tiểu luận về sự ra đời và phát triển của cục dự trữ liên bang hoa kỳ fed

14 2,147 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 15:01

Lời giới thiệu Tháng 4 năm 1775 cuộc chiến tranh giành độc lập đã bùng nổ ở Bắc Mỹ nh là một tất yếu lịch sử. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, đại hội lục địa Bắc Mỹ đã họp và tuyên bố độc lập, khai sinh ra hợp chủng quốc Hoa Kỳ - nớc Mỹ. Và đến ngày 3 tháng 9 năm 1783, thực dân Anh đã chính thức phải thừa nhận quyền độc lập của Bắc Mỹ. Thắng lợi của cuộc chiến tranh giành độc lập đã thủ tiêu chế độ thch dân mà Anh đã thiết lập ở Mỹ trong suốt thời gian dài trớc đó,phần lớn giải phóng lực lợng sản suất, mở ra cho nớc Mỹ con đờng phát triển mới - là một nớc t bản chủ nghĩa . Từ khi giành độc lập cho đến nay, với lịch sử hơn hai trăm năm, dù đã trải qua bao nhiêu biến cố, sự kiện trọng đại, cả về kinh tế ( các cuộc khủng hoảng lớn và nhỏ của chủ nghĩa t bản, những cơn sốc dầh mỏ trong những năm 70 , ) lẫn về chính trị (nội chiến Nam Bắc 1861- 1865, hai cuộc chiến tranh thế giới ) hay cả cuộc cách mạng KHKTCN i, ii , nớc Mỹ cha bao giờ không là một nớc t bản chủ nghĩa. Hơn nữa, phần lớn thời gian trong lịch sử tồn tại, nớc Mỹ luôn là một quốc gia t bản hùng mạnh, có vị thế và tiềm lực không thể pủ nhận trong nền kinh tế toàn cầu. Phải chăng nền kinh tế t bản chủ nghĩa nói chung mà đại diện của nó là nớc Mỹ nói riêng tồn tại những u việt hơn hẳn những nền kinh tế khác nh kinh tế xã hội chủ nghĩa. Và nguyên nhân nào đã làm cho nền kinh tế Mỹ đứng vững trớc những biến đỏi và xáo trộn mạnh mẽ ? trong hầu hếy mọi trờng hợp, câu trả lời là " nhà nớc t bản chủ nghĩa luôn kịp thời điều chỉnh để thích nghi" Nhng sự điều chỉnh này có thể làm thay đổi bản chất của chủ nghĩa t bản không, và có thể giúp chủ nghĩa t bản tồn tại với t cách là phơng thức sản xuất cuối cùng trong lịch sử không ? Chúng ta hãy xem xét một ví dụ nhỏ về sự điều chỉnh của nhà nớc đối với hoạt động Ngân hàng-Tài chính -Tiền tệ thông qua cục dự trữ liên bang Mỹ - FED- trớc khi đa ra một nhận định cụ thể . 1 chơng i quá trình hình thành, cách tổ chứccục dự trữ liên bang Mỹ Hoạt động ngân hàng xuất hiện đầu tiên ở Mỹ từ năm 1763 tại một số bang ,mô phỏng theo lối tổ chức ngân hàng của Anh .Nhng phải 100 năm sau, sau cuộc chiến tranh Nam Bắc, tình trạng vô chính phủ trong hoạt động ngân hàng mới đợc chấm dứt .Nghĩa là lúc này quốc hội mới thông qua luật ngân hàng quốc gia (National Banking Act) và thành lập hệ thống ngân hàng quốc gia. Nói nh vậy không có nghĩa là trớc đó, nớc Mỹ cha hề có một ngân hàng trung ơng. Năm 1971 ,quốc hội Mỹ đã chấp nhận ngân hàng thứ nhất - ngân hàng đầu tiên có một số hoạt động giống nh ngân hàng trung ơng - là ngân hàng quốc gia đầu tiên .Thậm chí trong cuộc chiến tranh 1816, dới nhiều sức ép yêu cầu thành lập một ngân hàng trung ơng của chính phủ ,chính quyền liên bang đã cho phép ngân hàng thứ hai hoạt động nh một ngân hàng chính phủ .Thế nhng ngân hàng chỉ tồn tại đợc 20 năm .Đến năm 1836 ,nó trở thành ngân hàng bình thờng vì có những hoạt động mâu thuẫn với tổng thống .Trong thời glan từ 1837 đến 1863 ,nớc Mỹ chỉ có các ngân hàng tổng hợp ở các bang mà không có ngân hàng trung ơng . Tuy đã thông qua luật ngân hàng quốc gia ,thành lập hệ thống ngân hàng quốc gia từ 1864 nhng mãi đến năm 1913 ,trớc nhu cầu cấp bách cần phải có một ngân hàng trung ơng điều hành ,cục dự trữ liên bang mới đợc thành lập nh một ngân hàng trung ơng trong vai trò quản lí tài chính, tiền tệ ,mô phỏng theo kiểu Anh quốc. Từ đó đến nay ,cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Hoa Kì ,cục dự trữ liên bang Hoa Kì (viết tắt là F.E.D) đã liên tục đợc cải tổ và hoàn thiện ,càng ngày càng có vai trò to lớn trong việc hớng nền kinh tế theo đờng lối mà nó đã vạch ra . Hiện nay ,cơ câú của F.E.D gồm 5 bộ phận chính 1. Hệ thống các ngân hàng dự trữ liên bang F.E.D có 12 ngân hàng dự trữ liên bang với các chi nhánh và vùng hoạt động .Mỗi ngân hàng dự trữ liên bang có một ban giám đốc gồm 9 ngời :6 ngời do hội đồng cổ đông bầu ra ;3 ngời còn lại ,gồm tổng giám đốc và phó tổng giám đốc ,đợc chỉ định bởi hội đồng thống đốc của F.E.D. Các ngân hàng dự trữ liên bang này là cơ quan thực hiện các nghiệp vụ điều tiết nền kinh tế của F.E.D ,thực hiện việc quản lí các ngân hàng trung gian và thực hiện nghiệp vụ với chính phủ .Trong các 2 ngân hàng dự trữ liên bang thì ngân hàng San Francisco có vùng hoạt động lớn nhất ,nhng ngân hàng New York lại hoạt động có hiệu quả nhất (25% hoạt động điều tiết của F.E.D). 2.Hội đồng thống đốc Đây là bộ phận đầu não của F.E.D. Là cơ quan tối cao ,hội đồng thống đốc quản lí tất cả các hoạt động liên quan đến tiền tệ, điều tiết, cung ứng trong toàn lãnh thổ. Tuy gồm 7 ngời doTổng Thống chỉ định với sự phê chuẩn của quốc hội nhng hoạt động và quyết định của hội đồng thống đốc lại hoàn toàn độc lập với nhà trắng ,chỉ chịu trách nhiệm báo cáo thẳng với quốc hội Hoa Kì . 3.hội đồng chính sách thị tr ờng mở Đây là cơ quan quan trọng nhất trong việc thực hiện chính sách điều tiết của F.E.D .Bao gồm 12 thành viên ,trong đó có 8 thành viên chắc chắn là toàn bộ hội đồng thống đốc (7 ngời) và tổnh giám đốc ngân hàng dự trữ liên bang New york (vì thực ra mọi chính sách về thị trờng mở hầu hết đợc thực hiện ở New york ).Các thành viên còn lại đ- ợc chọn từ 11 tổng giám đốc của các ngân hàng dự trữ liên bang khác. 4.Hội đồng cố vấn liên bang . Hội đồng này làm nhiệm vụ cố vấn về chính sách tiền tệ ,hoạt động điều tiết kinh tế cho hội đồng thống đốc .Bao gồm 12 thành viên,đợc chỉ định bởi các tổng giám đốc của 12 ngân hàng dự trữ liên bang . 5.Hệ thống ngân hàng thành viên. Hệ thống ngân hàng thành viên ,tuy chỉ chiếm 40 % tổng số ngân hàng trung gian trong cả nớc nhng nắm trong tay 80 % hoạt động của toàn bộ hệ thống ngân hàng trung gian .Đây là cầu nối giữa F.E.D với toàn bộ các ngân hàng thơng mại, tổ chức tài chính còn lại trong cả nền kinh tế Hoa Kỳ . Hệ thống ngân hàng thành viên có đặc quyền đợc u tiên vay m- ợn ở cửa sổ chiết khấu khi cần. Tuy vậy để có đặc quyền này, ngân hàng thành viên phải ký quỹ tại ngân hàng liên bang và phải thực hiện đúng tỷ lệ dự trữ bắt buộc do hội đồng thống đốc quy định . 3 Chơng ii Sơ lợc về sự điều tiết của ngân hàng trung ơng Hoa Kỳ đối với nền kinh tế trong thời kỳ 1980 - 1982 Tháng Tám năm 1978 ,trên thị trờng thế giới xảy ra cơn sốc giá dầu mỏ lần thứ hai. ở Mỹ, ảnh hởng của cơn sốc này kéo dài đến năm 1980 vẫn cha kết thúc. Cộng với sự gia tăng tiêu dùng ( tổng cầunội địa tăng mạnh ), khiến nớc Mỹ rơi vào tình trạng lạm phát cao ( năm 1979 ,chỉ số lạm phát CPi là 13,7 % ). Lạm phát cao kéo theo hàng loạt những biến động bất lợi của nền kinh tế nh: sản xuất mất cân đối về cơ cấu, giá cả tăng cao, suy giảm dẫn đến tháo lui đầu t . Đứng trớc tình hình đó, vấn đề u tiên số một đợc xác định là bình thờng hoá chỉ số lạm phát. Bị ảnh hởng sâu sắc bởi t tởng của Milton Friedman: bất c nơi đâu và bao giờ, lạm phát cũng là vấn đề của cung ứng tiền , nhiêm vụ này đợc phó thác hầu nh hoàn toàn cho ngân hàng trung ơng tức là cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (F.E.D) . Từ cuối năm 1979, F.E.D đã áp dụng phơng thức điều tiết cung ứng tiền thông qua nghiệp vụ thị trờng mở tác động vào dự trữ của ngân hàng trung gian thay vì tác động vào nhu cầu về tiền. Theo đó, F.E.D sẽ thực hiện hàng loạt nghiệp vụ bán hàng trên thị trờng mở để làm giảm dự trữ bắt buộc làm hạn chế lợng cung ứng tiền của ngân hàng trung gian. L- ợng chứng khoán và trái phiếu dùng trong nghiệp vụ này của F.E.D năm 80,81 lần lợt trị giá 674 tỷ USD và 579 tỷ USD. Không chỉ thực hiện các nghiệp vụ bán trên thị trờng mở F.E.D còn điều tiết bằng công cụ lãi suất cho vay chiết khấu .Thay đổi trong lãi suất chiết khấu luôn luôn kéo theo sự thay đổi cùng chiều trong lãi suất tín dụng liên bang .Và vì lãi suất tín dụng liên bang là lãi suất chủ đạo ,lãi suất hớng dẫn của toàn bộ lãi suất trên thị trờng tiền tệ, cho nên tăng lãi suất chiết khấu sẽ dẫn đến tăng lãi suất toàn nền kinh tế, do đó sẽ thắt chặt cung ứng tiền . Với nỗ lực giảm lạm phát xuống mức bình thờng, F.E.D đã duy trì một chế độ lãi suất chiết khấu cao lịch sử trong hai năm 80, 81: Năm 1980 là 10,5% và năm 1981 là 11,5%, đặc biệt có lúc đỉnh điểm, F.E.D giữ mức lãi suất chiết khấu 12% đối với vay không thờng xuyên, và 14% cho trờng hợp vay kéo dài ( đây là lãi suất cao nhất mà F.E.D áp dụng từ 1863 ) . áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt thông qua việc giảm dự trữ và giảm lợng cung ứng tiền làm khối lợng vay giảm nhanh chóng. Cung ứng tiền giảm quá nhanh trong thời gian nay (1979 1982) đã 4 làm đợc điều kỳ diệu đúng nh mong muốn của nớc Mỹ : đẩy lạm phát từ chỗ hai con số: 13,7% năm 1979 xuống 13,2% năm 1980 ; 10% năm 1981 và kỳ diệu là 6,1% năm 1982 . Hơn nữa chính sách tiền tệ thắt chặt làm giá đồng đô la tăng đáng kể. Điều này đồng thời giải quyết đợc hai vấn đề cơ bản .Thứ nhất, đó là cải tạo cơ cấu công nghiệp nội địa. Theo đó phần lớn tài sản và vốn đầu t ở khu vực công nghiệp nhẹ và công nghiệp hàng tiêu dùng chuyển sang những ngành công nghiệp kỹ thuật cao và cần nhiều t bản mà Hoa Kỳ vẫn có lợi thế so sánh .Thứ hai, giá USD cao góp phần cải tạo cơ cấu tài khoản thanh toán của Hoa Kỳ, từ mức thâm hụt và vay nợ 38,5 tỷ USD ( năm 1980 ) sang cân bằng và có thể nghĩ tới thặng d . Tuy nhiên, thắt chặt cung ứng tiền một cách khắc nghiệt đã làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào giai đoạn suy thoái lớn nhất kể từ sau khủng hoảng 1929 1933. Năm 1982, tốc độ tăng GDP thực là âm 2,5 % (-2,5%) ; tổng cầu nội địa nửa đầu năm 1982 giảm 3% ,cả năm giảm 1,9% ;thất nghiệp lên đến đỉnh cao nhất từ sau năm 1945 : tới 9% ; ngân sách nhà nớc ngày càng bị thâm hụt nặng nề ;tỷ lệ dự trữ vàng giảm ; tỷ trọng ngành công nghiệp Hoa Kỳ trong thế giới t bản giảm còn 37% ; hàng hoá của Mỹ trớc sự cạnh tranh và tấn công gay gắt từ phía Nhật Bản và Tây Âu đã bị giảm uy tín nghiêm trọng, điều này không những khiến cho xuất khẩu của Mỹ giảm mà còn làm tăng yêu cầu bảo hành của ngời Mỹ đối với hàng hoá nớc mình ( lên tới 80 90 % trong khi chỉ có 1 % đối với hàng hoá của Nhật ) ;các ngân hàng trung gian cho vay đợc rất ít chứng tỏ đầu t ở Mỹ trong giai đoạn này suy giảm mạnh, hoạt động sản xuất tiếp tục bị đình trệ . Chơng iii 5 Sự điều tiết kinh tế vĩ mô của Cục dự trữ Liên bang Mỹ trong giai đoạn 1983 - 1991 Trong giai đoạn 1983- 1991 ,nền kinh tế Mỹ chia làm hai thời kỳ, mỗi thời kỳ có những đặc điểm riêng do những tác động khác nhau và đòi hỏi những chính sách điều chỉnh không giống nhau. Do vậy, điều tiết kinh tế vĩ mô của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ cũng trải qua hai thời kỳ : - Khôi phục lại nền kinh tế khủng hoảng bằng chính sách tiền tệ nới lỏng ( 1984 1988 ) . - Chống khủng hoảng trên thị trờng chứng khoán và việc tăng giá dầu mỏ của OPEC bằng thắt chặt cung ứng tiền. 1) Thời kỳ 1984-1988: khôi phục nền kinh tế bằng chínhg sách tiền tệ nới lỏng . Khủng hoảng 1980-1982 nặng nề và kéo dài làm nền kinh tế Mỹ giảm sút nghiêm trọng, vị trí của Mỹ suy giảm đáng kể. Trớc tình hình này, từ năm 1983, chính quyền Ronal Reagan xác định: nhu cầu cấp bách là phải đa nền kinh tế ra khỏi khủng hoảng. Và biện pháp đợc lựa chọn là nới lỏng cung ứng tiền nhằm kích thích phục hồi kinh tế nhng vẫn phải cẩn thận đề phòng áp lực của lạm phát. Do vậy, F.E.D đã tiến hành việc nới lỏng cung ứng tiền chủ yếu thông qua nghiệp vụ thị trờng mở công cụ đợc F.E.D sử dụng thờng xuyên nhất và cho là quan trọng nhất vì hiệu quả nhất và có ảnh hởng rộng rãi nhất . Ngợc lại với giai doạn 1980-1982,là đem chứng khoán ra bán trên thị trờng nhằm thu hồi tiền đang đợc lu thông,lần này F.E.D đã tung ra một lợng tiền lớn, đa vào lu thông bằng cánh mua lại chứng khoán trên thị trờng .nghiệp vụ mua thẳng chứng khoán tăng 6,07% trong năm 1984,còn nghiệp vụ mua lại nhảy vọt lên 220,83%.Điều này đã dẫn đến việc cung ứng tiền gia tăng:lợng tiền M2 tăng 8,1%,lợng tiền M3 tăng 10,8% trong suốt cả năm 1984.Trong cả năm 1985, F.E.D tiếp tục bơm tiền vào lu thông.Cục dự trữ liên bang đã tung ra 22,214 tỷ USD sử dụng vào việc mua chứng khoán, trong khi chỉ bán ra số l- ợng chứng khoán trị giá 4 tỷ dô la.Năm 1986, lợng chúng khoán mua vào vẫn giữ ở mức trên 22tỷ (22,604 tỷ) USD trong khi F.E.D càng thắt chặt lợng bán ra:từ4,118 tỷ xuống còn 2,502 tỷUSD.Kết quả tất yếu là F.E.D đã đẩy lợng cung tiền M1 tăng 15,5%, M2 tăng 9,2%, M3 tăng 9%. Chuyển từ chính sách tiền tệ thắt chặt sâng chính sách tiền tệ nới lỏng, F.E.D đã có những tác động sâu sắc và tich cực đến nhiều mặt của nền kinh tế Hoa Kỳ . 6 Lãi suất đã giảm một cách đáng kinh ngạc, từ con số kỷ lục 14% (tháng 5 năm 1981), xuống còn 5,5%(ngày 22 tháng 8 năm 1984).Thực ra, F.E.D đã bắt đầu giảm lãi suất chiết khấu và gia tăng cho vay tín dụng gia hạn từ cuối năm 1982.Thế nhng do e ngại lãi suất có thể tăng bất cứ lúc nào nên khối lợng vay mợn của các ngân hàng trung gian từ cửa sổ chiết khấu tăng rất chậm vaò đầu năm 1983 .Đến giai đoạn cuối năm, khối lợng vay mợn tăng vọt lên 8 tỷ USD. Tổng dự trữ của các ngân hàng trung gian tăng gần 50%( xấp xỉ 20 tỷ đô la ) ,từ 40,66 tỷUSD (năm 1980 ) lên tới 59,4 tỷ USD (năm 1986). Tín dụng cấp phát cho tiêu dùng tăng mạnh. Lãi suất giảm và dự trữ tăng đã có tác dụng khuyến khích đầu t và tiêu dùng. Tổng cầu, nhờ đó, từ mức suy thoái 1,9% năm 1982 đã tăng vọt lên tới 5,1% (tính đến cuối năm 1983. Kéo theo nó là sự phuc hồi và tăng trởng của GNP thực. Từ mức suy thoái 2,5% năm1982, nền kinh tế đã đạt mức tăng trởng là 3,6% năm 1983; 6,8% năm 1984. Một điều đáng mừng là mức tăng trởng này rất ổn định, dao động không đáng kể quanh con số 3% trong suốt một thời kỳ dài sau đó (từ năm 1985 đến năm 1989 ). Năng lực sản xuất đợc kích thích gia tăng trong nửa sau năm1983. Kết quả của chính sách tiền tệ thắt chặt trong giai đoạn trớc, đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục lên giá trong hai năm 1983 và 1984. Nhờ đây, cán cân thanh toán và cơ cấu công nghiệp nội địa vẫn tiếp tục đợc cải thiện và chuyển dịch theo chiều hớng có lợi cho Hoa Kỳ. Sau một thời gian áp dụng chính sách nới lỏng cung ứng tiền, cuối năm 1983, giá trị của đồng đo la Mỹ bắt đầu suy giảm một cánh đáng kinh ngạc. Sang năm 1986, giá đô la chỉ còn khoảng 50% so với giá trị đỉnh điểm của nó vào năm1983, và vẫn còn dáu hiệu tiếp tục suy giảm. Giá đô la giảm mở ra khả năng tăng cờng và mở rộng xuất khẩu của nền kinh tế Hoa Kỳ . Nền kinh tế Hoa Kỳ nhanh chóng phục hồi sản lợng trong suốt năm 1984. Tuy nhiên, khi tổng cầu tăng đến mức 8,7%, lợng cung ứng tiền lai tăng đáng kể, giá cả sẽ bắt đầu leo thang là chuyện tất nhiên xẩy ra. Đối với một tổ chức ảnh hởng sâu sắc quan niệm về lạm phát của Milton Friedman, và luôn có xu hớng điều tiết nên kinh tế thiên về chông lạm phát nh F.E.D thì đó quả là vấn đề đáng lo ngại thật sự và cần quan tâm giải quyết ngay. Chính vì vậy, F.E.D đã nâng lãi suất chiết khấu lên 8,8% vào cuối năm 1984, nhằm mục đích tăng lãi suất thi trờng để thắt chặt cung ứng tiền cho tiêu dùng hơn. Việc làm này của F.E.D đã khiến cho tốc độ tăng trởng kinh tế của Hoa Kỳ hơi chững lại vào quý 1 năm1985. Thất nghiệp ( bình quân cả năm ) lên đến con số 7% . 7 Cũng thời điểm đó, giá dầu thô trên thế giới giảm. Sự giảm giá này đã lây lan một cách nhanh chóng và làm giảm giá chung của hàng tiêu dùng. Lạm phát, vì thế, có giảm đi nhng nền kinh tế vẫn kém tăng trởng. Lúc ấy, F.E.D bắt buộc phải ra quyết định cắt giảm lãi suất chiết khấu ba lần trong năm 1985, đa nó từ 8,8% xuống còn 6,5% trong suốt thời gian còn lại của năm 1985. Điều này ảnh hởng lập tức và trực tiếp đến lãi suất cho vay của các ngân hàng dự trữ liên bang. Lãi suất cho vay của các ngân hàng này đã giảm từ 9% năm 1984 xuống 7,5% vào tháng 5 năm1985. Giữa năm 1986 (tháng 7 ), F.E.D tiếp tục giảm lãi suất chiết khấu xuống còn 6% và tăng việc cho vay bằng cả ba hình thúc tại cửa sổ chiết khấu. Thêm nữa, F.E.D còn gia tăng việc nới rộng cung ứng tín dụng. Lập tức, cung ứng tiền M1tăng lên 15,5%. Lãi suất cho vay từ các ngân hàng dự trữ liên bang giảm tiếp xuống còn 7%, 6,5%, 6%, rồi 5,5% trong vòng có hơn năm tháng của năm 1986 ( từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 22 tháng 8 ). Cung ứng tiền bành trớng nhanh chóng từ các ngân hàng trung gian và trực tiếp từ cửa sổ chiết khấu của F.E.D do tác dụng của chính sách hạ lãi suất chiết khấu- đã thúc đẩy tổng cầu và sản lợng gia tăng, hơn nữa, còn làm giảm giá đồng đô la.Cộng hởng với nghiêp vụ thị trờng mở, lãi suất chiết khấu liên tục hạ đã nới rộng khả năng cung ứng tín dụng cho tiêu dùng và tin dụng đầu t. Sự gia tăng tổng cầu đã giữ cho nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tụp nóng qua năm 1987, GNP thực tăng 2,75% và thất nghiệp giảm xuống chỉ còn 5,3% trong suốt năm 1987. Không chỉ nghiệp vụ thị trờng mở và lãi suất chiết khấu đợc sử dụng trong thời kỳ phục hồi kinh tế 1983 1987, mà hầu hết tất cả các công cụ tiền tệ đều đợc F.E.D sử dụng để kích thích tiêu dùng và đầu t, nhằm đẩy lùi suy thoái .Đó là các nghiệp vụ cung ứng cơ số tiền, công cụ kiểm soát tín dụng và tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Tất cả đợc sử dụng nhằm tăng cung ứng tiền. Quyền thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc của FED đợc trang bị từ năm 1935 và tiếp tục đợc củng cố từ năm 1980 .Nhng FED rất ít khi sử dụng công cụ này vì tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc rất dễ đẩy đẩy các ngân hàng trung gian rơi vào khủng hoảng dự trữ. Với nỗ lực đa nền kinh tế ra khỏi khủng hoảng 1980-1982, FED cũng chỉ 3 lần điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong thời kỳ 1982-1986 .Lần đầu tiên là vào ngày 30/12/1982, FED đã giảm tỷ lệ dự trữ trên trên tiền gửi vào tài khoản séc từ 9,5% xuống 3% đối với khoản ký thác có giá trị lớn hơn 26,3 tỷ đôla .Ngày 6/10/83 FED giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cua ký thác có kỳ hạn ít hơn 1 năm rỡi xuống còn 3% ( giảm 0,5% so với 1980 ) ; ký thác 8 có kỳ hạn dài hơn 1 năm rỡi hoàn toàn không cần phải có dự trữ bắt buộc ( giảm 2,5% so với tháng 8/1980 ) . Tuy tỉ lệ dự trữ bắt buộc trên các tài khoản gửi băng EURO - Đôla vẫn giữ nguyên cho tới năm 1986 nhng FED đã thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhiều lần ở các khoản tiền gửi khác để tăng năng lực cung ứng tiền và tín dụng của hệ thống ngân hàng trung gian . Với nhận thức: liên hệ giữa vận tốc cung ứng tiền M 1 và sản lợng Quốc gia ngày càng khăng khít, FED đã quyết định giảm hơn nữa tỷ lệ dự trữ bắt buộc để gia tăng cung ứng M 1 bằng việc mở rộng tổng số tiền ký thác không kỳ hạn phải chịu tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 3% và 12% từ mức 26,3 triệu USD lên đến 31,7 triệu USD. Thế nhng, với chính sách tiền tệ nới lỏng, các ngân hàng trung gian vẫn cho vay yếu trong hai năm 1986-1987, vận tốc cung ứng M 1 thậm chí tụt từ 15,5% xuống 6,3% trong năm 1987, thể hiện qua việc tỷ lệ dự trữ bắt buộc do các ngân hàng thực hiện cao hơn mức bắt buộc của FED. Thành phần quan trọng thứ hai quyết định mức cung ứng tiền M 1 trong mỗi thời kỳ là từ sự cung ứng cơ số tiền _ một đặc quyền duy nhất chỉ có ở ngân hàng trung ơng. Sự tăng hoặc giảm của cơ số tiền tệ kéo theo những dao động lớn hơn nhiều ở vận tốc cung ứng tiền trong quá trình tăng hoặc theo . Trong tổng tiền gửi không kỳ hạn tăng chậm từ 1981 đến 1986, sự tăng giảm của cung ứng tiền chịu ảnh hởng khá lớn bởi sự tăng giảm của cơ số tiền tệ. Cơ số tiền tệ tăng liên tục từ 1982 đến1988 đã góp phần quan trọng vào sự bành trớng của cung ứng tiền M 1 . Và vì M 1 là là bộ phận chủ yếu của tổng cung tiền tệ nên sự cung ứng cơ số tiền đã gián tiếp hỗ trợ cho kế hoạch tăng trởng kinh tế của Ronal Reagan. ít nhất ,nhờ vào nghiệp vụ tăng cơ số tiền, FED đã cho chính phủ Hoa Kỳ vay đến gần 200 tỷ USD mỗi năm để bù vào thâm hụt ngân sách ( do cắt giảm thuế để kinh tế phục hồi ). Tóm lại ,nghiệp vụ thị trờng mở lãi suất chiết khấu, tỷ lệ dự trữ bắt buộc cùng cung ứng cơ số tiền tệ đã đợc huy động một cách cẩn thận để nới lỏng dự trữ và tăng cung tiền tệ cho đến đỉnh cao là 1986. Đây là điều kiện cơ bản giúpnền kinh tế Hoa Kỳ khôi phục đợc kinh tế, mở rộng đợc tiềm năng sản xuất và sản lợng gia tăng ổn định từ 1983 đến 1989, trong suốt hai nhiệm kì của Ronal Reagan . 2)Chống khủng hoảng trên thị trờng chứng khoán ( mùa thu 1947) và việc nâng giá dầu mỏ của OPEC (1988). Mùa xuân năm 1987, nhận thấy áp lực lạm phát có phần gia tăng do sự tăng qua nhanh trong vận tốc cung ứng tiền năm 1986, FED đã bán ra 3549 triệu USD chứng khoán để giảm bớt vận tốc cung ứng tiền. Khối lợng giao dịch chứng khoán trên thị trờng chứng khoán New 9 York nhảy vọt lên 33,9% trong năm 1987 sau hành động đó. Mùa thu năm 1987, FED lại đột ngột ra quyết định tăng lãi suất chiết khấu. Nh vậy FED đã tạo ra một cơn khủng hoảng mới trên thị trờng chứng khoán . Để sửa chữa sai lầm này, từ tháng 8 đến hết năm 1987, FED đã giới hạn lợng mua vào, tăng lợng bán ra từ 2502 triệu USD (1986) lên tổng cộng 6051 triệu USD trong cả năm 1987, đồng thời gia tăng mua lại những chứng khoán đã phát ra lên 9029 triệu USD . Đầu năm 1988 ,ảnh hởng của khủng hoảng chứng khoán vânx còn tác động. Tiêu dùng của nớc Mỹ gia tăng vào nhập khẩu. Đôla tràn ra nớc ngoài. Chi phí lao động tăng cao, nhu cầu hàng tiêu dùng nhập khẩu đắt tiền tăng. Lạm phát vì thế đã bị kéo lên mức 5% trong sáu tháng đầu năm 1988. Lạm phát vẫn có nguy cơ tăng cao hơn khi nhân dân tăng rút tiền từ chứng khoán chi cho tiêu dùng và đầu t vào bất động sản. FED đã quyết định thắt chặt cung ứng tiền trớc tình hình đó ( tháng 3/1988). Cung ứng tiền thắt chặt làm cho vận tốc M 1 rớt từ mức 15% trong năm 1986 xuống còn 4,3 % trong năm 1988. Giá chứng khoán trên thị trờng New York hạ một cách không thể tởng tợng đợc, từ mức 161,78 xuống còn 149,97 (-7,3%), khối lợng chứng khoán giao dịch đang ở mức tăng 33,96% ( 1987) đã tụt xuống 14,57 % (1988). FED còn thắt chặt cung ứng tiền bằng cách đa ngay lãi suất lên 6,5%. Cửa sổ chiết khấu đợc hạn chế trở lại. Kéo theo lãi suất trong các ngân hàng củng tăng t 6% lên 6,5% (9/8/1988) và lên 7%( 27/2/1989)/ Đầu năm 1989, cung ứng tiền tiếp tục bị thắt chặt. Tổng khối l- ợng bán ra tăng 587 triệu USD năm 1988 lên 12812 triệu USD chứng khoán trên thị trờng mở. Vận tốc cung ứng tiền M 1 thậm chí đã giảm xuống 0,5%, M 3 giảm từ 6,3% xuống 4%. Dự trữ trong hệ thống ngân hàng trung gian đã giảm từ 63,74 tỷ USD (1988) xuống 62,84 tỷ USD (1989) (-3,45% ) làm cho tiêu dùng cũng giảm theo . Đầu năm 1989, OPEC quyết định tăng giá dầu thô. Lo ngại sự bùng lên của lạm phát ( do tăng giá tiêu dùng và sản phẩm thô từ nớc ngoài ), FED quyết định đa lãi suất chiết khấu từ 6,5% lên 7% vào cuối tháng 2 năm 1989. Lập tức lãi suất tín dụng liên bang vọt lên 9,53%, toàn bộ lãi suất thị trờng cũng vọt lên theo. Nhng FED vẫn không ngừng tăng lãi suất chiết khấu. Đến cuối năm 1989 , FED ra thông báo lãi suất chiết khấu là 7% cho tín dụng điều chỉnh ; 8,9 % cho tín dụng gia hạn trong những trờng hợp đặc biệt tín dụng gia hạn chịu 10,5% lãi suất chiết khấu Tất cả những biện pháp của FED đều nhằm hạn chế tối đa sự gia tăng cấp phát tín dụng tiêu dùng, để đẩy lùi nguy cơ lạm phát . 10 [...]... phát triển trong thời điểm hiện tại Nhng loài ngời vẫn hớn tới và sẽ đạt đợc một xã hội tơng lai tốt đẹp và toàn diện hơn Tất yếu, theo sự dự đoán và phân tích của những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê nin, đó là xã hội cộng sản chủ nghĩa 12 mục lục Lời giới thiệu Trang 01 Phần 1:Vài nét về quá trình hình thành ,cách tổ chức của Cục dự trữ liên bang Mỹ Trang 03 Phần 2: Tóm tắt về. .. Cục dự trữ liên bang Mỹ Trang 03 Phần 2: Tóm tắt về sự điều tiết kinh tế vĩ mô của cục dự trữ liên bang Mỹ trong thời kì 1980 1982 Trang 05 Phần 3: Sự điều tiết kinh tế vĩ mô của cục dự trữ liên bang Mỹ trong giai đoạn 1983 1991 thông qua các nghiệp vụ của ngân hàng trung ơng Trang 07 Kết luận Trang 13 13 14 ... khỏi khủng hoảng và trở lại tình trạng bình thờng Tuy nhiên tổng cầu vì thế cũng giảm hẳn Nớc Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng mới 1990 1991 11 Kết luận Sau đợt suy thoái tồi tệ vao những năm 1980-1982, mà tác động của nó là tăng lạm phát lên mức hai chữ số, FED phải rê lãi suất đến tột đỉnh vào năm 1981 bằng việc liên tục thắt chặt cung ứng tiền Lạm phát giảm hẳn sau hành động đó của FED nhng nền kinh... Do vậy, đầu t nớc ngoài đổ vào Mỹ để kiếm lợi nhuận cao hơn trong lúc cung ứng tiền khan hiếm và tăng chậm Đây là nguyên nhân trực tiếp của việc USD liên tục giảm giá và điều này cải thiện một cách đáng khích lệ cơ cấu cán cân thanh toán, cơ cấu đầu t, cơ cấu sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ Đây cũng là điều kiện cơ bản giúp nền kinh tế Hoa Kỳ mở rộng đợc tiềm năng sản xuất và sản lợng gia tăng ổn định... thoái FED hớng vào khôi phục kinh tế từ 1982 với chính sách bành trớng tiền tệ Tất cả các nghiệp vụ của FED: thị trờng mở, lãi suất chiết khấu, tỷ lệ dự trữ bắt buộc cung ứng cơ số tiền đợc huy động một cách cẩn thận để thực thi chính sách này Cung ứng tiền tệ tăng đến đỉnh cao năm 1986 Tuy nhiên lãi suất hạ chậm chạp từ 1982 đến 1985 làm lãi suất nền của Hoa Kỳ tiếp tục cao hơn châu Âu, Nhật Bản và. ..Tuy nhiên, sự giảm cung ứng tiền cũng có một vài tác động tích cực Đó là làm tăng giá đồng đôla _ từ đó kích thích việc chuyển các trái khoán từ ngoại tệ sang USD Kết quả là tài khoản chuyển nhợng t bản tiếp tục thặng d 104,6 tỷ USD Và năm 1989, Hoa Kỳ tăng thêm 17 tỷ USD trong dự trữ quốc gia Với những nỗ lực giảm cung ứng tiền của FED, nguy cơ lạm phát cũng đợc đẩy lùi, thị trờng... cho đến 1987 Lãi suất chiết khấu tăng vọt trong cuối năm 1987 có phần lỗi của FED tạo ra khủng hoảng chứng khoán 1987 Cộng với việc OPEC tăng giá dầu mỏ, nớc Mỹ bị đẩy vào đợt suy thoái thứ hai từ cuối 1990 đến hết 1991 Nh vậy, sự điều chỉnh kịp thời và linh hoạt của FED bằng các công cụ tín dụng đã giúp nền kinh tế Mỹ vơtj qua và đứng vững trớc những khó khăn tởng chừng không thể giải quyết đợc Nó cũng... đối trọng, không hề thua kém thành trì của chủ nghĩa xã hội - Liên xô -trong giai đoạn 1980 - 1990 Tuy nhiên xem xét một cách toàn diện, những điều chỉnh của nhà nớc t bản chủ nghĩa đói với thị trờng vốn tiền tệ thông qua FED chỉ là những biện pháp tình thế, mang tính chất chữa cháy Nó chỉ có thể làm cho nền kinh tế vợt qua khó khăn chứ không thể thay đổi bản chất của nền kinh tế t bản chủ nghĩa, không . giới thiệu .Trang 01 Phần 1:Vài nét về quá trình hình thành ,cách tổ chức của Cục dự trữ liên bang Mỹ Trang 03 Phần 2: Tóm tắt về sự điều tiết kinh tế vĩ mô của cục dự trữ liên bang Mỹ trong. ,cơ câú của F.E.D gồm 5 bộ phận chính 1. Hệ thống các ngân hàng dự trữ liên bang F.E.D có 12 ngân hàng dự trữ liên bang với các chi nhánh và vùng hoạt động .Mỗi ngân hàng dự trữ liên bang có. 1980 1982 Trang 05 Phần 3: Sự điều tiết kinh tế vĩ mô của cục dự trữ liên bang Mỹ trong giai đoạn 1983 1991 thông qua các nghiệp vụ của ngân hàng trung ơng. Trang 07 Kết luận. . Trang 13 13 14
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận về sự ra đời và phát triển của cục dự trữ liên bang hoa kỳ fed, tiểu luận về sự ra đời và phát triển của cục dự trữ liên bang hoa kỳ fed, tiểu luận về sự ra đời và phát triển của cục dự trữ liên bang hoa kỳ fed

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn