Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

61 1,287 0
  • Loading ...
1/61 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 08:16

Kế toán nghiệp vụ vốn, tiền, các khoản thanh toán Lời nói đầu Học đi đôi với hành giáo dục kết hợp với sản xuất đó là phơng châm giáo dục đào tạo của Đảng, của nhà trờng của chủ nghĩa xã hội chúng ta. Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi đợc học xong phần lí thuyết về chuyên đề ngành kế toán, lãnh đạo nhà trờng đã cho sinh viên thâm nhập vào thực tế, nhằm củng cố vận dụng những lí thuyết về chuyên ngành kế toán đã học đa vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ đợc công việc sau này sau khi tốt nghiệp ra trờng về công tác tại cơ quan xí nghiệp để có thể nắm bắt, hoà nhập đảm đang các nhiệm vụ đợc phân công. Cùng với sự phát triển không ngừng của ngành giao thông vận tải cả nớc, nhằm đáp ứng nhu càu đi lại của nhân dân trong nền kinh tế thị trờng tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô phát triển, việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cùng với các chỉ tiêu kinh tế có nhiều thuận lợi, cho nên có thể nói rằng công tác kiểm soát hạch toán kế toán. Đặc biệt kế toàn vốn bằng tiền của công ty đóng một phần vai trò quan trọng bởi do đặc thù, chức năng nhiệm vụ trong nền sản xuất kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở đó cùng với sự hớng dẫn của cô giáo Hoàng Thị Hồng Lê Cô Nguyễn Kim Hạnh em đã chọn đề tài kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền các khoản phải thanh toán tại công ty Quản lí bến xe Hà Tây nhằm bổ sung kiến thức học trên lớp đi vào thực tế cho báo cáo tốt nghiệp của mình. Nội dung chuyên đề này ngoài lời mở đầu kết luận chuyên đề gồm 4 chơng chính: Chuyên đề tốt nghiệp Chơng I: Cơ sở lý luận chung kế toán vốn bằng tiền các khoan phảI thanh toán tai công ty quan lý bến xe Hà Tây. Chơng II: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản phảI thanh toán tai công ty quản lý bến xe Hà Tây. Chơng III: Đánh giá khái quát công tác kế toán tại công ty quản lý bến xe Hà Tây. Chơng IV:Một số kiến nghị,đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty quản lý bến xe Hà Tây. Với thời gian thực tập có hạn số liệu thực tế cha nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm phân tích của em cha đợc sâu sắc. Vì vậy trong báo cáo thực tế trong báo thực tế không thể tránh khỏi những sai lầm thiếu sót, kính mong thầy cô giáo nhà trờng góp ý sửa chữa để em hoàn thành một cách tốt đẹp hơn. 2 Chuyên đề tốt nghiệp chơng II Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản phảI thanh toán tại công ty quản lý bến xe hà tây I. Tìm hiểu chung về công ty quan lý bến xe hà tây Thực hiện công cuộc đổi mới của đất nớc, chuyển nền kinh tế theo cơ chế thị trờng có sự quản lý nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa với phơng châm: giải phóng sức sản xuất tạo quyền chủ động cho các doanh nghiệp, tăng cờng quản lý nhà nớc bằng pháp luật, tạo hành lang pháp lý bình đẳng ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động, tách quản lý Nhà nớc khỏi sản xuất kinh doanh. Trên tinh thần đó năm 1991 Nhà nớc giao nhiệm vụ quản lí Nhà nớc cho ngành bu điện Bội giao thông vận tải. Hiện nay công ty quản lí bến xe Hà Tây có trụ sở đóng tại số 145- phố Trần Phú- phờng Văn Mỗ- thị xã Hà Đông- tỉnh Hà Tây trên quốc lộ 6A, điều kiện vị trí thuận lợi là cửa ngõ của thủ đô tạo điều kiện thuận tiện phát huy nội lực trong công ty. Từ ngày 13/1/1998 theo QĐ sô 37 QĐ /UB của UBND tỉnh Hà Tây chính thức đi vào hoạt động ngày 01/04/1998 công ty hoạt động theo điều chỉnh của nghị định 56 /CP ngày 02/10/1996 TT số 06 TC/TCDN ngày 24/2/1997 của Bộ Taì chính về quản lý vốn tài chính đối với doanh nghiệp hoạt động công ích. Theo quy định thành lập số 37 QĐ/UB ngày 13/1/ 1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, căn cứ quy định số 4128/ QĐ Bộ giao thông vận tải ngày 5/ 12/ 2001 quy định về bến xe khách công ty Quản lí bến xe Hà Tây có chức năng nhiệm vụ sau: + Tham gia quản lí Nhà nớc đối với vận tải hành khách bằng ô tô 3 Chuyên đề tốt nghiệp trên các bến xe do công ty quản lí. + Tổ chức các dịch vụ kinh tế kĩ thuật, dịch vụ công cộng phục vụ hành khách lái, phụ xe, phơng tiện vận tải trên các bến xe. Với chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công ty là tham gia quản lí Nhà nớc về lĩnh vực vận tải hành khác. Tổ chức quản lí điều hành xe ra vào bến, đón trả khách, bán vé đại lí bán vé cho chủ phơng tiện theo hợp đồng, đến bến vào sổ nhật trình chạy xe. Cùng phối hợp với các chủ phơng tiện trong việc phục vụ hành khách, tổ chức xếp dỡ hàng hoá, trông giữ bảo quản xe qua đêm trên bến các dịch vụ phục vụ hành khách lái phụ xe. Kiểm tra tể lệ vận tải trông bến xe, yêu cầu chủ xe bố trí chạy thay thế để đảm bảo lịch trình vận tải khi có yêu cầu đột xuất, chủ trì phối hợp kiểm tra với chính quyền địa phơng, cơ quan công an, thuế, y tế các cơ quan quản lí Nhà nớc liên quan. Lập biên bản các vi phạm, xử lí hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lí theo qui định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trờng trong khu vực bến xe, xem xét trình sở giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch quản lí đảm bảo kết cấu hạ tầng các bến xe hiện có nâng cấp mở rộng bến xe. Ngoài những chức năng nhiệm vụ trên công ty còn mở các dịch vụ khác theo qui định của pháp luật. 1. Tổ chức bộ máy lao động chức năng nhiệm vụ: a. Tổng quát Bộ máy văn phòng công ty có trụ sỏ đặt tại bến xe Hà Đông hiện nay công ty đang quản lí hệ thống 5 bến xe trực thuộc nằm rải rác tại các địa bàn trung tâm, đầu mối giao thông khu dân c trung tâm thơng mại trong tỉnh gồm có: Bế xe Hà Đông, bến xe Sơn Tây, bến xe Ba la, bến xe Trội, bến xe Phùng. 4 Chuyên đề tốt nghiệp b. Tổ chức bộ máy lao động chức năng nhiệm vụ từng phòng bến xe * Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty hiện nay: Ghi chú: * Bộ máy quản lí công ty (Văn phòng công ty): Căn cứ qui mô, đặc điểm hoạt động bộ máy công ty đợc tổ chức gồm: Ban lãnh đạo công ty 4 phòng ban chức năng: Tổng số gồm 22 cán bộ công nhân viên nh sau: Giám đốc phụ trách một hoạt động công ty các lĩnh vực do từng phó giám đốc đảm nhiệm, trực tiếp phụ trách tổ chức công tác cán bộ, qui hoạch đào tạo, bổ nhiệm cán bộ , kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, an ninh quốc phòng, chủ tịch hội đồng lơng, hội đồng thi đua khen thởng, trởng ban chống tham nhũng. Các phó giám đốc giúp việc gồm 3 phó giám đốc: 5 Giám đốc Các phó Giám đốc giúp việc Phó Giám đốc Phụ trách kế toán Phòng kế hoạch Phòng TCHC- LĐTl Bến xe Trội Hoài Đức Phòng thanh tra bảo vệ Phòng kế toán tài vụ Bến xe Phùng Đan Phư ợng Bến xe Ba La Bến xe Hà Đông Bến xe Sơn Tây Phó Giám đốc phụ trách TCHC- TĐTL Phó Giám đốc phụ trách các bến xe Quan hệ dọc (Quan hệ chỉ đạo) Quan hệ ngang (Quan hệ trao đổi) Chuyên đề tốt nghiệp + Phó giám đốc phụ trách kế hoạch: phụ trách công tác đơn vị hoạch điều độ, công tác xây dựng cơ bản, công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trờng. + Phó Giám đốc phụ trách các bến xe: Thờng trực, thay mặt giám đốc giải quyết mọi công việc khi giám đốc đi vắng trực tiếp phụ trách các bến xe, đôn đốc chỉ đạo, kiểm tra các bến xe thực hiện theo qui định của Nhà nớc về tổ chức hoạt động bến xe khách, tiếp nhận các bến xe huyện khi phát sinh. + Phó giám đốc tổ chức hành chính:- lao động tiền lơng : phụ trách công tác nội chính của công ty công tác lao động tiền lơng, công tác thi đua khen thởng. Ngoài công tác chuyên môn, các phó đều phải kiêm nghiệm công tác đoàn thể nh bí th Đảng uỷ, chủ tịch công đoàn, trởng ban kiểm tra Đảng Phòng kế hoạch bố trí 3 cán bộ gồm 1 phó phòng 2 nhân viên có các nghiệp vụ: + Xây dựng các kế hoạch quản lí hoạt động vận tải. + Kế hoạch đi tu bảo dỡng kết cấu hạ tầng cách bến xe, cải tạo xây dựng các bến xe. + Dự thảo hội đồng trình giám đốc kí sau khi đợc cơ quan quản lí tuyến phên duyệt. * Phòng kế toán tài vụ bố trí 5 cán bộ gồm 1 kế toán trởng 4 kế nhân viên kế toáncác nghiệp vụ. + Lập kế hoạch kế toán hàng năm trình tỉnh phê duyệt. + Báo cáo quyết toán quí năm, phân tích tình thu chi tài chính để có biện pháp tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu. + Thực hiện nộp thuế các khoản nghiệp vụ khác theo luật. + Quản lí cấp phát vé các ấn chỉ cho các bến xe, các bộ phận quản lí khác trong toàn công ty. + Thực hiện các công tác nghiệm thu chi hàng tháng các nghiệp vụ hàng tháng. 6 Chuyên đề tốt nghiệp + Tổ chức công tác hoạch toán hạch toán kế toán trong phạm vi toàn công ty. * Phòng tổ chức hành chính- lao động tiền lơng: bố trí 3 cán bộ gồm 1 phó phòng 2 nhân viên có các nghiệp vụ: lập kế hoạch lao động tiền l- ơng hàng năm, xây dựng đơn giá tiền lơng hàng năm, trình cấp trên duyệt. + Tổ chức lao động, thực hiện chính sách xã hội đối với ngời lao động trong toàn công ty tham mu cho Giám đốc trong việc vận dụng thực hiện các chế độ, chính sách đối với ngời lao động nh: Tiền lơng, tiền thởng, ăn ca, khám sức khoẻ định kì, chế độ đối với lao động nữ: bảo hộ lao động, đồng phục, chế độ độc hại + Kiểm tra về thực hiện các qui định về nội qui kỉ luật lao động, thoả ớc lao động tập thể, công tác an toàn vệ sinh lao động trong công ty. * Phòng thanh tra bảo vệ: bố trí 4 cán bộ gồm: 1 trởng phòng 3 nhân viên có các nghiệp vụ. - Xây dựng triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong toàn công ty. - Kiểm tra xử lí vi phạm trong việc chấp hành thể lệ vận tải, qui định bến xe, an ninh trật tự, an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy vệ sinh môi trờng. - Xây dựng kế hoạch huấn luyện quân sự, tự vệ trong công ty. - Phối hợp với lực lợng liên ngành kiểm tra việc chấp hành kinh doanh vận tải ô tô trên các bến xe do công ty quản lí. - Bộ phận tạp vụ bảo vệ bến xe gồm 3 ngời: 1 bảo vệ, 1 tạp vụ, 1 lái xe con. * Hiện nay công ty đang quản lý năm bến xe :bến xe Hà Đông ,bến xe Ba La, bến xe Sơn Tây,bến xe Phùng ,bến xe Trôi Đợc sự quan tâm chỉ đạo thờng xuyên của các lãnh đạo sở giao thông vận tải, sự ủng hộ giúp đỡ, của các ngành, các cấp trong tỉnh các chủ phơng tiện tham gia vận tải hành khách, cán bộ công nhân viên công ty đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu vợt khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đợc giao. 7 Chuyên đề tốt nghiệp Thành tích đạt đợc trong hoạt động sản xuất kinh doanh STT Chỉ tiêu ĐVT 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tổng doanh thu 1.000 đ 1.114.209 1.778.146 2.078.093 2.475.783 3.119.530 3.648. 839 2 Tổng chi phí 1.000 đ 836.346 1.475.579 1.756.895 2.120.324 2.679.450 3304.497 3 Lợi nhuận chênh lệch 1.000 đ 277.863 302.567 321.198 355.459 440.080 344.396 4 Thu nhập ngời lao động 1.000 đ 359.172 609.174 890.071 1.189.000 1.633.320 2.138.278 - Tổng quỹ lơng 1.000 đ 359.172 609.174 788.471 1.171.970 1.467.000 1.958.360 - ăn ca - - 105.600 17.030 166.320 179.981 * Tiền lơng bình quân 1.000 đ 539 686 747 888 912 1.330 * Thu nhập bình quân 1.000 đ 539 686 847 901 1016 16,96 5 Tốc độ tăng doanh thu - 25 16,86 19,13 26,00 127.184 6 Nộp ngân sách 1.000 đ 296.307 138.747 233.199 205,794 110.447 8 Chuyên đề tốt nghiệp 2. Tổ chức bộ máy kế toán thực hiện công tác kế toán tại công ty quản lí bến xe Hà Tây. * Tổ chức bộ máy kế toán Biên chế phòng kế toán tài vụ của công ty quản lí bến xe Hà Tây đ- ợc biên chế 5 cán bộ nhân viên trong đó 1 kế toán trởng phụ trách chung 4 nhân viên phụ trách từng phần việc cụ thể. Ngoài ra tại các bến xe Ba La, Sơn Tây, Trôi, Phùng còn bố trí một nhân viên quản lí bến kiêm thêm công tác kế toán làm nhiệm vụ cập nhật các khoản thu chi tiền mặt phát sinh trong tháng. Công ty quản lí bến xe Hà Tây hạch toán tập trung tại phòng kế toán tại công ty. * Tổ chức bộ máy kế toán hiện nay tại công ty quản lí bến xe Hà Tây nh sau: . Chức năng, nhiệm vụ chung của từng bộ phận: a. Kế toán trởng - Trực tiếp lập báo cáo tài chính của quí, năm. Tham mu cho Giám đốc trong công tác quản lí thu chi tài chính, quản lí tài sản, tiền vốn, vật t trong phạm vi toàn công ty. Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán công nợ Kế toán ngân hàng thủ quỹ Kế toán ấn chỉ 9 Chuyên đề tốt nghiệp Giám sát các hoạt động công ty, thu chi các hoạt động Nhà nớc phát sinh trong toàn công ty, đảm bảo đúng qui định pháp luật. Tổ chức công tác kế toán trong phạm vi toàn công ty, đôn đốc chỉ đạo nhân viên, phụ trách nhân viên các phần việc. Tham mu cho Giám đốc trong việc lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, phân tích tài chính. Tham mu cho Giám đốc thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với ngời lao động. Tham mu cho giám đốc trong công tác tổ chức nhân sự một số nghiệp vụ khác (đi họp ). Ngoài ra tham gia công tác đoàn thể, các hoạt động phong trào văn nghệ. b. Kế toán tổng hợp Trực tiếp làm công việc kế toán tổng hợp căn cứ vào chứng từ gốc, bảng kê, phân bổ, chứng từ ghi sổ sau khi đã phân loại ghi vào một tài khoản thích hợp theo nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, vào sổ cái, khóa sổ cái, khoá sổ, rút số d lập bảng cân đối số phát sinh, trực tiếp theo dõi một số thanh quyết toán với một số khách hàng lớn. c. Kế toàn thanh toán công nợ Căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán thanh toán tiến hành kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của chứng từ gốc tiến hành lập bảng chi hoặc phiếu chi sau đó chuyển sang cho thủ quỹ để tiến hành chi tiền. Theo dõi tình hình thanh toán với toàn bộ khách hàng có xe hoạt động trên bến. d. Kế toán ngân hàng, thủ quỹ Căn cứ vào chứng từ gốc bảng chi phiếu chi do kế toán thanh toán lập, thủ quỹ tiến hành chi tiền cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 10 [...]... với tiền mặt: Phản ánh các nghiệp vụ thu chi tiền mặt vào quỹ là các sản phẩm thu tiến bến bãi các dịch vụ khác do khách hàng thanh toán, lĩnh tiền gửi ngân hàng về quỹ thu tạm ứng khoản thu khác phải thu - Phản ánh các khoản, các nghiệp vụ chi tiền mặt khác phát sinh trong kì kế toán gồm chi lơng cán bộ công nhân viên, cán bộ theo ca, lơng thởng, chi tạm ứng, chi nộp ngân hàng, chi thanh toán. .. tra 12 Chuyên đề tốt nghiệp II Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản phảI thanh toán tại công ty quản lý bến xe hà tây 1 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty quan lý bến xe Hà Tây Cơ chế hoạch toán hoạch toán tập trung Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ,phơng pháp khấu hao tàI sản cố định Niên độ kế toán từ ngày 1/1/ đến 31 tháng 12 đơn vị tiền tệ trong ghi chép kế toán thóng nhất là...Chuyên đề tốt nghiệp Ghi chép vào sổ quỹ, khoá sổ rút sổ d hàng tháng để phục vụ cho công tác tổng hợp Theo dõi tình hình biến động số d tiền gửi ngân hàng để phục vụ cho công tác tổng hợp Theo dõi tình hình biến động số d tiền gửi ngân hàng tập hợp các chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lập báo cáo tiền gửi ngân hàng trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ chi ngân hàng e Kế toán ấn chỉ Trực... Khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền của khách hàng thanh toán bến bãi kế toán ghi: Nợ TK 111 Có TK 511- ( 51131- Nếu thu phí xe vào bến) 51132 51133 51134 51135 51136 Có TK 3331 13 Chuyên đề tốt nghiệp Khi phát sinh tạm ứng ghi: Nợ TK 111 Có TK 141 Khi phát sinh các khoản thu khác Nợ TK 111 Có TK 138 Chi khi thanh toán lơng cho cán bộ công nhân viên ăn ca Nợ TK 334 Có TK 111 Chi tiền mặt thanh nh giao... giá Ký nhận thanh toán 8.500.000 2.308.000 179.000 425.000 50.216.600 50.441.000 ấn định số tiền bằng chữ: Năm mơi triệu bốn trăm bốn mốt ngàn đồng chẵn Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc Công ty 24 Chuyên đề tốt nghiệp Sau khi lập đợc các bảng thu chi tiền mặt, kế toán lấy số liệu của các dòng tổng cộng của bảng để vào sổ Nhật Biên: Sổ nhật biên Ngày Thu tiền mặt Số d tài khoản Số tiền Nợ 18-1... n mang tính nối tiếp từ quyển này sang quyển khác + Khi lập phiếu chi chỉ cần lập 2 liên không giao cho ngời nhận 15 Chuyên đề tốt nghiệp tiến 1 liên phiếu chi nào hết Trong công ty hàng ngày phát sinh các khoản thu chi bằng tiền mặt tất cả các khoản đó phải có lệnh thu- chi cho Giám đốc kế toán trởng của Công ty kí: Trong tháng 1 năm 2005 Công ty quản lí bến xe Hà Tây có rất nhiều nghiệp vụ. .. tốt nghiệp Giấy Đề nghị thanh toán Số: 1 Ngày 5 tháng 1 năm 2005 Kính gửi: ông Giám đốc công ty Tên tôi là: Nguyễn Thị Thu Địa chỉ: Nhân viên phòng hành chính Đề nghị cho thanh toán số tiền là: 600.000 đ (Bằng chữ: Sáu trăm ngàn đồng chẵn) Lí do chi: Chi phí câu lạc bộ quản lí kĩ thuật Thủ trởng đơn vị (Kí, đóng dấu) Phụ trách kế toán (Kí, họ tên) Phụ trách bộ phận (Kí, họ tên) Ngời đề nghị thanh toán. .. những chứng từ thu chi tiền mặt đó, kế toán vào sổ quỹ tiền mặt bảng thu chi tiền mặt nh sau: Phiếu chi Số: 1 Ngày 5 tháng 1 năm 2005 Họ tên ngời chi tiền: Lê Thị Vân Địa chỉ: Thủ quỹ Lí do chi: Chi lơng tháng 12 năm 2004 Số tiền: 149.593.000đ (viết bằng chữ: một trăm bốn chín triệu, năm trăm chín ba ngàn đồng chẵn) Kèm theo: chứng từ gốc Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời lập biểu Thủ quỹ Ngời... đoàn phí công đoàn 555.000 - Thu tiền phí bến ` 338.2 18.363.000 511.1 - Thu tiền đại lý bán vé 9.846.000 511.2 - Thu tiền xe gửi 1.579.000 511.3 25 Chuyên đề tốt nghiệp Sổ nhật biên Ngày 28-1 Chi tiền mặt Phiếu thu 18/3: 35/3 - Thuế VAT đầu ra - Thu 1% CPCĐ - Thu 5% BHXH - Thu tiền lệ phí bến - Thu tiền đại lý bán vé - Thu tiền xe gửi - Thu tiền quầy - Thu tiền vệ sinh Số tiền 58.218.000 1.528.000 158.000... 111 334 111 112 111 26 Chuyên đề tốt nghiệp Ngày Chi tiền mặt - Thuế VAT đầu vào Số tiền 209.000 Số hiệu TK Nợ Có 133 - Chi tạm ứng phục vụ hội nghị 4.000.000 141 - Chi trợ cấp 1 lần lơng hu 4.222.400 338.3 257.000 431.2 - Chi mua lãng hoa - Chi thanh toán tiển xe đêm - Chi làm thẻ GTGT 2.682.000 622 1.160.000 642.3 - Trả tiền nhà điện 31.1 627.3 - Chi thanh toán tiền vệ sinh bến 31.1 131.000 2.128.000 . chung kế toán vốn bằng tiền và các khoan phảI thanh toán tai công ty quan lý bến xe Hà Tây. Chơng II: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản. phên duyệt. * Phòng kế toán tài vụ bố trí 5 cán bộ gồm 1 kế toán trởng và 4 kế nhân viên kế toán có các nghiệp vụ. + Lập kế hoạch kế toán hàng năm trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, Tổ chức bộ máy lao động chức năng nhiệm vụ:, 3112005 Hạch toán các khoản thanh toán với khách hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn