nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán việt nam trong giai đoạn hiện nay

95 1,429 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 06:50

ĐỀ TÀI: NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Phần mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài - Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế nhằm tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. - Trong quá trình phát triển, thị trường chứng khoán chịu nhiều tác động từ các nhân tố của nền kinh tế, do đó thị trường chứng khoán phản ánh một cách nhạy bén những biến đổi “sức khỏe” của nền kinh tế, từ đó cho thấy những chính sách quản lý vĩ mô trên thị trường có tầm ảnh hưởng rất lớn tới sự bình ổn và phát triển của thị trường. - Quản lý Nhà nước giúp thị trường chứng khoán phát triển ổn định tạo uy tín cho thị trường, thúc đẩy thị trường đi đúng xu hướng và xu thế hội nhập quốc tế, từng bước thực sự trở thành một kênh phân phối và huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế nước nhà. - Thị trường chứng khoán Việt Nam sau 10 năm hình thành và phát triển đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc cổ phần hóa các DNNN và huy động vốn cho nền kinh tế, tuy nhiên trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn cồn bộc lộ rất nhiều hạn chế và là thị trường non trẻ so với khu vực và thế giới. Đứng trước ngưỡng cửa hội nhập , thị trường chứng khoán Việt Nam cần không ngừng được củng cố và hoàn thiện về quy mô, cơ cấu và cơ chế vận hành, Do đó, để giải quyết từng bước các vấn đề trên việc nâng cao quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán là công việc thiết yếu. 2. Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chứng khoán, TTCK và quản lý Nhà nước đối với TTCK. - Phân tích sự phát triển của thị trường chứng khoán trong những năm gần đây từ đó chỉ ra những ảnh hưởng của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế. 2 - Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý Nhà nước đối với TTCK Việt Nam trong thời gian qua, từ đó đưa ra những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế. - Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý thị trường chứng khoán của một số nước trên thế giới và đưa ra một số giải pháp để nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với TTCK Việt Nam. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Vai trò của Nhà nước trong quản lý các hoạt động của TTCK Việt Nam giai đoạn hiện nay. Vai trò này được biểu hiện cụ thể qua các hoạt động quản lý Nhà nước trước sự phát triển không ngừng của thị trường chứng khoán những năm gần đây. - Phạm vi nghiên cứu: Quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay. 4. Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu: - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp tổng hợp nắm bắt thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng 5. Những đóng góp chính của luận văn: - Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về chứng khoán, TTCK và quản lý Nhà nước đối với TTCK. - Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế của thực trạng quản lý Nhà nước đối với TTCK hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trên các mặt còn hạn chế. - Tìm hiểu cách quản lý Nhà nước đối với TTCK của một số nước trên thế giới từ đó rút kinh nghiệm đưa ra một số bài học đối với Việt Nam. 3 6. Kết cấu luận văn: Tên đề tài: “Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về thị trường chứng khoán và quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Chương 2: Thực trạng Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán việt nam, sự cần thiết phải nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với TTCK Chương 3: Giải pháp nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam 4 Chương i: Những vấn đề chung về thị trường chứng khoán và quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán 1.1. Những vấn đề cơ bản của thị trường chứng khoán 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của TTCK Những dấu hiệu của một thị trường chứng khoán sơ khai đã xuất hiện ngay từ thời Trung cổ xa xưa. Vào thế kỷ XV, ở các thành phố lớn của các nước phương Tây, trong các phiên chợ, các thương gia thường gặp gỡ tiếp xúc với nhau tại các quán cafe để thương lượng mua bán, trao đổi hàng hóa. Đặc điểm của hoạt động này là các thương gia chỉ trao đổi bằng lời nói với nhau về các hợp đồng mua bán mà không có sự xuất hiện của bất cứ hàng hóa, giấy tờ nào. Đến cuối thế kỷ XV, “khu chợ riêng” đã trở thành thị trường hoạt động thường xuyên với những quy ước xác định cho các cuộc thương lượng. Những quy ước này dần dần trở thành các quy tắc có tính chất bắt buộc đối với các thành viên tham gia. Năm 1453, ở thành phố Bruges (Bỉ), buổi họp đầu tiên đã diễn ra tại một lữ quán của gia đình Vanber. Trước lữ quán có một bảng hiệu vẽ hình 3 tói da – tượng trưng cho 3 loại giao dịch: giao dịch hàng hóa, giao dịch ngoại tệ, giao dịch chứng khoán động sản. Vào năm 1457, thành phố ở Bruges (Bỉ) mất đi sự phồn thịnh do eo biển Even bị lấp cát nên mậu dịch thị trường ở đây bị sụp đổ và được chuyển qua thị trấn Auvers (Bỉ). Ở đây thị trường phát triển rất nhanh chóng. Các thị trường nh vậy cũng được thành lập ở Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Sau một thời gian hoạt động, thị trường không chứng tỏ khả năng đáp ứng được yêu cầu của 3 loại giao dịch khác nhau nên đã phân ra thành nhiều thị trường khác nhau: thị trường hàng hóa, thị trường hối đoái, thị trường chứng khoán, với đặc tính riêng của từng thị trường thuận lợi cho giao dịch của người tham gia trong đó. 5 Nh vậy, thị trường chứng khoán được hình thành cùng với thị trường hàng hóa và thị trường hối đoái. Quá trình phát triển thị trường chứng khoán đã trải qua nhiều bước thăng trầm. Thời kỳ huy hoàng nhất là vào những năm 1875-1913, thị trường chứng khoán phát triển mạnh cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nhưng đến ngày 29/10/1929, ngày được gọi là “ngày thứ năm đen tối”, đây là ngày mở đầu cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán New York, và sau đó lan rộng ra các thị trường chứng khoán Tây Âu, Bắc Âu, Nhật Bản. Sau thế chiến thứ hai, các thị trường chứng khoán phục hồi, phát triển mạnh. Nhưng rồi “cuộc khủng hoảng tài chính” năm 1987, một lần nữa đã làm cho các thị trường chứng khoán thế giới suy sụp, kiệt quệ. Lần này, hậu quả của nó rất lớn và nặng nề hơn cuộc khủng hoảng năm 1929, nhưng chỉ 2 năm sau, thị trường chứng khoán thế giới lại đi vào ổn định, phát triển và trở thành một định chế tài chính không thể thiếu được trong đời sống kinh tế của những quốc gia có nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường. 1.1.2. Cấu trúc của thị trường chứng khoán Cấu trúc của thị trường chứng khoán thông thường được xem xét trên 3 cách thức cơ bản: theo hàng hoá giao dịch trên thị trường, theo hình thức tổ chức thị trường và theo quá trình luân chuyển vốn. 1.1.2.1. Theo hàng hoá giao dịch trên thị trường Theo tiêu thức này ta phân chia thị trường chứng khoán thành thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu và thị trường của các công cụ chứng khoán phái sinh. Thị trường trái phiếu: thị trường diễn ra mua bán các công cụ tài chính là trái phiếu. Thị trường cổ phiếu: thị trường diễn ra mua bán các công cụ tài chính là cổ phiếu. Thị trường của các công cụ chứng khoán phái sinh: thị trường diễn ra mua bán các công cụ tài chính là chứng khoán phái sinh. 6 1.1.2.2. Theo hình thức luân chuyển vốn Theo hình thức này, thị trường chứng khoán được phân thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường sơ cấp (thị trường cấp I) là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành. Mua bán chứng khoán trên thị trường sơ cấp sẽ làm tăng vốn cho nhà phát hành. Thị trường thứ cấp (thị trường cấp II) là thị trường giao dịch mua bán, trao đổi những chứng khoán đã được phát hành. Mua bán chứng khoán trên thị trường làm tăng tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành trên thị trường cấp I. Mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp về bản chất đây là mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau: - Thị trường sơ cấp là cơ sở, tiền đề cho thị trường thứ cấp hoạt động và phát triển vì đây là nơi cung cấp hàng hóa cho TTCK. Nếu không có thị trường sơ cấp sẽ không có hàng hóa trên thị trường thứ cấp, không có nhiều loại chứng khoán để thu hút các nhà kinh doanh bỏ vốn đầu tư. Ngược lại nếu không có thị trường thứ cấp thì thị trường sơ cấp cũng không thể tồn tại và phát triển được vì khi đó các chứng khoán đã phát hành sẽ không được tiếp tục lưu chuyển. - Thị trường thứ cấp tạo điều kiện dễ dàng để chuyển chứng khoán sang tiền mặt hay làm tăng tính lỏng cho chứng khoán. Với ý nghĩa này các nhà đầu tư có thể dễ dàng sàng lọc, lựa chọn danh mục đầu tư từ đó vừa giảm rủi ro đầu tư vừa giảm chi phí cho nhà phát hành trong việc huy động và sử dụng vốn. Tăng tính lỏng cho chứng khoán còn làm cho việc chuyển đổi thời hạn của đồng vốn trở lên nhanh hơn và phân phối hiệu quả hơn. 1.1.2.3. Theo hình thức tổ chức của thị trường Theo cách phân loại này, thị trường chứng khoán được tổ chức thành các Sở giao dịch, thị trường chứng khoán phi tập trung và thị trường tự do: 7 Sở giao dịch chứng khoán: là thị trường giao dịch chứng khoán được thực hiện tại một địa điểm tập trung. Các chứng khoán được niêm yết giao dịch tại SGDCK thông thường là chứng khoán của các công ty lớn, có danh tiếng và đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn niêm yết do SGDCK đặt ra. Thị trường chứng khoán phi tập trung: là thị trường không có trung tâm giao dịch tập trung, đó là một mạng lưới của các nhà môi giới, tự doanh cùng những nhà đầu tư giao dịch mua bán với nhau và thường diễn ra tại quầy (sàn giao dịch) của các ngân hàng và công ty chứng khoán. Thị trường chứng khoán phi tập trung chịu sự quản lý của Sở giao dịch và Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán. Thị trường tự do: là thị trường giao dịch tất cả các loại cổ phiếu được phát hành thông qua việc thương lượng, thỏa thuận trực tiếp giữa bên mua và bên bán tại bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào. 1.1.3. Vai trò tác dụng của thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán là một định chế tài chính tất yếu của nền kinh tế thị trường phát triển. Thực tế nền kinh tế ở những quốc gia phát triển trên thế giới đã khẳng định vai trò quan trọng của thị trường chứng khoán: Thứ nhất, thị trường chứng khoán góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế. Chức năng cơ bản của TTCK là công cụ huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế và tăng tiết kiệm quốc gia thông qua việc phát hành và luân chuyển chứng khoán có giá. Việc mua đi bán lại chứng khoán trên TTCK đã tạo điều kiện di chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu vốn, chuyển hướng đầu tư từ ngành kém hiệu quả sang ngành khác có hiệu quả hơn từ đó góp phần điều hòa vốn giữa các ngành kinh tế. Thứ hai, thị trường chứng khoán góp phần thực hiện tái phân phối công bằng hơn, thông qua việc buộc các công ty phát hành ra công chúng theo một tỷ lệ nhất định. Điều này làm giải tỏa sự tập trung quyền lực kinh tế vào một nhóm nhỏ, tạo sự cạnh tranh công bằng hơn từ đó nâng cao tính hiệu quả 8 trong đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó còn làm tăng tầng lớp trung lưu trong xã hội, tăng cường sự giám sát xã hội đối với hoạt động của công ty. Thứ ba, thị trường chứng khoán tạo điều kiện thu hút và kiểm soát vốn đầu tư nước ngoài. Với nguyên tắc công khai, thị trường chứng khoán là nơi các nhà đầu tư có thể theo dõi và nhận định một cách dễ dàng hoạt động của ngành, các doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, thị trường chứng khoán còn thu hút vốn thông qua mua bán chứng khoán, từ đó tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thứ tư, thị trường chứng khoán tạo điều kiện cho Chính phủ huy động các nguồn tài chính mà không tạo áp lực về lạm phát từ đó giúp Chính phủ thực hiện các chính sách tiền tệ. Thông qua thị trường chứng khoán Chính phủ có thể vừa huy động được lượng vốn lớn với thời hạn dài để bù đắp thâm hụt Ngân sách vừa có thể quản lý được lạm phát. Sở dĩ làm được vậy là vì thị trường chứng khoán không những tạo tính thanh khoản mà còn tạo ra tính linh hoạt trong việc chuyển hướng đầu tư từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Vì vậy, thị trường chứng khoán được xem là công cụ đắc lực trong việc huy động các nguồn vốn dài hạn. Thứ năm, thị trường chứng khoán là công cụ đánh giá hoạt động kinh doanh và là phong vũ biểu của nền kinh tế. Thị giá chứng khoán được thể hiện thường xuyên trên thị trường phản ánh giá trị phần tài sản Có của doanh nghiệp trên cơ sở đánh giá thực trạng của doanh nghiệp, mức độ đầu tư, trạng thái kinh tế. Diễn biến chỉ số chứng khoán phản ánh thông tin đa dạng và nhiều chiều cho nhà đầu tư trước diễn biến của các rủi ro. Vì vậy các nhà hoạch định chính sách và quản lý thường thông qua thị trường chứng khoán để phân tích, dự đoán, đề ra các chính sách điều tiết kinh tế và phương pháp quản lý kinh tế thích hợp qua đó tác động tới các hoạt động của nền kinh tế quốc dân. Ngoài những tác động tích cực trên, thị trường chứng khoán cũng có những tác động tiêu cực sau: 9 - Thị trường chứng khoán luôn chứa đựng yếu tố đầu cơ. Đầu cơ là yếu tố có tính toán của những người đầu tư. Khi có nhiều người cùng cấu kết với nhau để đồng thời mua hoặc bán ra một loại chứng khoán nào đó, dẫn tới sự khan hiếm hay dư thừa chứng khoán một cách giả tạo, làm cho giá chứng khoán tăng lên hay giảm xuống một cách đột biến gây tác động xấu tới thị trường. - Hoạt động giao dịch nội gián thường xảy ra trên TTCK. Việc nắm bắt và sử dụng thông tin nội bộ của doanh nghiệp chưa công bố để giao dịch chứng khoán nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân mình gọi là giao dịch nội gián. Các giao dịch nội gián được xem là phi đạo đức về mặt thương mại vì người có tin sẽ có lợi thế hơn trong đầu tư. Điều này làm nản lòng các nhà đầu tư, làm ảnh hưởng tiêu cực tới tích lũy và đầu tư. - Thị trường chứng khoán hoạt động trên cơ sở thông tin hoàn hảo. Song khi có tin đồn không chính xác hoặc thông tin lệch lạc về hoạt động doanh nghiệp sẽ gây tác động đến tâm lý các nhà đầu tư, dẫn tới thay đổi xu hướng đầu tư làm thị giá chứng khoán biến động, gây thiệt hại cho đại đa số người đầu tư. Nh vậy, vai trò của thị trường chứng khoán thể hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau. Song vai trò tích cực hay tiêu cực của thị trường chứng khoán thực sự phát huy hay bị hạn chế phụ thuộc đáng kể vào các chủ thể tham gia thị trường. 1.1.4. Các chủ thể tham gia trên thị trường Các tổ chức và cá nhân tham gia thị trường chứng khoán có thể được chia thành 3 nhóm sau: chủ thể phát hành, chủ thể đầu tư và các tổ chức có liên quan đến chứng khoán. 1.1.4.1. Chủ thể phát hành Chủ thể phát hành là tổ chức phát hành chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Các tổ chức phát hành có thể là: Chính phủ, các doanh nghiệp hoặc là một số tổ chức khác nh: Quỹ đầu tư, tổ chức tài chính trung gian 10 [...]... triển của thị trường chứng khoán, cấu trúc và vai trò tác dụng của thị trường, các chủ thể tham gia thị trường; nêu được các vấn đề cơ bản về quản lý Nhà nước đối với TTCK như khái niệm, mục tiêu quản lý, các nguyên tắc quản lý, các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý Khái quát các biện pháp nâng cao quản lý Nhà nước đối với TTCK Nghiên cứu, trình bày kinh nghiệm quản lý TTCK của một số nước trong. .. tư và đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh, an toàn và phát triển bền vững Cơ quan quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán có thể có những tên gọi khác nhau, tuỳ thuộc từng nước và nó được thành lập để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán - Sở giao dịch chứng khoán 11 Sở giao dịch chứng khoán thực hiện vận hành thị trường chứng khoán thông qua bộ... Trên cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của các nước từ đó đề ra một số bài học kinh nghiệm trong quản lý TTCK tại Việt Nam 29 chương ii: thực trạng hoạt động thị trường chứng khoán việt nam và Sự cần thiết phải nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với ttck 2.1 Thực trạng hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm gần đây: 2.1.1 Lịch sử phát triển của TTCK Việt Nam Sau nhiều... tâm giao dịch chứng khoán thành các Sở chứng khoán đánh dấu một tầm cao mới đối với thị trường chứng khoán Việt Nam Như vậy, với khung pháp lý đầy đủ và trình độ chuyên nghiệp của các Sở giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam về cơ bản đã được hình thành và đang từng bước hoàn thiện vươn lên cùng với các thị trường chứng khoán trên thế giới 2.1.2 Thực trạng hoạt động TTCK Việt Nam trong khoảng thời... hành đối với một đợt phát hành cụ thể Hệ số tín nhiệm có thể biểu hiện bằng các chữ cái hay chữ số, tuỳ theo quy định của từng công ty xếp hạng 12 1.2 Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán 1.2.1 Khái niệm Quản lý Nhà nước là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của Nhà nước lên đối tượng quản lý nhằm dẫn dắt đối tượng đi đến mục tiêu với kết quả và hiệu quả cao nhất trong điều kiện môi trường. .. thành thị trường chứng khoán quốc gia - Sở giao dịch chứng khoán Mỹ (American Stock Exchang- AMEX) là thị trường chứng khoán tập trung lớn thứ 2 ở Mỹ và hiện nay có khoảng 1/5 số chứng khoán của Mỹ được mua bán trên thị trường này Cũng tương tự như Sở giao dịch chứng khoán New York, AMEX hoạt động theo hệ thống đấu giá mở và các chuyên gia trên thị trường đóng vai trò quan trọng Thị trường chứng khoán. .. hành và tự quản thì ngược lại, ở các nước đang phát triển TTCK thường do Chính phủ đứng ra thành lập với những mục đích cụ thể như hỗ trợ huy động vốn, tư nhân hoá hay thực hiện các mục tiêu kinh tế khác của Nhà nước Do vậy, Chính phủ đóng vai trò chính trong việc tổ chức và quản lý thị trường 1.2.2 Mục tiêu quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán 1.2.2.1 Đảm bảo sự trung thực của thị trường Tính... chứng khoán Hàn Quốc được thành lập vào năm 1977 (KSEC) chịu sự quản lý của Bộ tài chính, chịu trách nhiệm phát triển và quản lý thị trường chứng khoán, kiểm soát thị trường và mở rộng hợp tác quốc tế, ủy ban chứng khoán này có 9 ủy viên Hội đồng (6 ủy viên do Tổng thống bổ nhiệm và 3 ủy viên đương nhiên) 1.4.1.4 Thị trường chứng khoán Thái Lan Thị trường chứng khoán Thái Lan là một trong những thị trường. .. chính thức dù dư điều kiện để gia nhập 22 Thị trường được vận hành bởi một hệ thống các nhà tạo lập thị trường và các nhà môi giới, có hàng nghìn nhà tạo lập thị trường hoạt động tích cực trên Nasdaq và trung bình mỗi nhà tạo lập thị trường đảm nhận 8 loại cổ phiếu Quản lý thị trường: Tổ chức quản lý thị trường được thành lập sau cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán năm 1929 Năm 1933, Quốc hội Mỹ thông... ty chứng khoán thông qua hệ thống vi 27 tính thực hiện các giao dịch ngay tại văn phòng của họ mà không cần đến trực tiếp Sở giao dịch 1.4.2 Bài học quản lý thị trường chứng khoán đối với Việt Nam Thứ nhất, Tùy theo điều kiện cụ thể của nền kinh tế và mức độ phát triển của thị trường chứng khoán để trong từng giai đoạn cụ thể áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp khác nhau, đặc biệt là việc hoàn thiện . trường chứng khoán việt nam, sự cần thiết phải nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với TTCK Chương 3: Giải pháp nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam 4 Chương. để nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với TTCK Việt Nam. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Vai trò của Nhà nước trong quản lý các hoạt động của TTCK Việt Nam giai đoạn. bày trong 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về thị trường chứng khoán và quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Chương 2: Thực trạng Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán việt nam trong giai đoạn hiện nay, nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán việt nam trong giai đoạn hiện nay, nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán việt nam trong giai đoạn hiện nay, Kết cấu luận văn:, Những vấn đề chung về thị trường chứng khoán và quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán, thực trạng hoạt động thị trường chứng khoán việt nam và Sự cần thiết phải nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với ttck, 2 Sự cần thiết phải nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với TTCK Việt Nam trong thời gian tới, 3 Sự cần thiết phải nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với TTCK, một số giải pháp Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với ttck việt nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn