dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng học tập trong giờ văn học lớp 7 trường thcs bàu năng

25 1,189 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 20:56

BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI - Tên đề tài: Dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng học tập trong giờ văn học lớp 7 Trường THCS Bàu Năng. - Họ và tên tác giả: + Đặng Thị Ngọc Liễu. + Võ Thị Nhớ. - Đơn vị công tác: Trường trung học cơ sở Bàu Năng. 1. Lí do chọn đề tài: - Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục về việc đổi mới phương pháp dạy học. - Để góp phần đào tạo học sinh thành những con người năng động, độc lập, sáng tạo, tiếp thu được tri thức, biết vận dụng tìm ra những giải pháp hợp lý. Học sinh tự giác chủ động tìm tòi, phát hiện giải quyết những vướng mắc nhận thức và có ý thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo, nhằm khơi dậy hứng thú học tập bộ môn Ngữ văn. 2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu : - Đối tượng nghiên cứu: Dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng trong giờ văn học lớp 7 Trường THCS Bàu Năng. - Phương pháp nghiên cứu : + Đọc và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học. + Dự giờ, học hỏi trao đổi các đồng nghiệp. + Điều tra, đàm thoại, tìm hiểu thực trạng học sinh. + Kiểm tra đối chiếu, so sánh. 3. Đề tài đưa ra giải pháp mới : Dạy học nêu vấn đề giúp học sinh phát triển năng lực tư duy chủ động tích cực, độc lập sáng tạo hình thành và phát triển năng lực tự học, giáo dục học sinh ý thức tự học, nghiêm túc trong học tập, biết tự đánh giá được khả năng, hứng thú say mê học tập môn văn học và có ý thức cầu tiến, vươn lên. 4. Hiệu quả áp dụng: Học sinh nắm được kiến thức trọng tâm bài học để vận dụng vào bài tập, say mê hứng thú học tập, phát huy tính độc lập, quan sát, tự giác, tìm tòi, phân tích, so sánh, rút ra nhận xét để đi đến kết luận, rút ra kiến thức cơ bản. 5. Phạm vi áp dụng : Áp dụng dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng học tập trong giờ học văn lớp 7 Trường THCS Bàu Năng. Bàu Năng, ngày 15 tháng 3 năm 2011 Người thực hiện Đặng Thị Ngọc Liễu Võ Thị Nhớ I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Giáo dục là một ngành khơng thể thiếu trong bất kỳ xã hội nào, giáo dục tồn tại và phát triển song song với sự tồn tại và phát triển của xã hội lồi người. Mục tiêu của giáo dục là đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân trí, phát triển nhân tài. Để đáp ứng được mục tiêu đó ngành giáo dục phải thật sự chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện, trong những năm gần đây sự nghiệp giáo dục đã đang được đổi mới như: đổi mới sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương tiện dạy học nhằm giúp cho người giáo viên giảng dạy tốt hơn. Trong các mơn học trong nhà trường phổ thơng một trong những mơn học cơ bản là “Ngữ văn” góp phần lớn trong sự phát triển tư duy và hình thành nhân cách cho học sinh. Là giáo viên giảng dạy Ngữ văn, chúng tơi ln ln cố gắng tìm tòi đúc kết những kinh nghiệm, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy học. Đặc biệt là phát triển tư duy, sáng tạo tìm tòi, suy nghĩ, khám phá từ đó tạo cho các em lòng say mê hứng thú trong việc học Ngữ văn. Tuy nhiên, việc dạy học Ngữ văn trong tình hình hiện nay là một vấn đề rất khó làm để các em có hứng thú, say mê mơn học, đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với người giáo viên. Là một giáo viên dạy mơn Ngữ văn ở Trường THCS chúng tơi cũng suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào để có một phương pháp dạy học cho phù hợp với đà phát triển của xã hội, phù hợp với tình hình thực tế của trường. Đó cũng là lý do chúng tơi chọn viết về đề tài “Dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng học tập trong giờ học văn lớp 7 trường THCS Bàu Năng”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Các tác phẩm văn học có ý nghĩa vơ cùng quan trọng trong việc giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Các tác phẩm văn học góp phần hình thành những con người biết tu dưỡng, biết u thương, q trọng con người, biết u q hương đất nước, biết hướng tới cái đẹp cảm thụ giá trị của chân, thiện, mĩ trong tác phẩm văn học. Để đạt được mục đích trên các nhà khoa học đã dày cơng nghiên cứu phương các pháp dạy học tối ưu. Trong đó phương pháp dạy học nêu vấn đề là một phương pháp được đặc biệt áp dụng. Phương pháp dạy học nêu vấn đề gồm nhiều yếu tố khác nhau, nhưng đối vối phân mơn văn học giáo viên phải đặc biệt chú ý đến câu hỏi có vấn đề, tình huống có vấn đề để giúp học sinh dễ nhớ, nhớ lâu một tác phẩm mà các em đã được học qua. Dạy học nêu vấn đề là hoạt động dạy học sáng tạo. Nó khác các bản chất dạy học truyền thống về mục đích cũng như về phương pháp thực hiện. Ngun tắc cơ bản của nó là song song với việc lĩnh hội tích cực về kiến thức là sự phát triển những năng lực sáng tạo ở học sinh. Con đường hình thành nhân cách và lĩnh hội kiến thức phải thơng qua sự vận động bên trong của bản thân chủ thể học sinh, làm tăng khả năng tư duy của các em trong giờ học văn. 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng học tập trong giờ học văn lớp 7 Trường THCS Bàu Năng. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Đọc và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học. - Dự giờ, học hỏi trao đổi các đồng nghiệp. 2 - Điều tra, đàm thoại, tìm hiểu thực trạng học sinh. - Kiểm tra đối chiếu, so sánh. 5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: Quá trình dạy học Ngữ văn sẽ trở nên tẻ nhạt, nhàm chán, khó hiểu khi giáo viên sử dụng các phương pháp không linh hoạt, không phù hợp. Nhưng nếu như trong một tiết dạy giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp, đặc biệt là phương pháp nêu vấn đề để hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung và nghệ thuật một cách sinh động, tạo được niềm say mê hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em lĩnh hội kiến thức một cách nhanh chóng, hiệu quả. 3 II. NỘI DUNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI: 1.1/ Các văn bản chỉ đạo của cấp trên: Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cơ bản cấp thiết hiện nay, Nghị quyết Trung ương IV khoá VII đã xác định đổi mới phương pháp dạy học nghĩa là phải khuyến khích tự học, phải áp dụng những phương pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Điều 24 Luật giáo dục, (do Quốc hội khoá X thông qua) đã chỉ rõ phương pháp giáo dục phổ thông là phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Đây là những định hướng hết sức cơ bản và thiết thực đối với ngành Giáo dục và Đào tạo. 1.2/ Các quan niệm khác về giáo dục: * Đặc trưng của môn Ngữ văn: Môn Ngữ văn là một môn khoa học xã hội chứa đựng cả một kho tàng kiến thức vô cùng phong phú, hấp dẫn dễ kích thích tính tò mò của học sinh tạo điều kiện cho các em có hứng thú học tập bộ môn Ngữ văn. Bộ môn khoa học này giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản trong đời sống xã hội và vận dụng những kiến thức đã học vào giao tiếp. * Mục tiêu dạy học môn Ngữ văn: Mục tiêu của môn Ngữ văn là hình thành cho học sinh tư duy sáng tạo và hình thành phát triển năng lực tự học, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia giải quyết những vấn đề có liên quan đến kiến thức đời sống xã hội. Phương pháp giảng dạy truyền thống không thể đáp ứng những đòi hỏi nặng nề và cấp bách trên. Với những cố gắng của nó phương pháp truyền thống chỉ có thể làm được chủ yếu là truyền thụ một cách thụ động một khối lượng kiến thức và kiểm tra sự tiếp thu đó theo con đường tái hiện. Giáo viên khêu gợi tư duy của học sinh cũng chỉ nhằm mục đích truyền thụ được tốt khối lượng kiến thức cần truyền thụ. Dạy học nêu vấn đề là dạy học có sáng tạo. Nó khác bản chất dạy học truyền thống, về mục đích cũng như về phương thức thực hiện. Một nguyên tắc cơ bản của nó là song song với việc lĩnh hội tích cực về kiến thức là sự phát triển năng lưc sáng tạo của mỗi học sinh. Kiến thức vừa là sản phẩm vừa là phương pháp. Con đường hình thành nhân cách và lĩnh hội kiến thức phải thông qua sự vận động bên trong của bản thân chủ thể học sinh. Chúng ta đều biết xu hướng giữa tâm lý tư duy và tâm lý dạy học là một đặc điểm ngày càng nổi rõ trong khoa học sư phạm. 2/ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: 2.1/ Thực trạng vấn đề : Qua dự giờ các đồng nghiệp chúng tôi nhận thấy thái độ học tập của học sinh đối với môn Ngữ văn c̣n mang cảm giác hết sức nặng nề, giờ học môn Ngữ văn chưa hấp dẫn được học sinh, đa số học sinh cho rằng đây là môn học khó, trừu tượng. Học sinh nổ lực học tập không phải yêu thích môn Ngữ văn mà vì để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Thực trạng của việc dạy học dùng phương pháp nêu vấn đề ở các Trường THCS nói chung và trường THCS Bàu Năng nói riêng qua trực tiếp giảng dạy và dự giờ các đồng nghiệp, chúng tôi nhận thấy những vấn đề sau: - Các em chưa hiểu hết những nội dung hàm chứa trong tranh, ảnh,…Chưa xem kiến thức bài học và nội dung câu hỏi nêu vấn đề liên quan chặt chẽ với nhau. 4 - Giáo viên có sử dụng câu hỏi nêu vấn đề nhưng hiệu quả chưa cao. Giáo viên c̣òn làm việc nhiều, c̣òn trả lời thay học sinh do sợ mất thời gian, học sinh không chịu khó suy nghĩ. 2.2/ Sự cần thiết của vấn đề: Chúng ta ai cũng biết rằng cảm thụ văn học bao giờ cũng mang tính cá nhân sâu đậm. Một giờ giảng văn, một bài phân tích văn học muốn có thể thành công nhất thiết phải xây dựng được một hay những tình huống có vấn đề và được học sinh tiếp nhận một cách có ý thức. Tình huống có vấn đề được xây dựng trên ý thức của học sinh. Vì vậy giúp học sinh thâm nhập tác phẩm là nhiệm vụ hết sức nặng nề của người giáo viên. Tạo được tình huống có vấn đề trong giảng văn là tạo được trạng thái tâm lí văn học cần thiết để mở đầu cho quá trình giảng văn đạt hiệu quả mong muốn. Xây dựng được tình huống có vấn đề trong giảng văn là một hoạt động sư phạm phù hợp với mục đích dạy học hiện nay, vừa thích ứng qui luật cảm thụ văn học. Muốn xây dựng tình huống trước hết phải xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề. Câu hỏi nêu vấn đề thường có tính chất phức tạp về nội dung, nó gợi lên những mâu thuẫn giữa cái đã biết với cái chưa biết, giữa cái mới với cái cũ trong nhận thức của học sinh, mâu thuẫn giữa học sinh với tác giả, giữa học sinh với học sinh về một vấn đề trọng tâm nào đó trong tác phẩm. Câu hỏi chung nhất thiết phải giúp cho học sinh thấy được sự liên hệ hữu cơ giữa yếu tố cụ thể và vấn đề tổng hợp của bài văn, của chủ đề tác phẩm, quan điểm của tác giả, tác dụng, ý nghĩa của tác phẩm Câu hỏi nêu vấn đề dựa vào một số chi tiết điển hình trong tác phẩm. Câu hỏi phải xác với tác phẩm và khêu gợi hứng thú của bản thân học sinh. Câu hỏi nêu vấn đề có thể nảy sinh trên sự phát triển của tác phẩm và hứng thú của học sinh. Cho nên khi đặt câu hỏi, một mặt phải bám sát tác phẩm, một mặt phải am hiểu đối tượng học sinh và những dữ kiện cho phép đặt câu hỏi để câu hỏi là câu hỏi có vấn đề. 3. NỘI DUNG VẤN ĐỀ: 3.1/ Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao chất lượng học tập môn Ngữ văn cho học sinh thông qua phương pháp dạy học nêu vấn đề: Đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thích ứng với cơ chế thị trường, chuẩn bị cho cuộc sống và có việc làm ngày càng tốt hơn, học sinh phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về mục đích, động cơ, thái độ học tập. Thay cho tâm lí ỷ lại vào thời bao cấp sẽ là sự tháo vát, năng động tự tạo việc làm. Học sinh sẽ ý thức được rằng học tập tốt trong nhà trường là hứa hẹn một tương lai tốt đẹp, sự thành đạt trong cuộc đời; phấn đấu trong học tập để có thực lực đạt tới vị trí kinh tế xã hội phù hợp với năng lực của mình. Muốn vậy, người giáo viên phải biết lựa chọn và sử dụng một cách đúng đắn phương pháp dạy học có ý nghĩa to lớn đối với việc phát huy tính tích cực của học sinh, đối với chất lượng và hiệu quả của dạy học. Lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phải phụ thuộc vào mục tiêu và nội dung của bài học, vào đặc điểm của từng phương pháp vì không có một phương pháp nào là “vạn năng”, cần biết phối hợp một cách khéo léo và hợp lí các phương pháp dạy học khác nhau. Qua thực tế giảng dạy văn học lớp 7 nhiều năm qua tôi nhận thấy học sinh còn thụ động, ít tập trung chú ý nghe giảng, ít phát biểu, xây dựng bài, đa số các em chưa có phương pháp học tập tốt, chưa hệ thống được kiến thức đã học, ít suy nghĩ khi gặp những nội dung văn bản có vấn đề, một số em còn sử dụng sách giải để đối phó với giáo viên. Để đạt được kết quả tốt trong việc giảng dạy bộ môn, giáo viên phải có phươg pháp hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài tốt nhằm phát huy tính tích cực, khả năng tư duy của học sinh. Như thế không khí trong giờ học sẽ thoải mái, sinh động và sẽ đạt được kết quả tốt. 5 Tạo cho học sinh hứng thú học tập bộ môn Ngữ văn, có yêu thích bộ môn thích học sinh sẽ tự giác tích cực và tự lực trong các hoạt động học tập là nhiệm vụ của người thầy, học sinh sẽ tích cực chủ động tham gia các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức. Bởi một không khí học tập đầy hứng khởi sẽ kích thích sự say mê, giúp học sinh tập trung tốt hơn vào bài học và có niềm tin vào những gì mà các em tiếp thu được, như thế hiệu quả giáo dục sẽ được nâng cao. - Tác phong, thái độ và sự chuẩn bị – đầu tư của người thầy: Vững vàng, sư phạm, chủ động trong mọi hoạt động trên lớp; tự tin, thân thiện kiên nhẫn; tỏ thái độ quan tâm và thương yêu học sinh; óc khôi hài đúng chỗ; lời nói rơ ràng chắc chắn, dứt khoát, không lấp lững, liên tục tạo các tình huống có vấn đề, có hệ thống, đồ dùng dạy học phong phú. - Không khí lớp học: Phòng học phải được trang trí sạch đẹp, thoáng mát; hoạt động học được tiến hành một cách nhẹ nhàng, sinh động, thoải mái; tập thể học sinh có những hoạt động đồng bộ, thống nhất theo sự điều khiển của giáo viên; Tránh các tình huống căng thẳng không cần thiết; vui tươi mà nghiêm túc. Để hoàn thành được vai trò là người điều khiển, hướng dẫn học sinh lĩnh hội tri thức người giáo viên phải tiếp cận với những thành tựu khoa học giáo dục, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là phương pháp dạy học theo hướng đổi mới, phát huy tính tích cực học tập của học sinh. 3.2/ Giải quyết vấn đề đặt ra:  Những đặc trưng của phương pháp tổ chức: Dạy học thông qua các tổ chức của học sinh để học sinh nắm vững kiến thức và đạt chất lượng cao, cần phải đổi mới phương pháp dạy học, tích cực hóa các hoạt động nhận thức của học sinh, phát huy tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập bằng cách : - Cải tiến nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh. - Kích thích được óc tò mò khoa học, ham hiểu biết của các em bằng cách tạo ra những tình huống có vấn đề. - Hướng tới việc rèn luyện óc độc lập suy nghĩ và tư duy sáng tạo cho học sinh bằng cách: vấn đáp, tìm tòi là phương pháp cần được phát triển rộng rãi tạo ra các cuộc tranh luận trong học tập bằng cách đặt câu hỏi mở, tức là câu hỏi có nhiều phương án trả lời, chuyển dần từ dạy học truyền thụ kiến thức sang dạy học giải quyết có vấn đề.  Các mức độ của dạy học nêu vấn đề: Đây là một điều mà giáo viên cần hiểu thấu khi tiến hành dạy học nêu vấn đề. Bản thân vấn đề gồm vấn đề lớn, trung bình và nhỏ, vấn đề phức tạp nhiều khâu, vấn đề ít khâu hơn và vấn đề đơn giản. Nhưng giải quyết các vấn đề đó cũng có những mức độ khác nhau phụ thuộc vào khả năng, trình độ của giáo viên và học sinh. - Mức độ thứ nhất: Giáo viên phát hiện vấn đề, tự mình tạo ra tình huống có vấn đề và cũng tự mình giải quyết. Đây là mức độ thấp nhất của việc dạy học nêu vấn đề, áp dụng cho học sinh chưa quen với cách học tập này. Đồng thời cũng có thể áp dụng khi giờ học có nhiều vấn đề mà không đủ thì giờ để giải quyết tất cả. - Mức độ thứ hai: Giáo viên nêu vấn đề sau đó tổ chức cho học sinh giải quyết một phần của vấn đề. Ở đây học sinh đã tham gia vào giải quyết vấn đề, tuy nhiên chỉ là một phần của vấn đề, do các đều kiện về thời gian, năng lực và hoàn cảnh cụ thể quy định. - Mức độ thứ ba: Giáo viên phát hiện vấn đề, tạo ra tình huống có vấn đề, tổ chức cho học sinh giải quyết toàn bộ vấn đề đã đặt ra. Đây là mức độ cao của dạy học nêu vấn đề, áp dụng cho học sinh đã quen với cách thức làm việc độc lập. 6 - Mức độ thứ tư: Giáo viên gợi ý để học sinh tự phát hiện vấn đề, tự nêu lên tình huống có vấn đề và tự giải quyết trọn vẹn vấn đề. Đây là mức độ cao nhất của dạy học nêu vấn đề. Mức độ này có thể tiến hành trên lớp học song chủ yếu là để tiến hành khi giao các bài tập hoặc các chủ đề cho học sinh làm việc ở nhà. Việc đặt và sử dụng câu hỏi nêu vấn đề theo 4 mức độ trên nhằm tạo điều khiện cho học sinh động não trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. Muốn thực hiện tốt hoạt động này thì giáo viên phải biết cách chọn những câu hỏi nêu vấn đề trong bài học như thế nào thì có hiệu quả để giúp các em trả lời đúng chính xác nội dung câu hỏi có vấn đề. * Vấn đề trong tác phẩm có thể có nhiều, có ít tuỳ vào tính chất khái quát và độ sâu của tác phẩm. Nhưng vấn đề cũng phụ thuộc vào khả năng và sự nhạy cảm, thiên hướng của người dạy nữa. Ví dụ trong tác phẩm Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến. Giáo viên có thể nêu lên những vấn đề sau:  Gia cảnh của Nguyễn Khuyến như thế nào?  Tình bạn của Nguyễn Khuyến trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà” được thể hiện như thế nào ?  Qua bài thơ, tác giả muốn thể hiện điều gì ? Phân tích vấn đề nào sâu hơn, kỹ hơn lại phụ thuộc vào chủ định của người dạy. Nhưng dù thế nào cả 3 vấn đề cũng phải tập trung vào câu chuyện “Bạn đến chơi nhà”. Có thể thấy rằng câu hỏi nêu vấn đề liên quan chặt chẽ đến tình huống có vấn đề. Trong nhiều trường hợp khi đã xác định được vấn đề, nhờ câu hỏi (hoặc hệ thống câu hỏi, tuỳ thuộc vào vấn đề đơn giản hay vấn đề phức tạp) mà giáo viên tạo được tình huống có vấn đề, tức là xác định được cái chưa biết, cuốn hút sự quan tâm của học sinh. Câu hỏi nêu vấn đề không nhằm mục đích tái hiện kiến thức, cũng không nhằm khơi gợi sự tự biểu hiện của học sinh khi đánh giá chi tiết hay toàn bộ tác phẩm văn học. Câu hỏi nêu vấn đề phải làm rõ được vấn đề tiềm ẩn trong tác phẩm, phải gây hứng thú nhận thức cho học sinh và phải động viên, khuyến khích học sinh giải thích vấn đề đã nêu. Câu hỏi nêu vấn đề phải làm rõ hoặc đặt ra được vấn đề, đưa học sinh vào tình huống có vấn đề. Tính chất khái quát, tính chất phức tạp, tính chất hệ thống và tính chất phù hợp với tác phẩm không phải là đặc điểm riêng biệt của câu hỏi nêu vấn đề, mà xét cho cùng đó cũng là tính chất của các loại câu hỏi khác. Câu hỏi nêu vấn đề chính là phương tiện quan trọng để người giáo viên đưa vấn đề vào tình huống có vấn đề. Nói như vậy vì có thể tạo nên tình huống có vấn đề mà không sử dụng tới câu hỏi nêu vấn đề. Mặc khác học sinh ở một trình độ thuần thục nào đó cũng có thể đưa ra các câu hỏi và tạo nên tình huống có vấn đề.  Các nguyên tắc dạy học nêu vấn đề: Dạy học nêu vấn đề muốn thành công, nó phải tuân theo những qui tắc được quy định bởi chính các yếu tố đặt trưng của kiểu dạy học này. Các nguyên tắc đó là: 1. Đảm bảo tổ chức tài liệu học tập đi từ chung đến riêng, đi từ nguyên lí đến vận dụng (tuy nhiên cũng có thể đi từ riêng đến chung, từ những vận dụng nêu lên thành nguyên lý nhưng đây là ở trình độ rất cao và mức độ không nhiều). 2. Đảm bảo cho việc dạy học bắt đầu từ tình huống có vấn đề mà bằng những tri thức đã biết, con đường quen thuộc học sinh tìm ra những tri thức mới, những cách thức mới. 3. Đảm bảo cho học sinh nắm được những khái niệm mới và những nguyên lý mới thông qua hoạt động tự lực giải quyết vấn đề học tập chứa đựng những khái niệm và nguyên lý đó. 4. Đảm bảo cho học sinh nắm được tri thức và cách thức hành động trí tuệ thông qua các bài tập vận dụng. 7 5. Đảm bảo cho học sinh có các thủ thuật và cách thức hành động trí tuệ để giải quyết được các loại vấn đề đặt ra trong các tình huống có vấn đề. 6. Đảm bảo cho học sinh thu được những tính hiệu ngược dòng. 7. Đảm bảo giới thiệu cho học sinh những nguồn thông tin cần thiết và hướng dẫn học sinh phân tích, khai thác những nguồn thông tin đó.  Quy trình dạy học nêu vấn đề: - Học sinh được đưa vào tình huống có vấn đề. - Phân tích tình huống có vấn đề. + Xác định cái chưa biết. + Huy động vốn tri thức đã có ở học sinh để tìm ra cái chưa biết (các kiến thức, các kỹ năng). - Trình bày nội dung vấn để. - Kiểm tra giải đáp. - Kết luận. Dù vấn đề đơn giản hay phức tạp thì khi dạy học nêu vấn đề người giáo viên cũng cần tuân thủ theo các bước của quy trình nêu trên. Tuy nhiên ở những vấn đề đơn giản thì chứng minh cũng khá đơn giản và không nhất thiết phải tiến hành kiểm tra lại lời giải khi nó đã có độ tin cậy và chính xác cao. Dù sử dụng phương pháp dạy học nào cũng phải chú ý thiết kế các hoạt động của học sinh nhằm huy động được cao nhất hoạt động tích cực nhận thức và sự hợp tác của học sinh. Có thể kể ra những hoạt động mà giáo viên thường hay sử dụng như: • Đàm thoại khi giáo viên giảng bài. • Đặt ra những câu hỏi nêu vấn đề, gợi ý nhằm khuyến khích học sinh suy nghĩ, tích cực học tập. • Thiết kế các hoạt động để học sinh điều tra, tìm tòi, khám phá. • Thảo luận (theo từng cặp hay theo nhóm). • Tổ chức các hoạt động để học sinh tự phản ánh và tự đánh giá kết quả học tập của mình. * QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ TRONG PHÂN MÔN VĂN HỌC:  Đối với giáo viên: Vấn đề đặt ra là giáo viên cần phải làm gì để mỗi tiết dạy giúp học sinh nắm vững kiến thức mà mình truyền đạt. Muốn như thế, giáo viên phải đưa ra những câu hỏi đa dạng, phong phú có sức hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng học sinh trong lớp. Tạo cơ hội cho học sinh tham gia một cách tích cực, chủ động và sáng tạo trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Sử dụng các phương pháp và hình thức dạy học hợp lí. - Biện pháp: Giáo viên nêu câu hỏi, học sinh trả lời nhằm củng cố và hoàn thiện kiến thức, qua đó giáo viên biết được tình trạng nắm bắt kiến thức của học sinh để sữa chửa và bổ sung những kiến thức thiếu xót nhằm khắc sâu kiến thức cơ bản cho học sinh. - Yêu cầu: Giáo viên đưa những câu hỏi có tính chất nêu vấn đề để huy động học sinh làm việc, giáo viên không nên tham kiến thức hỏi quá nhiều câu hỏi vụn vặt, câu hỏi ngắn gọn và có hệ thống, đồng thời giáo viên phải sữa lổ hỏng thiếu sót của học sinh. Việc vận dụng các phương pháp dạy học hợp lý đối với nội dung cụ thể để được kết quả mong muốn phụ thuộc vào sự sáng tạo của mỗi giáo viên. Do đó, muốn dạy học tốt để nâng cao chất lượng học tập của học sinh, ta phải đổi mới phương pháp dạy học cho phù 8 hợp với nội dung chương trình, ta cần chuẩn bị đầy đủ cho một tiết lên lớp, trong khâu soạn bài cần đảm bảo đủ năm bước lên lớp. Bước 1: Kiểm tra việc chuẩn bị cho một tiết học của học sinh. Bước 2: Đặt vấn đề vào bài mới. Bước 3: Tổ chức các hoạt động của học sinh.(Giáo viên sử dụng câu hỏi nêu vấn đề). Bước 4: Giúp học sinh trao đổi thảo luận rút ra kết quả học tập. Bước 5: Bên cạnh triển khai bài mới ta cần chú ý đến bước củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà. Ở bước này rất quan trọng để đánh giá chất lượng học tập của học sinh. Khi củng cố cần xoáy sâu trọng tâm, giúp học sinh nắm vững kiến thức đầy đủ, chính xác. Bước hướng dẫn tự học, giáo viên cần cho học sinh biết cần phải làm gì và cần chuẩn bị phần nào ở tiết học tiếp theo. Muốn tổ chức tốt việc học nhóm nhằm nêu lên những kiến thức trọng tâm của bài, muốn học sinh nắm vững kiến thức đòi hỏi người giáo viên phải có phương pháp soạn bài theo hướng tích cực, cần lựa chọn những kiến thức căn bản nhất, phù hợp với mục tiêu bài học. Tuỳ từng bài, từng địa phương, giáo viên có thể sắp xếp các loại kiến thức có hệ thống phù hợp với thực tế. Cần cho học sinh tiếp cận văn bản, hiểu văn bản, quan sát tranh ảnh… để rút ra kiến thức, muốn vậy giáo viên phải có kế hoạch thật cụ thể trong việc chuẩn bị đồ dùng dạy học (văn bản mẫu, tranh ảnh, phiếu học tập…) để tiết dạy sôi nổi, gây hứng thú học tập cho học sinh. Phương pháp dạy học nêu vấn đề là phương pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Trong một tiết dạy cần có sự phối hợp các phương pháp nhằm đạt kết quả giảng dạy cao nhất. Để học sinh chuẩn bị bài tốt, ngoài hệ thống câu hỏi tìm hiểu văn bản trong sách giáo khoa thì giáo viên cần phải chuẩn bị hệ thống câu hỏi gợi ý xoay quanh kiến thức trọng tâm bài học. Giáo viên phải phân loại đối tượng học sinh để có thể yêu cầu mức chuẩn bị bài phù hợp với khả năng từng em. Bản thân giáo viên phải phấn đấu tìm tòi trong từng tiết dạy. Giáo viên khi bước lên bục giảng phải có sự đầu tư cho từng tiết dạy sao cho thật khoa học. Giáo viên khi vận dụng dạy học nêu vấn đề phải vận dụng một cách linh hoạt. Không phải bất cứ bài giảng nào cũng nêu câu hỏi có vấn đề. Tuỳ bài, tuỳ đặc điểm của học sinh tuỳ thời gian mà vận dụng dạy học nêu vấn đề. Cho nên vai trò của người giáo viên rất quan trọng trong việc chọn lựa hệ thống câu hỏi có vấn đề giúp học sinh có thể tiếp thu bài học tốt hơn. - Tổ chức lớp học cho học có sự say mê hứng thú trong giờ học. - Khi tổ chức cho học sinh thảo luận câu hỏi có vấn đề phải chú ý đến thời gian. - Học, thảo luận, tự do phát biểu ý kiến. - Hệ thống câu hỏi phải khoa học, phù hợp nội dung bài học. - Khuyến khích, động viên dù học sinh trả lời câu hỏi đúng hay sai. - Gọi học sinh khác nhận xét, phát biểu ý kiến. - Giáo viên chốt lại ý đúng nhất sau khi học sinh phát biểu.  Chuẩn bị bài mới: Đối với đề tài này khâu chuẩn bị là vô cùng quan trọng, tốn nhiều thời gian, công sức cho việc nghiên cứu tác phẩm trước khi lên lớp dạy học nhất là trong thời gian soạn giáo án: Đọc tác phẩm, soạn bài, chuẩn bị bài. 9 Xây dựng một hệ thống câu hỏi có tình huống là một việc làm quan trọng hệ thống câu hỏi phải có sự lựa chọn, đầu tư phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tuy nhiên, khi chọn câu hỏi giáo viên nên chọn những câu hỏi phát triển tư duy cho học sinh và lựa chọn như thế nào cho phù hợp với từng đối tượng học sinh trong lớp, câu hỏi phải theo từng mức độ từ thấp đến cao: từ câu hỏi nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp đến đánh giá. - Nhận biết: Là nhớ lại các dữ liệu, thông tin đã có trước đây, nghĩa là có thể nhận biết thông tin, ghi nhớ, tái hiện thông tin, nhắc lại một loạt dữ liệu, từ các sự kiện đơn giản đến các lý thuyết phức tạp. - Thông hiểu: Là khả năng nắm được, hiểu được ý nghĩa của các khái niệm, hiện tượng, sự vật, giải thích được, chứng minh được. - Vận dụng: Là khả năng sử dụng các kiến thức đã học vào hoàn cảnh cụ thể: vận dụng nhận biết, hiểu biết thông tin để giải quyết vấn đề đặt ra; là khả năng đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng kiến thức, biết sử dụng phương pháp, nguyên lí hay ý tưởng giải quyết một vấn đề nào đó. - Phân tích: Là khả năng phân chia một thông tin ra thành các phần thông tin nhỏ sau đó có thể hiểu được cấu trúc, tổ chức của nó và thiết lập mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng. - Tổng hợp: Là khả năng tổng hợp, sắp xếp, thiết kế lại thông tin; khai thác, bổ sung thông tin từ các nguồn tư liệu khác để sáng lập một hình mẫu mới. - Đánh giá: Là khả năng xác định giá trị của thông tin: bình xét, nhận định, xác định được giá trị của một tư tưởng, một nội dung kiến thức, một phương pháp. Đây là mức độ cao nhất của nhận thức vì nó chứa đựng các yếu tố của các mức độ nêu trên. Khả năng đánh giá thể hiện khi học sinh giải quyết vấn đề nào cần được áp dụng như thế nào trong tình huống mới. Ví dụ 1: Văn bản “Bạn đến chơi nhà”. - Hỏi: Em hãy hình dung tâm trạng của chủ nhân khi có bạn đến chơi như thế nào? + Trả lời: Hồ hởi, vui vẻ, thoả lòng. - Hỏi : Lẽ thường, khi bạn đến chơi, chủ nhà nghĩ đến việc tiếp đãi bạn để tỏ tình thân thiện. Nhưng trong bài thơ này, hoàn cảnh của chủ nhân có gì khác nên ông không tiếp bạn theo lẽ thường? + Trả lời: Chợ thì xa, mọi thứ sản vật của gia đình có đấy mà lại như không. - Hỏi: Em đọc được cảm xúc nào của chủ nhân tiếp bạn qua những lời lẽ đó? + Trả lời: Vui tươi, thanh thản. - Hỏi: Chủ nhân tiếp bạn là chủ nhân bài thơ, là Nguyễn Khuyến. Em hiểu gì về Nguyễn Khuyến và tình bạn của ông từ bài thơ này ? + Trả lời: - Nguyễn Khuyến là con người hồn nhiên, dân dã, trong sáng. - Tình bạn của ông là một tình bạn chân thành, ấm áp, bền chặt, dựa trên giá trị tinh thần. - Hỏi: Tiếng thơ tình bạn hồn nhiên dân dã chân thành này được viết bằng hình thức ngôn từ tương ứng nào khiến bài thơ trở nên trong sáng hồn nhiên và dễ hiểu? + Trả lời: Hệ thống ngôn từ thuần Việt của lời thơ. Ví dụ 2: Văn bản “Một thứ quà của lúa non: Cốm”. - Hỏi: Để ca ngợi cốm, tác giả cảm thụ cốm bằng nhiều giác quan, Đó là giác quan nào ? + Trả lời: 10 [...]... tiềm năng trí tuệ của các em Theo chúng tôi phương pháp dạy học nêu vấn đề là một phương pháp dạy tích cực, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay Nếu phương pháp này được đưa vào vận dụng linh hoạt trong tiết dạy thì kiến thức của một giờ giảng văn sẽ được khắc sâu trong trí nhớ học sinh 2/ Hướng phổ biến của đề tài: Với đề tài “Kinh nghiệm dạy học nêu vấn đề trong giờ học văn lớp 7 trường THCS Bàu Năng ... - Học sinh : 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sách giáo khoa Ngữ văn 7 tập I (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam) 2 Sách giáo viên Ngữ văn 7 tập I (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam) 3 Phương pháp dạy học nêu vấn đề (Nhà xuất bản giáo dục) 4 Phương pháp dạy học văn học (Nhà xuất bản – trung tâm đào tạo từ xa Đại học Huế) 5 Vận dụng dạy học nêu vấn đề trong giảng văn ở trường trung học cơ sở... Trong quá trình đó, học sinh nắm kiến thức, phương thức giải quyết và phương pháp nhận thức khoa học 4 KẾT QUẢ ĐỀ TÀI: Sau quá trình hướng dẫn tổ chức cho các em học tập có sử dụng câu hỏi nêu vấn đề kết quả tăng dần như sau: THỐNG KÊ TỈ LỆ HỌC SINH CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH TRỞ LÊN LỚP – TS HS 7A1 –38 HS 7A2 - 39 HS 7A3 - 37 HS 7A4 - 39 HS 7A5 - 38 HS TSHS: 191 ĐẦU NĂM GIỮA HỌC KÌ I CUỐI HỌC KÌ I 28 - 73 ,7. .. này Qui trình dạy học nêu vấn đề cũng có thể tiến hành theo trình tự như sau: 11 Giáo viên đặt vấn đề (nêu câu hỏi có vấn đề)  Học sinh tri giác  Giáo viên tổ chức quá trình giải quyết vấn đề Kết hợp hệ thống các câu hỏi gợi mở, phát triển tư duy sáng tạo, độc lập suy nghĩ + Vấn đề được đặt ra gì? + Biết tư duy giải quyết vấn đề - Rèn luyện cho học sinh các tư duy: phân tích, so sánh, nêu nhận xét,... 73 ,7 % 24 - 61,5 % 22 - 59,5 % 29 - 74 ,4 % 26 - 68,4 % 129 – 67, 5 % 32 - 84,2 % 27 - 69,2 % 26 - 70 ,3 % 33 - 84,6 % 30 - 78 ,9 % 148 – 77 ,54 % 37 - 97, 4 % 30 - 76 ,9 % 29 - 78 ,4 % 37 - 94,9 % 35 - 92,1 % 168 – 88,0 % * Kết quả đạt được khi sử dụng đề tài: Qua quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi nhận thấy có những mặt đã thực hiện được như sau: - Về chất lượng: Qua bảng thống kê cho thấy kết quả học tập. .. được qua nghiên cứu đề tài và khắc phục những phần hạn chế Trên thực tế vận dụng dạy học nêu vấn đề vào trong giảng văn là một việc làm còn nhiều khó khăn đối với giáo viên Xong có thể nói, điều hấp dẫn và bổ ích nhất của việc dạy học nêu vấn đề chính là khả năng phát triển những phẩm chất tư duy sáng tạo ở học sinh, phù hợp với nhu cầu đào tạo con người mới hiện nay Phương pháp dạy học phải làm sao có... quà mang nét đẹp văn hoá dân tộc, riêng biệt của đất nước đó chính là cốm) Học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3 : Hướng dẫn học sinh củng cố và luyện tập Gọi học sinh đọc bài tập 1 Chọn học thuộc lòng đoạn văn trong bài khoảng 5,6 dòng Gọi học sinh đọc bài tập 2 Học sinh đọc phần đã sưu tầm ở nhà Giáo viên nhận xét, bổ sung * Ghi nhớ : SGK/163 III Luyện tập : 1 Chọn học thuộc lòng đoạn văn trong bài khoảng... năm học 2010 – 2011 và sẽ được áp dụng rộng rãi vào các khối lớp trong trường Đồng thời, khi thực hiện có hiệu quả có thể áp dụng ở các trường trong huyện Dương Minh Châu 3/ Hướng nghiên cứu tiếp đề tài: Kết hợp với các giáo viên cùng bộ môn, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng đề tài mình nghiên cứu vào các năm học tới để các tiết dạy học môn Ngữ văn đạt hiệu quả cao hơn Dù rằng gặp nhiều khó khăn trong. .. phù hợp nhằm đạt kết quả học tập cao hơn nữa 12 III KẾT LUẬN 1/ Bài học kinh nghiệm: Qua tìm hiểu thực tế giảng dạy trên lớp và rút ra kinh nghiệm về phương pháp dạy học nêu vấn đề thì kết quả cho thấy ngày càng được nâng lên Nếu vận dụng được như thế chúng tôi tin chắc rằng việc rèn luyện các kỹ năng học tốt môn sau này Tuy nhiên giáo viên cần lưu ý lựa chọn câu hỏi để học sinh về nhà làm vừa mang tính... hợp để nêu câu hỏi có vấn đề để học sinh tư duy Trong quá trình này chúng tôi cho học sinh thảo luận nhóm các câu hỏi khó, học sinh tự do trình bày theo cảm nhận, theo quan điểm của mình Trong quá trình này giáo viên phải là trọng tài phân minh, không làm lụi tắt kiến thức của cá nhân mà còn khơi gợi những hứng thú để tham gia để tham gia tập thể lớp học Vai trò của người giáo viên rất quan trọng trong . về đề tài Dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng học tập trong giờ học văn lớp 7 trường THCS Bàu Năng . 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Các tác phẩm văn học có ý nghĩa vơ cùng quan trọng trong. các em trong giờ học văn. 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng học tập trong giờ học văn lớp 7 Trường THCS Bàu Năng. 4. PHƯƠNG. BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI - Tên đề tài: Dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng học tập trong giờ văn học lớp 7 Trường THCS Bàu Năng. - Họ và tên tác giả: + Đặng Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng học tập trong giờ văn học lớp 7 trường thcs bàu năng, dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng học tập trong giờ văn học lớp 7 trường thcs bàu năng, dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng học tập trong giờ văn học lớp 7 trường thcs bàu năng

Từ khóa liên quan