đánh giá kết quả điều trị các viêm khuyết xương, khuyết hổng phần mềm vùng cẳng bàn chân bằng vạt tổ chức cuống mạch liền tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp hải phòng

118 573 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2014, 15:14

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG NGUYỄN HỒNG ĐẠO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM KHUYẾT XƯƠNG, KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG BÀN CHÂN BẰNG VẠT TỔ CHỨC CUỐNG MẠCH LIỀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG NGUYỄN HỒNG ĐẠO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM KHUYẾT XƯƠNG, KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG BÀN CHÂN BẰNG VẠT TỔ CHỨC CUỐNG MẠCH LIỀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình Mã số: 62.72.07.CK Hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Nhất Định Bs CKII. Vũ Đức Chuyện Hải Phòng - 2010 LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn: Đảng ủy, Ban giám đốc Đại học y Hải Phòng Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải phòng Phòng sau đại học, Bộ môn ngoại - Đại học Y Hải phòng Khoa chấn thương chỉnh hình, Khoa bỏng – tạo hình - Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải phòng Đã tạo điều kiện tụt nhất cho tôi được học tập nâng cao trình độ chuyên môn và bảo vệ thành công luận án này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tiến sĩ Vũ Nhất Định, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Đức Chuyện, hai người thày đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cám ơn các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, các Thày trong hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chuyên khoa cấp II Đại học Y Hải phũng đó chỉ bảo, đóng góp những ý kiến quý báu cho luận văn này. Tôi xin ghi nhớ và biết ơn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp và các bạn bè thân yêu của tôi đã động viên khuyến khích tôi cả về vật chất lẫn tinh thần để tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hải phũng, thỏng 12 năm 2010 Bs. Nguyễn Hồng Đạo CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI BN CĐN : Bệnh nhân : Cố định ngoài CS : Cộng sự KH : Khuyết hổng KHPM : Khuyết hổng phần mềm MM : Mạch máu PT PTKX : Phẫu thuật : Phương tiện kết xương PTV : Phẫu thuật viên SBA : Số bệnh án TK : thần kinh TNGT : Tai nạn giao thông TNLĐ : Tai nạn lao động TNSH VXTX XQ : Tai nạn sinh hoạt : Viêm xương tủy xương : X quang 1/3T : 1/3 trên 1/3G : 1/3 giữa 1/3D : 1/3 dưới MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cám ơn Mục lục ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG I: Tổng quan tài liệu 3 1.1. Giải phẫu vùng cẳng chân, cổ chân, bàn chân liên quan đến thương tổn viêm khuyết xương và khuyết hổng phần mềm. 3 1.2. Các phương pháp kinh điển điều trị viêm khuyết xương, khuyết hổng phần mềm ở cẳng chân, cổ chân, gót và bàn chân 6 1.2.1. Các phương pháp kinh điển điều trị khuyết hổng phần mềm đơn thuần 6 1.2.1.1. Phương pháp ghép da rời 6 1.2.1.2. Phương pháp tạo hình bằng vạt ngẫu nhiên 8 1.2.2. Các phương pháp kinh điển điều trị viêm khuyết xương 9 1.3. Phương pháp điều trị bằng vạt có cuống mạch liền hằng định 11 1.3.1. Phân loại mạch máu nuôi da và cơ ở cơ thể người 12 1.3.1.1. Phân loại mạch máu nuôi da 12 1.3.1.2. Phân loại mạch máu nuôi cơ 15 1.3.2. Một số vạt da cân có cuống mạch liền được sử dụng để điều trị các KHPM vùng cẳng chân, cổ chân, gót và bàn chân 18 1.3.2.1. Vạt da cân gan chân trong 19 1.3.2.2. Vạt da cân trên mắt cá ngoài 19 1.3.2.3. Vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi 20 1.3.3. Một số vạt cơ có cuống mạch liền được sử dụng để điều trị các viêm khuyết hổng xương vùng cẳng chân 21 1.3.3.1. Vạt cơ bụng chân 21 1.3.3.2. Vạt cơ dép cuống ngoại vi 24 1.4. Tình hình sử dụng vạt có cuống mạch liền điều trị viêm khuyết xương, phần mềm ở cẳng bàn chân tại Việt Nam 25 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1. Đối tượng nghiên cứu 27 2.2. Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1. Nghiên cứu hồi cứu 27 2.2.2. Nghiên cứu tiến cứu 28 2.2.3. Kỹ thuật phẫu thuật 29 2.2.3.1. Xử trí tổn khuyết (chuẩn bị nơi nhận vạt) 29 2.2.3.2. Kỹ thuật chuyển vạt 30 2.2.4. Chăm sóc và theo dõi sau mổ 39 2.2.5. Đánh giá kết quả 40 2.2.5.1. Kết quả gần (< 3 tháng) 40 2.2.5.2. Kết quả xa (sau mổ trên 6 tháng) 41 2.3. Xử lý số liệu 42 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 43 3.1.1. Tuổi và giới 43 3.1.2. Nguyên nhân tổn thương 43 3.1.3. Vị trí và tính chất thương tổn 44 3.1.4. Kích thước thương tổn 45 3.2. Phương pháp điều trị 46 3.2.1. Thời điểm phẫu thuật 46 3.2.2. Phương tiện kết xương được sử dụng 48 3.2.3. Lựa chọn vạt theo vị trí và tính chất tổn thương 49 3.2.4. Số lượng và kích thước vạt đã được sử dụng 50 3.2.4.1. Số lượng các vạt đã được sử dụng 50 3.2.4.2. Kích thước của các vạt đã được sử dụng 51 3.2.5. Phương pháp đóng kín nơi lấy vạt 52 3.3. Kết quả điều trị 52 3.3.1. Kết quả gần 52 3.3.1.2. Diễn biến tại tổn thương 52 3.3.1.2. Tình trạng vạt 53 3.3.1.3. Diễn biến tại nơi cho vạt 54 3.3.2. Kết quả xa 55 3.3.2.1. Tình trạng tại vạt sau 6 tháng 55 3.3.2.2. Tình trạng chỗ lấy vạt 57 3.3.2.3. Kết quả liền xương 57 3.3.2.4. Tình trạng tại chỗ 57 3.3.2.5. Chức năng của chi thể 57 3.3.2.6. Thẩm mỹ 57 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 58 4.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu và tính chất thương tổn 58 4.1.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 58 4.1.2. Tính chất thương tổn 58 4.1.2.1. Vị trí tổn thương 58 4.1.2.2. Tính chất tổn thương 59 4.2. Vấn đề lựa chọn vạt theo vị trí và tính chất tổn thương 60 4.2.1. Đối với các tổn thương KHPM đơn thuần ở 1/3D cẳng chân, cổ chân và củ gót 60 4.2.2. Đối với tổn thương KHPM đơn thuần ở vùng đệm gót 63 4.2.3. Đối với tổn thương KHPM có lộ ổ gãy xương nhiễm khuân 64 (gãy hở độ IIIB) ở cẳng chân 4.2.4. Đối với tổn thương KHPM lộ ổ gãy xương và phương tiện kết xương ở cẳng chân 65 4.2.5. Đối với tổn thương VXTX mạn tính xương chày 66 4.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị 66 4.3.1. Thời điểm can thiệp phẫu thuật 66 4.3.1.1 Giai đoạn cấp tính (12 giờ đầu) 67 4.3.1.2. Giai đoạn 2 (giai đoạn bán cấp – sau 12 giờ đến 2 tuần) 69 4.3.1.3. Giai đoạn muộn (di chứng – sau 6 tháng). 70 4.3.2. Vấn đề xử trí tổn thương 72 4.3.3. Kỹ thuật bóc vạt 74 4.3.3.1. Đối với vạt cơ bụng chân trong cuống trung tâm 74 4.3.3.2. Đối với vạt nửa trong cơ dép cuống ngoại vi 75 4.3.3.3. Đối với vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi 75 4.3.3.4. Đối với vạt da cân trên mắt cá ngoài 77 4.3.3.5. Đối với vạt da cân gan chân trong 78 4.3.4. Vấn đề chăm sóc sau mổ 79 4.3.5 Ảnh hưởng về thẩm mỹ 80 KẾT LUẬN 83 1. Kết quả điều trị các viêm khuyết xương, khuyết hổng phần mềm 83 2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị 83 BỆNH ÁN MINH HỌA TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐẶT VẤN ĐỀ Tổn thương viêm khuyết xương, khuyết hổng phần mềm vùng cẳng chân, cổ chân, gót và bàn chân là loại tổn thương không hiếm gặp do tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Trước đây, loại tổn thương này hay gặp do vết thương hỏa khí, tổn thương rất phức tạp cả xương và phần mềm, phần lớn bị nhiễm khuẩn, các phương pháp điều trị chủ yếu là thay băng, chăm sóc vết thương rồi che phủ tổn thương bằng các vạt chộo chõn hoặc trụ philatov, rất nhiều chi thể đã phải cắt bỏ do tổn thương quá nặng nề, điều trị dai dẳng không có kết quả. Khuyết hổng phần mềm có thể gặp ngay sau khi bị chấn thương hoặc sau khi cắt lọc tổn thương, làm lộ xương, khớp. Khuyết hổng xương có thể kèm theo cả khuyết hổng phần mềm hoặc chỉ đơn thuần là khuyết hổng xương sau khi đục bỏ phần xương viêm, hoại tử. Các tổn thương trên được coi là rất khó điều trị, ngay cả khi chỉ có khuyết hổng phần mềm đơn thuần, lộ xương, khớp thì việc tạo hình che phủ làm lành vết thương cũng rất khó khăn. Đối với các tổn thương khuyết hổng cả xương và phần mềm thì lại càng khó khăn hơn nữa, nhất là khi tổn thương lại ở 1/3 dưới cẳng chân, cổ chân, gót và bàn chân. Hiện nay các phương pháp điều trị kinh điển ớt cũn được sử dụng bởi có nhiều nhược điểm và ít hiệu quả. Kỹ thuật sử dụng các vạt có cuống mạch nuôi hằng định được coi là một trong những tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực Chấn thương Chỉnh hình. Nhờ kỹ thuật này nhiều tổn thương khó, phức tạp đã được điều trị thành công. Tổn thương được che phủ sớm, trám lấp các tổn khuyết sâu chống ứ đọng, làm mất “khoang chết”, tăng cường nuôi dưỡng tại chỗ góp phần chống nhiễm khuẩn, nhanh chóng làm lành tổn thương. Các vạt da, vạt cơ có cuống mạch liền hằng định đã được đón nhận như là phương pháp điều trị hữu hiệu cho các loại tổn thương trờn. Cỏc vạt này được lựa chọn tùy theo vị trí, kích thước và đặc điểm của thương tổn. Ở Việt Nam, kỹ thuật này mới được thực hiện ở các bệnh viện lớn và bước đầu được triển khai ở một số cơ sở điều trị. Trong xu thế chung đó, những năm gần đây Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp - Hải phũng đó ứng dụng một số vạt có cuống mạch liền để điều trị các tổn thương viêm khuyết xương, khuyết hổng phần mềm vùng cẳng chân, cổ chân, gót và bàn chân. Để tổng kết, rút kinh nghiệm các thành công và thất bại nhằm nâng cao hiệu quả của kỹ thuật, chúng tôi tiến hành đề tài: “Đánh giá kết quả điều trị các viêm khuyết xương, khuyết hổng phần mềm vùng cẳng bàn chân bằng vạt tổ chức cuống mạch liền tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải phũng” nhằm 2 mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả điều trị các viêm khuyết xương, khuyết hổng phần mềm vùng cẳng bàn chân bằng vạt tổ chức cuống mạch liền. 2. Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Chương 1 TỔNG QUAN 1.1. Giải phẫu vùng cẳng chân, cổ chân, gót và bàn chân liên quan đến thương tổn viêm khuyết xương và khuyết hổng phần mềm. Ở cẳng chân, phân bố phần mềm không đồng đều, khu sau và khu ngoài có nhiều cơ trong khi đó mặt trước trong cẳng chân lại chỉ có da bọc xương (hình 1.1). Vì vậy khi có chấn thương trực tiếp vào mặt trước trong cẳng chân thường gây đụng dập phần mềm, rách da, khuyết da, gãy hở; ngay cả khi gãy xương gián tiếp thì ổ gãy di lệch cũng có thể làm gãy hở từ trong ra ngoài. Bởi vậy gãy xương hở cẳng chân là hay gặp nhất trong cỏc góy hở ở thân xương dài, trong đó chủ yếu là gãy hở xương chày với vết thương ở mặt trước trong cẳng chân. Da ở vùng cẳng chân lại ít đàn hồi, ít di động, bao quanh cấu trúc dạng hình trụ nên khi có khuyết hổng phần mềm nhỏ (trên dưới 2cm) ở mặt trước Hình 1.1. Giải phẫu mặt trước trong cẳng chân [33] [...]... thng vựng li cu ựi - Dng III: gii phúng c nguyờn y v bỏm tn, ng thi phu tớch gii phúng cung mch nuụi c õy l dng vt c hỡnh o thc s Dng vt ny cú kh nng di ng tt nht Dạng I Dạng II Dạng III Hình 1.9.: Các dạng vạt cơ sinh đôi theo Meller I [50] Hin nay, vt vn c s dng khỏ ph bin v rng rói iu tr cỏc tn thng nhim khun chi di Vt ó gúp phn gii quyt c cn bn cỏc tn thng cn trỏm lp hay che ph u di xng ựi, khp . HỌC Y HẢI PHÒNG NGUYỄN HỒNG ĐẠO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM KHUYẾT XƯƠNG, KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG BÀN CHÂN BẰNG VẠT TỔ CHỨC CUỐNG MẠCH LIỀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG LUẬN. HỌC Y HẢI PHÒNG NGUYỄN HỒNG ĐẠO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM KHUYẾT XƯƠNG, KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG BÀN CHÂN BẰNG VẠT TỔ CHỨC CUỐNG MẠCH LIỀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG LUẬN. quả điều trị các viêm khuyết xương, khuyết hổng phần mềm vùng cẳng bàn chân bằng vạt tổ chức cuống mạch liền tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải phũng” nhằm 2 mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả điều
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá kết quả điều trị các viêm khuyết xương, khuyết hổng phần mềm vùng cẳng bàn chân bằng vạt tổ chức cuống mạch liền tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp hải phòng, đánh giá kết quả điều trị các viêm khuyết xương, khuyết hổng phần mềm vùng cẳng bàn chân bằng vạt tổ chức cuống mạch liền tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp hải phòng, đánh giá kết quả điều trị các viêm khuyết xương, khuyết hổng phần mềm vùng cẳng bàn chân bằng vạt tổ chức cuống mạch liền tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp hải phòng

Từ khóa liên quan