Slide chuyên đề lắp ráp và cài đặt máy tính

30 3,674 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 20:53

CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ LẮP RÁP & CÀI ĐẶT LẮP RÁP & CÀI ĐẶT MÁY TÍNH MÁY TÍNH Biên Soạn: Nguyễn Văn Tùng TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC Thiết lập CMOS Lắp ráp & Bảo trì máy tính Các thành phần của máy tính Cấu trúc máy tính Lắp Ráp & Cài Đặt Máy Tính Ổ cứng & Phân vùng Hướng dẫn cài Windows Cài driver & Một số Software Phần I: Phần I: CẤU TRÚC MÁY TÍNH CẤU TRÚC MÁY TÍNH Biên Soạn: Nguyễn Văn Tùng Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn 1. Phần cứng (Hardware): là các thiết bị vật lý của máy tính. 2. Phần mềm (Software): là các chương trình được thiết kế chứa các mã lệnh giúp phần cứng làm việc phục vụ nhu cầu người sử dụng. Phần mềm chia làm 2 loại: • Phần mềm hệ thống (System Software) • Phần mềm ứng dụng (Application Software) CẤU TRÚC MÁY TÍNH Lắp Ráp & Cài Đặt Máy Tính I. Các khái niệm Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn 3. Các loại máy tính thông dụng: • Mainframe • PC- Persional Computer Lắp Ráp & Cài Đặt Máy Tính Một siêu máy tính của hãng IBM với tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay. CẤU TRÚC MÁY TÍNH Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn 3. Các loại máy tính thông dụng: • Laptop, Notebook, DeskNote • PDA – Persional Digital Assistant Lắp Ráp & Cài Đặt Máy Tính CẤU TRÚC MÁY TÍNH Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn 1. Thiết bị nhập (Input Devices) 2. Thiết bị xử lý (Processing Devices) 3. Thiết bị lưu trữ ( Stogare Devices) 4. Thiết bị xuất (Output Devices) Lắp Ráp & Cài Đặt Máy Tính CẤU TRÚC MÁY TÍNH II. Cấu trúc máy tính THIẾT BỊ NHẬP THIẾT BỊ XUẤT THIẾT BỊ XỬ LÝ THIẾT BỊ LƯU TRỮ Phần II: THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH Phần II: THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH Biên Soạn: Nguyễn Văn Tùng Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn 1. Vỏ máy – Case: là giá đỡ để gắn các bộ phận khác của máy và bảo vệ các thiết bị. THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH Lắp Ráp & Cài Đặt Máy Tính I. THIẾT BỊ NỘI VI Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH Lắp Ráp & Cài Đặt Máy Tính 2. Bộ nguồn – Power: là thiết bị chuyển điện xoay chiều thành điện 1 chiều để cung cấp cho các bộ phận phần cứng. 3. Bảng mạch chủ (Mainboard): là thiết bị trung gian để gắn kết tất cả các thiết bị phần cứng khác của máy [...]... Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH Socket 370 Socket 478 Socket 775 3.3 AGP Slot - Array Graphic Adapter : khe cắm card màn hình đồ họa 3.4 RAM Slot : khe dùng để cấm RAM vào main Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH 3.5 PCI Slot : PCI- Peripheral... Lý độ Tính  Dung lượngLắp Phần MềmMB, tốcMáySạn tính bằng Cài ĐặtKhách truyền dữ liệu (Bus) THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH 3.19 RAM : RAM – Random Access Memory  DDRAM: Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH 3.19 RAM : RAM – Random Access Memory  DDRAM2: Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH 3.20     CPU : CPU – Center Processor... Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH Bên ngoài Mainboard : Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH 3.13 PS/2 Port : Cổng gắn chuột và bàn phím 3.14 USB Port : USB – Universal Serial Bus Cổng vạn năng 3.15 COM Port : COM – Communications Cổng tuần tự 3.16 LPT Port : LPT - Line Printer Terminal Cổng song song, cổngCài ĐặtKhách Sạn in Lắp Phần Mềm... Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH Core i7 Socket 1366 Socket 1366 – 1156 - 775 Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH GA-EX58A-UD9 (Chipset Intel X58, 4.8GT/s6.4GT/s, 6x DDRIII- 2200/1800/1600MHz, 7 x PCI 16x, Lan 1G, 2 x USB 3.0, 12 x USB 2.0, Dual Bios… Giá: 14 108.000 VNĐ DDR3 Bus 1066Mhz, 1333Mhz, 1600Mhz , Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp. .. Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH 3.20 CPU : CPU – Center Processor Unit Dạng chân cắm (Socket): + Socket 370: Pentium II, Celeron, Pentium III + Socket 478: Celeron, Pentium IV + Socket 775: Celeron, Pentium D,Intel Dua Core, Intel Core2 Duo, Intel Core2 Quad Socket 370 Socket 478 Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính Socket 775 THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH Socket 1156 Lắp. .. giữa và một đầu đọc quay quanh tính bằng số vòng trên một phút các lá đĩa để đọc và ghi dữ liệu (rpm) Hiện nay trên thị trường có 2 tốc độ 5400rpm, 7200rpm Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH 3.19 RAM : RAM – Random Access Memory  Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, lưu trữ những chỉ lệnh của CPU, những ứng dụng đang hoạt động… Ráp & Quản Lý độ Tính  Dung lượngLắp... cổng máy Ráp & Quản Lý Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH 3.17 VGA Card : VGA - Video Graphic Adapter Card màn hình Là thiết bị giao tiếp giữa màn hình và Mainboard Dung lượng, biểu thị khả năng xử lý hình ảnh tính bằng MB (64MB, 128MB, 512MB, 1GB) Card màn hình có 2 dạng:  Dạng card rời: AGP, hoặc PCI Express  Dạng tích hợp trên mạch (onboard) Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính. .. bảo vệ … Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH 3.11 Power Connector : Khe cấm cung cấp nguồn cho Mainboard Đối với main PIV trở lên có một đầu cáp vuông 4 dây cấm vào main 3.12 Dây nối với Case: • Nút Power: Dùng khởi động máy • Nút Reset: Để khởi động nóng máy • Đèn nguồn: Màu xanh để báo máy đang hoạt động • Đèn ổ cứng: Màu đỏ báo ổ cứng đang hoạt động Lắp Phần... CỦA MÁY TÍNH Lưu ý: Nếu mainboard có VGA onboard thì có thể có hay không có khe AGP Nếu có thì có thể nâng cấp card màn hình bằng khe VGA khi cần VGA cắm khe AGP VGA cắm khe PCI Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH 3.18 HDD : HDD viết tắt từ Hard Disk Drive  Đặc trưng của HDD: Dung lượng  Cấu tạo gồm nhiều đĩa tròn xếp chồng lên nhau với tính bằng MB, và tốc... IDE Header – Intergrated Drive Electronics là đầu cấm 40 chân, có đinh trên Mainboard để cắm các loại ổ cứng và CD Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Ráp & Cài Đặt Máy Tính THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH 3.8 FDD Header : Là chân cấm dây ổ đĩa mềm trên mainboard 3.9 ROM BIOS : Đây là bộ nhớ sơ cấp của máy tính ROM chức các tập lệnh nhập xuất cơ bản (BIOS - Basic Input Output System) để kiểm tra phần cứng 3.10 PIN . CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ LẮP RÁP & CÀI ĐẶT LẮP RÁP & CÀI ĐẶT MÁY TÍNH MÁY TÍNH Biên Soạn: Nguyễn Văn Tùng TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG. HỌC Thiết lập CMOS Lắp ráp & Bảo trì máy tính Các thành phần của máy tính Cấu trúc máy tính Lắp Ráp & Cài Đặt Máy Tính Ổ cứng & Phân vùng Hướng dẫn cài Windows Cài driver & Một. TRÚC MÁY TÍNH Lắp Ráp & Cài Đặt Máy Tính I. Các khái niệm Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn 3. Các loại máy tính thông dụng: • Mainframe • PC- Persional Computer Lắp Ráp & Cài Đặt Máy Tính Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide chuyên đề lắp ráp và cài đặt máy tính, Slide chuyên đề lắp ráp và cài đặt máy tính, Slide chuyên đề lắp ráp và cài đặt máy tính, Phần I: CẤU TRÚC MÁY TÍNH, Phần II: THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH