sáng kiến kinh nghiệm giải b_ giáo dục kỹ năng sống_ văn hóa ứng xử cho học sinh

17 2,477 18
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 21:25

A. Đặt vấn đề I. Lí do chọn đề tài Giỏo dc k nng sng cho hc sinh v Vn húa ng x trong nh trng Bt kỡ mt quc gia no trờn th gii cng u phi xõy dng cho mỡnh mt nn vn húa riờng bit v c ỏo trong ú cú vn húa ng x. Vn húa ng x th hin tm giỏo dc ca mi cỏ nhõn, gia ỡnh v xó hi. Nhiu gia ỡnh cú nn vn húa ng x tt s lm cho t nc y cú mt nn vn húa vn minh thc s. Nhỡn li vn húa ng x ca con ngi Vit Nam ngy xa, ó c cha ụng ta xõy dng qua my ngn nm p , ỏng quý, ỏng trõn trng bit bao thỡ bõy gi ang dn dn b xung cp. L mt nh giỏo dc trong thi hin i ny tụi khụng khi au bun v lo lng trc s xung cp ca nn vn húa ú. Lm th no vn húa ng x ca nc nh c gi vng, mi th h ngi Vit Nam chỳng ta bit i x vi nhau mt cỏch nhó nhn v lch s nh cha ụng thu trc . iu ny l mt vn rt khú v cn cú c mt quỏ trỡnh thc hin nú trong giỏo dc. Giỏo dc cho hc sinh bit c nhng hnh vi ng x cú vn húa l vụ cựng cn thit ca giỏo viờn hin nay, cn c s chung tay giỳp sc ca mi ngi. Chớnh vỡ th tụi tin hnh thc hin vic giỏo dc k nng sng cho hc sinh v Vn húa ng x trong nh trng. II.Cơ sở lí luận và thực tiễn 1.C s lớ lun: 1. Khỏi nim vn húa l gỡ Vn húa l khỏi nim mang ni hm rng vi rt nhiu cỏch hiu khỏc nhau, liờn quan n mi mt i sng vt cht v tinh thn ca con ngi. Ngha ban u ca vn húa trong ting Hỏn l nhng nột xm mỡnh qua ú ngi khỏc nhỡn vo nhn bit v phõn bit mỡnh vi ngi khỏc, biu th s quy nhp vo thn linh v cỏc lc lng bớ n ca thiờn nhiờn, chim lnh quyn lc siờu nhiờn [1] . Theo b T Hi (bn nm 1989) thỡ vn húa vn l mt cỏch biu th chung ca hai khỏi nim vn tr v giỏo húa [2] . Trong cuc sng hng ngy, vn húa thng c hiu l vn hc, ngh thut nh th ca, m thut, sõn khu, in nh Cỏc "trung tõm vn húa" cú khp ni chớnh l cỏch hiu ny. Mt cỏch hiu thụng thng khỏc: vn húa l cỏch sng bao gm phong cỏch m thc, trang phc, c x v c c tin, tri thc c tip nhn Vỡ th chỳng ta núi mt ngi no ú l vn húa cao, cú vn húa hoc vn húa thp, vụ vn húa Vn húa l dũng chy ca cỏc chun mc, cỏc giỏ tr, nim tin, cỏc truyn thng, nghi l ca mt cng ng 1 2. Văn hóa ứng xử Nói đến văn hóa là nói đến hàng nghìn định nghĩa khác nhau. Văn hóa ứng xử cũng thế. Tùy quốc gia, tùy dân tộc, tùy vùng miền… mà hình thành nên những nét đẹp văn hóa, trong đó có VH ứng xử. Nhưng đối với người Việt Nam, hàng ngàn năm qua trong cách ứng xử thường ngày vẫn là “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Đời này qua đời khác, con trẻ được những người có trách nhiệm dạy “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Mọi thứ đều được học từ nhỏ chứ không phải trưởng thành mới bắt đầu học. Măng không uốn thì khi thành tre khó thể nào uốn được biết lịch sự , biết ăn nói 3. Văn hóa ứng xử trong nhà trường Là tổng hợp các giá trị, các chuẩn mực, niềm tin và hành vi ứng xử của các thành viên trong nhà trường tạo nên sự khác biệt giữa trường này với trường khác Phần nổi gồm: - Tầm nhìn, chính sách,, mục tiêu - Khung cảnh, cách bài trí lớp học - Logo, khẩu hiệu, bảng hiệu, biểu tượng - Đồng phục, Các nghi thức, nghi lễ - Các hoạt động văn hoá, học tập của trường… Ph ần chìm gồm : - Nhu cầu, cảm xúc, mong muốn cá nhân - Quyền lực và cách thức ảnh hưởng - Thương hiệu - Các giá trị - Các quy ước ngầm II.C ơ sở thực tiễn 1.Sự cần thiết phải xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường Văn hóa