Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà

76 583 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 14:38

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ31.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp:31.2 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp:31.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh:31.3.1.Lĩnh Vực Kinh Doanh31.3.2.Đặc điểm kinh doanh thương mại41.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp:41.4.1.Sơ đồ bộ máy quản lý của doanh nghiệp:41.4.2.Chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận41.5.Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp:41.5.1.Hình thức kế toán, tin học hóa công tác kế toán.41.5.2.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty:4CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ42.1. Đặc điểm tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà42.1.1 Đặc điểm bán hàng và cung cấp dịch vụ42.1.2.Quản lí hàng hóa42.2.Phương Thức Bán Hàng Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Xây Dựng Đức Hà42.2.1.Phương thức bán buôn42.2.2.Phương Thức bán lẻ42.2.3. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh42.3. Quy trình kế tóan tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh42.4.Kế toán bán hàng42.4.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ42.4.2 Kế toán giá vốn hàng xuất bán42.4.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu42.4.4. Kế toán Chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xây dựng đức hà42.4.5.Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính42.4.6.Kế toán thu nhập khác và Chi phí khác42.5. Kế toán kết quả kinh doanh42.5.1. Xác định kết quả kinh doanh42.5.2. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp4CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ43.1 Công tác Kế toán tiêu thụ và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà43.2.Nguyên nhân thành công và hạn chế của doanh ghiệp trong công tác kế toán43.2.1 : Những thuận lợi và thành công.43.2.2 : Những khó khăn và tồn tại.43.3. Giải pháp hoàn thiện Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà4KẾT LUẬN4 Trường Đại Học Điện Lực Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình. Một trong những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp là tập trung vào khâu tiêu thụ. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những chi phí bỏ ra, từ đó tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu tiêu thụ, rút ngắn được quá trình luân chuyển hàng hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Trong đó biện pháp quan trọng nhất, hiệu quả nhất phải kể đến là thực hiện tốt công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò hết sức quan trọng, là phần hành kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Góp phần phục vụ đắc lực hoạt động tiêu thụ của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo, cung cấp thông tin nhanh chóng để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn các phương án đầu tư có hiệu quả. Sau một thời gian ngắn thực tập ở Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà, được sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ Phòng Kế toán tại Công ty và những kiến thức đã được học ở trường em nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh đối với sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy em đã chọn đề tài: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà làm Chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Cùng với sự cố gắng của bản thân, đồng thời được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Mai em đã hoàn thành chuyên đề cuối khóa này. Nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý bổ sung để củng cố kiến thức của bản thân và để chuyên đề của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Bố cục của chuyên đề gồm ba chương: GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Mai SVTH: Vi Thị Nhan 1 Trường Đại Học Điện Lực Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Chương 1: Tổng Quan Về Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà. Chương 2: Thực trạng công tác Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà. Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà. GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Mai SVTH: Vi Thị Nhan 2 Trường Đại Học Điện Lực Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ Địa chỉ trụ sở chính: Trụ sở: Số 1 dãy D TT Bà Triệu - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Tel/Fax: 04.6650.6222 / 04. 3787 7604 Hotline: 098 930 6739 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty Trách nhiệm hữu hạn số 0103008721 ngày: 01-01-2009” Với số vốn điều lệ là : 9.000.000.000 đồng 1.2 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp: - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được giao, năng lực hiện có của đơn vị và nhu cầu thị trường. - Tổ chức tiếp thị, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế thuộc chức năng, nhiệm vụ. - Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình quy phạm kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo chất lượng sản phẩm,an toàn lao động và vệ sinh môi trường. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chính sách đối với người lao động chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động. 1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh: 1.3.1.Lĩnh Vực Kinh Doanh Công ty áp dụng hình thức sở hữu vốn: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kinh doanh thuộc lĩnh vực: Kinh doanh thương mại. Tổng số công nhân viên và lao động: 09 người. Hiện nay công ty kinh doanh các ngành nghề sau:  Mua bán, thuê và cho thuê máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng, công nghiệp, khai thác mỏ.  Mua bán máy văn phòng và các thiết bị văn phòng  Sản xuất, mua bán gia công sắt, thép, tôn lợp, inox, khuôn nhôm, cửa kính. GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Mai SVTH: Vi Thị Nhan 3 Trường Đại Học Điện Lực Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp  Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành công nghiệp, cơ, kim khí, xây dựng.  Đào Tạo Kế toán 1.3.2.Đặc điểm kinh doanh thương mại • Hoạt động cơ bản của kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng hoá: Tổng hợp các hoạt động thuộc các quá trình mua bán, trao đổi và dự trữ hàng hoá. Lưu chuyển hàng hoá trong kinh doanh thương mại bao gồm hai khâu: Mua hàng và bán hàng. • Lưu chuyển hàng hoá trong kinh doanh thương mại được thực hiện theo một trong hai phương thức: bán buôn và bán lẻ. Bán buôn lá bán cho các tổ chức bán lẻ để tiếp tục quá trình lưu chuyển hàng hóa chứ không bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Bán lẻ lá bán trực tiếp cho người tiêu dùng từng cái, từng ít một tùy theo nhu cầu mà người tiêu dùng cần. Bán hàng là khâu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh, là quá trình thực hiện giá trị của hàng hoá. Nói khác đi, doanh nghiệp chuyển giao hàng hoá của mình cho khách hàng và khách hàng trả tiền hay chấp nhận trả tiền cho doanh nghiệp. Xét trên góc độ kinh tế, tiêu thụ là việc chuyển quyền sở hữu về hàng hoá, dịch vụ, doanh nghiệp thu được tiền từ khách hàng. Do đó quá trình tiêu thụ có thể được chia thành 2 giai đoạn như sạu: • Giai đọan 1: Đơn vị xuất bán giao hàng cho đơn vị mua, căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết. Trong giai đoạn này chỉ phản ánh một mặt quá trình vận động của hàng hoá, chưa phản ánh kết quả bán hàng. • Giai đoạn 2: Đơn vị mua hay khách hàng trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán tiền. Đây là giai đoạn mà đơn vị mua đã thu được hàng còn đơn vị bán đã thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền từ đơn vị mua. Kết thúc giai đoạn này cũng là kết thúc quá trình tiêu thụ. Từ số liệu trên báo cáo tài chính mà kế toán tiêu thụ và xác định kết kinh doanh cung cấp, Nhà nước nắm bắt được tình hình kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp, từ đó thực hiện chức năng quản lý kiểm soát vĩ mô nền kinh tế. Đồng thời Nhà nước có thể kiểm tra việc chấp hành về kinh tế tài chính và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Mai SVTH: Vi Thị Nhan 4 Trường Đại Học Điện Lực Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Ngoài ra, thông qua các số liệu về tình hình tiêu thụ đó các bạn hàng của doanh nghiệp trên thị trường có quyết định đầu tư , cho vay vốn, hoặc có quan hệ làm ăn lâu dài với doanh nghiệp. 1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp: 1.4.1.Sơ đồ bộ máy quản lý của doanh nghiệp: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương Mại dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà được tổ chức trực tuyến chức năng bao gồm: Hội đồng thành viên, giám đốc, các giám đốc và các phòng ban chức năng. Giữa những bộ phận này có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau đựơc chuyên môn hoá, được giao những trách nhiệm và quyền hạn nhất định, được bố trí theo từng cấp nhằm thực hiện các chức năng quản trị. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà: Chỉ dẫn sơ đồ: Quan hệ lãnh đạo trực tiếp Quan hệ qua lại trực tiếp Biểu số 1.1:Sơ Đồ Bộ Máy Quản lí GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Mai SVTH: Vi Thị Nhan 5 Hội Đồng Thành Viên Các Phó Giám Đốc Giám Đốc Phòng kỹ thuật kinh doanh Phòng kế toán tài chính Phòng tổ chức hành chính Trường Đại Học Điện Lực Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp 1.4.2.Chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận -Hội Đồng Thành Viên: Gồm các thành viên sang lập công ty, Hội Đồng Thành Viên có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích , lợi ích của công ty. -Ban Giám Đốc: Do Hội Đồng Thành Viên bầu ra gồm có phó giám đốc và các phó giám đốc chuyên trách. Trong đó giám đốc đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng thành viên và là người đại diện trước pháp luật của công ty, là người có quyền điều hành cao nhất trong công ty -Phó giám đốc: Là người giúp đỡ giám đốc chỉ đạo các công tác cụ thể như : kỹ thụât, công nghệ, công tác marketing, khai thác thị trường và giải quyết thay giám đốc khi có uỷ quyền. -Phòng kế toán tài chính: Có nhiệm vụ quản lý thu chi tài chính của doanh nghiệp,tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán theo chế độ hiện hành, lập kế hoạch chi tiêu, ghi chép phản ánh trung thực mọi hoạt động kinh tế phát sinh và tham mưu cho các quản lý, hội đồng quản trị, ban điều hành trong lĩnh vực tài chính. -Phòng kỹ thuật kinh doanh: Lập kế hoạch tiến độ sản xuất cho toàn công ty, quản lý kĩ thuậ, lập hồ sơ đấu thầu, lập biện pháp tổ chức thi công cho các đơn vị, công trình, tham mưu cho các nhà quản lý về biện pháp tổ chức thi công và quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất. -Phòng tổ chức hành chính: Quản lý nhân sự toàn công ty; tiếp nhận luân chuyển và đề bạt cán bộ, điều động công nhân, làm các thủ tục liên quan đến chế độ chính sách người lao động. Tổ chức theo dõi thanh tra, thi đua, khen thưởng, kỷ luật . 1.5.Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp: 1.5.1.Hình thức kế toán, tin học hóa công tác kế toán. Công ty áp dụng chế độ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính. Kỳ lập báo cáo theo tháng, quý. Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung để phục vụ cho công tác kế toán. Niên độ kế toán bắt đầu từ 01/01/N và kết thúc ngày 31/12/N. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng. Phương pháp khấu hao theo đường thẳng GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Mai SVTH: Vi Thị Nhan 6 Trường Đại Học Điện Lực Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Công ty hạch toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỉ giá: chênh lệch tăng- doanh thu (515), chênh lệch giảm- chi phí (635). Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng: 511 điều kiện theo chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”. Trình tự kế toán: Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ vào sổ nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào sổ kế toán chi tiết liên quan Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên sổ nhật ký chung GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Mai SVTH: Vi Thị Nhan 7 Trường Đại Học Điện Lực Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung. Biểu số 1.2:Trình tự ghi sổ kế toán GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Mai SVTH: Vi Thị Nhan 8 Chứng từ gốc Sổ nhật ký đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ Cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu Trường Đại Học Điện Lực Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Căn cứ vào chứng từ gốc đã được kiểm tra, kế toán tiến hành ghi chép vào sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp để cho ra tài liệu cuối cùng là hệ thống Báo cáo tài chính. Quá trình ghi chép của hình thức kế toán Nhật ký chung: Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Hóa đơn chứng từ gốc”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: + Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Nhật ký chung. + Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. Hóa đơn chứng từ do kế toán lập trên cơ sở từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, theo hợp đồng hoặc đơn đặt hàng. Các loại chứng từ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà có các loại chứng từ: Hóa đơn GTGT, phiếu thu, chi, nhập, xuất theo đơn hàng, hoặc hợp đồng kinh tế. Hiện Công ty đang sử dụng các loại sổ sách sau : - Sổ Nhật ký chung: Là sổ ghi theo thời gian phản ánh toàn bộ các phát sinh theo chứng từ hóa đơn lập trong tháng. - Sổ Cái tài khoản: Là sổ phân loại ghi (theo hệ thống) dùng để hạch toán tổng hợp. Sổ này được mở riêng cho từng tài khoản. Mỗi tài khoản được mở một trang hoặc một số trang tuỳ theo số lượng ghi chép của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay ít của từng tài khoản. - Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết: Dùng để phản ánh chi tiết từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt (TSCĐ, tiêu thụ…) trên sổ kế toán tổng hợp chưa phản ánh được GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Mai SVTH: Vi Thị Nhan 9 Trường Đại Học Điện Lực Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Phương pháp ghi sổ theo phương pháp Nhật ký chung: Hàng ngày từ các chứng từ gốc, kế toán tiến hành phân loại, hạch toán lên sổ Nhật ký chung vào các Sổ cái các tài khoản liên quan, đồng thời kế toán ghi vào các sổ, thẻ kế toán liên quan. Cuối tháng (Cuối quý) tổng hợp số liệu, khoá sổ và thẻ chi tiết rồi lập các Bảng tổng hợp chi tiết. Cuối tháng (Cuối quý) đối chiếu số liệu giữa Bảng tổng hợp chi tiết với số liệu ở Sổ cái, đối chiếu số liệu trên Sổ Nhật ký chung với số liệu trên Sổ cái. Tính tổng phát sinh Nợ, tổng phát sinh Có và số dư cuối kỳ của từng tài khoản trên Sổ cái và từ Sổ cái lập Bảng cân đối tài khoản. Cộng tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng trên Sổ Nhật ký chung, đối chiếu số với Bảng cân đối tài khoản, từ Bảng cân đối tài khoản lập Báo cáo tài chính.  Hệ thống báo cáo tài chính: Để tiện cho việc kiểm tra, giám sát, Công ty sử dụng hệ thống báo cáo tài chính do Nhà nước ban hành. Kết thúc mỗi quý, kế toán các phần hành tiến hành tổng hợp, đối chiếu và tính ra số dư cuối kỳ các tài khoản, chuyển cho kế toán tổng hợp tiến hành lập báo cáo tài chính gồm: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài chính - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Các báo cáo này là cơ sở để giải trình cho tất cả các hoạt động của một kỳ kế toán. Ngoài ra để phục vụ cho nhu cầu quản lý kinh tế, tài chính, yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc, công ty cũng sử dụng một số báo cáo quản trị nội bộ sau: - Báo cáo doanh thu. - Báo cáo thu chi tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng. - Báo cáo về công nợ nội bộ, công nợ với khách hàng. Các báo cáo trên được lập theo yêu cầu khi cần thiết, chúng đều có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động quản lý kinh tế của công ty GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Mai SVTH: Vi Thị Nhan 10 [...]... 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ 2.1 Đặc điểm tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà 2.1.1 Đặc điểm bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ và Xây Dựng Đức Hà là nhà phân phối các mặt hàng gia dụng, Thiết bị điện…như... các nhân trong và ngoài nước -Công ty Cổ phần cơ khi và xây lắp số 7 -Công ty Cp Thương Mại Cầu Giấy -Người tiêu dùng 2.1.2.Quản lí hàng hóa Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ và Xây Dựng Đức Hà có trụ sở chính tại Số 1DTT Bà Triệu -Hà Đông -Hà Nội Thị trường truyền thống của công ty Đức Hà là đối tượng người tiêu dùng và các công ty có nhu cầu lắp đặt thiết bị… .định hướng kinh doanh của công ty năm 2012-2015... định kết quả kinh doanh Tiêu thụ hàng hoá là quá trình các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển hoá vốn sản xuất kinh doanh của mình từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền tệ và hình thành kết quả tiêu thụ, đây là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh Như vậy, tiêu thụ hàng hoá là thực hiện mục đích của sản xuất và tiêu dùng, đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Tiêu thụ là... Tập Tốt Nghiệp Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty chủ yếu là thu từ việc bán các loại hàng hóa như cáp điện các loại, gia công, lắp đặt thiết bị, cuốn lại động cơ điện  Chứng từ kế toán sử dụng Hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà vận dụng và thực hiện trên cơ sở chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành như: + Phiếu thu, phiếu... tổng hợp Bảng Cân Đối Kế Toán Báo Cáo Tài Chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu Biểu số 2.1:Quy trình kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Hàng ngày kế toán căn cứ vào chứng từ gốc sau đó nhập liệu vào sổ nhật kí chung, và các sổ thẻ chi tiết.Theo định kì cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm kế tóan tiến hành ghi vào sổ cái, căn cứ vào sổ cái lên bảng cân... -Phòng kế toán có nhiệm vụ hạch toán kế toán, kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình kinh doanh của công ty, chấp hành đầy đủ mọi chế độ quy trình về công tác kế toán tài chính Nhà nước, đưa ra kế hoạch quản lý tài chính -Ghi chép phản ánh dữ liệu kế toán -Theo dõi quá trình vận động và luân chuyển vốn kinh doanh -Cung cấp số liệu tài chính cho các cơ quan chức năng 1.5.2.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công. .. phương thức bán buôn công ty sử dụng phương thức bán buôn qua kho(bán hàng trực tiếp tại kho,chuyển hàng theo hợp đồng) Việc mua hàng hóa tại công ty đều phải căn cứ vào các hợp đồng kinh tế đã kí kết để xác định quyền hạn, trách nhiệm mỗi bên Đối với khách hàng ở xa thì việc thanh toán thông qua hệ thống ngân hàng Khi khách hàng có nhu cầu về sản phẩm hoặc hàng hóa của công ty thì giao dịch với GVHD:Th.S... phòng kinh doanh của công ty thông qua hệ thống đơn đặt hàng và căn cứ vào đơn đặt hàng nhân viên tại phòng kinh doanh kế toán ghi hóa đơn cho khách hàng, xuất phiếu xuất kho… 2.2.2.Phương Thức bán lẻ Đối với mặt hàng về đồ gia dụng, thiết bị điện công ty tiến hành bán trực tiếp tới tay người tiêu dùng và các tổ chức các nhân Khi người tiêu dùng và các tổ chức các nhân có nhu cầu về sản phẩm thì công ty. .. công ty: Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán tổng hợp Biểu số 1.3:Sơ đồ bộ máy kế toán -Kế toán trưởng: Là người giúp việc cho giám đốc về công tác chuyên môn, chịu trách nhiệm giám đốc về công tác chuyên môn và cơ quan chức năng của nhà nước về tình hình thực hiện công tác kế toán tài chính, cung cấp các thông tin, số liệu từ các kế toán đơn vị để lập báo cáo tài chính -Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ theo... quỹ vào cuối kỳ - Liên 2 : Giao cho khách hàng + Đối với hoá đơn xuất bán Công ty sử dụng hoá đơn bán hàng mẫu 04-GTGT-3LL Liên 1 : Lưu tại cuống gốc để tại phòng kế toán bán hàng Liên 2 : Chuyển cho khách hàng làm chứng từ thanh toán Liên 3 : Chuyển xuống kho để xuất hàng cho khách sau đó được chuyển về phòng kế toán để kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng  Tài khoản kế toán sử dụng: Để kế toán doanh . tế. Đồng thời Nhà nước có thể kiểm tra vi c chấp hành về kinh tế tài chính và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Mai SVTH: Vi Thị Nhan 4 Trường Đại Học Điện Lực Chuyên. hệ qua lại trực tiếp Biểu số 1.1:Sơ Đồ Bộ Máy Quản lí GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Mai SVTH: Vi Thị Nhan 5 Hội Đồng Thành Vi n Các Phó Giám Đốc Giám Đốc Phòng kỹ thuật kinh doanh Phòng kế toán. 31/12/N. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Vi t Nam Đồng. Phương pháp khấu hao theo đường thẳng GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Mai SVTH: Vi Thị Nhan 6 Trường Đại Học Điện Lực Chuyên Đề Thực Tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà, Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà, Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà

Từ khóa liên quan