ảnh hưởng của công tác chế biến gỗ đến giá thành sản phẩm

68 563 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 11:58

ảnh hưởng của công tác chế biến gỗ đến giá thành sản phẩm [...]... những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết trong tổ chức sản xuất, đồng thời phải chủ động áp dụng các biện pháp tổ chức-kỹ thuật thích hợp để hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng của tính mùa vụ đối với sản xuất kinh doanh 2.1.7 Đặc điểm của mặt hàng lâm sản ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm 2.1.7.1 Đặc điểm về sản phẩm - Là một công ty chuyên khai thác và chế biến mặt hàng lâm sản, trước hết sản phẩm của. .. bộ 2.2.3 Công tác chế biến gỗ tại Daklak - Hoạt động chế biến lâm sản ở DakLak thiếu bền vững bởi công nghiệp chế biến thô sơ, chưa được đầu tư chiều sâu Từ năm 2001 đến nay, giá trị sản xuất ngành chế biến lâm sản của tỉnh DakLak chiếm 25-30% giá trị sản xuất công nghiệp chế biến và 50-60% giá trị chế biến nông, lâm sản; kim ngạch xuất khẩu đạt 6-7,5 triệu USD Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của ngành... thác Phế liệu thu hồi - Giá thành gỗ khai thác trong kỳ  Giá thành sản phẩmchế Bảng : Giá thành sản phẩmchế Đơn vị tính đ/1m3 STT Diễn giải Đơn giá 2007 2008 2009 34 I - Chi phí sản xuất 1 Gỗ cao su đã cưa cắt đua vào chế biến II - Sản phẩm dở dang 1 Gỗ xẻ tại công ty III - Sản lượng sản xuất 1 Phôi cao su chính phẩm loại I 2 Phôi cao su tươi chính phẩm 3 Phôi cao su chính phẩm loại II 4 - Phôi... hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, năng lực sản xuất của ngành công nghiệp chế biến gỗ ước đạt trên 7 triệu m3 gỗ tròn/năm; trong đó, của các nhà máy băm dăm mảnh khoảng 4 triệu m3, sản xuất gỗ xẻ khoảng 3 triệu m3 và tổng công suất thiết kế sản phẩm gỗ khoảng 2 - 2,5 triệu m3 sản phẩm Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đã tăng từ 219 triệu USD năm 2000 lên 2,4 tỷ USD năm 2007 và năm 2008 là 2,8 tỷ USD Sản phẩm. .. và năm 2008 là 2,8 tỷ USD Sản phẩm gỗ của Việt Nam đã có mặt trên thị trường của 120 quốc gia Một số thị trường lớn tiêu thụ sản phẩm gỗ của Việt Nam như Mỹ chiếm 41%, EU 28% và Nhật 12,8% tổng giá trị sản phẩm gỗ xuất khẩu của VN Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam được chia thành 4 nhóm chính: - Nhóm thứ nhất: Nhóm sản phẩm đồ gỗ ngoài trời, bao gồm các loại bàn... hạ thấp giá thành thì nhà nước sẽ có điều kiện xét đến việc hạ thấp giá cả Tuy nhiên việc hạ giá thành sản phẩm không có ý nghĩa là hạ thấp chất lượng sản phẩm, mà chất lượng sản phẩm luôn phải được quan tâm đúng mức để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dung 11 2.1.4.3 Các biện pháp chủ yếu để hạ giá thành sản phẩm Trong đơn vị sản xuất kinh doanh ngoài việc xác định kế hoạch giá thành đơn vị sản phẩm còn... hoạch giá thành thì ta có các loại giá thành sau : + Giá thành phân xưởng : Bao gồm tổng chi phí phát sinh tại phân xưởng + Giá thành công xưởng : Bao gồm giá thành phân xưởng cộng thêm chi phí quản lý + Giá thành toàn bộ : Bao gồm giá thành công xưởng cộng chi phí lưu thông (tiêu thụ) Như vậy ta có rất nhiều loại giá thành khác nhau theo từng thời gian công đoạn cho ta các con số khác nhau về giá thành. .. loại giá thành mang một đặc thù riêng giúp cho dễ so sánh, phân tích các nhân tố ảnh hưởng để làm chỉ tiêu hạ giá thành sản phẩm 2.1.4.2 Ý nghĩa của việc Hạ giá thành Hạ giá thành là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp, ý nghĩa quan trọng của hạ giá thành được thể hiện qua các mặt sau: - Hạ giá thành trong phạm vi từng doanh nghiệp làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp tăng lên, các quỹ của. .. mã sản phẩm, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp cũng được đẩy lên rất cao, đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất mặt hàng lâm sản như công ty Cổ phần chế biến gỗ cao su DakLak thường xuyên 17 phải tiếp cận những công nghệ, máy móc mới cũng như thiết kế những kiểu dáng mẫu mã của các sản phẩm đi đôi với chất lượng của sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Việc doanh thu của loại hình sản. .. 8 người, nâng tổng số lao động của công ty lên 228 người Như vậy trong ba năm số lao động của công ty có sự biến động không đáng kể 3.1.4 Các hoạt động cơ bản của công ty - Khai thác gỗ, trồng rừng nguyên liệu - Chế biến các sản phẩm từ gỗ, chế biến tinh chế đồ gỗ gia dụng - Trang trí nội thất 31 - Khai thác, kinh doanh các sản phẩm nông lâm nghiệp - Sản xuất bao bì - Sản xuất giường tủ, bàn ghế - Mua 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hưởng của công tác chế biến gỗ đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng của công tác chế biến gỗ đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng của công tác chế biến gỗ đến giá thành sản phẩm, Khái niệm, phân loại, yêu cầu của sản phẩm mộc, Quy trình sản xuất, gia cơng đồ mộc, Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp, Giá thành sản phẩm, Tính tốn cơng nghệ và giá thành sản phẩm Đặc điểm của doanh nghiệp lâm nghiệp trong sản xuất kinh doanh, Đặc điểm của mặt hàng lâm sản ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, Công nghiệp chế biến gỗ trên thế giới, Công nghiệp chế biến gỗ ở việt nam, Công tác chế biến gỗ tại Daklak, Chức năng, nhiệm vụ của Công ty, Các hoạt động cơ bản của cơng ty Những thuận lợi và khó khăn trong q trình hoạt động của cơng ty, Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu phương pháp so sánh Phương pháp chuyên gia Phương pháp thống kê kinh tế, Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu Quy trình sản xuất sản phẩm phơi sơ chế, Quy trình chế biến sản phẩm gỗ Tinh chế, Giá thành sản phẩm gỗ tròn nguyên liệu Giá thành sản phẩm sơ chế, Giá thành sản phẩm Tinh chế, Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Kết luận, Về phân xưởng sơ chế

Từ khóa liên quan