Báo cáo cuối kỳ quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản chủ đề quản lý bến xe BUS

43 1,106 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 15:08

Báo cáo cuối kỳ quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản chủ đề quản lý bến xe BUS Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS LỜI NÓI ĐẦU gày nay công nghệ thông tin đã thâm nhập vào mọi hoạt động của đời sống xã hội của loài người và máy tính trở thành công cụ đắc lực không chỉ giảm nhẹ lao động (kể cả lao động trí tuệ) mà còn giúp thêm con người có thêm những năng lực mới mà trước đây ta có thể hình dung được.Đặc biệt công viếc của con người ngày càng hoàn thiện và phát triển đem lại hiệu quả lao động cao nhất và công việc trở lên dễ dàng hơn khi mà chúng ta phải làm bằng thủ công,vì vậy viếc úng dụng máy tính vào công việc là rất cần thiết để khai thác ứng dụng máy tính trong cuộc sống của con người. N Ở nước ta hiện nay nhất là các thành phố lớn như Hà Nội với lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng chóng mặt dẫn đến việc ắc tắc giao thông liên tục và kéo dài trên nhiều tuyến đường nhất là vào những giờ cao điểm (giờ đi làm ,đi học,tan học , hết giờ làm… ).Để giải quyết vấn đề này ở nước ta là rất khó khăn mặc dù có rất nhiều phương án. Hạn chế số người tham gia giao thông bằng phương tiện riêng mà thay vào đó là các phương tiện công cộng được xem là biện pháp khả thi nhất để giảm ắc tắc…Với số lượng xe bus nhiều và hoạt động liên tục hoạt như hiện nay thì việc quản lý trên giấy tờ là rất hạn chế.Cả một núi giấy tờ làm sao quản lý hết được ,mà dữ liệu càng ngày càng thay đổi những thông tin liên quan đến xe bus luôn thay đổi , luôn cập nhập điều đó thật khó và rấ dễ sai sót cũng như thất lác những giấy tờ liên quan. Với xu thế hội nhập như hiện nay thì tình trạng làm việc thủ công như vậy cần phải lọai bỏ gấp, nếu không dẫn đến tình trạng lạc hậu cũng như không đi kịp với xu thế của thời đại Vì thế, một xu hướng cho việc quản lý các tuyến xe BUS hiện nay là dùng các hệ thống cơ sở dữ liệu để tin học hóa công việc. Điều này sẽ giúp bạn lấy thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và tránh nhầm lẫn Hiểu được tầm quan trọng đó, Tôi mạnh dạn nhận đề tài này với một tinh thần làm việc say mê. Sau gần hai tháng thực hiện, đề tài Quản lý Xe BUS của tôi đã tương đối hoàn thiện với những nội dung sẽ được trình bày sau đây. Chúng tôi xin cảm ơn giảng viên Nguyễn Văn Nghiễm đã hướng dẫn nhiệt tình để tôi hoàn thành chủ đề này. Dù đã cố gắng nhưng chắc hẳn sẽ còn nhiều thiếu sót, mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các bạn Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang1 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1. Mô tả hệ thống - Tên đề tài: Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu Quản lý bến XE BUS - Phần mềm triển khai: MS Access. - Thời gian thực hiện: 25/01/2011. - Thời gian hoàn thành: 28/03/2011 Sau khi tìm hiểu và điều tra, tôi nhận thấy rằng hệ thống Quản lý Xe BUS của tôi cần phải đảm bảo tối thiểu các yêu cầu sau đây: 2. Yêu cầu của hệ thống s a. Yêu cầu chức năng: - Cập nhật và quản lý thông tin của từng tuyến. - Cập nhật và quản lý thông tin của tất cả các xe - Cập nhật và quản lý thông tin của từng xí nghiệp - Quản lý thông tin các nhân viên. - Quản lý và tính toán ,thống kê vé xe ngày của từng xe, từng tuyến . - Quản lý tất cả các loại hợp đồng - Quản lý các loại vé tháng - Đáp ứng được những yêu cầu cơ bản khác b. Yêu cầu phi chức năng s - Hệ thống phải đảm bảo phục vụ liên tục 24/24. - Tổng chi phí cho hệ thống thông tin không được vượt quá 3.000.000 VND. - Hệ thống phải được hoàn thiện trong vòng 2 tháng kể từ khi nhận được dự án. - Hệ thống này đảm bảo phải có tính nhất quán, đảm bảo tối áp dụng cho tất cả các bến và nhiều người cùng làm việc - Phải đảm bảo vận hành tốt khi khối lượng công việc tăng lên trong tương lai. - Sai sót là không được vượt quá 0.2%, hệ thống phải đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hành, bảo trì theo hợp đồng đã lập. Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang2 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS II. GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI Microsoft Access 2003 là một phần mềm nổi tiếng của Microsoft trong gói phần mềm Microsoft Office. Nói đến Microsoft Access là nói đến chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, người dùng có thể sử dụng Access để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nó có thể sử dụng độc lập, có tính bảo mật và hiệu quả cao trong công tác quản lý dữ liệu. Với ưu điểm là đơn giản trong việc xây dựng trọn gói các dự án phần mềm quản lý quy mô vừa và nhỏ, cộng với kiến thức đã tích lũy trong suốt học phần, nhóm chúng tôi đã quyết định chọn MS Access làm môi trường triển khai đề tài của mình. Một số hình ảnh minh họa dưới đây được thực hiện trên MS Access 2003. Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang3 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS III. Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu .1 Xây dựng bảng (table) Hệ thống gồm có tất cả 12 bảng (table): - Bảng tbltuyen - Bảng tblxe - Bảng tblnhanvien - Bảng tblluong - Bảng tblchucvu - Bảng tblbaohiem - Bảng tbl_xinghiep - Bảng tblhopdonglaodong - Bảng tblvexengay - Bảng tbl_vethang - Bảng tbluser - Bảng tblthongtin a. Bảng tbltuyen Bao gồm các thông tin về mã tuyến, tên tuyến, các điểm dừng, thời gian…… Bảng tuyến xe được xây dựng với khóa chính là matuyen Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang4 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS Dữ Liệu: b. Bảng tblxe Bao gồm các thông tin về mã xe, biển số, loại xe …… Bảng Xe được xây dựng với khóa chính là masoxe Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang5 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS Dữ Liệu : c. Bảng tblnhanvien Bao gồm các thông tin về mã nhân viên, tên, ngày sinh,địa chỉ ……các thông tin cá nhân của nhân viên Bảng Nhân Viên được xây dựng với khóa chính là manhanvien Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang6 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS Dữ Liệu: d. Bảng tblluong Bao gồm các thông tin về mã lương, mức lương Bảng Lương được xây dựng với khóa chính là mamucluong Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang7 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS Dữ Liệu : e. Bảng tblchucvu Bao gồm các thông tin về mã chức vụ, tên chức vụ và phụ cấp chức vụ Bảng Chức vụ được xây dựng với khóa chính là machucvu Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang8 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS Dữ Liệu : f. Bảng tblbaohiem Bao gồm các thông tin về mã bảo hiểm, loại bảo hiểm … Bảng Bảo Hiểm được xây dựng với khóa chính là mabaohiem Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang9 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS Dữ Liệu: g. Bảng tbl_xinghiep Bao gồm các thông tin về mã xí nghiệp, tên xí nghiệp ,địa chỉ,số điện thoại… Bảng Xí nghiệp được xây dựng với khóa chính là maxn Dữ Liệu : h. Bảng tblvexengay Bao gồm các thông tin về mã vé, giá vé ,số vé… Bảng Vé Xe được xây dựng với khóa chính là mavexe Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang10 [...].. .Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS Dữ Liệu : i Bảng tblvethang Bao gồm các thông tin về mã vé, tuyến và các thông tin của người đăng ký Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang11 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS Bảng Vé Tháng được xây dựng với khóa chính là mavethang Dữ Liệu: Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang12 Báo cáo cuối kỳ Quản. .. Trang21 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS e From frmtuyen Nguồn : Bảng tbltuyen Chức năng : Nhập ,chỉnh sửa dữ liệu cho bảng tbltuyen f From frmxe Nguồn : Bảng tblxe Chức năng : Nhập ,chỉnh sửa dữ liệu cho bảng tblxe Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang22 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS g From frmnhanvien Nguồn : Bảng tblnhanvien... liệu cho bảng tbl_vethang Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang27 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS o From frmxoadulieu ( Xóa dữ liệu của các bảng) p From frm_update ( Điều chỉnh lại dữ liệu) q From frmtimkiemxe Nguồn : Chức năng : Chọn phương pháp tìm kiếm Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang28 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản r Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS. .. sửa dữ liệu cho bảng tblnhanvien h From frmluong Nguồn : Bảng tblluong Chức năng : Nhập ,chỉnh sửa dữ liệu cho bảng tblluong Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang23 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản i Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS From frmchucvu Nguồn : Bảng tblbaohiem Chức năng : Nhập ,chỉnh sửa dữ liệu chức vụ Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang24 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản j Chủ. .. Trang14 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS 2 RelationShips Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang15 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS 3 Xây dựng truy vấn (Query) Chương trình xây dựng các truy vấn sau, một số truy vấn làm nguồn cho Form và Report được trình bày ở phần thiết kế Form và Report - Truy vấn lựa chọn: qrphuxe, qrlaixe,... :Phụ xe  Danh sách Nhân viên ở Hà Nội Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang17 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS  Thống kê số lượng nhân viên theo chức vụ  Thống kê nhân viên theo Xí Nghiệp Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang18 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS  Thống kê số xe theo tuyến c) Truy vấn Crosstab :Thống kê số lượng xe. .. Văn Đoàn Trang19 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS 4 Thiết Kế From a From frmchaomung Nguồn : Chức năng : Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang20 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS b From frmdangnhap Nguồn : tbluser Chức năng : Đăng nhập vào chương trình US :admin - pass : 123456 c From frmmain Nguồn : qrtongxe,qrtongtuyen,qrtongnhanvien,tbluser,tblthongtin... lý Bến Xe BUS bb Report Nhân Viên Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang34 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS cc Report Thống kê vé xe dd Report Thống kê vé xe theo xí nghiệp ee Report Vé Tháng Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang35 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS ff Report Thông Tin Nhân Viên (R_thongtincanhannhanvien) Sinh Viên... Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS j Bảng tblhopdonglaodong Bao gồm các thông tin về mã hợp đồng, số hợp đồng ,thông tin bên A,thời gian… Bảng Hợp Đồng được xây dựng với khóa chính là mahopdong Dữ Liệu : Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang13 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS k Bảng tbluser Dùng để lưu thông tin đăng nhập chương trình l Bảng... Chức năng : In DS vé xe theo từng tuyến k From fr_Indanhsachdangkyvethang Nguồn : rpdsdkvethang Chức năng : In DS vé tháng Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang32 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS 5 Thiết Kế Report aa Report Hợp đồng lao động Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang33 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS bb Report Nhân Viên . Đoàn Trang14 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS .2 RelationShips Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang15 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến. cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS Bảng Vé Tháng được xây dựng với khóa chính là mavethang Dữ Liệu: Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang12 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử. về mã xe, biển số, loại xe …… Bảng Xe được xây dựng với khóa chính là masoxe Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang5 Báo cáo cuối kỳ Quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS Dữ Liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo cuối kỳ quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản chủ đề quản lý bến xe BUS, Báo cáo cuối kỳ quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản chủ đề quản lý bến xe BUS

Từ khóa liên quan