Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

70 1,684 18
  • Loading ...
1/70 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 09:35

Báo cáo thực tập tốt nghiệp, hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương, các doanh nghiệp Tr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Lời mở đầu Qua nghiên cứu, chúng ta đã nhận thấy trong quản lý kinh tế, quản lý con ngời là vấn đề cốt lõi nhất, cũng đồng thời là vấn đề tinh tế, phức tạp nhất. Khai thác đợc những tiềm năng của nguồn lực con ngời chính là chìa khoá để mỗi doanh nghiệp đạt đợc thành công trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc phân chia kết hợp các lợi ích phải đợc xem xét, cân nhắc kỹ lỡng. Các lợi ích đó bao gồm: lợi ích cá nhân ngời lao động, lợi ích của ông chủ (hay của doanh nghiệp) lợi ích xã hội. Lợi ích vật chất của cá nhân ngời lao động đợc thể hiện ở thu nhập của ngời đó. Thu nhập tiền lơng đối với ngời lao động là hai phạm trù kinh tế khác nhau. Tiền lơng dùng để chỉ số tiền nhà nớc trả cho ngời lao động trong khu vực nhà nớc thông qua các thang, bảng lơng phụ cấp. Thu nhập bao gồm ngoài khoản tiền lơng, còn tiền thởng, tiền chia lợi nhuận các khoản khác mà các doanh nghiệp phân phối cho ngời lao động theo sản lợng hay chất lợng lao động. Trong đó, tiền lơng là phần thu nhập chính, chiếm tỷ trọng lớn, nó có tác dụng lớn đến việc phát triển kinh tế, ổn định cải thiện đời sống của ngời lao động. Vì vậy, đối với mọi doanh nghiệp, vấn đề tiền lơng trong những năm tới có vị trí quan trọng đặc biệt. Để tạo ra động lực to lớn, giải phóng đợc sức sản xuất, trớc hết cần có quỹ tiền lơng đủ lớn để chi trả cho ngời lao động. Tuy nhiên, việc quản lý, phân phối quỹ tiền lơng đó theo cách thức nào sao cho công bằng, hợp lý, đúng luật pháp, kích thích tinh thần hăng say làm việc khả năng sáng tạo của mọi ngời lao động, phát huy tác dụng đòn bẩy kinh tế của tiền lơng trong sản xuất, đồng thời đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi, lại là một vấn đề không đơn giản đối với các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm đợc một phơng thức quản lý, hạch toán tiền lơng phù hợp, tuân thủ quy định của Nhà nớc về chính sách đãi ngộ, nhng cũng phải có những ứng dụng sáng tạo căn cứ vào thực tế sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Công ty Viễn thông Hà nội là đơn vị thuộc Tổng Công ty Bu chính Viễn thông Việt Nam, đơn vị có nhiều đóng góp nỗ lực cho sự phát triển vợt bậc của ngành Bu điện. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty Viễn thông Hà Nội đã tự khẳng định đợc mình trên thơng trờng. Công ty đã có những bớc đi vững chắc, phát triển một cách toàn diện nhanh chóng hội nhập vào mạng lới thông tin quốc gia, quốc Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1 Tr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B tế. Những thành tựu của Ngành Bu chính Viễn thông nói chung của Công ty Viễn thông nói riêng đã góp phần to lớn vào công cuộc xã hội hoá thông tin của đất nớc . Là sinh viên khoa Kế toán trờng Đại học Kinh tế Quốc dân, qua thời gian thực tập tại Công ty Viễn thông Hà Nội, tôi đã có điều kiện củng cố, tích luỹ, làm sáng tỏ những kiến thức tiếp thu đợc trong nhà trờng về cách thức tổ chức, nội dung trình tự công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Đồng thời, quá trình thực tập tốt nghiệp đã giúp tôi có thêm những kiến thức thực tế về lĩnh lực mà tôi mong muốn đợc tìm hiểu kỹ hơn. Đó là vấn đề hạch toán kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng với việc nâng cao hiệu quả sử dụng ngời lao động tại doanh nghiệp. Nội dung bản Báo cáo thực tập tốt nghiệp này ngoài lời mở đầu kết luận bao gồm 3 chơng: Chơng I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong các doanh nghiệp. Chơng II. Thực trạng hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty Viễn thông Hà Nội. Chơng III. Phơng hớng hoàn thiện hạch toán tiền lơng với việc nâng cao hiệu quả sử dụng ngời lao động. Vì lĩnh vực nghiên cứu này còn mới mẻ đối với bản thân tôi cho nên bản báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi xin chân thành cảm ơn rất mong nhận đợc sự chỉ bảo, hớng dẫn của các thầy cô trong Khoa Kế toán. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2 Tr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, Phòng Kế toán Tài chính Phòng Tổ chức Hành chính của Công ty Viễn thông Hà Nội đã tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình tại Công ty. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với sự hớng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình của Cô giáo Phó Giáo s- Tiến sỹ Phạm Thị Gái đã giúp tôi hoàn thành Chuyên đề tốt nghiệp này. CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong các doanh nghiệp I. Tổ chức hạch toán tiền lơng: 1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lơng: Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời cũng là quá trình tiêu hao các yếu tố cơ bản (lao động, đối tợng lao động t liệu lao động). Trong đó lao động với t cách là hoạt động chân tay trí óc của con ngời sử dụng các t liệu lao động nhằm tác động, biến đổi các đối tợng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Để bảo đảm tiến hành liên tục quá trình tái sản xuất trớc hết cần phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động, nghĩa là sức lao động mà con ngời bỏ ra phải đợc bồi hoàn dới dạng thù lao lao động. Tiền lơng (tiền công) chính là phần thù lao lao động đợc biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động. Mặt khác tiền lơng còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích tạo mối quan tâm của ngời lao động đến kết quả công việc của họ. Về bản chất, tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động. Nói cách khác, tiền lơng chính là nhân tố thúc đầy tăng năng suất lao động. 2. Qũy tiền lơng thành phần của qũy tiền lơng: Qũy tiền lơng của doanh nghiệptoàn bộ tiền lơng mà doanh nghiệp trả cho tất cả lao động thuộc doanh nghiệp quản lý. Thành phần qũy tiền lơng bao gồm nhiều khoản nh lơng thời gian(tháng, ngày, giờ), lơng sản phẩm, phụ cấp (cấp bậc, khu vực, chức vụ, đắt đỏ ), tiền th ởng trong sản xuất. Qũy tiền lơng (hay tiền công) bao gồm nhiều loại, tuy nhiên về mặt hạch toán có thể chia thành tiền lơng lao động Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3 Tr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B trực tiếp tiền lơng lao động gián tiếp, trong đó chi tiết theo tiền lơng chính tiền lơng phụ. 3. Các hình thức trả lơng trong doanh nghiệp (chế độ tiền lơng) a. Hình thức trả l ơng theo thời gian Đây là hình thức tiền lơng mà thu nhập của một ngời phụ thuộc vào hai yếu tố: số thời gian lao động thực tế trong tháng trình độ thành thạo nghề nghiệp của ngời lao động. Chế độ trả lơng theo thời gian có u điểm là đơn giản, dễ tính toán, nhng nhợc điểm là chỉ mới xem xét đến mặt số lợng, cha quan tâm đến chất lợng, nên vai trò kích thích sản xuất của tiền lơng hạn chế. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn áp dụng hình thức trả lơng này để trả cho đối tợng công nhân cha xây dựng đợc định mức lao động cho công việc của họ, hoặc cho công việc xét thấy trả lơng theo sản phẩm không có hiệu quả, ví dụ: sửa chữa, kiểm tra chất lợng sản phẩm hoặc sản xuất những sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao. Để khắc phục nhợc điểm của phơng pháp trả lơng theo thời gian, ngời ta áp dụng trả lơng theo thời gian có thởng. Trong những năm vừa qua, hình thức trả lơng theo thời gian có xu hớng thu hẹp dần. Nhng xét về lâu dài, khi trình độ khoa học phát triển cao, trình độ cơ giới hoá, tự động hoá cao thì hình thức lơng theo thời gian lại đợc mở rộng ở đại bộ phận các khâu sản xuất, vì lúc đó các công việc chủ yếu là do máy móc thực hiện. b. Hình thức trả l ơng theo sản phẩm Lơng trả theo sản phẩm là chế độ tiền lơng mà thu nhập của mỗi ngời tuỳ thuộc vào hai yếu tố: Số lợng sản phẩm làm ra trong tháng đơn giá tiền công cho một sản phẩm. Số lợng sản phẩm làm ra do thống kê ghi chép. Đơn giá tiền công phụ thuộc vào hai yếu tố: Cấp bậc công việc định mức thời gian hoàn thành công việc đó. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4 Tr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Có thể nói rằng hiệu quả của hình thức trả lơng theo sản phẩm cao hay thấp phụ thuộc rất nhiều vào công tác định mức lao động có chính xác hay không. Định mức vừa là cơ sở để trả lơng sản phẩm, vừa là công cụ để quản lý. Trong giai đoạn hiện nay thì hình thức tiền lơng sản phẩm đang là hình thức tiền lơng chủ yếu đọc áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Để đảm bảo hình thức tiền lơng này có hiệu quả cần 4 điều kiện sau: - Có hệ thống định mức chính xác. - Phải thờng xuyên củng cố, hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất để đảm bảo dây chuyền sản xuất luôn luôn cân đối. - Phải tổ chức tốt công tác phục vụ cho sản xuất nh: việc cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm, tổ chức sửa chữa thiết bị kịp thời khi h hỏng tổ chức nghiệm thu sản phẩm kịp thời. - Hoàn thiện công tác thống kê kế toán, đặc biệt là công tác thống kê theo dõi tình hình thực hiện mức để làm cơ sở cho việc điều chỉnh mức. Trong thực tế chúng ta thờng áp dụng 4 hình thức trả lơng theo sản phẩm sau: * Trả lơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhân Hình thức này đợc áp dụng rộng rãi đối với ngời trực tiếp sản xuất, trong điều kiện quá trình lao động của họ mang tính chất độc lập tơng đối, có thể định mức kiểm tra nghiệm thu sản phẩm một cách cụ thể riêng biệt. Đơn giá xác định nh sau: ĐG = L/Q hoặc ĐG = L x T Trong đó: ĐG : Đơn giá sản phẩm. L : Lơng theo cấp bậc Q : Mức sản lợng T : Mức thời gian * Trả lơng tính theo sản phẩm tập thể Là một hình thức tiền lơng áp dụng cho những công việc nặng nhọc có định mức thời gian dài, cá nhân từng ngời không thể làm đợc hoặc làm đợc nhng không đảm bảo tiến độ, đòi hỏi phải áp dụng lơng sản phẩm tập thể. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 5 Tr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Khi áp dụng hình thức này cần phải đặc biệt chú ý tới cách chia lơng sao cho đảm bảo công bằng hợp lý, phải chú ý tới tình hình thực tế của từng công nhân về sức khoẻ, về sự cố gắng trong lao động. * Trả lơng theo sản phẩm gián tiếp Thờng áp dụng để trả cho cán bộ quản lý công nhân phục vụ. khi áp dụng hình thức này có hai tác dụng lớn: Thắt chặt mối quan hệ giữa cán bộ quản lý, công nhân phục vụ với công nhân trực tiếp sản xuất tạo điều kiện cho cán bộ quản lý phải quan tâm tới việc thúc đẩy sản xuất phát triển. Để áp dụng nó, cần tiến hành qua hai bớc: B ớc 1: Xác định đơn giá gián tiếp (ĐG GT ) Sản lợng định mức bình quân của công nhân trực tiếp trong tháng ĐG GT = Lơng cấp bậc tháng của gián tiếp B ớc 2: Tính lơng sản phẩm gián tiếp (L) Sản phẩm thực tế của Đơn giá L = công nhân sản xuất x gián tiếp * Lơng theo sản phẩm luỹ tiến Là một hình thức tiền lơng sản phẩm nhng dùng nhiều đơn giá khác nhau để trả cho công nhân tăng sản lợng ở mức độ khác nhau, theo nguyên tắc: Những sản phẩm trong định mức thì trả theo đơn giá chung thống nhất, còn những sản phẩm vợt định mức thì trả theo đơn giá luỹ tiến (Đơn giá này lớn hơn đơn giá chung). Chế độ lơng này có tác dụng kích thích sản xuất mạnh mẽ, nhng nó vi phạm nguyên tắc: Sẽ làm cho tốc độ tăng tiền lơng tăng nhanh hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Nên phạm vi áp dụng chỉ với những khâu trọng yếu của dây chuyền, hoặc vào thời điểm nhu cầu của thị trờng cần số lợng lớn loại sản phẩm đó, hoặc vào thời điểm có nguy cơ không hoàn thành hợp đồng kinh tế, bị phạt những khoản tiền lớn. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 6 Tr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Sau khi đã khắc phục đợc các hiện tợng trên phải trở lại ngay hình thức lơng sản phẩm thông thờng. Song song với lơng sản phẩm lũy tiến ta có lơng sản phẩm lũy lùi. áp dụng với trờng hợp nguy cơ thị trờng bị thu hẹp, không có khả năng tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra. áp dụng lơng sản phẩm lũy lùi là để hạn chế sản xuất kìm hãm nó. c. L ơng khoán Tiền lơng khoán là hình thức trả lơng cho ngời lao động theo khối lợng chất lợnng công việc mà họ hoàn thành. Để áp dụng lơng khoán cần chú ý hai vấn đề sau: tăng cờng công tác kiểm tra để đảm bảo đúng tiến độ chất lợng, thực hiện thật nghiêm chỉnh chế độ khuyến khích lợi ích vật chất. Mức thởng, phạt cao hay thấp là tuỳ thuộc vào phần giá trị làm lợi phần giá trị bị thiệt hại h hỏng. 4. Nội dung hạch toán tiền lơng: a. Nhiệm vụ hạch toán tiền l ơng trong doanh nghiệp: Để đáp ứng đợc các yêu cầu quản lý, kế toán tiền lơng trong các doanh nghiệp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: - Ghi chép, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ BHXH . của ngời lao động để có căn cứ tính trả l- ơng, BHXH trả thay lơng, tiền thởng . cho từng ngời quản lý lao động trong doanh nghiệp. - Theo dõi, ghi chép việc hình thành quỹ tiền lơng, tình hình chi trả quỹ lơng của doanh nghiệp; việc trích lập chi trả các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. -Cung cấp những số liệu cần thiết cho việc hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, hạch toán thu nhập một số nội dung khác có liên quan. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 7 Tr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B b. Tài khoản sử dụng: Để hạch toán tiền lơng kế toán sử dụng tài khoản 334Phải trả công nhân viên: Dùng để phản ánh các khoản thanh toán với công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lơng, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, tiền thởng các khoản khác thuộc thu nhập của họ. Kết cấu của tài khoản này nh sau: Bên Nợ: - Các khoản khấu trừ vào tiền công, tiền lơng của công nhân viên. - Tiền lơng, tiền công các khoản đã trả cho công nhân viên.- - Kết chuyển tiền long công nhân, viên chức cha lĩnh. Bên Có: - Tiền lơng, tiền công các khoản khác còn phải trả cho công nhân viên chức. D Nợ(nếu có): Số trả thừa cho công nhân viên chức. D Có:Tiền lơng, tiền công các khoản khác còn phải trả công nhân viên chức c. Trình tự ph ơng pháp hạch toán: * Trình tự: Để thanh toán tiền lơng, tiền công các khoản phụ cấp, trợ cấp cho ngời lao động, hàng tháng kế toán doanh nghiệp phải lập Bảng thanh toán tiền lơng cho từng tổ, đội, phân xởng sản xuất các phòng ban căn cứ vào kết quả để tính lơng cho từng ngời. Trên bảng tính lơng cần ghi rõ từng khoản tiền lơng (lơng sản phẩm, lơng thời gian), các khoản phụ cấp, trợ cấp, các khoản khấu trừ số tiền ngời lao động còn đợc lĩnh. Khoản thanh toán về trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng đợc lập tơng tự. Sau khi kế toán trởng kiểm tra, xác nhận ký, giám đốc duyệt y, Bảng thanh toán tiền lơng bảo hiểm xã hội sẽ đợc làm căn cứ để thanh toán lơng bảo hiểm xã hội cho ngời lao động. Thông thờng, tại các doanh nghiệp, việc thanh toán lơng các khoản khác cho ngời lao động đợc chia làm 2 kỳ: Kỳ 1 tạm ứng còn kỳ 2 sẽ nhận số còn lại sau khi đã trừ các khoản khấu trừ thu nhập. Các khoản thanh toán l- ơng, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảng kê danh sách những ngời cha lĩnh lơng cùng Báo cáo thực tập tốt nghiệp 8 Tr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B với các chứng từ báo cáo thu chi tiền mặt phải chuyển kịp thời cho phòng kế toán để kiểm tra, ghi sổ. * Phơng pháp hạch toán: - Hàng tháng tính ra tổng số tiền lơng các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lơng phải trả cho công nhân viên(bao gồm tiền long, tiền công, phụ cấp khu vực, chứcvụ, đắt đỏ, tiền ăn giữa ca, tiền thởng trong sản xuất ) phân bổ cho các đối t ợng sử dụng, kế toán ghi: Nợ TK 622 (chi tiết đối tợng): Phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ. Nợ TK 627 (6271-Chi tiết phân xởng): Phải trả nhân viên quản lý.phân xởng. Nợ TK 641 (6411): Phải trả cho nhân viên bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, lao vụ, dịch vụ. Nợ TK 642 (6421): Phải trả cho bộ phận nhân công quản lý doanh nghiệp Có TK 334: Tổng số thù lao lao động phải trả. - Khi tính ra TL nghỉ phép thực tế phải trả CNV, kế toán ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 622 (hoặc TK 335) Nợ TK 641, 642, 627 Có TK 334 -Thanh toán thù lao (tiền công, tiền lơng): Việc thanh toán thù lao(tiền công, tiền lơng) cho ngời lao động đợc khái quát bằng sơ đồ đối ứng tài khoản chủ yếu sau: Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 Tr ờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Sơ đồ hạch toán tiền l ơng thanh toán với công nhân viên : Khấu trừ các khoản vào TL của CNV Tiền lơng phải trả CNV TK 335 TK 111, 112 TL nghỉ phép thực Trích trớc TL nghỉ tế phải trả CNV phép của CNSX Chi trả TL, thởng, BHXH, các khoản khác của CNV TK 4311, 4312 Tiền thởng thi đua, trợ cấp khó khăn phải trả CNV TK 3388 TK 3383 Chi trả TL cho TL của ngời đi ngời đi vắng vắng cha về BHXH phải trả CNV II. Tổ chức hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 1. Khái niệm, nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: Mọi ngời lao động đều quan tâm đến tiền lơng thu nhập mà họ đợc ngời sử dụng lao động trả cho. Tuy nhiên, ngoài tiền lơng trả cho thời gian làm việc còn có những quyền lợi trách nhiệm khác thu hút sự quan tâm của ngời lao động: đó là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn mà thờng đợc gọi chung là các khoản trích theo lơng. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 10 TK 622, 627,641, 642 TK 3383, 3384, 333, 138, 141 TK 334 [...]... chờ xử lý Báo cáo thực tập tốt nghiệp 12 Trờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B Việc hạch toán các khoản trích theo lơng đợc thể hiện bằng sơ đồ đối ứng tài khoán sau: Sơ đồ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ TK 3382 ữ 3384 TK 111, 112 Khấu trừ các khoản vào TL của CNV TK 622, 627,641, 642 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chí phí SXKD theo quy định Chi tiêu kinh phí CĐ tại doanh nghiệp TK 334 Trích BHXH,... các tài khoản: 152, 153, , 627 - 1 kế toán ngân hàng, phụ trách tài khoản 112 - 1 thủ quỹ: làm nhiệm vụ thu chi tiền mặt, lập báo cáo quỹ hàng ngày - 1 kế toán tổng hợp: tổng hợp toàn bộ các mặt về vật liệu, tiền lơng, giá thành, tài sản cố định, lập các báo biểu kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh vào cuối quý, báo cáo chi phí, lập bảng giải trình, bản quyết toán vào cuối... từ các sổ nhật ký, kế toán phải loại bỏ các số liệu trùng lắp rồi mới ghi vào sổ cái Sơ đồ ghi sổ theo hình thức nhật ký chung: Chứng từ gốc: - Bảng thanh toán tiền lương - Bảng thanh toán BHXH - Bảng thanh toán tiền thưởng - Chứng từ thanh toán Nhật ký chung Sổ chi tiết TK 334 Sổ cái TK 334 Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối tài khoản Báo cáo kế toán * Hình thức nhật ký sổ cái: Báo cáo thực tập tốt. .. các tài khoản có quan hệ với TK 334 - Nhật ký chứng từ số 1, 2: phản ánh việc thanh toán tiền lơng Báo cáo thực tập tốt nghiệp 20 Trờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B - Sổ cái TK 334 Sơ đồ trình tự ghi sổ hạch toán tiền lơng theo hình thức nhật ký chứng từ Chứng từ gốc: - Bảng thanh toán tiền lương - Bảng thanh toán BHXH - Bảng thanh toán tiền thưởng - Chứng từ thanh toán Chứng từ thanh toán Bảng... KPCĐ: 1 Chứng từ dùng để hạch toán: Cũng giống nh việc hạch toán mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, việc hạch toán tiền lơng yêu cầu phải có chứng từ kế toán lập một cách chính xác, đầy đủ, theo đúng chế độ ghi chép quy định Những chứng từ ban đầu trong hạch toán tiền lơng là cơ sở để tính toán tiền lơng chi trả lơng cho công nhân viên Theo chế độ chứng từ kế toán ban hành theo quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐKT... phòng, an ninh) thực tế phải trả cho ng ời lao động-kể cả lao động hợp đồng tính vào chi phí kinh doanh để hình thành kinh phí công đoàn Tỷ lệ KPCĐ theo chế độ hiện hành là 2% Báo cáo thực tập tốt nghiệp 11 Trờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B 3 Nội dung hạch toán: Để thanh toán các khoản phụ cấp, trợ cấp cho ngời lao động, hàng tháng kế toán doanh nghiệp phải lập Bảng thanh toán tiền lơng cho từng... sản xuất các phòng ban căn cứ vào kết quả tính lơng cho từng ngời Trên bảng tính lơng cần ghi rõ các khoản phụ cấp, trợ cấp, các khoản khấu trừ số tiền ng ời lao động còn đợc lĩnh Khoản thanh toán về trợ cấp BHXH cũng đợc lập tơng tự Sau khi kế toán ttởng kiểm tra, xác nhận ký giám đốc duyệt y, Bảng thanh toán tiền lơng bảo hiểm xã hội sẽ đợc làm căn cứ để thanh toán tiền lơng BHXH cho... Nhật ký chung có thể mở các nhật ký phụ cho các tài khoản chủ yếu Định kỳ cộng các nhật ký phụ lấy Báo cáo thực tập tốt nghiệp 17 Trờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B số liệu vào nhật ký chung rồi vào sổ cái Đối với các đối tợng cần theo dõi chi tiết thì kế toán mở các sổ, thẻ chi tiết, lấy số liệu so sánh đối chiếu với sổ nhật ký sổ cái Phần hành kế toán tiền lơng theo hình thức sổ này đợc... báo cáo theo quy định Sau đây là sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty Viễn thông Hà Nội Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Kế toán hàng Kế toán vật tư hoá Kế toán ngân hàng Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Kế toán của các đơn vị trực thuộc Cty Trong bộ máy kế toán ở Công ty, Kế toán trởng là ngời đứmg đầu, chịu trách nhiệm chung về công tác kế toán tài chính của Công ty Phân công công việc cụ thể trong phòng Kế toán. .. kế toán thanh toán: làm nhiệm vụ viết phiếu thu, chi, theo dõi thanh toán, phụ trách các tài khoản: 111, 331, 141, 138, 334, 388 - 1 kế toán hàng hoá: theo dõi việc mua bán mọi hàng hoá của công ty, phụ trách các tài khoản: 156, 157 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 28 Trờng Đại học KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B - 1 kế toán vật t: theo dõi chi tiết tình hình nhập xuất vật t, phân bổ vật t, phụ trách các . Chuyên đề tốt nghiệp này. CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong các doanh nghiệp I. Tổ chức hạch toán tiền. đề hạch toán kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng với việc nâng cao hiệu quả sử dụng ngời lao động tại doanh nghiệp. Nội dung bản Báo cáo thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp, Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp, Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp, Hình thức trả l ơng theo sản phẩm, Tài khoản sử dụng: Trình tự và ph ơng pháp hạch toán:, Qũy tiền lơng và thành phần của qũy tiền lơng: Sự hình thành và sử dụng qũy BHXH, BHYT, KPCĐ:, Nội dung hạch toán:, Bảng chấm công Bảng thanh toán tiền l ơng Phiếu nghỉ h ởng bảo hiểm xã hội Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội, Bảng thanh toán tiền th ởng Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Phiếu báo làm thêm giờ Hợp đồng giao khoán: Biên bản điều tra tai nạn lao động, Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:, Các hình thức trả lơng hiện nay ở công ty: Thực trạng phân phối tiền lơng tại Công ty trong ba năm gần đây:, Giám đốc công ty cấp I trực thuộc BĐHN 2,70, Tính ra tiền lơng phải trả CNV B, 1.615.200.000 Ưu điểm Hạch toán các khoản trích theo lơng 1. Trích lập các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, Nhợc điểm:, Tạo nguồn tiền lơng, Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lơng hợp lý, Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lơng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn