bài giảng sinh học 11 bài 26 cảm ứng ở động vật

20 3,874 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2014, 22:49

Tiết 29- bài 26: Giáo viên : Vũ Đăng Khoa Môn sinh lớp 11 KIỂM TRA BÀI CŨ - Nêu khái niệm cảm ứng ở thực vật? - Thực vật phản ứng với kích thích bằng những hình thức nào? Lấy ví dụ. Tiết 29- bài 26: I.Khái niệm cảm ứng ở động vật ? Cảm ứng ở động vật là gì? Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Khi trời lạnh. I.Khái niệm cảm ứng ở động vật ? So sánh cách biểu hiện và tốc độ phản ứng giữa cảm ứng ở hai phản ứng trên? Tiết 26- Bài 26, 27: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Hướng sángHướng sángHướng sángKhi tay nguời chạm phải vật nóng Khi tay nguời chạm phải vật nóng Khi tay nguời chạm phải vật nóng Khi tay nguời chạm phải vật nóng Phản xạ là gì? Phản ứng rụt tay lại khi bị kim đâm (phản xạ) Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Động vật nguyên sinh (chưa có hệ tk) phản ứng tránh xa ánh sáng mạnh (không được coi là phản xạ) Có phải tất cả các phản ứng đều là phản xạ không? (Gai nhọn) Cơ tay SƠ ĐỒ MỘT CUNG PHẢN XẠ Bộ phận tiếp nhận kích thích Hãy chỉ ra tên của: Tác nhân kích thích: Bộ phận tiếp nhận kích thích: Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin: Bộ phận thực hiện phản ứng: trong phản xạ trên? Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin Bộ phận thực hiện phản ứng Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Đường dẫn truyền vào Đường dẫn truyền ra Em hãy kể tên các thành phần của một cung phản xạ? Gai nhọn Thụ quan đau ở da Cơ tay Tuỷ sống 1. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới. ? Hệ thần kinh dạng lưới có ở nhóm động vật nào? III. Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT HTK dạng lưới ở thuỷ tức Nêu đặc điểm cấu tạo của hệ thần kinh dạng lưới? Kích thích Cho biết con thủy tức sẽ phản ứng thế nào khi ta dùng một chiếc kim nhọn châm vào thân nó? [...]...Phản ứng của thuỷ tức có phải là phản xạ không? Tại sao? Hãy nêu cung phản xạ ở thuỷ tức? Kích thích Tế bào cảm giác Mạng lưới thần kinh Tế bào biểu mô cơ co Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT III Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh 2 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch Giun dẹp Đỉa (Giun đốt) Hệ thần kinh dạng... và đáp ứng các kích thích của môi trường, giúp cơ thể tồn tại và phát triển d) Là sự thích nghi của cơ thể, do các hoocmon điều khiển Câu 2: Cơ thể động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh, nhưng đáp ứng không hoàn toàn chính xác bằng cách co rút toàn thân, xảy ra ở: a) Ruột khoang b) Thân mềm c) Giáp xác d) Cá Phân biệt cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh lưới và chuỗi hạch Đặc điểm Nhóm động vật Đặc... trường thường xuyên tác động đến đời sống của động vật, có thể tác động tích cực nhưng cũng có thể tiêu cực Vậy ta phải là gì để đảm bảo cho động vật phát triển bình thường, đảm bảo độ đa dạng sinh học, giữ cân bằng sinh thái? Cần giữ môi trường sống ổn định CỦNG CỐ Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh... kích thích nhẹ tại một điểm thì gây ra phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng D – Do mỗi hạch thần kinh điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên động vật phản ứng chính xác hơn, tiết kiệm năng lượng hơn so với hệ thần kinh dạng lưới Những ưu điểm của phản ứng của hệ thần kinh chuỗi hạch so với hệ thần kinh dạng lưới? CỦNG CỐ Câu 1: Ở động vật, cảm ứng là: a) Các phản xạ có điều kiện, giúp... kinh Cách phản ứng với kích thích Động vật có hệ thần kinh dạng lưới Ngành ruột khoang Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch Giun dẹp, giun tròn, giun đốt, khân khớp Các tb thầnh kinh tập hợp Các tb thần kinh nằm rải rác tạo thành hạch Các hạch khắp cơ thể và liên hệ với nối với nhau tạo thành nhau tạo thành mạng lưới chuỗi hạch Phản ứng toàn thân, độ chính xác và hiệu quả không cao Phản ứng theo từng... Khi kích thích nhẹ tại một điểm ở chân con châu chấu, theo các em nó có phản ứng toàn thân hay không? tại sao? Chọn câu KHÔNG ĐÚNG về ưu điểm của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch A – Nhờ có hạch thần kinh nên số lượng tế bào thần kinh của động vật tăng lên B – Do các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau và hình thành nhiều mối liên hệ với nhau nên khả năng phối hợp hoạt động giữa chúng được tăng cường... động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch? 1)Bộ phận tiếp nhận kích thích:  Các giác quan: mắt, da, râu… 2)Bộ phận phân tích và tổng hợp:  chuỗi hạch thần kinh 3) Bộ phận thực hiện:  cơ, các tuyến,… H26.2.Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch A.Giun dẹp B Đỉa C.Côntrùng CỦNG CỐ HỆ TK LƯỚI HỆ TK CHUỖI HỆ TK HẠCH HỆ TK ỐNG TIẾN HOÁ TRONG HỆ THẦN KINH . niệm cảm ứng ở động vật ? Cảm ứng ở động vật là gì? Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Khi trời lạnh. I.Khái niệm cảm ứng ở động vật ? So sánh cách biểu hiện và tốc độ phản ứng giữa cảm ứng ở. đau ở da Cơ tay Tuỷ sống 1. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới. ? Hệ thần kinh dạng lưới có ở nhóm động vật nào? III. Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG. tay nguời chạm phải vật nóng Phản xạ là gì? Phản ứng rụt tay lại khi bị kim đâm (phản xạ) Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Động vật nguyên sinh (chưa có hệ tk) phản ứng tránh xa ánh sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng sinh học 11 bài 26 cảm ứng ở động vật, bài giảng sinh học 11 bài 26 cảm ứng ở động vật, bài giảng sinh học 11 bài 26 cảm ứng ở động vật, III. Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn