500 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 (có đáp án ở cuối tài liệu)

66 13,821 51
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 09:31

1. Đặc điểm của một loài vượn cổ, sau chuyển thành người:□ A. Sống cách đây khoảng 6 triệu năm.□ B. Có thể đứng và đi bằng hai chân, hai tay đã cầm nắm.□ C. Aên hoa quả, lá và động vật nhỏ.□ D. Tất cả câu trên đều đúng.2. Xương hoá thạch của loài vượn cổ được tìm thấy tại đâu?□ A. Đông Phi, Bắc Mỹ, Việt Nam□ B. Đông Phi, Tây Aù, Việt Nam□ C. Trung Aâu, Tây Aù, Bắc Mỹ□ D. Nam Mỹ, Tây Aù, Trung Aù3. Thời gian người tối cổ xuất hiện trên trái đất ?□ A. Cách đây khoảng 10 triệu năm□ B. Cách dây khoảng 4 triệu năm□ C. Cách đây khoảng 6 vạn năm□ D. Cách đây khoảng 8 nghìn năm. 1. Đặc điểm của một loài vượn cổ, sau chuyển thành người: □ A. Sống cách đây khoảng 6 triệu năm. □ B. Có thể đứng và đi bằng hai chân, hai tay đã cầm nắm. □ C. Aên hoa quả, lá và động vật nhỏ. □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 2. Xương hoá thạch của loài vượn cổ được tìm thấy tại đâu? □ A. Đông Phi, Bắc Mỹ, Việt Nam □ B. Đông Phi, Tây Aù, Việt Nam □ C. Trung Aâu, Tây Aù, Bắc Mỹ □ D. Nam Mỹ, Tây Aù, Trung Aù 3. Thời gian người tối cổ xuất hiện trên trái đất ? □ A. Cách đây khoảng 10 triệu năm □ B. Cách dây khoảng 4 triệu năm □ C. Cách đây khoảng 6 vạn năm □ D. Cách đây khoảng 8 nghìn năm. 4. Đông Phi, Giava, Bắc kinh là noi tìm thấy di cốt của: □ A. Người tối cổ □ B. Người vượn cổ □ C. Người tinh khôn □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 5. Người tối cổ khác vượn cổ những điểm sau: □ A. Hộp sọ nhỏ hơn 600 cm 3 □ B. Hình thành trung tâm tiếng nói trong não □ C. Đãhoàn toàn đi đứng bằng hai chân □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 6. Công cụ người tối cổ sử dụng là loại: □ A. Đồ gỗ □ B. Đồ đá ghè hai mặ □ C. Đồ đá ghè một mặt □ D. Đố sắt 7. Người tối cổ chế tạo công cụ bằng cách: □ A. Đập vỡ một mảnh đá lớn □ B. Mài hai mặt của một mảnh đá cho bén □ C. Khoan tảng đá lớn thành những mảnh đá nhỏ vừa dùng □ D. Mài mảnh đá một mặt cho sắc và vừa tay cầm. 8. Phát minh lớn, quan trọng của người tối cổ là: □ A. Biết chế tạo công cụ bằng sắt □ B. Biết giữ nước để dùng lâu ngày □ C. Biết ghè hai mảnh đá với nhau để lấy lửa □ D. Biết trồng trọt ở vùng đồng bằng ven sông. 9. Nhờ lao động mà người tối cổ đã co:ù □ A. Cơ thể phát triển thẳng đứng □ B. Tiếng nói thuần thục hơn □ C. Bàn tay khéo léo dần □ D. Tất cả câu trên đều đúng 10. Quan hệ hợp quần xã hội của người tối cổ là: □ A. Có người đứng đầu □ B. Bầy người nguyên thuỷ □ C. Xã hội công xã nguyên thuỷ □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 11. Nơi người tối cổ ở là: □ A. Hang động □ B. Hốc cây □ C. Nhà sàn □ D. Trên cây. 12. Hợp quần xã hội đầu tiên của người tối cổ gọi là: □ A. Bầy người hiện đại □ B. Bầy người nguyên thuỷ □ C. Xã hội công xã nguyên thuỷ □ D. Xã hội phong kiến sơ khai. 13. Bầy người nguyên thuỷ gồm: □ A. Khoảng 100 gia đình cùng huyết thống □ B. 5-7 gia đình có quan hệ ruột thịt với nhau □ C. 10-14 gia đình có quan hệ láng giềng với nhau □ D. Khoảng 30 người cùng chung ngôn ngữ 14. Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào? □ A. Cách đây khoảng 4 vạn năm □ B. Cách đây khoảng 6 vạn năm □ C. Cách đây khoảng 4000 năm □ D. Cách đây khoảng 10 000 năm. 15. Trong thời đại đồ đá mới, nhóm người sống chung với nhau được gọi là: □ A. Bầy người □ B. Làng chạ □ C. Bộ lạc □ D. Thị tộc 16. Những người trong một thị tộc có quan hệ với nhau như thế nào? □ A. Có chung một loại chữ viết □ B. Có cùng huyết thống □ C. Cùng cư trú trong một khu đất □ D. Là láng giềng của nhau. 17. Những người trong một bộ lạc có quan hệ với nhau như thếnào? □ A. Sống cạnh nhau □ B. Có họ hàng với nhau □ C. Cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi □ D.Tất cả câu trên đều đúng 18. Công việc thường xuyên và hàng đầu của thị tộc là: □ A. Tìm kiếm thức ăn □ B. Làm đồ gốm để trữ nước □ C. Tìm nguồn nước mới □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 19. Tìm kiến thức ăn ở thị tộc là ai? □ A. Cả thị tộc □ B. Những người phụ nữ □ C. Những người lớn tuổi □ D. Tù trưởng và những người thân cận. 20. Những người sống trong một thị tộc được phân chia thức ăn như thế nào? □ A. Chia đều □ B. Chia theo số tuổi □ C. Chia theo năng suất lao động □ D. Chia theo đơn vị 21. Sau khi biết chế tạo công cụ bằng đá,con người đãbiết chế tạo công cụ bằng: □ A. Đồng □ B. Đồng pha sắt □ C. Sắt □ D. Gang 22. Dân cư ở khu vực nào biết sử dụng đồng sớm nhất? □ A. Tây Á □ B. Ai Cập □ C. Câu Avà B đúng □ D. Câu Avà B sai 23. Đồng đỏ được sử dụng làm công cụ cách đây khoảng: □ A. 4 000 năm □ B. 5 500 năm □ C. 20 000 năm □ D. 45 000 năm 24. Con người biết sử dụng đồng thau cách đây khoảng : □ A. 4 000 năm □ B. 1 000 năm □ C. 6 800 năm □ D. 3 640 năm 25. Đồng thau là hợp chất của đồng pha với: □ A. Vàng □ B. Kẽm □ C. Sắt □ D. Thiếc 26. Người dân ở khu vực nào biết luyện sắt sớm nhất? □ A. Trung quốc □ B. Tây Á và Nam Âu □ C. Ấn Độ □ D. Hy Lạp 27. Công cụ bằng sắt xuất hiện cách đây khoảng: □ A. 15 000 năm □ B. 3 000 năm □ C. 48 000 năm □ D. 6 000 năm 28. Từ thiên niên kỉ thứ IV trước Công nguyên, cư dân phương Đông đãbiết những nghề gì? □ A. Nông nghiệp □ B. Luyện Kim □ C. Chăn nuôi □ D. Tất cả câu trên đều đúng 29. Cái nôi của nền văn minh loài người là nơi nào? □ A. Châu Phi □ B. Phương Tây □ C. Phương đông □ D. Châu Uùc 30. Cư dân phương Đônglà người đầu tuên sáng tạo ra: □ A. Chữ viết □ B. Văn học, nghệ thuật □ C. Tri thức khoa học □ D. Tất cả câu trên đều đúng 31. Mục đích của việc thành lập bộ máy nhà nước là: □ A. Quản lý nô lệ □ B. Lo việc tế lễ cho mọi người □ C. 48 000 năm □ D. Quản lý xã hội 32. Khu vực địa lý nào trên thế giới là nơi nhà nước xuất hiện đầu tiên? □ A. Lưu vực các sông lớn ở Châu Á, châu Phi □ B. Bờ biển ở vùng khí hậu nhiệt đới □ C. Dưới chân núi vùng ôn đới □ D. Rừng taiga. 33. Các nhànước đầu tiên xuất hiện ở lưu vực những sông nào? □ A. Sông Nin, Lưỡng Hà, Sông Ấn,Sông Hằng, Hoàng Hà, Hồng Hà □ B. Sông Vônga, Hoàng Hà, Hồng Hà, Sông Nin □ C. Sông Cửu Long, Sông Ấn, Sông Hằng, Hoàng Hà, Hồng Hà □ D. Sông Nin, Lưỡng Hà, Sông Amadôn, sông Ấn, sông Hằng. 34. Tại sao lưu vực các sông lớn lại có nhà nước xuất hiện đầu tiên ? □ A. Nhiều đất canh tác □ B. Mưa đều đặn theo mùa □ C. Đất đai quen sông phì nhiêu □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 35. Cư dân cổ ở cácvùng đáống trên cácđồng bằng ven sông đầøu tiên ? □ A. Ấn Độ và Nam Mỹ □ B. Đông Nam Á vàĐông Phi □ C. Tây Á và Ai Cập □ D. Trung quốc và Việt Nam 36. Cư dân cổ Tây Á và Ai Cập đã sống trên các đồng bằng ven sông vào khoảng thời gian nào: □ A. 3500 nămTCN □ B. 6000 nămTCN □ C. 7500 nămTCN □ D. 9400 nămTCN 37. Đồng thau đã gắn bó với nhau bởi công việc gì? □ A. Công cụ sản xuất □ B. Nhạc cụ □ C. Vũ khí □ D. Đồ trang sức 38. Cư dân cổ sống chủ yếu bằng nghề gì? □ A. Thủ công nghiệp □ B. Thương nghiệp □ C. Trồng trọt □ D. Săn bắn 39. Cư dân cổ đã gắn bó với nhau bởi công việc gì? □ A. Tế lễ □ B. Chiến đấu chống kẻ thù □ C. Săn bắn □ D. Làm thuỷ lợi 40. Ngoài trồng trọt, cư dân cổ còn biết: □ A. Dệt vải □ B. Làmđồ gốm □ C. Nuôi gia súc □ D. Tất cảcâu trên đều đúng 41. Ba tầng lớp trong xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương đông là: □ A. Vua, quý tộc, nông dân □ B. Vua, chủ nô, nô lệ □ C. Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ □ D. Chủ nô, nông dân, nô lệ. 42. Nô lệ ở phương Đông có nguồn gốc từ: □ A. Tù binh chiến tranh □ B. Nông dân mắc nợ không trả được □ C. Câu Avà B đều đúng □ D. Câu Avà B đều sai 43. Đứng đầu nhà nước phương Đông là? □ A. Hội đồng nhân dân □ B. Quý tộc □ C. Tù trưởng □ D. Vua 44. Tầng lớp xa õhội căn bản trong xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương Đông là: □ A. Nông dân công xã □ B. Người bình dân □ C. Thợ thủ công □ D. Nông nô 45. Vua ở phường đông được xem là: □ A. đại diện thần thánh □ B. Người chủ tối cao của đất nước □ C. Câu A và B sai □ D. Câu A và B đúng 46. Đất đai Địa Trung Hai chủ yếu là: □ A. Đất đồi núi, không màu mỡ, khô và rắn □ B. Đất phù sa mềm □ C. Đất vùng trung du, hơi khô □ D. Tất cả câu trên đều sai 47. Cư dân vùng Địa Trung Hải đã biết chế tạo công cụ bàng sắt vào khoảng thời gian nào? □ A. 1000 nămTCN □ B. 6000 nămTCN □ C. 5500 nămTCN □ D. 12000 nămTCN 48. Loại cây trồng chính ở Địa Trung Hải là: □ A. Nho, cam, ngô, lúa nước… □ B. Lúa nước, khoai, cà phê, cacao,… □ C. Nho, cam, chanh, ôliu,… □ D. Lúa mì, lúa mạch, lê, mận, vải… 49. Tại Địa Trung Hải, nghề nào phát triển: □ A. Chăn nuôi □ B. Thủ công nghiệp □ C. Săn bắt □ D. Đánh cá 50. Những nghề thủ công nghiệp của cư dân Địa Trung Hải là: □ A. Đan lát, nấu rượi, rèn vũ khí, thuộc da, dệt vải,… □ B. Luyện kim, làm giấy, đồ gốm, nấu rượu,… □ C. Luyện kim, đồ mĩ nghệ, đồ gốm, nấu rượu, dầu ôliu,… □ D. Đóng thuyền độc mộc, nấu rượu cần, dầu ôliu, đồ gốm,… 51. Xưởng thủ công ở Địa trung Hỉa có quy mô như thế nào? □ A. Từ 10-100 nhân công □ B. Dưới 15 nhân công □ C. Trên 2000 nhân công □ D. Từ 100-500 nhân công 52. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội Địa Trung Hải là: □ A. Thợ thủ công □ B. Nô lệ □ C. Nông nô □ D. Nông dân công xã. 53. Hàng hoá quan trọng bậc nhất của vùng Địa Trung Hỉa là: □ A. Lúa mì □ B. Đồ mỹ nghệ □ C. Da □ D. Nô lệ 54. Đồng tiền có hình chim cú là đồng tiền của: □ A. Rôma □ B. Aten □ C. Pirê □ D. Hy lạp 55. Nô lệ ở Địa Trung Hải có nguồn gốc từ: □ A. Người dân không chịu đóng thuế cho nhà nước □ B. Nông dân thiếu nợ không trả được □ C. Thường dân bị bắt cóc và tù binh □ D. Câu A và B đúng 56. Ngững người nô lệ vùng Địa Trung Hải làm việc tại: □ A. Xưởng thủ công □ B. Nhà riêng của quý tộc □ C. Đại trại □ D. Tất cả câu trên đều đúng 57. Giai cấp đứng đầu xã hội trong chế độ chiếm nô là: □ A. Quý tộc □ B. Nông dân □ C. Chủ nô □ D. Vua 58. Thành phần của chủ nô là: □ A. Nhũng người bình dân giàu có □ B. Những người đứng đầu tôn giáo, quý tộc, quan lại □ C. Vua, quý tộc, tù trưởng bộ lạc. □ D. Chủ lò, chủ trại, chủ xưởng, chủ thuyền 59. Chế độ chiếm nô có đặc điểm gì? □ A. Tồn tại chủ yếu trên lao động của nô lệ □ B. Bóc lột nô lệ □ C. Bóc lột nông dân và thợ thủ công □ D. Câu A và B đều đúng 60. Thị quốc gồm có: □ A. Một pháo đài và chung quanh là một vùng dân cư □ B. Thành thị với một vùng đất trồng trọt chung quanh □ C. Nhiều thành thị liên kết với nhau thành một bang □ D. Câu B và C đúng. 61. Những người sống trong thị quốc là: □ A.Chủ nô □ B. Công dân tự do □ C.Nô lệ □ D. Tất cả câu trên đều đúng. 62. Thành thị gồm có: □ A. Phố sá, lâu đài, đền thờ, cung điện của vua □ B. Sân vận động, lâu đài, một vùng rừng tự nhiên □ C. Phố sá, đền thờ, bến cảng □ D. Nhà thờ, phố sá, đền thờ thần Visnu 63. Đại hội công dân ở các quốc gia thành thị gồm có: □ A. Công dân tự do và kiều dân □ B. Nô lệ và kiều dân □ C. Chủ nô và nô lệ □ D. Công dân tự do và chủ nô 64. Ở Aten tổ chức nào có vai trò như quốc hội? □ A.Hội đồng 500 □ B. Hội đồng bô lão □ C.Hội đồng tôn giá □ D. Quan toà 6000 người 65. Mối quan hệ quan trọng nhất giữa các thị quốc là: □ A.Buôn bán □ B. Chiến tranh □ C.Câu A và B đúng □ D. Câu A và B sai 66. Những người đảm báo sự sống, sự tồn tại và phát triển của thị quốc là: □ A.Nông dân công xã □ B. Nô lệ □ C.Công dân tự do □ D. Kiều dân 67. Người Hy lạp cho rằng hình dạng trái đất là: □ A.Hình quả cầu trò □ B. Hình vuông □ C.Hình đĩa dẹt □ D. Hình elip 68. Talét là ngưuơì phát biểu những định lý nổi tiếng về: □ A. Số học □ B. Phương tích □ C.Đại số □ D. Hình học 69. Những cống hiến của trường phái Pitago về toán học là: □ A. Cách tính số pi □ B. Bảng phân loại tuần hoàn □ C. Bảng nhân, hệ thống số thập phân và định lý về các cạnh của hình tam giác vuông □ D. Câu B và C đúng 70. Vào những thế kỷ cuối TCN, trên lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang có: □ A. Hai quốc gia đang tranh giành quyền lực. □ B. Một quốc gia lớn, tập quyền của người Trung Quốc □ C. Nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc [...]... Toản □ B Trần Khánh Dư □ D Trần Thừa 268 Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ hai vào năm nào? □ A Năm 1028 □ C Năm 128 5 □ B Năm 125 8 □ D Năm 127 9 269 Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ ba vào năm nào? □ A Năm 123 0 □ C Năm 128 3 □ B Năm 128 8 □ D Năm 129 8 270 Quân Minh xâm lược nước ta vào năm nào? □ A Năm 1406 □ C Năm 1046 □ B Năm 1600 □ D Năm 1416 271 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào tháng năm nào? □... cải tài nguyên ở vùng Nam Mỹ là: □ A Pháp và HyLạp □ B Bồ đào nha và Tây Ban Nha □ C Tây Ba Nha Và Italia □ D Mỹ và Đức 165 Phong trào” rào đất cướp ruộng” xuất hiện đầu tiên ở nước nào? □ A Bồ đào nha □ C Anh □ B Pháp □ D Bỉ 166 Giai cấp tư sản đầu tiên ra đời từ: □ A Chủ xưởng □ C Câu A và B đúng □ B.Thương nhân □ D Câu A và B sai 167 Giai cấp tư sản đang lên ở châu Aâu đã chống lại hệ tư tưởng của... Nhiếp □ D Cao Biền 230.Chồng bà Trưng Trắc tên gì? □ A Yết Kiêu □ C Trọng Thuỷ □ B Thi Sách □ D Dã Tượng 231.Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng nổ ra vào thời gian nào? □ A Tháng 3 năm 40 □ B Tháng 9 năm 50 □ C Năm 278 □ D Tháng 1 năm 72 năm TCN 232.Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở đâu? □ A Mê Linh □ C Hát Môn □ B Luy Lâu □ D Phong Châu 233.Nơi nào không tham gia cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng? □ A Giao Chỉ... vào thời gian nào? □ A Tháng 1/1057 □ C Tháng 10/1075 □ B Tháng 11/1507 □ D Tháng 1/1705 265 Quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm nào? □ A Năm 1057 □ C Năm 1089 □ B Năm 1077 □ D Năm 1078 266 Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt lần thứ nhất vào năm nào: □ A Năm 125 0 □ C Năm 127 9 □ B Năm 126 7 □ D Năm 125 8 267 Người có công lớn trong việc tổ chức cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược... nhập Bắc Aán từ thời gian nào? □ A Thế kỉ III □ C Thế kĩ XI □ B.Thế kỉVI □ D Thế kỉ V 106.Vương Quốc hồi giáo Đêli thành lập ở miền nào của bán đảo Aán Độ: □ A Tây Aán □ C Trung Ấn □ B.Đông Nam Aán Độ □ D Bắc Aán 107 Vương Quốc hồi giáo Đêli thành lập vào khoảng thời gian nào: □ A Thế kỉ XII □ C Thế kĩ IX □ B.Thế kỉII □ D Thế kỉXVI 108.Những người lãnh đạo Vương Quốc hồi giáo Đêli là người: □ A Aán Độ... 271 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào tháng năm nào? □ A Ngày 2/2/1418 □ C Ngày 7/7/1418 □ B Ngày 2/8/1418 □ D Ngày 7/2/1418 272 Toán quân cuối cùng của Vương Thông rút khỏi nước ta vào ngày tháng năm nào? □ A Ngày 10/2/1427 □ C Ngày 3/1/1428 □ B Ngày 10 /12/ 1824 □ D Ngày 12/ 10 /128 4 273 Văn Miếu được xây dựng vào năm nào? □ A Năm 1080 □ C Năm 1070 □ B Năm 1097 □ D Năm 1047 274 Khoa thi đầu tiên của nước... kế vị □ D Câu A và B đúng 193 Sáng sớm 18/3/1871, sự kiện gì đã xảy ra tại Pari? □ A Thành lập Công xã Pari □ B Chie đánh lén để cướp đại bác của Quốc dân quân ở đồi Môngmác □ C Bầu quốc hội mới □ D Nhân dân Pari bầu Hội đồng Công xã 194 Khi tấn công đồi Môngmác, tại sao chie thua? □ A Nhân dân kịp thời hổ trợ Quốc dân quân □ B Binh lính của Chie ngả về phía nhân dân □ C Câu A và B đúng □ D Câu A và... D Tất cả câu trên đều sai 71.Đến thế kỉ IV TCN, quốc gia nào tại lưu vực Hoàng hà và Trường Giang hùng mạnh hơn cả? □ A.Triệu □ C.Yên □ B Sở □ D Tần 72 Tần Thuỷ Hoàng đã thống nhất được Trung Quốc vào năm nào? □ A Năm221 TCN □ C Năm1200 TCN □ B Năm 112 TCN □ D Năm2220 TCN 73 Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập và phát triển vào thời đại nào? □ A.Minh- Thanh □ C.Đường - Tống □ B Tần- Hán □ D Nguỵ... 234.Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng có ý nghĩa lịch sử như thế nào? □ A Báo hiệu thế lực phong kiến phưong Bắc không thể cai trị vĩnh viễn nước ta □ B Nhân dân ta quyết tâm đứng dậy giành lại độc lập □ C Cả A và B đều đúng □ D Cả A và B sai 235 Vị Thái thú Trung Quốc nào đã bị Hai bà Trưng đánh bại, phải cắt tóc, cạo râu trốn về nước: □ A.Lục Dân □ C Tô Định □ B Tinh Thiều □ D Sĩ Nhiếp 236 Cuộc khởi nghĩa... Năm 1000 □ B Năm 907 □ D Năm 960 97.Triều Nguyên được thành lập vào năm nào? □ A.Năm 960 □ B Năm 617 □ C Năm 1368 □ D Năm 127 9 98.Khoảng thời gian nào thì thành thị cổ nhất của người Aán xuất hiện? □ A.2500TCN □ C 5600TCN □ B 4000TCN □ D 5000 TCN 99.Những thành thị cổ nhất của người Aán xuất hiện trên lưu vực Sông nào? □ A.Sông Hằng □ C Sông Vônga □ B Sông Ấn □ D Sông Trường Giang 100.Đạo Phật xuất hiện . khu vực nào biết sử dụng đồng sớm nhất? □ A. Tây Á □ B. Ai Cập □ C. Câu Avà B đúng □ D. Câu Avà B sai 23. Đồng đỏ được sử dụng làm công cụ cách đây khoảng: □ A. 4 000 năm □ B. 5 500 năm □ C. 20. Không được quyền rời khỏi lãnh đại □ D. Tất cả câu trên đều đúng 151.Đời sống của nông nô thì: □ A. Dễ chịu hơn nô lệ □ B. Sung sướng hơn tá điền □ C. Câu a và b đều đúng □ D. Câu a và b đều sai 152.Những. đồng 500 □ B. Hội đồng bô lão □ C.Hội đồng tôn giá □ D. Quan toà 6000 người 65. Mối quan hệ quan trọng nhất giữa các thị quốc là: □ A.Buôn bán □ B. Chiến tranh □ C .Câu A và B đúng □ D. Câu A
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 (có đáp án ở cuối tài liệu), 500 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 (có đáp án ở cuối tài liệu), 500 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 (có đáp án ở cuối tài liệu)