Phát triển thương mại điện tử trong ngân hàng thương mại Việt nam

26 364 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 16:20

Phát triển thương mại điện tử trong ngân hàng thương mại Việt nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục lục Lời mở đầu 3 Phần I : Thơng mại điện tử .4 I- Lý luận cơ bản về thơng mại điện tử .4 1) Khái quát về thơng mại điện tử .4 2) Hoạt động Thơng mại điện tử .4 2.1) Hoạt động chung .4 2.2) Các đặc trng của thơng mại điện tử 4 2.3) Lợi ích của thơng mại điện tử .7 2.4) Phơng tiện 7 2.5) Các bên tham gia .7 II- Thực trạng và giải pháp phát triển thơng mại điện tửViệt Nam 7 1) Quá trình phát triển và ứng dụng vào Việt Nam 7 2) Thực trạng của thơng mại điện tửViệt Nam 8 3) Nguyên nhân .10 4) Một số gợi ý giải pháp 11 Phần II : Thơng mại điện tử trong ngân hàng 14 I) Những vấn đề cơ bản về ngân hàng điện tử .14 1) Khái niệm về ngân hàng thơng mại .15 2) Sự hình thành phát triển của ngân hàng điện tử .15 II) Những dịch vụ của ngân hàng liên quan đến thơng mại điện tử .16 1) Ngân hàng trực tuyến trên mạng Online Banking hay Internet Banking .16 2) Ngân hàng trực tuyến qua mạng điện thoại di động 17 3) Máy rút tiền tự động ATM .19 4) Các khoản thu phí dịch vụ ngân hàng 19 5) Phát hành thẻ thanh toán hoặc thẻ tín dụng 20 6) Tiền gửi thanh toán .20 7) Cho vay .20 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III) Ưu điểm và nhợc điểm của E- Banking 20 1) Theo quan điểm của khách hàng 20 2) Theo quan điểm của ngân hàng 21 IV) Thực trạng giải pháp 22 1) Thực trạng E- Banking 22 2) Một số giải pháp .23 2.1) Đối với Nhà nớc .23 2.2) Đối với ngân hàng nhà nớc 23 2.3) Các biện pháp thực hiện từ bản thân nội tại các ngân hàng thơng mại. 23 Kết luận .25 Danh mục tài liệu tham khảo .26 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu Máy vi tính xuất hiện đã giúp con ngời rất nhiều trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Trong xu thế toàn cầu hoá- tự do hoá & hội nhập quốc tế hiện nay không thể không nhắc đến sự đóng góp của mạng máy tính đặc biệt là mạng Internet. Nó liên kết nhiều máy tính lại với nhau, giúp cho con ngời trao đổi thông tin một cách nhanh chóng. Riêng trong lĩnh vực kinh tế- tài chính quốc tế nói chung và nớc ta nói riêng là một lĩnh vực đầu tàu, nhạy bén nhất so với những lĩnh vực khác, đã và đang có nhiều thay đổi cho phù hợp với xu hớng đó. Lĩnh vực tài chính của nớc ta đang có những bớc chuyển đổi để tự do hoá hệ thống tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển, sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, tăng cờng tính cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực trong đó không thể không nói đến lĩnh vực ngân hàng- nó không chỉ là công cụ của nhà nớc mà nó còn là một lực lợng mạnh mẽ dẫn dắt cả hệ thống tài chính hớng vào mục tiêu đã chọn. Nhờ những ứng dụng của lĩnh vực điện tử mà nó đã hình thành và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sự phát triển của thơng mại điện tử trên thế giới đã làm thay đổi cách thức kinh doanh và đem lại những lợi ích to lớn cho xã hội. Trong tiến trình hội nhập với thế giới với t cách là thành viên của APEC, Việt Nam đang tích cực tham gia và ủng hộ " Chơng trình hành động chung" mà khối này đã đa ra về thực hiện " Thơng mại phi giấy tờ " vào năm 2005 đối với các nớc phát triểnnăm 2010 với các nớc đang phát triển. Ngân hàng thơng mại Việt Nam đang thua kém các ngân hàng thơng mại của các nớc phát triển rất nhiều ở quy mô hoạt động, công nghệ ngân hàng, sự đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, hiệu quả hoạt động Nh ng với ngân hàng điện tử thì cơ hội phát triển của các nớc đang gần nh nhau và đều mở rộng phía trớc. Do đó nếu các ngân hàng thơng mại Việt Nam điện tử hoá các nghiệp vụ, dịch vụ truyền thống của mình, thì việc hoà nhập và tiến kịp ngân hàng thơng mại của các nớc phát triển trên thế giới không còn là khoảng cách thời gian xa vời vợi mấy trăm năm nữa. Vì vậy việc ứng dụng và phát triển thơng mại điện tử vào hệ thống ngân hàng là việc làm có tính cấp thiết trong lộ trình tự do hoá ngày nay. Xuất phát từ vấn đề đó chúng em chọn đề tài nghiên cứu là : Phát triển thơng mại điện tử trong ngân hàng thơng mại Việt Nam Do còn nhiều hạn chế trong nhận thức cũng nh thời gian nghiên cứu không nhiều nên bài nghiên cứu không tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong đợc sự góp ý, chỉ bảo và giúp đỡ của các thầy cô, đặc biệt là cô Cao Thị ý Nhi , đã giúp đỡ chúng em trong quá trình nghiên cứu đề tài này. Chúng em xin chân thành cảm ơn. Phần I 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thơng mại điện tử I- Một số lý luận cơ bản về thơng mại điện tử 1) Khái quát về thơng mại điện tử (E-COMMERCE) Hin nay thơng mại điện tử (TMĐT) c công nhn trên khp th gii l m t mô hình và công c kinh doanh gi u ti m nng v h a hn mang li nhng kt qu lâu d i. S th nh công c a TMĐT, cng ging nh bt k mô hình v ho t ng kinh doanh n o khác u ph thuc rt nhiu vic cung cp nhng sn phm v d ch v có giá tr gia tng, v o s cân bng gia chi phí v doanh thu, v v o m t khung pháp lý có kh nng tng cng lòng tin ca doanh nghip v ng i tiêu dùng v o vi c kinh doanh qua mạng Internet. Khái nim: Thng mi in t (Electronic Commerce), mt yu t hp th nh c a nn kinh tế s hóa, l hình thức ho t ng thng mi bng các phng pháp in t: l vi c trao i thông tin thng mi thông qua các phng tin công ngh in t m nói chung l không c n phi in ra giy trong bt k công on n o c a quá trình giao dch (nên cũng gi l th ng mi không giy t). 2) Hot ng TMĐT 2.1) Hoạt động chung E-Commerce đợc hiểu theo nghĩa chung là việc thực hiện các hoạt động thơng mại qua môi trờng điện tử. Các hoạt động này bao gồm: Xúc tiến thơng mại, giới thiệu các mặt hàng, các lĩnh vực kinh doanh và các công ty, cung cấp trực tiếp các mặt hàng và các dịch vụ phi vật chất ; theo dõi và quản lý các quá trình thơng mại cũng nh việc thực hiện các giao dịch chuyển tiền mà thiếu nó không thể thực hiện đợc hoạt động thơng mại theo nghĩa đầy đủ. Trớc đây các hoạt động thơng mại phụ thuộc rất nhiều vào khoảng cách địa lý. Ngày nay với sự hỗ trợ của mạng lới viễn thông đặc biệt là Internet khách hàng và ngời bán dễ dàng tìm đến nhau hơn mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Việc thanh toán qua mạng cũng ngày càng trở nên phổ biến. 2.2) Đặc trng của thơng mại điện tử So với các hoạt động Thơng maị truyền thống , TMĐT có những khác biệt sau: a) Trong thơng mại truyền thống : - Các bên gặp gỡ nhau trực tiếp để tiến hành giao dịch. Các giao dịch đ- ợc thực hiện chủ yếu theo nguyên tắc vật lý nh chuyển tiền, séc hoá đơn, vận đơn ,gửi báo cáo. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Các phơng tiện viễn thông nh: fax, telex . chỉ đợc sử dụng để trao đổi số liệu kinh doanh. Tuy nhiên việc sử dụng phơng tiện chỉ để truyền tải thông tin một cách trực tiếp giữa các đối tác của cùng một giao dịch. - Từ khi xuất hiện mạng máy tính mở toàn cầu Internet thì việc trao đổi thông tin không chỉ giới hạn trong quan hệ giữa các doanh nghiệp và công ty mà các hoạt động thơng mại đa dạng đã mở rộng nhanh chóng trên phạm vi toàn thế giới với số lợng ngời tham gia ngày càng tăng.Những ngời tham gia là cá nhân hoặc là doanh nghiệp,có thể đã biết hoặc hoàn toàn cha biết bao giờ. Trong nền kinh tế số , thông tin đợc số hoá thành các byte, lu giữ trong các máy vi tính và truyền qua mạng với tốc độ ánh sáng, Điều này tạo ra những khả năng hoàn toàn mới làm thay đổi thói quen tiêu dùng và mua bán của con ngời mà không cần qua khâu trung gian hỗ trợ cho bất kỳ công ty nào.TMĐT cho phép mọi ngời ở khắp mọi nơi đều có cơ hội ngang nhau tham gia vào thị trờng giao dịch toàn cầu và không đòi hỏi nhất thiết phải có mối quan hệ quen biết với nhau. b) Các giao dịch thơng mại truyền thống đợc thực hiện với sự tồn tại của khái niệm biên giới quốc gia, còn TMĐT đợc thực hiện trong một thị trờng không có biên giới ( thị trờng thống nhất toàn cầu). TMĐT trực tiếp tác động tới môi trờng cạnh tranh toàn cầu. TMĐT càng phát triển, thì máy tính cá nhân trở thành cửa sổ cho doanh nghiệp hớng ra thị trờng trên khắp thế giới. Không chỉ các công ty hàng đầu thế giới mới có thể tiếp cận những thị trờng mới, mà ngay cả một công ty vừa mới khởi sự cũng có một mạng lới tiêu thụ và phân phối không biên giới ngay đầu ngón tay mình, Với TMĐT, một doanh nhân dù mới thành lập đã hoàn toàn có thể kinh doanh ở Nhật Bản, Đức, Chillê , mà không hề phải bớc ra khỏi nhà, một công việc trớc kia phải mất nhiều năm. Sang thế kỷ XXI, bất cứ ngời dân nào- dù là ngời tiêu dùng, các nhà kinh doanh nhỏ, hay chủ tịch công ty lớn- đều sẽ có thể mở rộng công việc của mình tới những nơi xa xôi nhất của hành tinh.Toàn cầu hoá,tự do mậu dịch và phát triển là con đờng phát triển nhanh chóng đa các quốc gia và các doanh nghiệp thay đổi theo hớng cạnh tranh quốc tế trên phạm vi toàn cầu, kể cả việc giành lấy thị tr- ờng nớc ngoài thu hút các nhà đầu t nớc ngoài cà các đối tác thơng mại. c) Trong hoạt động giao dịch thơng mại điện tử đều có sự tham gia của ít nhất ba chủ thể, trong đó có một bên không thể thiếu đợc là ngời cung cấp dịch vụ mạng, các cơ quan chứng thực. Trong TMĐT, ngoài các chủ thể tham gia quan hệ giao dịch giống nh giao dịch thơng mại truyền thống đã xuất hiện một bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ mạng, các cơ quan chứng thực là những ngời tạo ra môi trờng cho các giao dịch TMĐT, Nhà cung cấp dịch vụ mạng và cơ quan chứng thực có nhiệm vụ chuyển đi, lu giữ các thông tin giữa các bên tham gia giao dịch TMĐT, đồng thời họ cũng xác nhận độ tin cậy của các thông tin trong giao dịch TMĐT. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d) Đối với thơng mại truyền thống thì mạng lới thông tin chỉ là phơng tiện để trao đổi dữ liệu, còn đối với TMĐT thì mạng lới thông tin chính là thị tr- ờng. Thông qua TMĐT, nhiều loại hình kinh doanh mới đợc hình thành.Ví dụ nh: các dịch vụ gia tăng giá trị trên mạng máy tính hinh thành nên các trung gian ảo làm các dịch vụ môi giới, trọng tài cho giới kinh doanh và tiêu dùng; các siêu thị ảo đợc hình thành để cung cấp hàng hoá và dịch vụ trên mạng may tính. Theo một số chuyên gia về kinh doanh trên mạng, chính những tính năng dễ sử dụng và hình thức vui mắt, dễ hiểu của các trang Web dành choTMĐT là những yếu tố quyết định trong việc thu hút khách hàng. Các trang Web khá nổi tiếng nh Yahoo! American Online hay Alta Vista , đóng vai trò nh các trang Web gốc khác với vô số thông tin. Các trang Web này đã trở thành các khu chợ khổng lồ trên Internet.Với mỗi lần nhấn chuột, khách hàng có khả năng truy cập vào hàng ngàn các cửa hàng ảo khác nhau và tỷ lệ khách hàng vào tham rồi mua hàng là rất cao. Giá cả không quan trọng bằng tính dễ sử dụng và tiện lợi.Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi các công ty kinh doanh trên Web cạnh tranh khốc liệt hơn và đua nhau dành cho khách hàng những dịch vụ tiện lợi nhất, giá cả sẽ trở thành yếu tố quyết định trong cạnh tranh. Ngời tiêu dùng đã bắt đầu mua trên mạng một số loại hàng trớc đây coi là khó bán trên mạng. Con ngời ngày càng trở nên lời biếng và họ cho rằng thà phải trả thêm một chút tiền còn hơn là phải đi tới cửa hàng. Một số công ty đã mời khách may đo quần áo trên mạng, tức là khách hàng chọn kiểu, gửi số đo theo h- ớng dẫn tới cửa hàng (qua Internet) rồi sau một thời gian nhất định nhận đợc bộ quần áo theo đúng yêu cầu của mình. Điều tởng nh không thể thực hiện đợc này cũng có nhiều ngời hởng ứng. Chủ các cửa hàng ngày nay cũng đang đua nhau đa thông tin lên Web để tiến tới khai thác mảng thị trờng rộng lớn trên Web bằng cách mở cửa hàng ảo. Tóm lại, trong TMĐT bản chất của thông tin không thay đổi. TMĐT chỉ biến đổi cách thức khởi tạo, trao đổi, bảo quản và xử lý thông tin, hoàn toàn không thay đổi những chức năng cơ bản của thông tin đối với các bên tham gia truyền thống của hợp đồng. Việc mã hoá, số hoá nội dung của các thông tin, chứng từ và tài liệu giao dịch làm cho TMĐT dù cho hoạt động trong khuôn khổ quốc gia hay quốc tế, có sự khác biệt so với thơng mại truyền thống chủ yếu dựa trên chứng từ bằng giấy tờ,Trong thơng mại truyền thống (bằng giấy tờ) nếu có nhiều bên tham gia thì sẽ phải tốn một khối lợng lớn giao dịch về hợp đồng. Trong khi đó nếu giao dịch đợc thực hiện thông qua TMĐT, thì tiết kiệm đợc rất nhiều thời gian và giấy tờ và thời gian. Tuy nhiên các chứng từ đợc thể hiện bằng giấy tờ cho đến nay, lại có u thế hơn trong vai trò chứng từ khi xảy ra có tranh chấp. 2.3) Li ích ca TMĐT 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *ivi Chính ph - Gim chi phí h nh chính. - Cung cp thông tin v các h thng báo cáo tt hn. - Các mi quan h tt hn i doanh nghip thông qua phng thc truyn thống. *i vi doanh nghip : - Nm bt thông tin th trng tt hn bt k thi gian v a im. - Gim cn bn chi phí h nh chính v chi phi ho t ng. - Thông tin vi khách h ng v i tác thun tin hn. - Qun lý quan h khách h ng. - Gim c chu k sn phm. - Quan h vi khách h ng t t hn. - Gii thiu sn phm v d ch v thun li v hi u qu hn. - Tng cng kh nng cnh tranh *i vi ngi tiêu dùng - Gim thi gian tìm kim, la chn mua h ng hoá v d ch v. - Cùng mt lúc tip cn vi nhiu nh cung c p, c trong v ngo i n c. - Gim bt trung gian. - Tip cn vi nhiu ngun vn hoá v tri th c ca th gii ci thin cht lng cuc sng. 2.4) Phng tiện Các phng tin truyn thống in t bao gm in thoi, fax, vụ tuyn truyn hình, h thng thanh toán in t (c mng giá tr gia tng) các mng ni b Intranet, Extranet v Internet. 2.5) Các bên tham gia: - Ngi tiêu dùng - Doanh nghip - Nh n c II- Thực trạng và giải pháp phát triển thơng mại điện tửViệt Nam 1) Quá trình phát triển TMĐT và ứng dụng vào Việt Nam: Do có những lợi ích tiềm tàng, từ những giữa những năm 1990, TMĐT đã và đang phát triển nhanh trên bình diện toàn cầu và tao nên một làn sóng mạo hiểm trong đầu t. Đã có lúc ngời ta nghi ngờ về khả năng thành công của TMĐ do có hàng loat công ty dot-com lâm vào khó khăn song trong thực tế nó vẫn phát triển mạnh mẽ trên mọi mặt. Theo số liệu tính toán của Forester Research- một công ty nghiên cu Internet ở Massachusetts của Mỹ doanh số TMĐT trên toàn thế giới năm 1997 đạt 36 tỷ USD, năm 2000 đạt khoảng 700 tỷ USD, và ớc tính các năm 2003, 2004và 2005 đạt tơng ứng 3.879 tỷ USD, 6.201 tỷ USD và 9.241 tỷ USD . 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, với sự mở rộng nhanh chóng của mang Internet, sự cải thiện rõ rệt của môi trờng kinh doanh và những định hớng quan trọng nhằm đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào sản xuất kinh doanh, một số nền tảng cơ bản của TMĐT ở Việt Nam đã từng bớc hình thành và số lợng chủ thể cũng nh mức độ tham gia vào mô hình kinh doanh này ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, vì là một nớc đang phát triển ở độ thấp, nên ở Việt nam còn không ít rào cản và ràng buộc đối với sự phát triển cua TMĐT trên nhiều khía cạnh khác nhau. Do vậy, có thể rằng, hiện nay, TMĐT mới đang ở trong trứng nớc và có triển vọng phát triển mang tính pha trộn. 2) Thực trạng của TMĐT ở Việt Nam: Có thể nói rằng việc ứng dụng TMĐT vào Việt Nam hiện nay mới chi mang tính khởi đầu .Có thể kể đến một trong những doanh nghiệp tiên phong là siêu thị ảo Cybermail do Trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng (VASC) cộng tác với Công ty Thiên Phát thiết lập và đi vào hoạt động từ tháng 12/1998 Trên siêu thị có hơn 500 mặt hàng của nhiều nhà cung cấp khác nhau từ ôtô ,hàng điên tử ,hàng gia dụng tới mỹ phẩm, lơng thực , thực phẩm. Các mặt hàng đợc phân loại và ngời mua có thể tìm kiếm dễ dàng bằng công cụ search có sẵn trên đó. Các mặt hàng cùng với giá cả,tỷ gía đợc cập nhật thờng xuyên. Sau sự ra đời của Cybermail ,hàng loạt siêu thị khác đã đợc thiết lâp ,đang chú ý là siêu thị máy tính Bluesky của công ty Nhật Quang, cửa hàng bách hoá Bookstore của Xunhahaba và thế giới sách Fuhasa TP HCM .Các công ty chuyên kinh doanh TMĐT cũng đã đợc thành lập nh Vietnamthink.com.vn ,B2Vn.com.vn . Trong điều kiện kinh doanh ở Việt nam hiện nay, không phải bất cứ doanh nghiệp nào tham gia TMĐT cũng thu đợc thành công, mà chỉ có những doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sau đây mới có nhiều triển vọng phát triển: * Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet * Các doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ và du lịch * Các doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp có nhu cầu thông tin nhanh, kịp thời về thị trờng thế giới * Các doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ sản phẩm công nghệ cao nh: điện tử viễn thông, tin học, t vấn, thị trờng, giá cả. Chính vì vậy mà trong những năm gần đây, những trang Web phổ biến phuc vụ cho việc cung cấp thông tin kinh doanh và cơ hội giao lu trong cả nớc đều thuộc các lĩnh vực trên Có thể kể ra đây nh www.fpt.com.vn ; www.vdc.com.vn; www.mekongresearch.com.vn; www.sonystyle; www.nhadat.com.vn ; www.realestate.com.vn ; . Mới đây, ngày 23/4/2003 một bớc khởi phát quan trọng đánh dấu những hứa hen cho phát triển TMĐT ở Việt Nam là sự ra đời của sàn giao dịch TMĐT đầu tiên có địa chỉ www.vnemart.com.vn .Sàn giao dịch này sẽ đóng vai trò trung tâm giao dịch thơng mại triển lãm văn hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 các doanh nghiệp và tăng cờng xuất khẩu. Sàn giao dịch còn là địa chỉ đáng tin cậy cung cấp thông tin cho doanh nghiệp; t vấn về thị trờng, sản phẩm, tìm kiếm đối tác kinh doanh cũng nh thông tin về luât pháp chính sách thơng mại quốc tế và Việt Nam với thời gian nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất. Tuy nhiên, số doanh nghiệp nh vậy là rất ít và, nhìn chung, sự tham gia còn mantg tính tự phát và cầm chừng, cha thực sự phát triển.Theo kết qua điều tra do Bộ Thơng mại thực hiựn mới đây ở hơn 60000 doanh nghiệp trên cả nớc thì chỉ có khoảng 7% số doanh nghiệp sã ứng dụng một số khâu của TMĐT,khoảng 3% có ý định ứng dụngTMĐT ở mức độ khác nhau, và 90% số doanh nghiệp còn lại hiểu biết mơ hồ hoặc không hiểu biết gì về TMĐT. Theo số liệu của Ngân hàng Công thơng Việt Nam (incombank) thì cả nớc hiện nay mới chỉ có khoảng 3000 doanh nghiệp có trang Web riêng, 8% bắt đầu nghiên cứu việc sử dụng mạng Internet,90% vẫn đang đứng ngoài cuộc. Trong những giao dịch TMĐT mạng tính thử nghiệm 33,1% số doanh nghiệp tham gia là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 54,9% cha thành công, 58% gặp khó khăn về thiết bị,37%thiếu nguồn nhân lực . Còn theo kết quả điều tra do Quỹ Phát triển Chơng trình Mêkông (MPDF) tiến hành ở 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ có sử dụng mạng Internet thì 48% số doanh nghiệp chỉ để gửi và nhận th điện tử, 33% không dùng để hỗ trợ cho công việc kinh doanh và 50% chỉ khoảng 4 ngời biết gửi và nhận th điện tử Đánh giá một cách tổng quát, có thể chia các doanh nghiệp Việt Nam thành ba nhóm chính dới đây. Nhóm 1 : Có tới 90% số doanh nghiệp cha hề biết và không quan tâm tới TMDT, không hiểu biết nội dung, lợi ích và xu thế phát triển tất yếu của nó và cho rằng ở Việt Nam hoàn toàn cha có điều kiện để áp dụng TMĐT, rằng đó là việc của các doanh nghiệp lớn ,doanh nghiệp liên doanh với nớc ngoài và cha tin vào khả năng áp dụng TMĐT của bản thân mình . Nhóm 2: Có khoảng 3% số doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến TMĐT. Các doanh nghiệp thuộc nhóm này có biết nhng cha hiểu rõ nội dung, lợi ích và xu hớng Phát triển, vì vậy còn băn khoăn, e ngại về năng lực ứng dụng TMĐT với các lý do khác nhau. Một số doanh nghiệp đã bớc đầu kết nối với mạng Internet, có trang Web nhng mang tính phong trào, cha xây dựng kế hoạch tham gia TMĐT. Nhóm 3: Nhóm này chiếm khoảng 7% số doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp đã nhận thức vai trò và xu thế phát triển tất yếu của TMĐT trên toàn thế giới và Việt Nam, đã có ý thức chủ động đầu t, xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng TMĐT. 3) Nguyên nhân Tinh hình nêu trên cho thấy rằng ở Việt Nam vẫn cha sẵn sàng khởi động, chỉ mới thực hiện những bớc đầu dò dẫm trên một thị trờng rộng mênh mông nhiều bất trắc.Vậy đâu la nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy? Một trong những nguyên nhân rất cơ bản là sự yếu kém của các kết cấu hạ tầng cho TMĐT, nhất là 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 về công nghệ thông tin, kinh tế và pháp lý.Bên cạnh đó, một số chuyên gia trong lĩnh vực này đã đúc ra những nguyên nhân cụ thể sau đây: Thứ nhất, cớc truy cập mạng Internet tại Việt Nam còn ở mức khá cao.trong khi tốc độ truy cập lại thấp. Hiện nay tại các nớc trong khu vực, cáp sợi quang va băng thông rộng đã đợc sử dung phổ biến,nâng cao đợc tốc độ truy cập Internet, còn ở nớc ta, các tiện ích này còn phải phấn đấu đạt đợc trong những năm tới. Thứ hai, các doanh nghiệp phải trả một mức phí cao so với lợi ích thu đợc để xây dựng những trang Web, hoặc biến trang Web phục vụ hữu hiệu cho TMĐT. Thứ ba, hệ thống thanh toán điện tử của các ngân hang cha phát triển đủ để đáp ứng đủ nhu cầu của TMĐT. Do mức đầu t cho CNTT ở phần lớn các ngân hàng Việt Nam còn quá thấp, nên việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng nh việc phát triển các loại thẻ thanh toán điện tử còn hạn chế trong phạm vi hẹp, hoặc còn mang tính thử nghiệm, cha trở thành giải pháp tổng thể đối với từng ngân hàng. Thứ t, còn nhiều quan điểm khác nhau về cách phân loại tiêu chuẩn công nghiệp và thơng mại đối với thơng mại truyền thống. Để xây dựng hệ thống này cần có một thời gian dài .Chính tiến trình này là một trong những cản trở của việc chấp nhận thanh toán điện tử trong TMĐT ở Việt Nam. Thứ năm, công nghệ bảo mật thông tin trong TMĐT cha phát triển và đang còn ở mức thấp so với các nơc trong khu vực và trên thế giới. Chính vì vậy, Việc bảo mật thông tin giao dịch kinh tế - thơng maingân hàng trong xã hội còn hạn chế . Thứ sáu, đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ bé ,tiềm lực tài chính có hạn, gặp nhiều khó khăn trong đầu t lao đông, cơ sở vật chất để áp dụng TMĐT.Phần lớn các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam không có tên tuổi trên thị trờng quốc tế, và các doanh nghiệp vẫn còn hạn chế trong quan hệ hợp tác quôc tế, cha thông thạo luật pháp và tập quán của thị trờng. Thứ bảy, không chỉ ngời dân mà ngay cả lãnh đạo của doanh nghiệp cũng nh cơ quan nhà nớc cha tin tởng và cha quyết tâm vận dụng TMĐT.Họ cho rằng TMĐT có nhiều rủi ro, bị tin tặc tấn công, rút tiền của khách hàng, các thông tin về công nghệ bị đánh cắp. Thói quen của ngời tiêu dùng mua bán trực tiếp đã ăn sâu bám rễ, không dễ dàng xoá bỏ ngay đợc. Ngoài ra, thc trạng đào tạo nhân lực cho phơng thức làm ăn kinh doanh mới vẫn còn nhiều bất cập . 4) Một số gợi ý giải pháp : Thực trạng trên đây đặt ra hàng loạt vấn đề cần giải quyết , kinh nghiệm phát triển của những nớc đi trớc cho thấy rõ một cách tiếp cận chung là Chính phủ tạo ra môi trờng thuận lợi , còn doanh nghiệp là động lực thúc đẩy TMĐT phát 10 [...]... mại điện tử Để hoạt động thơng mại điện tử trong ngân hàng thơng mại Việt Nam có thể phát triển ngày càng đuổi kịp với các nớc phát triển trên thế giới đòi hỏi rất nhiều điều kiện từ chính nội tại các ngân hàng và không thể không kể đến vai trò quan trọng của các chính sách phát triển, hội nhập quốc tế, tự do hoá tài chính của nhà nớc Chúng em xin đựơc đa ra một vài giải pháp phát triển thơng mại điện. .. nhiều.Hơn thế nữa việc trang bị công nghệ của cả hệ thống các ngân hàng cha đồng bộ làm cho khó có thể thực hiện những thanh toán liên ngân hàng 2) Một số giải pháp: Một số giải pháp nhằm phát triển thơng mại điện tử trong ngân hàng thơng mạiViệtNam 2.1) Đối với Nhà nớc Nhà nớc ban hành khung pháp lý cho việc phát triển thanh toán điện tử, chữ ký điện tử Cụ thể: - Chính phủ sớm xây dựng nguyên tắc thực hành... toán điện tử chung cho các ngân hàng Việt nam: - Nhiều ngân hàngViêt Nam trong đó có cả Ngân hàng Nhà nớc Việt nam tham gia và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án này để có những đánh giá, tổng kết và từng bớc áp dụng sâu rộng trên toàn quốc - Phát triển việc sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt mà trớc hết là phải tạo ra công cụ thanh toán không dùng tiền mặt nh tạo và phát triển tiền điện. .. trên thị trờng điện tử hoá Ngợc lại, nếu ngân hàng có đại diện trên Internet, ngân hàng sẽ có vị trí cả ở các sản phẩm truyền thống, đồng thời phát triển và bán các sản phẩm mới nhờ việc tham gia thị trờng điện tử hoá Hiện nay, ngân hàng đã bắt đầu sử dụng Internet để cung ứng các sản phẩm ngân hàng truyền thống một cách hữu hiệu Hơn nữa, một số ngân hàng đã có các bớc đi xa hơn, để phát triển các sản... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần II Phát triển Thơng mại điện tử trong ngân hàng S la chn ca các Ngân hng hin i Ti Hi ngh thng mi in t quc t ln th nm ti Bc Kinh, các ch ngân hng cho bit ngân hng in t l s la chn chin lc ca ngnh công nghip ngân hng hin nay Nhng ng dng ca thng mi in t trong lnh vc công nghip ngân hng ó tr thnh ch c quan tâm nht ti hi ngh Mc phát trin nhanh chóng ca mng v công ngh... Duffy, giám đốc ngân hàng điện tử của Ngân hàng Baclays (Anh) đã cho biết: Chúng tôi thực sự quan tâm đến ngân hàng điện tử vì nó là một kênh phân phối quan trọng đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính của chúng tôi Cũng với những ý kiến trên, kết quả nghiên cứu của công ty Forrester Research INC cho thấy, với E-banking, ngân hàng có thể cắt giảm chi phí, trong đó lại giao dịch với khách hàng khắp mọi... các vấn đề về công nghệ của ngân hàng Các ngân hàng giải quyết đợc những thách thức này sẽ quyết định đợc sự ảnh hởng của mình đối với thị trờng điện tử hoá Ngân hàng có lý do quan trọng thúc đẩy các sản phẩm mạng Nếu ngân hàng thất bại trớc những cơ hội mà Internet tạo ra, tuy ngân hàng vẫn có thể thực hiện thanh toán giữa ngời mua và ngời bán liên quan đến TMĐT, nhng ngân hàng sẽ ít có cơ hội quan... hút khách hàng, tăng thị phần qua đó nâng cao hình ảnh và tăng doanh lợi cho ngân hàngViệt nam, mức độ quan tâm của các tổ chức tín dụng còn khác nhau, song xét cho cùng đây vẫn là một dịch vụ mới mẻ, nhng nhiều tổ chức tín dụng quốc tế coi dịch vụ này là chiến lợc cạnh tranh tất yếu của mình Có 2 hình thức khác của ngân hàng điện tử đó là ngân hàng trực tuyến (Online Banking) hay ngân hàng mạng... ngh thông tin v ngân hng 24 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kết luận Với sự phát triển của nền kinh tế thị trờng nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng Ngành TMĐT đã tạo nên một hình thức cạnh tranh mới buộc các ngân hàng phải lựa chọn các hình thức mà khách hàng cần, quyết định quy mô các chi nhánh ngân hàng trong hệ thống thanh toán liên ngân hàng Sự tham gia... thit phi thông qua Internet 2) Sự hình thành và phát triển ngân hàng điện tử: Khoảng một thập kỷ trớc, hàng loạt các ngân hàng bắt đầu cung ứng một loại phần mềm cho khách hàng, giúp cho khách hàng có thể xem đợc số d tài khoản, đồng thời thực hiện một số lệnh thanh toán một số dịch vụ công cộng nh tiền điện, tiền nớc Đến năm 1995, E-Banking chính thức đợc triển khai thông 15 Website: http://www.docs.vn . tầng thanh toán điện tử chung cho các ngân hàng Việt nam: - Nhiều ngân hàng ở Viêt Nam trong đó có cả Ngân hàng Nhà nớc Việt nam tham gia và. với ngân hàng điện tử thì cơ hội phát triển của các nớc đang gần nh nhau và đều mở rộng phía trớc. Do đó nếu các ngân hàng thơng mại Việt Nam điện tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thương mại điện tử trong ngân hàng thương mại Việt nam, Phát triển thương mại điện tử trong ngân hàng thương mại Việt nam, Phát triển thương mại điện tử trong ngân hàng thương mại Việt nam, Đối với Nhà nớc Đối với Ngân h ng Nh n

Từ khóa liên quan