THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BHNT DAI ICHI LIFE VIỆT NAM

45 3,197 37
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 15:29

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BHNT DAI ICHI LIFE VIỆT NAM LỜI CẢM ƠNNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU , ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DAI –ICHI LIFE VIỆT NAM1.1Thông tin chung của doanh nghiệp 1.2Quá trình hình thành và phát triển của cty BHNT Daiichi Life Việt Nam2.1 Công ty BHNT Daiichi Life Nhật Bản 2.2Công ty BHNT Daiichi Việt Nam1.3Một số đặc điểm kinh tế chủ yếu của cty BHNT Daiichi Việt Nam1.3.1 Sản phẩm1.3.2 Thị trường 1.4Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty 1.5Kết quả khai thác bảo hiểm tại cty Daiichi Việt Nam CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BHNT DAIICHI LIFE VIỆT NAM 2.1Hệ thống sản phẩm của cty Daiichi Việt Nam2.2Quy trình khai thác sản phẩm BHNT tại công ty BHNT Daiichi Life Việt Nam2.2.1Tìm kiếm khách hàng2.2.1.1 Phương pháp trực tiếp2.2.1.2 Phương pháp gián tiếp2.2.2 Tiếp cận khách hàng tiềm năng để hẹn gặp2.2.3Phát triển mối quan hệ và phát triển nhu cầu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN KHOA KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BHNT DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM. Giảng viên hướng dẫn : TS. ĐỖ THỊ HOA LIÊN Sinh viên thực hiện: PHẠM HOÀNG ANH THƯ Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Lớp : A11Q3 MSSV : A11Q3_208 Khoá : 2011-2014 TPHCM , ngày tháng năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN KHOA KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BHNT DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM . Giảng viên hướng dẫn : TS.ĐỖ THỊ HOA LIÊN Sinh viên thực hiện: PHẠM HOÀNG ANH THƯ Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Lớp : A11Q3 MSSV : A11Q3_208 Khoá : 2011-2014 TPHCM , ngày tháng năm 2014 LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp là một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn khối ngành kinh tế & quản trị kinh tế khi kết thúc 3 năm học tại trường. Một mặt là yêu cầu nhưng mặt khác đây cũng là giai đoạn hết sức ý nghĩa , giúp sinh viên làm quen với công việc thực tế bên ngoài . Để chúng em nắm chắc và tiếp cận với thực tế nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em được thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp . Sau một thời gian thực tập em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô và các anh chị trong công ty BHNT DAI - ICHI LIFE VIỆT NAM . Nhưng do có những hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm tìm hiểu thực tế chưa có nhiều nên báo cáo thực tập của em còn nhiều sai sót . Em rất mong được sự chỉ bảo , giúp đỡ của các thầy cô giáo và những ý kiến đóng góp của các bạn để khóa luận của em được hoàn thiện hơn .Điều quan trọng là những ý kiến của các thầy cô giáo sẽ giúp em có thể tiếp cận thực tế trong hoạt động kinh doanh và những kinh nghiệm phục vụ cho quá trình đi làm sau này . Cuối cùng em xin chân thàng cảm ơn giáo viên hướng dẫn của em – cô Đỗ Thị Hoa Liên , các thầy cô trong trường , trong khoa và cũng xin cảm ơn các anh chị trưởng nhóm kinh doanh , tư vấn tài chính trong công ty đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập vừa qua . Em xin chân thành cảm ơn ! 3 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ĐƠN VỊ THỰC TẬP : CÔNG TY BHNT DAI–ICHI LIFE VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC TẬP : PHẠM HOÀNG ANH THƯ TPHCM , ngày…. tháng… năm 2014 Ký tên 4 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐƠN VỊ THỰC TẬP : CÔNG TY BHNT DAI- ICHI LIFE VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC TẬP : PHẠM HOÀNG ANH THƯ TPHCM , ngày ….tháng năm 2014 Giáo viên ký tên 5 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU , ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DAI –ICHI LIFE VIỆT NAM 1.1 Thông tin chung của doanh nghiệp 1.2 Quá trình hình thành và phát triển của cty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam 2.1 Công ty BHNT Dai-ichi Life Nhật Bản 2.2 Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam 1.3 Một số đặc điểm kinh tế chủ yếu của cty BHNT Dai-ichi Việt Nam 1.3.1 Sản phẩm 1.3.2 Thị trường 1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty 1.5 Kết quả khai thác bảo hiểm tại cty Dai-ichi Việt Nam CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BHNT DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM 2.1 Hệ thống sản phẩm của cty Dai-ichi Việt Nam 2.2 Quy trình khai thác sản phẩm BHNT tại công ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam 2.2.1 Tìm kiếm khách hàng 2.2.1.1 Phương pháp trực tiếp 2.2.1.2 Phương pháp gián tiếp 2.2.2 Tiếp cận khách hàng tiềm năng để hẹn gặp 2.2.3 Phát triển mối quan hệ và phát triển nhu cầu 2.2.4 Tư vấn giải pháp bảo hiểm phù hợp và đề nghị tham gia 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tới quy trình khai thác bảo hiểm tại Dai-ichi Việt Nam 2.3.1 Nhân tố chủ quan 2.3.2 Nhân tố khách quan 2.4 Đánh giá chung về tình hình kinh doanh của 1 số năm vừa qua 6 2.5 Một số hạn chế trong công tác khai thác bảo hiểm tại cty BHNT Dai-ichi Việt Nam CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG TÁC KHAI THÁC BHNT TẠI DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM 3.1 Phương hướng phát triển 3.2 Giải pháp CHƯƠNG IV : BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT THỰC TẬP KẾT LUẬN 7 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1.3.1.2 : Điều kiện tham gia cơ bản của sản phẩm ATHT Bảng 1.3.1.3 : Quyền lợi tóm tắt và các quyền lựa chọn linh hoạt của sản phẩm ATHT Bảng 1.3.4 : Doanh thu và chi phí Công ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam từ năm 2010-2012 8 DANH SÁCH ĐỒ THỊ , HÌNH VẼ . Hình 1.3.1 Sơ đồ minh họa cơ chế hoạt động của An Tâm Hưng Thịnh Hình 1.3.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Dai-ichi Life Việt Nam Biểu đồ 2.4.1 : Thị phần phí bảo hiểm các hợp đồng bảo hiểm của năm 2012 Biểu đồ 2.4.2 Số khách hàng của Công ty Dai-ichi Life Việt Nam từ năm 2008- 2012 9 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BHNT Bảo Hiểm Nhân Thọ TVTC Tư Vấn Tài Chính CNTT Công Nghệ Thông Tin BMBH Bên Mua Bảo Hiểm NĐBH Người Được Bảo Hiểm ATHT An Tâm Hưng Thịnh GTTKHĐ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng STBH Số Tiền Bảo Hiểm HĐ Hợp Đồng 10 [...]... các hoạt động khác trong công ty Sau một thời gian thực tập tại phòng kinh doanh 2277- GAQ10 của công ty BHNT Dai- ichi Life Việt Nam em đã chọn đề tài : “ Thực trạng công tác khai thác sản phẩm tại công ty BHNT DAI- ICHI LIFE Việt Nam ” nhằm tìm hiểu sâu hơn về quy trình khai thác sản phẩm của công ty 11 CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DAI – ICHI LIFE VIỆT NAM 1.1 Thông tin chung của doanh... đại lý của Bảo Minh CMG vẫn được tiếp tục duy trì dưới sự điều hành của Dai- ichi Life Việt Nam 1.2.1 Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai- ichi Life Nhật Bản Dai- ichi Life được thành lập năm 1902với tư cách là công ty BHNT tương hỗ đầu tiên tại Nhật Bản The Dai- ichi Life Insurance Company ( “ Dai- ichi Life ) là một trong những công ty Bảo Hiểm Nhân thọ hàng đầu thế giới Với tổng giá trị tài sản là 407,2... điểm hiện tại , tuy còn nhiều bất cập nhưng đã mang lại rất nhiều thành công lớn Dai- ichi Life Việt Nam đang dần trưởng thành và khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường Việt Nam 1.3.4 Kết quả khai thác sản phẩm tại công ty Dai- ichi Life Việt Nam Bảng 1.3.4 : Doanh thu và chi phí Công ty BHNT Dai- ichi Life Việt Nam từ năm 2010-2012 (Đơn vị tính : Triệu đồng) Năm Doanh Thu Chi phí 2010 1.288.511,323... Manulife với 2.158 tỉ, chiểm 11,7% thị phần, Dai- ichi Life Việt Nam với 1.478 tỷ đồng, chiếm 8,07% thị phần