SKKN: Giải pháp phát huy hiệu quả câu lạc bộ Tiếng Anh

14 2,524 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 19:03

Sáng kiến, kinh nghiệm CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG THCS. Như chúng ta đã biết, để phát huy được kỷ năng nghe nói và kích thích tinh thần học tập của người học ngoại ngữ, ngồi việc học tập và thực hành trên lớp với thầy, cơ và bạn bè, việc tạo ra một mơi trường thực hành tiếng dưới hình thức câu lạc bộ cho người học là một việc làm rất cần thiết và sẽ đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Một điều hết sức rõ ràng rằng khơng ở đâu mà người học tiếng có thể tự tin hơn trong khi thể hiện ngơn ngữ mà họ đang học với bạn bè ngay tại câu lạc bộ của chính họ. Ở đây họ sẽ có nhiều cơ hội tốt để học hỏi, chia xẻ các kinh nghiệm học tập, giao lưu, và cùng nhau tham gia các hoạt động vui vẻ, bổ ích khác. Qua thực tế hoạt động của câu lạc bộ Tiếng Anh tại trường nhiều năm, bản thân rút ra được một số kinh nghiệm, đồng thời cũng có nhiều trăn trở, suy nghĩ cố tìm các giải pháp tốt hơn, thực tế và hiệu quả hơn nữa để duy trì và phát huy GV Soạn: Phan Văn Thoan Trang:1 Sáng kiến, kinh nghiệm hiệu quả của câu lạc bộ Tiếng Anh, nâng cao kỷ năng nghe, nói của học sinh , tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường. . Dưới hình thức một đề tài SKKN tơi xin được trình bày một số kinh nghiệm và ý tưởng của bản thân về việc tổ chức và duy trì hoạt động của câu lạc bộ với q đồng nghiệp với mục đích trao đổi, chia xẻ, kính mong Lãnh đạo và q đồng nghiệp góp ý, bổ sung ý tưởng để đề tài nghiên cứu hồn thiện hơn. II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. 1. Cơ sở lý luận: -Lịch sử đã chỉ ra và chứng minh cho chúng ta thấy rằng lồi người đã biết tổ chức sinh hoạt cộng đồng theo nhóm, theo tộc họ đã từ lâu đời. Điều đó đã mang lại nhiều hiệu quả và phát huy cho đến tận ngày nay. Trên các phương tiện thơng tin đại chúng hoặc qua thực tế tại địa phương, hiện nay ở đâu chúng ta cũng thấy xuất hiện các hình thức câu lạc bộ như: câu lạc bộ nhà nơng, câu lạc bộ những người làm vườn, câu lạc bộ thanh niên, phụ nữ, câu lạc bộ những người khơng sinh con thứ ba….v.v. Như thế có nghĩa là hình thức sinh hoạt câu lạc bộ đã có từ lâu và có nhiều hiệu quả thiết thực trong đời sống và phát triển của con người. -Ở trong một số các nhà trường đã có tổ chức các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ những người u tốn học, câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ cờ vua….Các tổ chức câu lạc bộ này đã đẩy mạnh được phong trào học tập trong học sinh, sinh viên. GV Soạn: Phan Văn Thoan Trang:2 Sáng kiến, kinh nghiệm -Qua thực tế đi dự giờ các tiết Âm nhạc, Mỹ thuật một điều rất dễ nhận thấy là học sinh rất đam mê, thích thú. Nhìn các em say sưa tập hát, tập vẽ tơi tự đặt câu hỏi cho chính mình “ Tại sao học sinh lại đam mê như thế? Tại sao học sinh lại ngán ngẩm trong giờ học Anh ngữ? Tại sao chúng ta khơng kích được tinh thần đam mê, khơng tạo ra sự sảng khối trong học tập của các em? Và ý tưởng chơi để học, học trong chơi ở câu lạc bộ đã hình thành. 