Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế

25 3,870 19

NHT Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,929 tài liệu

  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2014, 22:45

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM WORD VIETKEY Câu 1: Khi sử dụng chương trình Vietkey, nếu Font chữ đang sử dụng là VNI-Times, bảng mã là Unicode, để gõ đúng tiếng Việt có dấu thì phải sử dụng kiểu gõ: A: Telex B: Cả hai kiểu gõ Telex và Vni đều đúng C: Vni D: Không thực hiện được FORMAT FONT Câu 1: Trong Word để tạo chữ to như ý, sau khi quét chọn, chúng ta thực hiện: A. Nhấn CTRL + ] B. Nhấn CTRL + [ C. Nhấn ALT + ] D. Nhấn ALT + [ Câu 2: Trong Word để tạo chữ nhỏ lại như ý, sau khi quét chọn, chúng ta thực hiện: A. Nhấn CTRL + ] B. Nhấn ALT + ] C. Nhấn ALT + [ D. Cả 3 câu đều sai Câu 3: Trong Word để được chữ nhỏ lại, chúng ta thực hiện: A. Nhấn CTRL + ] B. Nhấn ALT + ] C. Nhấn CTRL + [ D. Cả 3 câu đều sai Câu 4: Trong Word để biến chữ thường thành chữ IN, ta dùng lệnh hay tổ hợp nào sau đây: A.Shift + F3 B.Format/Change Case C.Câu A và B đều đúng D.Câu A và B đều sai (hoặc: Muốn chuyển toàn bộ các ký tự trong khối văn bản được chọn sang chữ hoa, dùng lệnh: A. Format \ Change Case… B. Format \ Drop Cap C. Format \ Tabs… D. Format \ Drop Cap hoặc: Trong Word, muốn chuyển đổi chữ hoa sang chữ thường hoặc ngược lại ta dùng: A. Tổ hợp phím Alt + F3 1 B. Tổ hợp phím Shift + F3 C. Dùng lệnh Format \ Change Case D. Câu B và C đúng Câu 5: Trong Word muốn tô màu cho chữ ta dùng lệnh hay thao tác nào sau đây: A. Dùng lệnh Format/Font B. Kích biểu tượng Font Color C. Các câu A và B đều đúng D. Các câu A và B đều sai Câu 6: Để đổi chữ hoa sang chữ thường hay ngược lại ta thực hiện: A. Alt + F3 B. Ctrl + Shift + A C. Shift + F3 D. Các câu trên đều đúng Câu 7: Để chọn Font chữ mặc định (Default) cho một văn bản trong Word ta thực hiện: A. Format \ Font \ Chọn font chữ \ Default B. Format \ Font \ Character Spacing \ Default C. Ctrl + D \ Chọn font chữ \ Default D. Câu A và C đều đúng Câu 8: Muốn đổi Font chữ của khối ta thực hiện: A. Ctrl + Shift + F sau đó chọn font B. Format \ Drop Cap… C. Format \ AutoFormat D. Câu A và C đều đúng Câu 9: Để bật chế độ đánh tiếng việt trong Word ta có thể sử dụng: A. Tổ hợp phím Alt + Shift B. Tổ hợp phím Ctrl + Shift C. Tổ hợp phím Alt + Capslock D. Tất cả đều sai Câu 10: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + D là để: A. Mở hộp thoại Paragraph B. Mở hộp thoại Date and Time… C. Mở hộp thoại Font D. Không có tác dụng gì cả. Câu 11: Tổ hợp phím Ctrl + ] dùng để: A. Tăng cỡ chữ (mỗi lần tăng lên 1 cỡ chữ) B. Giảm cỡ chữ (mỗi lần giảm đi 1 cỡ chữ) C. Tăng cỡ chữ (mỗi lần tăng lên 2 cỡ chữ) D. Giảm cỡ chữ (mỗi lần giảm đi 2 cỡ chữ) Câu 12: Bôi đen một cụm từ trong văn bản đang soạn rồi lần lượt thực hiện thao tác : Nhấn tổ hợp phím Ctrl + B tiếp đến là Ctrl + I, cụm từ được bôi đen sẽ : A. Được gạch chân 2 B. Được in đậm C. Được in nghiêng D. Được in đậm và nghiêng Câu 13: Trong Word muốn có hiệu ứng chữ cái lớn đầu dòng ta thực hiện: A. Format \ Drop Cap B. Insert \ Drop Cap C. Tool \ Drop Cap D. Cả A, B, C đều sai FILE Câu 1: Trong Word muốn định dạng cho tập tin như canh biên trái, biên phải, canh giấy quay ngang, quay dọc… ta thực hiện: A. File\Page Setup B. File\Setup C. Câu A và B đều sai D. Câu A và B đều đúng Câu 2: Trong Word muốn sửa lại một văn bản đã có và lưu nó với tên mới (tập tin cũ vẫn còn), ta thực hiện: A. Kích biểu tượng Save trên thanh công cụ B. File/ Page Setup C. File/Save As D. Câu A và C đều đúng hoặc: Để lưu tài liệu với tên khác (Vào tập tin khác) ta thực hiện: A. File \ Save B. File \ Save As C. Edit \ Save D. Ctrl + S Câu 3: Trong MS Word, cách đặt tên tập tin nào sau đây là hợp lệ A. Doc.Doc B. HK1/06.Doc C. Com1.Doc D. Bai*.Doc Câu 4: Trong Word muốn tạo mới một văn bản ta thực hiện : A. File \ New \ Blank document B. Nhấn biểu tượng New ( ) trên thanh Tool Bar C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai EDIT Câu 1: Để sao chép và dán khối văn bản được chọn, ta dùng các biểu tượng: A. và 3 B. và C. và D. và Câu 2: Thao tác Edit \ Find dùng để : A. Tìm kiếm File văn bản B. Sử dụng để gõ tắt C. Tìm kiếm một từ hoặc cụm từ trong văn bản đang soạn thảo D. Câu A và C đều đúng Câu 3: Tổ hợp phím Ctrl + X sẽ tương đương với lệnh gì trên thanh thực đơn: A. Edit \ Copy B. Edit \ Paste C. Format \ Cut D. Edit \ Cut Câu 4: Trong Word muốn tìm kiếm một ký tự trong tập tin, tìm kiếm và thay thế ta thực hiện: A. File/Page Setup B. File/File Search C. Edit/Find hoặc Edit/Replace D. Câu A và B đều đúng Câu 5: Giả sử trong văn bản đã được soạn thảo, ta muốn đổi một nhóm ký tự cũ bởi một nhóm ký tự mới, và muốn việc thay đổi phải được thực hiện ngay một lần cho tất cả mọi trường hợp có trong văn bản. Ta có thể vào menu EDIT và chọn mục REPLACE (hoặc gõ tổ hợp phím Ctrl + H). Trong bảng mới xuất hiện: A. Ta gõ vào ô FIND WHAT nhóm ký tự cũ và gõ vào ô REPLACE WITH nhóm ký tự mới. Cuối cùng, ta bấm chuột vào nút REPLACE. B. Ta gõ vào ô FIND WHAT nhóm ký tự cũ và gõ vào ô REPLACE WITH nhóm ký tự mới. Cuối cùng, ta bấm chuột vào nút REPLACE ALL. C. Ta gõ vào ô REPLACE WITH nhóm ký tự cũ và gõ vào ô FIND WHAT nhóm ký tự mới. Cuối cùng, ta bấm chuột vào nút REPLACE ALL Câu 6: Để cắt khối văn bản được đánh dấu (bằng cách bôi đen) vào vùng nhớ đệm (CLIPBOARD), ta có thể thực hiện thao tác sau: Phương án Bấm biểu tượng Gõ phím nóng Dùng menu A CTRL + X EDIT / CUT B CTRL + C EDIT / COPY 4 C CTRL + V EDIT / PASTE Câu 7: Trong Word, để xóa mọi định dạng nhưng giữ lại nội dung của tài liệu ta dùng lệnh : A. Edit\Clear\Format B. Format\Clear C. Edit\Format\Clear D. Format\Delete FORMAT Câu 1: Trong Word muốn chia cột cho một đoạn văn bản hoặc toàn bộ tập tin ta thực hiện: A. Format/Columns B. Kích biểu tượng Columns trên thanh công cụ C. Câu A và B đều đúng D. Câu A và B đều sai Câu 2: Nếu muốn chèn dấu chấm tròn, dấu hoa thị…vào đầu các đoạn trong một khối văn bản đã được chọn bằng cách bôi đen (mỗi đoạn khi soạn thảo được kết thúc bởi việc gõ phím ENTER để xuống dòng), ta có thể thực hiện như sau: Vào Format\Bullets and Numbering. Tiếp đó: A. Bảng Bullets and Numbering xuất hiện, ta vào mục BULLETED để chọn cách đánh dấu (dấu chấm tròn, hoặc dấu chấm vuông, hoặc dấu hoa thị,…). Cuối cùng kích nút OK để hoàn tất việc đánh dấu. B. Bảng Bullets and Numbering xuất hiện, ta vào mục NUMBERED để chọn cách đánh dấu (dấu chấm tròn, hoặc dấu chấm vuông, hoặc dấu hoa thị,…). Cuối cùng kích nút OK để hoàn tất việc đánh dấu. C. Bảng Bullets and Numbering xuất hiện, ta vào mục OUTLINE NUMBERED để chọn cách đánh dấu (dấu chấm tròn, hoặc dấu chấm vuông, hoặc dấu hoa thị,…). Cuối cùng kích nút OK để hoàn tất việc đánh dấu. Câu 3:. Để canh lề giữa cho văn bản đang soạn thảo, sử dụng biểu tượng hoặc tổ hợp phím nào dưới đây: Phương án Bấm biểu tượng Gõ phím nóng A CTRL + L B CTRL + R C CTRL + E INSERT Câu 1: Trong Word muốn cho tập tin có số trang ta thực hiện: A. File/Page Setup B. View/Header and Footer 5 C. Insert/Page Numbers D. Câu B và C đều đúng hoặc: Trong Word để đánh số thứ tự trang vào từng trang văn bản, ta thực hiện: A. Insert \ Page Numbers B. Insert \ Object C. File \ Page Setup D. Format \ Object) Câu 2: Trong Word để cắt ngang văn bản tại một vị trí nào đó thì từ vị trí đó (vị trí để con trỏ) ta dùng lệnh: A. Insert \ Break… B. Insert \ Page Numbers C. View \ Break E. View \ Page Numbers Câu 3: Trong Word để tạo một hyperlink cho văn bản, ta thực hiện: A. Insert \ Hyperlink B. Ctrl + K C. Câu A và B đều đúng D. Câu A và B đều sai Câu 4: Trong Word để chèn một ký hiệu cho văn bản, ta thực hiện: A. Ctrl + P B. Kích vào biểu tượng C. Insert \ Symbol… D. Câu B và C đều đúng Câu 5: Trong Word để chèn ghi chú cho văn bản ta thực hiện: A. Insert \ Comment B. Format \ Comment C. Tools \ Comment D. Câu A, B, C sai TEXT BOX Câu 1: Trong Word muốn tô nền cho Text Box: A. Format \ Border and Shading B. Kích vào biểu tượng Fill Color C. Kích vào biểu tượng Font Color D. Kích vào biểu tượng Shadow Câu 2: Trong Word muốn tạo một Text Box trên màn hình ta thực hiện: A. Vào Insert/Textbox B. Vào Table/Insert/Table C. Kích vào Rectangle trên thanh Draw D. Kích vào biểu tượng TextBox trên thanh Draw 6 Câu 3: Trong Word muốn tạo bóng đổ cho TextBox: A. Format/Border and Shading B. Kích vào biểu tượng Fill Color C. Kích vào biểu tượng Font Color D. Kích vào biểu tượng Shadow Câu 4: Trong Word muốn tạo nét đậm cho TextBox: A. Format/Font B. Kích vào biểu tượng Outside Border C. Kích vào biểu tượng Font Color D. Kích vào biểu tượng Line Style Câu 5: Để sao chép một TextBox (hoặc một Picture), ta chọn TextBox (hoặc Picture), trỏ chuột vào đối tượng đó rồi: A. Nhấn phím Ctrl, đồng thời kéo rê đối tượng đến vị trí muốn sao chép rồi thả chuột B. Nhấn phím Shift, đồng thời kéo rê đối tượng đến vị trí muốn sao chép rồi thả chuột C. Không cần giữ phím nào cả, chỉ kéo rê đối tượng đến vị trí muốn sao chép rồi thả chuột D. Textbox và Picture không cho phép thực hiện sao chép Câu 6: Chọn câu phát biểu sai: A. Chọn View \ Header and Footer để tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang B. Tạo một TextBox ở cuối trang để tạo một Footnote C. Chọn View \ Header and Footer cũng có thể chèn số trang cho văn bản D. Muốn tạo một Footnote \ ta chọn Insert \ Footnote PICTURE Câu 2: Trong Word muốn chèn hình ảnh vào tập tin ta thực hiện: A. Vào menu File/Picture B. Vào View/Picture C. Vào menu Insert/Picture D. Cả 3 câu đều sai Câu 1: Để chèn một hình ảnh vào văn bản, ta phải: A. Chọn Insert \ Picture \ From File… B. Chọn Insert \ Picture \ Clip Art… C. Chọn Format \ Picture D. Câu A và B đều đúng Câu 2: Để chèn ảnh vào văn bản ta thực hiện : A. Insert \ Picture \ WordArt B. Insert \ Picture \ Chart C. Insert \ Symbol D. Cả A, B, C đều sai Câu 3: Chức năng View \ Zoom là để: 7 A. Viết chữ vào chân trang hoặc đầu trang B. Phóng to hay thu nhỏ hình ảnh các trang văn bản C. Thay đổi kích thước (độ lớn) chữ D. Tất cả phương án trên đều sai Câu 4: Để chèn một hình ảnh vào văn bản, ta có thể bắt đầu từ thao tác sau: Phương án Bấm biểu tượng Dùng menu A INSERT / PICTURE / MS EQUATION 3.0 B INSERT / PICTURE / CHART C INSERT / PICTURE / FROM FILE TABLE Câu 1: Trong Word để xoá 1 cột và dồn cột trong bảng ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? A. Chọn khối cột và dùng lệnh Edit/Cut (hoặc biểu tượng hoặc CTRL + X) B. Chọn khối cột và ấn phím Delete C. Các câu A và B đều đúng D. Các câu A và B đều sai Câu 2: Trong Word sau khi quét khối và đưa chuột vào trong khối và kéo đi. Kết quả là: A. Khối đó sẽ chuyển đến vị trí khác B. Khối đó sẽ được xoá đi C. Khối đó sẽ được Copy đến chỗ khác D. Các câu trên đều sai Câu 3: Trong Word muốn trộn các ô của 1 bảng, sau khi quét khối ô trong bảng, ta dùng lệnh gì? A. Table\AutoFormat B. Table\Split Cells C. Table\Merge Cells D. Các câu B và C đều đúng (hoặc: Gộp nhiều ô trong bảng biểu thành một ô ta quét khối ô sau đó thực hiện:: A. Table \ Split Cell… B. Table \ Merge Cell… C. Table \ Split Cell… D. Các câu trên sai) Câu 4: Trong Word muốn chia 1 ô của bảng thành nhiều cột, sau khi quét ô đó, ta dùng lệnh gì? 8 A. Table\AutoFormat B. Table\Split Cells C. Table\Merge Cells D. Các câu B và C đều đúng Câu 5: Trong Word muốn nhảy từ ô trái trong bảng qua ô phải ta thực hiện ra sao? A. Nhấn phím → B. Nhấn phím TAB C. Nhấn phím ALT D. Câu A và B đều đúng Câu 6: Trong Word muốn nhảy từ ô phải trong bảng qua ô trái ta thực hiện ra sao? A. Nhấn phím ← B. Nhấn phím TAB C. Câu A và B đều sai D. Câu A và B đều đúng Câu 7: Trong Word muốn nhảy từ ô phải của bảng qua ô trái ta dùng phím nào? A. SHIFT B. TAB C. SHIFT + TAB D. ALT + TAB Câu 8: Trong Word muốn định dạng dòng chữ trong ô của bảng từ ngang thành dọc, ta thực hiện: A. Format \ Font B. Table \ Merge Cells C. Kích phải tại ô muốn định dạng \ chọn Text Direction D. Cả A, B, C đều sai Câu 9: Trong Word muốn sắp xếp dữ liệu trong bảng, ta dùng lệnh nào sau đây: A. Table \ Sort B. Data \ Sort C. Format \ Cells D. Câu A và B đều đúng Câu 10: Trong Word muốn tô nền cho bảng, ta dùng lệnh hay thao tác nào sau đây: A. Format \ Border and Shading B. Kích vào biểu tượng Fill Color C. Kích vào biểu tượng Font Color D. Kích vào biểu tượng Shadow Câu 11: Trong Word để tạo bảng ta thực hiện: A. Insert \ Insert Table B. Table \ Insert \ Table C. Tools \ Insert \ Table 9 D. Insert \ Table Câu 12: Trong Word để xoá hàng trong bảng ta thực hiện: A. Table \ Delete \ Rows B. Table \ Delete \ Cells C. Câu A, B đều đúng D. Câu A, B đều sai (hoặc: Muốn xoá bớt một hàng nào đó trong bảng đang soạn thảo, ta có thể thực hiện như sau: A. Đưa con trỏ vào một ô bất kỳ trong dòng cần xoá rồi vào menu Table \ Delete \ Rows. B. Đưa con trỏ vào một ô bất kỳ trong dòng cần xoá rồi vào menu Table \ Delete \ Columns. C. Đưa con trỏ vào một ô bất kỳ trong dòng cần xóa rồi vào menu Table \ Delete \ Table.) Câu 13: Thực hiện lệnh Insert Columns trong biểu bảng để: A. Chèn các dòng B. Xoá các dòng C. Chèn các cột D. Xoá các cột Câu 14: Để chia văn bản thành dạng cột báo ta chọn: A. Format \ Columns \ chọn số cột \ OK B. Kẻ hai Textbox song song sau đó gõ dữ liệu vào C. Hai câu A, B đều sai D. Hai câu A, B đều đúng Câu 15: Muốn chuyển một khối văn bản thành bảng ta thực hiện: A. Table \ Convert Text to Table B. Insert \ Convert Text to Table C. Windows \ Split Text to Table D. Cả 3 cách trên đều thực hiện được Câu 16: Muốn chọn toàn bộ một bảng biểu, ta nhấn tổ hợp phím: A. Alt + F5 (vùng phím số có chế độ Num Lock) B. Alt + F5 (vùng phím số không có chế độ Num Lock) C. Ctrl + A D. Ctrl + F4 Câu 17: Bôi đen một cột trong bảng rồi thực hiện thao tác: Table \ Delete \ Columns là để: A. Xoá cột bôi đen B. Xoá cột bên phải cột bôi đen C. Xoá cột bên trái cột bôi đen D. Xoá tất cả các cột trong bảng 10 [...]... đều sai Câu 3: Trong một bảng của văn bản Word, muốn tính tổng cho các số liệu trong bảng, ta sử dụng: A Hàm Max B Hàm Sum C Hàm Min D Hàm And Câu 4: Để tính tổng các số của một cột số liệu trong bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D Câu A và B đều đúng Câu 5: Giả sử trong một bảng đã được tạo trong Word. .. (dấu =) của ô mang tên FORMULA công thức PRODUCT(ABOVE), hoặc có thể chọn công thức này từ ô mang tên PASTE FUNCTION Cuối cùng, ta bấm chuột vào nút OK C Trong bảng mới xuất hiện ta gõ vào cạnh dấu bằng (dấu =) của ô mang tên FORMULA công thức SUM(ABOVE), hoặc có thể chọn công thức này từ ô mang tên PASTE FUNCTION Cuối cùng, ta bấm chuột vào nút OK DRAWING Câu 1: Trong Word muốn vẽ các đoạn thẳng hoặc... có chữ Frames PRINT Câu 1: Trong Word muốn xem lại tập tin trước khi in ta kích vào biểu tượng nào trên thanh công cụ: A Print B Print Preview C Cả A và B đều đúng D Cả A và B đều sai Câu 2: Trong Word muốn in toàn bộ tập tin ta thực hiện: A Kích hình trên thanh công cụ B Vào File \ Print \ Tích chọn All trong tab Page Range C Cả A và B đều đúng D Cả A và B đều sai Câu 3: Trong Word muốn in chỉ một... chế độ Page Layout Câu 8: Thực hiện lệnh File \ Print Preview là để : A In văn bản ra máy in B Xem văn bản trước khi in C Hiệu chỉnh khổ giấy in D Cả A, B, C đều đúng TOOLBAR Câu 1: Trong Word muốn cho hoặc không cho xuất hiện thanh công cụ hoặc thanh menu…ta thực hiện: A Vào File \ Toolbars B Vào Edit \ Toolbars C Vào View \ Toolbars D Vào Format \ Toolbars Câu 2: Trong Word muốn không hoặc cho xuất... Câu 2: Trong Word sau khi định dạng toàn bộ các đề mục của văn bản bằng Style Heading trên thanh công cụ Formatting, bước tiếp theo ta thực hiện: A Insert \ Reference \ Cross reference B Insert \ Reference \ Caption C Insert \ Reference \ Index and Tables D Insert \ Reference \ Footnote MACRO Câu 1: Hãy nêu các bước để tạo một Macro trong Word? Câu 2: Hãy nêu các bước để xoá một Macro trong Word? Câu. .. Độ tin cậy của các dịch vụ .10.9% Thi u các quy định của chính phủ 1.6% Câu 8: Nhập,định dạng và lưu văn bản sau với tên Baithuchanh PHIẾU NHẬN XÉT PHIẾU Họ và tên: Sinh năm: Chức vụ: Câu 1 a b c d c d c d Câu 2 a b Câu 3 a b 23 Câu 9: Hãy soạn một văn bản bất kỳ sau đó sử dụng chức năng Endnote và Footnote? Câu 10: Hãy sử dụng một tài liệu đã có... Ctrl + End Câu 11: Muốn phục hồi một thao tác vừa thực hiện ta có thể: A Nhập biểu tượng Undo trên thanh công cụ chuẩn B Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z C Vào menu Edit chọn Undo D Cả A, B, C đều đúng Câu 12: Muốn chụp hình trên hộp thoại của Word gửi vào Clipboard ta phải mở hộp thoại đó ra rồi nhấn: A Phím Print Screen B Tổ hợp phím Ctrl + Print Screen C Câu A và B đều đúng D Câu A và B đều sai Câu 13: Phương... U Câu 14: Trong Word muốn đóng tập tin ta dùng lệnh hay tổ hợp phím nào sau đây: A File \ Close B File \ Exit C Câu A và B đều đúng D Câu A và B đều sai Câu 15: Trong Word , sau khi lỡ xoá nhầm một đoạn văn bản hoặc một thao tác nào đó làm mất nội dung văn bản, ta có thể phục hồi lại văn bản như trước đó bằng cách: A Dùng lệnh Edit \ Undo Typing B Dùng tổ hợp phím CTRL+Z C Câu A và B đều đúng D Câu. .. hiện thời ta thực hiện: A Kích hình trên thanh công cụ B Vào File \ Print \ Chọn trang cần in trong ô Page C Cả A và B đều đúng D Cả A và B đều sai Câu 4: Trong Word muốn in chỉ một trang hiện thời ta thực hiện: 13 A Kích hình trên thanh công cụ B Vào File \ Print chọn All C Vào File \ Print chọn Pages D Vào File \ Print chọn Current Page Câu 5: Trong Word muốn in chỉ một vài trang, giả sử từ trang... của Kiểm toán viên nhà nước  CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN Câu 2: Nhập, định dạng và lưu văn bản sau vào thư mục My Documents? SỰ CẦN THI T BAN HÀNH LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Kiểm toán Nhà nước là công cụ kiểm tra tài chính công quan trọng của Nhà nước Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước góp phần phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính nhà nước và tài sản công một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả Kiểm . A. Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B. Sử dụng công thức SUM(ALL) C. Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D. Câu A và B đều đúng Câu 5: Giả sử trong một bảng đã được tạo trong Word có một. Nhấn ALT + [ D. Cả 3 câu đều sai Câu 3: Trong Word để được chữ nhỏ lại, chúng ta thực hiện: A. Nhấn CTRL + ] B. Nhấn ALT + ] C. Nhấn CTRL + [ D. Cả 3 câu đều sai Câu 4: Trong Word để biến chữ thường. FileSetup C. Câu A và B đều sai D. Câu A và B đều đúng Câu 2: Trong Word muốn sửa lại một văn bản đã có và lưu nó với tên mới (tập tin cũ vẫn còn), ta thực hiện: A. Kích biểu tượng Save trên thanh công
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế, Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế, Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn