rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9

2 1,983 19
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 20:49

6474,6 x 100 9040 Nghìn tấn Năm Năm% Năm (%) Nghìn tấn 2647,41782,0 1802,61465,0 1357.0890,6 1120,9728,5 844,8425,0344,1162,1 Nghìn ha Tỉnh Trường THCS Tây An Người viết: Ngô Tấn Lợi A. TÊN ĐỀ TÀI RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH LỚP 9 B.CẤU TRÚC NỘI DUNG PHẦN I : MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Biểu đồ là một cơng cụ trực quan rất có cơng dụng trong giảng dạy, học tập địa lí, đặc biệt là địa lí kinh tế, vì phải tiếp xúc, làm việc nhiều với các số liệu và bảng thống kê. Muốn nhấn mạnh và đặc biệt lưu ý đến những dữ kiện số lượng nào đó, phải đưa chúng lên biểu đồ. Cùng với các loại bản đồ, trong mơn học Địa Lí, biểu đồ đã trở thành một phần quan trọng khơng thể thiếu trong kênh hình. Có thể nói biểu đồ là một trong những “ngơn ngữ đặc thù” của khoa học địa lí. Chính vì vậy mà kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ đã trở thành một u cầu khơng thể thiếu đối với người dạy và học địa lí, do đó nó đã trở thành một nội dung đánh giá học sinh học mơn Địa Lí. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết học sinh ở các trường trung học cơ sở trong huyện Tây Sơn nói chung và Trường THCS Tây An nói riêng, đặc biệt là học sinh lớp 9, kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí của các em còn yếu. Trong khi đó giáo viên cũng khơng có một tài liệu chuẩn nào để hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng này. Xuất phát từ lí do trên, cho nên tơi chọn đề tài “Rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9” làm vấn đề nghiên cứu với tham vọng nhằm giúp học sinh rèn luyện một cách có hiệu quả kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí, đồng thời qua đó giáo viên cũng có một tài liệu chuẩn để hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng này tốt hơn. II. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI: - Nghiên cứu các cơ sở lí luận và thực tiễn của việc rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ trong việc học tập mơn Địa Lí của học sinh lớp 9. - Tìm hiểu một số phương pháp rèn luyện kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí của giáo viên bộ mơn. SKKN Trang 1 Số liệu tuyệt đối của thành phần A x 100 Tổng số Diện tích (ha) Số dân (người) 9406800 79700000 Chú giải: Tổng số Khai thác Ni trồng Chú giải: Nơng, lâm, ngư nghiệp Cơng nghiệp-xây dựng Dịch vụ Biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (%) Biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991-2002 Chú giải: Diện tích ni trồng thủy sản Biểu đồ thể hiện diện tích ni trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của vùng Dun hải Nam Trung Bộ năm 2002 38.5 Chú giải: Thành thị Nơng thơn Biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số thành thị và nơng thơn ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1995-2002 38.5 100 Một số lỗi học sinh thường mắc phải khi tiến hành vẽ biểu đồ 23.0 60 40 20 80 2002 Trường THCS Tây An Người viết: Ngô Tấn Lợi SKKN Trang 2 . Rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9 làm vấn đề nghiên cứu với tham vọng nhằm giúp học sinh rèn luyện một cách có hiệu quả kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí, . của việc rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ trong việc học tập mơn Địa Lí của học sinh lớp 9. - Tìm hiểu một số phương pháp rèn luyện kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí của giáo viên. Ngô Tấn Lợi A. TÊN ĐỀ TÀI RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH LỚP 9 B.CẤU TRÚC NỘI DUNG PHẦN I : MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Biểu đồ là một cơng cụ trực quan rất
- Xem thêm -

Xem thêm: rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9, rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9, rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9

Từ khóa liên quan