nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium

54 549 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 10:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Lê Mạnh Cường NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG SÀN Ổ MẮT TRONG CHẤN THƯƠNG GÃY XƯƠNG TẦNG GIỮA MẶT BẰNG GHÉP XƯƠNG TỰ THÂN HOẶC LƯỚI TITANIUM Chuyên ngành : Răng Hàm Mặt Mã số : 62720601 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI-2014 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Người hướng dẫn khoa học : 1. PGS. TS. Nguyễn Bắc Hùng 2. TS. Vũ Ngọc Lâm Phản biện 1 : Phản biện 2 : Phản biện 3 : Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường vào hồi : giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại : 1. Thư viên Quốc Gia 2. Thư viện Viện NCKH Y Dược lâm sàng 108 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Chấn thương tầng giữa mặt chủ yếu do tai nạn giao thông đặc biệt là tai nạn xe máy. Khi chấn thương gãy xương tầng giữa mặt (XTGM) thường có tổn thương xương ổ mắt, đặc biệt là tổn thương thành trong và sàn ổ mắt (SOM), nơi có cấu trúc xương mỏng và yếu. Tổn thương SOM có triệu chứng lâm sàng đa dạng, phức tạp việc chẩn đoán nhiều khi gặp khó khăn. Các phương pháp điều trị tổn thương SOM trong chấn thương gãy XTGM rất đa dạng, ngoài việc điều trị gãy XTGM còn phải phục hồi SOM bằng các vật liệu khác nhau tùy theo mức độ tổn thương. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về tổn thương SOM do chấn thương và các phương pháp điều trị. Với phương pháp điều trị phẫu thuật (PT) đã ứng dụng nhiều loại vật liệu khác nhau để phục hồi SOM. Các tác giả, đặc biệt là Carl Peter Cornelius, Yash J. Avashia đều thống nhất rằng với tổn khuyết SOM nhỏ thì sử dụng vật liệu tự tiêu. Tổn khuyết lớn thì sử dụng xương tự thân hoặc lưới titanium, 2 vật liệu này có hiệu quả điều trị tương đương nhau. Trong nước mặc dù đã có những công trình nghiên cứu về gãy XTGM, nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu về tổn khuyết lớn SOM, đặc biệt sử dụng xương tự thân hoặc lưới titanium để phục hồi lại SOM. Thời gian qua, Khoa phẫu thuật Hàm mặt và tạo hình Bệnh viện 103 đã sử dụng xương tự thân hoặc lưới titanium để phục hồi những tổn khuyết lớn SOM trong chấn thương gãy XTGM cho kết quả rất khả quan. Với cùng chỉ định, hiệu quả điều trị tương đương nhau, khi PT có thể lựa chọn một trong 2 vật liệu, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của bệnh nhân. Từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium „ . Với mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, X-quang tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt. 2. Đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium. 2 Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ ĐÓNG GÓP MỚI 1. Đưa ra các tiêu chuẩn chẩn đoán tổn thương SOM trên lâm sàng và X- quang. 2. Xác định mức độ tổn thương SOM qua chụp cắt lớp, đặc biệt đưa ra cách xác định và công thức tính diện tích tổn khuyết SOM trước phẫu thuật trong điều kiện chụp cắt lớp vi tính không có phần mềm ứng dụng. 3. Luận án nghiên cứu sâu về kết quả điều trị tổn khuyết lớn SOM bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium, loại vật liệu sẵn có, tiện lợi cho hiệu quả cao với tỷ lệ biến chứng thấp. CẤU TRÚC LUẬN ÁN - Luận án được trình bày 125 trang bao gồm: đặt vấn đề 2 trang, tổng quan 32 trang, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 19 trang, kết quả nghiên cứu 33 trang, bàn luận 35 trang, kết luận 3 trang, kiến nghị 1 trang. - Luận án có 50 bảng, 4 biểu đồ, 30 hình, 127 tài liệu tham khảo trong đó có 13 tài liệu tiếng Việt, 113 tài liệu tiếng Anh và 1 tài liệu tiếng Pháp. Chương I. TỔNG QUAN 1.1. Giải phẫu ổ mắt, xoang hàm trên và các cấu trúc liên quan 1.2. Những nghiên cứu về tổn thương SOM trong gãy XTGM 1.2.1. Cơ chế tổn thương SOM * Cơ chế tăng áp lực thủy tĩnh Khi có lực đủ mạnh tác động trực tiếp phía trước vùng ổ mắt nhãn cầu, sẽ đẩy nhãn cầu ra sau làm tăng áp lực bên trong ổ mắt. Khi áp lực tăng lên đáng kể và đột ngột gây vỡ bung những vị trí yếu của thành ổ mắt, trong đó có SOM. * Cơ chế truyền lực chấn thương theo thành xương Khi có lực chấn thương tác động trực tiếp vào vùng xương gò má, hàm trên và bờ dưới ổ mắt làm gãy xương gò má hàm trên và bờ dưới ổ mắt, lực tiếp tục được truyền ra sau gây gãy SOM. 3 1.2.2. Phân loại gãy SOM * Pasquale Piombino và cs căn cứ vào diện tích tổn khuyết SOM, chia gãy SOM thành 2 loại - Gãy lớn: khi diện tích tổn khuyết SOM lớn hơn 3 cm 2 - Gãy nhỏ: khi diện tích tổn khuyết SOM nhỏ hơn 3 cm 2 * Jea Hwan Kwon và cs căn cứ vị trí gãy SOM trên phim CT (Phim Sagittal), chia thành 3 loại - Gãy SOM phía trước - Gãy SOM phía sau - Gãy kết hợp cả trước và sau SOM * Jaquiéry và cs (1996) chia gãy xương ổ mắt thành 5 loại - Loại 1: Gãy sàn hoặc thành trong ổ mắt với diện tích tổn khuyết từ 1- 2 cm 2 ở 2/3 trước ổ mắt. - Loại 2: Gãy sàn hoặc thành trong ổ mắt hoặc kết hợp cả hai với diện tích tổn khuyết > 2 cm 2 ở 2/3 trước ổ mắt. Nhưng còn bờ xương rãnh dưới ổ mắt. - Loại 3: Như loại 2 nhưng gãy khuyết cả bờ xương rãnh dưới ổ mắt. - Loại 4: Gãy toàn bộ sàn và thành trong ổ mắt với diện tổn khuyết mở rộng ra cả 1/3 sau ổ mắt. - Loại 5: Như loại 4 kèm theo gãy cả trần ổ mắt. 1.2.3. Triệu chứng tổn thương SOM trong gãy XTGM * Triệu chứng gãy XTGM - Đau sưng nề mi mắt, gò má, má bên tổn thương - Thấp bẹt biến dạng vùng gò má ổ mắt. - Điểm đau chói, gờ bậc thang quanh bờ ổ mắt, cung tiếp - Hạn chế há miệng, khớp cắn sai * Triệu chứng tổn thương SOM - Xuất huyết kết mạc mắt. - Tê bì hoặc mất cảm giác vùng má mũi, môi trên cùng bên - Nhìn đôi, giảm hoặc mất thị lực 4 - Hạn chế vận nhãn - Thấp nhãn cầu - Lõm mắt 1.2.4. X- quang chẩn đoán tổn thương SOM trong gãy XTGM * X- quang qui ước (Phim thẳng mặt, Blondeau, Hirtz) Chủ yếu phát hiện các vị trí gãy nông như gốc mũi, xung quanh bờ ổ mắt, bờ khuyết lê, trụ gò má hàm trên, đánh giá di lệch khối xương gò má cung tiếp, hàm trên và hình ảnh mờ xoang hàm… * Chụp cắt lớp vi tính (3 bình diện : Axial, Coronal, Sagittal có dựng hình không gian 3 chiều) Thấy rõ các vị trí gãy nông (như trên phim X quang qui ước) và các vị trí gãy sâu, đặc biệt vùng ổ mắt. Chụp cắt lớp còn xác định diện tích khuyết sàn, thể tích ổ mắt (TTOM), đánh giá khối thoát vị, nguyên nhân gây giảm hoặc mất thị lực, khối máu tụ hậu nhãn cầu, đo độ lồi mắt. 1.2.5. Các phương pháp điều trị tổn thương SOM trong gãy XTGM 1.2.5.1. Điều trị bảo tồn Chỉ định khi gãy SOM trong gãy XTGM không hoặc ít di lệch, không ảnh hưởng chức năng và thẩm mỹ . 1.2.5.2. Điều trị phẫu thuật Chỉ định khi gãy SOM trong gãy XTGM có di lệch ảnh hưởng đến chức năng và thẩm mỹ. Phẫu thuật cần nắn chỉnh cố định các xương gãy và xử trí tổn thương SOM. * PT nắn chỉnh, cố định xương gò má, hàm trên - Nắn chỉnh gián tiếp Chỉ định khi gãy SOM trong gãy xương gò má ổ mắt khối lớn không phức tạp, đường gãy SOM gọn không tạo khuyết hổng, không hạn chế vận nhãn test cưỡng bức cơ (-). 5 Một số phương pháp phẫu thuật nắn chỉnh gián tiếp như nắn chỉnh qua đường thái dương của Gillies (1927), qua da bằng móc của Strohmeyer (1844), qua đầu ngoài cung mày của Schullz (1977) Sau nắn chỉnh xương về vị trí đảm bảo cắm gắn xương vững, gò má 2 bên cân, vận nhãn tốt. Chụp X quang kiểm tra sau nắn chỉnh. - Nắn chỉnh trực tiếp và cố định xương Chỉ định khi gãy SOM trong gãy XTGM phức tạp, lõm mắt > 2mm, hạn chế vận nhãn test cưỡng bức cơ vận nhãn (+), nhìn đôi, tổn khuyết SOM > 1cm 2 . Thời điểm can thiệp thường vào ngày thứ 7- 14 sau chấn thương, bệnh nhân (BN) đã chuẩn bị tốt về mọi mặt, tại chỗ giảm nề. Phẫu thuật với đường mổ dưới bờ mi dưới hoặc đường mổ kết mạc mi dưới, có thể kết hợp với các đường mổ khác như: đường Coronal, Hemicoronal, đường đầu ngoài cung mày, đường Caldwell-luc để vào bộc lộ bờ dưới, SOM và các vị trí gãy xương khác. Đánh giá mức độ tổn thương và tính chất di lệch xương. Tiến hành nắn chỉnh, cố định xương bằng nẹp vít, vén trả lại ổ mắt phần tổ chức thoát vị. Đảm bảo khớp cắn đúng và cân đối của xương, tùy mức độ tổn khuyết SOM, lựa chọn vật liệu phục hồi phù hợp. * Xử trí tổn thương SOM - Tình hình xử trí tổn thương SOM trên thế giới Trường hợp gãy SOM đầu tiên được Mac Kenzie mô tả năm 1844 tại Paris. Năm 1957 Smith và Regan đã mô tả hiện tượng kẹt cơ làm hạn chế vận nhãn trong gãy SOM và sử dụng thuật ngữ gãy ” Blow-out”. Trải qua nhiều thập kỷ cùng với sự phát triển của khoa học, đã có nhiều nghiên cứu về tổn thương SOM và ứng dụng các vật liệu khác nhau để phục hồi lại SOM. Năm 1963 Lipshurtz và Ardizone, người đầu tiên sử dụng tấm silicon để sửa chữa khuyết SOM. Những năm thập kỷ 90, lưới titanium được sử dụng sửa chữa những tổn khuyết lớn SOM. Kontio R. K (2006) dùng 6 xương mào chậu Nhìn chung các vật liệu được sử dụng phục hình SOM rất phong phú, được chia thành 2 nhóm: vật liệu tự thân (xương sụn) và vật liệu tổng hợp (vật liệu tiêu: PDS, vật liệu trơ: lưới titanium, thủy tinh sinh học, silicon ). mỗi loại vật liệu đều có những ưu nhược điểm riêng. Tùy thuộc kích thước tổn khuyết SOM mà sử dụng vật liệu cho phù hợp, với tổn khuyết nhỏ dùng vật liệu tự tiêu, tổn khuyết lớn thì sử dụng xương hoặc lưới titanium 2 vật liệu này có hiệu quả điều trị tương đương nhau, trong điều trị có thể lựa chọn một trong 2 vật liệu tùy theo hoàn cảnh và điều kiện BN. Tổn khuyết SOM được coi là khuyết lớn khi > 2,5 cm 2 vì theo đa số các tác giả tổn khuyết lớn SOM khi diện khuyết > 50% diện tích SOM (nghiên cứu của Olive Ploder diện tích SOM # 5 cm 2 ). Với sự phát triển của phẫu thuật nội soi cũng được áp dụng để điều trị tổn thương SOM. Phẫu thuật nội soi được áp dụng chủ yếu như phương pháp hỗ trợ trong phẫu thuật mở, thường chỉ định ở những trường hợp gãy SOM kiểu Blow-out. - Tình hình xử trí tổn thương SOM ở Việt nam Trước đây đã có những nghiên cứu về gãy XTGM, nhưng chưa có nghiên cứu nào về tổn khuyết lớn SOM, đặc biệt sử dụng xương tự thân hoặc lưới titanium để phục hình lại SOM, loại vật liệu tốt, sẵn, phổ biến và tiện lợi. Những năm gần đây đã có một số nghiên cứu cho thấy quan tâm hơn đến tổn thương này. Tuy nhiên tổn thương này vẫn chưa được quan tâm một cách đầy đủ. Hoàng Gia Bảo nghiên cứu tổn thương xương ổ mắt. Trong điều trị sử dụng lưới titanium để phục hồi tổn khuyết xương ổ mắt. Trần Đình Lập và cộng sự nghiên cứu sử dụng chất liệu silicon phục hồi SOM trên 26 bệnh nhân (BN). Nguyễn Đức Thành và cộng sự nhận xét bước đầu về phẫu thuật điều trị vỡ SOM trên 12 trường hợp. Lê Minh Thông nghiên cứu điều trị gãy SOM kết hợp lót chỗ gãy bằng chế phẩm san hô lấy từ vùng biển Việt nam 7 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu 47 BN tổn khuyết lớn SOM trong gãy XTGM được khám và điều trị phẫu thuật tại Khoa phẫu thuật Hàm mặt và tạo hình Bệnh viện 103 từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 7 năm 2013. 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn Những BN có tổn khuyết lớn SOM (diện khuyết > 2,5 cm 2 ) trong gãy XTGM mới, diện khuyết SOM này được xác định sau khi nắn chỉnh cố định xương. Diện khuyết > 2,5 cm 2 được coi là khuyết lớn SOM vì > 50% diện tích SOM theo đa số các tác giả: Hari Ram, Katsushika Ikeda , Lena Folkestad (diện tích SOM # 5 cm 2 ). 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ - BN gãy cũ, có bệnh lý, dị dạng ổ mắt trước khi chấn thương - BN đã can thiệp phẫu thuật ổ mắt ở cơ sở y tế khác. 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu Thực hiện với hình thức tiến cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang có phân tích. 2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu Cỡ mẫu nghiên cứu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho nghiên cứu mô tả ước lượng một tỷ lệ: p.(1 – p) n = Z 2 (1 – α/2) d 2 - n = cỡ mẫu tối thiểu cần cho nghiên cứu - Z (1-α/2) : hệ số tin cậy (ứng với mức tin cậy 95%, Z (1-α/2) =1,96) - p: tỷ lệ ước đoán quần thể. Trong nghiên cứu này, chúng tôi ước đoán tỷ lệ bệnh nhân có khuyết SOM > 2,5cm 2 là 50% với mong 8 muốn ước lượng được một cỡ mẫu lớn nhất (p = 0,50) và hiện tại chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu về tỷ lệ tổn khuyết lớn SOM trong gãy XTGM. - Sai số mong muốn d = 0,15 Áp dụng công thức trên, thay số vào ta có n = 42,68. Như vậy cỡ mẫu tối thiểu cần nghiên cứu là 43 BN. Trong thực tế chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu trên 47 BN có tổn khuyết lớn SOM > 2,5cm 2 . 2.2.3. Qui trình nghiên cứu 2.2.3.1. Khám lâm sàng làm xét nghiệm - chụp X quang Thông tin được thu thập theo mẫu bệnh án nghiên cứu gồm: * Đặc điểm dịch tễ học: tuổi, giới tính, nguyên nhân chấn thương, các biện pháp xử trí cấp cứu ở tuyến trước, các tổn thương kết hợp. * Đặc điểm lâm sàng  Triệu chứng gãy XTGM Đau sưng nề, biến dạng mất cân đối vùng má, gò má  Triệu chứng tổn khuyết SOM. ▪ Bầm tím vùng mi, xuất huyết kết mạc mắt. ▪ Tê bì hoặc mất cảm giác vùng má mũi, môi trên. ▪ Tình trạng thị lực (TL): Bệnh nhân được khám mắt đo thị lực, xác định theo bảng phân loại của tổ chức y tế thế giới. - Thị lực bình thường khi TL ≥ 8/10 - Thị lực giảm chưa ảnh hưởng nhiều sinh hoạt: 8/10 > TL ≥ 3/10 - Thị lực thấp ảnh hưởng nhiều sinh hoạt: 3/10 > TL ≥ 1/20 - Mù lòa khi 1/20 > TL ≥ sáng tối (±).trên. * Dựa trên cơ sở đánh giá của Paul Poeschl và Arnufl Baumann các biểu hiện: nhìn đôi, hạn chế vận nhãn, lõm mắt được chia thành các độ khác nhau. ▪ Nhìn đôi được chia thành 4 độ - Độ 0: không nhìn đôi [...]... Tuấn(2013), "Nhận xét đường mổ kết mạc mi dưới kết hợp mở góc mắt ngoài trong điều trị phẫu thuật gãy sàn ổ mắt ", Tạp chí Y Dược Lâm sàng 108, số 4, tr 65- 69 3 Lê Mạnh Cường, Nguyễn Bắc Hùng, Vũ Ngọc Lâm (2014), "Đánh giá kết quả điều trị gãy xương tầng giữa mặt có tổn khuyết lớn sàn ổ mắt được phẫu thuật phục hình bằng xương tự thân hoặc lưới titanium" , Tạp chí Y Dược Lâm sàng 108, số 4, tr 7881 26... SOM trong chấn thương gãy XTGM bằng ghép xương tự thân hoặc lưới tian cho kết quả tốt về chức năng và thẩm mỹ, với tỷ lệ tối thiểu các biến chứng KIẾN NGHỊ 1 Tổ chức phổ biến kiến thức về tổn khuyết lớn SOM trong chấn thương gãy XTGM Chụp X-quang đặc biệt cắt lớp vi tính giúp chẩn đoán xác định tổn khuyết SOM 2 Đưa ra cách xác định diện tích tổn khuyết SOM trước phẫu thuật qua chụp cắt lớp trong điều. .. ứng dụng 3 Chỉ định dùng xương tự thân hoặc lưới titanium để phục hồi những tổn khuyết lớn SOM trong gãy XTGM tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà lựa chọn cho phù hợp 25 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ 1 Lê Mạnh Cường, Lê Đức Tuấn (2013), " Kết quả bước đầu sử dụng lưới titanium phục hình tổn khuyết sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt" , Tạp chí Y Dược học... chế vận nhãn là 34,1% 4.3 Kết quả điều trị tổn khuyết sàn ổ mắt 4.3.1 Kết quả phục hồi về chức năng - Bàn luận phục hồi thần kinh dưới ổ mắt: Tổn khuyết lớn SOM trong gãy XTGM có tỷ lệ cao tổn thương thần kinh dưới ổ mắt, tỷ lệ tổn thương này khác nhau tùy từng nghiên cứu, Huỳnh Đức Bắc là 31,43%, Đỗ Thành Trí 56,36%, Saikrishla Degala 60%, Hari Ram 65% Mặc dù với tỷ lệ tổn thương như vậy, nhưng sau... thoát vị tổ chức ổ mắt, tổn thương cơ trực, kẹt tổ chức ổ mắt (mỡ, cơ trực dưới, cơ chéo dưới), trường hợp kẹt cơ vào ổ gãy làm test cưỡng bức cơ vận nhãn sẽ (+) Nghiên cứu của chúng tôi khi vào viện có 21/47 BN (44,7%) nhìn đôi độ 1-2-3 Trong đó 18 19 BN (38,3%) nhìn đôi độ 1-2 xác định do phù nề và thoát vị tổ chức ổ mắt, 2 BN (4,3%) nhìn đôi độ 2 do tổn thương cơ trực dưới và thoát vị tổ chức ổ mắt, ... với nẹp vít và thải loại mảnh ghép Tuy vậy chúng tôi luôn theo dõi và thận trọng trong vấn đề sử dụng 23 KẾT LUẬN 1 Đặc điểm lâm sàng, X-quang tổn khuyết lớn SOM trong chấn thương gãy XTGM ▪ Tổn khuyết lớn SOM gặp ở mọi lứa tuổi, nhiều nhất từ 20 đến 29 tuổi chiếm 46,8% Trong đó nam nhiều hơn nữ với tỷ lệ là 5/2 ▪ Nguyên nhân chủ yếu do tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ 87,2% ▪ Đặc điểm lâm sàng - Các... cm3 Sau phẫu thuật: TTOM bên lành: 26,23 ± 0,49 cm3 và bên tổn thương: 26,53 ± 0,72 cm3 Sự khác biệt TTOM bên tổn thương trước và sau phẫu thuật có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 3.4 Kết quả điều trị 3.4.1 Kết quả điều trị khi ra viện 13 3.4.1.1 Kết quả điều trị về chức năng khi ra viện Bảng 3.31 Kết quả điều trị về chức năng khi ra viện (n= 47) Kết quả Chức năng Tốt n (%) Khá n (%) Kém n (%) 31 (66)... mi dưới hoặc kết mạc mi dưới để xử trí tổn thương và phục hồi SOM Có thể kết hợp với các đường mổ khác để nắn chỉnh kết XTGM - Kỹ thuật mổ * Thì 1: Bộc lộ tổn thương Rạch da theo các đường mổ, bộc lộ các vị trí gãy xương, SOM đo diện tích khuyết SOM khi chưa nắn chỉnh xương * Thì 2: Nắn chỉnh xương Nắn chỉnh xương gãy về vị trí giải phẫu, vén trả lại ổ mắt tổ chức thoát vị Lấy bỏ máu tụ, mảnh xương vụn... 3: Kết xương và phục hình sàn ổ mắt Kết xương bằng nẹp vít nhỏ (miniplate) hoặc chỉ thép tại một số vị trí: bờ dưới ổ mắt, cung tiếp, trụ gò má hàm trên, bờ khuyết lê Sau cố định xương, xác định vị trí, kích thước tổn khuyết SOM (bằng giấy bóng in các ô vuông có đơn vị nhỏ nhất đến 1 mm2), đây là diện khuyết thực của SOM Phục hồi bằng xương tự thân hoặc lưới titanium Kiểm tra không làm kẹt cơ và phần... cầu 9/47 (19,1%) 3.3 Đặc điểm X- quang tổn khuyết sàn ổ mắt * Xác định số vị trí gãy 47 BN nghiên cứu, trên phim X- quang qui ước thấy được 181 vị trí gãy, còn trên phim cắt lớp vi tính thấy 288 vị trí gãy * Xác định diện tích tổn khuyết sàn và thể tích ổ mắt Trước phẫu thuật: Diện tích trung bình tổn khuyết SOM của 47 BN là 3,00 ± 0,52 cm2 TTOM bên lành: 26,19 ± 0,71 cm3 và bên tổn thương: 29,96 ± 1,35 . tả đặc điểm lâm sàng, X-quang tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt. 2. Đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium. 2. điểm lâm sàng, X-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium „ . Với mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Lê Mạnh Cường NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG SÀN Ổ MẮT TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium

Từ khóa liên quan