Tuy thị phần phí bảo hiểm của Dai- ichi Life Việt Nam vẫn theo sau các công ty khác nhưng cũng đã chiếm một phần không nhỏ trong thị trường BHNT trong nước 33 Biểu đồ 2.4.1 : Thị phần phí bảo hiểm các hợp đồng bảo hiểm của năm 2012 (Nguồn avi.org.vn )Dai- ichi Mutual Life Insurance Công ty Dai- ichi. .. Mang lại sự hài long cho đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính 1.3 Một số đặc điểm kinh tế chủ yếu của công ty Dai- ichi Life Việt Nam 14 1.3.1 Sản phẩm Là một công ty hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế , Dai- ichi Life Việt Nam là một trong những công ty BHNT hàng đầu Việt Nam Dai- ichi Việt Nam luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất đến khách hàng Và đem đến cho khách hàng sự an tâm... nhận thức của người Việt Nam được nâng cao , thì nhu cầu với các sản phẩm bảo hiểm cũng sẽ được tăng lên , thị trường bảo hiểm tại Việt Nam sẽ được mở rộng hơn 1.3.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty Dai- ichi Life Việt Nam Cơ cấu bộ máy tổ chức của Dai- ichi Life Việt Nam được biểu diễn như sau : Hình 1.3.3 sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Dai- ichi Life Việt Nam Tổng giám đốc Tổ chức... kinh tế Việt Nam Sự ra đời của Dai- ichi Việt Nam là cột mốc quan trọng trong lịch sử hoạt động của Dai- ichi Life Nhật Bản và đây của là sự kiện tiêu biểu trong lịch sử chuyển nhượng , sáp nhập công ty trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Việt Nam Dai- ichi Life Việt Nam thực hiện 3 sứ mạng :  Đóng góp cho sự phát triển của xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ BHNT tốt nhất... Email : info @dai- ichi- life. com.vn Website : www .dai- ichi- life. com.vn 1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty Dai- ichi Việt Nam Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai- ichi Việt Nam được thành lập ngày 18 tháng 01 năm 2007,từ sự chuẩn y của Bộ Tài Chính về giao dịch chuyển nhượng liên doanh Bảo Minh – CMG và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn Nhật Bản đầu tiên hoạt động tại Việt Nam Sau khi chuyển... đang có sự cạnh tranh gay gắt đến từ các công ty bảo hiểm có truyền thống cũng như ngày càng nhiều những công ty mới xuất hiện với tiềm lực tài chính hùng mạnh 22 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BHNT DAI- ICHI LIFE VIỆT NAM 2.1 Hệ thống sản phẩm chính của DAI- ICHI VIỆT NAM Ở một công ty bảo hiểm , nếu muốn thực hiện công thác khai thác sản phẩm thì không thể nào thiếu hệ... Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai- ichi Việt Nam Tên viết tắt : Dai- ichi Việt Nam Tên tiếng Anh : The Dai- ichi Mutual Insurance Company Hình thức pháp lý : Doanh nghiệp nước ngoài Ngành nghề kinh doanh chính : Bảo hiểm nhân thọ Trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh : Tòa nhà DAI- ICHI LIFE , 149 -151 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 11 , Quận Phú Nhuận Điện Thoại : (08) 3810 0888 –Fax (08) 3997 3000 Email : info @dai- ichi- life. com.vn . TY DAI –ICHI LIFE VIỆT NAM 1.1 Thông tin chung của doanh nghiệp 1.2 Quá trình hình thành và phát triển của cty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam 2.1 Công ty BHNT Dai-ichi Life Nhật Bản 2.2 Công ty. hiểm tại cty Dai-ichi Việt Nam CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BHNT DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM 2.1 Hệ thống sản phẩm của cty Dai-ichi Việt Nam 2.2 Quy trình khai thác. công ty Dai-ichi Life Việt Nam 14 1.3.1 Sản phẩm Là một công ty hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế , Dai-ichi Life Việt Nam là một trong những công ty BHNT hàng đầu Việt Nam . Dai-ichi Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BHNT DAI ICHI LIFE VIỆT NAM, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BHNT DAI ICHI LIFE VIỆT NAM, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BHNT DAI ICHI LIFE VIỆT NAM

Từ khóa liên quan