giao tiếp và ứng xử từ lâu đã trở thành một vấn đề được nhiều người quan tâm. Trong nhà trường, vấn đề giao tiếp và ứng xử lại trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà còn dạy làm người cho các thế hệ học trò. Chúng ta cũng phải thừa nhận rằng văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp học đường đang đi xuống. Học sinh hiện nay thiếu những hành vi ứng xử đẹp, thiếu tế nhị, thiếu suy nghĩ trong lời nói…Có nhiều em không có ý thức đạo đức trong việc làm và lời nói, không kiểm soát được hành vi của mình. Nguyên nhân vì đâu? Theo tôi lỗi tại các em một phần, lỗi nhiều hơn thuộc về người lớn, về cách giáo dục của gia đình trong đó nhà trường và xã hội phải sẻ chia trách nhiệm. Bởi vì con trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều từ văn hóa ứng xử của cha mẹ, thầy cô. Mặt khác còn do thiếu kĩ 2 nng sng cho nờn dn n vic hc sinh ỏnh nhau, phỏ hoi ti sn Hc sinh n khụng ớt nhng em cũn l la tui hc sinh m ó lm m. ú l nhng nguyờn nhõn. Vy chỳng ta phi lm gỡ? Theo tụi trc ht cn phi giỏo dc cho cỏc em v vn húa ng x núi chung v vn húa ng x trong nh trng núi riờng.V vic rốn luyn k nng sng cho cỏc em v vn húa ng x trong nh trng cú th t chc v lng ghộp nú trong hỡnh thc sinh hot ca nhiu cõu lc b ca i: CLB tui teen, CLB tõm tỡnh ngi bn gỏi, CLB an ton giao thụng, ma tỳy hc ng, CLB Bi ca ngi lớnhSinh hot CLB trong nh trng rốn cho cỏc em nhiu vn sng v kinh nghim s giỳp cỏc em dn i vo qu o iu chnh cỏc hnh vi ca mỡnh v cú vn húa ng x trong cuc sng vn minh. 2. C th v vn húa ng x trong nh trng Phn d nhỡn s thy ú l: - Tm nhỡn, chớnh sỏch, mc tiờu - Khung cnh, cỏch bi trớ lp hc - Logo, khu hiu, bng hiu, biu tng - ng phc, Cỏc nghi thc, nghi l - Cỏc hot ng vn hoỏ, hc tp ca trng, văn hoá ứng xử trong nhà trờng 1. ứng xử với môi trờng 2. ứng xử với giao thông 3. ứng xử với công việc 4. ng x vi mi ngi -Gii thớch 1. ứng xử với môi trờng: Làm cho môi trờng trở nên sạch sẽ thân thuộc lành mạnh đáng yêu 2. ứng xử với giao thông: Thể hiện ở sự hiểu biết về luật giao thông và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông 3. ứng xử với công việc : Thấy rõ trách nhiệm trong công việc cố gắng nỗ lực hoàn thành, tạo thói quen tốt trong công việc 4. ng x vi mi ngi trong giao tip ( Phn c chỳ trng) Quan h giao tip trong trng c th hin rt nhiu mi quan h, quan h thy vi trũ, quan h trũ vi trũ, thy vi thy, cỏn b qun lý vi nhõn viờn, cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn vi ph huynh, Cỏc mi quan h giao tip cỏ nhõn ny nhiu khi li i din cho mi quan h tp th, vớ d, gia nh trng vi ph huynh, gia lónh o vi qun chỳng. 3 Các mối quan hệ giao tiếp nói trên sẽ tốt nếu những người tham gia vào quá trình giao tiếp ấy có lương tâm trong sáng, hiểu biết về cái đẹp và nắm được các nguyên tắc giao tiếp. Sự non nớt, lung túng, vụng về nhưng chân thực trong giao tiếp có thể cảm thông, nhưng không thể chấp nhận những cử chỉ giao tiếp giả dối. Nhiều khi người ta bị hại về những hành vi giao tiếp giả dối, có vẻ có văn hóa nhưng thực chất không có văn hóa này. Văn hóa là sự sống có ý thức, văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo trong quá trình lịch sử (1), mang đậm bản sắc dân tộc. Tính giá trị của văn hóa thể hiện ở chổ nó có giá trị thúc đẩy sự sống chân chính phát triển. Những hành vi giao tiếp có tác dụng góp phần làm cho con người tốt hơn, thúc đẩy cuộc sống chân chính phát triển tốt hơn, mới được gọi là hành vi ứng xử, giao tiếp có văn hóa. Nội dung giáo dục văn hóa giao tiếp trong nhà trường rất nhiều nhưng điều quan trọng nhất đó là giáo dục về chữ tâm. Người có cái tâm tốt là người có cái nhìn nhân hậu đối với con người, mong mọi người được tốt hơn, người xấu trở thành tốt, người tốt trở nên tốt hơn. Lương tâm trong sáng là chiếc gương soi để mọi người tự kiểm tra sự trong sáng trong hành vi giao tiếp của mình. Không ít trường hợp, hành vi giao tiếp đã không bộc đúng bản chất thật của con người. Một học trò chào thầy giáo khi chưa có kết quả học tập chưa đủ để khẳng định học trò này giao tiếp có văn hóa? Sau khi đủ điểm thi, người học trò này có thể không chào thầy giáo đã dạy mình nữa! Đây có lẽ không phải là hiện tượng hy hữu trong nhà trường. Một học trò gặp thầy giáo, vô tình hay vì một lý do nào đó, đã không chào hay chậm chạp trong chào hỏi, cũng chưa đủ để kết luận người học trò này không lễ phép với thầy giáo dạy mình, thiếu hay yếu về văn hóa? Cái có thể cho chúng ta lời giải đáp đúng đắn nhất đó là cái tâm của người học trò này. Người học trò này có văn hóa hay không, ở những hành vi cụ thể, có lẽ chỉ có người đó biết. Muốn đánh giá được bản chất văn hóa của một người nào đó chúng ta phải xem xét hành vi ứng xử văn hóa của họ trong hệ thống. Giáo dục chữ tâm – với nghĩa là lương tâm, nhân tâm, chữ tâm trong sáng – cho tiếp học đường, đều là đối tượng cần được giáo dục về chữ tâm. Ngay những người đã có cái tâm trong sáng, việc bồi dưỡng thêm về chữ tâm cũng không thừa, điều này chỉ làm cho chữ tâm của họ trong sáng, phong phú thêm lên. Làm thế nào để giáo dục chữ tâm có hiệu quả? Điều này còn tùy thuộc vào đối tượng, cấp học. Mỗi cấp học, mỗi đối tượng có cách giáo dục khác nhau. Cách dạy của Khổng Tử về chữ Nhân đối với học trò đã cho chúng ta bài học này. Cha ông chúng ta rất chú ý giáo dục chữ tâm – nhân tâm - cho con em mình, chú ý giáo dục từ đầu đời của mỗi con người. Lớp học đầu tiên của trẻ được gọi là lớp vỡ lòng, lớp khai tâm. Những ấn tượng có được từ đầu đời này sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời của mỗi con người. Nội dung và hình thức giáo dục về chữ tâm – nhân tâm – rất phong phú, sinh động, tùy vào từng loại đối tượng, tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể. Chúng ta phải vừa 4 coi trọng tính tự giác vừa coi trọng việc bắt buộc trong giáo dục chữ tâm cho con người. Sau chữ tâm, cần giáo dục cho mọi người trong trường chuẩn mực về cái đẹp. Trên hai cơ sở này, người ta sẽ tìm được hành vi ứng xử giao tiếp thích hợp. Văn hóa gắn liền với cái đẹp. Cái tốt gắn liền với cái đẹp. Vì “biết rung cảm trước cái đẹp sẽ rất khó làm điều xấu”. Có được cái tâm tốt, có được quan niệm về cái đẹp đúng, người ta sẽ có hành vi ứng xử văn hóa đúng, đẹp. Nhiều khi không cần lời chào, chỉ một cái gật đầu, chỉ một ánh mắt, con mắt là cửa sổ tâm hồn, như có người đã nói, cũng là hành vi ứng xử có văn hóa rồi. Những hành vi ứng xử phi ngôn ngữ ấy rất quan trọng đối với con người. Sự giao tiếp trong tình yêu, ban đầu, nhìn chung là sự giao tiếp phi ngôn ngữ. Sự giao tiếp phi ngôn ngữ ấy thường là sự mở đầu cho hạnh phúc của những gia đình mới. Sự giao tiếp đó quan trọng biết chừng nào. Cái gì đã tạo ra hiệu quả của hành vi giao tiếp không lời đó? Đó là cái tâm, đó là ý thức về cái đẹp của chủ thể và khách thể giao tiếp trong kênh thông tin. Dân gian có câu: Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nhưng cũng có câu: Im lặng là vàng. Cả hai câu đều đúng. Đó hình thức giao tiếp linh hoạt của con người. Người ta đã nói tới nhiều những quy định về hành vi, cử chỉ, lời nói, … ở dạng hiển ngôn, mà không chú ý hay chưa chú ý đến những quy định về ứng xử văn hóa ở dạng phi ngôn ngữ. Trong thực tế đời thường, sự tồn tại và biểu hiện của giao tiếp phi ngôn ngữ rất nhiều, thậm chí nhiều hơn ngôn ngữ giao tiếp trực tiếp. Nếu không có hai cơ sở trên, thì dù có quy định hình thức ra hỏi, về chào, … và người ta thực hiện nghiêm túc bao nhiêu đi nữa thì bản chất văn hóa đích thực của văn hóa giao tiếp vẫn không có được. Những hành vi có vẻ có văn hóa trong giao tiếp bề ngoài nhiều khi lại chứa đựng bản chất vô văn hóa bên trong, sự dối lừa, nếu họ không trung thực với nhau, không ưa nhau, không có cái tâm trong sáng. Trong nhà trường, ưu tiên hàng đầu phải là sự giáo dục về chữ tâm, tiếp đó là sự giáo dục về chữ mỹ, giáo dục về cái đẹp của con người, của văn hóa ứng xử. Một nội dung quan trọng thứ ba cần giáo dục cho mọi thành viên trong trường, đó là giáo dục các nguyên tắc giao tiếp. Nguyên tắc giao tiếp là nơi thể hiện cái tâm và cái đẹp trong quan hệ giao tiếp ứng xử giữa con người với con người. Mác đã khẳng định, về bản chất, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Di truyền tạo ra nhân hình, giao tiếp tạo ra nhân tính ở mỗi con người. Ở những môi trường khác nhau, con người có những hành vi giao tiếp khác nhau Giao tiếp đó phải có văn hóa, nghĩa là phải có tính chất người, phải góp phần cho sự phát triển chất người chân chính. Điều đó có nghĩa là không phải giao tiếp lúc nào cũng cần sự hòa nhã, cảm thông, nhẹ nhàng. Văn hóa “trọng âm” của người Việt đã tạo ra chuẩn tắc ứng xử: “Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Thực ra 5 khụng ớt lỳc li núi trc tip khụng va lũng nhng li rt cn thit, Thuc ng gió tt, s tht mt lũng. Hnh ng núi tht ny li cú cht vn húa cao, vỡ sau hnh ng núi tht ú, mt s iu chnh ó cú th xy ra, ngi c gúp ý sng tt hn, cú vn húa hn. S thng thn trong giao tip l mt nguyờn tc cn bi dng cho hc sinh trong nh trng. B. Giải quyết vấn đề 1. Những giải pháp . Giỏo dc cho hc sinh cỏch ng x cú vn húa ũi hi phi t m cụng phu v cú thi gian ch khụng phi lm ch mt sm, mt chiu l ó cú kt qu ngay c. Bi vỡ mụi trng giỏo dc ca gia ỡnh, ngoi xó hi tỏc ng rt ln i vi cỏc em. Lng tõm v trỏch nhim ca nh giỏo ó thụi thỳc tụi tỡm ra nhng gii phỏp giỏo dc cỏc em, giỳp cỏc em hiu v nhỡn nhn li chớnh bn thõn mỡnh, v t iu chnh tt nhng hnh vi ca mỡnh. 1. Gii phỏp1. Cn lm tt vai trũ ca cụng tỏc i trong nh trng. Cụng tỏc i cú nhiu hot ng giỳp cỏc em cú cỏch ng x cú vn húa: - Xp hng ra vo lp đúng giờ ra vào lớp theo hiệu lệnh trống, khụng xụ y, chen ln. - Mc ng phc theo quy nh - Cú k nng cho hi l phộp vi mi ngi - Bit giỳp bn cú hon cnh khú khn cựng vn lờn trong hc tp. - Cú tinh thn on kt tng thõn tng ỏi. - Giỏo dc cho cỏc em bit v truyn thng lch s ca cha ụng ( vo nhng ngy l ln trong nm hc). - Tham gia t chc cỏc bui HNG - Thực hiện tốt cuộc vận động Thiếu nhi thái Bình thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và hởng ứng tham gia phong trào Trần Quốc Toản, Uống nớc nhớ nguồn - Thực hiện hiệu quả các phong trào Nói lời hay, làm việc tốt - Phấn đấu học tập tốt ,tham gia tích cực các hoạt động của đội của nhà trờng bằng cách thực hiện tốt các giờ truy bài đầu giờ . - Tổ chức xây dựng nhóm học tập, các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, học tập, an toàn giao thông, câu lạc bộ toán hoạc, văn học 6 2. Giải pháp 2. Giáo dục văn hóa ứng xử trong môn văn, môn công dân. Có thể nói môn ngữ văn, môn công dân trong nhà trường là hai môn có nội dung giáo dục văn hóa ứng xử rất nhiều cho học sinh. Môn văn: Văn hóa ứng xử hầu hết các văn bản nào cũng có nội dung đó. Bởi vì học văn chính là học cách làm người. Chính là học cách con người biết yêu thương con người, học cách nói năng năng lễ phép… Văn học có khả năng hướng thiện cho học sinh. Dạy học sinh biết học tập những cách ứng xử của các văn nhân, thi nhân cũng là vai trò quan trọng của giáo viên văn. Vì vậy, theo tôi GV dạy văn cần có hình thức cho học sinh sinh hoạt ngoại khoá, chẳng hạn như sinh hoạt CLB văn học… Môn công dân: Những câu chuyện ở phần đặt vấn đề của môn công dân có nhiều ý nghĩa giáo dục để rút ra bài học. GV dạy môn công dân cần cho học sinh hiểu và vận dụng kiến thức bài học bằng cách xử lí, nhận xét những tình huống đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại để các em biết phản đối những điều xấu và yêu quý, trân trọng những việc làm đẹp… 3. Giải pháp 3: Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp. Muốn giáo dục được văn hóa ứng xử trong nhà trường cần có sự chung tay giúp sức của nhiều người trong đó có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp. Giáo viên chủ nhiệm là linh hồn của lớp, là người mẹ thứ hai của các em đồng thời có khả năng trực tiếp giáo dục cách ứng xử của các em trong việc thực hiện tốt các nề nếp của Đội, nội quy của nhà trường. Đơn giản như việc giáo dục văn hóa ứng xử trong công tác Đội là nề nếp ra vào lớp hay nề nếp truy bài 15 phút đầu giờ, nếu được giáo viên chủ nhiệm quan tâm thì việc giáo dục văn hóa ứng xử sẽ có tác dụng hơn nhiều . Vì sao lại như vây? Bởi vì người làm nên kỉ cương nề nếp, gia phong trong gia đình là ông bà, cha mẹ thì người làm nên trật tự kỉ, cương của lớp ấy chính là giáo viên chủ nhiệm . Công tác Đội có tốt hay không, không phải chỉ phụ thuộc ở giáo viên TPT mà nó còn phụ thuộc ở vai trò trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp. Để giáo dục tốt được văn hóa ứng xử cho các em học sinh, cần phải phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp. 4.Giải pháp 4. Nâng cao vai trò của công tác đoàn thể, hội cha mẹ học sinh. Mỗi gia đình có một truyền thống văn hóa riêng. Văn hóa ứng xử của học sinh trong nhà trường còn thể hiện sự văn hóa giáo dục ứng xử của gia đình ấy bởi vì ngày xưa các cụ có những nhận xét cũng không sai: “Kẻ trên ở chẳng kỉ cương Để cho kẻ dưới lắm đường mây mưa” Hoặc “Rau nào sâu ấy” hay “Giỏ nhà ai quai nhà ấy” 7 Giáo dục văn hóa ứng xử phụ thuộc một phần tất yếu của gia đình. Trong nhà trường không tránh khỏi được những hành vi thiếu suy nghĩ của các em như nói bậy văng tục, làm hư hoại của công, mâu thuẫn bạn bè… Trong tình hình như vậy, ngoài việc giáo dục của các thầy giáo, cô giáo trong nhà trường cũng rất cần sự hợp tác, cộng sự của hội cha mẹ học sinh trong nhà trường, của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, ban công an xã. Ngoài công tác vận động họ còn có tác động tuyên truyền và trao đổi các biện pháp về việc giáo dục con cái cho những gia đình có con chưa ngoan để gia đình ấy có những kinh nghiệm trong việc giáo dục con cái. 5.Giải pháp 5. Xây dựng cho học sinh những nguyên tắc chuẩn mực về văn hóa ứng xử a.Giao tiếp ứng xử giữa học sinh với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: Giao tiếp với cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường, học sinh phải: - Lễ phép, kính trọng, chào hỏi và xưng hô đúng phép tắc. Không được nói trống không, không được vô lễ, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. - Đảm bảo lời nói chính xác, trung thực. Không được nói dối. - Thể hiện sự thân thiện nhưng không ngang hàng. Không được nhạo lời nói, dáng dấp cử chỉ của thầy, cô giáo, của cán bộ công nhân viên hoặc của người khác. - Khi phạm lỗi đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên phải nghiêm túc nhận lỗi và sửa chữa sai phạm. b.Giao tiếp ứng xử giữa học sinh với học sinh - Phải dùng ngôn ngữ giản dị, rõ ràng, trong sáng, thái độ vui vẻ hòa đồng, lịch sự. Không dùng ngôn ngữ thô tục, ẩn ý, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn bè và của người khác; không nói tục, chửi thề. - Không dùng lời lẽ đùa nghịch quá trớn, không nhạo lời nói hoặc dáng dấp của bạn để gây bực tức, bất bình cho bạn và có thể dẫn đến mất đoàn kết, xích mích, gây gỗ, đánh nhau. - Giao tiếp phải thể hiện sự khiêm tốn, tế nhị, có văn hóa, không khí hòa bình – thân thiện – ám áp, thể hiện đạo đức, phong cách người học sinh. Không khiêu khích, hách dịch, lên giọng “đàn anh, chị” hoặc bất kỳ biểu hiện nào thiếu văn hóa. - Trong giao tiếp phải thể hiện tính trung thực, khoan dung, độ lượng, lòng nhân ái. Không phân biệt địa giới, chia rẽ học sinh xã này xã khác. 8 - Mỗi học sinh đều tâm niệm “Tập thể lớp là một gia đình” và “Nhà trường là một đại gia đình”, luôn luôn mong muốn và góp phần xây dựng để “gia đình” là điểm tựa, nguồn vui, niềm tin, niềm tự hào cho từng học sinh mỗi ngày đến trường. 2. Hành vi đạo đức ứng xử của người học sinh: Mỗi học sinh phải: - Luôn luôn có ý thức phấn đấu, vươn lên về mọi mặt. - Biết vâng lời thầy, cô giáo, cán bộ công nhân viên và nghiêm chỉnh thực hiện nội quy, quy chế trường học. - Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, hòa đồng với tất cả bạn bè cùng lớp, cùng trường - Chấp hành nghiêm túc pháp luật, các quy định về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Hiểu biết và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. - Không che dấu khuyết điểm của bản thân, không bao che khuyết điểm cho bạn. Hưởng ứng và tích cực tham gia chống mọi hành vi tiêu cực trong học tập, kiểm tra, thi cử. - Không thực hiện các hành vi học sinh không được làm: + Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác; + Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; + Đánh nhau, gây rối trật tự an ninh trong nhà trường và nơi công cộng; + Làm việc khác; nghe, trả lời bằng điện thoại di động; hút thuốc, uống rượu bia trong giờ học, khi đang tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường; + Đánh bạc; vận chuyển, mang đến trường, tàng trữ, sử dụng ma túy, hung khí, vũ khí, chất nổ, chất độc; lưu hành, sử dụng văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy; tham gia tệ nạn xã hội. 3. Trang phục, tác phong người học sinh: - Thực hiện trang phục đúng quy định của nội quy nhà trường: quần tây màu xanh đen, áo trắng , bỏ áo trong quần, có thắt lưng hài hòa, giày ba ta trắng. Buổi học có tiết Thể dục mang giày bata. Tất cả học sinh đều có phù hiệu và may hẳn vào áo. Không mang áo, quần trái với quy định để đảm bảo việc việc học tập, sinh hoạt thuận tiện, giữ gìn nét đẹp và văn hóa riêng của nhà trường. - Không tô son, đánh phấn, sơn móng tay, móng chân, nhộm tóc khi đi học - Đầu tóc gọn gàng, nam sinh không để tóc dài quá quy định, không cắt trọc . Nữ sinh không cắt, chải đầu tóc theo mốt cầu kỳ, làm mất nét đẹp chân phương mái tóc người phụ nữ Việt Nam. 9 Tt c cỏc nguyờn tc ny u phi c nh trng v cỏc giỏo viờn ch nhim a ra trc vi ph huynh trong cuc hp u nm ph huynh bit c nhng tiờu chun v yờu cu ca nh trng h cú cỏch giỏo dc con cỏi trc khi n trng. Lm c iu ny tc l ó gúp phn vo trong vic giỏo dc vn húa ng x nh trng. 2. Giáo dục kĩ năng sống về văn hoá ứng xử trong nhà tr ờng qua một tiết HĐNLLL A.Mục tiêu hoạt động: - Thụng qua bui hot ng ngoi gi lờn lp giỳp cỏc em hiu bit sõu hn v vn húa ng x trong nh trng. T ú cú nhng cỏch c x ỳng mc v cú kinh nghim hn trong cuc sng vn húa giao tip vi mi ngi. - Cỏc em cú tớnh tớch cc v phõn bit iu hay l phi, cn hc tp cỏi tt v trỏnh cỏi xu xa ti li - Giỏo dc cỏc em sng cú tỡnh ngha, bit yờu cỏi p v lờn ỏn nhng cỏi xu xa gi di, hon thin nhõn cỏch con ngi. B. Nội dung và hình thức hoạt động: 1. Nội dung. - Nhng kin thc thuc v lớ thuyt ca vn húa ng x, hc tp cỏch ng x ca cỏc Bỏc H kớnh yờu qua cõu chuyn k v Bỏc 2. Hình thức hoạt động: - Phn thi hiu bit - X lớ tỡnh hung - K chuyn Bỏc H - Văn nghệ xen kẽ. C.Chuẩn bị hoạt động: 1. Về ph ơng tiện: - Câu hỏi thuộc các lnh vc cuc sng - Phần thởng. - Chuông lắc, máy chiếu - Tăng âm, loa đài 2. Về tổ chức: *Giáo viên chủ nhiệm: - Giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp tổ chức hoạt động này. Trao đổi với các em để thống nhất nội dung câu hỏi, tp tỡnh hung v hc thuc cõu chuyn k v tm gng ng x ca Bỏc H. 10 [...]... tip t chc dn chng trỡnh ngoi ra cũn ging gii thờm cho cỏc em *Học sinh: - Phân công trang trí lớp; khăn phủ bàn; lọ hoa; kẻ chữ trang trí trên bảng.; kê bàn ghế - Tp th lp cựng tham gia D Tiến hành hoạt động: Phần 1: Hiểu biết 1 Văn hoá ứng xử trong nhà trờng là gì? A L vn hc, ngh thut nh th ca, m thut, sõn khu, in nh B Là học ăn, học nói, học gói, học mở C L tng hp cỏc giỏ tr, cỏc chun mc, nim tin... cô giáo toán ra nhiều bài tập bồi lắm, lại còn làm cả 1bài văn nữa chứ! Thu: - Thôi đừng lăn tăn nữa! Đi có một tối đã chết ai đâu, mà cậu là học sinh cng của cô giáo, cô giáo dễ dàng bỏ qua cho cậu đấy Đi đ i Mai: - Các bạn ơi trong tình huống này tôi phải trả lời bạn ấy nh thế nào để bạn ấy không giận tôi? 2 Tình huống 2: Trong gìơ học công nghệ có một vài bạn ở lớp khác sang tự do ngồi vào lớp học. .. thiếu văn hoá A Cời nói tự do trong lớp học B Không làm bài tập C Huýt sáo trong trờng D Thấy mẩu giấy rơi ở hành lang lớp học bỏ vào thùng rác 3 Những việc làm nào sau đây biểu hiện là ngời có văn hoá A Thấy bạn bị ngã đỡ bạn dậy B gặp thầy cô và ngời lớn không chào C Bứt cành bẻ cây, phá cửa lớp và hệ thống điện D Đến chúc mừng thầy giáo nhân ngày 20/11 4 Em chọn hành vi nào trong cách ứng xử sau?... Khụng cú cỏc hin tng vi phm phỏp lut, khụng cú hc sinh nghin ma tỳy, khụng cú hin tng hc sinh b nh i Vic thc hin tt vn húa ng x trong nh trng v c cng ng giỏo dc quan tõm tụi tin rng giỏo dc th h tr trng tụi núi riờng v cỏc nh trng núi chung tng lai s sỏng sa v cú nhiu kt qu tt p 4 Bài học kinh nghiệm Nh phn trờn, tụi ó trỡnh by, mun giỏo dc c cho hc sinh sng cú vn húa, ng x vn húa tt thỡ cn phi cú... Bỏc bn nờn ó bo ng chớ cho chỏu ngi chi n ko Khi Bỏc tr vo vn thy 2 cha con ngi ch v khụng dỏm ly ko n Bỏc t v khụng bng lũng, phờ bỡnh ng chớ: - nh, chỏu l con ca cụ chỳ, nhng n õy, chỏu l khỏch ca Bỏc Chỳ phi cú nhim v giỳp Bỏc ói khỏch ch, ai li chỏu bộ ngi chi suụng hay sao? Em có suy nghĩ gì về phong cách ứng xử của Bác? Em học tập đợc ở Bác điều gì trong phong cách ứng xử đó? 13 - Bác sống nhân... không xin phép ý kiến của cô giáo Là một thành viên tích cực của lớp em sẽ làm gì trong trờng hợp ấy? 3 Tình huống 3 Hôm nay đến lớp em thấy có một bạn trai lấy 2 quả pháo nổ ở trong cặp ra định đa cho học sinh lớp 9 Trong trờng hợp này em sẽ khuyên bạn ấy nh thế nào? 4 Tình huống 4 Lan và Hạnh là hai ngời bạn thân ngồi cạnh nhau Gìơ kiểm tra toán, Lan đang bí cha nghĩ ra đợc cánh giải, muốn liếc nhìn... bọt ra lớp học, không sơ vin và mặc đồng phục theo quy định D Tích cực tham gia các buổi lao động vệ sinh trong nhà trờng E Tố giác những bạn thờng xuyên ăn quà vặt và thiếu lễ độ với các thầy cô gi G Mang điện thoại đến lớp học, chơi điện tử H Thấy khẩu hiệu của lớp rơi cùng nhau treo lại và sửa chữa I Hát to quốc ca và đội ca khi chào cờ 11 5 Em đồng ý với ý kiến nào sau đây: A Giờ thể dục, ca múa... Bỏc s cũn v thm cỏc chỏu nhiu ln na Ngy hụm y, Bỏc ó li rt nhiu qu chia cho cỏc em Nhn phn qu ca Bỏc cho, nhiu em ó khụng n, ct lm k nim T hụm ú trong tng ụi mt ca cỏc em, ngi lờn nim vui nhn qu Bỏc Em Quc khụng li ra ngoi tri na, m gi gỡn mỡnh nh gi gỡn k nim qu Bỏc trong trỏi tim ? Em có nhận xét nh thế nào về văn hoá ứng xử của Bác khi Bác đến thăm trại trẻ Kim Đồng? - Bác quan tâm đến môi trờng... trả lời là khong có chuyện gì Em có đồng ý với việc làm của Minh không? Tại sao? Phần3: Học tập văn hoá ứng xử của Bác 1 Câu chuyện thứ nhất: Bỏc H rt thng tr con Cú ln ang ng n gn sỏng, lnh quỏ Bỏc thc dy Giú vun vỳt p vo ca kớnh Cht Bỏc nghe thy cú ting tr em rao hng di ng, Bỏc m ca ngú xung nhỡn em bộ, nhỡn mói cho n khi em bộ i khut mi t t khộp ca li Mt ln khỏc, Bỏc cựng xem phim vi cỏn b ng bo sau... nhim Chớnh t nhng bi hc kinh nghim rỳt ra t trong thc t ca s nghip trng ngi ó cho tụi nhng thnh cụng nht nh Hc trũ bit tụn trng thy v thy luụn yờu quý trũ lm cho cụng tỏc giỏo dc cú nim tin hn C kết thúc vấn đề T trc ti nay chỳng ta luụn dy hc trũ Tiờn hc l, hu hc vn chớnh l cỏi l giỏo dc cho hc trũ bit cỏch sng, cỏch c x cú vn húa v iu gỡ cn phi hc trc, iu gỡ hc sau Cũn lỳc sinh thi ch tch H Chớ Minh . lạc b toán hoạc, văn học 6 2. Giải pháp 2. Giáo dục văn hóa ứng xử trong môn văn, môn công dân. Có thể nói môn ngữ văn, môn công dân trong nhà trường là hai môn có nội dung giáo dục văn hóa ứng. văn hóa ứng xử rất nhiều cho học sinh. Môn văn: Văn hóa ứng xử hầu hết các văn b n nào cũng có nội dung đó. B i vì học văn chính là học cách làm người. Chính là học cách con người biết yêu thương. người, học cách nói năng năng lễ phép… Văn học có khả năng hướng thiện cho học sinh. Dạy học sinh biết học tập những cách ứng xử của các văn nhân, thi nhân cũng là vai trò quan trọng của giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm giải b_ giáo dục kỹ năng sống_ văn hóa ứng xử cho học sinh, sáng kiến kinh nghiệm giải b_ giáo dục kỹ năng sống_ văn hóa ứng xử cho học sinh, sáng kiến kinh nghiệm giải b_ giáo dục kỹ năng sống_ văn hóa ứng xử cho học sinh

Từ khóa liên quan