Phân tích và đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của công ty cổ phần nước giải khát sài gòn tribeco

45 752 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 19:14

Lời Mở ĐầuTrong bối cảnh nước ta vừa ra nhập tổ chức thương mại Thế Giới (WTO), đất nước đang đứng trước một thử thách lớn và đang cần sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của các doanh nghiệp.Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ giải khát thì lại càng gặp nhiều khó khăn và thách thức. Để doanh nghiệp có thể trụ vững được trước những khó khăn đó thì vấn đề tài chính để duy trì sản xuất và phát triển là một vấn đề rất quan trọng.Để thực hiện điều đó thì tự bản thân doanh nghiệp phải hiểu rõ tình trạng tài chính của chính mình để điều chỉnh quá trình kinh doanh cho phù hợp. Bởi tài chính như dòng máu chảy trong cơ thể doanh nghiệp, bất kỳ sự ngưng trệ nào cũng ảnh hưởng xấu đến toàn bộ doanh nghiệp.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đề tài : “Phân tích và đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của Công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn TriBeCo ” để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình.2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu Mục đích phân tích rõ thực trạng tài chính của doanh nghiệp để từ đó chỉ ra được những điểm mạnh và những thiếu sót cần khắc phục. Từ đó đề ra một số biện pháp giúp doanh nghiệp cải thiện được tình hình tài chính hiện tại và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Gồm một số nội dung sau:•Phân tích, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp.•Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.Phạm vi nghiên cứu Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần TriBeCo 2008, 2009, 2010 làm cơ sở để dự báo cho các năm tiếp theo.3. Phương pháp nghiên cứu•Thu thập các số liệu cần thiết trong hai năm 200720010.•Phương pháp so sánh tuyệt đối, so sánh tương đối.•Phương pháp thay thế liên hoàn.•Phương pháp phân chia.4. Kết cấu của đồ ánPhần mở đầuPhần nội dung•Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.•Chương 2: phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần TriBeCo•Chương 3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần TriBeCo Lời Mở Đầu Trong bối cảnh nước ta vừa ra nhập tổ chức thương mại Thế Giới (WTO), đất nước đang đứng trước một thử thách lớn và đang cần sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của các doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ giải khát thì lại càng gặp nhiều khó khăn và thách thức. Để doanh nghiệp có thể trụ vững được trước những khó khăn đó thì vấn đề tài chính để duy trì sản xuất và phát triển là một vấn đề rất quan trọng. Để thực hiện điều đó thì tự bản thân doanh nghiệp phải hiểu rõ tình trạng tài chính của chính mình để điều chỉnh quá trình kinh doanh cho phù hợp. Bởi tài chính như dòng máu chảy trong cơ thể doanh nghiệp, bất kỳ sự ngưng trệ nào cũng ảnh hưởng xấu đến toàn bộ doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đề tài : “Phân tích và đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của Công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn - TriBeCo ” để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu - Mục đích phân tích rõ thực trạng tài chính của doanh nghiệp để từ đó chỉ ra được những điểm mạnh và những thiếu sót cần khắc phục. Từ đó đề ra một số biện pháp giúp doanh nghiệp cải thiện được tình hình tài chính hiện tại và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Gồm một số nội dung sau: • Phân tích, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phạm vi nghiên cứu Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần TriBeCo 2008, 2009, 2010 làm cơ sở để dự báo cho các năm tiếp theo. 3. Phương pháp nghiên cứu • Thu thập các số liệu cần thiết trong hai năm 2007-20010. • Phương pháp so sánh tuyệt đối, so sánh tương đối. • Phương pháp thay thế liên hoàn. • Phương pháp phân chia. 4. Kết cấu của đồ án Phần mở đầu Phần nội dung • Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. • Chương 2: phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần TriBeCo • Chương 3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần TriBeCo CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các nhu cầu chung của xã hội. Hay, tài chính doanh nghiệp là những mối quan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với việc tổ chức, huy động, phân phối, sử dụng và quản lý vốn trong quá trình kinh doanh. 1.1.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp Vai trò của tài chính doanh nghiệp được ví như những tế bào có khả năng tái tạo, hay còn được coi như “ cái gốc của nền tài chính”. Sự phát triển hay suy thoái của sản xuất- kinh doanh gắn liền với sự mở rộng hay thu hẹp nguồn lực tài chính. Vì vậy vai trò của tài chính doanh nghiệp sẽ trở nên tích cực hay thụ động, thậm chí có thể là tiêu cực đối với kinh doanh trước hết phụ thuộc vào khả năng, trình độ của người quản lý ; sau đó nó còn phụ thuộc vào môi trường kinh doanh, phụ thuộc vào cơ chế quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước. Song song với việc chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhà nước đã hoạch định hàng loạt chính sách đổi mới nhằm xác lập cơ chế quản lý năng động như các chính sách khuyến khích đầu tư kinh doanh, mở rộng khuyến khích giao lưu vốn. 1.2 KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1. khái niệm về Phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra đối chiếu và so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành trong quá khứ, tình hình tài chính của đơn vị với những chỉ tiêu bình quân ngành. Qua đó, nhà phân tích có thể thấy được thực trạng tình hình tài chính hiện tại và dự đoán trong tương lai, đề xuất những biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời để phát huy ở mức cao nhất hiệu quả sử dụng vốn. 1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp Ý nghĩa: Phân tích tình hình tài chính nhằm đánh giá sức mạnh tài chính, khả năng sinh lợi, tiềm năng hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá những triển vọng cũng như những rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp để từ đó rút ra những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 1.2.3 mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp Mục đích: Phân tích tình hình tài chính là công cụ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó giúp đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch ra khả năng tiềm năng về vốn của đơn vị trên cơ sở đó đề ra các biện pháp sử dụng vốn hiệu quả hơn. Mặt khác, giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng giám đốc và phải kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên. Qua đó, nó thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh phát triển và giúp quản trị tốt tiềm năng của doanh nghiệp. Hơn nữa, phân tích tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách tài chính của Nhà nước xem xét việc cho vay vốn,… 1.3 Công tác phân tích tài chính doanh ngiệp 1.3.1 Tài liệu phân tích tài chính 1.3.1.1 hệ thống báo cáo tài chính Phân tích tài chính được thực hiện trên cơ sở các báo cáo tài chính được hình thành thông qua việc xử lý các báo cáo kế toán chủ yếu: đó là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, ngân quỹ (báo cáo lưu chuyển tiền tệ). 1.3.1.2 Các thông tin khác Một doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì nhiều mục tiêu khác nhau như: tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá doanh thu trong ràng buộc tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá hoạt động hữu ích của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp v.v…song tất cả các mục tiêu cụ thể đó đều nhằm mục tiêu bao trùm nhất là tối đa hoá giá trị tài sản cho các chủ sở hữu. Bởi lẽ, một doanh nghiệp phải thuộc về các chủ sở hữu nhất định: chính họ phải nhận thấy giá trị đầu tư của họ tăng lên; khi doanh nghiệp đặt ra mục tiêu là tăng giá trị tài sản cho các chủ sở hữu, doanh nghiệp đã tính tới sự biến động của thị trường, các rủi ro trong hoạt động kinh doanh.Quản lý tài chính doanh nghiệp chính là nhằm thực hiện mục tiêu đó. Phân tích tài chính là sử dụng các phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Hay nói cách khác, phân tích tài chính là việc thu thập, phân tích các thông tin kế toán và các thông tin khác để đánh giá thực trạng và xu hướng tài chính, khả năng tiềm lực của doanh nghiệp nhằm mục đích đảm bảo an toàn vốn tín dụng. Yêu cầu của phân tích tài chính là đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua đó đánh giá tổng quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, dự báo những bất ổn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 1.3.2 phương pháp phân tích tài chính + Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu từ các báo cáo tài chính của Công ty, cụ thể là bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính, bảng lưu chuyển tiền tệ được tham khảo trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 10. + Phương pháp phân tích số liệu: Phương pháp so sánh: Tiêu thức so sánh là tiến hành so sánh giữa số liệu thực tế của kỳ này với số liệu của kỳ trước. - So sánh bằng số tuyệt đối: là việc xác định chênh lệnh giữa trị số của chỉ tiêu kỳ phân tích với trị số của chỉ tiêu kỳ gốc. Y = Y 1 – Y 0 Với Y 1 : trị số của chỉ tiêu phân tích Y 2 : trị số của chỉ tiêu gốc - So sánh bằng số tương đối: là xác định số phần trăm (%) tăng lên hay giảm xuống giữa thực tế so với kỳ gốc của các chỉ tiêu phân tích, cũng có khi là tỷ trọng của hiện tượng kinh tế trong tổng thể quy mô chung được xác định. Kết quả cho biết tốc độ phát triển hay kết cấu mức phổ biến của hiện tượng kinh tế. T = Y 1 /Y 0 x 100% Phương pháp thay thế liên hoàn : Là phương pháp mà ở đó các nhân tố lần lượt được thay thế theo một trình tự nhất định để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của chúng đến các chỉ tiêu cần phân tích bằng cách cố định các nhân tố khác trong mỗi lần thay thế. Phân tích theo chiều ngang: Phân tích theo chiều ngang các báo cáo tài chính sẽ làm nổi bật biến động của một khoản mục nào đó qua thời gian, việc này sẽ làm nổi rõ về lượng và tỷ lệ các khoản mục theo thời gian. Phân tích theo thời gian giúp đánh giá khái quá tình hình biến động của các chỉ tiêu tài chính từ đó đánh giá tình hình tài chính. Đánh giá đi từ tổng quát đến chi tiết, sau khi đánh giá ta liên kết các thông tin để đánh giá khả năng tiềm tàng và rủi ro nhận ra những khoản mục nào có biến động cần tập trung phân tích xác định nguyên nhân. Phân tích theo chiều dọc: Báo cáo quy mô chung, từng khoản mục trên báo cáo được thể hiện bằng một tỷ lệ kết cấu so với một khoản mục được chọn làm gốc có tỷ lệ 100%. Sử dụng phương pháp so sánh số tương đối phân tích theo chiều dọc giúp chúng ta đưa về một điều kiện so sánh, dễ dàng thấy được kết cấu của từng chỉ tiêu bộ phận so với chỉ tiêu tổng thể tăng giảm như thế nào. Từ đó, khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích theo xu hướng: Các tỷ số xu hướng đã xảy ra từng kỳ này qua kỳ khác và được dùng để so sánh một sự kiện kéo dài trong nhiều năm. Sử dụng phương pháp so sánh tương đối động thái có kỳ gốc cố đinh tức so sánh tình hình tài chính với một kỳ cố định từ đó tìm ra xu hướng biến động tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1.3.3 nội dung cơ bản của phân tích tài chính 1.3.3.1 phân tích khái quát tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh Phân tích biến động các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán: Phân tích các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán để thấy được thực trạng tài chính của đơn vị, vì vậy cần phải đi sâu vào xen xét sự phân bổ về tỷ trọng của tài sản, nguồn vốn cũng như biến động của từng khoản mục trong bảng cân đối kế toán để đánh giá sự phân bổ tài sản, nguồn vốn có hợp lý hay không và xu hướng biến động của nó như thế nào. Phân tích biến động các khoản mục trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo thu nhập là báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình và kết quả kinh doanh, phản ánh thu nhập của hoạt động chính và các hoạt động khác qua một thời kỳ kinh doanh. Vì vậy, phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thấy được khả năng hoạt động của doanh nghiệp thông qua sự tăng giảm của doanh thu và chi phí. 1.3.3.2 phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn của DN Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn: a. Số vòng quay hàng tồn kho: Vòng quay hàng tồn kho phản ánh mối quan hệ giữa khối lượng hàng hóa đã bán với hàng hóa dự trữ trong kho. Được tính bằng công thức: Vòng quay hàng tồn kho Doanh thu thuần Hàng tồn kho bình quân = Vòng quay các khoản phải thu Doanh thu thuần Khoản phải thu bình quân = Kỳ thu tiền bình quân Thời gian của kỳ phân tích Vòng quay các khoản phải thu = Vòng quay vốn lưu động (vòng) Doanh thu thuần Vốn lưu động bình quân = b. Số vòng quay các khoản phải thu: Vòng luân chuyển các khoản phải thu được xác định bằng tỷ lệ giữa doanh thu thuần và các khoản phải thu bình quân. Được xác định bởi công thức : Trong đó, doanh thu thuần bao gồm : doanh thu bán hàng, thu nhập từ hoạt động tài chính và thu nhập bất thường. Vòng luân chuyển các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến động các khoản phải thu thành tiền mặt của doanh nghiệp, được xác định bằng mối quan hệ tỷ lệ giữa doanh thu bán hàng và số dư các khoản phải thu. c. Kỳ thu tiền bình quân: Kỳ thu tiền bình quân phản ánh thời gian của một vòng luân chuyển các khoản nợ cần phải thu, nghĩa là để thu được các khoản nợ cần một khoản thời gian là bao lâu. Nó được xác định bằng tỷ số giữa thời gian của kỳ phân tích (thường là 360 ngày) và vòng quay các khoản phải thu. Công thức tính : d. Số vòng quay vốn lưu động: Chỉ tiêu này được tình bằng quan hệ so sánh giữa doanh thu thuần và vốn lưu động trong kỳ. Vòng quay vốn lưu động được tính bằng công thức sau: Vòng quay toàn bộ tài sản (vòng) Doanh thu thuần Tổng tài sản = Tỷ số giữa khoản phải thu so với phải trả Tổng các khoản phải thu Tổng các khoản phải trả = Vòng quay vốn lưu động cho biết trong một kỳ kinh doanh thì có bao nhiêu doanh thu thuần được tạo ra bởi một đồng vốn lưu động. e. Số vòng quay vốn cố định: Vòng quay vốn cố định được xác định bằng cách chia doanh thu thuần cho vốn cố định với công thức tính: Chỉ tiêu này cho biết vốn cố định quay mấy vòng trong một năm hay một đồng vốn cố định tạo ra mấy đồng doanh thu trong một kỳ kinh doanh. f. Số vòng quay toàn bộ vốn: Vòng quay toàn bộ tài sản thể hiện mối quan hệ tỷ lệ giữa doanh thu thuần với tổng tài sản. Công thức tính như sau: Chỉ tiêu này cho biết một đồng tài sản sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu cho công ty trong một năm hay một kỳ kinh doanh. Tỷ số này đánh giá xem các khoản phải thu có ảnh hưởng gì đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tỷ lệ này càng lớn thì chứng tỏ đơn vị bị chiếm dụng vốn càng nhiều và ngược lại. 1.3.3.3 phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán .Nhóm chỉ tiêu thanh toán: a. Hệ số khả năng thanh toán tổng hợp (K): Khả năng thanh toán của doanh nghiệp biểu hiện ở số tiền và tài sản mà doanh nghiệp hiện có, có thể dùng để trang trãi các khoản công nợ của doanh nghiệp, để đánh Doanh thu thuần Vòng quay vốn cố định (vòng) = Vốn cố định bình quân K Khả năng thanh toán Nhu cầu thanh toán = Tỷ số thanh toán hiện hành Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn = Tỷ số thanh toán nhanh (lần) Nợ ngắn hạn Tài sản lưu động - Hàng tồn kho = gía và phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp, ta có hệ số khả năng thanh toán tổng hợp. - K ≥ 1: doanh nghiệp có khả năng thanh toán, trang trãi hết công nợ, tình hình tài chính ổn định hoặc khả quan. - K < 1: doanh nghiệp không có khả năng thanh toán, trang trãi hết công nợ, tình hình tài chính kh ông bình thường, khó khăn. b. Vốn luân chuyển ròng: Vốn luân chuyển ròng = tài sản có lưu động – các khoản nợ lưu động Vốn luân chuyển ròng biểu thị khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn bằng các tài sản lưu động. Vốn luân chuyển càng lớn thì khả năng trang trãi các khoản nợ của doanh nghiệp càng cao. c. Tỷ số khả năng thanh toán hiện thời: Tỷ số thanh toán hiện hành thể hiện mối quan hệ so sánh giữa tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn. Được xác định bằng công thức : d. Tỷ số thanh toán nhanh: Tỷ số thanh toán nhanh đo lường mức độ đáp ứng nhanh của vốn lưu động trước các khoản nợ ngắn hạn, thể hiện mối quan hệ giữa tài sản quay vòng nhanh và các khoản nợ ngắn hạn. Trong đó, tài sản quay vòng nhanh là những tài sản có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt (không bao gồm hàng tồn kho). Với công thức tính: Tỷ số này càng lớn khả năng thanh toán nhanh càng cao. Tuy nhiên, nếu hệ số quá lớn sẽ gây ra tình trạng mất cân đối của vốn lưu động, có thể không mang lại hiệu quả của công ty. e. Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt: Tỷ số thanh toán bằng tiền Vốn bằng tiền Nợ ngắn hạn = Hệ số thanh toán lãi nợ vay Lợi nhuận trước thuế + lãi nợ vay Lãi nợ vay = Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu = Lợi nhuận sau thuế Doanh thu thuần ROA = Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản ROE = Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt thể hiện mối quan hệ so sánh giữa vốn bằng tiền và các khoản nợ ngắn hạn. Xác định bằng công thức: f. Hệ số thanh toán lãi nợ vay: Công thức tính: Hệ số này cho biết khả năng thanh toán lãi vay của công ty hay nói lên một đồng chi phí lãi vay có bao nhiêu đồng thu nhập trước thuế và lãi nợ vay đảm bảo thanh toán cho chi phí lãi vay. 1.3.3.4 phân tích kết quả kinh doanh, khả năng sinh lời và khả năng cân đối vốn *Các chỉ số về khả năng sinh lời: a. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu: Công thức tính: Tỷ suất này phản ánh mức độ sinh lời của doanh thu thuần hay nói cách khác là trong tổng doanh số bán ra của công ty có bao nhiêu % lợi nhuận. b. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA): Chỉ tiêu này đo lường khả năng sinh lời ròng của tài sản của công ty, nó được xác định bằng mối quan hệ so sánh giữa lợi nhuận sau thuế với tổng tài sản của công ty trong một kỳ kinh doanh. Công thức tính như sau: c. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): [...]... 50,42% và cuối năm ở mức 54,58%, => Nguyên nhân: Trong 6 tháng đầu năm 2008, báo cáo tài chính của công ty là báo cáo hợp nhất của 3 công ty: Công ty mẹ: công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn – TRIBECO Công ty con: + Công ty cổ phần TRIBECO Bình Dương + công ty cổ phần TRIBECO Miền Bắc Trong 6 tháng cuối năm 2008, báo cáo tài chính của công ty là báo cáo hợp nhất của công ty mẹ là công ty cổ phần nước giải. .. hợp nhất của công ty mẹ là công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn – TRIBECO với công ty con là công ty cổ phần TRIBECO Miền Bắc và công ty liên kết là công ty cổ phần TRIBECO Bình Dương * Trong năm 2009 - Tổng tài sản tăng 54,17 tỷ đồng so với năm 2008 tăng 16,62% cả nhóm tài sản là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đều tăng do trong tăm công ty có tăng vốn (năm 2009 tăng vốn điều lệ thêm 200.000.000.000... biệt quan tâm tới công tác phân tích tài chính cũng kích thích sự hoàn thiện của công tác này Nhân tố ảnh hưởng thứ hai chính là kĩ thuật ,công nghệ.Nếu ứng dụng tốt kỹ thuật công nghệ vào quá trình phân tích tài chính là kĩ thuật ,công nghệ vào quá trình phân tích tài chính sẽ đem lại kết quả chính xác, khoa học ,tiết kiệm được thời gian công sức Việc ứng dụng này không những đảm bảo chính xác ,khoa... sách ,pháp luật của Nhà nước liên quan tới tài chính doanh nghiệp Đó là các chính sách về thuế ,vè kế toán ,thống kê… ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh tài chính doanh nhiệp Các chính sách này được các nhà phân tích tài chính vận dụng trong quá trình phân tích đảm bảo tính phù hợp,tính sát thực của công tác phân tích với pháp luật của nhà nước Ngoài ra, các chính sách đó còn có tính định hướng và là... số nợ trên tài sản có (D/A): Tỷ số nợ (D/A) = Tổng các khoản nợ Tổng tài sản có Tỷ số nợ là tỷ số giữa tổng số nợ trên tổng tài sản có của doanh nghiệp 1.3.3.6 phân tích tình hình đầu tư và kết quả đầu tư của doanh nghiệp a .Phân tích đầu tư .Để có kết luận về chính sách đầu tư cần thiết phải tiến hành các phân tích trên góc độ kỹ thuật công nghệ và góc độ tài chính - Về phân tích kỹ thuật công nghệ... hướng và là động lực cho công tác phân tích tài chính doanh nghiệp Nhân tố khách quan thứ hai là hệ thống thông tin của nền kinh tế và của ngành Công tác phân tích tài chính chỉ thực sự có hiệu quả khi có hệ thống chỉ tiêu trung bình chuẩn của toàn ngành,trên cơ sở đó các doanh nghiệp có thể đánh giá,xem xét tình trạng tài chính để nhận thức vị trí của mình nhằm đưa ra những chính sách đúng đắn ,phù... hoạt động tài chính là khoản mục chính để bù bắt khoản lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp Điều đó có được là nhờ nguồn doanh thu từ hoạt động tài chính do thanh lý công ty con và doanh thu hoạt động tài chính do thanh lý công ty liên kết 2.3 PHÂN TÍCH BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ: Để thấy được quá trình tạo tiền và sử dụng tiền mặt của công ty qua 3 năm, ta tiến hành phân tích báo... lời đều tăng so với năm 2008 * Trong năm 2010 Năm 2010, Tổng tài sản của TRIBECO giảm 181 tỉ so với năm 2009 (giảm 47,7%) Cả 2 nhóm tài sản: tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đều giảm do trong năm Công ty thực hiện Chiến lược tái cấu trúc tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh như: chuyển nhượng một phần tồn kho nguyên vật liệu, bao bì, và thanh lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào các Công. .. kinh phí và 0 0 69 1.251 0 35 660 quỹ khác Vốn cổ đông thiểu 4820 8705 20066 2.410 6.763 14.386 số * Trong năm 2008 + Tổng tài sản của TRIBECO giảm 345,29 (giảm 51,45%), cả 2 nhóm tài sản là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đều giảm + Tổng tài sản của TRIBECO giảm 345,29 (giảm 51,45%), cả 2 nhóm tài sản là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đều giảm + Tỷ lệ tài sản lưu động trên tổng tài sản đầu... thực hiện phân tích doanh nghiệp ảnh hưởng rất lớn tới kết quả phân tích tài chính. Cán bộ phân tích được đào tạo đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ thì phân tích ,nội dung phân tích sẽ đầy đủ khoa học ,đáp ứng yêu cầu đặt ra Sau đó lãnh đạo doanh nghiệp cũng phải quan tâm ,đánh giá được tầm quan trọng của công tác tài chính, từ đó mới có sự đầu tư thỏa đáng cũng như sự vận dụng triệt để kết quả phân tích trong . thức được tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đề tài : Phân tích và đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của Công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn - TriBeCo ” để hoàn thành. Công ty cổ phần TriBeCo • Chương 3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần TriBeCo CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA. cấu của đồ án Phần mở đầu Phần nội dung • Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. • Chương 2: phân tích tình hình tài chính của
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của công ty cổ phần nước giải khát sài gòn tribeco, Phân tích và đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của công ty cổ phần nước giải khát sài gòn tribeco, Phương pháp nghiên cứu, Để hiểu rõ các tác động nói trên đến suất sinh lời ROA và ROE ta sẽ tìm hiểu tình hình tài chính của công ty qua 3 hoạt động : kinh doanh, tài chính, đầu tư., 2 Báo cáo kết quả kinh doanh, 1 Phân tích cơ cấu vốn và khả năng cân đối vốn, khả năng trả nợ lãi vay:, 3 Đòn bẩy tài chính và đòn bẩy hoạt động:, Chương III: Giải pháp chung cho công ty trong năm tới

Từ khóa liên quan