2. Đối tượng, cấp độ : Học sinh các khối từ 6 đến 9. Giáo viên tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục . Sinh hoạt câu lạc bộ cấp trường. 3.Thực tiễn tại trường: Năm học 2004-2005, được sự cho phép của Lãnh đạo và Ban Giám Hiệu nhà trường, tổ ngoại ngữ đã tổ chức Câu lạc bộ Tiếng Anh đầu tiên trong trường. Ban đầu mỗi lớp được đăng ký 10 thành viên có năng lực và u thích bộ mơn tiếng Anh. Tổ đã phân cơng cho các giáo viên tiếng Anh phụ trách luyện tập cho các em luyện nghe, nói về các chủ điểm đã định trước, tập một số bài hát, tiết mục văn nghệ bằng tiếng Anh để sinh hoạt và trình diễn trong đêm ra mắt câu lạc bộ. Tổ đã mời Lãnh đạo Phòng Giáo Dục, chun viên bộ mơn và một số Giáo viên, học sinh thuộc các tổ Tiếng Anh của các trường về tham dự. Được sự giúp đỡ tận tình của Ban Giám Hiệu và Lãnh đạo nhà trường buổi lễ thành lập và sinh hoạt đầu tiên đã thành cơng tốt đẹp. Kể từ đó đến nay, Câu lạc bộ đã duy trì hoạt động GV Soạn: Phan Văn Thoan Trang:3 Saựng kieỏn, kinh nghieọm v cú nhiu hiu qu.(tuy nhiờn, ch thc hin c nhng hot ng nh mang tớnh cht phong tro theo cỏc t thi ua ca nh trng.) III. BI HC KINH NGHIM. 1. Cụng tỏc t chc: - hỡnh thnh cõu lc b Ting Anh trong nh trng, iu c bn u tiờn l phi cú s ch o, s ng tỡnh ng h ca Lónh o v Ban Giỏm Hiu nh trng kt hp vi s quyt tõm ca giỏo viờn trong t b mụn. - T trng phi xõy dng c cu t chc v chng trỡnh hot ng, trỡnh Lónh o nh trng xem xột, b sung v ký duyt. - Trong t b mụn phi cú s thng nht, ng tỡnh v s phõn cụng v chng trỡnh hnh ng. a) C cu t chc bao gm: @. Ch nhim cõu lc b: T trng t chuyờn mụn. @. Phú ch nhim ph trỏch mng chuyờn mụn. @. Phú ch nhim ph trỏch mng vn ngh. @. 6 nhúm trng i din cho cỏc khi 6,7,8,9. b) Nhim v: @. Ch nhim cõu lc b: Ch o v qun lý chung, cng tỏc vi 2 phú ch nhim xõy dng chng trỡnh hot ng, xut ý kin, xin ý kin ch o ca lónh o cp trờn. @. Phú ch nhim ph trỏch chuyờn mụn: Thng xuyờn theo dừi tỡnh hỡnh hoc nhu cu thc t ca hc sinh trong trng v b mụn ting Anh, t ú xõy dng tng chng trỡnh c th, vi nhng ch gn gi, bỏm sỏt chng trỡnh GV Soaùn: Phan Vaờn Thoan Trang:4 Saựng kieỏn, kinh nghieọm tng cng hiu qu hc tp, kớch thớch tinh thn hc tp ca cỏc em. Kt hp vi cỏc thnh viờn khỏc trong ban lónh o xõy dng chng trỡnh hot ng ca cõu lc b, phõn cụng v giỳp cỏc nhúm trng hc sinh cỏc khi lm vic. @. Phú ch nhim ph trỏch mng vn ngh: Ph trỏch mng ny cú th phõn cụng mt giỏo viờn dy õm nhc hoc m thut thuc t chuyờn mụn nu cú. Giỏo viờn ph trỏch cụng vic ny cú nhim v tp luyn cỏc tit mc vn ngh nh hỏt mỳa, din kch cho hc sinh. Kt hp vi cỏc thnh viờn khỏc trong vic xõy dng chng trỡnh hot ng. Ph trỏch chớnh mng trang trớ, õm nhc cho cỏc bui sinh hot. @. Nhúm trng cỏc nhúm hc sinh: Qun lý, theo dừi, phõn cụng, v giỳp cỏc thnh viờn trong nhúm khi sinh hot. i din cho cỏc thnh viờn trong nhúm xut ý kin, phn nh cỏc nhu cu cn thit i vi thy cụ cú trỏch nhim trong cõu lc b. @. Thnh viờn: Cỏc thnh viờn trong cõu lc b phi chp hnh s phõn cụng, ch o ca cỏc nhúm trng v thy cụ cú trỏch nhim trong cõu lc b. m bo thc hin ỳng lch sinh hot ca cõu lc b v sinh hot cú hiu qu. Phi cú th hi viờn, phi úng hi phớ. 2. Chng trỡnh hot ng: Chng trỡnh hot ng ca cõu lc b phi va sc vi kh nng ca hc sinh theo tng khi lp, ch im ca cỏc hot ng li núi phi gn gi vi i sng xung quanh, phi thc t v bỏm sỏt chng trỡnh hc chớnh khúa. GV Soaùn: Phan Vaờn Thoan Trang:5 Saựng kieỏn, kinh nghieọm Chng trỡnh hot ng cho c nm ban t chc phi xõy dng v trỡnh xin ý kin ch o ca Lónh o v Ban giỏm hiu ngay t u nm. Chng trỡnh sinh hot nh k chia theo hc k, mi hc k t chc hai t( Hc kI: Cui t thi ua 22-12, v t thi ua 20-11; Hc kII: Cui t thi ua 26-3, v t thi ua 1-5). Chng trỡnh sinh hot nh k ban t chc phi xõy dng trc 20 ngy cú s chun b chu ỏo. Chng trỡnh hot ng ca cõu lc b phi cú s kt hp nhp nhng gia vic rốn luyn chuyờn mụn v cỏc hot ng vn ngh, trũ chi b tr khỏc . Chng trỡnh phi tht s lụi cun hc sinh. Chng trỡnh hot ng phi thng xuyờn cú s thay i, ci tin hoc lm mi cỏc hot ng khụng ngng nõng cao hiu qu ca cõu lc b. Trong sinh hot cõu lc b, ban t chc phi chỳ trng n mng hỡnh thc trang trớ v phn õm nhc, nhc c cho tng chng trỡnh. 3. Cỏc iu kin khỏc: Phi phỏt hnh th hi viờn v phiu theo dừi cho tng hi viờn. Ban ch nhim v cỏc nhúm trng phi qun lý cht ch th hi viờn v phiu theo dừi. Th hi viờn s c cp phỏt cho hi viờn mi tng nm. Chng trỡnh hot ng cho tng t sinh hot phi c Ban Giỏm Hiu ký duyt v thụng bỏo trc cho mi thnh viờn trong cõu lc b cú s chun b . GV Soaùn: Phan Vaờn Thoan Trang:6 Sáng kiến, kinh nghiệm • Trong các chương trình hoạt động lớn mang tính chất trình diễn ban tổ chức nhất thiết phải mời lãnh đạo chun nghành, đồn thể và phụ huynh học sinh tham dự để tìm kiếm sự ủng hộ về mặt tinh thần lẫn vật chất. • Để tăng cường sự hiểu biết, học tập lẫn nhau ban tổ chức câu lạc bộ cần liên hệ mời đại biểu các câu lạc bộ của các trường gần tham dự, đồng thời tổ chức cho các em tham dự các buổi sinh hoạt câu lạc bộ của các đơn vị bạn nếu có thư mời . • Để duy trì hoạt động của câu lạc bộ có hiệu quả cần phải có hội phí, hội phí xây dựng trên cơ sở tiền hội phí hàng tháng của hội viên và sự ủng hộ của Ban Giám Hiệu và các đồn thể khác trong nhà trường. Việc thu, chi nguồn hội phí phải được cơng khai dân chủ. • Tồn bộ các chương trình hoạt động và hình ảnh phải lưu giữ lại tại phòng truyền thống để giáo dục các thế hệ sau. IV. PHẦN SÁNG KIẾN: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ Để tạo thêm nhiều hứng thú cho học sinh tham gia vào câu lạc bộ, để giúp học sinh nhận thức rằng câu lạc bộ Tiếng Anh thực sự là nơi lý tưởng nhất cho việc trau dồi kiến thức bộ mơn, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc học tiếng nước ngồi, rèn luyện kỷ năng nghe nói, và tham gia các hoạt văn thể bổ ích khác, người làm cơng tác tổ chức câu lạc bộ ngồi việc củng cố và duy trì cơ cấu tổ chức( như đã trình bày ở phần GV Soạn: Phan Văn Thoan Trang:7 Saựng kieỏn, kinh nghieọm trờn ) nht thit phi cú nhng ci tin v ni dung v hỡnh thc hot ng ca cõu lc b. Bn thõn ó cú nhiu trn tr, suy ngh va óứ hỡnh thnh cỏc ý tng di õy. Phi bit kt hp 3 phõn mụn (Ting Anh, Nhc, Ha) trong t chuyờn mụn, c th húa thnh cỏc hot ng, lng ghộp vo cỏc chng trỡnh sinh hot ca cõu lc b. Giỏo viờn ting Anh kt hp vi giỏo viờn m nhc tp cỏc bi hỏt ting Anh hoc cỏc tit mc vn ngh khỏc cho hc sinh, hi viờn. Kt hp vi giỏo viờn M thut ph trỏch phn trang trớ, t chc thi v hoc giỳp hc sinh v cỏc tranh nh theo ch yờu cu ca t sinh hot. Kt hp vi giỏo viờn th dc tp cỏc bi th dc ( nh aerobic, nhp iu vv). Núi chung phn k thut do cỏc giỏo viờn chuyờn mụn ph trỏch, phn núi ting Anh do cỏc giỏo viờn ting Anh ph trỏch, t ú s cú s gn bú trỏch nhim v hot ng nhp nhng trong t. Ni dung v hỡnh thc cỏc hot ng phi cú s thay i hoc lm mi liờn tc. Di õy l mt s gi ý: - Trỡnh by quan im theo cỏc ch , tr li cỏc cõu hi phn bin di hỡnh thc bc thm cõu hi hoc hỏi hoa dõn ch. (hot ng ny CLB ó thng xuyờn hot ng song ớt phỏt huy tớnh sỏng to v lụi cun ngi nghe) -Trỡnh by cỏc kinh nghim hc tp, tr li cỏc cõu hi chia s kinh nghim vi cỏc hi viờn khỏc. - Trỡnh by lý thuyt cú minh ha dn chng v kin thc mụn hc ( nh cỏch chia thỡ, t loi, cu trỳc, mu cõu.) GV Soaùn: Phan Vaờn Thoan Trang:8 Sáng kiến, kinh nghiệm - Đưa ra tình huống, tổ chức thi giữa các nhóm trong cùng một khối. Hoạt động này hết sức phong phú, gần gũi với các chủ đề trong chương trình chính khóa, và rất thực dụng với các em học sinh, tuy nhiên u cầu thực hiện các đơn vị lời nói phải phù hợp với đối tượng học sinh trong từng khối học. Ban tổ chức khơng nên đặt nặng về kỷ năng ngơn ngữ mà nên chú trọng và phát huy về sự dạn dĩ, sử dụng được đơn vị lời nói có tính thơng báo và sự linh hoạt sáng tạo của các em. Các tình huống có thể gợi ý là: -Giới thiệu, làm quen bạn mới. -Hỏi về nơi bạn sống. -Giới thiệu, gặp gỡ những người trong gia đình. -Hỏi về trường lớp, thầy cơ, bạn bè, thời gian, lịch học, các mơn học . -Hỏi về sở thích, thói quen, cơng việc hàng ngày. -Hỏi về phương tiện giao thơng, sự an tồn giao thơng. -Hỏi về việc rèn luyện sức khỏe, thực phẩm, vệ sinh ăn uống. -Hỏi về thời tiết, các mùa . -Hỏi đáp về mơi trường, bảo vệ mơi trường. -Hỏi về phương tiện thơng tin đại chúng. -Hẹn gặp nhau qua điện thoại; trao đổi diễn đàn trên internet. -Tranh luận về cách học tập, nơi học tập, điều kiện học tập. GV Soạn: Phan Văn Thoan Trang:9 Saựng kieỏn, kinh nghieọm -Núi v c m, tng lai, ngh nghip. -Tranh lun v trang phc, tp quỏn, truyn thng. -Hi v nhõn vt lch s, bin c lch s. - Hi v bin c, tai ha thiờn nhiờn. -Hi v s kin ni bt trong nm. -Hi v th thao, õm nhc. . -T chc cỏc cuc thi v tranh theo ch , gii thiu, trỡnh by,bỡnh lun, cht vn bng ting Anh. .(theo nhúm/ khi lp) -Thi v, vit bu thip, thip mi, ỏp phich qung cỏo, thụng bỏo.(theo nhúm/ khi lp) -Thi vit on vn v cuc sng xung quanh.( hỡnh thc ny cõu lc b ó lm. CLB yờu cu hi viờn vit mt on vn ngn (150 t tr li)vi ch The small is not small cỏc em vit v nhng vic lm tt ca cỏc bn v nhng ngi xung quanh nh thu nht rỏt, gi v sinh chung ni cụng cng, chm súc bo v cõy, ng vt hoang dó, giỳp ụng b, ngi tn tt vv v ó cú nhiu bi vit hay ỏng khớch l.) -Thi vit th, vit tng thut, vit bỏo cỏo -Thi din kch , th hin ng tỏc, sc thỏi tỡnh cm theo cỏc bi i thoi trong chng trỡnh. - Thi phỏt hin t, cm t cú trong bi khúa no.