GIÁO ÁN GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG NGOẢI GIỜ LÊN LỚP 9

39 662 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2014, 23:29

Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn Văn Tân Tháng: 8 Tuần:…… Ngày soạn: …………… Tiết: 1 Ngày dạy: ……………… Chủ điểm: CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI Hoạt động: TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LỚP I. MỤC TIÊU-NỘI DUNG-HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG. A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp. 2. Kĩ năng: Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục vụ và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động. 3. Thái độ: Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm. B. Nội dung: - Tổng kết hoạt động của cán bộ lớp ở lớp 8. - Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới. C. Hình thức hoạt động: - Nghe báo cáo và thảo luận. - Bầu cán bộ lớp bằng cách biểu quyết. II. PHƯƠNG TIỆN. 1. GV hướng dẫn HS chuẩn bị: - Nội dung chương trình hoạt động. - Mỗi cán bộ lớp (lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng ) chuẩn bị một báo cáo ngắn gọn về các nhiệm vụ được giao trong năm, kết quả thực hiện, thuận lợi, khó khăn, vai trò trách nhiệm của cán bộ lớp, cán bộ tổ. - Phương hướng hoạt động và những yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ năm học mới. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ (Hát về truyền thống nhà trường). 2. HS: - Hội ý với tất cả cán bộ của lớp, các tổ trưởng năm học trước để bàn bạc chuẩn bị cho hoạt động. - Yêu cầu mỗi cán bộ lớp, tổ chuẩn bị báo cáo cho kết quả hoạt động của mình trong năm học qua. - Thông qua để thống nhất các câu hỏi thảo luận. - Câu hỏi thảo luận - Thống nhất chương trình hoạt động. - Phân công người điều khiển hoạt động (dẫn chương trình: DCT). - Phân công người điều khiển văn nghệ. - Phân công nhóm mời đại biểu. - Phân công nhóm làm thư kí. - Phân công trang trí. III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG. NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Khởi động. Hoạt động 2: Báo cáo kết quả hoạt động của năm học trước và phương hướng hoạt động của năm học mới. Quan sát, theo dõi điều chỉnh HS kịp thời. Quan sát. DCT cho lớp điểm danh. DCT cho lớp hát tập thể. DCT tuyên bố lí do. DCT giới thiệu khách mời. DCT giới thiệu ban thư kí. DCT giới thiệu chương trình hoạt động. DCT mời lần lượt các cán bộ lớp (lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng ) đọc bản báo cáo ngắn gọn (ưu điểm, khuyết điểm) về các hoạt động của măn học trước. DCT nêu phương hướng hoạt động và 1 Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn Văn Tân Hoạt động 3: Thảo luận. Hoạt động 4: Tổ chức bầu đội ngũ cán bộ mới. Hoạt động 5:Văn nghệ. Hoạt động 6: Kết thúc. Quan sát. Quan sát. Quan sát. Nhận xét đánh giá kết quả hoạt động. Mỗi tổ về chuẩn bị một bảng đăng kí thi đua học tập. những yêu cầu (học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm, có năng lực hoạt động đoàn thể, …) đối với đội ngũ cán bộ năm học mới. DCT mời thư kí đọc câu hỏi thảo luận. Lớp tiến hành thảo luận chung. Lớp nêu ý kiến. DCT chốt lại kết quả thảo luận. Thư kí ghi lại kết quả. DCT mời lớp đề cử các cán bộ lớp: + Lớp trưởng. + Lớp phó học tập. + Lớp phó văn nghệ. + Lớp phó lao động. + Các cờ đỏ. + Các tổ trưởng, tổ phó. Người điều khiển văn nghệ tổ chức một số tiết mục văn nghệ chào mừng đội ngũ cán bộ mới. Chú ý thực hiện. TỔNG HỢP XẾP LOẠI CUỐI THÁNG. - Tổng số HS của lớp dự hoạt động: … - Xếp loại: A (TS: …. , ….%) gồm: …… B (TS: …. , ….%) C (TS: …. , ….%) Tháng: 9 Tuần:…… Ngày soạn: …………… 2 Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn Văn Tân Tiết: 2 Ngày dạy: ……………… Chủ điểm: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Hoạt động: LỄ GIAO ƯỚC THI ĐUA HỌC TỐT – VĂN NGHỆ I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG. A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nắm vững các chỉ tiêu thi đua học tập tốt của lớp và xác định chỉ tiêu phấn đấu của cá nhân trong năm học để đạt kết quả cao. Ủng hộ các biện pháp thi đua học tập tốt của lớp, có động cơ học tập đúng đắn. 2. Kỹ năng: Đoàn kết giúp đở nhau. 3. Thái độ: Học tập tích cực, đúng đắn. B. NỘI DUNG: Đưa ra các chỉ tiêu thi đua học tập và dự thảo chương trình hành động của lớp. Các biện pháp thực hiện. Các tổ và cá nhân đăng kí thi đua. Một số tiết mục văn nghệ. C. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: Lễ đăng kí thi đua và văn nghệ. II. CHUẨN BỊ. 1.GV: Hướng dẫn HS chuẩn bị bản đăng kí thi đua của tứng cá nhân, của tổ, của lớp về học lực, hạnh kiểm, các phong trào của lớp, của trường, các khoản tiền, nội qui của trường lớp… 2. HS: Lớp trưởng chuẩn bị chương trình điều khiển hoạt động. Người phụ trách văn nghệ chuẩn bị chương trình văn nghệ. Thống nhất chương trình hoạt động. Phân công người điều khiển hoạt động Phân công người điều khiển văn nghệ. Phân công nhóm mời đại biểu. Phân công nhóm làm thư kí. Phân công trang trí. Một số tiết mục văn nghệ: bông hồng tặng cô, bụi phấn, mái trường mến yêu, đi học, mùa hè xanh. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Khởi động. Hoạt động 2: Lễ đăng kí thi đua. Hoạt động 3: Thảo luận. Quan sát, theo dõi điều chỉnh HS kịp thời. Quan sát. Quan sát. DCT cho lớp điểm danh. DCT cho lớp hát tập thể. DCT tuyên bố lí do. DCT giới thiệu khách mời. DCT giới thiệu ban thư kí. DCT giới thiệu chương trình hoạt động. Người điều khiển chương trình lần lượt mời đại diện các tổ lên đọc bản đăng kí thi đua học tập tốt của tổ. Sau khi các tổ đăng kí thi đua, người điều khiển chương trình mời lớp phó đọc bản dự thảo chương trình hành động của lớp. Người điều khiển chương trình lần lượt nêu các chỉ tiêu cụ thể, các biện pháp thực hiện. Lớp thảo luận và lấy biểu quyết. Hát tập thể. 3 Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn Văn Tân Hoạt động 4: Văn nghệ. Hoạt động 5: Kết thúc. Quan sát. Nhận xét tinh thần, thái độ, sự chuẩn bị của HS. Về tìm hiểu về bệnh H1N1: triệu chứng và cách phòng tránh. Giới thiệu các tiết mục văn nghệ của lớp. Đại diện lớp nhận xét. Chú ý thực hiện. TỔNG HỢP XẾP LOẠI CUỐI THÁNG. - Tổng số HS của lớp dự hoạt động: … - Xếp loại: A (TS: …. , ….%) gồm: …… B (TS: …. , ….%) C (TS: …. , ….%) Tháng: 9 Tuần:…… Ngày soạn: …………… Tiết: 3 Ngày dạy: ……………… 4 Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn Văn Tân Chủ điểm: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Hoạt động: EM LÀ NHÀ KHOA HỌC: CÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH H1N1 I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG. A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS biết được một số thông tin về dịch cúm H1N1. 2. Kỹ năng: Tham gia hoạt động, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 3. Thái độ: Giữ gìn vệ sinh cá nhân,môi trường. B. NỘI DUNG: Triệu chứng và biệt pháp phòng bệnh cúm A H1N1. C. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: Thi hỏi đáp, giải ô chữ, văn nghệ. II. CHUẨN BỊ. 1.GV hướng dẫn HS chuẩn bị: Một số nội dung liên quan đến dịch cúm A H1N1 về triệu chứng, biện pháp. Hd HS thực hiện hoạt động. 2. HS: Lớp trưởng chuẩn bị chương trình điều khiển hoạt động. Người phụ trách văn nghệ chuẩn bị chương trình văn nghệ. Thống nhất chương trình hoạt động. Chuẩn bị một số câu hỏi liên quan đến cuộc thi Phân công người điều khiển hoạt động Phân công người điều khiển văn nghệ. Phân công nhóm mời đại biểu. Phân công nhóm làm thư kí. Chuẩn bị phần thưởng. Phân công trang trí. Một số tiết mục văn nghệ: bụi phấn, em yêu trường em, nụ cười hồng, tuổi 20. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Khởi động. Hoạt động 2: Thi hỏi đáp. Hoạt động 3: Giải ô chữ. Hoạt động 4: Văn nghệ. Hoạt động 5: Kết thúc. Quan sát, theo dõi điều chỉnh HS kịp thời. Quan sát. Quan sát. Quan sát. Em hiểu như thế nào về DCT cho lớp điểm danh. DCT cho lớp hát tập thể. DCT tuyên bố lí do. DCT giới thiệu khách mời. DCT giới thiệu ban thư kí. DCT giới thiệu chương trình hoạt động. Các đội chơi về vị trí và tự giới thiệu. Người điều khiển nêu thể lệ cuộc thi. Người điều khiển giới thiệu ban giám khảo và thư kí. Lần lượt các tổ thi đấu với nhau. Cuối cùng ban giám khảo công bố kết quả. Người điều khiển chương trình nêu nội dung từng ô chữ. Các tổ lần lượt trả lời. BGK ghi điểm và công bố kết quả, trao phần thưởng cho đội thắng cuộc. Hát tập thể. Giới thiệu các tiết mục văn nghệ của lớp. Đại diện lớp nhận xét. Vài HS trả lời. 5 Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn Văn Tân cúm A H1N1. Nhận xét về tinh thần, thái độ, sự chuẩn bị của HS. Về tìm hiểu các bài hát nói về mái trường, bạn bè, thầy cô. Chú ý và thực hiện theo yêu cầu. TỔNG HỢP XẾP LOẠI CUỐI THÁNG. - Tổng số HS của lớp dự hoạt động: … - Xếp loại: A (TS: …. , ….%) gồm: …… B (TS: …. , ….%) C (TS: …. , ….%) Tháng: 10 Tuần:…… Ngày soạn: …………… Tiết: 4 Ngày dạy: ……………… Chủ điểm: KHỎE – CHĂM – HỌC GIỎI 6 Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn Văn Tân Hoạt động: THI TÀI NĂNG VĂN NGHỆ I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG. A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Phát huy khả năng văn nghệ của lớp, khai thác, tìm hiểu thêm các bài hát. 2. Kỹ năng: Sinh hoạt tập thể. 3. Thái độ: Nhiệt tình, nghiêm túc, sáng tạo. B. NỘI DUNG: Các bài hát về trường lớp, cha mẹ, thầy cô, bạn bè. C. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: Thi văn nghệ. II. CHUẨN BỊ: 1. GV hướng dẫn HS chuẩn bị: tên bài hát, tên tác giả, nội dung bài hát. 2. HS: Lớp trưởng chuẩn bị chương trình điều khiển hoạt động. Thống nhất chương trình hoạt động. Phân công người điều khiển hoạt động Phân công nhóm mời đại biểu. Phân công nhóm làm thư kí. Chuẩn bị phần thưởng. Phân công trang trí. Phân công ban giám khảo. Chuẩn bị một số câu hỏi Chuẩn bị trò chơi âm nhạc III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Khởi động. Hoạt động 2: Thi tìm hiểu tên tác giả và tên bài hát. Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc. Hoạt động 4: Kết thúc. Quan sát, theo dõi điều chỉnh HS kịp thời. Quan sát. Quan sát. Nhận xét về tinh thần, thái độ, sự DCT cho lớp điểm danh. DCT cho lớp hát tập thể. DCT tuyên bố lí do. DCT giới thiệu khách mời. DCT giới thiệu ban thư kí. DCT giới thiệu chương trình hoạt động. Các đội chơi về vị trí và tự giới thiệu. Người DCT lần lượt đưa ra các câu hỏi, các lần lượt trả lời. BGK chấm điểm. BGK công bố sau mỗi đợt thi. DCT đưa ra một số từ đã bị dấu trong một bài hát. Các đội lần lượt vở ra và hát một bài hát có từ mình đã lật. Và sau cùng là đón xem đoạn đó thuộc bài hát nào. BGK ghi điểm và công bố. BGK công bố điểm cho buổi hoạt động => trao thưởng. Ban tổ chức nhận xét. HS phát biểu cảm nghỉ. 7 Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn Văn Tân chuẩn bị của HS. Về tìm hiểu ma túy là gì? Tác hại của ma túy? Và chất gây nghiện. Chú ý và thực hiện theo yêu cầu. TỔNG HỢP XẾP LOẠI CUỐI THÁNG. - Tổng số HS của lớp dự hoạt động: … - Xếp loại: A (TS: …. , ….%) gồm: …… B (TS: …. , ….%) C (TS: …. , ….%) Tháng: 10 Tuần:…… Ngày soạn: …………… Tiết: 5 Ngày dạy: ……………… Chủ điểm: KHỎE – CHĂM – HỌC GIỎI Hoạt động:CHÚNG EM GÓP PHẦN VÀO VIỆC PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ CHẤT GÂY NGHIỆN 8 Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn Văn Tân I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG. A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Hiểu ma túy là gì? Tác hại của ma túy và chất gây nghiện. 2. Kỹ năng: Hoạt động tập thể. 3. Thái độ: Nói không với ma túy và chất gây nghiện. B. NỘI DUNG: Tìm hiểu về ma túy và chất gây nghiện. C. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: Trao đổi, hỏi đáp. II. CHUẨN BỊ: 1. GV hướng dẫn HS chuẩn bị: ma túy là gi? Tác hại của ma túy và chất gây nghiện. 2. HS: Lớp trưởng chuẩn bị chương trình điều khiển hoạt động. Thống nhất chương trình hoạt động. Phân công người điều khiển hoạt động Phân công nhóm mời đại biểu. Phân công trang trí. Chuẩn bị một số nội dung để thảo luận Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ: mái trường mến yêu, bụi phấn, em yêu trường em, nụ cười hồng. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Khởi động. Hoạt động 2: Tìm hiểu về ma túy. Hoạt động 3: Tìm hiểu về chất gây nghiện. Hoạt động 4: Kết thúc. Quan sát, theo dõi điều chỉnh HS kịp thời. Quan sát. Quan sát. Nhận xét về tinh thần, thái độ, sự chuẩn bị của HS. Về tìm hiểu chủ đề truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. DCT cho lớp điểm danh. DCT cho lớp hát tập thể. DCT tuyên bố lí do. DCT giới thiệu khách mời. DCT giới thiệu ban thư kí. DCT giới thiệu chương trình hoạt động. DCT đưa ra một số câu hỏi thảo luận về ma túy. Các nhóm thảo luận thống nhất. Đại diện các nhóm đứng vậy trình bày. DCT chốt lại, thống nhất ý kiến. DCT đưa ra nội dung thảo luận. Các nhóm thảo luận thống nhất. Đại diện các nhóm đứng vậy trình bày. DCT chốt lại, thống nhất ý kiến. Chú ý và thực hiện theo yêu cầu. TỔNG HỢP XẾP LOẠI CUỐI THÁNG. - Tổng số HS của lớp dự hoạt động: … - Xếp loại: A (TS: …. , ….%) gồm: …… B (TS: …. , ….%) 9 Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn Văn Tân C (TS: …. , ….%) Tháng: 11 Tuần:…… Ngày soạn: …………… Tiết: 6 Ngày dạy: ……………… Chủ điểm: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO 10 [...]... III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: Khởi động Hoạt động 2: Thi hỏi đáp Hoạt động 3: Giải ô chữ Hoạt động 4: Văn nghệ Hoạt động 5: Kết thúc HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Quan sát, theo dõi điều chỉnh DCT cho lớp điểm danh HS kịp thời DCT cho lớp hát tập thể DCT tuyên bố lí do DCT giới thiệu khách mời DCT giới thiệu ban thư kí DCT giới thiệu chương trình hoạt động Quan sát... TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: Khởi động Hoạt động 2: Thảo luận Hoạt động 3: Đóng vai Hoạt động 4: Văn nghệ Hoạt động 5: Kết thúc HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Quan sát, theo dõi điều chỉnh DCT cho lớp điểm danh HS kịp thời DCT cho lớp hát tập thể DCT tuyên bố lí do DCT giới thiệu khách mời DCT giới thiệu ban thư kí DCT giới thiệu ban giám khảo DCT giới thiệu chương trình hoạt động. .. người điều khiển hoạt động Phân công nhóm mời đại biểu Phân công trang trí Chuẩn bị một số nội dung để thảo luận Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: Khởi động Hoạt động 2: Thảo luận Hoạt động 3: Văn nghệ Hoạt động 4:Kết thúc HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Quan sát, theo dõi điều chỉnh DCT cho lớp điểm danh HS kịp thời DCT cho lớp hát tập... Bác, lên đàng, tiến lên đoàn viên, cùng nhau ta đi lên, nói vòng tay lớn III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: Khởi động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Quan sát, theo dõi điều chỉnh DCT cho lớp điểm danh HS kịp thời DCT cho lớp hát tập thể DCT tuyên bố lí do DCT giới thiệu khách mời DCT giới thiệu ban thư kí DCT giới thiệu ban giám khảo DCT giới thiệu chương trình hoạt động Hoạt. .. khán giả Chuẩn bị một số câu hỏi về con người, quê hương, đất nước III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: Khởi động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Quan sát, theo dõi điều chỉnh DCT cho lớp điểm danh HS kịp thời DCT cho lớp hát tập thể DCT tuyên bố lí do DCT giới thiệu khách mời DCT giới thiệu ban thư kí DCT giới thiệu ban giám khảo DCT giới thiệu chương trình hoạt động Hoạt động. .. thống câu hỏi III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: Khởi động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Quan sát, theo dõi điều chỉnh DCT cho lớp điểm danh HS kịp thời DCT cho lớp hát tập thể DCT tuyên bố lí do DCT giới thiệu khách mời DCT giới thiệu ban thư kí DCT giới thiệu ban giám khảo DCT giới thiệu chương trình hoạt động Hoạt động 2: Ôn lại lịch sử Quan sát Lớp phó học tập ôn lại ngày... TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: Khởi động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Quan sát, theo dõi điều chỉnh HS kịp DCT cho lớp điểm danh thời DCT cho lớp hát tập thể DCT tuyên bố lí do DCT giới thiệu khách mời DCT giới thiệu ban thư kí DCT giới thiệu chương trình hoạt động Hoạt động 2: Báo cáo kết quả Quan sát Người điều khiển chương sưu tầm trình lần lượt mời các tổ lên báo cáo... năm mới, thì thầm mùa xuân… III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: Khởi động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Quan sát, theo dõi điều chỉnh DCT cho lớp điểm danh HS kịp thời DCT cho lớp hát tập thể DCT tuyên bố lí do DCT giới thiệu khách mời DCT giới thiệu ban thư kí DCT giới thiệu ban giám khảo DCT giới thiệu chương trình hoạt động Hoạt động 2: Trao đổi, thảo Quan sát Người điều... cháu hành quân, nhạc rừng, vàm cỏ đông … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG – TÊN HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: Khởi động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Quan sát, theo dõi điều chỉnh DCT cho lớp điểm danh HS kịp thời DCT cho lớp hát tập thể DCT tuyên bố lí do DCT giới thiệu khách mời DCT giới thiệu ban thư kí DCT giới thiệu chương trình hoạt động Hoạt động 2: Biểu diễn văn Quan sát Người điều khiển chương... mục văn nghệ: bụi phấn, mái trường mến yêu III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG – TÊN HOẠT HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐỘNG Hoạt động 1: Khởi động Quan sát, theo dõi điều chỉnh HS kịp DCT cho lớp điểm danh thời DCT cho lớp hát tập thể DCT tuyên bố lí do DCT giới thiệu khách mời DCT giới thiệu ban thư kí DCT giới thiệu chương trình hoạt động Hoạt động 2: Thảo luận Quan sát DCT đưa ra một số câu hỏi thảo . …. , ….%) 9 Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn Văn Tân C (TS: …. , ….%) Tháng: 11 Tuần:…… Ngày soạn: …………… Tiết: 6 Ngày dạy: ……………… Chủ điểm: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO 10 Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn. ….%) gồm: …… B (TS: …. , ….%) C (TS: …. , ….%) Tháng: 9 Tuần:…… Ngày soạn: …………… Tiết: 3 Ngày dạy: ……………… 4 Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn Văn Tân Chủ điểm: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Hoạt. (TS: …. , ….%) gồm: …… B (TS: …. , ….%) C (TS: …. , ….%) Tháng: 9 Tuần:…… Ngày soạn: …………… 2 Giáo án: GDNGLL 9 GV: Nguyễn Văn Tân Tiết: 2 Ngày dạy: ……………… Chủ điểm: TRUYỀN THỐNG NHÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG NGOẢI GIỜ LÊN LỚP 9, GIÁO ÁN GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG NGOẢI GIỜ LÊN LỚP 9, GIÁO ÁN GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG NGOẢI GIỜ LÊN LỚP 9