Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventor

22 815 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2014, 10:45

Giáo viên hướng dẫn: PHẠM VĂN KIÊM LỚP: 106091 Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỮU TUÂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HƯNG YÊN 2013 Đề tài: Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm Inventor Chương I: Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô Chương I: Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô Chương II: Tính toán hệ thống lái xe Honda Civic 2013 Chương III: Thiết kế, lắp ráp, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm Inventor 1 1 Công dụng 2 2 Yêu cầu 3 3 Phân loại 6- Đòn kéo dọc 7 - Cam quay 8, 9, 10- Hình thang lái 11- Trục bánh xe 12- Dầm cầu dẫn hướng  Trục lái  Cơ cấu lái • Cơ cấu lái loại trục vít cung răng • Cơ cấu lái loại trục vít con lăn • Cơ cấu lái loại trục vít chốt quay • Cơ cấu lái loại trục vít êcu bi cung răng • Cơ cấu lái loại bánh răng trụ thanh răng [...]... toán động lực học Tính toán bộ truyền cơ cấu lái Tính bền dẫn động lái Tính toán trợ lực điện  Giới thiệu về phần mềm Inventor 2011  Các tiện ích của Inventor  Giao diện người dùng  Các thanh lệnh sau khi khởi động  Sử  Mô dụng phần mềm Inventor thiết kế các chi tiết phỏng và lắp ráp các chi tiết  Khởi động phần mềm Các bước thiết kế 1 chi tiết:  Tạo biên dạng cho chi tiết trong môi trường... tiết trong môi trường 2D  Chuyển biên dạng đó sang môi trương 3D  Tạo khối cho chi tiết  Chỉnh sửa và hoàn thiện theo yêu cầu Các bước mô phỏng và lắp ráp chi tiết  Gọi tên các chi tiết cần mô phỏng hay lắp ráp  Tiến hành thực hiện mô phỏng hay lắp ráp từng bước nhỏ  Cho chạy thử vài lần rồi hiệu chỉnh lại  Kiểm bền đòn kéo ngang của hình thang lái (thanh ổn định) δud = 4514.4 KG/cm2 δud = 5007,6 . tài: Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm Inventor Chương I: Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô Chương I: Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô Chương II: Tính toán hệ thống. lái trên ô tô Chương II: Tính toán hệ thống lái xe Honda Civic 2013 Chương III: Thiết kế, lắp ráp, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm Inventor 1 1 Công dụng 2 2 Yêu cầu 3 3 Phân. lái  Tính toán trợ lực điện  Giới thiệu về phần mềm Inventor 2011  Các tiện ích của Inventor  Giao diện người dùng  Các thanh lệnh sau khi khởi động  Sử dụng phần mềm Inventor thiết kế các
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventor, Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventor, Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventor, Ví dụ cơ cấu lái loại bánh răng trụ thanh răng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn