tính khoảng cách trong hình học không gian (4)

1 621 9
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 00:39

LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2013 Thầy Đặng Việt Hùng Học trực tuyến tại: www.moon.vn Mobile: 0985.074.831 1 I. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU Dạng 3. Hai đường thẳng d 1 và d 2 vuông góc với nhau Ví dụ 1: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, 3 = SA a . Tam giác ABC đều cạnh a. Tính khoảng cách a) SA và BC b) SB và CI với I là trung điểm của AB c) từ B tới mặt phẳng (SAC) d) tử J tới mặt phẳng (SAB) với J là trung điểm của SC. Ví dụ 2: Cho hình chóp tứ giác SABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật với ; 3 = = AB a AD a và SA vuông góc với (ABCD). Biết góc giữa (SCD) và đáy bằng 60 0 . Tính khoảng cách a) từ O đến (SCD) với O là tâm đáy. b) từ G đến (SAB) với G là trọng tâm tam giác SCD. c) SA và BD. d) CD và AI với I là điểm thuộc SD sao cho 1 2 = SI ID . BÀI TẬP TỰ LUYỆN Cho hình chóp S.ABCD có đ áy ABCD là hình thang vuông t ạ i A và B v ớ i 2 ; 3 . = = = AB BC a AD a Hình chi ếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc AB với 1 . 2 = AH HB Biết góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng (ABCD) bằng 60 0 . a) tính góc giữa CD và SB b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) c) Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) d) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SB e) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SE với E là điêm thuộc AD sao cho AE = a. Tài liệu bài giảng: 06. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN – P4 Thầy Đặng Việt Hùng . a) tính góc giữa CD và SB b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) c) Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) d) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SB e) Tính khoảng cách. SC. Ví dụ 2: Cho hình chóp tứ giác SABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật với ; 3 = = AB a AD a và SA vuông góc với (ABCD). Biết góc giữa (SCD) và đáy bằng 60 0 . Tính khoảng cách a) từ O đến. AC và SE với E là điêm thuộc AD sao cho AE = a. Tài liệu bài giảng: 06. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN – P4 Thầy Đặng Việt Hùng
- Xem thêm -

Xem thêm: tính khoảng cách trong hình học không gian (4), tính khoảng cách trong hình học không gian (4), tính khoảng cách trong hình học không gian (4)

Từ khóa liên quan