Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc

117 3,183 24
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2012, 16:42

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2) Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hồng VânMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 3 PHỤ LỤC 1 79 SVTH: Trần Thị Minh Hà - Trang 1-Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hồng VânCác chữ viết tắt:KSNB: kiểm soát nội bộBCTC: báo cáo tài chínhCOSO (Committee of Sponsoring Organizations)CR: rủi ro kiểm soátDR: rủi ro phát hiệnHĐTC: hóa đơn tài chínhNVL: nguyên vật liệuTSCĐ: tài sản cố địnhDT: doanh thuSVTH: Trần Thị Minh Hà - Trang 2-Chun đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hồng VânLỜI MỞ ĐẦUKSNB là cơng cụ quan trọng trong q trình quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của một tổ chức, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế, tồn cầu hóa hiện nay thì các nhà quản lý rất cần thiết phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình, do đó khơng thể khơng quan tâm đến hệ thống kiểm sốt trong đơn vị. Bên cạnh đó, KSNB cũng có ảnh hưởng rất lớn đến cơng việc của kiểm tốn viên. Việc nghiên cứu đánh giá hệ thống KSNB là điều rất quan trọng đối với người kiểm tốn, là nền tảng cho những đánh giá ban đầu của kiểm tốn viên về mức rủi ro kiểm sốt cũng như tính chính xác độ tin cậy của hệ thống thơng tin kế tốn, đồng thời còn thể hiện sự tn thủ chuẩn mực nghề nghiệp của kiểm tốn viên khi thực hiện kiểm tốn. Theo chuẩn mực kiểm tốn (VAS) số 400 – Đánh giá rủi ro KSNB – thì “Kiểm tốn viên phải có đủ hiểu biết về hệ thống kế tốn thống KSNB của khách hàng để lập kế hoạch kiểm tốn tổng thể chương trình kiểm tốn thích hợp, có hiệu quả”.Do đó trong q trình thực tập tại cơng ty Kiểm tốn kế tốn AAC, được sự động viên hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn Th.S Trần Hồng Vân sự giúp đỡ của các anh chị tại cơng ty kiểm tốn, em đã quyết định chọn đề tài: “Hồn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm sốt nội bộ trong kiểm tốn BCTC do cơng ty TNHH Kiểm tốn kế tốn AAC thực hiện”.Bố cục đề tài gồm 3 phần:Phần I: Cơ sở lý luận về quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm tốn BCTCPhần II: Thực tế quy trình tìm hiểu đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm tốn BCTC do cơng ty Kiểm tốn kế tốn AAC thực hiện.Phần III: Nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm tốn BCTC tại cơng ty Kiểm tốn kế tốn AAC.PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG KIỂM TỐN BCTCSVTH: Trần Thị Minh Hà - Trang 3-Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hồng VânI.Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ1. Lịch sử hình thànhHoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp là một chuỗi các quy trình nghiệp vụ đan xen nhau một cách có hệ thống (quy trình mua hàng, sản xuất, bán hàng, quy trình tiền lương, chi tiêu, quy trình kế toán các quy trình khác), ở bất kỳ khâu nào của các quy trình nghiệp vụ cũng cần chức năng kiểm soát. Hoạt động kiểm soát luôn giữ một vị trí quan trọng trong quá trình quản lý điều hành kinh doanh. Thông qua việc kiểm soát hữu hiệu, nhà quản lý có thể đánh giá điều chỉnh việc thực hiện nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra với hiệu quả cao nhất. công cụ chủ yếu để thực hiện chức năng kiểm soát của các nhà quản lý doanh nghiệp là hệ thống KSNB (Internal Control System).Hệ thống KSNB được hình thành qua các giai đoạn:Giai đoạn từ 1992 trở về trước (giai đoạn tiền COSO):Năm 1929 Cục Dự trữ Liên Bang Hoa Kỳ lần đầu tiên đưa ra khái niệm về KSNB chính thức công nhận vai trò của hệ thống KSNB trong doanh nghiệp. Khái niệm KSNB lúc này được sử dụng trong các tài liệu kiểm toán được hiểu đơn giản như là một biện pháp giúp cho việc: Bảo vệ tiền không bị các nhân viên gian lận; Bảo vệ tài sản không bị thất thoát; Ghi chép kế toán chính xác; Tuân thủ chính sách của nhà quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.Giữa thập niên những năm 1970, kiểm soát nội bộ được quan tâm đặc biệt trong các lĩnh vực thiết kế hệ thống kế toán kiểm toán, chủ yếu hướng vào cách thức cải tiến hệ thống KSNB vận dụng trong các cuộc kiểm toán.Năm 1977, sau vụ bê bối Watergate với các khoản thanh toán bất hợp pháp cho Chính phủ nước ngoài, Quốc hội Mỹ đã thông qua Điều luật Hành vi hối lộ ở nước ngoài, trong đó KSNB được rất được quan tâm đề cập đến để kiểm soát mọi hoạt động, làm cho khái niệm KSNB lần đầu tiên xuất hiện trong một văn bản pháp luật.Từ năm 1980-1988 với sự sụp đổ của hàng loạt các công ty Cổ phần có niêm yết ở Hoa Kỳ khiến KSNB được quan tâm nhiều hơn nhiều quy định hướng dẫn được ban hành, như:- Uỷ ban Quốc gia về phòng chống gian lận BCTC (Treadway Commission) đưa ra hàng loạt các quy tắc về đạo đức, kiểm soát làm rõ các chức năng của KSNB vào năm 1985.- Uỷ ban chuẩn mực kiểm toán Mỹ (ASB) ban hành bản điều chỉnh chuẩn mực kiểm toán về KSNB vào năm 1988.- Uỷ ban chứng khoán Mỹ (SEC) năm 1988 ban hành các nguyên tắc về báo cáo trách nhiệm đánh giá hiệu quả của KSNB.- Năm 1991, tổ chức nghiên cứu kiểm toán nội bộ (IIARF) đưa ra các hướng dẫn kiểm soát kiểm toán hệ thống thông tin.Những quy định này đều hướng đến mục tiêu nâng cao vai trò của KSNB trong một tổ chức, tuy nhiên chúng được đề cập theo nhiều phương diện khác nhau chưa đồng nhất, yêu cầu đặt ra là cần phải hình thành một hệ thống lý luận có tính chuẩn mực về KSNB do đó đã dẫn đến sự hình thành COSO (Committee of Sponsoring Organizations) vào năm 1992.Giai đoạn năm 1992 (giai đoạn báo cáo COSO):SVTH: Trần Thị Minh Hà - Trang 4-Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hồng VânLúc này các công ty ở Mỹ đang phát triển rất nhanh mạnh, kèm theo đó là sự lớn nhanh về quy tính chất của các gian lận, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Nhiều Uỷ ban đã ra đời để ngăn chặn các gian lận tìm cách khắc phục nhằm hỗ trợ sự phát triển kinh tế, trong đó có sự ra đời của Uỷ ban COSO. COSO là một Uỷ ban gồm nhiều tổ chức nghề nghiệp như: Hiệp hội kế toán công chứng Hoa Kỳ (AICPA), Hội kế toán Hoa Kỳ (AAA), Hiệp hội các nhà quản trị tài chính (FEI), Hiệp hội kiểm toán viên nội bộ (IIA) Hiệp hội kế toán viên quản trị (IMA), ra đời nhằm hỗ trợ cho Uỷ ban Treadway với mục tiêu hoạt động cơ bản là xác định các yếu tố gian lận trên BCTC đưa ra các đề xuất để giảm thiểu phạm vi ảnh hưởng của chúng đến việc kết xuất thông tin. COSO đưa ra khuôn mẫu lý thuyết chuẩn cho KSNB. Đây là hệ thống lý luận đầy đủ nhất về KSNB cho đến thời điểm hiện nay, nghiên cứu về hệ thống KSNB một cách đầy đủ hệ thống. Nó có một tầm nhìn rộng, mang tính quản trị, đề cập các vấn đề liên quan đến BCTC, lĩnh vực hoạt động tính tuân thủ.Báo cáo COSO 1992 gồm 4 phần: - Phần 1: dành cho các nhà quản lý, phần này cung cấp cái nhìn tổng quát về KSNB ở mức độ cao.- Phần 2: Khuôn khổ chung của KSNB, là phần cơ bản nhất của Báo cáo COSO, trong đó có định nghĩa về KSNB, mô tả các bộ phận cấu thành của KSNB, các tiêu chí để đánh giá hệ thống KSNB.- Phần 3: Báo cáo cho bên ngoài, hướng dẫn doanh nghiệp cách thức cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài về hệ thống KSNB cho mục tiêu công bố thông tin tài chính.- Phần 4: Các công cụ đánh giá hệ thống KSNB.Giai đoạn từ năm 1992 đến nay (Giai đoạn hậu COSO):Dựa trên nền tảng lý luận cơ bản về hệ thống KSNB, hàng loạt các nghiên cứu đã ra đời nhằm mở rộng phát triển lý thuyết về hệ thống KSNB được ứng dụng trên nhiều lĩnh vực, như:- COBIT: hệ thống KSNB trong môi trường tin học- SAS: chuẩn mực kiểm toán Mỹ dựa trên báo cáo COSO để đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán độc lập về kiểm toán BCTC xem xét ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến KSNB.- ERM: hệ thống đánh giá rủi ro doanh nghiệp phục vụ cho công tác quản trị.Sự phát triển của lý thuyết về KSNB ở Việt Nam:Hệ thống lý luận về KSNB ở Việt Nam gắn liền với sự hình thành phát triển của hoạt động kiểm toán độc lập. Vào cuối những năm 80, khi nền kinh tế chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của các nhà đầu tư nước ngoài thì hoạt động kiểm toán mới bắt đầu được chú trọng, vì nhu cầu về minh bạch thông tin của các nhà đầu tư nước ngoài đã giúp cho dịch vụ kiểm toán độc lập BCTC phát triển.Vào tháng 5 năm 1991, VACO - công ty kiểm toán đầu tiên ở Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với công tác kiểm tra kế toán ở Việt Nam. Từ đó đến nay đã có rất nhiều công ty kiểm toán ra đời dưới nhiều hình thức khác nhau, kéo theo sự phát triển của các văn bản pháp luật về KSNB dưới dạng các quy chế, chuẩn mực do Nhà nước ban hành, nhưng nhìn chung các văn bản nói về KSNB còn rất ít, hầu như SVTH: Trần Thị Minh Hà - Trang 5-Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hồng VânKSNB chỉ được đề cập đến trong chuẩn mực kiểm toán số 400 “Đánh giá rủi ro KSNB”, còn các lý thuyết về KSNB được đề cập đến chủ yếu qua các nghiên cứu dựa trên lý luận về KSNB của quốc tế, kết hợp với các quy chế về KSNB ở Việt Nam, các ứng dụng trong thực tế.Nhìn chung, lý luận về KSNB ở nước ta còn sơ sài chưa được coi trọng, KSNB chủ yếu vẫn chỉ được xem là công cụ quan trọng hỗ trợ kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm toán chứ chưa được xem là công cụ hữu hiệu giúp ích cho quá trình quản lý hoạt động của doanh nghiệp.2. Khái niệmTheo định nghĩa của Báo cáo COSO thì “KSNB là một quá trình bị chi phối bởi ban giám đốc, nhà quản lý các nhân viên của đơn vị, được thiết kế để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện các mục tiêu sau đây:Mục tiêu về sự hữu hiệu hiệu quả của hoạt độngMục tiêu về sự tin cậy của BCTCMục tiêu về sự tuân thủ các luật lệ quy định”.Một hệ thống KSNB bao gồm 5 bộ phận có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, là môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin truyền thông, giám sát.Theo VAS 400 của Việt Nam thì “hệ thống KSNB là các quy định các thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật các quy định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa phát hiện gian lận, sai sót; để lập báo cáo tài chính trung thực hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị. Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán các thủ tục kiểm soát”.Qua các khái niệm trên, có thể rút ra định nghĩa chung về KSNB như sau:KSNB là một quá trình do con người quản lý, do ban lãnh đạo các nhân viên của đơn vị chi phối, nó được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu dưới đây:- BCTC đáng tin cậy- Các luật lệ quy định được tuân thủ- Hoạt động hữu hiệu hiệu quảKSNB là một quá trình: KSNB bao gồm một chuỗi hoạt động kiểm soát hiện diện ở mọi bộ phận trong đơn vị được kết hợp với nhau thành một thể thống nhất. Quá trình kiểm soát là phương tiện giúp cho đơn vị đạt được mục tiêu của mình.KSNB được thiết kế vận hành bởi con người: KSNB không chỉ bao gồm những chính sách, thủ tục, biểu mẫu… mà phải bao gồm cả những con người trong tổ chức như hội đồng quản trị, ban giám đốc, các nhân viên… Chính con người định ra mục tiêu, thiết lập cơ chế kiểm soát ở mọi nơi vận hành chúng.KSNB cung cấp một sự đảm bảo hợp lý, chứ không phải đảm bảo tuyệt đối, là các mục tiêu sẽ được thực hiện. Vì khi vận hành hệ thống kiểm soát, những yếu kém có thể xảy ra do các sai lầm của con người dẫn đến không thực hiện được các mục tiêu. KSNB có thể ngăn chặn phát hiện những sai phạm nhưng không thể đảm bảo là chúng không bao giờ xảy ra.Các mục tiêu của KSNB:SVTH: Trần Thị Minh Hà - Trang 6-Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hồng Vân- Đối với BCTC, KSNB phải đảm bảo tính trung thực đáng tin cậy, vì người quản lý đơn vị phải có trách nhiệm lập BCTC phù hợp với đơn vị chuẩn mực kế toán hiện hành.- Đối với tính tuân thủ, KSNB trước hết phải đảm bảo hợp lý việc chấp hành luật pháp các quy định. Điều này xuất phát từ trách nhiệm của người quản lý đối với những hành vi không tuân thủ trong đơn vị. Bên cạnh đó, KSNB phải hướng mọi thành viên trong đơn vị vào việc tuân thủ các chính sách, quy định nội bộ của đơn vị, qua đó bảo đảm đạt được những mục tiêu của đơn vị.- Đối với mục tiêu hiện hữu hiệu quả của các hoạt động, hệ thống KSNB nếu được thiết kế hữu hiệu vận hành sẽ giúp đơn vị bảo vệ sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo mật thông tin, nâng cao uy tín, mở rộng thị phần, thực hiện các chiến lược kinh doanh của đơn vị.3. Các bộ phận hợp thành hệ thống KSNB3.1 Môi trường kiểm soát“Là những nhận thức, quan điểm, sự quan tâm hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đối với hệ thống kiểm soát nội bộ vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ trong đơn vị” (theo VAS 400). Môi trường kiểm soát bao gồm nhận thức, quan điểm, thái độ hành động của người quản lý trong đơn vị đối với kiểm soát tầm quan trọng của kiểm soát, do đó nó là nền tảng cho tất cả các thành phần khác của KSNB, có ảnh hưởng quan trọng đến sự nhất quán giữa các chính sách của các nhà quản lý tính hiệu quả của hệ thống kế toán các thủ tục kiểm soát. Môi trường kiểm soát mạnh sẽ hỗ trợ đáng kể cho các thủ tục kiểm soát, hạn chế phần nào sự thiếu sót của các thủ tục kiểm soát. Tuy nhiên môi trường kiểm soát mạnh không đồng nghĩa với hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh, vì bản thân môi trường kiểm soát chưa đủ để đảm bảo tính hiệu quả của toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ.Kiểm toán viên cần phải tìm hiểu đầy đủ môi trường kiểm soát của đơn vị để có thể đánh giá tính hiệu quả hữu hiệu của nó. điều quan trọng khi đánh giá môi trường kiểm soátkiểm toán viên nên tập trung xem xét bản chất của các chính sách, thủ tục kiểm soát của nhà quản lý hơn là hình thức của chúng.Các yếu tố chủ yếu của môi trường kiểm soát bao gồm:- Đặc thù về quản lý:Trước hết là quan điểm, tính chính trực các giá trị đạo đức của ban lãnh đạo đối với việc lập BCTC cũng như cách thức ứng xử với những rủi ro trong kinh doanh. Nếu nhà quản lý đơn vị có quan điểm kinh doanh trung thực, cạnh tranh lành mạnh có xu hướng coi trọng tính trung thực của BCTC sẽ tạo ra một môi trường kiểm soát mạnh, do ý muốn thiết lập các thủ tục kiểm soát chặt chẽ nhằm thực hiện được các mục tiêu của doanh nghiệp. Đây là yếu tố chính của môi trường kiểm soát, nó tác động đến các thành phần khác trong hệ thống KSNB, ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB. Đây cũng là vấn đề thuộc về văn hóa tổ chức, để xây dựng văn hóa tổ chức lành mạnh, các nhà lãnh đạo phải xây dựng được những chuẩn mực về đạo đức cách cư xử đúng đắn để góp phần ngăn cản mọi thành viên trong tổ chức không gây ra những hoạt động gian lận hay phạm pháp.SVTH: Trần Thị Minh Hà - Trang 7-Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hồng VânĐể đánh giá nhân tố này, kiểm toán viên có thể tìm hiểu xem trong đơn vị có tồn tại những quy định về đạo đức nghề nghiệp hay những thông lệ kinh doanh được chấp nhận hay không, những quy định về xử lý các trường hợp mâu thuẫn về quyền lợi các quy định khác (các thông tin này thường nằm trong Điều lệ của tổ chức); hay những quy định về cách thức đối xử với khách hàng, nhà cung cấp phải trung thực công bằng; hoặc khi giao kế hoạch cho các bộ phận hay cá nhân trong đơn vị thực hiện thì phải dựa trên nguồn lực của đơn vị, tức là phải khả thi, tránh tạo ra áp lực cho nhân viên đối với những nhiệm vụ không thể thực hiện ngăn ngừa hành vi gian lận khi lập BCTC…(có thể tìm hiểu trong quy chế quản lý tài chính của đơn vị)Thứ hai, đặc thù về quản lý còn thể hiện ở vấn đề phân bổ quyền lực trong đơn vị. Quyền lực có thể được quản lý tập trung ở một cá nhân hoặc phân bổ cho nhiều người, nhiều bộ phận trong bộ máy quản lý tuỳ thuộc vào đặc điểm hoạt động tính chất quản lý ở đơn vị. Tuy nhiên nếu quyền lực được phân chia hợp lý thì vấn đề kiểm soát sẽ tốt hơn. Trường hợp quyền lực tập trung ở một cá nhân thì kiểm toán viên cần chú ý đến phẩm chất của người nắm quyền, còn nếu quyền lực phân tán thì cần xem xét đến việc sử dụng quyền lực của những người được phân quyền để đánh giá môi trường kiểm soát. Thường thì quyền lực được quản lý tập trung ở các công ty nhỏ phân tán ở các công ty quy mô lớn, hoạt động đa dạng, sản phẩm nhiều. Ví dụ trong một tập đoàn, Tổng giám đốc giao kế hoạch hàng năm cho các Giám đốc nhà máy thực hiện, khi đó kiểm toán viên cần xem xét đến việc sử dụng quyền hạn được giao để điều hành công việc của các giám đốc, họ có lạm quyền hoặc không sử dụng hết quyền lực được giao hay không, nếu họ đảm bảo được các kế hoạch đã giao thực hiện đúng các quy định, quy chế quản lý của công ty cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước thì kiểm toán viên có thể đánh giá môi trường kiểm soát là tốt. - Cơ cấu tổ chức:Là sự phân chia các chức năng quản lý cho từng thành viên, từng bộ phận trong đơn vị để đạt được mục tiêu chung của đơn vị. Nói đến cơ cấu tổ chức thì phải đề cập đến việc phân chia quyền hạn trách nhiệm trong tổ chức đó. Phân chia quyền hạn trách nhiệm là việc cụ thể hóa trách nhiệm quyền hạn của từng bộ phận, thành viên trong cơ cấu tổ chức. Mỗi bộ phận, thành viên sẽ được giao quyền hạn tương xứng với trách nhiệm năng lực của mình, đồng thời giữa các bộ phận thành viên đó có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi người phải hiểu được công việc mình phụ trách ảnh hưởng của nó đến các thành viên, bộ phận khác trong việc hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp. Tuỳ thuộc vào đặc điểm của mỗi doanh nghiệp mà người quản lý có thể thiết lập một cơ cấu tổ chức phù hợp, góp phần đảm bảo cho các thủ tục kiểm soát phát huy tác dụng. Một cơ cấu tổ chức phù hợp phải đảm bảo các nguyên tắc sau:• Phân chia rõ ràng quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận, thành viên trong việc điều hành kiểm soát toàn bộ hoạt động của đơn vị, không bỏ sót lĩnh vực nào, đồng thời phải đảm bảo không chồng chéo nhau.• Bảo đảm sự độc lập tương đối giữa các bộ phận, thể hiện qua việc những người phụ trách bộ phận chịu trách nhiệm trước cùng một cấp trên. Ví dụ kế toán tiền mặt thủ quỹ cùng chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng.- Chính sách nhân sự:SVTH: Trần Thị Minh Hà - Trang 8-Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hồng VânLà các phương pháp quản lý nhân sự các chính sách, các quy định của đơn vị trong việc tuyển dụng, huấn luyện, đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng kỷ luật người lao động. Nó có ảnh hưởng quan trọng đến việc hạn chế rủi ro của hệ thống KSNB. Một chính sách nhân sự tốt với đội ngũ nhân viên có năng lực, được huấn luyện đầy đủ, có đạo đức tốt, có ý thức đoàn kết gắn sẽ hạn chế được những gian lận sai sót có thể xảy ra, góp phần tạo nên một môi trường kiểm soát mạnh.Để tăng cường hiệu quả của hệ thống KSNB qua chính sách nhân sự, nhà quản lý có thể định kỳ thay đổi nhiệm vụ của nhân viên nhằm giảm thiểu việc xảy ra gian lận sai sót, tất nhiên là các nhân viên này phải có tính chất công việc gần giống nhau, hoặc phải đào tạo nghiệp vụ cho họ trước khi chuyển họ qua vị trí mới nếu đơn vị có điều kiện. Ngoài chính sách khen thưởng, kỷ luật người lao động, cần phải thiết lập thêm các chương trình động viên khuyến khích nhân viên, như tổ chức các buổi liên hoan, các chương trình văn nghệ, các buổi hội thảo chuyên đề, hay tổ chức cho nhân viên nghỉ lễ, đi du lịch…, hoặc nâng cao mức khen thưởng nhằm khuyến khích họ khi cần thiết. Bên cạnh đó cần có hình thức kỷ luật rõ ràng, hợp lý, linh hoạt, mềm dẻo kết hợp nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm.- Công tác kế hoạch: Một nhân tố không kém phần quan trọng trong môi trường kiểm soáthệ thống lập kế hoạch hay dự toán, gồm các kế hoạch sản xuất tiêu thụ, kế hoạch lợi nhuận, khấu hao hay dự toán đầu tư, sửa chữa tài sản cố định, dự toán tài chính…Nếu việc lập thực hiện kế hoạch được tiến hành một cách khoa học nghiêm túc thì hệ thống kế hoạch dự toán sẽ trở thành một công cụ kiểm soát rất hữu hiệu, một số điều nhà quản lý cần quan tâm như: lập kế hoạch phải dựa trên nguồn lực thực tế của đơn vị, bên cạnh kế hoạch dài hạn phải có các kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch chi tiết nhằm đạt được mục tiêu của kế hoạch dài hạn, rồi ai là người đề ra kế hoạch, kế hoạch đó được lập có dựa trên quyết định hay ý muốn của các chủ doanh nghiệp hay các nhà lãnh đạo cấp cao hay không, có hợp lý hợp pháp hay không, công tác triển khai thực hiện kế hoạch như thế nào, giao nhiệm vụ cho ai, bộ phận nào, khả năng đạt được kế hoạch, các nhân tố ảnh hưởng, biện pháp xử lý khi có biến động bất thường xảy ra ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch, quy định về thời gian thực hiện, trách nhiệm báo cáo với cấp trên… Đây cũng là vấn đề mà kiểm toán viên cần quan tâm trong kiểm toán BCTC, đặc biệt là khi tiến hành thủ tục phân tích.- Hội đồng quản trị uỷ ban kiểm toánỞ một số quốc gia như Mỹ, các công ty cổ phần có quy mô lớn thường thành lập một Uỷ ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm những thành viên trong ngoài Hội đồng quản trị nhưng không tham gia vào việc điều hành doanh nghiệp. Nhiệm vụ của họ là: Giám sát việc chấp hành luật pháp của công ty; Kiểm tra giám sát công việc của các kiểm toán viên nội bộ; Giám sát tiến trình lập BCTC; Đại diện công ty để mời kiểm toán viên độc lập làm việc với họ; Hoà giải mâu thuẫn giữa kiểm toán viên độc lập với ban giám đốc. Do đó sự hữu hiệu của tổ chức này có ảnh hưởng quan trọng đến môi trường kiểm soát, thể hiện ở mức độ độc lập, kinh nghiệm, uy tín, mối quan hệ với bộ phận kiểm toán nội bộ kiểm toán độc lập. Ở Việt Nam, Luật Doanh nghiệp có SVTH: Trần Thị Minh Hà - Trang 9-Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hồng Vânquy định một số loại hình công ty phải có Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát này cũng đóng vai trò tương tự như Uỷ ban kiểm toán.- Các yếu tố bên ngoàiNgoài các yếu tố trên, hoạt động của đơn vị còn chịu ảnh hưởng của môi trường bên ngoài như luật pháp, sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước, chỉ đạo của cấp trên hoặc của cơ quan quản lý chuyên môn, hay tác động từ phía nhà đầu tư, các chủ nợ…, tuy không thuộc phạm vi kiểm soát của nhà quản lý nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến việc thiết kế vận hành hệ thống KSNB.3.2 Hệ thống kế toánHệ thống thông tin kế toánhệ thống thu nhận, xử lý, ghi chép thông tin báo cáo thông tin cho bên trong bên ngoài doanh nghiệp, bao gồm các phương pháp xử lý thông tin hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán, được thiết kế để ghi chép báo cáo cho nhà quản lý về các nghiệp vụ kinh tế tài chính diễn ra trong đơn vị, tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đây là một yếu tố quan trọng trong hệ thống KSNB, nó không chỉ cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý mà còn thực hiện việc kiểm tra, giám sát nhiều mặt hoạt động của đơn vị, góp phần bảo vệ tài sản của đơn vị không bị thất thoát, gian lận hoặc sử dụng lãng phí.Các mục tiêu tổng quát của hệ thống KSNB về phương diện kế toán bao gồm:• Sự phê chuẩn: mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải được sự phê chuẩn hợp lý trước khi thực hiện nghiệp vụ đó.• Tính có thật: tức là kế toán chỉ ghi chép những nghiệp vụ kinh tế thực sự phát sinh, chứ không ghi chép những nghiệp vụ giả tạo vào sổ sách của đơn vị.• Tính đầy đủ: mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải được phản ánh vào sổ sách kế toán của đơn vị, không được bỏ sót hay che dấu, để ngoài sổ.• Sự đánh giá hợp lý: không để xảy ra những sai phạm trong việc tính toán hay việc áp dụng các nguyên tắc tính giá, đo lường.• Sự phân loại: đảm bào số liệu được phản ánh vào đúng tài khoản, đúng sổ sách kế toán có liên quan.• Đúng kỳ: việc ghi nhận doanh thu, chi phí phải đúng kỳ, đảm bảo không có nghiệp vụ nào để qua kỳ sau hay nghiệp vụ phát sinh ở kỳ sau nhưng lại ghi nhận trong kỳ này.• Chuyển sổ tổng hợp chính xác: số liệu phải được ghi chép đúng đắn vào sổ chi tiết sổ tổng hợp, việc tổng hợp số liệu, chuyển số liệu từ sổ tổng hợp sang sổ cái lên BCTC phải chính xác.Các mục tiêu tổng quát trên sẽ được triển khai thành các mục tiêu cụ thể đối với từng loại nghiệp vụ trong đơn vị. Đối với kiểm toán viên, khi xem xét hệ thống kế toán cần nghiên cứu kỹ các chính sách kế toán mà đơn vị áp dụng, như nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho, nguyên tắc ghi nhận khấu hao tài sản cố định, nguyên tắc ghi nhận vốn hóa các khoản chi phí đi vay…, hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị (nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ hay nhật ký sổ cái). Vì các chính sách kế toándo ban giám đốc lựa chọn với mục đích soạn thảo trình bày BCTC một cách trung thực, hợp lý về tình hình tài chính kết quả hoạt động của đơn vị, còn quy định hình thức kế toán là nhằm kiểm SVTH: Trần Thị Minh Hà - Trang 10-[...]... sốt nội bộ trong kiểm tốn BCTC do cơng ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC thực hiện .Bố cục đề tài gồm 3 phần:Phần I: Cơ sở lý luận về quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm tốn BCTC Phần II: Thực tế quy trình tìm hiểu đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm tốn BCTC do cơng ty Kiểm toán kế toán AAC thực hiện. Phần III: Nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong. .. hệ thống kế toán thống KSNB của khách hàng để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể chương trình kiểm tốn thích hợp, có hiệu quả”. Do đó trong q trình thực tập tại cơng ty Kiểm tốn kế toán AAC, được sự động viên hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn Th.S Trần Hồng Vân sự giúp đỡ của các anh chị tại công ty kiểm toán, em đã quy t định chọn đề tài: “Hồn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm. .. DO CƠNG TY KIỂM TỐN KẾ TỐN AAC THỰC HIỆNI.Giới thiệu về cơng ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC 1. Lich sử hình thành phát triểnCơng ty kiểm tốn kế tốn AAC tiền thân là cơng ty kiểm tốn Đà Nẵng (DAC), được thành lập trên cơ sở sát nhập hai chi nhánh của hai cơng ty kiểm tốn đóng tại Đà Nẵng là VACO AASC vào đầu năm 1993. Lúc này, cơng ty kiểm tốn AAC là một trong năm cơng ty kiểm tốn... kiểm soát quản lý lãnh đạo- Phương pháp phân công quy n hạn trách nhiệm- Ảnh hưởng của hệ thống vi tính- Hoạt động của Ban Giám đốc nhóm kiểm tốn nội bộ. Kết quả thực tế khi đánh giá giá hệ thống KSNB của công ty cổ phần đường XYZ là: Hệ thống KSNB tốt, rủi ro kiểm toán thấp. (Xem phụ lục 4)Sau khi đã hiểu biết về mơi trường kiểm sốt của khách hàng, kiểm tốn viên đi vào tìm hiểu về hệ thống. .. đánh giá hệ thống KSNB là điều rất quan trọng đối với người kiểm toán, là nền tảng cho những đánh giá ban đầu của kiểm toán viên về mức rủi ro kiểm sốt cũng như tính chính xác độ tin cậy của hệ thống thơng tin kế tốn, đồng thời cịn thể hiện sự tn thủ chuẩn mực nghề nghiệp của kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán. Theo chuẩn mực kiểm toán (VAS) số 400 – Đánh giá rủi ro KSNB – thì Kiểm. .. pháp kiểm toán cụ thể trên giấy làm việc, các mẫu được chọn cũng phải được thể hiện đầy đủ trên giấy làm việc. (Xem phụ lục 6)II. Thực tế quy trình tìm hiểu đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán BCTC do AAC thực hiện 1. Giai đoạn tiền kế hoạchTrước khi chấp nhận kiểm toán, kiểm toán viên sẽ tiến hành bước khảo sát khách hàng. Khi nhận được u cầu kiểm tốn của khách hàng, Phó tổng giám đốc... vị.3. Các bộ phận hợp thành hệ thống KSNB3.1 Môi trường kiểm soát “Là những nhận thức, quan điểm, sự quan tâm hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đối với hệ thống kiểm soát nội bộ vai trị của hệ thống kiểm sốt nội bộ trong đơn vị” (theo VAS 400). Môi trường kiểm soát bao gồm nhận thức, quan điểm, thái độ hành động của người quản lý trong đơn vị đối với kiểm soát tầm... trường kiểm sốt, nhận diện những rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh của khách hàng, qua: “Bảng câu hỏi đánh giá rủi ro tiềm tàng trên phương diện BCTC , đánh giábộ hệ thống KSNB của khách hàng sau quá trình tìm hiểu khách hàng: “Bảng đánh giá hệ thống KSNB khách hàng”, kiểm toán viên sử dụng bảng: Đánh giá hệ thống KSNB đối với từng khoản mục” để tìm hiếu về hệ thống kế tốn các... thống KSNB trong kiểm toán BCTC tại cơng ty Kiểm tốn kế tốn AAC. PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BCTC SVTH: Trần Thị Minh Hà - Trang 3- Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hồng Vân(chị) cho biết quy trình luân chuyển các phiếu nhập kho tại công ty? , đường đi của các phiếu chi như thế nào?, hay hóa đơn bán hàng sẽ qua những bộ phận nào trước... thực tế việc sử dụng các bảng được thiết kế sẵn trên không nhiều, chủ yếu đối với những khách hàng lớn, những đánh giá đa số dựa vào cảm tính của kiểm tốn viên.3. Giai đoạn thực hiện kiểm tốnSau khi tìm hiểu đánh giábộ hệ thống KSNB khách hàng, sẽ có đồn kiểm tốn đến thực hiện kiểm tốn chính thức. Nếu rủi ro kiểm sốt theo đánh giá ban đầu là thấp hoặc trung bình, đồn kiểm toán sẽ thực . về quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm tốn BCTCPhần II: Thực tế quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm tốn BCTC do cơng ty Kiểm. tục kiểm soát không còn phù hợp.II. Quy trình nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC1 . Mục đích nghiên cứu và đánh giá hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc, Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc, Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc, Mơi trường kiểm sốt, Hệ thống kế toán, Cấu trúc tổ chức Đặc điểm xử lý, Khả năng truy cập, phá huỷ hệ thống và dữ liệu, Kiểm soát chung, Kiểm soát ứng dụng, Cơ cấu tổ chức, Sơ đồ tổ chức các phòng ban, Tìm hiểu khách hàng, Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát, Nghiên cứu hệ thống KSNB của đơn vị

Từ khóa liên quan