Thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của học sinh trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh_ Luận văn thạc sĩ

139 821 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2015, 20:37

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NHẠC VIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH HẢI THỊ HIẾU THẨM MỸ ÂM NHẠC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Qua trường hợp của hai trường THPT Tenlơman và Lê Minh xuân) Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Mã số : 60 14 02 02 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Trần Thế Bảo 1 2 TP.HỒ CHÍ MINH – Năm 2014 2 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu suốt hai năm qua, em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của rất nhiều quý thầy cô, bạn bè, các cơ quan, trường học tại Tp.HCM, để em hoàn thành luận văn một cách tốt nhất. Đầu tiên, em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Phó giáo sư – tiến sĩ Trần Thế Bảo, người thầy đã tận tâm, nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện luận văn thạc sỹ này! Em xin cảm ơn ban giám hiệu, phòng Sau đại học, các thầy cô giáo trường Nhạc viện Tp.HCM đã đã đem lại cho em những kiến thức bổ trợ, vô cùng có ích trong những năm học vừa qua. Đồng thời quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa học! Xin trân trọng cảm ơn ban giám hiệu, các cô chú, các thầy cô giáo và các em học sinh tại hai trường THPT Lê Minh Xuân (Huyện Bình Chánh) và THPT Ernst Thalmann (Quận 1) của Tp.HCM đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp tôi thực hiện các khảo sát, thu thập tài liệu để hoàn thành tốt luận văn này! Cuối cùng, xin gửi lời tri ân đến gia đình, bạn bè và tất cả những người thân yêu đã luôn động viên, khích lệ, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn thạc sỹ của mình! Tp.HCM, ngày 5 tháng 10 năm 2014 TRẦN THANH HẢI LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Mọi số liệu nêu trong luận văn hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Những kết luận của luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN TRẦN THANH HẢI MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TÂM SINH LÝ VÀ THỊ HIẾU THẨM MỸ ÂM NHẠC CỦA HỌC SINH THPT 7 1.1. Một số vấn đề về tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh THPT 7 1.1.1. Đặc điểm cơ thể của lứa tuổi học sinh THPT 8 1.1.2. Đặc điểm sự phát triển trí tuệ của học sinh THPT 8 1.1.3. Những đặc điểm nhân cách chủ yếu 9 1.1.3.1. Sự phát triển của tự ý thức 9 1.1.3.2. Sự hình thành thế giới quan và nhân sinh quan 11 1.1.3.3. Giao tiếp và đời sống tình cảm 12 1.2. Một số vấn đề về thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc 16 1.2.1. Khái quát chung về vấn đề thẩm mỹ âm nhạc 16 1.2.1.1. Khái niệm thẩm mỹ âm nhạc 16 1.2.1.2. Những biểu hiện đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc theo quan điểm của Mỹ học hiện đại 17 1.2.1.3. Mối quan hệ thẩm mỹ trong hoạt động thẩm mỹ âm nhạc 23 1.2.2. Thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc 28 1.3. Vai trò của Âm nhạc trong đời sống con người 32 1.3.1. Chức năng của âm nhạc 32 1.3.2. Tác động của âm nhạc đối với các quá trình tâm sinh lý của con người 36 1.3.2.1. Âm nhạc tác động lên mặt tâm lý của con người 36 1.3.2.2. Âm nhạc tác động lên mặt sinh lý của con người 39 TIỂU KẾT 44 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ ÂM NHẠC VÀ THỊ HIẾU THẨM MỸ ÂM NHẠC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 45 2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế và văn hóa – xã hội của Tp.HCM những năm gần đây 45 2.1.1. Điều kiện tự nhiên và quy hoạch của Tp.HCM 45 2.1.2. Điều kiện về phát triển nền kinh tế của TP 46 2.1.3. Điều kiện về văn hóa – xã hội của TP 48 2.2. Khái quát về tình hình âm nhạc dành cho lứa tuổi HS THPT tại Tp.HCM giai đoạn 2000 đến nay 50 2.2.1. Đời sống âm nhạc trong giới trẻ hiện nay 50 2.2.2. Một số hoạt động âm nhạc dành cho lứa tuổi THPT tại Tp. HCM 55 2.2.3. Khái quát về tình hình sáng tác âm nhạc dành cho lứa tuổi học sinh THPT 58 2.3. Khảo sát thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của học sinh THPT tại Tp. HCM giai đoạn hiện nay 62 2.3.1. Thể loại âm nhạc mà HS THPT của TP thích nghe và thường nghe nhất 62 2.3.2. Sở thích âm nhạc của HS THPT theo từng khu vực, độ tuổi và giới tính 67 2.3.2.1. Sở thích âm nhạc phân theo khu vực 67 2.3.2.2. Sở thích âm nhạc phân theo giới tính 69 2.3.2.3. Sở thích âm nhạc phân theo độ tuổi 70 2.3.3. Một số nhận định của HS THPT tại Tp.HCM về âm nhạc dành cho lứa tuổi 75 2.4. Đánh giá chung thực trạng về thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của HS THPT tại Tp.HCM trong những năm qua, nguyên nhân và một số vấn đề cần giải quyết 77 2.4.1. Đánh giá chung 77 2.4.2. Nguyên nhân 78 2.4.3. Một số vấn đề cần giải quyết 81 TIỂU KẾT 83 CHƯƠNG 3: TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ GIÁO DỤC THẨM MỸ ÂM NHẠC CHO GIỚI TRẺ – ĐẶC BIỆT LÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 85 3.1. Vai trò của giáo dục thẩm mỹ và giáo dục thẩm mỹ âm nhạc 85 3.1.1. Giáo dục thẩm mỹ 85 3.1.2. Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc 88 3.2. Giáo dục âm nhạc cho HS THPT trong giai đoạn tiếp theo 93 3.2.1. Kinh nghiệm giáo dục âm nhạc của một số nước trên thế giới 93 3.2.2. Mục tiêu nhiệm vụ của giáo dục âm nhạc cho học sinh THPT 98 3.3. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao và định hướng thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho HS THPT tại Tp.HCM trong giai đoạn tiếp theo 101 3.3.1. Về công tác giáo dục và đào tạo 102 3.3.1.1. Ở trường chuyên nghiệp 102 3.3.1.2. Ở trường phổ thông 104 3.3.2. Về công tác sáng tác, phê bình, tổ chức và quản lý của các hội, các cơ quan chức năng 108 3.3.2.1. Về công tác sáng tác 108 3.3.2.2. Về công tác phê bình âm nhạc trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng 111 3.3.2.3. Về công tác tổ chức, sản xuất 111 3.3.2.4. Về công tác quản lý văn hóa trong lĩnh vực âm nhạc 115 3.3.3. Về phía gia đình 115 TIỂU KẾT 117 PHẦN KẾT LUẬN 119 PHỤ LỤC 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO 137 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TP Thành phố Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh THPT Trung học phổ thông THCS Trung học cơ sở CĐ Cao đẳng ĐH Đại học FC Fan club (câu lạc bộ người hâm mộ) Kpop Korean pop (Nhạc đại chúng Hàn Quốc) US – UK United States – United Kingdom (Nhạc Anh – Mỹ) NS Nhạc sỹ TS Tiến sỹ ThS Thạc sỹ GS Giáo sư PGS Phó giáo sư HTV Hồ Chí Minh Television (đài truyền hình Tp.HCM) VTV Việt Nam Television (đài truyền hình Việt Nam) ĐHSP Đại học sư phạm TW Trung Ương Nxb Nhà xuất bản VH-TT&DL Văn hóa – Thể thao và Du lịch GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo NVH Nhà văn hóa TTVH Trung tâm văn hóa DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Hình 1: Chủ đề I, chương I, bản giao hưởng số 5 của Beethovent 18 Hình 2: Mối quan hệ của ba khâu trong hoạt động thẩm mỹ âm nhạc 23 Hình 3: Mô hình cấu trúc của chủ thể thẩm mỹ 24 Hình 4: Sơ đồ cơ chế hình thành thị hiếu thẩm mỹ cá nhân 29 Bảng 2.1: Tổng số liệu thống kê từ cuộc khảo sát về mức độ thưởng thức âm nhạc của HS THPT tại Tp.HCM 62 Biểu đồ 2.1: Mức độ thưởng thức âm nhạc của HS THPT tại Tp.HCM 63 Bảng 2.2: Số liệu mức độ thưởng thức âm nhạc của HS THPT tại Tp.HCM phân theo khu vực 67 Biểu đồ 2.2: so sánh mức độ thưởng thức âm nhạc của 2 trường THPT Lê Minh Xuân và Ernst Thalmann 68 Bảng 2.3: Số liệu về mức độ thưởng thức âm nhạc phân theo giới tính của HS THPT tại Tp.HCM 69 Biểu đồ 2.3: Mức độ thưởng thức âm nhạc của HS nữ và HS nam 69 Bảng 2.4: Số liệu mức độ thưởng thức âm nhạc của HS THPT tại Tp.HCM phân theo độ tuổi 71 Biểu đồ 2.4.1: Mức độ thích nghe phân theo độ tuổi của HS THPT tại Tp.HCM 72 Biểu đồ 2.4.2: Mức độ yêu thích nhạc trẻ qua 3 độ tuổi của HS THPT tại Tp.HCM- -73 Biểu đồ 2.4.3: Mức độ thường nghe phân theo độ tuổi của HS THPT tại Tp.HCM 73 Biểu đồ 2.4.4: Mức độ thường nghe nhạc trẻ qua 3 độ tuổi của HS THPT tại Tp.HCM 74 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Ngày nay, trong thời đại của khoa học công nghệ và kỹ thuật số hóa, đặc biệt là sự xuất hiện của mạng thông tin toàn cầu (Internet), thế giới như bị thu nhỏ lại, ranh giới giữa các quốc gia cũng ngày càng trở nên mỏng manh hơn, không một quốc gia nào có thể phát triển trong sự biệt lập với thế giới bên ngoài. Ngược lại, sự tùy thuộc lẫn nhau ngày càng gia tăng và tác động trực tiếp đến từng quốc gia, từng khu vực và toàn thế giới. Hiện tượng cộng sinh văn hóa là một tất yếu và là một đặc trưng mới của văn hóa thế giới. Internet đã tạo cơ hội để các dân tộc có thể gần gũi, hiểu biết và xích lại gần nhau. Sự giao thoa, tiếp biến văn hóa do đó đang diễn ra hết sức phức tạp và mạnh mẽ. Mỗi dân tộc vừa được sống với bản sắc văn hóa của dân tộc mình, vừa được tiếp xúc, học tập và tiếp thu những giá trị tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác để làm phong phú thêm cho nền văn hoá của chính dân tộc mình. Trong sự giao lưu đó, nghệ thuật và nghệ thuật âm nhạc có thể được coi là một trong những lĩnh vực cực kì năng động của nền văn hóa. Nó được xem là lĩnh vực tiên phong trong việc giao lưu, giới thiệu và phát triển văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia ra với thế giới. Tuy nhiên có thể nói rằng, sự giao lưu văn hóa toàn cầu trong thời đại ngày nay đang đặt ra cho mỗi quốc gia rất nhiều thách thức. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, việc văn hóa mỗi quốc gia bị ảnh hưởng, xâm nhập là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, làm thế nào để không bị lai căng và đồng hóa lại là điều tùy thuộc vào khả năng, năng lực, cũng như những chính sách, đường lối quản lý và phát triển riêng của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Trong bối cảnh chung đó, Việt Nam không tránh khỏi những tác động mạnh của nền công nghiệp kỹ thuật số và thông tin toàn cầu (internet). Sự tiếp cận và giao lưu văn hoá quốc tế rộng rãi tạo điều kiện cho giới trẻ Việt Nam trong việc thưởng thức cái hay, cái đẹp của các nền văn hoá trên thế giới. Tuy nhiên, tác động của khuynh hướng thương mại hoá trong hoạt động văn hoá, văn nghệ, cùng với sự phát tán nhanh chóng của truyền thông, kĩ thuật số và internet, làm xuất hiện nhiều biểu hiện tiêu cực cả trong lĩnh vực thẩm mỹ nghệ thuật nói chung và thẩm mỹ âm nhạc nói riêng, cũng như lối sống trong một bộ phận lớn giới trẻ hiện nay, nhất là ở các thành phố lớn. 9 Có thể nói, chưa bao giờ không gian nước ta lại vang lên đa dạng âm thanh của biết bao dòng nhạc trên thế giới, từ kinh điển, bác học đến đại chúng, giải trí và cũng chưa bao giờ Việt Nam lại có một nền âm nhạc lộn xộn và bế tắc như trong hơn một thập kỷ qua. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, âm nhạc đã đóng góp vai trò không nhỏ trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, làm cho cuộc sống không ngừng được cải thiện. Bên cạnh tính tích cực vốn có của dòng âm nhạc chính thống, thì trong đời sống hiện nay, một số hoạt động âm nhạc mang tính giải trí, thị trường còn bộc lộ tính yếu kém, xa rời bản sắc, thuần phong mỹ tục, làm cho cái đẹp trong âm nhạc, méo mó, biến dạng. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của giới trẻ Việt Nam – Những người luôn đi đầu trong việc tiếp cận với công nghệ thông tin, kĩ thuật số. Họ rất năng động trong việc tìm tòi cái mới lạ để khẳng định bản thân nhưng thiếu kinh nghiệm và sự định hướng cần thiết của xã hội. Giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi HS THPT – lứa “tuổi hồng” – lứa tuổi cực kì nhạy cảm về tâm sinh lý. Các em ở lứa tuổi này rất thích thể hiện bản thân, nhạy cảm với cái mới. Đây là lứa tuổi có nhiều mơ mộng, khát khao sáng tạo, ưa thích cái mới lạ, chuộng vẻ đẹp hình thức nên dễ bị cái đẹp bên ngoài lôi cuốn làm lung lay ý chí, có mới nới cũ. Thêm vào đó, việc bắt đầu quan tâm nhiều tới việc tham gia các nhóm bạn, coi tình bạn là mối quan hệ quan trọng nhất. Đó là một trong những điều kiện đặc trưng khiến các em ở lứa tuổi này rất dễ bị ảnh hưởng bởi các “hiệu ứng đám đông” hay tâm lý “bầy đàn” khi tham gia vào các hoạt động thưởng thức âm nhạc. Một số lượng các em HS THPT tại Tp.HCM còn tham gia cả vào những FC hùng hậu của các ca sỹ trẻ, nhóm nhạc trẻ ở trong và ngoài nước. Những hình ảnh fan cuồng Kpop ở giới trẻ là những điểm nhức nhối nhất trong vài năm qua đối với nền âm nhạc Việt Nam. Chính vì vậy, trong bối cảnh nền âm nhạc Việt Nam đang vấp phải sự khủng hoảng, rối ren trong những năm qua, khiến một bộ phận lớn các em HS THPT đã chạy theo những giá trị ảo, tầm thường của dòng nhạc thị trường nhiều màu sắc thị giác hơn là giá trị thực của một tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt ở các TP lớn thì vấn nạn “văn hóa thần tượng” trong giới trẻ đã trở thành đề tài đáng bàn hơn bao giờ hết. Thành phố Hồ Chí Minh – một trung tâm kinh tế văn hóa của Việt Nam, xưa nay vẫn được xem là mảnh đất lành của nền công nghiệp giải trí, với thị trường âm nhạc cực kì sôi động trong hơn một thập kỷ qua. Việc tiếp cận và du nhập các dòng âm nhạc 10 [...]... lực thẩm mỹ nói chung đã được rèn luyện từ sự đồng hóa thế giới về mặt thẩm mỹ [21, 193] Chủ thể thẩm mỹ (với ý thức thẩm mỹ được biểu hiện thành quan điểm thẩm mỹ nhất định) Cảm xúc thẩm mỹ Lý tưởng thẩm mỹ Biểu tượng thẩm mỹ Hình tượng thẩm mỹ Thị hiếu thẩm mỹ Tình cảm thẩm mỹ Hình 3: Mô hình cấu trúc của chủ thể thẩm mỹ [21, 99] Theo sơ đồ cấu trúc của chủ thể thẩm mỹ, có bảy thành tố cơ bản tồn tại. .. quan hệ thẩm mỹ âm nhạc Tác phẩm âm nhạc – sản phẩm sáng tạo tinh thần của người nghệ sỹ là đơn vị cơ bản của tri thức nghệ thuật âm nhạc, là đối tượng nghiên cứu trọng tâm của Mỹ học âm nhạc Trong Mỹ học hiện đại, người ta xem đối tượng để nghiên cứu của Mỹ học âm nhạc chính là cái đẹp của những âm thanh do con người sáng tạo ra PGS Trần Thế Bảo đã viết: Mỹ học âm nhạc nghiên cứu cái đẹp của âm thanh... luận văn Luận văn hoàn thành sẽ khảo sát được tình hình thực tế về thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của HS THPT tại Tp.HCM hiện nay Bên cạnh đó, luận văn cũng làm sáng tỏ được sự cần thiết phải tìm hiểu để định hướng cho thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của HS THPT tại Tp.HCM trong những năm tiếp theo Ngoài ra, luận văn cũng đề ra được một số giải pháp giúp nâng cao và định hướng thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của HS THPT tại. .. hiếu thẩm mỹ cá nhân Tiếp nhận Biểu hiện (thu) (phát) Yếu tố Yếu tố chủ quan khách quan Xã hội hóa Bẩm sinh Gia đình Chủ thể thẩm mỹ Xã hội Tình cảm thẩm mỹ, quan điểm thẩm mỹ, lý tưởng thẩm mỹ Thị hiếu thẩm mỹ Hình 4: Sơ đồ cơ chế hình thành thị hiếu thẩm mỹ cá nhân Qua sơ đồ trên, Thị hiếu thẩm mỹ nói chung và thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc nói riêng được hình thành dưới sự tác động qua lại biện chứng của. .. đề sau: Thứ nhất, những vấn đề lý luận cơ bản về tâm sinh lý, về thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của HS THPT, cũng như những vai trò, chức năng, tác động của âm nhạc tới tâm sinh lý của con người và những vấn đề về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc làm cơ sở cho nghiên cứu Thứ hai, tình hình phát triển của nền âm nhạc Việt Nam và thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của HS ở các trường THPT tại Tp.HCM giai đoạn 2000 đến nay Những... Theo Mỹ học Mác – Lênin, tính cá nhân của thị hiếu thẩm mỹ thể hiện ở chỗ nó là cái “gu”, cái “khiếu”, là sở thích riêng của mỗi con người về phương diện thẩm mỹ Tính xã hội của thị hiếu thẩm mỹ thể hiện ở chỗ, nó là một bộ phận hợp thành của ý thức thẩm mỹ – một hình thái của ý thức xã hội nói chung Vì vậy, dĩ nhiên thị hiếu thẩm mỹ không thể không mang tính chất xã hội Tính xã hội của thị hiếu thẩm mỹ. .. thẩm mỹ âm nhạc của HS THPT tại Tp.HCM giai đoạn hiện nay Chương 3: Tầm quan trọng của vấn đề giáo dục thẩm mỹ cho giới trẻ – Đặc biệt lứa tuổi HS THPT tại Tp.HCM CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TÂM SINH LÝ VÀ THỊ HIẾU THẨM MỸ ÂM NHẠC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Một số vấn đề về tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh THPT Học sinh THPT, lứa tuổi vị thành niên, về tâm sinh lý là lứa tuổi có nhiều... âm nhạc như: - Thị hiếu của khán giả truyền hình Tp.HCM qua một số chương trình ca nhạc trên sóng HTV” của tác giả Lê Đỗ Quỳnh Hương, tại Hội thảo Khoa học Âm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và Giải pháp” được tổ chức tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/11/2011 - “Vài nét về thị hiếu âm nhạc và biểu diễn ca nhạc hiện nay” của tác giả TS Phạm Trọng Toàn, tại Hội thảo khoa học. .. Tp.HCM Luận văn cũng sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích, dùng làm tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm tìm hiểu đến vấn đề này 7 Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về vấn đề tâm sinh lý và thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của HS THPT Chương 2: Thực trạng về âm nhạc và thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của HS... giá thẩm mỹ Thị hiếu thẩm mỹ tuy là vấn đề của từng cá nhân nhưng luôn bị quy định bởi một loạt các yếu tố có tính chất xã hội Như đã trình bày ở mục 1.2.1.3, thị hiếu thẩm mỹ chính là các sở thích tương đối ổn định của cá nhân hay cộng đồng về phương diện thẩm mỹ Từ khái niệm của thị hiếu thẩm mỹ, chúng ta có thể hiểu: Thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc là sở thích của cá 35 nhân hay cộng đồng về phương diện của . TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NHẠC VIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH HẢI THỊ HIẾU THẨM MỸ ÂM NHẠC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Qua trường hợp của hai. TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ GIÁO DỤC THẨM MỸ ÂM NHẠC CHO GIỚI TRẺ – ĐẶC BIỆT LÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 85 3.1. Vai trò của giáo dục thẩm mỹ và giáo dục thẩm mỹ âm nhạc. tác động lên mặt sinh lý của con người 39 TIỂU KẾT 44 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ ÂM NHẠC VÀ THỊ HIẾU THẨM MỸ ÂM NHẠC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
- Xem thêm -

Xem thêm: Thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của học sinh trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh_ Luận văn thạc sĩ, Thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của học sinh trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh_ Luận văn thạc sĩ, Thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của học sinh trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh_ Luận văn thạc sĩ

Từ khóa liên quan