dương đến bản âm. o Độ lớn: F = qE. 1. Công của lực điện trong điện trường đều. a. Điện tích q>0 di chuyển theo đường thẳng MN: A MN = qEd MN b. Điện tích di chuyển theo đường gấp khúc MPN: A MPN = qEd MN c. Vậy công của lực điện: với d = s cos α là hình chiếu của đường đi lên đường sức. A MN = qEd Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 8 Lớp Ngày dạy Sĩ số P GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH 2. Cơng của lực điện trong điện trường bất kỳ. - Có đặc điểm giống như điện trường đều. - Trường tĩnh điện là trường thế. II. THẾ NĂNG CỦA MỘT ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG 1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường : Thế năng là khả năng sinh cơng của điện trường. A = qEd = W M W M = A M ∞ (chọn mốc thế năng ở vơ cực) 2. Sự phụ thuộc của thế năng vào điện tích q . W M = A M ∞ = q.V M 3. Cơng của lực điện trường và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường. A MN = V M - V N 3. Giảng bài mới: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hs nghe câu hỏi và trả lời Gv đặt câu hỏi kiểm tra: - Điện trường xuất hiên ở đâu? Tính chất cơ bản của điện trường là gì? - Nêu các tính chất của đường sức điện. Gv nhận xét câu trả lời. Hoạt động 2: Tìm hiểu cơng của lực điện. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hs theo dõi Gv đặt vấn đề. Trả lời câu hỏi: - Cơng thức tính cơng: α cos sFA = . - cường độ điện trường: q F E = . - Cơng của lực điện:A= q.E.s.cosα A = q.E. '' NM - Cơng khơng phụ thuộc dạng đường đi. - Hs trả lời câu C1/19 sgk. - Khi đặt điện tích trong điện trường thì dưới tác dụng của lực điện trường làm điện tích di chuyển. Vậy cơng của lực điện trường được tính như thế nào? - Gv hướng dẫn Hs thành lập cơng thức tính - cơng của lực điện trường bằng cách trả lời các câu hỏi: + u cầu Hs viết cơng thức tính cơng của lực. + Từ cơng thức định nghĩa cường độ điện trường hãy thiết lập cơng thức 4.1 /19 sgk. - Chú ý:A MN là đại lượng đại số - Dựa vào cơng thức tính cơng u cầu Hs nhận xét. - Gv tổng kết: Lực có tính chất trên gọi là lực thế.Trường tĩnh điện là trường thế. Hoạt động 3:Củng cố và dặn dò Hoạt động của HS Hoạt động của GV - C á nhân ghi nhận nhiệm vụ được giao - Làm bài tập 6, 7, 8/23 sgk. - Chuẩn bị bài “Bài tập về lực Cu-lơng và điện trường”. Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 9 GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH Ngày soạn: 11-8-2013 TIẾT 5: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN - HIỆU ĐIỆN THẾ (t2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nêu được đặc tính của công của lực điện. - Phát biểu được định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường. Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế. - Nêu được mối quan hệ giữa cường độ điện trường đều và hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường đó. 2. Kỹ năng: Tính được công của lực điện khi di chuyển 1 điện tích giữa 2 điểm trong điện trường đều - Vận dụng được công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Tĩnh điện kế và những dụng cụ liên quan (nếu có). 2. Học sinh: Ôn lại các vấn đề sau: - Tính chất thế của trường hấp dẫn. - Biểu thức thế năng của một vật trong trường hấp dẫn. III. Hoạt động giảng dạy 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Nội dung ghi bảng: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN - HIỆU ĐIỆN THẾ (t2) I. Điện thế 1. Khái niệm: Điện thế đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích q. 2. Định nghĩa : (SGK) M M A V q ∞ = 3. Đơn vị điện thế: Vôn (V) q=1C, A M∞ =1J → U=1V 4. Đặc điểm của điện thế Điện thế là đại lượng đại số Vì q>0 nên:+ A M∞ > 0 : V M > 0 + A M∞ < 0 : V M < 0 Điện thế của đất và của một điểm ở vô cực thường được chọn làm mốc. II. Hiệu điện thế 1. Khái niệm :U MN = V M - V N 2. Định nghĩa: SGK * Biểu thức: qAU MNMN /= * Đơn vị của hiệu điện thế: Vôn (V) * Ý nghĩa cúa Vôn: Vôn là hiệu điện thế giữa 2 điểm mà nếu di chuyển điệ tích q=1C từ điểm này đến điểm kia thì lực điệ sinh công là 1J. * Chú ý: Điện thế của điện trường phụ thuộc vào cách chọn mốc điện thế. Điện thế ở mặt đất và ở một điểm xa vô cùng bằng không. 3. Đo hiệu điện thế: Hiệu điện thế giữa hai điểm không phụ thuộc vào mốc tính điện thế và được đo bằng tĩnh điện kế(vôn kế tĩnh điện) 4. Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: dEU .= 3. Giảng bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hiệu điện thế. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 10 Lớp Ngày dạy Sĩ số [...]... của nguồn II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - Nội dung ghi bảng: 2 Học sinh: - Ôn kiến thức điện ở lớp 9 và xem trước bài 11 Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 35 GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH III Hoạt đông dạy học: 1 Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2 Nội dung ghi bảng: TIẾT 18: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH 1 Định luật ôm đối với toàn mạch: Cho mạch điện kín: Gồm nguồn điện có( ξ , r )và điện trở thuần... 