Bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống đề tài hệ thống quản lý nhà nghỉ

94 694 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2014, 12:13

Bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống đề tài hệ thống quản lý nhà nghỉ LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, việc ứng dụng CNTT vào việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống không còn xa lạ với chúng ta. Do đó việc lập trình đã được hỗ trợ tối đa bằng nhiểu ngôn ngữ lập trình khác nhau. Việc lập trình đã trở nên đơn giản hơn và không còn là vấn đề quan trọng. Vấn đề mà các nhà tin học hiện nay quan tâm là làm thế nào để triển khai những dự án tin học hoá một cách rõ ràng,logic, khoa học và đầy tính mở. Như vậy cần phải mô hình hoá được toàn bộ hệ thống một cách đầy đủ và chính xác trên cơ sở đó để phát triển được phần mềm có tính tương thích cao, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Hiện nay hệ thống nhà nghỉ ở Việt Nam tuy phát triển nhanh với số lượng khá lớn nhưng chủ yếu quản lý một cách thủ công và các chương trình phục vụ quản lý nhà nghỉ còn hạn chế. Từ nhu cầu đó,trong phạm vi môn học Phân tích thiết kế HTTT em quyết định chọn đề tài Quản Lý Nhà Nghỉ với mục đích tìm hiểu,phân tích và thiết kế lên một hệ thống phù hợp có thể giải quyết được vấn đề quản lý tại các nhà nghỉ hiện nay. Hệ thống sẽ cung cấp cho người dùng các chức năng sử dụng đơn giản,chính xác,thao tác nhanh chóng giúp việc quản lý dễ dàng hơn,chính xác hơn. 1 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: NỘI DUNG. CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 4 1. Nhiệm vụ cơ bản của hệ thống 4 2. Cơ cấu tổ chức của nhà nghỉ 4 3. Quy trính xử lý 5 4. Mẫu biểu 7 5.Mô hình tiến trình 12 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHỨC NĂNG 13 1. XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG CHI TIẾT 13 2. SƠ ĐỒ GOM NHÓM CHỨC NĂNG 16 3. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 17 4. DFD MỨC KHUNG CẢNH 17 5. DFD MỨC 1 18 6. DFD MỨC TIẾN TRÌNH LỄ TÂN 19 7. DFD MỨC TIẾN TRÌNH PHỤC VỤ PHÒNG 20 8. DFD MỨC TIẾN TRÌNH QUẢN LÝ 21 9. ĐẶC TẢ CÁC TIẾN TRÌNH 21 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU 26 I.ERD MỞ RỘNG 26 1. Xác định kiểu thực thể,kiểu thuộc tính 26 2. Xác định kiểu liên kết 27 3.Mô hình ERD mở rộng 28 II.CHUẨN HÓA DỮ LIỆU 29 1. Chuyển đổi từ ERD mở rộng về ERD kinh điển 29 2. Mô hình ERD kinh điển 31 III.CHUYỂN ERD KINH ĐIỂN THÀNH ERD HẠN CHẾ 32 2 1. MÔ HÌNH ERD HẠN CHẾ 35 IV.CHUYỂN ERD HẠN CHẾ THÀNH MÔ HÌNH QUAN HỆ 35 1. Mô hình quan hệ 40 V. ĐẶC TẢ BẢNG DỮ LIỆU 41 CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 45 I. THIẾT KẾ TỔNG THỂ 45 1. Phân định công việc máy tính-Thủ công 47 2. DFD hệ thống 48 II. THIẾT KẾ KIỂM SOÁT 49 1. Phân tích cơ cấu tổ chức 49 2.Phân quyền Người dùng-Dữ liệu 50 2.Phân quyền Người dùng-Tiến trình 51 III. THIẾT KẾ DỮ LIỆU 52 1. Loại bỏ bảng lưu tay 52 2.Xác định bảng dữ liệu,thuộc tính phục vụ bảo mật 52 IV. ĐẶC TẢ BẢNG DỮ LIỆU 54 IV. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 61 1. Kiến trúc hệ thống bậc cao 61 IV. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 62 1. Giao diện nhập liệu 62 2. Thiết kế tài liệu in 70 3. Thiết kế giao diện xử lý 72 IV. XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐƠN CHỌN 94 PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO. 1. Đánh giá công việc 95 2. Tài liệu tham khảo 95 3 BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỀ TÀI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NGHỈ CHƯƠNG I : KHẢO SÁT HỆ THỐNG 1.Nhiệm vụ cơ bản Khi khách hàng có nhu cầu đặt hoặc trả phòng họ sẽ đến khách sạn gặp quầy thu ngân và đưa ra yêu cầu . Bộ phận này sẽ tiếp nhận , kiểm tra và đáp ứng yêu cầu . Ngoài ra hệ thống còn thực hiện việc thống kê doanh thu theo ngày,tình trạng các phòng. 2.Cơ cấu tổ chức Bộ phận 1: Bộ phận lễ tân Xử lý các thông tin về yêu cầu đặt ,trả phòng và yêu cầu dịch vụ của khách . Để thực hiện được chức năng này tổ sẽ sử dụng một máy tính trên đó cài đặt chương trình tìm kiếm giúp cho việc tìm kiếm và đưa ra thông tin cụ thể về phòng khi cần thiết, lưu lại thông tin . Bộ phận 2: Bộ phận phục vụ phòng Đảm bảo chất lượng của các phòng trong khách sạn bao gồm về vệ sinh và trang thiết bị , chức năng này thực hiện bằng cách thủ công. Ngoài ra tổ còn chịu trách nhiệm thông báo đến bộ phận quản lý những vấn đề của phòng .Cung cấp các dịch vụ như giặt là,…… Bộ phận 4: Bộ phận quản lý Lấy thông tin từ bộ phận phục vụ ,xác nhận và cập nhật thông tin về các phòng trong khách sạn . Để thực hiện được nhiệm vụ này thì tổ cũng sử dụng một máy tính trên đó cài chương trình quản lý phòng giúp cho việc cập nhật sửa đổi. 4 3.Quy trình xử lý a. Yêu cầu đặt phòng Khi khách hàng có nhu cầu đăt phòng Bộ phận lễ tân có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra xem còn phòng trống hay không. Nếu còn phòng trống thì làm thủ tục đặt phòng cho khách,thu tiền cọc.Nếu không còn phòng trống thì thông báo cho khách hàng biết hết phòng. b. Xử lý trả phòng Khi khách trả phòng,Bộ phận lễ tân kiểm tra xem thông tin khách hàng cung cấp trả phòng có tồn tại hay không từ dữ liệu thông tin thuê phòng. Nếu khách hàng tồn tại và đang thuê phòng thì thông báo cho bộ phận Phục vụ phòng thực hiện việc kiểm tra hư hại của phòng,nếu hỏng hóc trang thiết bị thì lập Hóa đơn kiểm tra và gửi cho bộ phận Lễ tân lập hóa đơn thanh toán. Nếu khách thanh toán đầy đủ thì in và xuất hóa đơn cho khách. Trường hợp thông tin khách háng sai kết thúc giao dịch. 5 c.Xử lý phòng bị hỏng Khi có phòng bị hỏng, Bộ phận Lễ tân phát hiện và gửi yêu cầu ban quản lý. Khi đó Tổ quản lý xem xét tình hình và cập nhật trạng thái phòng. Bộ phận Phục vụ phòng sửa chữa phòng bị hỏng xong báo lại đê bộ phận quản lý cập nhật lại thông tin phòng hỏng. d. Xử lý yêu cầu dịch vụ 6 Khi khách hàng đang thuê phòng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ mà nhà nghỉ cung cấp. Bộ phận Lễ tân nhận được yêu cầu và gửi xuống cho Bộ phận Phục vụ phòng. Bộ phận phục vụ phòng tiến hành kiểm tra và cung cấp dịch vụ cho khách. Sau khi cung cấp dịch vụ cho khách,bộ phận phục vụ phòng gửi lại thông tin về dịch vụ đã cung cấp để bộ phận Lễ tân cập nhật. 4. Mẫu biểu sử dụng trong hệ thống a. Form Đặt phòng Frm_Datphong b.Hóa đơn thanh toán 7 HĐTT số :……… Nhà Nghỉ Anh Hoa Ngày: …/…/……… Số 1-Hoàng Quốc Việt-Hà Nội HÓA ĐƠN THANH TOÁN (giao cho khách) Họ và tên khách hàng:………………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. Số điện thoại:…………………………………………………………………………… Ngày đặt phòng:………………………………………………………………………… Ngày trả phòng:………………………………………………………………………… Phòng số:…………… Tiền phòng Tiền dịch vụ Tiền bồi thường Tổng tiền Tổng tiền thanh toán: …………………………………………………………………… Khách hàng Nhân viên thu ngân (Kí và ghi rõ họ tên) HDTT c. Hóa đơn bồi thường 8 HĐBT số :……… Nhà Nghỉ Anh Hoa Ngày: …/…/……… Số 1-Hoàng Quốc Việt-Hà Nội HÓA ĐƠN BỒI THƯỜNG Họ và tên khách hàng:………………………………………………………………… Phòng số :………………………………………………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. Số điện thoại:…………………………………………………………………………… Tên thiết bị Giá bồi thường Tổng tiền Tổng: Tổng tiền(ghi bằng chữ):……………………………………………………………………………. Khách hàng Nhân viên (Kí và ghi rõ họ tên) HDBT d. Hóa Đơn Dịch Vụ 9 HĐDV số :……… Nhà Nghỉ Anh Hoa Ngày: …/…/……… Số 1-Hoàng Quốc Việt-Hà Nội HÓA ĐƠN DỊCH VỤ Họ và tên khách hàng:………………………………………………………………… Phòng số :………………………………………………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. Số điện thoại:…………………………………………………………………………… Ngày Dịch vụ Số Tiền Tổng: Tổng tiền(ghi bằng chữ):……………………………………………………………………………. Khách hàng Nhân viên (Kí và ghi rõ họ tên) HDDV g. Báo cáo tổng hợp cuối ngày BÁO CÁO TỔNG HỢP CUỐI NGÀY 10 [...]... vụ 5 .Quản lý trạng thái phòng -Kiểm tra phòng - Cập nhật trạng thái phòng - Lấy thông tin phòng hỏng - Lưu thông tin phòng hỏng 6.Sửa chữa phòng hỏng -Sửa chữa phòng 7.Xử lý yêu cầu khách hàng 8 .Quản lý bồi thường - Lập hóa đơn bồi thường Sau khi gom nhóm ta được các nhóm chức năng chính: 1 .Quản lý đặt phòng 6.Xử lý yêu cầu khách hàng 2 .Quản lý thông tin khách hàng 7 .Quản lý bồi thường 3 .Quản lý trạng... III – PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU I – ERD MỞ RỘNG 1 – Xác định kiểu thực thể, kiểu thuộc tính a / Xác định kiểu thực thể - - Dựa vào mẫu biểu, giấy tờ giao dịch của hệ thống : + Các mẫu biểu, giấy tờ giao dịch phát sinh trong hệ thống : HÓA ĐƠN ĐẶT PHÒNG,HÓA ĐƠN THANH TOÁN, HÓA ĐƠN DỊCH VỤ, HÓA ĐƠN BỒI THƯỜNG Dựa vào tài nguyên của hệ thống : + Con người : KHÁCH HÀNG + Tài sản : DỊCH VỤ,PHÒNG,THIẾT... bồi thường 3 .Quản lý trạng thái phòng 8 .Quản lý trả phòng 4 .Quản lý dịch vụ 9 .Quản lý thiết bị 15 5.Sửa chữa phòng hỏng 2,Gom nhóm chức năng 3,Sơ đồ phân rã chức năng 16 4,DFD mức khung cảnh 5,DFD Mức 1 17 Giải thích các kho: Kho Hóa đơn thanh toán: Thanh toán xong tất cả thông tin thanh toán của khách hàng đc lưu vào đây tienj cho việc làm các báo cáo ,quản lý trả phòng Kho Thông tin khách hàng: lưu... karaoke Điện thoại Ăn uống Dịch vụ khác Tổng doanh thu dịch vụ 5.Mô Hình tiến trình Bộ phận trong hệ thống Tác nhân tác động vào hệ thống 11 Luồng thông tin (1) Đánh số luồng thông tin CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHỨC NĂNG 1, XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG CHI TIẾT Bước 1: Hàng ngày bộ phận lễ tân sẽ chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu khách hàng như yêu cầu đặt phòng,yêu cầu trả phòng,yêu cầu dịch vụ,các khiếu nại... CN thừa,chuẩn hóa tên CN 1 -Quản lý thông tin khách hàng - Lấy thông tin khách hàng -Lưu thông tin khách hàng -Kiểm tra thông tin khách hàng 14 - Sửa thông tin khách hàng 2 .Quản lý đặt phòng - Đặt phòng cho khách - Lưu thông tin thuê phòng - Giao phòng cho khách 3 .Quản lý trả phòng - Lập hóa đơn thanh toán -Thu tiền -Lưu thông tin trả phòng -In hóa đơn -Giao hóa đơn 4 .Quản lý cung cấp dịch vụ - Lưu thông... phòng vào kho TT trả phòng Ban quản lý lấy thông tin phòng hỏng từ kho TT hỏng,tiến hành kiểm tra phòng hỏng và cập nhật thông tin phòng Bộ phận quản lý yêu cầu bộ phận phục vụ phòng sửa chữa phòng bộ phận phục vụ phòng tiến hành sửa chữa phòng Khi hoàn thành sửa chữa thì 13 thông báo cho bộ phận quản lý xuống kiểm tra lại phòng nếu sửa chữa hoàn tất thì bộ phận quản lý câp nhật lại thông tin phòng... đơn bồi thường Mã thiết bị Mã thiết bị CT_Dịch vụ CT_Bồi Thường DỊCH VỤ Mã dịch vụ PHÒNG Phòng số THIẾT BỊ Mã thiết bị HÓA ĐƠN ĐẶT PHÒNG Số hóa đơn đặt PHÒNG THIẾT BỊ LOẠI PHÒNG Mã loại phòng Mã khách hàng Phòng số Mã khách hàng Mã thiết bị Mã thiết bị Phòng số Phòng số Mã loại phòng 33 1 Vẽ mô hình ERD hạn chế 34 Hình 3: ERD Hạn chế IV – Chuyển đổi từ ERD hạn chế về mô hình quan hệ a / Các bước chuyển... xử lý yêu cầu dịch vụ Đầu vào: Tên các dịch vụ Đầu ra: Đáp ứng hay không đáp ứng Nội dung xử lý: Lặp : Lấy ra tên của dịch vụ Nếu: Tên dịch vụ tồn tại và số lượng còn Thì: Cung cấp dịch vụ và lập hóa đơn dịch vụ Không thì: Trả lời dịch vụ bị từ chối Đến khi: Hết tên dịch vụ 6.Tiến trình Quản lý bồi thường Đầu vào : Thiết bị,Giá thiết bị(gia),số lượng(sl) Đầu ra : Số tiền bồi thường Nội dung xử lý: ... thể thành bảng quan hệ Chuyển mỗi kiểu thực thể trong ERD thành một bảng quan hệ với tên bảng quan hệ được mã hóa tương ứng Bước 2 : Chuyển kiểu thuộc tính của kiểu thực thể thành trường dữ liệu của bảng quan hệ 35 - Kiểu thuộc tính khóa chuyển sang bảng quan hệ tương ứng Kiểu thuộc tính mô tả : + Kết xuất được thì bỏ đi + Xuất hiện ở một kiểu thực thể thì chuyển sang bảng quan hệ tương ứng + Xuất... chế a / Các bước chuyển đổi Bước 1 : Loại bỏ tên, bản số tối thiểu của kiểu liên kết Áp dụng quy tắc 4 : Thay đổi ký hiệu đồ họa - Liên kết 1 – 1: 31 - Liên kết 1 – n : Bước 2 : Xử lý kiểu liên kết 1 – 1 Áp dụng quy tắc 5: Chuyển đổi: 1.Áp dụng cách 1: chuyển khóa của Phòng sang làm khóa phụ của HÓA ĐƠN ĐẶT PHÒNG 2.Liên kết HÓA ĐƠN THANH TOÁN Và SỔ THEO DÕI PHÒNG Á dụng cách 1: chuyển khóa của HÓA ĐƠN . HỆ THỐNG ĐƠN CHỌN 94 PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO. 1. Đánh giá công việc 95 2. Tài liệu tham khảo 95 3 BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỀ TÀI HỆ THỐNG QUẢN. định chọn đề tài Quản Lý Nhà Nghỉ với mục đích tìm hiểu ,phân tích và thiết kế lên một hệ thống phù hợp có thể giải quyết được vấn đề quản lý tại các nhà nghỉ hiện nay. Hệ thống sẽ cung cấp cho. lớn nhưng chủ yếu quản lý một cách thủ công và các chương trình phục vụ quản lý nhà nghỉ còn hạn chế. Từ nhu cầu đó,trong phạm vi môn học Phân tích thiết kế HTTT em quyết định chọn đề tài Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống đề tài hệ thống quản lý nhà nghỉ, Bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống đề tài hệ thống quản lý nhà nghỉ, Bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống đề tài hệ thống quản lý nhà nghỉ, b / Xác định kiểu thuộc tính, III– Chuyển đổi từ ERD kinh điển về ERD hạn chế, IV – Chuyển đổi từ ERD hạn chế về mô hình quan hệ

Từ khóa liên quan