Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty xây lắp - vật tư - vận tải sông Đà 12

62 548 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 14:41

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty xây lắp - vật tư - vận tải sông Đà 12 Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trờng tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá. Qua tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng tăng nhanh tốc luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Hiện nay các doanh nghiệp đang phải đối diện với môi trờng kinh doanh biến động không ngừng, diễn biến phức tạp chiều rủi ro. áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, thị trờng đầu ra của sản phẩm sản xuất bị thu hẹp. Công tác tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, sự duy trì giữ vững tốc độ tiêu thụ, khả năng xâm nhập mở rộng thị trờng của các sản phẩm sản xuất trở nên mong manh. Trong bối cảnh đó, hoạt động nghiên cứu thị trờng, phân tích khả năng tiềm lực của doanh nghiệp để đa ra hững định hớng tốt cho tiêu thu sản phẩm là vô cùng cần thiết. Đó là công việc kết quả của quá trình lập thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định đợc thị trờng tiêu thụ. Khối lợng sản phẩm, qui cách mẫu mã chủng loại từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Giúp doanh nghiệp huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực chủ động ứng phó với những thay đổi trên thị trờng. Nh vậy lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng với công tác tiêu thụ sản phẩm bởi kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh phải xem xét nghiên cứu vận dụng khoa học về lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Hiểu đợc lý luận về lập kế hoạch tiêu thụ sẽ giúp cho doanh nghiệp ra những quyết định đúng đắn cho định hớng tiêu thụ sản phẩm, cũng nh quyết định đúng đắn cho sản xuất kinh doanh đảm bảo cho ổn định phát triển. Qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu lý thuyết về lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cùng với tìm hiểu thực tế tại công ty Xây lắp- Vật t- Vận tải sông Đà 12. Em nghiên cứu về vấn đề này trong giới hạn đề tài: Một số vấn đề về xây dựng thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty xây lắp- Vật t- Vận tải sông Đà 12 Với sự hớng dẫn nhiệt tình của thầy giáo sự giúp đỡ của các anh chị, các cô, cô chú công tác tại công ty XL- VT-VT sông Đà 12 cùng với nỗ lực của bản thân em đã hoàn thành chuyên đề thực tập. Em xin chân thành cảm ơn. Phần I Lý luận chung về công tác kế haọch tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. I. Tiêu thụ sản phẩm ý nghĩa của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 1. Sự cần thiết ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm. 1.1. Sự cần thiết của tiêu thụ sản phẩm. Đặc trng lớn nhất của tiêu thụ hàng hoá là sản phẩm đợc sản xuất để trao đổi, lu thông, phân phối ra đến tay ngời tiêu dùng. Quá trình tái sản xuất mở rộng bao gồm bốn khâu: Sản xuất - Trao đổi- Phân phối- Tiêu dùng. Các khâu này có quan hệ mật thiết tơng hỗ nhau, nếu một khâu đợc tiến hành tốt sẽ thúc đẩy tích cực những khâu kia. Trao đổi, phân phối là khâu nằm trong hoạt động thơng mại đầu ra của doanh nghiệp sản xuất. Hoạt động này là tất yếu khách quan, một doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại phát triển mở rộng đợc khi sản phẩm sản xuất ra đợc ngời tiêu dùng chấp nhận trả một khoản tiền để có đợc sản phẩm đó. Tức là doanh nghiệp thực hiện tiếp quá trình sản xuất (H- T). Chỉ khi doanh nghiệp bán đợc hàng thu đợc tiền thì mới xây dựng kế hoạch cho quá trình tái sản xuất. Nh vậy hoạt động thơng mại là không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp sản xuất. Tiêu thụ sản phẩmmột trong những nội dung cơ bản của hoạt động thơng mại trong doanh nghiệp. Đó là lĩnh vực hoạt động động trên thị trờng sản phẩm- hoạt động bán hàng. Tiêu thụ sản phẩm là cầu nối giữa sản xuất tiêu dùng làm cho quá trình tái sản xuất diễn ra liên tục. Tiêu thụ sản phẩm là khâu thực hiện giá trị của sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng về số lợng, chất lợng, chủng loại, qui cách, phơng thức vận chuyển, thời hạn giao hàng, phơng thức thanh toán. Tiêu thụ sản phẩm là tổng thể các biện pháp về mặt tổ chức, kinh tế kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiên cứu nắm bắt nhu cầu thị trờng, tổ chức sản xuất tiếp cận sản phẩm, chuẩn bị hàng hoá suất bán theo yêu cầu của khách hàng với chi phí kinh doanh nhỏ nhất. Những nguyên tắc cơ bản trong tiêu thụ sản phẩm là: nhận thức thoả mãn đầy đủ nhu cầu của khách hàng đảm bảo tính liên tục trong quá trình tiêu thụ sản phẩm sản xuất là vô cùng cần thiết, nếu thiếu nó doanh nghiệp không thể tồn tại. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phảiluông tìm hiểu đa ra những biện pháp tốt nhất để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm sao cho tổng lợng tiền tệ bỏ ra để có đợc sản phẩm phải nhỏ hơn tổng lợng tiền tệ thu về từ hoạt động bán (T >T). Đó là điều kiện cơ bản đảm bảo tái sản xuất mở rộng. 1.2. Tiêu thụ sản phẩm trong cơ chế thị trờng cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. ứng với mỗi cơ chế quản lý kinh tế công tác tiêu thụ sản phẩm đợc thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong cơ chế quản lý kinh tế tập trung, vấn đề tiêu thụ sản phẩm đợc thực hiện hết sức đơn giản. Nhà nớc cấp chỉ tiêu cung ứng vật t cho các đơn vị sản xuất theo số lợng đã xác định trớc. Các cơ quan hành chính can thiệp rất sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, những lại không chụ trách nhiệm về các quyết định của mình. Quan hệ giữa các ngành chủ yếu là quan hệ dọc, đợc kế hoạch hoá bằng chế độ cấp phát giao nộp sản phẩm hiện vật. Các doanh nghiệp chủ yếu đợc thực hiện chức năng sản xuất, việc đảm bảo các yếu tố vật chất đầu vào nh: nguyên vật liệu, nhiên liệu . đợc cấp trên bao cấp theo các chỉ tiêu cấp phát. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong thời kỳ này chủ yếu là giao nộp sản phẩm cho các đơn vị theo giá cả do nhà nớc đã định sẵn. Do không có môi trờng cạnh tranh chất lợng hàng hoá ngày càng giảm sút, mẫu mã kiểu dáng ngày càng đơn điệu. Nh vậy trong nền kinh tế tập trung khi mà ba vấn đề cơ bản: sản xuất cái gì? bao nhiêu? cho ai? đều do nhà nớc quyết định thì tiêu thụ sản phẩm chỉ là việc tổ chức bán sản phẩm hàng hoá sản xuất ra theo kế hoạch giá cả đợc ấn định từ trớc. đồ 1. Quan hệ thơng mại của doanh nghiệp sản xuất trong cơ chế KHH tập trung. Trong nền kinh tế thị trờng, tiêu thụ là mục đích cơ bản của sản xuất hàng hoá, là công việc hàng ngày của doanh nghiệp. Nhà nớc định hớng hoạt động cho các doanh nghiệp tổ chức thị trờng. Doanh nghiệp phải tự giải quyết quá trình tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra, tức là phải thực hiện các hoạt động tiêu thụ trên thị trờng thích ứng. Nhà nước DN cung ứng vật tư. DNSX DNTM Người tiêu dùng đồ 2: QHTM của DNSX trong cơ chế thị trờng. Trong thời này tiêu thụ sản phẩm đợc hiểu theo nghĩa rộng hơnlà một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trờng, xác định nhu cầu khách hàng tổ chức sản xuất đến việc xúc tiến bán hàng . nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất. Lúc này tiêu thụ sản phẩm gắn giữa ngời sản xuất với ngời tiêu dùng, nó giúp cho ngời sản xuất nắm bắt kịp thời những thông tin phản hồi để tổ chức sản xuất với số lợng chất lợng thời gian hợp lý. Đồng thời khách hàng đợc tìm hiểu kỹ về hàng hoá tăng khả năng thoả mãn nhu cầu. Tuy nhiên trong cơ chế thị trờng việc tiêu thụ sản phẩm là không hề đơn giản, sản xuất đã khó nhnh tiêu thụ sản phẩm lại càng khó hơn. Vì thế tiêu thụ đợc sản phẩm phải huy động sử dụng nhiều công cụ , biện pháp khác nhau, lựa chọn giải pháp tối u. Vấn đề này thực hiện sao cho trang trải đợc các khoản chi phí, bảo đảm kinh doanh có lãi là rất khó hiện nay. Chuyển sang cơ chế quản lý mới, quyền tự chủ của các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) đợc mở rộng. Về nguyên tắc, doanh nghiệp hoạt động theo các tín hiệu của thị trờng. Doanh nghiệp không chỉ chịu trách nhiệm với sự tồn tại phát triển của nó, mà còn có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của toàn xã hội. Trong quá trình ấy, không ít doanh nghiệp tỏ rõ khả năng thích ứng của mình nhng cũng còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn lúng túng trong sản xuất kinh doanh. Thị trờng tiêu thụ sản phẩmmột trong những khó khăn của DNSX. Sản xuất sản phẩm ra không tiêu thụ đợc gây sự ách tắc trong kinh doanh. Thực tế tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp nớc ta gặp rất nhiều khó khăn do những nguyên nhân sau: - Sản phẩm kém chất lợng. - Sản phẩm không phù hợp với thị hiến tiêu dùng xu thế biến đổi thị hiến tiêu dùng. - Giá bán cao không phù hợp với khả năng của ngời tiêu dùng. - Ngời tiêu dùng cha thực sự hiểu sản phẩm của doanh nghiệp hay sản phẩm cha tiếp cận tới ngời tiêu dùng. - Sức tiêu thụ kém, tốc độ tiêu thụ chậm. - Dịch vụ bán hàng tồi. - Hàng ngoại nhập lậu, trốn thuế, hàng giả. Doanh nghiệp Thị trường các yếu tố sản xuất Nhà nư ớc Thị trường hàng hoá sản phẩm Doanh nghiệp - Thiếu chính sách hữu hiệu của nhần nớc để đảm bảo sản xuất trong nớc . Thực tế đặt ra nhiều vấn đề mà doanh nghiệp cần phải quan tâm tích cực nghiên cứu thị trờng, xây dựng kế hoạch tiêu thụ tổ chức mạng lới bán hàng, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ trớc, trong sau bán hàng. Đó là vấn đề cấp bách luôn đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Nh vậy chuyển sang cơ chế thị trờng các doanh nghiệp luôn phải đối đầu với môi trờng kinh doanh biến động không ngừng, diễn biến phức tạp là có nhiều rủi ro. áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng con đờng đi lên phía trớc của các doanh nghiệp có nhiều trớng ngại. Khâu tiêu thụ sản phẩm. Thị trờng tiêu thụ sản phẩm đang đợc coi là một trong những khó khăn hàng đầu hiện nay của các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất phải tự chịu trách nhiệm với tất cả các quyết định SXKD của mình. 1.3. ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm. Theo nghĩa hẹp, tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển giao sản phẩm hàng hoá đến khách hàng nhận tiền từ họ. Trong nền kinh tế thị trờng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thờng đợc hiểu theo nghĩa rộng. Đó là một quá trình từ tìm hiểu nhu cầu của khác hàng trên thị trờng tổ chức mạng lới tiêu thụ, xúc tiến bán hàng với hàng loạt hoạt động hỗ trợ. Quá trình này nhằm đảm bảo các yêu cầu cơ bản nh: tăng thị phần của doanh nghiệp, tăng doanh thu lợi nhuận, tăng tài sản vô hình, phục vụ khách hàng. Nh vậy quá trình tiêu thụ không những ảnh hởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà nó còn có ý nghĩa quan trọng tới toàn bộ quá trình tái sản xuất - xã hội. Trớc hết tiêu thụ sản phẩm sẽ do doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá lại sản phẩm, từ đó có giải pháp khắc phục nhợc điểm nâng cao u điểm cho quá trình tái sản xuất. Sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện uy tín của doanh nghiệp, chất lợng sản phẩm, sự thích ứng với nhu cầu ngời tiêu dùng sự hoàn thiện của các hoạt động dịch vụ. Do đó tiêu thụ sản phẩm phản ánh đầy đủ những điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp. Thứ hai tiêu thụ sản phẩm gắn ngời sản xuất với ngời tiêu dùng, nó giúp các nhà sản xuất hiểu thêm về kết quả sản xuất của mình cũng nh nhu cầu của khách hàng. Về phơng diện xã hội thì tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa trong việc cân đối cung cầu vì nền kinh tế quốc dân là một tổng thể thống nhất với cân bằng, những tơng quan tỷ lệ nhất định. Sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ đợc tức là sản xuất đang diễn ra một cách bình thờng trôi chảy, tránh đợc sự mất cân đối, giữ đợc bình ổn trong xã hội. Đồng thời tiêu thụ sản phẩm giúp các đơn vị xác định phơng hớng bớc đi của kế hoạch sản xuất cho giai đoạn tiếp theo. Thông qua tiêu thụ sản phẩm dự đoán đợc nhu cầu tiêu dùng của xã hội nói chung từng khu vực nói riêng đối với từng loại sản phẩm. Tóm lại tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó thể hiện ở những điểm cơ bản nh: quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp xác định đợc kết quả sản xuất, tránh ùn tắc vốn, định mức dự trữ đảm bảo quá trình lu thông đợc liên tục, góp phần đảm bảo sự ổn định phát triển của nền kinh tế xã hội. 2. Sự cần thiết ý nghĩa của quá trình tiêu thụ sản phẩm. 2.1. Sự cần thiết của quá trình tiêu thụ sản phẩm. Kế hoạchmột công cụ quản lý đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử phát triển xã hội. Nhng thực sự nổi bật công cụ quản lý chủ yếu với hệ thống xã hội chủ nghĩa. Kế hoạch hoá giúp các nhà nớc xã hội chủ nghĩa điều hành tổng thể nền kinh tế quốc dân. Do ảnh hởng của thời kỳ lịch sử với sự áp dụng thái quá kế hoạch hoá đã làm cho công cụ này trở thành kìm hãm sự phát triển. Tuy nhiên nó vẫn là thành tựu to lớn của chủ nghĩa xã hội. Nhở đó mà các nớc xã hội chủ nghĩa đã có những thành công trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ khoa học, giáo dục đời sống, nhất là khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Nhà nớc sử dụng công cụ này đã tập trung đợc nguồn lực vào các lĩnh vực cần thiết, góp phần ổn định phát triển nhanh chóng. Ngày nay, khi nghiên cứu về kế hoạch hoá ngời ta không thể phủ nhận vai trò vô cùng quan trọng của nó. Vì nó là hoạt động có ý thức của con ngời. Đó là biểu hiện của những đặc trng cơ bản sau: Trớc khi con ngời bắt tay vào làm việc gì đó đã hình dung ra đợc kết quả của công việc đó rồi. Chẳng hạn nh: Để sản xuất ra cái máy nào đó ngời ta đã biết đợc cái máy đó nh thế nào. + Mọi hoạt động của con ngời đều có mục tiêu rõ ràng. + Ngời ta luôn tìm cách giải quyết công việc một cách nhanh nhất, những đem lại hiệu quả cao. Kế hoạch hoá tuân theo quá trình t duy lôgíc của con ngời. Đó là việc chuẩn bị trớc tất cả các điều kiện cần thiết để tiến hành công việc sao cho đạt đợc kết quả nh mong muốn. Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tùy theo ngành nghề kinh doanh, đặc điểm sản xuất cũng nh những mục tiêu đặt ra. Doanh nghiệp phải hình thành, phải hoạch đinh ra những công đoạn, cách thức tổ chức, tiến hành công việc ở mỗi công đoạn khác nhau. Đó là cơ sở cho các hoạt động khi chính thức bớc sản xuất kinh doanh. Mặt khác doanh nghiệp bao gồm các thành viên khác nhau từ ngời quản lý đến đội ngũ công nhân. Các thành viên này phải có sự liệ kết chặt chẽ thông qua công việc họ làm. Muốn vậy họ phải nắm đợc mục tiêu của công việc là gì, các cách thức tiến hành nh thế nào, trình tự tiến hành, . Tất cả những vấn đề đặt ra là nhiệm vụ cũng nh nội dung của công tác kế hoạch hoá. Vậy kế hoạch hoá hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệpmột tất yếu khách quan. Kế hoạch hoá hoạt động kinh doanh một doanh nghiệpkế hoạch hoá các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực hợp thành của quá trình kinh doanh. Ví dụ nh: kế hoạch hoá lao động, kế hoạch hoá vật t, kế hoạch hoá tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch hoá sản xuất, . Kế hoạch tiêu thụ sản phẩmmột bộ phận hợp thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nó có một quan hệ mật thiết với các kế hoạch khác. Chẳng hạn nh: kế hoạch vật t, kế hoạch sản xuất, . Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm là vô cùng cần thiết. Bởi tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, nó xác định kết quả kinh doanh quyết định đến quá trình tái sản xuất. Việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định đợc thị trờng tiêu thụ, khối lợng sản phẩm, qui cách mẫu mã, chủng loại từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Hơn nữa vấn đề lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm còn giúp cho quá trình thị trờng đợc đẩy nhanh làm tăng vòng quay vốn kinh doanh giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm vốn. Một định hớng cụ thể sẽ giúp cho công việc đợc tiến hành có cơ sở, có sự so sánh, đánh giá kiểm nghiêm qua đó mà tìm cách thích ứng với thị trờng. Đó là tầm quan trọng cũng nh sự cần thiết của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. 2.2. ý nghĩa của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: Việc tiêu thụ sản phẩmmột vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp nó quyết định việc mở rộng phát triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ tốt thì phải làm tốt công tác lập kế hoạch tiêu thụ có thế thì doanh nghiệp mới hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhà nớc giao cho cũng thông qua kế hoạch tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp biết đợc khả năng tiêu thụ sản phẩm của mình nh thế nào. * ý nghĩa: - Kế hoạch tiêu thụ bảo đảm cho doanh nghiệp chủ động ứng phó với những thay đổi trên thị trờng. - Kế hoạch tiêu thụ phát triển sản phẩm huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. - Nó là công cụ quả lý của doanh nghiệp để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của các bộ phận ở doanh nghiệp. Mặt khác việc lập kế hoạch tiêu thụ giúp cho doanh nghiệp thực hiện tiêu thụ sản phẩm tốt hơn, xác định các nguồn năng lực tiềm tàng về vật t kỹ thuật lao động, nguồn vốn có thể huy động trong năm kế hoạch. Từ đó doanh nghiệp thực thiện tốt hơn công tác tiêu thụ sản phẩm, làm tăng doanh số bán, giúp doanh nghiệp tăng vị thế trên thơng trờng, phạm vi thị trờng rộng khắp qui mô lớn. Nhờ vậy việc tiêu thụ sản phẩm phải đợc thực hiện theo một kế hoạch hợp lý thì các doanh nghiệp sẽ bán đợc nhiều hàng hơn, đợc nhiều ngời biết đến hơn. Kế hoạc tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng góp phần vào việc làm cho quá trình kinh doanh diễn ra liên tục, có hiệu quả, nhờ có kế hoạch thị tr- ờng mà doanh nghiệp chủ động bán ký kết các đợn hợp đồng kinh tế. Mặt khác nhờ có lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm thì các doanh nghiệp mới biết đợc việc tiêu thụ sản phẩm của mình so với kế hoạch đã đợc cha để còn có hớng phấn đấu. Lập kế hoạch tiêu thụ giúp cho tổ chức tốt hoạt động thị trờng nhằm tạo ra các u thế trong cạnh tranh nhằm mở rộng chiếm lĩnh thị trờng, bằng việc sử dụng các phơng thức thị trờng giá bán hợp lý, tổ chức tốt hoạt động quảng cáo, xúc tiến yểm trợ bán hàng cho doanh nghiệp có thể tạo ra các u thế trong cạnh tranh mở rộng thị trờng hiện tại chiếm lĩnh phát triển các thị trờng mới. Thông qua kế hoạch tiêu thụ khuyến khích các nhà lãnh đạo thờng xuyên suy nghĩ đến triển vọng của công ty, nó đảm bảo phối hợp ăn ý hơn những nỗ lực của công tyxây dựng những chỉ tiêu hoạt động để sau này làm căn cứ kiểm tra đánh giá, buộc công ty phải xác định rõ ràng phơng h- ớng mục tiêu kinh doanh, chiến lợc kinh doanh cụ thể, nó đảm bảo cho công ty có khả năng đối phó với những biến động bất ngờ, nó thể hiện cụ thể hơn mối quan hệ qua lại giữa chức trách nhiệm vụ của tất cả những ng- ời có trách nhiệm trong công ty. Hơn nữa lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm còn là cơ sở để lập các kế hoạch khác trong công ty. Nh vậy lập kế hoạch tiêu thụmột quá trình quản lý nhằm tạo ra duy trì sự ăn khớp về kế hoạch giữa các mục tieu của công ty, tiềm năng của những cơ hội trong lĩnh vực Marketing. Nó dựa vào chức năng, nhiệm vụ, khả năng sản xuất kinh doanh của công ty cũng nh các đối thủ cạnh tranh. Lập kế hoạch tiêu thụ đó là định hớng cho hoạt động thị trờng của công ty cho một thời kỳ nhất định, tháng, quí, năm với những giải pháp nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra, mục tiêu đó là bán hết hàng sản xuất ra tránh tồn kho hàng hoá làm thế nào để phục vụ kịp thời nhu cầu của khách hàng, tránh tình trạng hàng hoá sản xuất ra lúc thì không bán hết, lúc thì không có để bán cho khách hàng. Tóm lại: tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng nó ảnh hởng đến thành công hay thất bại của công tác tiêu thụ sản phẩm, có lập kế hoạch tiêu thụ thì doanh nghiệp mới có khả năng nắm bắt đợc nhu cầu thị trờng chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp để chuẩn bị kế hoạch sản xuất hợp lý nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng một cách hợp lý, đem lại lợi nhuận kinh doanh cao. Vì vậy trong mỗi doanh nghiệp cần chú trọng hơn với công tác lập kế hoạch tiêu thụ, có thể thành lập riêng một đội ngũ chuyên lập kế hoạch sao cho hợp lý chính xác, tạo tiêu đề thực sự vững chắc cho công tác tiêu thụ sản phẩm. II. Nội dung trình tự xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. 1. Nội dung các chỉ tiêu của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trờng tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đến sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Muốn cho hoạt động này đợc tiến hành tốt thì hoạch định một chơng trình cụ thể làm cơ sở để thực hiện. Đó là kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Nó bao gồm các nội dung sau. Kế hoạch khách hàng. Trong những năm gần đây khách hàng là đối tợng luôn đợc các doanh nghiệp đa lên hàng đầu trớc khi bớc vào sản xuất kinh doanh một mặt hàng nào đó. Vì khách hàng sẽ là ngời trả lời kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, họ quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Do đó khi xây dựng kế hoạch khách hàng phải nghiên cứu để hiểu rõ tâm lý, thị hiến của ngời tiêu dùng. Mỗi doanh nghiệp đều có đối tợng khách hàng rất đa dạng. Xác định đúng đắn tiêu chí phân loại khách hàng có ý nghĩa với doanh nghiệp để định hớng nhóm khách hàng chủ yếu, thứ yếu, nhóm khách hàng hiện hữu nhóm khách hàng tiềm năng. Kế hoạch khách hàng là tập trung vào nhóm khách hàng chủ yếu của doanh nghiệp. ở đây kế hoạch cần chỉ ra nhu cầu của khách hàng trên các vùng địa lý khác nhau tập hợp các nhu cầu đó xem có phù hợp với khả năng, tiềm lực mà công ty có thể thể đáp ứng đợc hay không. Tức là doanh nghiệp phải chỉ ra nhóm khách hàng mục tiêu, nhóm khách hàng tiềm năng. Trong trờng hợp công ty có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngay trong thời gian tới thì tiến hành của hàng động nhằm thoả mãn nhu cầu đó. Ngoài ra công ty có thể dùng biện pháp quảng cáo, khuyến trơng, khuyến vào, tiếp thị để thu hút những khách hàng tiềm năng. Với khẩu hiệu khác hàng luôn đúng, kết hợp với tiềm năng của công ty. Kế hoạch khách hàng phải chỉ ra đợc nhóm khách hàng cần đợc đáp ứng trong thời gian tới, phơng hớng thu hút thêm khách hàng mới có thể trong thời gian tới. Kế hoạch thị trờng. Thị trờng của doanh nghiệp là nơi mà doanh nghiệp có thể đem sản phẩm sản xuất của mình ra trao đổi, lu thông, bán để thu lại khoản tiền, sau khi đã trừ đi tổng chi phí đểsản phẩm chi phí bán hàng còn lại một khoản dôi ra đó là lợi nhuận. Nh vậy thị trờng quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu sản phẩm sản xuất ra đem bán hết trên thị trờng thì chứng tỏ rằng sản phẩm đã đợc thị trờng chấp nhận còn ngợc lại thị trờng không chấp nhận sẽ dẫn tới ứ đọng hàng hoá không tiêu thụ đợc dẫn đến doanh nghiệp đến bờ vực của sự phá sản. Việc lập kế hoạch thị trờng tức là chỉ ra những thị trờng mà sản phẩm của công ty có thể chiếm lĩnh. Đó là thị trờng trọng điểm ngoài ra còn có thể mở rộng ra với những thị trờng mới. Khi đã xác định rõ thị trờng cho doanh nghiệp. Do yếu tố cạnh tranh là không thể tránh khỏi trong nền kinh tế thị trờng. Nên để đảm bảo có thị trờng vững chắc phải thờng xuyên tổ chức nghiên cứu thị trờng với các nội dung nh: cung cầu, giá cả, các đối thủ cạnh tranh . từ đó có thể đa ra những chiến dịch quảng cáo, tiếp thị. Kế hoạch tiếp thị cũng đợc đa ra. Với thị trờng truyền thống có thể lựa chọn kế hoạch tiếp thị mở rộng thị trờng hoặc kế hoạch tiếp thị phòng ngự, bảo vệ thị trờng với thị trờng mới phải có kế hoạch tiếp thị mở cửa thị trờng. Kế hoạch sản phẩm. Trên cơ sở ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty tiềm năng có thể khai thác. Công ty nên sản xuất sản phẩm với khối lợng bao nhiêu, chất lợng nh thế nào. Trong năm tới nên thay đổi mẫu mã qui cách, màu sắc . sản phẩm nh thế nào để phù hợp với thị trờng nhu cầu của khách hàng. Với một bảng phân tích sản phẩm qua các thời kỳ tiêu thụ trớc kết hợp với những biến động của môi trờng kinh doanh cộng với khả năng hiện tạicủa công ty có thể cho ra dời những sản phẩm nh thế nào. Kế hoạch hoá kết quả tiêu thụ. Tất cả các kế hoạch trên đều hớng tới mục tiêu cuối cùng là kết quả tiêu thụ. Một loạt các chỉ tiêu có thể đợc đa ra nh: tỷ lệ chiếm lĩnh thị trờng của công ty (thị phần của công ty). Nhóm khách hàng mà công ty có thể đáp ứng nhu cầu tổng doanh thu bán hàng, chi phí phải bỏ ra cho các hoạt động tiêu thụ sản phẩm, tổng lợi nhuận có thể đạt đợc, số lợng sản phẩm cần cho sự trữ để chuẩn bị cho kỳ tiêu thụ tiếp theo. Với kết quả tiêu thụ đã đợc thực hiện ở kỳ trớc, cộng với khả năng có thể tiêu thụ ở kỳ này. Một kế hoạch cho kết quả tiêu thụ ở kỳ này sẽ hoàn toàn đợc xác định. Dựa vào các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm thực hiện. Công ty có thể đa ra các chỉ tiêu cụ thể nh: năm kế hoạch công ty phải thực hiện các nội dung sau: - Tỷ lệ chiếm lĩnh thị trờng năm nay tăng so với 20% năm trớc. - Tổng doanh thu bán hàng tăng 15% so với năm trớc. - Lợi nhuận thực hiện tăng 15% so với năm trớc. - Chi phí thực hiện giảm 20% so với năm trớc. - Nộp ngân sách tăng 5% so với năm trớc. - Thay đổi, cải tiến về mặt kỹ thuật, công nghệ dây chuyền sản xuất để giảm giá bán 3% . Ngoài ra việc lập kế hoạch dựa trên mối liên quan giữa các chỉ tiêu với nhau. Chẳng hạn nh đạt mức lợi nhuận bằng 20% doanh thu số bán, muốn vậy phải tăng ngân sách cho tiêu thụ là 2% doanh số bán . Bằng cách này ngời lập kế hoạch sẽ so sánh đợc chi phí bỏ ra để có đợc một khoản lợi nhuận. Nếu chi phí bỏ ra ít để giành lại khoản lợi nhuận lớn thì sẽ quyết định thực hiện. Kế hoạch tiêu thụ của doanh nghiệp đợc xác định theo từng thời gian nhất định: tháng, quí, năm. Là các chỉ tiêu có thể tính bằng hai cách là thớc đo hiện vật hay thớc đo giá trị. Theo thớc đo hiện vật, kế hoạch tiêu thụ phản ánh số lợng sản phẩm của mỗi loại thị trờng chấp nhận theo đơn vị đo lờng phù hợp nh: (mét, kg, [...]... thụ vỏ bao: 18 triệu vỏ bao II Kết quả thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty xây lắp vận tải sông Đà: 1 Tình hình thực hiện tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty qua một số năm 1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty 1.1.1 Giới thiệu sản phẩm công nghiệp của công ty Trớc đây với sự cho phép của ủy ban kế hoạch nhà nớc, công ty. .. sông Đà I Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty xây lắp vật t - vận tải sông Đà 12: 1 Một số nét khái quát về công ty: 1.1 Lịch sử hình thành phát triển: Công ty xây lắp vật t - vận tải sông Đà 12 một đơn vị trực thuộc Tổng công ty xây dựng thủy điện sông Đà Tiền thân công ty đợc thành lập theo quyết định số 217 BXD/ TCCB ngày 01/02/1980, tên công tyCông ty cung ứng vật t thuộc Tổng công ty. .. thơng nghiệp cung ứng vật t thu mua, kinh doanh vật t - thiết b - vật liệu xây dựng Ngành công nghiệp bao gồm: công nghiệp vật liệu xây dựng, sản xuất gạch các loại, sản xuất các phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; công nghiệp chế biến gỗ Ngành xây dựng, thực hiện thi công xây lắp các công trình nhà ở, công trình công cộng, công trình công nghiệp, san mặt bằng xây dựng Ngành giao thông vận tải vận chuyển... pháp xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: 3.1 Căn cứ lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: Để lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đúng đắn, khoa học thực tế, doanh nghiệp cần phải dựa vào những tiêu thức nhất định có liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm Đó là việc xác định các căn cứ dựa vào đó để tiến hành lập kế hoạch phù hợp Doanh nghiệp cần phải dựa vào căn cứ chủ yếu sau: - Nhu cầu thị trờng về sản. .. chỉ tiêu đơn vị lập kế hoạch bắt đầu soạn thảo chơng trình tiêu thụ cho năm tới 1.2 Các chỉ tiêu lập kế hoạch phơng pháp tính Hệ thống chỉ tiêu sẽ phản ánh đầy đủ kế hoạch tiêu thụ sản phẩm các mục tiêu cụ thể của công ty công tác tiêu thụ phải thực hiện các chỉ tiêu này có thể lợng hoá hoặc không thể lợng hoá Hiện nay hệ thống các chỉ tiêucông ty dũng để lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. .. ty xây dựng sông Đà Qua quá trình sản xuất kinh doanh đợc Bộ xây dựng bổ sung chức năng nhiệm vụ, đổi tên thành lập lại theo Nghị định 388/ HĐBT tại quyết định số 135 A- BXD-TCLĐ ngày 26/03/1993 tên công tyCông ty vật t thiết bị đợc đổi tên thành Công ty xây lắp - vật t - vận tải sông Đà 12 theo quyết định số 04/ BXD - TCLĐ ngày 02/01/1999 Quá trình sản xuất kinh doanh của công ty trải... tích xác định đợc các nhân tố ảnh hởng để từ đó có thể biến nó trở thành những ảnh hởng có ích hoặc hạn chế các tác động xấu củaMột điều căn bản là kế hoạchkế hoạch chỉ là định hớng tốt còn thực hiện kế hoạch thì phải thực sự linh hoạt tùy vào từng thời điểm kinh doanh Phần II: Thực trạng xây dựng thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sản xuất công nghiệp của công ty xây lắp vật t vận tải sông. .. nhu cầu theo khả năng, so sánh giữa nhu cầu khả năng theo quan điểm toàn diện, tích cực từ đó xác định kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp III Nhân tố ảnh hởng đến thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp: Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sẽ đợc kiểm nghiệm bởi thực tế Đó là quá trình triển khai thực hiện kế hoạch Quá trình này có thể đợc thực hiện tốt, đạt hoặc vợt kế hoạch đặt... bản Một vấn đề nữa trong bớc này là công ty cần phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của năm xây dựng kế hoạch Từ đó sẽ có những đánh giá nhận xét, rút kinh nghiệm làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch năm tiếp theo Bớc 2: Xác định mục tiêu nội dung cơ bản của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Căn cứ vào các thông tin đã đợc phân tích xử lý ở bớc một, công ty phải xác định các mục tiêucông ty. .. Bình, Nam Hà, Bên cạnh đó công ty còn trực tiếp ký kết các hợp đồng tiêu thụ với các công ty xây dựng khác thuộc khu vực miền Bắc trực tiếp giao hàng đến các địa điểm thi công đồ tiêu thụ xi măng của công ty Nhà máy, sản xuất (kho thành phẩm) Xí nghiệp xây lắp VT - VT trực thuộc công ty - Tổng công ty Hộ tiêu thụ Người tiêu dùng Các công ty xây dựng khác Do đặc điểm sử dụng của từng mặt hàng, nên . Vận tải sông Đà 12. Em nghiên cứu về vấn đề này trong giới hạn đề tài: Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. dựng và thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sản xuất công nghiệp của công ty xây lắp vật t vận tải sông Đà. I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty xây lắp - vật tư - vận tải sông Đà 12, Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty xây lắp - vật tư - vận tải sông Đà 12, Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty xây lắp - vật tư - vận tải sông Đà 12, Sự cần thiết và ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm.