Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại côn ty Thăng Long

68 620 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 10:02

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, côn ty Thăng Long Chuyên đề tốt nghiệp Lời mở đầu Trong những năm gần đây, chúng ta đang đợc chứng kiến sự chuyển mình phát triển đi lên của nền kinh tế thế giới, và thực tế đã cho thấy một xu thế khách quan đang diễn ra mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia, không một tập đoàn, không một công ty nào lại không tính đến chiến lợc kinh doanh của mình. Đó là xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới, một xu thế đem lại sức mạnh về tài chính; tận dụng công nghệ nhằm làm giảm chi phí, nâng cao chất lợng sản phẩm cho tất cả những doanh nghiệp tham gia vào guồng máy đó. Việt Nam cũng không ngừng đổi mới để hoà nhập với nền kinh tế thị tr- ờng thế giới, có nhiều doanh nghiệp đã ra đời và không ngừng lớn mạnh. Nhng để có tồn tại và phát triển trong môi trờng cạnh tranh gay gắt của thị trờng các doanh nghiệp cần phải xác định các yếu tố đầu vào sao cho hợp lý, phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra đến khi thu hồi vổn về, đảm bảo thu nhập của đơn vị, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nớc, cải tiến đời sống cho cán bộ công nhân viên và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Các doanh nghiệp cần phải hoàn thiện các bớc thật cẩn thận và nhanh chóng sao cho kết quả đầu ra là cao nhất, với giá cả và chất lợng sản phẩm có sức hút đối với ngời tiêu dùng. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, yếu tố cơ bản để đảm bảo cho quá trình sản xuất đợc tiến hành bình thờng liên tục, đó là nguyên vật liệu, yếu tố đầu vào, cơ sở tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Vì vậy vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải hạch toán và quản lý đầy đủ chính xác nguyên vật liệu, phải đảm bảo cả ba yếu tố của công tác hạch toán là: chính xác, kịp thời, toàn diện. Trong sản xuất kinh doanh, chính sách giá cả chính là yếu tố để đứng vững và chiến thắng trong sự cạnh tranh của cơ chế thị trờng. Mặt khác, chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng có ảnh hởng tới giá thành. Việc hạch toán đầy đủ chính xác có tác dụng quan trọng đến việc hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Để tăng cờng hạch toán kế toàn đồng thời góp phần làm giảm sự lãng phí vật t. Vì vậy cần phải quản lý vật Nguyễn Thị Thu Giang- Lớp Q10K3 Chuyên đề tốt nghiệp t chặt chẽ, không có sự thất thoát lãng phí nhằm giảm giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Công ty Thăng Long (TALIMEX) là một doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm quần áo phục vụ nhu cầu của ngời tiêu dùng và để xuất khẩu ra thị tr- ờng nớc ngoài, cho nên từ khâu chọn vật liệu cho tới tuyển tay nghề của công nhân viên đều phải đợc lựa chọn kỹ. Và đặc biệt công tác hạch toán tại Công ty đòi hỏi phải chính xác và kịp thời để cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo Công ty. Sau một thời gian thực tập tại phòng kế toán của Công ty Thăng Long, em nhận thấy kế toán nguyên vật liệu tại Công ty giữ một vai trò quan trọng và có nhiều vấn đề cần quan tâm. Do đó, trên cơ sở phơng pháp luận đã học và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty, cùng sự giúp đỡ tận tình của các cô chú trong phòng kế toán và ban lãnh đạo Công ty, đồng thời là sự hớng đẫn chu đáo của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, em đã quyết định chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long (TALIMEX) . Kết cấu đề tài Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài đợc kết cấu thành 3 chơng: Chơng1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. Chơng 2: Thực trạng về côn tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long (TALIMEX). Chơng 3: Hoàn thiện công tác nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long (TALIMEX). Vì thời gian và khả năng có hạn, nên bài chuyên đề của em không tránh khỏi sai sót. Em rất mong đợc sự giúp đỡ, góp ý, bổ xung của các thầy cô giáo đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thu Hiền và cán bộ phòng kế toán Công ty Thăng Long (TALIMEX) để bài chuyên đề của em thêm phong phú về lý luận và thiết thực với thực tế. Chơng 1 Nguyễn Thị Thu Giang- Lớp Q10K3 Chuyên đề tốt nghiệp Những vấn Đề lý luận cơ bản về công tác kế toán NGUYÊN VậT LIệU trong các doanh nghIệP sản xuất 1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá Nguyên vật liệu. 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu. 1.1.1.1Khái niệm: Vật liệu là những đối tợng lao động, thể hiện dới dạng vật hoá. Trong các doanh nghiệp, vật liệu đợc sử dụng phục vụ cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ hay sử dụng cho bán hàng, cho quản lý doanh nghiệp. 1.1.1.2 Đặc điểm: Đặc điểm của vật liệu là chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất- kinh doanh nhất định và toàn bộ giá trị vật liệu đợc chuyển hết một lần vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Khi tham gia vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, vật liệu bị biến dạng hoặc tiêu hao hoàn toàn. Vật liệu đợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nh mua ngoài, tự sản xuất, nhận vốn góp liên doanh, vốn góp của các thành viên tham gia công ty, , trong đó, chủ yếu là do doanh nghiệp mua ngoài. 1.1.1.3 Vai trò của nguyên vật liệu: Có thể nói, vật liệu vô cùng quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với những doanh nghiệp sản xuất (Công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản vật liệu là yếu tố vô cùng quan trọng, chi phí vật liệu thờng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số chi phí để tạo thành sản phẩm). Do vậy vật liệu không chỉ quyết định đến số lợng sản phẩm mà còn ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng sản phẩm tạo ra. Nguyên vật liệu có đảm bảo quy cách, chủng loại sự đa dạng thì sản phẩm sản xuất ra mới đạt yêu cầu và phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của xã hội. Nh vậy vật liệu có một giá trị vô cùng quan trọng không thể phủ nhận trong quá trình sản xuất kinh doanh. Một hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không thể thực hiện đợc nếu thiếu một trong ba yếu tố: Lao động, t liệu lao động, và đối tợng lao động. Nguyễn Thị Thu Giang- Lớp Q10K3 Chuyên đề tốt nghiệp Trong đó con ngời với tcách là chủ thể lao động sử dụng t liệu lao động và đối t- ợng lao động để tạo ra của cải vật chất. Trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp biểu hiện cụ thể của đối tợng lao động là nguyên vật liệu. Chi phí về vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm và là bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp. Nó không chỉ làm đầu vào của quá trình sản xuất mà còn là một bộ phận quan trọng của hàng tồn kho đợc theo dõi bảo quản và lập dự phòng khi cần thiết. Do vật liệu có vai trò quan trọng nh vậy nên công tác kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất phải đợc thực hiện một cách toàn diện để tạo điều kiện quản lý vật liệu, thúc đẩy việc cung cấp đầy đủ kịp thời, đồng bộ những vật liệu cần cho sản xuất, dự trữ và sử dụng vật liệu hợp lý, tiết kiệm ngăn ngừa các hiện tợng h hao, mất mát và lãng phí vật liệu trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. 1.1.2. Phân loại nguyên vật liệu. Vật liệu trong các doanh nghiệp bao gồm nhiều thứ, nhiều loại khác nhau, có giá trị, công dụng, nguồn gốc hình thành khác nhau. Do vậy, cần thiết phải tiến hành phân loại vật liệu nhằm tạo điều kiện cho việc hạch toán và quản lý vật liệu. Căn cứ vào vai trò và tác dụng của vật liệu trong sản xuất, vật liệu đợc chia thành các loại nh sau: -Nguyên, vật liệu chính: là thứ nguyên, vật liệu mà sau quá trình gia công, chế biến sẽ cấu thành nên thực thể vật chất chủ yếu của sản phẩm; -Vật liệu phụ: là những vật liệu chỉ có tác dụng phụ trợ trong sản xuất, đợc sử dụng kết hợp với vật liệu chính để làm thay đổi màu sắc, hình dáng, mùi vị, hoặc dùng để bảo quản, phục vụ hoạt động của các t liệu lao động hay phục vụ cho lao động của công nhân viên chức (dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm, thuốc chống rỉ, hơng liệu, xà phòng, giẻ lau ); -Nhiên liệu: là những thứ vật liệu đợc dùng để cung cấp nhiệt lợng trong quá trình sản xuất, kinh doanh nh than, củi, xăng dầu, hơi đốt, khí đốt ; Nguyễn Thị Thu Giang- Lớp Q10K3 Chuyên đề tốt nghiệp -Phụ tùng thay thế: là các chi tiết, phụ tùng dùng để sửa chữa và thay thế cho các máy móc, thiết bị, phơng tiện vận tải ; -Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: bao gồm các vật liệu và thiết bị (cần lắp, không cần lắp, vật kết cấu, công cụ, khí cụ ) mà doanh nghiệp mua vào với mục đích đầu t cho xây dựng cơ bản; -Phế liệu: là các loại vật liệu thu đợc trong quá trình sản xuất hay thanh lý tài sản, có thể sử dụng hay bán ra ngoài (phôi bào, vải vụn, gạch, sắt ); -Vật liệu khác: bao gồm các loại vật liệu còn lại ngoài các thứ cha kể trên nh bao bì, vật đóng gói, các loại vật t đặc chủng v.v 1.1.3. Phơng pháp tính giá nguyên vật liệu. Tính giá vật liệu về thực chất là việc xác định giá trị ghi sổ của vật liệu. Theo quy định vật liệu đợc tính theo giá thực tế (giá gốc). Tức là vật liệu khi nhập kho hay xuất kho đều đợc phản ánh trên sổ sách theo giá thực tế. 1.1.3.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho. Giá gốc ghi sổ vật liệu trong các trờng hợp cụ thể đợc tính nh sau: Với các vật liệu mua ngoài: giá thực tế (giá gốc) ghi sổ gồm trị giá mua ngoài của vật liệu thu mua [là giá mua ghi trên hoá đơn của ngời bán đã trừ(-) các khoản chiết khấu thơng mại và giảm giá hàng mua đợc hởng, cộng (+) các loại thuế không đợc hoàn lại (nếu có) và các chi phí thu mua thực tế (chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí bao bì; chi phí của bộ phận thu mua độc lập; chi phí thuê kho, thuê bãi; tiền phạt lu kho, lu hàng, lu bãi )]. Nh vậy, trong giá thực tế của vật liệu trong doanh nghiệp tính thuế theo ph- ơng pháp khấu trừ không bao gồm thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ mà bao gồm các khoản thuế không đợc hoàn lại nh thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Với vật liệu doanh nghiệp sản xuất: giá thực tế ghi sổ của vật liệu do doanh nghiệp sản xuất khi nhập kho là giá thành sản xuất thực tế (giá thành công xởng thực tế) của vật liệu sản xuất ra. Với vật liệu thuê ngoài, gia công, chế biến: giá thực tế ghi sổ nhập kho bao gồm giá thực tế của vật liệu, cùng các chi phí liên quan đến thuê ngoài gia Nguyễn Thị Thu Giang- Lớp Q10K3 Chuyên đề tốt nghiệp công, chế biến, (tiền thuê gia công, chế biến, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, hao hụt định mức ). Với vật liệu nhận đóng góp từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn: giá thực tế ghi sổ là giá thoả thuận do các bên xác định (hoặc tổng giá thanh toán ghi trên hoă đơn GTGT do các bên tham gia liên doanh lập) cộng (+) với các chi phí tiếp nhận mà doanh nghiệp phải bỏ ra (nếu có). Với phế liệu: giá thực tế ghi sổ của phế liệu là giá ớc tính có thể sử dụng đợc hay giá trị thu hồi tối thiểu. Với vật liệu đợc tặng, thởng: giá trị thực tế ghi sổ của vật liệu là giá thị trờng tơng đơng cộng (+) chi phí liên quan đến việc tiếp nhận (nếu có). 1.1.3.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho. Để xác định giá thực tế (giá gốc) ghi sổ của vật liệu xuất kho trong kỳ, tuỳ theo đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp, vào yêu cầu quản lý và trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, có thể sử dụng một trong các phơng pháp sau đây theo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán, nếu thay đổi phơng pháp phải giải thích rõ ràng. Cụ thể nh sau: a, Phơng pháp giá đơn vị bình quân: Theo phơng pháp này, giá thực tế vật liệu xuất kho trong kỳ đợc tính theo công thức: Giá thực tế từng loại xuất kho = Số lợng từng loại xuất kho * Giá đơn vị bình quân Trong đó, giá đơn vị bình quân có thể tính theo một trong 3 cách sau: Cách 1: Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ = Giá thực tế từng loại tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ Lợng thực tế từng loại tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ Nguyễn Thị Thu Giang- Lớp Q10K3 Chuyên đề tốt nghiệp Cách tính này tuy đơn giản, dễ làm nhng độ chính xác không cao. Hơn nữa, công việc tính toán dồn vào cuối tháng, gây ảnh hởng đến công tác quyết toán nói chung. Cách 2: Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trớc = Giá thực tế từng loại tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trớc) Lợng thực tế từng loại tồn kho đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trớc) Cách này mặc dầu khá đơn giản và phản ánh kịp thời tình hình biến động của từng loại vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá trong kỳ, tuy nhiên không chính xác vì không tính đến sự biến động của giá cả vật liệu, dụng cụ, hàng hoá cũng nh giá thành sản phẩm trong kỳ. Cách 3: Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập = Giá thực tế từng loại tồn kho sau mỗi lần nhập Lợng thực tế từng loại tồn kho sau mỗi lần nhập Cách này tính theo giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập lại khắc phục đợc nhợc điểm của cả 2 phơng pháp trên, vừa chính xác, vừa cập nhật. Nhợc điểm của phơng pháp này là tốn nhiều công sức, tính toán nhiều lần. b, Phơng pháp nhập trớc, xuất trớc (FIFO): Theo phơng pháp này, giả thiết rằng số vật liệu nào nhập trớc thì xuất trớc, xuất hết số nhập trớc mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng số hàng xuất. Nói cách khác, cơ sở của phơng pháp này là giá thực tế của vật liệu nhập kho trớc sẽ đợc dùng làm giá để tính giá thực tế của vật liệu xuất trớc và do vậy, giá trị của vật liệu tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số vật liệu nhập kho sau cùng. Phơng pháp này thích hợp trong trờng hợp giá cả ổn định hoặc có xu hớng giảm. Nguyễn Thị Thu Giang- Lớp Q10K3 Chuyên đề tốt nghiệp c, Phơng pháp nhập sau xuất trớc (LIFO): Phơng pháp này giả định những vật liệu nhập kho sau cùng sẽ đợc xuất trớc tiên, ngợc lại với phơng pháp nhập trớc xuất trớc ở trên. Phơng pháp nhập sau xuất trớc thích hợp trong trờng hợp lạm phát. d, Phơng pháp trực tiếp: Theo phơng pháp này, giá thực tế vật liệu đợc xác định theo đơn chiếc hay từng lô và giữ nguyên từ lúc nhập và cho tới lúc xuất kho (trừ trờng hợp điều chỉnh). Khi xuất kho lô nào (hay cái nào) sẽ đợc tính theo giá thực tế của lô ấy hay cái ấy. Do vậy, phơng pháp này còn có tên gọi là phơng pháp đặc điểm riêng hay phơng pháp giá thực tế đích danh và thờng sử dụng trong các doanh nghiệp có ít loại vật liệu hoặc vật liệu ổn định, có tính tách biệt và nhận diện đ- ợc. e, Phơng pháp giá thực tế hạch toán: Ngoài các phơng pháp cơ bản trên, trong thực tế công tác kế toán, để giảm nhẹ việc ghi chép cũng nh bảo đảm tính kịp thời của thông tin kế toán, để tính giá thực tế của vật liệu xuất kho, kế toán còn sử dụng phơng pháp giá hạch toán. Theo phơng pháp này, toàn bộ vật liệu biến động trong kỳ đợc tính theo giá hạch toán (giá kế hoạch hoặc một loại giá ổn định trong kỳ). Cuối kỳ, kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán sang giá thực tế theo công thức: Giá thực tế từng loại xuất kho (hoặc tồn kho cuối kỳ) = Giá hạch toán từng loại xuất kho * Hệ số giá từng loại Hệ số giá có thể tính cho từng loại, từng nhóm hoặc từng thứ vật liệu chủ yếu tuỳ thuộc vào yêu cầu và trình độ quản lý. Về thực chất, việc sử dụng giá hạch toán để ghi sổ các loại hàng tồn kho nói chung chính là một thủ thuật của kế toán nhằm phản ánh kịp thời tình hình biến động hiện có của từng loại hàng tồn kho. Giá trị từng loại hàng tồn kho tính theo phơng pháp giá hạch toán đúng bằng giá trị từng loại hàng tồn kho tăng, giảm hiện có tính theo phơng pháp giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ. Nguyễn Thị Thu Giang- Lớp Q10K3 Chuyên đề tốt nghiệp 1.1.4. Nhiệm vụ của hạch toán nguyên vật liệu. Vật liệu là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm, chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm cho nên yêu cầu quản lý vật liệucông tác tổ chức vật liệu là hai điều kiện cơ bản luôn song hành cùng nhau. Hạch toán vật liệu có chính xác, kịp thời, đầy đủ thì lãnh đạo mới nắm đ- ợc chính xác tình hình thu mua, dự trữ, và sử dụng vật liệu cả về kế hoạch và thực hiện, từ đó có những biện pháp thích hợp trong quản lý. Mặt khác tính chính xác, kịp thời của công tác hạch toán vật liệu sẽ giúp cho việc hạch toán giá thành của doanh nghiệp chính xác. Xuất phát từ yêu cầu quản lý vật liệu, vị trí và đặc điểm của vật liệu, công tác hạch toán có những nhiệm vụ sau: - Ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời số lợng, chủng loại và tình hình thực tế của vật liệu nhập kho. - Tập hợp và phản ánh đầy đủ và chính xác số lợng và giá trị vật liệu xuất kho, kiểm tra tình hình chấp hành các định mức tiêu hao vật liệu. - Phân bổ hợp lý giá trị vật liệu sử dụng vào các đối tợng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh. - Tính toán và phản ánh chính xác số lợngvật liệu tồn kho, phát hiện kịp thời vật liệu thừa, thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất để doanh nghiệp có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế đến mức tối đa có thể xảy ra. 1.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 1.2.1. Phơng pháp thẻ song song Theo phơng pháp thẻ song song, hạch toán chi tiết vật liệu tại các doanh nghiệp đợc tiến hành nh sau: Tại kho: Thủ kho dùng thẻ kho để phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn vật liệu về mặt số lợng. Tại phòng kế toán: Kế toán sử dụng thẻ kế toán chi tiết vật liệu để phản ánh tình hình hiện có, biến động tăng, giảm theo từng danh điểm vật liệu với thẻ kho mở ở kho. Nguyễn Thị Thu Giang- Lớp Q10K3 Chuyên đề tốt nghiệp Để thực hiện đối chiếu giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, kế toán phải căn cứ vào các thẻ kế toán chi tiết để lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho về mặt giá trị của từng loại vật liệu. Phơng pháp thẻ song song mặc dầu đơn giản, dễ làm nhng việc ghi chép còn nhiều trùng lặp. Vì thế, chỉ thích hợp với doanh nghiệp có quy mô nhỏ, số lợng nghiệp vụ ít, trình độ nhân viên kế toán cha cao. Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán chi tiết theo phơng pháp thẻ song song. 1.2.2. Kế toán chi tiết vật liệu theo phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển: Theo phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển, công việc cụ thể tại kho giống nh phơng pháp thẻ song song ở trên. Tại phòng kế toán, kế toán sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để hạch toán số lợng và số tiền của từng thứ (danh điểm) vật liệu theo từng kho. Sổ này đợc ghi mỗi tháng 1 lần vào cuối tháng trên cơ sở các bảng nhập, bảng xuất từng thứ (danh điểm) vật liệu; mỗi danh điểm ghi một dòng trong sổ. Cuối tháng, kế toán đối chiếu số lợng vật liệu trên sổ đối chiếu luân chuyển với thẻ kho của thủ kho; đồng thời đối chiếu số tiền của từng Nguyễn Thị Thu Giang- Lớp Q10K3 Thẻ hoặc sổ kế toán chi tiết Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho Kế toán tổng hợp Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu [...]... cho Công ty 2.1.3 Đặc điểm của bộ máy kế toán tại Công ty Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Kế toán NVL Kế toán tổng hợp Thủ quỹ và Kế toán tiền lương Sơ đồ 2.2: Bộ máy kế toán tại Công ty Thăng Long Phòng Tài chính kế toán Công ty: là một trong những phòng quan trọng với chức năng chủ yếu quản lý về tài chính góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Tại Công ty. .. chức công tác kế toán là tập trung, toàn bộ công tác kế toán đợc thực hiện tại phòng Tài chính - Kế toán của Công ty, từ khâu tổng hợp số liệu, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, phân tích kiểm tra kế toán Nguyễn Thị Thu Giang- Lớp Q10K3 Chuyên đề tốt nghiệp -Kế toán trởng: Là ngời đứng đầu phòng kế toán, phụ trách chung cho mọi hoạt động kế toán chung tại Công ty -Kế toán viên: Có nhiệm vụ làm công. .. về công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty thăng long (talimex) 2.1 Giới thiệu chung về Công ty Thăng Long (TALIMEX) 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty Thăng Long là một doanh nghiệp nhà nớc chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu Tiền thân là Xí nghiệp sản xuất máy khâu Hà Nội, đến năm 1994, xí nghiệp đợc đổi tên thành Công ty Thăng Long với tên giao dịch là TALIMEX Công. .. Tình hình thực tế về công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu 2.3.1 Chứng từ nhập, xuất nguyên vật liệu và phơng pháp kế toán ban đầu: Trong thực tế chứng từ sử dụng trong công ty là: Phiếu nhập kho vật t (MS 01 - VT) Phiếu xuất kho vật t (MS 02 - VT) Việc nhập nguyên vật liệucông ty Thăng Long (TALIMEX) chủ yếu đợc thực hiện trực tiếp bởi phòng kế hoạch vật t thông qua việc ký kết hợp đồng hoặc mua... 2.2.3 Đánh giá Nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long: Tại Công ty Thăng Long kế toán sử dụng giá thực tế của vật liệu để hạch toán chi tiết hàng ngày tình hình Nhập - Xuất - Tồn kho vật liệu 2.2.3.1 Giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho: Giá thực tế mua ngoài nhập kho là phải đánh giá giá mua trên hoá đơn và chi phí vận chuyển bốc dỡ (không bao gồm cả thuế GTGT) Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu... cơ sở các số liệu phản ánh ở cuối bảng cuối tháng ghi vào Nhật ký chứng từ có liên quan -Sổ chi tiết: Dùng để theo dõi các đối tợng hạch toán cần phải hạch toán chi tiết 1.5 Công tác kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất Đối với mỗi công ty công tác kế toán nguyên vật liệu có ảnh hởng rất lớn đến việc sử dụng nguyên vật liệu trong quá... để hoàn thiện sản phẩm (quần áo, hàng mẫu) Các sản phẩm này trớc khi nhập kho đều đợc các bộ phận kỹ thuật của công ty kiểm tra chất lợng và đóng gói để hoàn thiện với một quy trình công nghệ khép kín Công ty hoàn toàn có thể tiết kiệm đợc chi phí, góp phần giảm giá thành sản phẩm và tăng thu nhập cho công ty 2.2 Đặc điểm, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long 2.2.1 Đặc điểm nguyên. .. thiết kế Do đặc thù của nguyên vật liệu dễ bị ẩm mốc, ố, bục mủn nên đòi hỏi Công ty phải có kho hàng đủ tiêu chuẩn quy định để việc bảo quản vật t đúng yêu cầu kỹ thuật để không gây ảnh hởng trực tiếp tới chất lợng sản phẩm 2.2.2 Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long Trong Công ty vật liệu bao gồm nhiều thứ, nhiều loại khác nhau về công dụng, tính năng lý hoá, phẩm cấp chất lợng Mặt khác, nguyên. .. nhập kho phế liệu thu hồi của công ty trên sổ sách Để hiểu rõ hơn về thủ tục nhập kho vật liệu tại Công ty ta có thể xem các chứng từ thủ tục nhập kho vật liệu vải dệt kim trong tháng 10/2004 tại Công ty theo ví dụ sau: Công ty mua 2.350 m vải dệt kim với đơn giá 26.600đ/m của Công ty TNHH Dệt may An bình nh sau: Hoá đơn (GTGT) Ngày 5/10/2004 Liên 2: Giao cho khách hàng Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Dệt... mà Công ty đó đạt đợc Để thực hiện đợc điều này, việc tăng cờng công tác quản lý và hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu là cần thiết vì đây là một biện pháp hữu hiệu, quan trọng nhất góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thánh sản phẩm, tránh mất mát h hỏng trong quá trình sản xuất kinh doanh mà vẫn đảm bảo chất lợng sản phẩm sản xuất ra Trong khâu thu mua: Công tác kế toán nguyên vật liệu . về côn tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long (TALIMEX). Chơng 3: Hoàn thiện công tác nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long. lãnh đạo Công ty. Sau một thời gian thực tập tại phòng kế toán của Công ty Thăng Long, em nhận thấy kế toán nguyên vật liệu tại Công ty giữ một
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại côn ty Thăng Long, Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại côn ty Thăng Long, Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại côn ty Thăng Long, Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu. .1Khái niệm:, Phân loại nguyên vật liệu. Phơng pháp tính giá nguyên vật liệu., Kế toán tổng hợp vật liệu theo phơng pháp kê khai thờng xuyên., Với doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp:, Hình thức Nhật ký chung. Hình thức Nhật ký - Sổ cái. Hình thức Chứng từ ghi sổ., H×nh thøc NhËt ký chøng tõ., Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty ., Đặc điểm của bộ máy kế toán tại Công ty, Đặc điểm nguyên vật liệu ở công ty, 3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty., Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty., Công tác kế toán nguyên vật liệu thừa trong kiểm kê:, Ưu điểm: Nhợc điểm:, Lập bảng danh biểu : Hoàn thiện việc nhập-xuất-tồn kho vật liệu:

Từ khóa liên quan