1 Vật dẫn trong điện trường: a Trạng thái cân bằng điện: - Vật dẫn cân bằng điện khi trong vật dẫn không còn dòng điện b Điện trường trong vật dẫn tích điện: - Điện trường bên trong vật dẫn cân bằng điện bằng không - Đối với vật dẫn rỗng, điện trường ở phần rỗng bằng không Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 14 GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH Cường độ điện trường tại một điểm trên mặt ngoài vật. .. ngoài vật dẫn cân bằng điện - Sự phân bố điện tích ở vật dẫn - Hiện tượng phân cực điện môi khi điện môi được đặt trong điện trường ngoài 2 Kĩ năng -Giải thích được các hiện tượng liên quan II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (nếu có) : Tĩnh điện kế, điện nghiệm, quả cầu thử, một số vật dẫn có dạng khác nhau III Tiến trình dạy học: 1 Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2 Nội dung ghi bảng: VẬT... bày để Hs biết được“hiện tượng phân cực là gì? - Hs lắng nghe Gv trình bày và ghi chép -Điện môi đặt trong điện trường thì bị phân cực Vậy kim loại đặt trong điện trường có bị phân cực không? Hoạt động 4: Củng cố và dặn dò Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Gv hướng dẫn Hs trả lời câu hỏi 1, 2, 3/31 - Hs nghe va ghi nhớ nhiệm vụ đ ược giao sgk Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 15 GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT... a Dòng điện là dòng các điện tích chuyển động có hướng - Các hạt tải điện có thể có: electron tự do, ion dương và ion âm - Quy ước: dòng điện có chiều dịch chuyển của điện tích dương b Tác dụng của dòng điện: tác dụng từ, nhiệt, hoá học, sinh lí … Tác dụng từ là tác dụng đặc trưng của dòng điện 2 Cường độ dòng điện - Định luật Ôm Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 23 GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG... tắt đề - Tại điểm M có mấy cường độ điện - Hướng dẫn Hs áp dụng công thức tính trường? cường độ điện trường tại một điểm và nguyên Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 11 GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH - Viết công thức tính cường độ điện lí chồng chất điện trường trường do điện tích Q gây ra tại một - Nhận xét câu trả lời và hoàn chỉnh bài giải điểm - Yêu cầu Hs giải bài toán với trường hợp q... C= ε S 9.10 9.4πd - S ( m 2 ): Diện tích phần đối diện của hai bản tụ điện - d: Khoảng cách giữa hai bản - ε : Hằng số điện môi - Mỗi tụ điện đều có một hiệu điện thế giới hạn Nếu đặt vào tụ điện một hiệu điện thế lớn hơn U Max thì tụ sẽ bị hỏng ( tụ bị đánh thủng) Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 16 GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH Trên tụ thường ghi hai giá trị (C và U Max ) 3 Ghép tụ điện:... - Hs áp dụng công thức tính năng lượng điện hoàn toàn thành nhiệt năng trường - Làm bài tập 3, 4/40 sgk - Hs ghi nhận nhiệm vụ được giao - Chuẩn bị “bài tập về tụ điện” Ngày soạn: 11- 9-2013 Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 19 GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG Lớp Ngày dạy TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH Sĩ số TIẾT 11: BÀI TẬP VỀ TỤ ĐIỆN I.Mục tiêu: 1 Kiến thức: Nhận biết được hai cách ghép tụ điện, sử dụng đúng các công thức... cách giữa hai prôtôn Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 21 GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG TRẠCH Câu 3: Một e được tăng tốc bởi hiệu điện thế 300V từ vận tốc ban đầu bầng 0 Vận tốc cuối của e bằng: A.8,12.106m/s B.1,03.107m/s C.5,35.106m/s D.10,3.107m/s Câu 4: Hai quả cầu khối lượng bằng nhau có các điện tích 4.10-11và 1 011 Cnằm trong không khí cách nhau một khoảng lớn hơn bán kính của chúng rất... trường tại một điểm trên mặt ngoài vật dẫn vuông góc với mặt vật c Điện thế của vật dẫn tích điện - Điện thế tại mọi điểm trên mặt ngoài và bên trong vật dẫn có giá trị bằng nhau - Vật dẫn là vật đẳng thế d Sự phân bố điện tích ở vật dẫn tích điện - Ở một vật dẫn nhiễm điện, điện tích chỉ phân bố ở mặt ngoài của vật Điện tích phân bố trên mặt ngoài vật dẫn không đều Ở những chỗ lồi điện tích tập trung nhiều . dụ về vật dẫn điện và vật cách điện. Định nghĩa vật dẫn điện và vật cách điện. - Gv đưa ra định nghĩa trong SGK. Vậy hai cách định nghĩa đó có khác nhau không? Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 4 GV:. Electron có thể di chuyển trong một vật hay từ vật này sang vật khác vì độ linh động lớn ( do khối lượng nhỏ). 2. Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện: Vật dẫn điện là những vật có nhiều. cách điện (đã học ở THCS). III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Nội dung ghi bảng: Giáo án Vật Lý 11 Nâng Cao 3 Lớp Ngày dạy Sĩ số GV: PHẠM HỒNG ĐĂNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí lớp 11 nâng cao cực hay có phần ghi bảng riêng, Giáo án vật lí lớp 11 nâng cao cực hay có phần ghi bảng riêng, Giáo án vật lí lớp 11 nâng cao cực hay có phần ghi bảng riêng