một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp với chi bộ, ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể

23 4,423 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 07:05

BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài : "Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể" Giáo viên thực hiện: Ngô Gia Kỷ Đơn vị công tác : Trường THCS Bàu Năng. 1.Lý do chọn đề tài : “ Con ngoan, trò giỏi” là mong muốn của nhà trường, gia đình và xã hội! Để đạt được mong muốn trên nhà trường và tổ chức đội đang tập trung mọi nổ lực để giáo dục, dạy dỗ học sinh trở thành những con người mới xã hội chủ nghĩa. Do đó Tổng phụ trách đội là cầu nối cực kì quan trọng trong công tác tham mưu, phối hợp tạo nhiều điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và tinh thần Nhưng thực tế hiện nay còn nhiều trường học trong huyện Dương Minh Châu công tác tham mưu, phối hợp với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng nêu trên tôi chọn đề tài: "Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể" nhằm đưa ra những giải pháp và kinh nghiệm của bản thân trong công tác tham mưu và phối hợp để phát huy vai trò của tổ chức Đội trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục. 2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: 2.1 Đối tượng nghiên cứu: "Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể" 2.2 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp đọc tài liệu. Đàm thoại, tiếp xúc trao đổi với các đối tượng có liên quan. Phương pháp so sánh. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 3. Đề tài đưa ra kinh nghiệm mới: Tổng phụ trách biết thêm một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu và phối hợp mang lại hiệu quả giáo dục. 4. Hiệu quả áp dụng: Khi thực hiện đề tài này đã mang lại cho Tổng phụ trách đội, Chi bộ, Ban giám hiệu và các đoàn thể nhà trường phối hợp đồng bộ hơn để triển khai có hiệu quả các hoạt động nhằm mang lại chất lượng giáo dục ngày càng cao. 5. Phạm vi đề tài: Áp dụng cho Tổng phụ trách đội, Chi bộ, Ban giám hiệu và các đoàn thể trường THCS Bàu Năng Bàu Năng, ngày 20 tháng 3 năm 2011 Người thực hiện Ngô Gia Kỷ I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Lý do chọn đề tài: Từ trước đến nay qua các thời kỳ cách mạng khác nhau lúc nào Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhà nước ta cũng luôn ân cần chăm lo cho sự nghiệp đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam trở thành những công dân gương mẫu, những chiến sĩ cách mạng kiên cường trên mọi lĩnh vực nhằm góp phần cùng cha anh phấn đấu không ngừng cho lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong giáo dục, rèn luyện thiếu niên nhi đồng theo 5 điều Bác Hồ dạy góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang cuả dân tộc. Các cuộc vận động, các phong trào hoạt động bổ ích hấp dẫn cuả đội luôn được dấy lên rộng khắp, sôi nổi, qua đó làm nảy nở nhiều tấm gương sáng, nhiều tài năng nhỏ tuổi tiêu biểu góp phần làm rạng rở gương mặt tổ quốc ta. Kế thừa những truyền thống tốt đẹp đó hàng năm Đảng và nhà nước ta luôn chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ là việc làm hết sức quan trọng. Hiện nay trên địa bàn huyện Dương Minh Châu công tác chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ, giáo dục cho thiếu niên nhi đồng ngày càng được nâng cao hơn, nhưng bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn những tồn tại: Học sinh bỏ học, còn nhiều học sinh cúp tiết chơi game online, đánh nhau trong và ngoài nhà trường Vì thế với vai trò là Tổng phụ trách đội trường THCS bản thân tôi sẽ tham mưu, phối hợp kịp thời với cấp trên chỉ đạo quán triệt sâu sát để mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất cho các em đội viên của nhà trường. Với thực trạng nêu trên tôi quyết định chọn nghiên cứu đề tài: "Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp với chi bộ, ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể" 2. Mục đích nghiên cứu : Đề tài này nghiên cứu "Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp với chi bộ, ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể" trường THCS Bàu Năng. Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra một số kinh nghiệm của Tổng phụ trách nhằm đưa ra những giải pháp mang lại hiệu quả giáo dục cao cho công tác của nhà trường. 3. Đối tượng nghiên cứu: Việc triển khai thực hiện, quán triệt kế hoạch của chi bộ nhà trường đối với các hoạt động của liên đội trường THCS Bàu Năng. Công tác phối hợp giữa Tổng phụ trách Đội với Ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể. Hiệu quả mang lại cho các em đội viên cuả nhà trường. 4. Phương pháp nghiên cứu: 4.1 Phương pháp đọc tài liệu: Phương pháp này giúp chúng tôi tìm được cơ sở lý luận có liên quan đến đề tài qua các tài liệu: Sơ lược lịch sử Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tài liệu tập huấn phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 4.2 Đàm thoại, tiếp xúc trao đổi với các đối tượng có liên quan. 4.3 Phương pháp so sánh. 4.4 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 5. Giả thuyết khoa học: Nếu Tổng phụ trách đội không có kinh nghiệm tham mưu phối hợp với chi bộ, ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện sẽ mang lại hiệu quả giáo dục không cao trong nhà trường. Nếu Tổng Phụ Trách làm tốt công tác tham mưu phối hợp với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện các hoạt động phong trào có sự thống nhất cao sẽ mang lại hiệu quả giáo dục cao trong nhà trường . II. NỘI DUNG: 1. Cơ sở lý luận: Các văn bản chỉ đạo: Kế hoạch số 08/2001/KH, ngày 23 tháng 08 năm 2001 cuả uỷ ban nhân dân huyện về thực hiện phổ cập trung học cơ sở. Căn cứ Kế hoạch số 840/Kh-PGD&ĐT ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dương Minh Châu về việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường học năm học 2010 – 2011. Công văn số 68 –CTLT/ĐTN-PGD&ĐT ngày 1 tháng 9 năm 2010 cuả Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dương Minh Châu phối hợp với BTV huyện Đoàn Dương Minh Châu về chương trình phối hợp công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011. Công văn số 366/ĐTN ngày 4 tháng 10 năm 2010 về việc tổ chức diễn đàn “Thanh niên phòng chống bạo lực học đường” năm học 2010-2011. Công văn số 77/ĐTN-PGD&ĐT ngày 10 tháng 1 năm 2011 về việc vận động quỹ ủng hộ “xây ngôi nhà nhân ái” cho học sinh nghèo. Kế hoạch số: 75-KHPH/ĐTN-PGD&ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2010 kế hoạch phối hợp vận động ĐVTN, học sinh quyên góp ủng hộ cuộc vận động “Quỹ vì học sinh nghèo” – Năm 2011 Kế hoạch số 11/HĐĐ ngày 13 tháng 01 năm 2011 kế hoạch thực hiện mô hình “ Hãy chia sẻ ước mơ tuổi thơ” Kế hoạch số: 79KHPH/PGD&ĐT –ĐTN ngày 13 tháng 01 năm 2011 kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi “ Cánh Diều Tuổi Thơ” lần I Năm 2011. Tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của chúng ta đã không ngừng lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng. Ngày càng nhiều thêm những đội viên đạt danh hiệu con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Các em là những bông hoa giàu hương sắc góp phần tô đẹp thêm trang sử vàng của đội ta. Đóng góp vào thành quả ấy là vai trò của những cán bộ Tổng phụ trách đội. Các anh chị phụ trách như người bạn chí tình thân thiết của các bạn đội viên trong việc hướng dẫn, bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện các em. Và như vậy, muốn hoàn thành tốt vai trò của mình Tổng phụ trách đội cần làm tốt công tác tham mưu phối hợp với chi bộ, ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể kịp thời đề ra kế hoạch chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng các hoạt động trong nhà trường. 2. Cơ sở thực tiễn : Trường THCS Bàu Năng thuộc vùng nông thôn có nhiều gia đình phụ huynh còn gặp nhiều khó khăn, không quan tâm và xem việc học tập của các em không quan trọng, nhiều học sinh trong những năm qua bỏ học không trở lại lớp, cúp tiết chơi game online, đánh nhau trong và ngoài nhà trường… Trong nhiều năm qua học sinh, đội viên trường chúng tôi luôn được sự quan tâm đặc biệt của chi bộ, ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể chỉ đạo nhằm mang lại hiệu quả chất lượng giáo dục ngày càng cao hơn. Tuy nhiên trong những năm học qua việc tham mưu phối hợp cuả Tổng phụ trách đội với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế, khó khăn: thực hiện chưa thật sự đồng bộ, Tổng phụ trách đội tham mưu phối hợp chưa kịp thời. Do đó Tổng phụ trách phải thật sự là cầu nối tham mưu phối hợp với chi bộ, ban giám hiệu và các đoàn thể chỉ đạo đến từng giáo viên phụ trách chi đội, từng đội viên thống nhất và thực hiện đạt kết quả cao trong công tác giáo dục. 3. Nội dung vấn đề : 3.1 Nội dung : Chi bộ trong nhà trường đóng vai trò hết sức quan trọng là lực lượng nồng cốt trong nhà trường sự quan tâm định hướng chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường là việc làm hết sức cần thiết để đưa hoạt động ngày càng phát triển hơn đạt kết quả cao hơn. Thực tế hiện nay vẫn còn một số trường học chưa quán triệt sâu sắc kết hợp chặt chẻ từ chi bộ cho đến ban giám hiệu và các đoàn thể nên hoạt động phong trào chưa thật sự đạt kết quả cao. Ở đơn vị chúng tôi những năm trước đây và năm học 2009-2010 đã có sự quan tâm chỉ đạo của chi bộ và phối hợp với ban giám hiệu và các đoàn thể nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế nên kết quả hoạt động các phong trào chưa cao: Việc tham mưu chưa kịp thời, chưa đúng thời điểm. Chưa có kế hoạch chi tiết ngay từ đầu năm học thông qua chi bộ, ban giám hiệu và các đoàn thể. Công tác phối hợp chưa đi vào chiều sâu. Năm học 2009-2010 liên đội thực hiện một số phong trào như: Phong trào kế hoạch nhỏ Tiết sinh hoạt đầu tuần, tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp. Vận động học sinh ủng hộ "tết vì bạn ngèo". Vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt. Sinh hoạt đội trên địa bàn dân cư. Thi nghi thức đội vòng trường, vòng huyện. Thi ban chỉ huy đội giỏi vòng trường. Áo trắng tặng bạn. Quỹ xây dựng ngôi nhà nhân ái Ngày hội văn hóa dân gian. Các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên. Giờ sinh hoạt đội trong nhà trường. Với kết quả đạt được chưa cao còn hạn chế nên tổng phụ trách đội đã chọn nghiên cứu tìm ra một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể 3.2 Các giải pháp: Từ thực trạng trên, để từng bước đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các kế hoạch mà Liên đội nhà trường đề ra góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng học sinh đội viên. Tôi đã mạnh dạn thực hiện một số giải pháp sau: a. Công tác tham mưu với chi bộ nhà trường: Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương của cấp trên tại đơn vị cơ sở, lãnh đạo xây dựng đơn vị cơ sở trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đối với nhân dân làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước. Bí thư Chi bộ là người chịu trách nhiệm cuối cùng về việc thiết kế tổ chức và điều hành sinh hoạt chi bộ, bởi vậy phẩm chất, năng lực của Bí thư Chi bộ có vai trò quyết định chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Tổng phụ trách là cầu nối thực hiện các kế hoạch, phong trào hoạt động ngoài giờ lên lớp do cấp trên chỉ đạo thực hiện và triển khai đến từng lớp (Chi đội) đến từng học sinh (đội viên). Trong năm học 2009-2010 việc tham mưu với Chi bộ nhà trường còn nhiều hạn chế: Tổng phụ trách chưa tham mưu kịp thời các kế hoạch đề ra để Chi bộ triển khai và quán triệt sâu sắc kế hoạch hoạt động của Liên đội đến từng đảng viên trong Chi bộ cùng thực hiện và vận động các đoàn thể cùng tham gia mang lại hiệu quả chất lượng cao. Bản thân là đảng viên trong Chi bộ nhà trường nhưng chưa mạnh dạn trong việc phê và tự phê, trình bày những khó khăn gặp phải để chi bộ cùng đưa ra hướng khắc phục tìm những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Với những mặt hạn chế trên trong năm 2010-2011 Tổng phụ trách đội đã tích cực hơn trong công tác tham mưu với Chi bộ nhà trường ngay từ đầu năm học Tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch năm thật chi tiết cụ thể những hoạt động lớn tập trung trong từng tháng để Chi bộ đưa vào kế hoạch chung và lãnh đạo toàn trường thực hiện, triển khai và quán triệt từng hoạt động của Liên đội nhà trường đến từng đảng viên xem đảng viên là lực lượng nồng cốt trong công tác tuyên truyền vận động tham gia. Đảng viên luôn xưng phong đi đầu là gương sáng để thầy cô giáo và các em noi theo. Đẩy mạnh khen thưởng nâng cao chỉ tiêu hoạt động phong trào. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể và các lực lượng giáo dục khác trong và ngoài nhà trường trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục thiếu nhi. Biết chọn thời điểm thích hợp: Bí thư đang rãnh rỗi, tâm lý đang vui vẻ thoải mái Tổng phụ trách đội tham mưu các kế hoạch hoạt động sẽ dễ dàng, thuận lợi, đạt kết quả cao. Sẵn sàng nhìn nhận khuyết điểm bản thân. Phát hiện kịp thời những khó khăn mắc phải tham mưu với chi bộ nhà trường có hướng chỉ đạo thích hợp, kịp thời nhằm khắc phục những khó khăn đem lại chất lượng hoạt động cao hơn. b. Công tác phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể: b.1 Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường: Để thực hiện đạt kết quả cao phong trào công tác Đội trong nhà trường thì Hiệu trưởng nhà trường phải đóng vai trò chủ đạo, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội khác; tích cực tham mưu với Chi bộ nhà trường phối hợp với Tổng phụ trách đội triển khai có hiệu quả chương trình công tác Đội ngay từ đầu năm học nâng cao chất lượng hoạt động của Liên đội. Tham gia Hội thi Hoa phượng đỏ vòng huyện Tiết mục văn trong Ngày hội Văn hóa dân gian Hội thi làm lồng đèn Tết Trung thu Kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường và đoàn thể có nhiều mô hình mới, trò chơi mới, hình thức giáo dục hấp dẫn thu hút để học sinh tích cực tham gia thi đua sôi nổi, vui chơi: Hội chợ dân gian, Rung chuông vàng, Hòm thư chia sẻ ước mơ, Hái hoa kiến thức, Thi văn nghệ, Thể dục thể thao, Tìm hiểu truyền thống chào mừng các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm Tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch năm thật chi tiết cụ thể những hoạt động lớn tập trung trong từng tháng thông qua Ban giám hiệu nhà trường đưa vào kế hoạch hoạt động chung của nhà trường. Trong năm học 2009-2010 và những năm học trước đây Ban giám hiệu nhà trường cũng đã phối hợp trong công tác chỉ đạo, quán triệt các hoạt động phong trào nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Tổng phụ trách đội đã mạnh dạn nhìn nhận những khuyết điểm còn mắc phải: chưa mạnh dạn trong công tác phối hợp chỉ đạo, một số kế hoạch thông qua ban giám hiệu để chỉ đạo quán triệt chưa kịp thời kịp lúc, giáo viên được phân công hỗ trợ còn mang tính đại trà chủ yếu là nhờ vã, kiến thức chuyên môn chưa hợp lý, chưa có qui định cụ thể trong bảng điểm thi đua nhà trường. Trong năm học 2010-2011 Tổng phụ trách lên kế hoạch cụ thể, kịp thời phối hợp Ban giám hiệu nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch chỉ đạo từng hoạt động đến từng phụ trách chi đội và giáo viên có liên quan. Tất cả các hoạt động cần có kinh phí Tổng phụ trách phải tích cực tham mưu vận động kinh phí từ nhiều nguồn: Hội cha mẹ học sinh, Chi đoàn nhà trường, Hội đồng Đội xã. Các nguồn kinh phí nhận được dùng để khen thưởng, hỗ trợ tổ chức hoạt động. Phân công giáo viên hỗ trợ phong trào có kiến thức chuyên môn phù hợp, đưa tất cả các hoạt động phong trào vào bảng điểm thi đua của nhà trường những chi đội nào làm tốt sẽ được khen thưởng những chi đội làm chưa tốt sẽ bị trừ điểm thi đua phong trào, trong quá trình thực hiện có những khó khăn vướng mắc Tổng phụ trách đội tham mưu phối hợp kịp thời với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường để có chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn kịp thời mang lại kết quả hoạt động cao. Do đặc điểm Bàu Năng là xã ở khu vực nông thôn nên nhà trường có rất nhiều học sinh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn: cha mẹ bỏ nhau ở với ông, bà; ba hoặc mẹ, cô, dì nhà có nhiều anh chi em đi học nhưng cha mẹ không có việc làm, lương thấp… hỗ trợ giúp đỡ học sinh nghèo là một việc làm đầy ý nghĩa mà nhà trường đã thực hiện trong nhiều năm liền: tặng quà cho học sinh nghèo nhân dịp tết, quỹ tình nghĩa đoàn, trao xe đạp, tiếp sức cùng bạn đến trường, áo trắng tặng bạn nghèo, hũ gạo tình thương Nhưng nhà trường chỉ vận động sự tự nguyện đóng góp của học sinh trong nhà trường nên kết quả đạt chưa cao. Để tăng cường giúp đỡ học sinh nghèo trong năm học 2010-2011 giáo viên Tổng phụ trách đội đã lên kế hoạch ngay từ đầu năm học nắm danh sách từ phụ trách các chi đội, giáo viên Tổng phụ trách và Ban chỉ huy liên đội đến từng gia đình học sinh để nắm rõ chính xác được hoàn cảnh gia đình đánh giá mức độ khó khăn của từng gia đình từ đó sẽ có kế hoạch giúp đỡ chi tiết cho từng em trong suốt thời gian học tập ở trường, phát hiện những học sinh có hoàn cảnh thật sự đặc biệt khó khăn và có nguy cơ sẽ bỏ học, Tổng phụ trách đội kịp thời tham mưu với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường có hoạch chỉ đạo giáo viên chuyên trách phổ cập, giáo viên phụ trách chi đội, Tổng phụ trách đội kịp thời hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho các em học sinh để các em trở lại lớp. Phối hợp với ban giám hiệu nhà trường các đoàn thể dưới sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường vận động tối đa kinh phí từ: Hội chữ thập đỏ, Hội đồng đội xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các Chi đội, Chi đoàn, vận động mạnh thường quân, các em học sinh trong nhà trường Kết quả đạt được rất khả quan đã nắm được hoàn cảnh gia đình của từng em, giúp đỡ được nhiều học sinh với nguồn kinh phí vận động cao hơn năm học trước. [...]... kinh nghiệm: Từ thực trạng những kinh nghiệm tham mưu phối hợp với Chi bộ, Ban giám hiệu và các đoàn thể trường trung học cơ sở Bàu Năng cho thấy trong quá trình thực hiện đã mang lại kết quả tốt cho quá trình dạy học thực hiện đạt được mục tiêu giáo dục của nhà trường Qua thực tiễn cho thấy Tổng phụ trách đội phải xác lập tốt mối quan hệ với các lực lượng như thầy, cô giáo, Chi bộ, Ban giám hiệu nhà. .. vì lẽ đó, Tổng phụ trách càng tranh thủ sự ủng hộ và thống nhất được các hoạt động theo kế hoạch của mọi đối tượng với mình là điều kiên quyết để hoạt động Đội ở Liên đội có hiệu quả hơn 4 Kết quả đề tài: Qua quá trình áp dụng đề tài: Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu phối hợp với Chi bộ, Ban giám hiệu và các đoàn thể trong phong trào công tác Đội đã đạt được kết quả như sau: Bảng so sánh... tích luỹ những kinh nghiệm trong công tác tham mưu và phối hợp nhằm mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất cho nhà trường 2 Hướng phổ biến áp dụng đề tài: Bản thân tôi sẽ tiếp tục áp dụng đề tài này vào công tác của mình và phổ biến với các đơn vị bạn trong toàn huyện để các thầy cô Tổng phụ trách sẽ tham khảo những kinh nghiệm để áp dụng tại đơn vị mình mang lại kết quả giáo dục cao cho nhà trường Đề tài... gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi công cộng, xử lý một số bệnh thông thường, biết buộc garo, giúp đỡ các bạn học sinh nghèo Trong năm học 2009-2010 công tác Hội Chữ thập nhà trường đã được sự quan tâm của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường nhưng Hội chỉ hoạt động mang tính chất phong trào nhà trường phân công giáo viên đảm nhận công việc bán chuyên trách phụ trách công tác Hội Chữ thập đỏ nên những hoạt... từ kinh nghiệm bản thân nên không tránh khỏi sự hạn hẹp trong cách suy nghĩ, cách nhìn nhận … chính vì thế tôi mong được sự đóng góp của các bạn đồng nghiệp để chúng ta có thể hỗ trợ cho nhau biết được những kinh nghiệm, phương pháp mang lại hiệu quả tối ưu nhất trong công tác giáo dục của nhà trường 3 Hướng nghiên cứu tiếp đề tài: Tiếp tục nghiên cứu tìm ra những kinh nghiệm tham mưu và phối hợp với. .. lo, hổ trợ tích cực các phong trào hoạt động giảng dạy – giáo dục nhà trường vì Hội là một tập hợp các gia đình, trong đó mỗi thành viên là đại diện của một gia đình cụ thể Mỗi gia đình có thể phối hợp với nhà trường bằng những cách thức khác nhau trong lĩnh vực giáo dục học sinh Hội là một chỉnh thể thống nhất về tư tưởng và hành động, biện pháp thực hiện của Hội là sức mạnh tổng hợp có sức thuyết... phụ trách đội đã phối hợp với Hội cha mẹ học sinh thực hiện một số cuộc họp và đạt được kết quả như sau: Hội nghị trước khi nghỉ hè: Sau khi nhà trường hoàn thành chương trình giảng dạy của năm học, trong phiên họp giữa lãnh đạo nhà trường và Ban chấp hành Hội, ngoài nội dung họp giữa nhà trường và giáo viên phụ trách Chi đội Tổng phụ trách đội tham mưu với lãnh đạo trường để dự họp và báo cáo, thảo... việc phối hợp, bởi Hội cha mẹ học sinh không chỉ là cầu nối giữa nhà trường và gia đình mà còn là điểm tựa quan trọng trong quan hệ giữa nhà trường với các lực lượng khác để thực hiện thành công mục tiêu giáo dục đào tạo Trong năm học 2009-2010 và những năm học trước đây do bản thân mới nhận công việc làm giáo viên Tổng phụ trách đội nên công việc còn mới mẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc phối hợp. .. đến trường … Có thể nói công việc và mối quan hệ của người Tổng phụ trách không chỉ có những nội dung như đã nêu ở trên mà còn phải thấy mọi công việc của Tổng phụ trách khi triển khai các hoạt động đội đều thể hiện mối quan hệ giữa người Tổng phụ trách với các lực lượng như thầy, cô giáo, Chi bộ, Ban giám hiệu, phụ huynh học sinh, các anh chị phụ trách địa phương, các đoàn thể, các đội viên, ban chỉ... cho các em có khả năng chủ động triển khai, hướng dẫn đội viên của chi đội mình hoạt động Chính vì lẽ đó, Tổng phụ trách phải thường xuyên quan tâm và định kỳ huấn luyện cho các em những công việc phải làm ở chi đội Trong mọi công việc của Đội, lực lượng ban chỉ huy phải “đi trước, làm trước” có đủ khả năng hướng dẫn các bạn thực hiện b.2.3 Phối hợp với đoàn thể địa phương: Trong công tác Đội nhà trường, . và các đoàn thể& quot; 2. Mục đích nghiên cứu : Đề tài này nghiên cứu " ;Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp với chi bộ, ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể& quot; trường. đề tài : " ;Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể& quot; Giáo viên thực hiện: Ngô Gia Kỷ Đơn vị công tác : Trường THCS Bàu. phối hợp với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng nêu trên tôi chọn đề tài: " ;Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối
- Xem thêm -

Xem thêm: một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp với chi bộ, ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể, một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp với chi bộ, ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể, một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp với chi bộ, ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể

Từ khóa liên quan