SKKN: Một số phương pháp dạy học từ vựng tiếng anh lớp 6

16 8,570 62
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2014, 14:18

việc học từ vựng tiếng Anh đối với học sinh THCS hòa toàn không đơn giản, nhất là đối với học sinh lớp 6. Khi còn học tiểu học các em đã được làm quen với Tiếng Anh một cách nhẹ nhàng và kiến thức không mấy khó khăn, nhưng lên lớp 6 kiến thức nhiều và khó hơn. Đặc biệt đa số các em cảm thấy việc học từ vựng rất khó học và mau quên do hệ thống phát âm và chữ viết khác tiếng mẹ đẻ. Từ đó dẫn đến việc học từ vựng của các em trở nên căng thẳng, không mấy hứng thú khi học từ vựng. Như vậy phải làm cách nào đó để giúp các em cảm thấy thoải mái hơn, thích thú hơn, ghi nhớ từ nhanh hơn, lâu hơn và có thể sử dụng vốn từ học được trong giao tiếp. Đây là lí do tôi muốn đưa ra sáng kiến của mình cho mọi người cùng xem và góp ý đó là “ Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 6” I.PHẦN MỞ ĐẦU: I.1. Lý do chọn đề tài : Hiện nay giáo dục có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội và là tiêu chuẩn để đánh giá sự phát triển của một quốc gia. Đặc biệt trong thời đại ngày nay khoa học công nghệ đang phát triển rất nhanh, trong khi đó nước ta đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Để lĩnh hội được những tinh hoa văn hóa, khoa học kỹ thuật tiến bộ, hiện đại của các quốc gia phát triển đòi hỏi chúng ta phải có trình độ ngoại ngữ nhất định. Trong khi đó tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế, là phương tiện giao lưu quốc tế hữu hiệu nhất. Vì thế tiếng Anh là môn học không kém phần quan trọng đối với thế hệ trẻ đặc biệt là thế hệ học sinh. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay toàn ngành giáo dục và đào tạo đang nổ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong họat động học tập. Áp dụng trong việc day học ngoại ngữ những định hướng đổi mới ngày càng đúng. Vì không ai có thể thay thế người học trong việc nắm các phương tiện ngoại ngữ và sử dụng chúng trong hoạt động giao tiếp bằng chính năng lực giao tiếp của mình. Giao tiếp là mục tiêu cuối cùng của việc dạy và học ngoại ngữ ở trường phổ thông. Thông thường trong tiếng Anh có 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết vì thế giáo viên phải kết hợp 4 kỹ năng đó. Nhưng để thực hành bất kỳ kỹ năng nào đòi hỏi các em phải có vốn từ vựng cần thiết. Tuy nhiên, việc học từ vựng tiếng Anh đối với học sinh THCS hòa toàn không đơn giản, nhất là đối với học sinh lớp 6. Khi còn học tiểu học các em đã được làm quen với Tiếng Anh một cách nhẹ nhàng và kiến thức không mấy khó khăn, nhưng lên lớp 6 kiến thức nhiều và khó hơn. Đặc biệt đa số các em cảm thấy việc học từ vựng rất khó học và mau quên do hệ thống phát âm và chữ viết khác tiếng mẹ đẻ. Từ đó dẫn đến việc học từ vựng của các em trở nên căng thẳng, không mấy hứng thú khi học từ vựng. Như vậy phải làm cách nào đó để giúp các em cảm thấy thoải mái hơn, thích thú hơn, ghi nhớ từ nhanh hơn, lâu hơn và có 1 thể sử dụng vốn từ học được trong giao tiếp. Đây là lí do tôi muốn đưa ra sáng kiến của mình cho mọi người cùng xem và góp ý đó là “ Một số phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 6” I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài Với việc nghiên cứu thành công đề tài, sáng kiến kinh nghiệm sẽ giúp giáo viên có những kinh nghiệm sau: 1. Hiểu rõ các phương pháp dạy từ vựng cho học sinh. 2. Cách thức trình tự khi dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 6 3. Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn dạy tiếng Anh, các kỹ thuật dạy từ vựng. 4. Thao giảng, dạy thử nghiệm. 5. Dự giờ đồng nghiệp, trao đổi, rút kinh nghiệm. 6. Kiểm tra, đánh giá kết quả việc nắm bắt bài của học sinh để từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung hợp lý. 7. Hướng dẫn học sinh tự luyện tập, rèn luyện để có kỹ năng sử dụng từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp. I.3.Đối tượng nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu của đề tài là học sinh lớp 6 trường THCS. I.4. Gi ới hạn phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu trong trường THCS I.5. Phương pháp nghiên cứu 1 Đọc đề tài: Để làm nên đề tài này tôi đã nghiên cứu thu tập các tài liệu có liên quan đến đề tài, học hỏi thêm kinh nghiệm của giáo viên khác. Nhờ đó, định hướng được nội dung của đề tài, hiểu rõ vấn đề nghiên cứu và giải quyết vấn đề với những tư liệu tương đối chính xác. 2 2. Điều tra: a. Dự giờ: Qua dự giờ các đồng nghiệp trong trường và đúc kết ra một số kinh nghiệm dạy từ vựng trong phân môn tiếng Anh. b. Thực nghiệm: thực nghiệm của bản thân qua các bài dạy trên lớp, áp dụng một số phương pháp dạy từ vựng trong mỗi tiết dạy và tự đánh giá hiệu quả của các phương pháp đó. c. Đàm thoại: Qua các cuộc thảo luân về những vấn đề khó trong phương pháp giảng dạy tiếng Anh và phương pháp dạy từ vựng mới. d. Kiểm tra: Qua kết quả kiểm tra chất lượng học sinh, giáo viên tự nhận xét đánh hiệu quả của việc sử dụng một số phương pháp dạy từ vựng và đề ra những giải pháp phù hợp hơn. II. NỘI DUNG II.1/ Cơ sở lý luận a. Cơ sở pháp lý - Căn cứ nghị quyết số 40/2000/QH của Quốc Hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. - Các chuyên đề của Sở, Phòng Giáo Dục và Đào Tạo về cải tiến phương pháp dạy học ở trường phổ thông. - Tài liệu “Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS” của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, xuất bản năm 2002. b. Cơ sở khoa học: - Căn cứ vào mục tiêu giáo dục hiện nay đang tập trung hướng vào việc phát triển tính năng động, sang tạo và tích cực của học sinh nhằm tạo khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề của các em và lấy học sinh là trọng tâm trong vấn đề giảng dạy. Để góp phần đạt được mục tiêu này, việc sử dụng các phương pháp khi dạy từ vựng cho học sinh thay cho việc dạy từ vựng theo lối truyền thống – giáo viên cung cấp từ và nghữ nghĩa là rất cần thiết. 3 - Căn cứ vào định hướng đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh ở trường THCS của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Tiêu chí cơ bản của phương pháp dạy học mới là hoạt động tự lập, tích cực, chủ động của học sinh trong việc giải quyết các nhiệm vụ giao tiếp bằng ngôn ngữ. Tiêu chí chủ yếu để đánh giá kết quả học tập của học sinh là năng lực giao tiếp, năng lực ứng xử bằng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp cụ thể. Mà từ vựng là thành phần chính trong hoạt động giao tiếp. Do vậy, việc giúp học sinh tích lũy một vốn từ vựng cần thiết là một việc làm không kém phần quan trọng. - Căn cứ vào mục đích của việc học ngoại ngữ: không phải là hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp mà là biết sử dụng các hệ thống đó để đạt được mục đích giao tiếp. Vì vậy, việc giúp học sinh biết vận dụng từ vựng vào ngữ cảnh giao tiếp là một việc không thể thiếu và không đơn giản đối với giáo viên. II.2. Thực trạng: a. Thuận lợi-khó khăn: *Thuận lợi: - Học sinh khối 6 trong toàn trường có 87% học sinh người kinh và chỉ có 13% là học sinh dân tộc vì vậy sự tiếp thu của học sinh có phần nổi trội và dễ dàng hơn. - Sách giáo khoa của học sinh được trang bị đầy đủ ngay từ đầu năm học. - Trường có giáo viên tâm huyết với nghề, kiến thức vững vàng, hiểu biết về phương pháp dạy học mới, có thay nghề khá giỏi. Do đó, bản thân được học hỏi kinh nghiệm giảng dạy và những sáng kiến qua dự giờ, trao đổi, thảo luận. - Bản thân nhà trường phân công giảng dạy tiếng Anh 6 được 2 năm nên ít nhiều đã đúc kết được một số kinh nghiệm giảng dạy, đặc biệt có chú ý đến phương pháp dạy từ vựng. Hơn nữa tôi luôn tìm tòi nghiên cứu tài liệu, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ, luôn cố gắng đầu tư soạn giảng theo phương pháp mới , luôn suy nghĩ cố gắng thiết kế hoạt động học tập cho học sinh theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo, đặc biệt luôn phân loại 4 và sử dụng các phương pháp dạy từ vựng cho hầu hết mỗi tiết dạy. Sau đó tự rút kinh nghiệm cho bản thân để có giải pháp thích hợp cho tiết học sau tốt hơn. - Được sự quan tâm của nhà trường về các thiết bị dạy học như: trường có hai bộ tranh tiếng Anh 6, hỗ trợ một phần cho việc dạy từ vựng của giáo viên. Ngoài ra trường còn được trang bị máy chiếu và hệ thống âm thanh tốt nên thuận lợi cho giáo viên giảng dạy giáo án điện tử. - Giáo viên tự sưu tầm, làm thêm đồ dùng dạy học cho hầu hết mỗi tiết dạy để thực hiện tốt việc dạy từ vựng, gây hứng thú, óc tò mò và phát huy tính chủ động của học sinh. - Một số phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học của con em và tạo cho các em một góc học tập riêng. - Các em học sinh được làm quen với môn tiếng Anh từ lúc còn học tiểu học nên một phần hỗ trợ việc học hiện tại của các em. * Khó khăn: - Vì đây là môn học rất khó đối với các em học sinh lớp 6, một số em còn bỡ ngỡ, chưa quen với cách học tiếng Anh cho nên các em cò rụt rè, chứ hết mình tham gia vào hoạt động học tập, cảm thấy không tự tin và sợ mắc lỗi khi đọc và sử dụng từ vựng vào giao tiếp. - Một số em cò ham chơi, chưa ý thức học tập cao. Thêm vào đó các em ít chú trọng vào việc học và rất lười học bài nhất là từ vựng tiếng Anh. Bên cạnh đó một số em có học từ vựng nhưng chỉ theo hình thức học vẹt, không biết vận dụng vào ngữ cảnh thực tế, vì vậy các em không thể nhớ được hết từ vựng khi sử dụng trong giao tiếp và trong luyện tập. - Bản thân giáo viên tuy có sưu tầm và tìm tòi tài liệu chuyên môn nhưng vẫn còn hạn chế về các tài liệu có liên quan đến phương pháp day từ vựng. Tuy có áp dụng các phương pháp dạy từ vựng ở hầu hết mỗi tiết dạy nhưng hiệu quả chưa cao và đôi khi sử dụng chưa phù hợp. Giáo viên thường gặp khó khăn trong việc dạy từ trừu tượng và chưa thiết lập tình huống, ngữ cảnh phù hợp để học sinh tham gia đoán nghĩa của từ một cách có hiệu quả. 5 - Tuy có máy cassette và tranh nhưng chưa đủ đáp ứng cho mỗi tiết dạy, không thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp dạy học mới. b. Thành công-hạn chế: * Thành công: Với nghiên cứu này đã có những thành công đáng kể: - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của môn tiếng anh nhiều hơn, qua đó học sinh tiếp thu bài nhanh hơn với những phương pháp học mới làm cho học sinh hứng thú hơn. - Với học dinh lớp 6 những hình ảnh,âm thanh từ các phương tiện dạy học làm cho các em có hứng thú hơn,trong các tiết dạy bằng các hình ảnh phương tiện giúp các em nhớ từ vựng nhanh và lâu hơn. - Học sinh lớp 6 học tiếng anh từ cấp tiểu học nên đa số các em phần nào nắm bắt được một số từ vựng thông thường, vì vậy giáo viên cũng đỡ khó khăn hơn trong bước đầu dạy từ vựng. * Hạn chế. - Mặc dù có sự quan tâm dạy dỗ của giáo viên nhưng một số học sinh tiếp thu bài học còn chậm, đặc biệt là nhớ từ vựng và mắc lỗi trong cách đọc và phát âm từ,nên không dám đọc trước lớp. - Vì là môn học khó vất khác so với các môn học khác,nên công tác giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn. c. Mặt mạnh – Mặt yếu * Mặt mạnh: - Trường có nhiều giáo viên tâm huyết với nghề, có kiến thức chuyên môn vững vàng và luôn có nhiều ý tưởng, có kinh nghiệm trong giảng dạy.có nhiều phương pháp giảng dạy mới vì thế mà tôi đã được học hỏi, đúc kết nhiều kinh nghiệm hơn trong công tác giảng dạy của mình. 6 - Giáo viên tự sưu tầm và làm được nhiều đò dùng dạy học hay và sáng tạo được ứng dụng hầu hết trong các tiết học tạo hứng thú, không gây nhàm chán cho học sinh. - Học sinh lớp 6 thích ham học hỏi và luôn tò mò vì thế đối với môn học này càng tạo sự tò mò và phát huy trí tưởng tưởng của các em. * Mặt yếu: - Trường có nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, một buổi các em học trên lớp, một buổi các em ở nhà phụ giúp gia đình nên còn hạn chế trong thời gian học tập. d. Các nguyên nhân, yếu tố tác động: - Với tâm huyết yêu nghề tôi luôn cố gắng phát huy hết sức mình, tìm tòi, tham khảo để có được bài sáng kiến kinh nghiệm này. Tôi luôn mong muốn mang những kiến thức của môn học đến với học sinh một cách mới mẻ và không mang tính chất truyền thống. - Từ những thực tế kinh nghiệm giảng dạy trong 3 năm qua tôi đã đúc kết và ghi chép lại từ những điều làm được và những điều chưa làm được. - Với một ngôi trường có nhiều bề nổi trội từ các phong trào học tập đã làm dấy lên trong tôi với những tư tưởng về sáng kiến đổi mới trong phương pháp dạy học. e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra: Với các phương pháp đổi mới dạy học của bộ môn hiện nay nhằm giúp các em tiếp cận với bộ môn một cách nhanh chóng và hiêu rõ được hơn tầm quan trọng của bộ môn vì thế với những thực trạng được nêu ra đã được đúc kết kinh nghiệm từ các tiết học cho đến các hoạt động khác trong trường. Trường có nhiều thiết bị dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy nhưng người giáo viên cần tham khảo, sưu tầm và thiết kế ra các đồ dùng khác nhằm phù hợp với bộ môn và thu hút học sinh không gây sự nhàm chán. 7 Học sinh lớp 6 là những em mới bắt đầu từ tiểu học lên cấp THCS vì thế sự tiếp thu bài học còn yếu, các em chưa bắt kịp với phương pháp học của cấp 2. Vì thế đòi hỏi phải có những phương pháp đổi mới trong công tác giảng dạy để đáp ứng được sự tiếp nhận của học sinh. Với phương pháp hiện nay lấy học sinh làm trung tâm nên phải khai thác được tính tư duy, sáng tạo của các em giúp các em hoàn thiện hơn về nhân cách cũng như về học tập. Ngoài sự nhiệt tình của người giáo viên ra thì cha mẹ học sinh là những người hết sức quan trọng trong việc dạy dỗ các em, sự quan tâm chu đáo từ các bậc phụ huynh là nền móng giúp các em học tập tốt hơn. Từ thực trạng trên với cương vị là một giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh, tôi đặt ra nhiệm vụ cho mình là nghiên cứu và đổi mới phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh 6 đạt hiệu quả. Thực tế cho thấy chất lượng dạy học tiếng Anh và khả năng vận dụng kiến thức vào giao tiếp thực tế của học sinh sẽ không được cải thiên nếu như vẫn tiếp tục duy trì dạy từ vựng theo lối: thầy cung cấp từ và ngữ nghĩa, học sinh ghi nhận và tiếp thu. Hơn nữa cách dạy học đó đã quá lạc hậu và không còn đáp ứng được yêu cầu dạy học ngoại ngữ trong thời kỳ mới. II.3/ Gi ải pháp- Biện pháp : a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp: - Để giúp học sinh cảm thấy thoải mái, hứng thú học từ vựng, ghi nhớ từ nhanh hơn, lâu hơn, có thể sử dụng vốn từ mới học vào thực hành tại lớp trôi chảy và chủ động huy động vốn từ đã tích lũy được để bắt chước, tìm tòi cách ứng xử và ứng xử sáng tạo trong các tình huống giao tiếp. - Nâng cao tính tự giác, sáng tạo và tìm tòi của học sinh biết vận dụng từ vựng tiếng Anh trong học tập và trong giao tiếp. - Giáo viên có thể thể hiện hết năng lực của bản thân, tham gia nhiệt tình hơn trong công tác giảng dạy. b. Nội dung và cách thức thực hiện phương pháp dạy từ vựng: b.1. Chọn từ để dạy: 8 Thông thường trong một bài học sẽ luôn luôn có từ mới. Song không phải từ mới nào cũng cần đưa vào dạy như nhau. Để lựa chọn từ để dạy giáo viên cũng cần xem xét những câu hỏi sau: -Từ chủ động hay bị động? - Từ chủ động (active/ productive vocabulary) là những từ học sinh hiểu, nhận biết và sử dụng được trong giao tiếp nói và viết. - Từ bị động (passive / receptive vocabulary) là những từ học sinh chỉ hiểu và nhận biết được khi nghe và đọc. VD: Bài 3 – C1 / trang 38, từ mới cần dạy là : An engineer, we, our, they, me, their. Từ chủ động: an engineer. Từ bị động: we, our, they, me, their. Cách dạy hai loại từ này có khác nhau, từ chủ động liên quan đến 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, cần đầu tư thời gian để giới thiệu và luyện tập nhiều hơn, đặc biệt là cách sử dụng. Với từ bị động giáo viên có thể chỉ dừng lại ở mức nhận nhận biết, không cần đầu tư thời gian vào các hoạt động ứng dụng. Giáo viên cần xác định xem sẽ dạy từ nào như một từ bị động và từ nào như một từ chủ động. Với từ bị động giáo viên có thể khuyến khích học sinh tự tìm hiểu nghĩ ( tra từ điển hoặc đoán từ qua ngữ cảnh ). -Học sinh đã biết từ này chưa? Giáo viên cần xác định rõ từ mình định dạy có thực sự từ mình cần dạy hay không. Vốn từ của học sinh luôn luôn được mở rộng bằng nhiều con đường và cũng có thể bị quên bằng nhiều lí do khác nhau. Để tránh tình trạng giới thiệu những từ không cần thiết và mất thời gian, giáo viên có thể dùng những phương pháp nhằm phát hiện xem các em đã biết từ đó chưa và biết đến đâu. Giáo viên có thể dùng các phương pháp như : eliciting, brainstorming, network…trước khi giới thiệu từ mới. Vd: Bài 3-C1/trang 38, giáo viên ôn lại từ đã học bằng phương pháp network: 9 b.2 Những phương pháp làm rõ nghĩa từ Quá trình nghiên cứu tài liệu và thực nghiệm giảng dạy trên lớp,bản thân đã rút ra được một số phương pháp làm rõ nghĩa từ như sau: *Dùng trực quan như : đồ vật thật,tranh ảnh,hình vẽ minh họa cắt dán từ tạp chí,cử chỉ điệu bộ có tác dụng mạnh mẻ đến hứng thú học tập của học sinh và giúp học sinh ghi nhớ từ nhanh hơn,lâu hơn. Vd1: Bài 2-C2/trang 28:giáo viên sử dụng vật thật có trong lớp học và vật thật chuwnj bị ở nhà để giới thiệu những từ sau: a door, a window, a board, a clock, a waste basket, a pencil, Vd2: Bài 3-A1/trang 30:giáo viên sử dụng tranh vẽ hoặc tranh photo để giới thiệu các từ sau: a telephone, a lamp, a couch, a bookshelf, an armchair, a stereo, Vd3: Bài 9-B1/trang 100 giáo viên phác họa các chi tiết trên khuôn mặt để giới thiệu các từ sau: face, hair, eye, ear, nose, lips, mouth 10 Face Hair Eye(s ) nose family father mother rr brother sister [...]... một cách nghiêm túc trong quá trình dạy học thì chất lượng học tập bộ môn Tiếng Anh 6 sẽ cao hơn III.KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ III.1: Bài học kinh nghiệm Qua quá trình nghiên cứu và sử dụng một số phương pháp dạy học từ vựng vào hầu hết mỗi tiết dạy tiếng Anh 6 năm học 2012-2013.Bản thân tôi đã đúc kết ra bài học kinh nghiệm như sau: - Dạy từ vựng chỉ là một phần của tiết học tuy nhiên nó đóng vai trò cực... trợ dạy học - Các biện pháp, giải pháp được thông qua luôn có tính thống nhất với nhau, các phương pháp giới thiệu ngữ liệu mới luôn được thông qua các hình thức sáng tạo từ giáo viên và cơ sở tiếp nhận là chính các em học sinh II.4) Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Sau một thời gian vận dụng các phương pháp nêu trên trong quá trình giảng dạy từ vựng tiếng Anh lớp. .. bài giảng nhanh và nhớ lâu hơn d Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp: - Các giải pháp luôn luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau từ những cơ sở nhỏ nhất, luôn kết hợp chặt chẽ các phương pháp trong bộ môn đặc biệt là 4 phương pháp nghe, nói, đọc, viết - Sự kết hợp từ tranh ảnh, các thiết bị dạy học tạo cho bài giảng thêm sinh động và không gây nhàm chán cho học sinh Vì vậy một tiết học sẽ không... thủ thuật này một cách thích hợp, tùy theo nội dung bài và đối tượng học sinh Ngoài ra giáo viên có thể kết hợp cùng lúc các phương pháp trên để làm rõ nghĩa của một từ nếu cần thiết b.3 Tăng cường sự tham gia của học sinh ở bước giới thiệu từ mới: Như đã đề cập điểm nổi bật ở phương pháp dạy học mới là tạo cho học sinh được tham gia và quá trình học tập Vậy tăng cường sự tham gia của học sinh ở bước... Dich sang tiếng mẹ đẻ: - Giáo viên chỉ nên sử dụng phương pháp này khi dạy từ bị động hoặc những từ trừu tượng khó áp dụng những phương pháp trên, vì nếu giáo viên thường xuyên sử dụng phương pháp này sẽ trở về phương pháp cũ và sẽ gây cho học sinh cảm giác đơn điệu, nhàm chán, không phát huy được tính tư duy sáng tạo của các em 12 * Lưu ý: Để đảm bảo hiệu quả của việc vận dụng những phương pháp nêu... phối hợp các kỹ năng trong khi giới thiệu từ mới: Trong quá trình giới thiệu từ mới giáo viên nên phối hợp các kỹ năng với nghe và đoán từ; giáo viên cho ngữ cảnh học sinh đọc và đoán từ; hoặc sau khi vừa dạy xong một từ nào đó giáo viên hỏi học sinh vài câu hỏi sử dụng từ mới đó, học sinh trả lời(luyện kỹ năng đó) Vd1: Sau khi dạy từ market, giáo viên hỏi học sinh như sau Do you live near a market?... thành công của cả tiết học bởi vì việc thực hành mẫu câu, rèn luyện kỹ năng giao tiếp có lưu loát trôi chảy thuận lợi hay không tùy thuộc vào việc học sinh có đọc được từ, nắm được nghĩa và cách sử dụng vốn từ mới hay không 15 - Với việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này trong quá trình dạy từ vựng cho học sinh lớp 6, tôi nhận thấy đa số học sinh hứng thú hơn tham gia vào quá trình học tập nhiều hơn, các... các từ sau: hungry, cold Vd5: Bài 15-A1/trang 154 giáo viên dùng tranh sưu tầm để giới thiệu các quốc gia : Canada, France, China, the U.S.A, Japan… * Dùng ngôn ngữ đã học: Định nghĩa ,miêu tả: học sinh sẽ dựa vào từ đã họ và hiểu biết cơ bản đời thường để đoán ra nghĩa của từ qua định nghĩa của giáo viên bằng tiếng Anh .Phương pháp này tạo cho học sinh sự tò mò và có nhu cầu tham gia vào quá trình học. .. nghiệp, từ những học sinh mình trực tiếp giảng dạy từ đó mới đúc kết ra những giải pháp, biện pháp hay và có hiệu quả - Sự quan tâm từ phía lãnh đạo nhà trường, sự giúp đỡ của đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm từ đó sẽ thúc đẩy được ý chí và lòng quyết tâm hoàn thành đề tài - Sự nhiệt huyết yêu nghề luôn cháy bỏng trong lòng, luôn mong muốn có nhiều phương pháp mới trong giảng dạy giúp các em học sinh... Dựa vào các quy tắc hình thành từ, tạo từ: học sinh đoán nghĩa của từ mới được hình thành qua từ gốc Với quy tắc này giáo viên không những giúp học sinh nắm vững lại kiến thức mà còn giúp các em phát huy tính tích cực từ học, biết mở rộng vốn từ cho mình Vd: work  worker; drive  driver Tạo tình huống: giáo viên thiết lập tình huống đơn giản, dễ hiểu bằng tiếng Anh, học sinh đoán nghĩa qua tình huống . rõ các phương pháp dạy từ vựng cho học sinh. 2. Cách thức trình tự khi dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 6 3. Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn dạy tiếng Anh, các kỹ thuật dạy từ vựng. 4 một số phương pháp dạy học từ vựng vào hầu hết mỗi tiết dạy tiếng Anh 6 năm học 2012-2013.Bản thân tôi đã đúc kết ra bài học kinh nghiệm như sau: - Dạy từ vựng chỉ là một phần của tiết học. kết ra một số kinh nghiệm dạy từ vựng trong phân môn tiếng Anh. b. Thực nghiệm: thực nghiệm của bản thân qua các bài dạy trên lớp, áp dụng một số phương pháp dạy từ vựng trong mỗi tiết dạy và
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Một số phương pháp dạy học từ vựng tiếng anh lớp 6, SKKN: Một số phương pháp dạy học từ vựng tiếng anh lớp 6, SKKN: Một số phương pháp dạy học từ vựng tiếng anh lớp 6

Từ khóa liên quan