Đề kiểm tra giữa kì I - lớp 2

5 580 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2014, 16:00

Thứ …… ngày … tháng … năm 2011 Trường : Tiểu học số 2 Thị trấn Họ và tên: ………………………. Lớp: 2… KIỂM TRA TIẾNG VIỆT GI ỮA HỌC KỲ I Lớp 2 - Năm học: 2011 – 2012 Điểm Lời phê của giáo viên A/ KIỂM TRA ĐỌC: I/ Đọc thành tiếng: ( 6 điểm) - Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 40 chữ trong bài Tập đọc ở SGK Tiếng Việt 2, tập 1 ( do GV lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng HS bốc thăm, đọc thành tiếng). - Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu. II/ Đọc thầm bài “ Cái trống trường em” ( Tiếng Việt 2/ tập 1, trang 45 ) Làm bài tập: Đánh dấu X vào ô trước câu trả lời đúng nhất. 1/ Bạn học sinh xưng hô như thế nào với cái trống trường? a) Nói với cái trống như một người bạn thân thiết. b) Xưng là “ bọn mình” và hỏi “Buồn không hả trống”. c) Cả hai ý trên đều đúng. 2/ Nội dung chính của bài là gì? a) Tả cái trống trường em. b)Nỗi buồn của cái trống trường em trong ba tháng hè. c)Thể hiện tình cảm thân ái gắn bó của bạn học sinh với cái trống trường và trường học. 3/ Gạch dưới từ chỉ hoạt động trong các câu sau: a) Bạn Lan đang chăm chú làm bài tập. b) Bố đang giảng bài cho con . 4/ Điền vào chỗ trống: a) ng hay ngh ? …ôi nhà ; …ỉ hè ; …e nhạc ; bà …oại . c) tr hay ch ? …ung thành ; …âu bò ; …ong …óng ; …ào hỏi. B/ KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm) I/ Chính tả : ( Nghe- Viết) 15 phút Bài viết: Quả sồi ( Sách Tiếng Việt 1- tập 2- trang 161) ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………… II/ Tập làm văn: 25 phút Em hãy trả lời các câu hỏi sau : 1. Em tên là gì? 2. Em học trường nào? 3. Hiện nay, em ở đâu? 4. Ở lớp, em thích chơi với bạn nào? 5. Điều gì ở bạn khiến em thích nhất? 6. Nếu trong ngày sinh nhật của mình, em được bạn tặng một món quà mà bấy lâu em đang mong ước, em sẽ nói gì với bạn? Bài làm: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………… Thứ……… ngày……… tháng 9 năm 2011 Trường: Tiểu học số 2 Thò trấn Họ và tên: ………………………………………… Lớp: 2… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I ( Lớp 2 ) Năm học : 2011 – 2012 Môn : TOÁN Thời gian: 40 phút Điểm Lời phê của giáo viên I/ Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) 1/ Chọn câu trả lời đúng: 15kg + 9kg = ? A. 29kg B. 24 C. 22 D. 24kg 2/ Khoanh vào chữ thích hợp, số để điền vào chỗ chấm: 18 – 8 =…. A. 12 B. 8 C. 10 D. 26 3/ Khoanh vào chữ, số thích hợp điền vào chỗ chấm để đúng thứ tự: 88; … ; … ; … ; 92 là: A. 89,90,91 B. 86,87,88 C. 87,90,91 D. 92,93,94 4/ Số lớn hơn 67 và bé hơn 69 là: A. 62 B. 64 C. 66 D. 68 5/ Nối ô vuông với số thích hợp: 36 + 43 = 100 45 + 55 = 79 71 + 19 = 90 6/ Chọn câu trả lời đúng: Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng? | | | | P Q H K A. 5 đoạn thẳng B. 6 đoạn thẳng C. 4 đoạn thẳng D. 3 đoạn thẳng II/ Phần tự luận : 6 điểm) 1/ Đặt tính rồi tính: 36 + 25 8 + 28 79 - 25 67 - 5 ……………… …………… …………… …………… …………… …………… ……………… …………… …………… ……………. …………… …………… 2/ Tính: 16cm – 6cm + 12cm = ……………. 26dm + 15dm + 20dm = ………. 3/ Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm cho thích hợp: 45 + 13………. 65 +35 24 + 37……. 27 + 34 4/ Một người nuôi 36 con gà, đã bán đi 12 con. Hỏi người đó còn lại mấy con gà? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. 5/ Điền số thích hợp vào ô trống: 25 = + 9 = - . … năm 20 11 Trường : Tiểu học số 2 Thị trấn Họ và tên: ………………………. Lớp: 2 KIỂM TRA TIẾNG VIỆT GI ỮA HỌC KỲ I Lớp 2 - Năm học: 20 11 – 20 12 i m L i phê của giáo viên A/ KIỂM TRA ĐỌC:. 9 năm 20 11 Trường: Tiểu học số 2 Thò trấn Họ và tên: ………………………………………… Lớp: 2 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I ( Lớp 2 ) Năm học : 20 11 – 20 12 Môn : TOÁN Th i gian: 40 phút i m L i phê. …o i . c) tr hay ch ? …ung thành ; …âu bò ; …ong …óng ; …ào h i. B/ KIỂM TRA VIẾT: ( 10 i m) I/ Chính tả : ( Nghe- Viết) 15 phút B i viết: Quả s i ( Sách Tiếng Việt 1- tập 2- trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì I - lớp 2, Đề kiểm tra giữa kì I - lớp 2, Đề kiểm tra giữa kì I - lớp 2

Từ khóa liên quan