( di hỡnh thc nh Trũ chi õm nhc) -Thi tỡm t cú s lng ch cỏi v ni dung gi ý ( di hỡnh thc nh trũ chi Chic nún k diu) GV Soaùn: Phan Vaờn Thoan Trang:10 [...]... viết câu hoặc nói lại câu dạng “running dictation” ( dưới hình thức như trò chơi Tam sao thất bản) -Thi đặt câu nhanh theo nhóm mỗi thành viên đưa ra một từ -Thi xây dựng từ điển nhóm (viết từ đã học theo alphabet) -Thi giải thích thành ngữ, địa danh trong tranh.(các địa danh có tranh trong sách giáo khoa) -Thi tìm hiểu về đất nước học.( hình thức như trò chơi Theo dòng lịch sử) -Thi tập bài hát nhanh... thực hiện, và những ý tưởng thay đổi về nội dung, phương thức tiến hành sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh nói trên, ít nhiều mang tính chất cá nhân, vì vậy tơi xin chân thành ghi nhận sự đóng góp, góp ý của Lãnh đạo và q đồng nghiệp Tây Phú, ngày 20 tháng 2 năm 2007 Người viết Phan Văn Thoan VII PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO, BAN GIÁM HIỆU: GV Soạn: Phan Văn Thoan Trang:13 28 35 38 126 Sáng kiến, kinh nghiệm GV... các bài học kinh nghiệm V KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ THỰC HIỆN: 1 Điều tra về sự u thích tham gia CLB của học sinh: Đối tượng điều tra khối sl K6 200 K7 195 K8 175 K9 250 TT 820 Thích tham gia sl Tl% 145 72.5 173 88.7 156 89.1 175 70.0 649 79.1 Ngại tham gia sl Tl% 55 27.5 22 11.3 19 10.9 75 30.0 171 20.9 2.Kết quả bài test (kiểm tra )nghe nói của các thành viên trong câu lạc bộ Đối tượng kiểm tra Khối Sl... thức như trò chơi Theo dòng lịch sử) -Thi tập bài hát nhanh theo băng -Thi kể chuyện cổ tích, giới thiệu gương người tốt việc tốt -Thi miêu tả, đốn bạn là ai, làm gì ( hình thức như trò chơi Ai là ai) -Thi biểu diễn, tường thuật các động tác thể dục, bình luận bóng đá…… -Thi tranh luận, hùng biện về các chủ đề gợi ý trước -Thi giải ơ chữ -Thi xếp hình …  Ngồi hình thức tổ chức các cuộc thi ban tổ chức...  Ngồi hình thức tổ chức các cuộc thi ban tổ chức cần xây dựng các trò chơi mang tính tập thể như bingo, lucky number…vv  Ban tổ chức khi xây dựng chương trình cần có sự lồng ghép hợp lý giữa thuyết trình, tranh luận, các cuộc thi, trò chơi, tiết mục văn nghệ và các hoạt động giao lưu của GV Soạn: Phan Văn Thoan Trang:11 Sáng kiến, kinh nghiệm các CLB bạn để buổi sinh hoạt CLB khỏi bị nhàm chán, tăng . như: câu lạc bộ nhà nơng, câu lạc bộ những người làm vườn, câu lạc bộ thanh niên, phụ nữ, câu lạc bộ những người khơng sinh con thứ ba….v.v. Như thế có nghĩa là hình thức sinh hoạt câu lạc bộ. GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH TẠI. hiệu quả thiết thực trong đời sống và phát triển của con người. -Ở trong một số các nhà trường đã có tổ chức các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ những người u tốn học, câu lạc bộ văn học, câu lạc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Giải pháp phát huy hiệu quả câu lạc bộ Tiếng Anh, SKKN: Giải pháp phát huy hiệu quả câu lạc bộ Tiếng Anh, SKKN: Giải pháp phát huy hiệu quả câu lạc bộ Tiếng Anh

Từ khóa liên quan