PHÂN TÍCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MẠNG

12 816 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2012, 11:51

PHÂN TÍCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MẠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TINKHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG  PHÂN TÍCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MẠNGBộ môn: Phương Pháp Luận Sáng Tạo Khoa HọcGVHD: GS.TSKH. Hoàng KiếmSV thực hiện: Nguyễn Hoàng Hiển 06520154Lớp: K1MTT01Khóa: 2006-- NĂM 2009 --Mục lụcI. Phân tích triển khai quản trị hệ thống mạng . 4 I.1 Giới thiệu và mục tiêu . 4 I.1.1. Giới thiệu . 4 I.1.2. Mục tiêu . 4 I.2 Các giai đoạn triển khai . 4 I.3 Các dịch vụ thêm vào 6 II. Áp dụng phương pháp luận sáng tạo khoa học . 7 II.1 Áp dụng nguyên tắc phân nhỏ 7 II.2 Nguyên tắc tách khỏi 8 II.3 Nguyên tắc phẩm chất cục bộ . 8 II.4 Nguyên tắc kết hợp 9 II.5 Nguyên tắc vạn năng 9 II.6 Nguyên tắc dự phòng 10 II.7 Nguyên tắc rẻ thay cho đắt . 11 II.8 Nguyên tắc tác động theo chu kỳ 11 III. Kết luận . 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 12 I. Phân tích triển khai quản trị hệ thống mạngI.1 Giới thiệu và mục tiêuI.1.1. Giới thiệuMạng máy tính đã tở thành một hạ tầng cơ sở quan trọng của tất cả các cơ quan xí nghiệp khác nhau. Nó đã trở thành một kênh trao đổi thông tin không thể thiếu đưuọc trong thời đại công nghệ thông tin. Với xu thế giá thành ngày càng hạ của các thiết bị điện tử, kinh phí đầu tư cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạng không vượt ra ngoài khả năng của các công ty. Tuy nhiên, việc khai thác một hệ thống mạng một cách hiệu quả để hỗ trợ cho công tác của doanh nghiệp còn nhiều vấn đề cần bàn luận. Hầu hết chúng ta chỉ chú trọng đến việc vận hành mạng mà không quan tâm đến yêu cầu quản trị mạng về sau. Chính quản trị mạng sẽ bảo đảm chất lượng dịch vụ. I.1.2. Mục tiêuPhân tích triển khai quản trị hệ thống mạng cho một công ty là yêu cầu cần thiết của quản trị viên. Phân tích triển khai hệ thống phải đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, phải đảm bảo được các tính năng sau:• Vận hành (operation): Hoạt động hàng ngày trong việc cung cấp dịch vụ mạng• Quản trị (administration): Thiết lập, quản trị: mục tiêu, chính sách, thủ tục quản trị mạng• Bảo trì (maintenance): Cài đặt, sửa chữa• Cung cấp (provisioning): Lập kế hoạch, thiết kế với tài nguyên cấu hình trong mạng để hỗ trợ một dịch vụ mới. Ví dụ, cài đặt mạng voice cho khách hàng.I.2 Các giai đoạn triển khaiQuá trình triển khai hệ thống quản trị mạng bao gồm những phần sau:Tổng hợp các yêu cầu• Xác định rõ doanh nghiệp cần làm gì (Vận hành, quản trị, bảo trì, cung cấp)? Sử dụng cho mục đích gì?• Trong khoảng thời gian ngắn tới, nhu cầu của doanh nghiệp là gì?Phân tích yêu cầuKhi đã có được yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, bước tiếp theo là chúng ta phân tích xác định rõ những vấn đề sau:• Những dịch vụ nào cần phải có trên mạng• Mô hình mạng là gì• Mức độ yêu cầu an ninh mạng• Những vấn đề nào cần được quản lýĐối với mỗi yêu cầu, các dịch vụ cần triển khai được tóm tắt qua sơ đồ sau:Hình 1: Sơ đồ các dịch vụ quản trị mạngThiết kế giải phápViệc chọn lựa giải pháp cho một hệ thống mạng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể liệt kê như sau:• Kinh phí dành cho hệ thống• Công nghệ đang phổ biến• Công nghệ đang sử dụng• Nhu cầu của doanh nghiệpCài đặt và cấu hình phần mềmTiến trình cài bao gồm• Cài đặt hệ diều hành mạng cho các server, các máy trạm• Cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng• Tạo nhóm người dùng, tạo người dùng, phân quyền sử dụng mạng cho người dùngQuản trị mạngCung cấp Vận hành & quản trị Bảo trìLập kế hoạchThiết kếQuản lý lỗi/khôi phục dịch vụQuản lý cấu hìnhQuản lý hiệu năng/lưu lượngQuản trị an ninhQuản lý chi phí/cấp phát tài nguyênQuản lý báo cáoThu thập và phân tích dữ liệuQuản lý lỗi/khôi phục dịch vụCài đặt mạngSửa chữa mạngMô hình quản lýMô hình 2 cấp trong đó, mỗi thiết bị gửi thông tin đến phần mềm quản lý (Manager) bằng giao thức SNMP. Mỗi manager có MDB riêng lưu thông tin của các đối tượng.M a n a g e rM a n a g e d o b j e c t sU n m a n a g e d o b j e c t sF i g u r e 3 . 2 T w o - T i e r N e t w o r k M a n g e m e n t O r g a n i z a t i o n M o d e l A g e n t p r o c e s sM D BM D B M a n a g e m e n t D a t a b a s eMô hình 3 cấp, trong đó các thiết bị liên lạc với trung gian là agent. Agent nằm giữa Manager và các đối tượng trong mạng.A g e n t / M a n a g e rM a n a g e d o b j e c t sA g e n t p r o c e s sM a n a g e rF i g u r e 3 . 3 T h r e e - T i e r N e t w o r k M a n g e m e n t O r g a n i z a t i o n M o d e lM D BM D BM D B M a n a g e m e n t D a t a b a s eTrong đó:• Manager: Gửi yêu cầu cho agent, giám sát cảnh báo, cung cấp giao diện người dùng• Agent: Thu thập thông tin từ đối tượng, cấu hình tham số của đối tượng, phản hồi cho các yêu cầu từ manager, phát sinh các cảnh báo và gửi chúng cho manager• Managed object: Đây là các thành phần mạng được quản lýI.3 Các dịch vụ thêm vào• Phần mềm phát hiện xâm nhập Network Intrusion Detection System (NIDS). NIDS làm nhiệm vụ phân tích các packets "đi qua nó" và kiểm tra các dấu hiệu tấn công dựa trên một tập các signature, nếu dấu hiệu trong packet trùng khớp, NIDS sẽ ghi nhận lại và gửi đi một báo động (cách thức thế nào phụ thuộc vào người quản trị cấu hình). Các sản phẩm NIDS như: Cisco Secure IDS (tên cũ là NetRanger), Hogwash, Dragon, E-Trust IDS.• Firewall: Một cách vắn tắt, tường lửa (firewall) là hệ thống ngăn chặn việc truy nhập trái phép từ bên ngoài vào mạng. Tường lửa thực hiện việc lọc bỏ những địa chỉ không hợp lệ dựa theo các quy tắc hay chỉ tiêu định trước.II. Áp dụng phương pháp luận sáng tạo khoa họcII.1 Áp dụng nguyên tắc phân nhỏNội dung: Một bài toán ko thể chỉ giải quyết một cách đơn thuần, ta phải chia thành các phần độc lập nhau để giải quyết. Mỗi phần thực hiện một tính năng riêng.Ví dụ:• Cụ thể mạng một doanh nghiệp được chia làm nhiều Lan, mỗi Lan là một phòng ban chẳng hạn. Điều này làm cho mạng dễ được quản lý hơn, mỗi thành phần có chức năng riêng biệt, được bảo mật hơn.Hình 2: Mạng chia làm 3 LanVí dụ trên của một công ty được chia làm 3 Lan: VIP, SERVER, USERS.• Trường hợp công ty có nhiều văn phòng trên một diện tích địa lý lớn, ta phải phân ra làm nhiều cụm, nối với nhau bằng WAN hoặc bằng VPN. Như ví dụ sau, site phía Sài Gòn kết nối tới Hà NộiHình 3: Mô hình mở rộng kết nối WANII.2 Nguyên tắc tách khỏiNội dung: Tách phần gây phiền phức ra hay ngược lại, tách phần cần thiết ra khỏi đối tượngVí dụ:• Trên mạng Lan, những thành phần như server vốn có lưu lượng dữ liệu vào ra nhiều, được tách ra thành một mạng riêng lẻ. Điều này làm cho hiệu năng được cải thiện nhiều hơn. Ví dụ như hình 2, có dành riêng Lan cho các server• Các DMZ - vùng phi quân sự - được phân tách khỏi những hệ thống quan trọng hơn được đặt sau Firewall, trong vùng DMZ, mọi người có thể truy cập được.Hình 4: Vùng DMZII.3 Nguyên tắc phẩm chất cục bộNội dung: Chuyển đối tượng hay môi trường bên ngoài, tác động bên ngoài có cấu trúc đồng nhất thành không đồng nhất.Ví dụ:• Mỗi thành phần trong mạng Lan được thiết kế với các đặc tính khác nhau, switch đảm nhận vai trò là một thiết bị lớp 2, chuyển các gói tin trong cùng một mạng mà không định tuyến. Trong khi đó, router là thiết bị lớp 3, kết nối các mạng Lan với nhau, thực hiện định tuyến gói tin. Do đó, để kết nối trong Lan, ta sử dụng Switch, còn để kết nối nhiều Lan với nhau, ta sử dụng các router. Bản thân các thiết bị được phân biệt thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau, mỗi dòng sẽ đáp ứng cho các nhu cầu khác nhau.• Thông thường, các hệ thống phát hiện xâm nhập có thể được triển khai tại mạng NIDS. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, hệ thống này được triển khai tại máy cục bộ - HIDS - cung cấp khả năng phát hiện xâm nhập cho máy tính đó. II.4 Nguyên tắc kết hợpNội dung: Kết hợp các đối tượng đồng nhất hoặc các đối tượng dùng cho các hoạt động kế cận.Ví dụ:• Kết hợp dịch vụ truyền thoại với Internet ta có VoIP, với các thiết bị cần thiết được tích hợp thêm vào hệ thống như voice gateway, gatekeeper, các server…• Kết hợp nhiều Lan lại để thành một Lan lớn, kết hợp nhiều Lan lớn hình thành một Wan.Hình 6: Các Lan kết hợp thành WanII.5 Nguyên tắc vạn năngNội dung: Đối tượng thực hiện một số chức năng khác nhau, do đó không cần sự tham gia của đối tượng khác.Ví dụ:Trong các hệ thống nhỏ, ta có thể triển khai một router có thể vừa đảm nhận chức năng router vừa là gateway vừa là firewall luôn. Cá biệt có loại router còn có thêm ăng ten, đóng vai trò thay thế cho AccessPointHình 5a: NIDS Hình 5b: HIDSHình 7: Kết hợp tính năng của router + firewall + wirelessII.6 Nguyên tắc dự phòngNội dung: Bù đắp tin cậy không lớn của đối tượng bằng cách chuẩn bị trước các phương tiện báo động, ứng cứu, an toàn.Ví dụ:• Dữ liệu trên các server quan trọng thường được backup lên một server khác. Back up Server lưu trữ dữ liệu giống server chính nhưng nằm bên trong firewall.Khi các server bị down, người dùng tiếp tự truy cập vào backup file trong khi chờ đợi server khôi phục lại.• STP dùng các thông điệp giữa các switch để giúp ổn định hệ thống mạng về một sơ đồ không bị vòng lặp. Để làm được như cậy, STP sẽ đưa vài cổng của switch về trạng thái blocking, cổng sẽ không truyền hay nhận dữ liệu. Các cổng còn lại sẽ ở trạng thái forwarding. Tất cả các loại cổng này sẽ giúp hình [...]... cần thiết được tích hợp thêm vào hệ thống như voice gateway, gatekeeper, các server…• Kết hợp nhiều Lan lại để thành một Lan lớn, kết hợp nhiều Lan lớn hình thành một Wan.Hình 6: Các Lan kết hợp thành WanII.5 Nguyên tắc vạn năngNội dung: Đối tượng thực hiện một số chức năng khác nhau, do đó khơng cần sự tham gia của đối tượng khác.Ví dụ:Trong các hệ thống nhỏ, ta có thể triển khai một router... tượng khác.Ví dụ:Trong các hệ thống nhỏ, ta có thể triển khai một router có thể vừa đảm nhận chức năng router vừa là gateway vừa là firewall ln. Cá biệt có loại router cịn có thêm ăng ten, đóng vai trị thay thế cho AccessPointHình 5a: NIDS Hình 5b: HIDS TÀI LIỆU THAM KHẢOTiếng Việt:[1] Phan Dũng – Giáo trình sơ cấp tóm tắt: Phưng pháp luận sáng tạo khoa học – kỹ thuật giải quyết vấn đề và ra . hành mạng mà không quan tâm đến yêu cầu quản trị mạng về sau. Chính quản trị mạng sẽ bảo đảm chất lượng dịch vụ. I.1.2. Mục tiêuPhân tích triển khai quản trị. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TINKHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG  PHÂN TÍCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MẠNGBộ môn: Phương Pháp Luận Sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MẠNG , PHÂN TÍCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MẠNG , PHÂN TÍCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MẠNG

Từ khóa liên quan