Quy trình tổ chúc dạy học phân môn lịch sử theo hình thức câu lạc bộ - luận văn thạc sĩ GDTH

112 571 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 19:06

Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh trần đăng khoa Quy trình tổ chức dạy học Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở tr phân môn lịch sử ở tr ờng tiểu học ờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ theo hình thức Câu lạc bộ Luận văn thạc sĩ giáo dục học Vinh - 2007 Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh trần đăng khoa Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở tr ở tr ờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ ờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ Chuyên ngành: Giáo dục học (Cấp tiểu học) Mã số: 60 14 01 Luận văn thạc sĩ giáo dục học Ngời hớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn thị hờng Vinh - 2007 L ời cảm ơn Đề tài đợc hoàn thành ngoài nỗ lực nghiên cứu của chính bản thân, tôi còn nhận đợc sự giúp đỡ của các thầy cô, bạn bè. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Nguyễn Thị Hờng - Ngời trực tiếp hớng dẫn và giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Tiến sĩ Thái Văn Thành cùng các thầy cô giáo khoa Sau Đại học, khoa Giáo dục Tiểu học - Trờng Đại học Vinh và các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy lớp Cao học 13 - Giáo dục tiểu học. Xin chân thành cảm ơn Phòng Giáo dục và đào tạo Tân Kỳ, Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên các trờng tiểu học thực nghiệm ở huyện Tân Kỳ - Nghệ An, các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ tôi hoàn thành công trình nghiên cứu. Mặc dù tác giả đã rất cố gắng nhng luận văn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận đợc những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và bạn bè đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn ! Các từ viết tắt trong luận văn CLB: Câu lạc bộ HS: Học sinh CSVC: Cơ sở vật chất SL: Số lợng CCB: Cựu chiến binh TLN: Thảo luận nhóm ĐDDH: Đồ dùng dạy học TN: Thực nghiệm ĐC: Đối chứng TL: Tỉ lệ GV: Giáo viên TB: Trung bình Mục lục Trang Mở đầu 1. Lí do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 4. Giả thuyết khoa học 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 7. Phơng pháp nghiên cứu 8. Những đóng góp của đề tài 9. Cấu trúc của đề tài Chơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài 1.1. Cơ sở lí luận 1.1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.1.3. Đặc điểm của phân môn Lịch sử và ý nghĩa của hình thức Câu lạc bộ đối với dạy học lịch sử 1.1.4. Đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học 1.2. Cơ sở thực tiễn 1.2.1. Thực trạng việc sử dụng các hình thức tổ chức dạy học trong quá trình dạy học phân môn lịch sử của giáo viên tiểu học 1.2.2. Sự hiểu biết của giáo viên về hình thức Câu lạc bộ trong dạy học phân môn lịch sử ở một số trờng tiểu học 1.2.3. Thực trạng việc tổ chức các tiết ôn tập lịch sử của giáo viên tiểu học hiện nay 1.2.4. Chất lợng dạy học phân môn lịch sử hiện nay ở tiểu học 1.2.5. Nguyên nhân về thực trạng dạy học lịch sử hiện nay ở tiểu học 1.3. Kết luận chơng 1 chơng 2: quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở trờng tiểu học theo hình thức câu lạc bộ 2.1. Căn cứ và nguyên tắc để xây dựng quy trình 2.2. Quy trình thực hiện cụ thể 2.3. Thiết kế một số giáo án theo quy trình đã xây dựng 2.4. Một số yêu cầu cơ bản khi thực hiện quy trình 2.5. Kết luận chơng 2 chơng 3: Thực nghiệm s phạm 3.1. Khái quát về quá trình thực nghiệm 3.2. Kết quả thực nghiệm 3.3. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm kết luận và kiến nghị 1. Kết luận 2. Kiến nghị Tài liệu tham khảo phụ lục danh mục các bảng Bảng 1: Các hình thức tổ chức tổ chức dạy học đợc giáo viên sử dụng trong dạy học phân môn lịch sử ở tiểu học Bảng 2: Sự hiểu biết của giáo viên tiểu học về hình thức Câu lạc bộ Bảng 3: Kết quả kiểm tra định kỳ lần 4 phân môn lịch sử khối 4 và khối 5 năm học 2005 - 2006 ở một số trờng tiểu học Bảng 4: Kiến thức học sinh tiếp thu đợc sau khi học xong một số bài lịch sử lớp 4 Bảng 5: Kiến thức học sinh tiếp thu đợc sau khi học xong một số bài lịch sử lớp 5 Bảng 6: Bảng kết quả bài thực nghiệm 1 Bảng 7: Bảng phân phối kết quả bài thực nghiệm 1 Bảng 8: Bảng kết quả bài thực nghiệm 2 Bảng 9: Bảng phân phối kết quả bài thực nghiệm 2 Bảng 10: Bảng kết quả bài thực nghiệm 3 Bảng 11: Bảng phân phối kết quả bài thực nghiệm 3 Bảng 12: Bảng kết quả bài thực nghiệm 4 Bảng 13: Bảng phân phối kết quả bài thực nghiệm 4 Bảng 14: Bảng kết quả mức độ hứng thú của học sinh danh mục các sơ đồ Sơ đồ 1: Sơ đồ quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở trờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ Sơ đồ 2: Sơ đồ sắp xếp vị trí lớp học theo đội hình chữ U danh mục các biểu đồ Biểu đồ 1: Biểu đồ biểu diễn tần suất kết quả bài thực nghiệm 1 Biểu đồ 2: Biểu đồ biểu diễn tần suất kết quả bài thực nghiệm 2 Biểu đồ 3: Biểu đồ biểu diễn tần suất kết quả bài thực nghiệm 3 Biểu đồ 4: Biểu đồ biểu diễn tần suất kết quả bài thực nghiệm 4 mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Để hoà nhập với xu thế phát triển về kinh tế, xã hội và văn hoá của đất nớc cũng nh của thế giới, đòi hỏi nền giáo dục Việt Nam phải có sự đổi mới toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực. Việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 5 đối với bậc tiểu học và từ lớp 6 đến lớp 9 đối với Trung học cơ sở) đợc xem là bớc khởi đầu cho hoạt động chấn hng nền giáo dục. Chính vì vậy văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã khẳng định Đổi mới t duy giáo dục một cách nhất quán từ mục tiêu, chơng trình, nội dung, phơng pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý để tạo đợc chuyển biến cơ bản toàn diện của nền giáo dục nớc nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục của khu vực và thế giới. Xây dựng và phát triển hệ thống học tập cho mọi ngời và những hình thức học tập, thực hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập thờng xuyên. Tạo nhiều cơ hội khác nhau cho ngời học, đảm bảo sự công bằng xã hội trong giáo dục [46,206]. 1.2. Tiểu học đợc xem là cấp học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân đã và đang vận dụng các thành tựu mới của khoa học công nghệ cũng nh đã sử dụng các phơng pháp dạy học, các hình thức dạy học vào trong qúa trình dạy học đó là các hình thức dạy học nh: Dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, dạy học cả lớp, tham quan và gần đây có hình thức Câu lạc bộ đã đợc vận dụng vào nhà trờng tiểu học nh: Câu lạc bộ toán tuổi thơ, Câu lạc bộ âm nhạc nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ đảm bảo cho học sinh có những hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con ngời, có những kỹ năng cơ bản về nghe, đọc, nói, viết và tính toán. Đồng thời giúp cho các em có những thói quen rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh tham gia tích cực, tự giác vào các hoạt động học tập cũng nh các hoạt động cộng đồng để trở thành những chủ nhân tơng lai của đất nớc. Xuất phát từ những yêu cầu đó, tại Điều 28 Luật giáo dục đã khẳng định Phơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học, bồi dỡng phơng pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. 1.3. Lịch sử là môn học có vị trí quan trọng trong chơng trình các môn học ở tiểu học. Đây là môn học về các sự kiện, hiện tợng, nhân vật lịch sử tiêu biểu theo dòng thời gian của lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nớc cho đến 9 nay. Chính nhờ có môn học Lịch sử mà các em có thể hình dung đợc, nhìn thấy đợc những hình ảnh sống động về những trang sử hào hùng chói lọi của dân tộc Việt Nam, của thế hệ cha anh đi trớc đã tạo dựng nên. Qua đó giáo dục các em tình cảm, tình yêu thiên nhiên, con ngời và tình yêu quê hơng đất nớc. Mở đầu quyển Lịch sử nớc ta Hồ Chủ Tịch đã viết: Dân ta phải biết sử ta Cho tờng gốc tích nớc nhà Việt Nam . Nhng thực tế dạy học môn Lịch sử hiện nay ở nhà trờng tiểu học đạt kết quả cha cao và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình dạy học. Đặc biệt là việc vận dụng và sử dụng các hình thức dạy học. Qua thực tế cho thấy: Giáo viên vẫn áp dụng hình thức dạy học cả lớp là chủ yếu và chiếm đa số trong các tiết dạy lịch sử. Chính điều này đã làm mất đi sự hứng thú học tập ở các em học sinh, các em tiếp thu kiến thức lịch sử một cách máy móc, thụ động và nhàm chán làm mất đi sự hấp dẫn mà chính kiến thức môn lịch sử đem lại. Vì vậy, việc tìm kiếm và vận dụng các phơng pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học mới vào tổ chức các tiết dạy lịch sử ở trờng tiểu học hiện nay là một trong những yêu cầu đặt ra rất cần thiết đối với hoạt động dạy học nói chung và dạy học lịch sử nói riêng. Trong thực tế, hình thức Câu lạc bộ đã ra đời từ lâu và có những u điểm rõ rệt, đặc biệt là khi vận dụng nó vào trong quá trình dạy học. Thế nhng việc vận dụng hình thức Câu lạc bộ hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và mức độ sử dụng cha đợc rộng rãi trong dạy học. Bởi vậy, việc nghiên cứu và vận dụng hình thức Câu lạc bộ trong việc tổ chức các tiết dạy Lịch sử ở trờng tiểu học là rất cần thiết góp phần vào việc đổi mới hình thức dạy học và nâng cao chất lợng dạy học môn lịch sử nói riêng và các môn học khác nói chung ở nhà trờng tiểu học. Vì những yêu cầu khoa học và thực tiễn nh trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài: Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở tr ờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ . 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài này nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học phân môn Lịch sử ở trờng tiểu học. 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 10 [...]... Quá trình dạy học phân môn lịch sử ở trờng tiểu học 3.2 Đối tợng nghiên cứu: Quy trình tổ chức dạy học lịch sử ở trờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ 4 Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc quy trình tổ chức dạy học phân môn Lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ Phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh và thực tiễn dạy học ở tiểu học thì sẽ góp phần nâng cao chất lợng dạy học Lịch sử ở trờng tiểu học. .. đóng góp của đề tài - Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về tổ chức dạy học theo hình thức Câu lạc bộ - Xây dựng quy trình tổ chức dạy học lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ - Biên soạn một số giáo án mẫu theo quy trình tổ chức dạy học phân môn Lịch sử ở trờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ 9 Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chơng:... lợng dạy học lịch sử ở nhà trờng tiểu học 1.1.3.3 ý nghĩa của hình thức Câu lạc bộ đối với dạy học lịch sử Tổ chức hoạt động dạy học theo hình thức Câu lạc bộ là một hình thức dạy học có nhiều u điểm, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh Thực chất của việc tổ chức dạy học lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ là: Trên cơ sở mục tiêu, nội dung của bài học, ... tiểu học Có nh vậy, việc sử dụng quy trình trong quá trình dạy học mới đạt hiệu quả, góp phần đổi mới các hình thức tổ chức dạy học ở tiểu học 1.1.3 Đặc điểm của phân môn Lịch sử và ý nghĩa của hình thức Câu lạc bộ đối với dạy học lịch sử Từ năm 1995 - 1996, phân môn Lịch sử (nay là môn Lịch sử và Địa lí) đã đợc đa vào dạy ở các lớp 4&5 ở tất cả các trờng tiểu học Theo chơng trình sách giáo khoa mới môn. .. của học sinh và đặc điểm cơ bản phân môn lịch sử các nhà nghiên cứu đã đa ra các hình thức tổ chức dạy học dạy học đặc trng cho phân môn lịch sử nh: Hình thức nhóm, hình thức tổ chức trò chơi học tập, hình thức tham quan, dạy học ngoài thiên nhiên Nh vậy, hệ thống các hình thức tổ chức dạy học ở tiểu học nói chung và các hình thức tổ chức dạy học phân môn lịch sử nói riêng, phải đảm bảo sự phát triển... trình hình thức tổ chức dạy học cho các môn học trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết Vì vậy, chúng tôi xác định rằng việc nghiên cứu, sử dụng và đa ra quy trình tổ chức dạy học theo hình thức Câu lạc bộ vào dạy học phân môn lịch sử nhằm góp phần đổi mới các hình 19 thức tổ chức dạy học nâng cao chất lợng dạy học phân môn lịch sử nói riêng và các môn học khác nói chung ở nhà trờng tiểu học 1.1.2.3... xem xét các hình thức tổ chức dạy học một cách toàn diện hơn trong quá trình dạy học - Xét theo số lợng học sinh, ta có các hình thức tổ chức dạy học: Dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, dạy học tập thể - Xét theo thời gian học tập: Học ở nhà, học tại lớp, học trong phòng thí nghiệm, học ở vờn trờng 16 - Xét theo đặc điểm hoạt động của thầy và trò: Bài học lên lớp, giờ thảo luận - Xét theo mục tiêu... ngời) - Giáo viên tiểu học (125 giáo viên) - Học sinh Khối 4 và Khối 5 của một số trờng (420 em) * Nội dung khảo sát: - Thực trạng dạy học phân môn Lịch sử của giáo giáo viên và học sinh - Thực trạng việc sử dụng các hình thức tổ chức dạy học của giáo viên trong dạy học phân môn Lịch sử - Chất lợng học tập phân môn Lịch sử của học sinh tiểu học 29 - Sự hiểu biết của cán bộ phụ trách chuyên môn, giáo... động dạy học Quy trình dạy học phân môn lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ cũng đợc xây dựng gồm các bớc, các giai đoạn đợc sắp xếp theo một trình tự nhất định giữa chúng có sự tiếp nối và quan hệ lẫn nhau khi thực hiện quy trình Đồng thời, quy trình tổ chức dạy học lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ vừa đảm bảo tình khoa học, tính hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học cũng nh... sở lí luận của vấn đề nghiên cứu 5.2 Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức các tiết dạy học môn Lịch sử của giáo viên ở các trờng tiểu học hiện nay 5.3 Đề xuất và thực nghiệm quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở trờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ 6 Giới hạn và phạm vi nghiên cứu + Đề tài nghiên cứu việc tổ chức các tiết dạy học trên lớp phân môn lịch sử lớp 4 và lớp 5, thuộc các bài học có . hình thức Câu lạc bộ theo hình thức Câu lạc bộ Luận văn thạc sĩ giáo dục học Vinh - 2007 Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh trần đăng khoa Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử Quy trình. cứu: Quy trình tổ chức dạy học lịch sử ở trờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ. 4. Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc quy trình tổ chức dạy học phân môn Lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ. Phù. cứu, sử dụng và đa ra quy trình tổ chức dạy học theo hình thức Câu lạc bộ vào dạy học phân môn lịch sử nhằm góp phần đổi mới các hình 18 thức tổ chức dạy học nâng cao chất lợng dạy học phân môn lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình tổ chúc dạy học phân môn lịch sử theo hình thức câu lạc bộ - luận văn thạc sĩ GDTH, Quy trình tổ chúc dạy học phân môn lịch sử theo hình thức câu lạc bộ - luận văn thạc sĩ GDTH, Quy trình tổ chúc dạy học phân môn lịch sử theo hình thức câu lạc bộ - luận văn thạc sĩ GDTH

Từ khóa liên quan