giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng – chi nhánh hà nội

74 307 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 18:10

MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng là một trung gian tài chính, một kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc hoàn thiện và mở rộng các hoạt động là hướng đi và phương châm cho các ngân hàng tồn tại và phát triển. Trong các hoạt động của ngân hàng có hoạt động cho vay mà đối tượng khách hàng bao gồm cả doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình. Trước đây, các ngân hàng quan tâm chủ yếu tới đối tượng khách hàng là doanh nghiệp nhưng trong những thập kỉ gần đây, ngân hàng lại nổi lên trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng với tư cách là một tổ chức cho vay chủ yếu. Một phần nào đó khiến các ngân hàng chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lĩnh vực tiêu dùng là vì khách hàng cá nhân luôn là những người có nguồn tiền gửi tiết kiệm quan trọng đối với ngân hàng. Thật vậy, nhiều hộ gia đình sẽ cân nhắc lại việc gửi tiết kiệm vào một ngân hàng nếu như họ không thể vay tiền từ ngân hàng đó. Ngoài ra, những nghiên cứu còn cho thấy những món vay trong lĩnh vực này luôn nằm trong những món vay có lợi tức cao nhất mà ngân hàng có thể nhận được. Với những lí do trên, các ngân hàng lớn với những ưu thế về mạng lưới chi nhánh rộng khắp của mình đã tăng nhanh thị phần huy động các nguồn vốn của mình thông qua nghiệp vụ cho vay đối với người tiêu dùng. Sau một thời gian thực tập, tìm tòi và học hỏi tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội, em nhận thấy ngân hàng đã chú trọng phát triển tới cho vay tiêu dùng nhưng hoạt động này chưa thực sự trở thành hoạt động lớn của ngân hàng. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu thực trạng hoạt động và đưa ra các giải pháp để phát triển nghiệp vụ cho vay tiêu dùng sẽ có ý nghĩa cả trên phương diện lí luận và thực tiễn nhằm thực hiện mục tiêu “Trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam” của ngân hàng. Do đó, em đã lựa chọn đề tài “ Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu của mình. 1 Nội dung đề tài bao gồm 3 chương: Chương I: Cho vay tiêu dùng và phát triển cho vay tiêu dùng của NHTM Chương II: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội. Chương III: Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội. Phạm vi của đề tài là tìm hiểu thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2010. Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, bài viết đưa ra một số ý kiến và kiến nghị nhằm phát triển nghiệp vụ này tại ngân hàng. Để hoàn thiện đề tài này, em xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và những ý kiến quý báu của PGS.TS Nguyễn Thị Bất và các cán bộ tín dụng phòng phục vụ khách hàng cá nhân tại chi nhánh Hà nội. Sinh viên Lê Thị Bích An 2 CHƯƠNG I CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Sự hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền sản xuất hàng hóa. Quá trình phát triển kinh tế đòi hỏi và cũng là điều kiện cho sự phát triển của ngân hàng. Các NHTM xuất hiện và tồn tại trong nền kinh tế với tư cách là tổ chức trung gian, tức là họ nhận tiền gửi của các cá nhân, tổ chức có dư thừa và trên cơ sở đó cấp tín dụng cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Thực tế là các ngân hàng đã thực hiện chức năng chu chuyển vốn cho nền kinh tế một cách gián tiếp. Hệ thống NHTM có phạm vi hoạt động rất rộng rãi vì nó cung cấp các dịch vụ tài chính cho mọi lĩnh vực của nền kinh tế và hướng tới mọi đối tượng tầng lớp dân cư. Ngày nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì sự cạnh tranh giữa NHTM và các tổ chức tài chính càng trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Các NHTM có xu hướng xây dựng cho mình một chiến lược phát triển lâu dài, xác định hoạt động chủ yếu và phương án thực hiện. Mặt khác, cuộc sống con người đã không ngừng được cải thiện và họ có nhu cầu cao hơn về sinh hoạt, hưởng thụ các tiện ích xã hội. Do đó, hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu ấy. Trong phạm vi chương I: “ Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM”, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái quát về hoạt động tín dụng của NHTM, sau đó sẽ đi sâu hơn nghiên cứu loại hình tín dụng tiêu dùng. 1.1 Hoạt động tín dụng của NHTM Tín dụng ra đời cùng với sự xuất hiện của tiền tệ. Khi một chủ thể kinh tế cần một lượng hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng hoặc sản xuất trong khi chưa có hoặc số tiền hiện chưa đủ, họ có thể sử dụng hình thức vay mượn để đáp ứng nhu cầu. Có hai cách vay mượn: vay chính loại hàng háo đang có nhu cầu hoặc vay tiền để mua loại hàng hóa đó. Quan hệ vay mượn như vậy gọi là quan hệ tín dụng. Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản nhất và cũng là hoạt động mang lại lợi nhuận khá lớn cho NHTM. Trong hoạt động tín dụng bao gồm những hoạt động như cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, tài trợ dự án và đầu tư. 3 Cho vay thương mại là hoạt động xuất hiện sớm nhất trong buổi đầu ra đời các NHTM. Khi ấy, các ngân hàng đã thực hiện chiết khấu thương phiếu và thực tế là cho vay đối với người bán (người bán phải chuyển các khoản phải thu cho ngân hàng để lấy tiền trước). Sau này, NHTM đã chuyển từ chiết khấu thương phiếu sang cho vay trực tiếp đối với khách hàng (người mua), giúp họ thực hiện các kế hoạch nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh. Sau một thời gian dài phát triển cho vay thương mại, thêm vào đó sự gia tăng thu nhập của người tiêu dùng và sự cạnh tranh gay gắt đã khiến các NHTM bắt đầu chú ý tới cho vay tiêu dùng. Thực tế, trong giai đoạn đầu các ngân hàng không tích cực cho vay đối với cá nhân và hộ gia đình vì những món vay tiêu dùng này thường có giá trị nhỏ và độ rủi ro cao. Hiện nay, cho vay tiêu dùng đang ngày càng phát triển với mức tăng trưởng nhanh, đặc biệt là những nước có nền kinh tế phát triển. Bên cạnh hoạt động cho vay thì tài trợ dự án là một trong số các hoạt động đang ngày càng nhận được sư quan tâm của các NHTM. Họ thực hiện tài trợ cho các dự án xây dựng, đặc biệt là tài trợ trong các ngành công nghệ cao. Một số ngân hàng còn cho vay đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên đây là hoạt động tín dụng có độ rủi ro cao. Thực tế, cho vay là khoản mục chiếm phần lớn trong tổng tài sản của ngân hàng, đồng thời cũng là khoản có độ rủi ro lớn hơn cả. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, các khoản vay rất dễ bị thất bại, trực tiếp ảnh hưởng tới lợi nhuận, thậm chí đe dọa sự tồn tại của ngân hàng khi những nhu cầu rút tiền gửi của khách hàng không được đáp ứng. Vì vậy, cho ai vay như thế nào, quản lí việc sử dụng tiền vay, thu nợ gốc và lãi ra sao… là những vấn đề mà ngân hàng phải giải quyết trước và trong quá trình cho vay, nhằm có được những khoản cho vay an toàn và hiệu quả. Chính vì thế, giai đoạn xem xét trước khi cho vay, xem xét người vay tiền và việc sử dụng tiền vay (hay còn gọi là thẩm định tín dụng) luôn chiếm vị trí quan trọng. Để hiếu đầy đủ hơn về tín dụng NHTM, chúng ta cần đưa ra khái niệm, đặc trưng, phân loại và quy trình tín dụng. 1.1.1 Khái niệm tín dụng NHTM Tín dụng xuất phát từ chữ Latinh là Credetium có nghĩa là sự tin tưởng, tín nhiệm. Tiếng Anh và tiếng Pháp đều lấy từ gốc này, viết là Credit. Theo ngôn ngữ 4 dân gian Việt Nam, tín dụng là sự vay mượn lẫn nhau. Có một số quan niệm như sau về tín dụng: Theo Mac: “Tín dụng là sự chuyển nhượng lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng để sau một thời gian nhất định thu lại được lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu”. Ông cho rằng, tiền chẳng qua chỉ rời tay người sở hữu trong một thời gian và chẳng qua chỉ tạm thời chuyển từ tay người sở hữu sang tay nhà tư bản hoạt động, cho nên tiền không phải được bỏ ra để thanh toán cũng không tự đem bán đi, nó chỉ đem cho vay, đem nhượng lại với điều kiện là nó sẽ quay về điểm xuất phát với một kì hạn nhất định. Cũng có thể hiểu: “Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc hoàn trả cả vốn lẫn lãi sau một thời gian nhất định”. Hay quan niệm: “ Tín dụng là sự chuyển nhượng quyền sử dụng một lượng giá trị nhất định dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ từ người sở hữu sang người sử dụng với một thời gian nhất định và khi đến hạn, người sử dụng phải thanh toán cho người sở hữu với một lượng giá trị lớn hơn, phần lớn hơn gọi là lợi tức”. Trong thực tế cuộc sống, thuật ngữ tín dụng cũng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau tùy theo bối cảnh sử dụng; ngay cả trong quan hệ tài chính, tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể mà thuật ngữ tín dụng có một nội dung riêng. Xét một quan hệ tài chính cụ thể, tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở có hoàn trả giữa hai chủ thể; xét trên khía cạnh chuyển dịch quỹ cho vay: tín dụng được coi là phương pháp chuyển dịch từ quỹ cho vay sang người đi vay… Trong một số ngữ cảnh cụ thể, thuật ngữ tín dụng đồng nghĩa với thuật ngữ cho vay. Ví dụ, tín dụng ngắn hạn có thể hiểu là cho vay ngắn hạn. Khi gắn thuật ngữ tín dụng với chủ thể ngân hàng, chúng ta có thể gọi là tín dụng ngân hàng. Tín dụng được xem như là chức năng cơ bản của ngân hàng nên có thể hiểu tín dụng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay (ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. Còn Luật các tổ chức tín dụng 2010 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại quy định rằng: “ Hoạt động tín dụng là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng. Cấp tín dụng là việc thỏa 5 thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”. Rõ ràng, dự được định nghĩa như thế nào thì bản chất tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở hoàn trả. Vì vậy, tín dụng ngân hàng là quan hệ vay mượn theo nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi theo một thời gian nhất định, giữa ngân hàng là bên cho vay với các đơn vị kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và dân cư là bên đi vay. Tín dụng ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp vốn cho nhu cầu kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần đấy nhanh nhịp độ tích tụ, tập trung vốn và tăng cường khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Tín dụng ngân hàng được sử dụng như công cụ để phát triển các ngành kinh tế chiến lược theo yêu cầu của Chính phủ. 1.1.2 Đặc trưng của tín dụng NHTM Tín dụng ngân hàng có một số đặc trưng cơ bản sau: Trong hoạt động tín dụng ngân hàng, tài sản giao dịch có thể theo hình thức cho vay (bằng tiền) hoặc cho thuê (các loại hàng hóa, động sản, bất động sản). Trước đây hoạt động tín dụng ngân hàng mới chỉ tồn tại hình thức cho vay bằng tiền truyền thống. Vì vậy, nhiều khi khái niệm tín dụng được cho là đồng nhất với việc ngân hàng cho vay (tiền). Nhưng từ năm 1970 đến nay, hoạt động cho thuê đã được ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cung cấp. Thực chất đây cũng là một sản phẩm kinh doanh của ngân hàng, một hình thức tín dụng bằng tài sản thực (nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…). Ngày nay, hoạt động tín dụng của ngân hàng còn bao gồm cả bảo lãnh (cho vay uy tín). Hoạt động tín dụng của ngân hàng xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả đầy đủ, đúng hạn cả vốn và lãi. Nghĩa là người cho vay (ngân hàng) khi chuyển giao tài sản cho người đi vay phải có cơ sở để tin rằng người đi vay sẽ trả trong một thời gian xác định. Đây là một yếu tố hết sức cơ bản trong quản trị tín dụng. Ngoài ra, số tiền hoàn trả thường lớn hơn số tiền lúc cho vay. Tức là người đi vay phải trả thêm phần lãi bên cạnh phần vốn gốc. Đây chính là yếu tố đảm bảo cho ngân hàng tồn tại và phát triển. 6 Vốn vay phải có mục đích, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Để đảm bảo nguyên tắc hoàn trả và đảm bảo cho nền kinh tế phát triển cân đối thì khi cho vay, cần phải biết người vay sử dụng vào mục đích gì, có khả năng thu hồi nợ hay không, lợi nhuận tạo ra có đủ trang trải nợ gốc và lãi vay hay không, mức độ mạo hiểm như thế nào. Tính mục đích hướng việc cho vay vào những khâu mấu chốt nhằm tạo ra hiệu quả. Trong quan hệ tín dụng ngân hàng, tiền vay được cấp trên cơ sở hoàn trả vô điều kiện. Về mặt pháp lí, những văn bản xác định quan hệ tín dụng như hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ … hoạt động như những tờ lệnh phiếu, cho thấy cam kết của bên đi vay sẽ hoàn trả vô điều kiện số tiền đã vay cộng một phần lãi cho bên cho vay (ngân hàng) khi đến hạn thanh toán. Thực tế, tín dụng ngân hàng là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của các NHTM, đem lại rủi ro và thu nhập từ lãi lớn nhất cho ngân hàng. Nhiều ngân hàng, khoản mục tín dụng chiếm đến hơn 50% tổng tài sản. Đây cũng là hoạt động đem lại rủi ro nhiều nhất cho các ngân hàng. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng của ngân hàng: những nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, những nguyên nhân ở tầm vĩ mô…) vượt qua tầm kiểm soát của ngân hàng lẫn người đi vay, làm cho người đi vay mất khả năng thanh toán, không trả được nợ cho ngân hàng; những nguyên nhân chủ quan thuộc về người vay (trình độ yếu kém trong quản lí sản xuất kinh doanh, chủ định lừa đảo ngân hàng, chây ì, không muốn trả nợ, cố tình sử dụng vốn vay sai mục đích, kinh doanh mạo hiểm…) ; hoặc những nguyên nhân thuộc về ngân hàng (chất lượng cán bộ kém, năng lực đánh giá khách hàng thấp…). Tất cả những nguyên nhân đó đều gây ra tổn thất, làm giảm thu nhập của ngân hàng, thậm chí để lại nhiều hiệu quả xấu hơn nữa nếu không kịp thời xử lí. Tuy nhiên, chính vì rủi ro nhất, tín dụng được đánh giá là hoạt động đem lại thu nhập từ lãi lớn nhất cho ngân hàng. Lãi suất cho vay ngân hàng đặt ra phải bao gồm những chi phí cho vay mà ngân hàng bỏ ra cũng như những rủi ro mà ngân hàng phải gánh chịu. Ngoài ra, trong hoạt động tín dụng, ngân hàng cũng tìm cách giảm thiểu rủi ro thông qua hình thức tài sản đảm bảo, một điều kiện thúc đẩy người đi vay trả nợ và là nguồn thu nợ thứ hai trong trường hợp khách hàng không hoàn lại được gốc vay cho ngân hàng. 7 1.1.3 Phân loại tín dụng NHTM Hiện nay có khá nhiều loại hình tín dụng khác nhau được NHTM khai thác triệt để. Tuy nhiên, để quản lí hoạt động tín dụng có hiệu quả, các ngân hàng đã tiến hành phân loại tín dụng. Hoạt động tín dụng được phân loại dựa trên những căn cứ khác nhau, mỗi căn cứ khác nhau sẽ có những loại hình tín dụng khác nhau. 1.1.3.1 Căn cứ vào hình thức tín dụng Dựa vào căn cứ này, tín dụng của NHTM được chia làm bốn loại: Cho vay: Là hoạt động ngân hàng cho khách hàng vay một khoản tiền với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định. Cho vay là hoạt động quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động cấp tín dụng. Bảo lãnh: NHTM được bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đấu thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác bằng uy tín và bằng khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh. Mức bảo lãnh đối với một khách hàng và tổng mức bảo lãnh của một NHTM không được vượt quá tỷ lệ so với vốn tự có của NHTM. Chiết khấu: NHTM được chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với tổ chức, cá nhân và có tái chiết khấu các thương phiếu và giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác. Chiết khấu là việc ngân hàng ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị của thương phiếu trừ đi phần thu nhập của ngân hàng để sở hữu một thương phiếu chưa đến hạn (hoặc một giấy nợ). Chiết khấu được xem như một loại hình tín dụng vì ngân hàng đã bỏ ra ở hiện tại để thu về một khoản lớn hơn trong tương lai với lãi suất xác định trước. Cho thuê tài chính: là việc ngân hàng bỏ tiền ra mua tài sản để cho khách hàng thuê theo những thỏa thuận nhất định. Sau đó khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi cho ngân hàng. NHTM muốn hoạt động cho thuê tài chính phải thành lập công ty tài chính riêng theo nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính. 1.1.3.2 Căn cứ vào mức độ rủi ro Theo tiêu chí này, tín dụng được phân thành: Tín dụng lành mạnh: là những khoản tín dụng có khả năng thu hồi cao. Tín dụng có vấn đề: là những khoản tín dụng có dấu hiệu không lành mạnh như khách hàng chậm tiêu thụ sản phẩm, tiến độ thực hiện kế hoạch bị chậm, khách hàng gặp thiên tai, khách hàng chậm nộp báo cáo tài chính…. 8 [...]... chính hàng đầu thế giới) bình chọn là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 33 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội (VPBank – Hà Nội) 2.1.1 Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của VPBank – Hà nội 2.1.1.1 Lịch sử hình thành VPBank – Hà nội Căn cứ vào tình hình phát triển. .. trả trong hiện tại Ngân hàng phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thu được gốc cùng lợi nhuận từ khoản vay 1.2.2.2 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng của NHTM có nhiều đặc điểm khác nhau Tuy nhiên, để phân biệt với các loại hình cho vay khác, chúng ta có thể xét trên một số mặt sau: Về khách hàng: - Cho vay tiêu dùng có khách hàng mục tiêu là các cá... trên quy mô của doanh số cho vay tiêu dùng và sự gia tăng của nó theo thời gian Quy mô cho vay tiêu dùng càng lớn, tốc độ tăng doanh số càng cao thì chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng càng phát triển Ngoài ra, phải xem xét tỷ trọng của doanh số cho vay tiêu dùng trên tổng doanh số cho vay của cả ngân hàng Tỷ trọng này cho thấy sự gia tăng tương đối của cho vay tiêu dùng so với các loại... đo lường sự phát triển của hoạt động cho vay tiêu dùng trong các NHTM, chúng ta sử dụng một số chỉ tiêu sau để đánh giá hiệu quả hoạt động, mức độ phát triển của loại hình tín dụng này 1.3.2.1 Tốc độ tăng doanh số cho vay tiêu dùng Doanh số cho vay tiêu dùng là tổng lượng tiền mà ngân hàng cho khách hàng vay trong thời gian nhất định, thường là một năm Sự phát triển của cho vay tiêu dùng được đo lường... 1.2.4.1 Căn cứ vào mục đích vay Theo tiêu chí này, cho vay tiêu dùng được phân thành: Cho vay tiêu dùng cư trú: là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng, cải tạo nhà ở của khách hàng là cá nhân hay hộ gia đình Cho vay tiêu dùng phi cư trú: là các khoản cho vay tài trợ cho việc trang trải các chi phí mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, chi phí học hành, giải trí và du lịch 1.2.4.2... theo dõi các tài khoản quá hạn, việc tái sở hữu…) làm cho chi phí ngân hàng giảm xuống - Phù hợp với cách thức mua hàng lâu bền, giá trị lớn 1.3 Phát triển cho vay tiêu dùng của NHTM 1.3.1 Khái niệm và mục tiêu của phát triển cho vay tiêu dùng đối với các NHTM 1.3.1.1 Khái niệm phát triển cho vay tiêu dùng tại NHTM Theo cách hiểu chung nhất, phát triển là sự gia tăng về mọi mặt của một chủ thể, trong... này, cho vay tiêu dùng bao gồm: Cho vay tiêu dùng trả góp: Đây là hình thức cho vay tiêu dùng trong đó người đi vay trả nợ (gốc và lãi) cho ngân hàng nhiều lần, theo những thời hạn nhất định trong thời hạn cho vay Phương thức này thường áp dụng với các khoản vay có giá trị lớn, hoặc thu nhập từng định kì của khách hàng vay không đủ khả năng thanh toán hết một lần số nợ vay Đối với loại vay này, ngân hàng. .. cơ hội huy động vốn và phát triển các dịch vụ ngân hàng của các tổ chức tín dụng Như vậy, cho vay tiêu dùng là hoạt động có lợi cho cả người cho vay, người đi vay và nền kinh tế, hay nói cách khác là có lợi ích, vai trò quan trọng cho xã hội Chính vì vậy, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng là một hướng đi đúng đắn của các NHTM 1.2.4 Phân loại cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng được phân loại theo... được hiệu quả của cho vay tiêu dùng 1.3.2.2 Tốc độ tăng dư nợ cho vay tiêu dùng Dư nợ cho vay là số tiền khách hàng nợ ngân hàng tại một thời điểm, nó phản ánh lượng tiền mà ngân hàng chưa thu hồi được Sự phát triển của dư nợ cho vay tiêu dùng có thể được phản ánh theo số tuyệt đối hoặc tương đối Tốc độ tăng tuyệt đối là sự gia tăng của dư nợ cho vay theo thời gian, thường lấy chỉ tiêu dư nợ vào thời... cho vay tiêu dùng càng tăng từ năm này qua năm khác, phản ánh sự phát triển về lượng của cho vay tiêu dùng Không chỉ đánh giá sự gia tăng dư nợ cho vay theo thời gian mà còn phải xem xét nó trong mối tương quan với tổng dư nợ của cả ngân hàng tại thời điểm phân tích Nếu tốc độ tăng tổng dư nợ cho vay lớn hơn tốc độ tăng của dư nợ cho vay tiêu dùng chứng tỏ sự phát triển của hoạt động cho vay tiêu dùng . tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội. Chương III: Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội. Phạm vi của. mục tiêu “Trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam của ngân hàng. Do đó, em đã lựa chọn đề tài “ Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hà. tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội, em nhận thấy ngân hàng đã chú trọng phát triển tới cho vay tiêu dùng nhưng hoạt động này chưa thực sự trở thành hoạt động lớn của ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng – chi nhánh hà nội, giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng – chi nhánh hà nội, giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng – chi nhánh hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn